Sunteți pe pagina 1din 13

Tehnologia presarii la rece

Proiect

Coordonator:

student:
Bilteanu Razvan Daniel

L=li+l2+....ln+n/2(ri+xixg)+ .....+ln+n/2(rn+Xn_iXg)
L=14.2+4.8+2.4+4.8+14.2+ n/2(3+0,475x0.8)+ n/2(2+0,45x0.8)+ n/2(2+0,45x0.8)+
n/2(3+0,475x0.8)
L=58.446 mm
a=2.3mm ;

m1>r+d/2;

1)

Tehnologic se cere a=27 mm


Tehnologic e posibil a=>2.3 mm
Tehnologic se poate realiza operaia

2)

Tehnologic se cere a=3.5


Tehnologic e posibil a>0.8
Tehnologic se poate realiza operatia

m1=5,5 mm

3)

Tehnologic se cere: d=5


Tehnologic e posibil d=1.8
Tehnologic se poate realiza operatia

4)

Tehnologic se cere g=0.8mm


Tehnologic e posibil g<5mm
Tehnologic se poate realiza operatia

5)

Tehnologic se cere r/g>0,6mm


Tehnologic e posibil r/g=4.8=>
Tehnologic se poate realiza operatia

R=2 mm , R=3mm

g= 0.8mm ,

R>3g => indoirea se va realiza intr-o singura operaie.

Precizia taierii pe ghilotina: g=0.8mm


Pentru intervalul pana la 50mm= 0,50mm
Perforare : g=0.8mm;
Tolranta 0.06/0.02
Distanta intre orificii:0.1-0.03
Grosimea materialului :0.8mm;
Precizia obtinuta la dimensiunea pieselor indoite 30`
Precizia obtinuta la razele de indoire: 0.5mm
Valori ale subtierii grosimi piesei in zona de indoire pt un unghi de 90 de grade:r/g=3.75mm.
r/g=2.5

Croirea materialelor
Prima varianta constructiva
Valorile puntitelor:
a=1.7 mm;

b=1.2 mm;

joc=1.0 mm

B=65.546 mm
pasul=23.2mm
Distanta intre elementele de ghidare:
A=66.546

Abaterea la latimea l=0.6 mm

Varianta 1:
2000

1000
1000:65.546=15benzi
2000:23.2=86.20piese pe banda
Np=1290
n=NpxAp/(Lx|)x100%==> n=56.27%

Varianta a 2-a
1000

2000
2000:65.546=30benzi
1000:23.2=43piese pe banda
n=56.27%

Varianta a 3-a
1600

800
800:64.046=12 benzi
1600:23.2=68 piese pe banda
n=55.61%

Varianta a 4-a
800

1600
800:23.2=34piese
1600:66.046=24 benzi
n=55.61%

A doua varianta constructiva:


B=D+2(ai+Al)+j
B=77,595+2(2,1+6,8)+1,5
Latimea nominala a benzii:
B=77.246mm
Pasul :
p=34.4

Varianta a 5-a
2000

1000
1000:77.246=12 benzi
2000:34.4=58=102
n=NpxAp/(Lx|)x100%=60.19 %
Varianta a 6-a
1000

2000

2000:77.046=25 benzi
1000:37,2=26+27=53
Np=1380 piese
n=NpxAp/(Lxi)x100%=65.546%
Varianta a 7-a
1600

800
800:77.246=10
1000:34.4=46+45=91pasi
n=NpxAp/(Lxi)x100%=62.02%
Varianta a 8-a
800

1600

800:34.4=23+22=45 piese
1600:77.246=20 benzi
n=NpxAp/(Lxi)x100%=61.34%

Calculul fortei ,lucrului mecanic si puterii necesare pt diferite operatii de presare


la rece
Tipul de foarfece:cu lame paralele.
Forta de taiere:F=kxLxgxif
Lucrul mecanic A=Fxgxa
Se alege varianta constructiva nr 3: n=55.61%
F=1,1x1600x0.8x210=29N A=2.95680x0.8x0,75=117
Puterea necesara la motor:
Pmot=0.13kw

Forta. lucrul mecanic si puterea necesara la taierea pe stante


Ftot=F+Fi+F a+Find;
a)
Forta de taiere propiu-zisa
F=KxLxGxSf;
L=287.2mm
F=1.2x287.2x0.8x400=110284N/mm2
b)
Forta de impingere a materialului prin orificiul placii active:
Fi=3308.544N/mm2
c)
Forta de desprindere a materialului prin orificiul placii active:
Fd=33085.44N/mm2
d)

Forta de indoire pt muchii taietoare paralele Find=0;

=>Ftot =146678N/mm2

Forta.lucrul mecanic si puterea necesara la indoire


ndoirea in U:
F=2xKxBxG2xRm=2x1,1x10x0.8x400=7040
Lucrul mecanic la indoire:
A=Fxh/2000; h=10+3+2=15=>A=79,9 J
Pmot=500W
ndoirea in V:
h=(ra+rp)(1-sin a/2)+l0cos a/2
ra=5mm; rp=3mm;
l0=15mm ; a=90
h=(5+3)(1-sin90/2)+15xcos90/2
h=12.95mm
F2xKixBxg2xRm
F=2x1.1x10x0.8 2x400=5632N
A=(fxh)/2000
A=200J
P mot=750w

Determinarea centrului de presiune

X1=12.2 mm

X2=35.4 mm

X3=58 mm

X4=58.90 mm

Y1=30.7 mm

Y4=7.7 mm

Y2=56.3 mm

Y3=63.25 mm

L1=184mm

L3=24.7mm

L2=15.7 mm

L4=15.7mm

Xc=(L1xX1+L2xX2++L3xX3 L4xX4+)/(L1+L2+L3+L4)
Xc=(184*30.7+15.7*56.3+24.7*63.25+15.7*7.7)/(240.1)
Xc=19.65mm
Yc=(L1xY1+ L2xY2+ L3xY3+ L4xY4)/(L1+L2+L3+L4)
Yc=(184*12.2+15.7*35.4+24.7*58+15.7*58.90)/(240.1)
Yc=34.21mm

Proiectarea componentelor stantelor si matrielor


Se alege varianta constructiva :placa activa in constructie monobloc Grosimea : H=KxA;
H=0,2x69.6=13.92 mm

a2=49.95 mm

b1=34.21 mm

Lungimea orientativa a piacii se determina cu reiatia:


A=nxp+3xH
Ac=2x[49.95+1.25x12.8]=139.7mm
Bc=2x[34.21+1,25x12.8]=>Bc=108.22mm
Dimensiuni comune:
se ia din tabel : b=160mm, a=127mm

Constructia si calculul poansoanelor


Se aiege forma constructiva poanson monobioc.
Lungimea poansonuiui de taiere se caicuieaza cu reiatia: L=Hpp+Hpg+Hrg+(25..30)
L=65mm

Verificarea poansoanelor la compresiune si flambaj


Verificarea la compresiune:
c=F/aminRmc
F=forta axiala ce solicita poansonul
Amin=aria minima a sectiunii transversale;
Rmc=rezistenta admisibila a sectiunii transversale;
Amin=14x24x2+(65-28)x10=3758 mm2
F=6824 n/mm2
c=6825/37=35 daN=>verificarea la compresiune se realizeaza
Verificarea la flambaj:
=Lf/Imin
lf-lungimea de flambaj=66 mm
Amin=> =66/3=22
X<X0(pt otel moale-105) =>verificarea la flambaj este realizata

Calculul dimensiunilor zonei de lucru a elementelor active la stantare.


Pt poansoanele mici avem =>perforare
D-dimensiunea piesei
D=nxR2=nx2,52=15.7 mm2
do=(D+jmin)o+to jmin=0,01 mm (tab 10,21)
d0=(D+jmin)=(15.7 +0,01) 0+0'04=15.71+0'04 mm2 (pt placa activa)
dp= 15.75-o,02 mm
Pentru poansonul cel mare =>avem decupare
D-dimensiunea piesei
D-184 mm2
Pt placa activa- Da=D0+0,04;
Pt poanson:
Dp=(D-Jmin)0-Tp Jmin=0.01 mm
Tp=0,02 mm
Dp=183,9-0,02 mm

Proiectarea elementelor active pentru indoire


ndoirea in V:
Dimensiunea zonei active la indoire:
Pt g =1,6 mm Ra=5 mm
h=7 mm
H=30 mm
Dimensiunea placii active la indoire;
Lungimea laturii indoite: 28 mm;
Lungimea placii active la indoire:20 mm;
Unghiul la poanson (indoire fara calibrare)
Lp=l -2l=180- 2x0,6=178,8
Calculul dimensiunilor zonei de lucru la indoire
Jmin=gmax =g+ Asg=1,6+0,1x1,6=1,764 mm

n=4 mm