Sunteți pe pagina 1din 204

Tehnologii acţionări \ Automatizări acţionări \ Integrare sisteme \ Services

Manual de operare

Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie

Ediţia 05/2012 19402317 / RO


SEW-EURODRIVE—Driving the world
Cuprins

1 Observaţii generale ................................................................................................ 6


1.1 Folosirea documentaţiei ................................................................................. 6
1.2 Structura instrucţiunilor de siguranţă.............................................................. 6
1.3 Dreptul la reclamaţii în garanţie ..................................................................... 7
1.4 Exonerarea de răspundere ............................................................................ 7
1.5 Drepturile de autor ......................................................................................... 7
1.6 Denumirea produsului şi marca ..................................................................... 7

2 Instrucţiuni de siguranţă ....................................................................................... 8


2.1 Note preliminare............................................................................................. 8
2.2 Generalităţi..................................................................................................... 8
2.3 Grupul-ţintă .................................................................................................... 9
2.4 Utilizarea adecvată ........................................................................................ 9
2.5 Documentaţia aplicabilă ............................................................................... 10
2.6 Transportul/depozitarea ............................................................................... 10
2.7 Instalarea ..................................................................................................... 10
2.8 Racord electric ............................................................................................. 11
2.9 Punerea în funcţiune/funcţionarea ............................................................... 12

3 Construcţia motorului.......................................................................................... 13
3.1 Structura de principiu EDR.71 – EDR.132 ................................................... 14
3.2 Structura de principiu EDR.160 – EDR.180 ................................................. 15
3.3 Structura de principiu EDR.200 – EDR.225 ................................................. 16
3.4 Plăcuţa de identificare, denumirea tipului .................................................... 17
3.5 Echipamente suplimentare........................................................................... 19
3.6 Denumiri pentru protecţia contra exploziei................................................... 22

4 Partea mecanică ................................................................................................... 24


4.1 Înainte de a începe ...................................................................................... 24
4.2 Depozitarea pe termen lung a motoarelor.................................................... 25
4.3 Indicaţii pentru instalarea motorului ............................................................. 27
4.4 Toleranţe la lucrările de montaj.................................................................... 29
4.5 Fixarea elementelor de acţionare................................................................. 29
4.6 Montarea traductoarelor de la alţi producători ............................................. 29
4.7 Montarea dispozitivului de montare pentru traductoare XV.A la
motoarele EDR.71 – 225 ............................................................................. 30
4.8 Rotirea cutiei de borne ................................................................................. 32
4.9 Lăcuire ......................................................................................................... 36
4.10 Capac al 2-lea capăt de arbore.................................................................... 37

5 Instalaţia electrică ................................................................................................ 39


5.1 Prevederi suplimentare ................................................................................ 39
5.2 Utilizarea schemelor electrice de conectare şi a planurilor de alocare ........ 39
5.3 Orificii de trecere a cablului.......................................................................... 39
5.4 Echilibrare de potenţial ................................................................................ 40
5.5 Instrucţiuni de cablare .................................................................................. 40
5.6 Particularităţi la funcţionarea cu transformator de frecvenţă........................ 41
5.7 Îmbunătăţirea împământării (CEM) .............................................................. 41
5.8 Particularităţi ale funcţionării cu comutare ................................................... 44
5.9 Condiţii de exploatare .................................................................................. 45

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 3


Cuprins

5.10 Motoare din categoria 2G, 2GD, 3D şi 3GD................................................. 46


5.11 Indicaţii pentru racordarea motorului............................................................ 49
5.12 Racordarea motorului prin placa de borne................................................... 50
5.13 Racordarea motorului prin borna în serie..................................................... 53
5.14 Racordarea frânei ........................................................................................ 54
5.15 Echipamente suplimentare........................................................................... 55

6 Moduri de lucru şi valori limită ........................................................................... 62


6.1 Moduri de lucru permise............................................................................... 62
6.2 Utilizare ........................................................................................................ 64
6.3 Funcţionarea în siguranţă a motoarelor din categoria 2............................... 65
6.4 Funcţionarea în siguranţă a motoarelor din categoria 3............................... 69
6.5 Aplicaţie tipică .............................................................................................. 73
6.6 Aplicaţia specială ......................................................................................... 75
6.7 Aparate cu demarare uşoară ....................................................................... 82

7 Punere în funcţiune.............................................................................................. 83
7.1 Înaintea punerii în funcţiune ......................................................................... 84
7.2 În timpul punerii în funcţiune ........................................................................ 84
7.3 Setarea parametrilor: Convertizor de frecvenţă pentru motoare
de categoria 2 .............................................................................................. 85
7.4 Setarea parametrilor: Convertizor de frecvenţă pentru motoare
de categoria 3 .............................................................................................. 90
7.5 Schimbarea direcţiei de blocare la motoare cu blocaj la mers înapoi .......... 92

8 Inspectare/Întreţinere........................................................................................... 95
8.1 Intervalele de inspectare şi întreţinere ......................................................... 97
8.2 Lubrifierea rulmenţilor .................................................................................. 97
8.3 Lucrări premergătoare pentru întreţinerea motorului şi a frânei................... 98
8.4 Lucrările de inspectare/întreţinere la motorul EDR.71 – EDR.225............. 104
8.5 Lucrările de inspectare/întreţinere la motorul cu frânare
EDR.71 – EDR.225 .................................................................................... 109

9 Date tehnice ........................................................................................................ 128


9.1 Forţe transversale ...................................................................................... 128
9.2 Clasificarea momentelor de frânare ........................................................... 136
9.3 Operaţiune de comutare, fantă de lucru, momente de frânare ................. 137
9.4 Curenţi de frână ......................................................................................... 138
9.5 Rezistenţe .................................................................................................. 141
9.6 Modulul de control al frânei ........................................................................ 144
9.7 Operaţia de comutare permisă a frânei BE pentru motoarele trifazate...... 149
9.8 Lucrul permis al frânei la frâna BE în cazul opririi de urgenţă.................... 153
9.9 Tipuri permise de rulmenţi.......................................................................... 155
9.10 Tabele de lubrifianţi.................................................................................... 156
9.11 Date de comandă pentru lubrifianţi şi produse de protecţie
anticorozive ................................................................................................ 156
9.12 Traductor.................................................................................................... 157
9.13 Marcajul plăcuţei de identificare................................................................. 159

4 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Cuprins

10 Defecţiuni ............................................................................................................ 160


10.1 Defecţiuni la motor ..................................................................................... 161
10.2 Defecţiuni la frână ..................................................................................... 163
10.3 Defecţiuni la funcţionarea cu convertizor de frecvenţă .............................. 164
10.4 Eliminarea deşeurilor ................................................................................. 164
10.5 Service ....................................................................................................... 164

11 Anexă .................................................................................................................. 165


11.1 Scheme electrice ....................................................................................... 165
11.2 Traductor ES7. / AS7. / EG7. / AG7........................................................... 173
11.3 Reglete de borne 1 şi 2 .............................................................................. 174
11.4 Ventilator auxiliar VE.................................................................................. 175
11.5 Manual de operare şi de întreţinere pentru ventilatorul
auxiliar WISTRO ........................................................................................ 177

12 Declaraţii de conformitate ................................................................................. 179


12.1 Motoare trifazate EDR.71 – EDR.225 din categoria 2G şi 2D ................... 180
12.2 Motoare trifazate EDR.71 – EDR.225 din categoria 3G şi 3D ................... 181
12.3 Ventilator auxiliar VE.................................................................................. 182

13 Listă de adrese ................................................................................................... 183

Index .................................................................................................................... 195

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 5


Observaţii generale
1 Folosirea documentaţiei

1 Observaţii generale
1.1 Folosirea documentaţiei
Documentaţia reprezintă parte componentă a produsului şi conţine instrucţiuni impor-
tante pentru operare şi service. Documentaţia se adresează tuturor persoanelor care se
ocupă de lucrările de montaj, instalare, punere în funcţiune şi service al produsului.
Documentaţia trebuie să fie accesibilă şi în stare lizibilă. Asiguraţi-vă că persoanele res-
ponsabile de instalaţie, de funcţionarea acesteia, precum şi persoanele care lucrează la
aparat pe propria răspundere au citit în întregime şi au înţeles documentaţia. Dacă
există neclarităţi sau dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare adresaţi-vă la
SEW-EURODRIVE.

1.2 Structura instrucţiunilor de siguranţă


1.2.1 Semnificaţia cuvintelor-semnal
Următorul tabel prezintă clasificarea şi semnificaţia cuvintelor-semnal pentru instrucţiu-
nile de siguranţă, pentru indicaţiile privind eventualele daune materiale şi pentru alte
indicaţii.
Cuvânt-semnal Legendă Urmări în cazul nerespectării
PERICOL! Pericol iminent Deces sau accidente grave
AVERTIZARE! Situaţie posibil periculoasă Deces sau accidente grave
ATENŢIE! Situaţie posibil periculoasă Accidente uşoare
ATENŢIE! Pericol de daune materiale Deteriorarea sistemului de acţionare
sau a perifericelor sale
INSTRUCŢIUNE Instrucţiune importantă pentru Eliminarea protecţiei contra exploziei
PENTRU PROTEC- protecţia contra exploziei şi pericolele care pot rezulta de aici
ŢIA CONTRA
EXPLOZIEI
OBSERVAŢIE Observaţie sau recomandare
utilă: Facilitează manipularea
sistemului de acţionare.

1.2.2 Structura instrucţiunilor de siguranţă referitoare la o anumită situaţie


Instrucţiunile de siguranţă referitoare la o anumită situaţie nu se aplică pentru o sigură
acţiune, ci pentru mai multe acţiuni aparţinând aceleiaşi teme. Pictogramele utilizate
indică un pericol general sau unul specific.
Aceasta este structura formală a unei instrucţiuni de siguranţă referitoare la o anumită
situaţie:

CUVÂNT-SEMNAL!
Tipul pericolului şi sursa acestuia.
Posibile consecinţe în caz de nerespectare.
• Măsuri pentru evitarea pericolului.

1.2.3 Structura instrucţiunilor de siguranţă inserate


Instrucţiunile de siguranţă inserate sunt direct integrate în descrierea modului de acţio-
nare, imediat înaintea operaţiunii periculoase.
Aceasta este structura formală a unei instrucţiuni de siguranţă inserate:
• CUVÂNT-SEMNAL! Tipul pericolului şi sursa acestuia.
Posibile consecinţe în caz de nerespectare.
– Măsuri pentru evitarea pericolului.

6 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Observaţii generale
Dreptul la reclamaţii în garanţie
1

1.3 Dreptul la reclamaţii în garanţie


Respectarea instrucţiunilor din documentaţie reprezintă premisa necesară pentru func-
ţionarea fiabilă a produsului şi onorarea dreptului la reclamaţie în perioada de garanţie.
Citiţi cu atenţie documentaţia înainte de a utiliza aparatul!

1.4 Exonerarea de răspundere


Respectarea documentaţiei reprezintă condiţia principală pentru buna funcţionare a
motoare trifazate EDR.. protejate împotriva exploziilor şi pentru atingerea parametrilor
tehnologici şi a caracteristicilor de performanţă specificaţi. SEW-EURODRIVE nu-şi
asumă nici o răspundere pentru accidentele, daunele materiale sau economice produse
din cauza nerespectării documentaţiei. Se exclude în acest caz răspunderea pentru
defectele apărute.

1.5 Drepturile de autor


© 2012 – SEW-EURODRIVE. Toate drepturile rezervate.
Multiplicarea, editarea, difuzarea sau valorificarea, chiar şi parţială, a acestei documen-
taţii este interzisă.

1.6 Denumirea produsului şi marca


Denumirile şi mărcile de produs menţionate în această documentaţie sunt mărci sau
mărci înregistrate ale respectivului titular.

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 7


Instrucţiuni de siguranţă
2 Note preliminare

2 Instrucţiuni de siguranţă
Următoarele instrucţiuni principale de siguranţă servesc la evitarea producerii unor acci-
dente sau daune materiale. Beneficiarul va trebui să se asigure că aceste instrucţiuni
principiale de siguranţă sunt cunoscute şi respectate. Verificaţi dacă documentaţia a
fost citită şi înţeleasă complet de persoanele responsabile pentru instalaţie şi pentru
producţie, precum şi de cele care lucrează pe proprie răspundere la acest aparat.
Dacă există neclarităţi sau dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare adresaţi-vă
SEW-EURODRIVE.

2.1 Note preliminare


Aceste instrucţiuni de siguranţă se referă cu precădere la utilizarea următoarelor
componente: motoare trifazate EDR.. protejate împotriva exploziilor. La utilizarea
motoreductoarelor respectaţi în plus instrucţiunile de siguranţă din manualul de operare
pentru:
• Angrenaj
Vă rugăm să ţineţi cont şi de instrucţiunile de siguranţă date în completarea fiecărui
capitol din prezenta documentaţie.

2.2 Generalităţi
AVERTIZARE!
În timpul funcţionării, motoarele şi motoreductoarele pot avea, conform tipului lor de
protecţie, componente conductoare, nelăcuite (în cazul fişelor/cutiilor de borne des-
chise), în anumite cazuri mobile sau rotative, precum şi suprafeţe fierbinţi.
Pericol de moarte sau accidente grave.
• Toate lucrările de transport, depozitare, instalare, montare, racord, punere în func-
ţiune, întreţinere şi reparaţii trebuie efectuate numai de către personal de speciali-
tate şi respectând în mod obligatoriu:
– Manualele de operare aferente
– Plăcuţele de avertizare şi instrucţiunile de siguranţă de pe motor/motoreductor
– Restul documentaţiei de proiect, manualul de punere în funcţiune şi schemele
electrice
– Normele şi condiţiile specifice instalaţiei
– Normele de securitatea muncii şi prevenirea accidentelor
• Este absolut interzisă instalarea unor produse defecte
• Daunele constatate se vor comunica imediat societăţii de transport
În cazul scoaterii nepermise a capacului de protecţie sau a carcasei, al unei utilizări
necorespunzătoare, al instalării sau operării defectuoase, există pericolul de vătămare
corporală gravă sau de pagube materiale.
Informaţii suplimentare găsiţi în prezenta documentaţie.

8 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Instrucţiuni de siguranţă
Grupul-ţintă
2

2.3 Grupul-ţintă
Lucrările la partea mecanică sunt permise exclusiv specialiştilor. În sensul prezentei
documentaţii, personalul de specialitate reprezintă personalul familiarizat cu montarea,
instalarea, remedierea defecţiunilor şi întreţinerea produsului şi care dispune de urmă-
toarele calificări:
• Pregătire în domeniul mecanicii (mecanic sau electromecanic) cu certificat de
absolvire a cursului de specialitate.
• Cunoaşterea acestui manual de operare.

Lucrările electrotehnice sunt permise exclusiv specialiştilor. În contextul acestei docu-


mentaţii, prin electricieni se înţeleg persoanele familiarizate cu instalaţiile electrice,
punerea lor în funcţiune, remedierea defecţiunilor şi întreţinerea produsului, şi care
dispun de următoarele calificări:
• Pregătire în domeniul electrotehnicii (de ex. electrician, electronist sau electrome-
canic) cu certificat de absolvire a cursului de specialitate.
• Cunoaşterea acestui manual de operare.

Lucrările din celelalte domenii (transport, depozitare, deservire şi eliminarea deşeurilor)


se vor executa exclusiv de persoanele care au urmat instructajele corespunzătoare.
Întregul personal de specialitate trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie specifică
activităţii lor.

2.4 Utilizarea adecvată


Electromotoarele protejate împotriva exploziei sunt destinate instalaţiilor industriale.
La montarea în maşini, punerea în funcţiune, adică începerea exploatării conform des-
tinaţiei, a motoarelor este interzisă până la constatarea că maşina corespunde preve-
derilor directivei CE 94/9/CE (Directiva ATEX).

INSTRUCŢIUNI PENTRU PROTECŢIA CONTRA EXPLOZIEI


• Motorul trebuie exploatat numai în condiţiile descrise în capitolul "Punerea în
funcţiune".
• Un motor poate fi operat la convertizorul de frecvenţă, numai dacă sunt respectate
cerinţele certificatele de examinare tip şi/sau această documentaţie şi indicaţiile de
pe plăcuţa de identificare a motorului, dacă există!
• În zona înconjurătoare nu trebuie să existe medii agresive care ar putea ataca lăcu-
irea şi garniturile.
• Motoarele nu trebuie să fie exploatate în zonele/aplicaţiile, care au drept urmare
procese de încărcare electrostatică puternică a carcasei motorului, de ex. în inte-
riorul unei conducte ca motor al ventilatorului, dacă prin conductă se transportă
pulberi, care pot conduce la încărcarea electrostatică a suprafeţelor vopsite.

Modelele cu răcire pe aer sunt concepute pentru temperaturi ambiante de la –20 °C


până la +40 °C, precum şi pentru înălţimi de instalare ≤ 1000 m peste nivelul mării.
Se vor respecta datele diferite de pe plăcuţa de identificare. Condiţiile de la locul de
utilizare trebuie să fie în conformitate cu toate datele de pe plăcuţa de identificare.

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 9


Instrucţiuni de siguranţă
2 Documentaţia aplicabilă

2.5 Documentaţia aplicabilă


Se va respecta de asemenea următoarea documentaţie:
• Schemele electrice de racord, care sunt anexate la motor
• Manualul de operare "Angrenaje cu protecţie la explozie din seriile constructive R..7,
F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W" la motoreductoare
• Manualul de operare "Mecanisme de ajustare VARIBLOC® cu protecţie la explozie şi
accesorii"/"Mecanisme de ajustare VARIMOT® cu protecţie la explozie şi accesorii"
• Manualul de operare al convertizorului de frecvenţă montat dacă este cazul la
motoarele alimentate prin convertizor
• Manualul de operare al aparatelor opţionale instalate
• Catalogul "Motoare trifazate cu protecţie la explozie" şi/sau
• Catalogul "Acţionări cu protecţie la explozie"
• Manualul de operare "Motoare trifazate EDR.71-225, 315 cu protecţie la explozie"

Aveţi în vedere oferta noastră completă de documentaţie tehnică de pe pagina noastră


de Internet:
www.sew-eurodrive.com

2.6 Transportul/depozitarea
Verificaţi imediat după primirea produselor livrate dacă nu au suferit eventual deteriorări
în timpul transportului. Informaţi imediat firma de transport cu privire la eventualele dete-
riorări. Eventual se va renunţa la punerea în funcţiune a produsului.
Strângeţi şuruburile cu ochi destinate transportului. Acestea sunt proiectate numai
pentru masa motorului/motoreductorului; nu pot fi ataşate sarcini suplimentare.
Şuruburile cu ochi montate corespund DIN 580. Respectaţi sarcinile şi normele menţio-
nate acolo. În cazul în care motoreductorul este prevăzut cu două ochiuri de ridicare sau
şuruburi cu ochi, ambele trebuie utilizate la transport. Vectorul forţei exercitate de
dispozitivul de prindere nu va depăşi unghiul de 45°, conform DIN 580.
Dacă este necesar, utilizaţi mijloace de transport adecvate, suficient dimensionate.
Acestea se vor utiliza la transporturile ulterioare.
Dacă nu montaţi imediat motorul/motoreductorul, depozitaţi-l într-un loc uscat şi ferit de
praf. Motorul/Motoreductorul nu trebuie depozitat în aer liber sau pe capacul ventilato-
rului. Motorul/Motoreductorul poate fi depozitat până la 9 luni, fără a se impune luarea
unor măsuri speciale la repunerea lui în funcţiune.

2.7 Instalarea
Asiguraţi suportul de aşezare uniform, fixarea corespunzătoare a picioarelor şi flanşelor
precum şi alinierea precisă în cazul cuplării directe. Evitaţi rezonanţele cu frecvenţa de
rotaţie şi frecvenţa dublă a reţelei, condiţionate de structură. Aerisiţi frâna (la motoarele
cu frâna montată), rotiţi manual rotorul şi fiţi atenţi la zgomotele de frecare anormale.
Controlaţi sensul de rotaţie în stare necuplată.
Fuliile de curea şi cuplajele se vor presa pe arbore şi se vor scoate numai folosind
dispozitive adecvate (încălzire!) şi se vor acoperi cu o protecţie împotriva contactului.
Se vor evita tensiunile nepermise ale curelelor.

10 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Instrucţiuni de siguranţă
Racord electric
2

Se vor realiza eventualele racorduri ale conductelor. Formele constructive cu capătul


arborelui orientat în sus vor fi prevăzute pe partea construcţiei cu un capac, care previne
pătrunderea corpurilor străine în ventilator. Ventilarea nu trebuie împiedicată şi aerul
evacuat – precum şi agregatele învecinate – nu trebuie aspirat imediat din nou.
Respectaţi instrucţiunile din capitolul "Instalarea mecanică"!

2.8 Racord electric


Toate lucrările trebuie efectuate numai de către personalul de specialitate calificat la
aparatul de joasă tensiune oprit, în stare deconectată şi folosind mijloacele de asigurare
împotriva reconectării accidentale. Acest lucru este valabil de asemenea pentru circui-
tele electrice adiacente (de ex. încălzirea în timpul staţionării sau ventilatorul auxiliar).
Se va verifica scoaterea de sub tensiune!
Depăşirea toleranţelor stipulate în EN 60034-1 (VDE 0530, partea 1) – tensiune +5 %,
frecvenţă +2 %, forma curbei, simetrie – sporeşte încălzirea şi influenţează compatibili-
tatea electromagnetică. Respectaţi suplimentar DIN IEC 60364 şi EN 50110 (dacă este
cazul, respectaţi particularităţile naţionale în vigoare, de ex. DIN VDE 0105 pentru
Germania).
În plus faţă de instrucţiunile de montare general valabile pentru echipamentele electrice
de joasă tensiune, se vor respecta prevederile speciale pentru montarea instalaţiilor
electrice în medii cu risc de explozie (Regulamentul pentru siguranţa în funcţionare în
Germania; EN 60079-14; EN 61241-14 şi prevederile specifice instalaţiei).
Respectaţi datele de conexiune şi datele diferite de pe plăcuţa de identificare, precum
şi schema electrică din cutia de borne.
Racordarea se va realiza astfel încât să se asigure o legătură electrică sigură, durabilă
(fără capete de cablu desprinse); a se utiliza capetele de cabluri adecvate. A se realiza
o legătură sigură a conductorilor de protecţie. În stare conectată, distanţele dintre com-
ponentele aflate sub tensiune şi dintre componentele aflate sub tensiune şi cele conduc-
toare nu trebuie să scadă sub valorile minime conform DIN EN/IEC 60079-7 şi -15 şi
conform prevederilor naţionale specifice. Conform normelor corespunzătoare, valorile
nu trebuie să scadă sub valorile minime, vezi tabelul de mai jos:
Tensiune nominală UN Distanţa pentru motoare de Distanţa pentru motoare de
categoria 3 categoria 2
(DIN EN/IEC 60079-15) (DIN EN/IEC 60079-7)
≤ 500 V 5 mm 8 mm
> 500 V până la ≤ 690 V 5,5 mm 10 mm

În cutia de joncţiuni nu trebuie să se afle corpuri străine, impurităţi sau umiditate.


Deschiderile de introducere a cablurilor care nu sunt necesare precum şi cutia însăşi tre-
buie închisă etanş la praf şi apă. Pentru proba de funcţionare fără elementele de ieşire,
asiguraţi arcul de reglare. În cazul aparatelor de joasă tensiune, înainte de punerea în
funcţiune, se va verifica funcţionarea ireproşabilă.
Respectaţi instrucţiunile date în cap. "Instalarea electrică"!

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 11


Instrucţiuni de siguranţă
2 Punerea în funcţiune/funcţionarea

2.9 Punerea în funcţiune/funcţionarea


În cazul modificărilor faţă de regimul de funcţionare normal, de ex. temperaturi crescute,
zgomote, vibraţii, trebuie determinată cauza. Eventual luaţi legătura cu producătorul.
Nu scoateţi din funcţiune dispozitivele de protecţie, nici măcar în timpul probei de func-
ţionare. În caz de dubiu deconectaţi motorul.
În cazul murdăririi puternice, curăţaţi periodic căile de ventilaţie.

12 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Construcţia motorului
Punerea în funcţiune/funcţionarea
3

3 Construcţia motorului
OBSERVAŢIE
Următoarele figuri sunt figuri de principiu. Acestea servesc numai ca sprijin în
ordonare pentru listele pieselor componente. Sunt posibile abateri în funcţie de dimen-
siunea constructivă şi modelul motorului!

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 13


Construcţia motorului
3 Structura de principiu EDR.71 – EDR.132

3.1 Structura de principiu EDR.71 – EDR.132


Următoarea figură exemplifică structura de principiu EDR.71 – EDR.132 cu arc de
tracţiune în colivie:

[132]
[123]
[117] [131]
[124]
[118] [262]
[116] [616]
[119] [137]
[148]
[122] [128]
[112] [140]
[707]
[111] [139]
[129] [134] [716]
[452]
[705]
[113]
[715] [706]

[454]

[30] [35]
[13]

[9] [42] [36]


[12] [32]
[16] [41] [22]
[44]
[24]
[108]
[106] [1]
[109]
[107]
[90] [3]
[100] [11]

[7] [103] [93] [10]


[2]

2931885963
[1] Rotor [35] Capacul ventilatorului [112] Partea inferioară a cutiei [137] Şurub
de borne
[2] Inel de siguranţă [36] Ventilator [113] Şurub cu cap semirotund [139] Şurub cu cap hexagonal
[3] Arc de reglare [41] Distanţier [116] Clemă de prindere [140] Inel elastic
[7] Plăcuţă rulment cu flanşă [42] Plăcuţă rulment B [117] Şurub cu cap hexagonal [148] Clemă de prindere
[9] Şurub de obturare [44] Rulment cu bile canelate [118] Inel elastic [262] Bornă
[10] Inel de siguranţă [90] Placă de bază [119] Şurub cu cap semirotund [392] Garnitură
[11] Rulment cu bile canelate [93] Şurub cu cap hexagonal [122] Şaibă de siguranţă [452] Bornă în serie
[12] Inel de siguranţă [100] Piuliţă hexagonală [123] Şurub cu cap hexagonal [454] Şină suport
[13] Şurub cilindric [103] Ştift filetat [124] Şaibă de siguranţă [616] Tablă de fixare
[16] Stator [106] Inel de etanşare radială [128] Clemă de prindere [705] Acoperiş de protecţie
[22] Şurub cu cap hexagonal [107] Disc de injecţie [129] Şurub de obturare [706] Distanţier
[24] Şurub cu ochi [108] Plăcuţă de identificare [131] Garnitură pentru capac [707] Şurub cu cap semirotund
[30] Inel de etanşare radială [109] Cui cu cap crestat [132] Capacul cutiei de borne [715] Nit orb
[32] Inel de siguranţă [111] Garnitură pentru partea [134] Şurub de obturare [716] Şaibă
inferioară

14 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Construcţia motorului
Structura de principiu EDR.160 – EDR.180
3

3.2 Structura de principiu EDR.160 – EDR.180


Următoarea figură exemplifică structura de principiu EDR.160 – EDR.180 cu cadru de
protecţie împotriva conturnării:

[123]
[124] [219]
[118]
[132] [116]
[131 ] [117]
[119] [262]
[616] [128]
[122]
[137] [140]
[1213]
[139]
[134]
[112] [707]
[129 ]
[111] [706]
[705]
[715]

[16] [30] [30]

[9] [12] [19] [36]


[32]
[42]
[7] [17]
[22] [44]
[109] [41]
[108] [31]
[106] [24]
[107] [93]
[94]
[1]
[15]
[3]
[100] [90] [14]
[11]
[103]
[104]
[10]
[2]

2967197579
[1] Rotor [30] Inel de etanşare [106] Inel de etanşare radială [131] Garnitură pentru capac
[2] Inel de siguranţă [31] Arc de reglare [107] Disc de injecţie [132] Capacul cutiei de borne
[3] Arc de reglare [32] Inel de siguranţă [108] Plăcuţă de identificare [134] Şurub de obturare
[7] Flanşă [35] Capacul ventilatorului [109] Cui cu cap crestat [139] Şurub cu cap hexagonal
[9] Şurub de obturare [36] Ventilator [111] Garnitură pentru partea [140] Şaibă
inferioară
[10] Inel de siguranţă [41] Arc tip farfurie [112] Partea inferioară a cutiei [219] Piuliţă hexagonală
de borne
[11] Rulment cu bile canelate [42] Plăcuţă rulment B [116] Şaibă zimţată [705] Acoperiş de protecţie
[12] Inel de siguranţă [44] Rulment cu bile canelate [117] Ştift filetat [706] Distanţier
[14] Şaibă [90] Picior [118] Şaibă [707] Şurub cu cap hexagonal
[15] Şurub cu cap hexagonal [91] Piuliţă hexagonală [119] Şurub cilindric [715] Şurub cu cap hexagonal
[16] Stator [93] Şaibă [122] Şaibă de siguranţă [1213] Set (1 cadru de protecţie
[17] Piuliţă hexagonală [94] Şurub cilindric [123] Şurub cu cap hexagonal împotriva conturnării,
1 placă de borne,
[19] Şurub cilindric [100] Piuliţă hexagonală [124] Şaibă de siguranţă
4 manşoane, 2 şuruburi,
[22] Şurub cu cap hexagonal [103] Ştift filetat [128] Şaibă zimţată 2 piuliţe)
[24] Şurub cu ochi [104] Şaibă suport [129] Şurub de obturare

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 15


Construcţia motorului
3 Structura de principiu EDR.200 – EDR.225

3.3 Structura de principiu EDR.200 – EDR.225


Următoarea figură exemplifică structura de principiu EDR.200 – EDR.225 cu cadru de
protecţie împotriva conturnării:
[219]
[123]
[124] [118]
[132] [116]
[131 ] [117]
[119] [128] [140]
[122] [139]
[1213] [707]
[705]
[112] [706]
[111] [134] [715]
[129]
[108] [35] [36] [32]
[109] [30]
[16] [25]
[26] [40]
[105] [19] [43]
[9] [44]
[21]
[42] [22]
[31]

[106]
[107] [24]
[1]
[90] [3]
[93]
[100] [11]
[93]
[103]
[2]

3055268107
[1] Rotor [32] Inel de siguranţă [107] Disc de injecţie [131] Garnitură pentru capac
[2] Inel de siguranţă [35] Capacul ventilatorului [108] Plăcuţă de identificare [132] Capacul cutiei de borne
[3] Arc de reglare [36] Ventilator [109] Cui cu cap crestat [134] Şurub de obturare
[7] Flanşă [40] Inel de siguranţă [111] Garnitură pentru partea [139] Şurub cu cap hexagonal
inferioară
[9] Şurub de obturare [42] Plăcuţă rulment B [112] Partea inferioară a cutiei [140] Şaibă
de borne
[11] Rulment cu bile canelate [43] Şaibă suport [107] Disc de injecţie [219] Piuliţă hexagonală
[16] Stator [44] Rulment cu bile canelate [116] Şaibă zimţată [705] Acoperiş de protecţie
[19] Şurub cilindric [90] Picior [117] Ştift filetat [706] Bolţ de distanţare
[21] Flanşă cu inel de etanşare [93] Şaibă [118] Şaibă [707] Şurub cu cap hexagonal
[22] Şurub cu cap hexagonal [94] Şurub cilindric [119] Şurub cilindric [715] Şurub cu cap hexagonal
[24] Şurub cu ochi [100] Piuliţă hexagonală [123] Şurub cu cap hexagonal [1213] Set (1 cadru de protecţie
[25] Şurub cilindric [103] Ştift filetat [124] Şaibă de siguranţă împotriva conturnării,
[26] Şaibă de etanşare [105] Arc tip farfurie [128] Şaibă zimţată 1 placă de borne,
4 manşoane, 2 şuruburi,
[31] Arc de reglare [106] Inel de etanşare radială [129] Şurub de obturare 2 piuliţe)

16 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Construcţia motorului
Plăcuţa de identificare, denumirea tipului
3

3.4 Plăcuţa de identificare, denumirea tipului


3.4.1 Plăcuţe de identificare motor EDR.
Motor EDRE din Următoarea figură exemplifică plăcuţa de identificare a unui motor EDRE din categoria
categoria 2GD 2GD:
6306-2Z-J-C3
6205-2Z-J-C3

EDRE90M4/2GD 0102
01.1151928301.0001.11 PTB 10 ATEX 1234 / 01 82,5
50 1430 220-240 / 380-420Y 6,9
1,5 3,48 0,77 16

PTB 10 ATEX 1234 / 02 86,4


II2G Ex e IICT3 Gb II2D Ex tb IIIC T120°C Db
Kundenartikel-Nr. 13A47B911
B3 65 155 (F)
19 -20..+40 130 (B) 2011

2439213579

Marcajele (→ pag. 159) de pe marginea superioară a plăcuţei de identificare sunt disponibile numai dacă
motorul este certificat corespunzător sau conţine componentele corespunzătoare.

Motor EDRE Următoarea figură exemplifică plăcuţa de identificare a unui motor EDRE cu convertizor
cu convertizor de frecvenţă din categoria 2GD:
de frecvenţă

R77/II2GD EDRE90L4/3GD/KCC/TF/AL 0188 592 8.12


01.1700099511.0001.11

1435 9.4

9007202350032139

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 17


Construcţia motorului
3 Plăcuţa de identificare, denumirea tipului

3.4.2 Denumirile tipului motorului EDR.


Motor trifazat Diagrama următoare indică denumirea tipului:
EDR..
E DRE 90 M 4 BE2 / FI / 2GD / KCC / TF / ES7S
Opţiune motor traductor:
• Traductor incremental ES7., EG7., AS7., AG7.
• Traductor incremental EV2., EV7.
• Traductor de valori absolute AV7.

Opţiune motor protecţie motor:


• Senzor de temperatură TF
• Înregistrator de temperatură PT sau KY

Racord motor:
• Prin intermediul bornei în serie KCC

Categorie pentru protecţia contra exploziei:


• 2G, 2GD, 3D sau 3GD

Executarea montării:
• /FF: Motor cu flanşă IEC cu alezaj
• /FG: Motor integrat cu transmisie cu 7 trepte, ca motor
independent
• /FM: Motor integrat cu transmisie cu 7 trepte, cu picioare
IEC
• /FI: Motor cu picioare IEC
• /FT: Motor cu flanşă IEC cu fileturi
• /FE: Motor cu flanşă IEC cu alezaj şi picioare IEC
• /FY: Motor cu flanşă IEC cu filet şi picioare IEC
• /FL: Motor cu flanşă general (diferit de IEC)
• /FK: Motor cu flanşă general (diferit de IEC) ci picioare

Frână:
• Frână acţionată cu resort BE.. cu indicarea dimensiunii

Număr de poli:
• 4

Lungime de construcţie a motorului:


• S: scurt
• M: mediu
• L: lung
• LC: Rotoare cu colivie din cupru

Mărimea motorului:
• 71 – 225

Seria motorului DR cu cod:


• S: Modelul motorului economic
• E: Modelul motorului economic IE2 sau MEPS A2
(Australia/Noua Zeelandă)

Cod pentru protecţia contra exploziei

18 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Construcţia motorului
Echipamente suplimentare
3

3.5 Echipamente suplimentare


3.5.1 Motor trifazat din seria
Următorul tabel indică modelele posibile de motoare trifazate:

Denumire Categorie
EDRS.. Motor ATEX
EDRE.. Motor economic ATEX, High-Efficiency IE2
Mărimi:
71 – 225
/2G, /2GD, 71/80/90/100/112/132/160/180/200/225
/3D, /3GD Lungimi:
S – L, LC S = scurt/M = mediu/L = lung
LC = rotoare cu colivie din cupru
4 Număr de poli

3.5.2 Modele de montare


Următorul tabel indică modelele posibile de ieşiri:

Denumire Categorie Opţiune


/FI Motor cu picior IEC cu indicarea înălţimii axului
/FG Motor integrat cu transmisie cu 7 trepte, ca motor independent
/FF Motor cu flanşă IEC cu alezaj
/FT Motor cu flanşă IEC cu fileturi
/FL Motor cu flanşă general (diferit de IEC)
/2G, /2GD, Motor integrat cu transmisie cu 7 trepte, cu picioare IEC, dacă
/FM
/3D, /3GD este cazul cu indicarea înălţimii axului
Motor cu flanşă IEC cu alezaj şi picioare IEC, dacă este cazul
/FE
cu indicarea înălţimii axului
Motor cu flanşă IEC cu filet şi picioare IEC, dacă este cazul cu
/FY
indicarea înălţimii axului
Motor cu flanşă general (diferit de IEC) cu picioare, dacă este
/FK
cazul cu indicarea înălţimii axului

3.5.3 Adăugiri mecanice


Următorul tabel indică modelele posibile de adăugiri mecanice:

Denumire Categorie Opţiune


BE.. /3GD, /3D Frână acţionată cu resort cu indicarea dimensiunii
HR /3GD, /3D Aerisire manuală a frânei, cu revenire automată
HF /3GD, /3D Aerisire manuală a frânei, cu fixare
/RS /3GD Blocaj la mers înapoi (numai la alimentarea de la reţea)

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 19


Construcţia motorului
3 Echipamente suplimentare

3.5.4 Senzor de temperatură/înregistrator de temperatură


Următorul tabel indică modelele posibile de protecţii termice:

Denumire Categorie Opţiune


/TF Senzor de temperatură (conductor rece sau rezistenţă PTC)
/2G, /2GD,
/KY Un senzor KTY84 – 130
/3D, /3GD
/PT Un/trei senzor(i) PT100

3.5.5 Traductor
Următorul tabel indică modelele posibile de traductoare:

Denumire Categorie Opţiune


/ES7S, /EG7S,
Turometru integrat cu interfaţă Sin/Cos
/EV7S
/ES7R, /EG7R,
Turometru integrat cu interfaţă TTL (RS-422), U = 9 – 26 V
/EV7R
/ES7C, /EG7C,
Turometru integrat cu interfaţă HTL
/EV7C
/AS7W, /AG7W, /3D, /3GD Turometru integrat, interfaţă RS-485 (Multi-Turn)
/AV7W
/AS7Y, /AG7Y,
Turometru integrat, interfaţă SSI (Multi-Turn)
/AV7Y
/ES7A, /EG7A Dispozitiv de montare pentru turometre din portofoliul SEW
/XV.A Dispozitiv de montare pentru turometre de la terţi
/XV.. Turometru de la terţi montat

3.5.6 Alternative de racord


Următorul tabel indică modelele posibile de racorduri:

Denumire Categorie Pachetul de livrare conţine


/2G, /2GD, Bornă în serie cu arcuri de tracţiune în colivie
/KCC
/3D, /3GD (pentru EDR.71 – EDR.132)

3.5.7 Aerisire
Următorul tabel indică modelele posibile de aerisiri:

Denumire Categorie Opţiune


Ventilator auxiliar pentru motoare conform 94/9/CE,
/VE /3D, /3GD
categoria 3 (gaz/pulberi)
/AL /2G, /2GD, Ventilator din metal
/C /3D, /3GD Acoperiş de protecţie pentru capacul ventilatorului

20 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Construcţia motorului
Echipamente suplimentare
3

3.5.8 Motoare cu protecţie la explozie


Următorul tabel indică modelele posibile din categoriile de protecţie contra exploziei:

Denumire Opţiune
/2G Motoare conform directivei 94/9/CE, categoria 2 (gaz)
/2GD Motoare conform directivei 94/9/CE, categoria 2 (gaz/pulberi)
/3D Motoare conform directivei 94/9/CE, categoria 3 (pulberi)
/3GD Motoare conform directivei 94/9/CE, categoria 3 (gaz/pulberi)

3.5.9 Alte variante suplimentare


Următorul tabel indică o variantă suplimentară:

Denumire Categorie Opţiune


/2G, /2GD,
/2W Al doilea capăt de arbore la motor/motor cu frânare
/3D, /3GD

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 21


Construcţia motorului
3 Denumiri pentru protecţia contra exploziei

3.6 Denumiri pentru protecţia contra exploziei


În timpul elaborării normelor pentru protecţia contra exploziei s-au introdus noi denumiri
pe plan internaţional (IEC), aşa-numitele Equipment Protection Level (EPL). Aceste
niveluri marchează, în paralel cu categoriile pentru protecţia contra exploziei, capaci-
tatea de utilizare a aparatelor conform instrucţiunilor specifice zonelor cu pericol de
explozie.
Odată cu noua ediţie a EN 60079-0, data apariţiei 2010, EPL sunt preluate şi de legis-
laţia europeană.
Următorul tabel indică alocarea EPL pe zone:
Gaz Pulberi
EPL: Categorie: Utilizare în EPL: Categorie: Utilizare în
zona: zona:
Ga 1G 0 Da 1D 20
Gb 2G 1 Db 2D 21
Gc 3G 2 Dc 3D 22

Împreună cu elaborarea IEC 60079 "Aparatura electrică pentru zonele cu pericol de


explozie", s-a integrat şi protecţia contra exploziei cauzate de pulberi în această serie
de norme, ca partea 31. Norma independentă privind pulberile IEC 61241-1 şi-a pierdut
valabilitatea în noiembrie 2008, odată cu apariţia IEC 60079-31.
Norma internaţională IEC 60079 a fost armonizată în 2010 pe plan european ca norma
EN cu acelaşi număr.
Ca parte a acestei integrări, grupa de aparate III pentru pulberi a fost, de asemenea,
adăugată. Astfel, din acest moment există 3 grupe de aparate în ceea ce priveşte
normele internaţionale:
Grupa aparatului Aparate pentru utilizarea
I în lucrări la adâncime, periclitate de gazele de mină (funcţionări
subterane)
II în zone cu amestecuri de gaz-aer cu pericol de explozie
III în zone cu amestecuri de pulberi-aer cu pericol de explozie

Noua grupă de aparate III a fost împărţită suplimentar în subgrupele "A", "B" sau "C", în
funcţie de tipul pulberii:
Grupa aparatului Adecvată pentru atmosfere cu Tipul de protecţie minim IP
(x = înlocuitor)
IIIA fluide inflamabile 5x
IIIB pulbere neconducătoare 5x
IIIC pulbere conducătoare 6x

Valorile caracteristice ale grupelor de aparate IIIA până la IIIC pentru amestecul pul-
bere-aer trebuie să fie tratate analog cu marcajul uzual anterior IIA până la IIC pentru
amestecurile gaz-aer.

Marcajul IIA până la IIC a fost utilizat până acum în general numai la motoarele cu tipul
de protecţie Ex-d (capsulare rezistentă la presiune). Acum, la motoarele cu tipul de pro-
tecţie la aprindere cu siguranţă crescută "e", marcajul anterior grupei de aparate II (fără
literă) este extins la IIA, IIB sau IIC. Astfel sunt incluse solicitările pentru evitarea încăr-
cării electrostatice a suprafeţelor din plastic, de ex. ventilatoare şi suprafeţe metalice
vopsite.

22 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Construcţia motorului
Denumiri pentru protecţia contra exploziei
3

Prin intermediul modificărilor sus-menţionate ale normelor se modifică şi marcajul Ex al


motoarelor, care printre altele trebuie să fie indicat pe plăcuţa de identificare a motorului.
Următorul tabel indică unele exemple:
Zonă Marcaj anterior Marcaj nou
(ATEX) (IECEx)
(până în 2010) (din 2010) (din 2010)

cu amestec gaz-aer II2G Ex e II T3 II2G Ex e IIC T3 Gb Ex e IIC T3 Gb


cu pericol de explozie II3G Ex nA II T3 II3G Ex nA IIC T3 Gc Ex nA IIC T3 Gc
II2D Ex tD A21 IP65 T120°C II2D Ex tb IIIC T120°C Db Ex tb IIIC T120°C Db
cu amestec pulbere-
aer cu pericol de II3D Ex tD A22 IP54 T120°C II3D Ex tc IIIB T120°C Dc Ex tc IIIB T120°C Dc
explozie
II3D Ex tD A22 IP65 T120°C II3D Ex tc IIIC T120°C Dc Ex tc IIIC T120°C Dc

În cazul marcajului protecţiei contra exploziei trebuie să se diferenţieze între marcajul


conform directivei, de ex. II3D, şi marcajul conform normei, de ex. Ex tc IIIC T120°C Dc.
II3D Ex tc IIIC T120°C Dc

Marcajul conform normei

Marcajul conform directivei

Dacă sunt puse în circulaţie aparate din domeniul de valabilitate al directivei europene
94/9/CE, atunci acestea trebuie să poarte marcajul conform directivei 94/9/CE, supli-
mentar faţă de marcajul conform normei. Este important ca marcajul conform directivei
(de ex. cu II) să fie luat în considerare independent de marcajul conform normei
(de ex. cu III).
Este important faptul că "II" conform directivei defineşte grupa aparatului, iar "II" împre-
ună cu literele A, B şi C reprezintă indicaţiile normei cu privire la mediul în care se
exploatează motorul.
Întrucât în cazul directivei în grupa de aparate II sunt incluse atât atmosferele cu gaz,
cât şi cele cu pulberi, un motor este marcat de ex. cu II3D în cadrul marcajului conform
directivei şi cu IIIC în cadrul marcajului conform normei.
Stabilirea scopului noului marcaj conform normei este clarificarea pentru operator în ce
zonă şi pentru ce amestecuri se poate utiliza un motor.

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 23


Partea mecanică
4 Înainte de a începe

4 Partea mecanică
OBSERVAŢIE
La instalarea mecanică vă rugăm să respectaţi obligatoriu instrucţiunile de siguranţă
de la capitolul 2 din acest manual de operare!

4.1 Înainte de a începe


ATENŢIE!

Respectaţi montarea în conformitate cu forma constructivă, pe baza datelor de pe


plăcuţa de identificare!

Montaţi motorul numai atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii:


• Datele de pe plăcuţa de identificare a servomotorului corespund cu datele reţelei de
alimentare cu energie electrică sau cu tensiunea de ieşire a servoconvertizorului
• Motorul nu este deteriorat (nu există deteriorări din cauza transportului sau a
depozitării)
• Toate siguranţele de transport sunt îndepărtate.
• S-au asigurat următoarele condiţii:
– Temperatura ambiantă între –20 °C şi +40 °C.
Reţineţi faptul că şi domeniul de temperatură al angrenajului poate fi limitat
(vezi manualul de operare al angrenajului)
Se vor respecta datele diferite de pe plăcuţa de identificare. Condiţiile de la locul
de utilizare trebuie să fie în conformitate cu datele de pe plăcuţa de identificare.
– Fără ulei, acizi, gaze, vapori, radiaţii, etc.
– Înălţime de instalare max. 1000 m peste nivelul mării.
Respectaţi capitolul "Instalarea electrică" > "Condiţiile de mediu în timpul funcţio-
nării" > "Înălţimea de amplasare".
– Respectaţi restricţiile pentru traductor
– Variantă specială: Acţionare executată în conformitate cu cerinţele de mediu

Datele sus-menţionate se referă la comenzile standard. În cazul în care comandaţi


angrenaje diferite de cele standard, condiţiile menţionate pot diferi. Aşadar, preluaţi
condiţiile diferite din conformarea de comandă.

24 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Partea mecanică
Depozitarea pe termen lung a motoarelor
4

4.2 Depozitarea pe termen lung a motoarelor


• Vă rugăm acordaţi atenţie duratei de utilizare reduse cu 10 % a vaselinei în cazul rul-
menţilor cu bile după perioade de depozitare mai lungi de un an.
• La motoarele prevăzute cu instalaţie de lubrifiere ulterioară, care sunt depozitate pe
o perioadă de peste 5 ani, trebuie să efectuaţi o relubrifiere înainte de repunerea în
funcţiune. Respectaţi datele de pe plăcuţa de ungere a motorului.
• Verificaţi dacă motorul a absorbit umezeală din cauza depozitării îndelungate.
Pentru aceasta trebuie măsurată rezistenţa izolaţiei (Tensiune de măsurare 500 V).
Rezistenţa izolaţiei (a se vedea următoarea imagine) este puternic dependentă de
temperatură! În cazul în care rezistenţa izolaţiei nu este suficientă, motorul
trebuie uscat.

[M ]
100

10

0,1
0 20 40 60 80
[˚C ]

173323019

4.2.1 Uscarea motorului


Încălzirea motorului:
• cu aer cald sau
• cu ajutorul transformatorului de separare
– bobinele se conectează în serie (vezi următoarele figuri)
– tensiune alternativă suplimentară max. 10 % din tensiunea măsurată cu max.
20 % din intensitatea de referinţă

Conexiunea la schema electrică R13:

[1]

2336250251

[1] Transformator

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 25


Partea mecanică
4 Depozitarea pe termen lung a motoarelor

Conexiunea la schema electrică C13:

[1]
3955447819

[1] Transformator

Procesul de uscare se va încheia la depăşirea rezistenţei minime a izolaţiei.

Verificarea cutiei de borne, dacă:


• Interiorul este uscat şi curat
• Componentele de racord şi de fixare nu sunt corodate
• Etanşarea şi suprafeţele de etanşare sunt în ordine
• Şuruburile pentru cabluri sunt etanşe, în caz contrar trebuie curăţate, respectiv
înlocuite

26 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Partea mecanică
Indicaţii pentru instalarea motorului
4

4.3 Indicaţii pentru instalarea motorului

ATENŢIE!
Margini ascuţite din cauza nutului pentru arc de reglare deschis.
Pericol de accidente uşoare.
• Aşezaţi arcul de reglare în nutul pentru arc de reglare.
• Trageţi furtunul de protecţie peste arbore.

ATENŢIE!
Motorul se poate deteriora din cauza unei montări necorespunzătoare.
Posibile pagube materiale!
• Respectaţi următoarele instrucţiuni.

ATENŢIE!

Respectaţi montarea în conformitate cu forma constructivă, pe baza datelor de pe


plăcuţa de identificare!

• Trebuie să îndepărtaţi cu atenţie substanţele de protecţie anticorozive, impurităţile


sau alte substanţe similare de pe capetele axului motorului (se va utiliza un solvent
comercial). Solventul nu trebuie să ajungă pe rulmenţi sau inele de etanşare – dete-
riorarea materialelor!
• Puteţi monta motoreductorul numai pe o suprafaţă de construcţie plană, ferită de
trepidaţii şi torsionări.
• Asiguraţi accesul liber şi mobilitatea lagărului axial de la client.
• Aliniaţi cu grijă motorul şi mecanismul de acţionare, astfel încât arborele de acţionare
să nu fie supraîncărcat. Respectaţi forţele axiale şi transversale admise.
• Evitaţi şocurile şi ciocnirile în capătul arborelui.

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 27


Partea mecanică
4 Indicaţii pentru instalarea motorului

• Asiguraţi alimentarea liberă cu aer de răcire pentru motor/motorul cu frânare şi aveţi


grijă ca în motor să nu fie aspirat aerul rezidual emanat din celelalte agregate.
Respectaţi pentru aceasta următoarele distanţe minime:
Motor/motor cu frânare
Tip motor h în mm
h
EDR.71, EDR.80 15
EDR.90, EDR.100 20
EDR.112, EDR.132 25
EDR.160 30
EDR.180 35
EDR.200, EDR.225 45

• Piesele care urmează a fi montate pe arbore trebuie echilibrate cu jumătăţi de pană


(arborii motorului sunt echilibraţi cu jumătăţi de pană).
• Dacă la punerea în funcţiune s-a utilizat pârghia de mână a aerisirii manuale cu reve-
nire, aceasta trebuie să fie demontată din nou în vederea funcţionării. Pentru depo-
zitare este prevăzut un suport pe partea exterioară a carcasei motorului.

OBSERVAŢIE
• La utilizarea fuliilor:
– Folosiţi numai curele care nu se încarcă electrostatic.
– Nu trebuie depăşită forţa transversală maxim admisă, pentru motoare fără
angrenaje vezi capitolul "Forţe transversale" (→ pag. 128).
• Motoarele cu construcţie verticală (de ex. M4/V1) sunt dotate standard cu un aco-
periş de protecţie /C.
La cererea clientului, livrarea se poate face şi fără acoperiş de protecţie. În aceste
cazuri, la instalarea motorului în instalaţie/maşină, trebuie să se monteze un
capac, care să împiedice eficient pătrunderea obiectelor. Pentru aceasta, trebuie
să respectaţi cerinţele EN/IEC 60079-0 şi EN/IEC 60079-7. Prin intermediul
acestui capac nu trebuie să se obstrucţioneze fluxul de răcire.
• La poziţia de montaj cu arborele de antrenare a motorului în sus (de ex. M2/V3),
trebuie să se împiedice pătrunderea componentelor mici în capacul ventilatorului
prin intermediul unui capac adecvat, vezi şi EN/IEC 60079-0. Prin intermediul
acestui capac nu trebuie să se obstrucţioneze fluxul de răcire.

4.3.1 Instalarea în locuri umede sau în aer liber


• Utilizaţi îmbinări filetate ale cablurilor conform instrucţiunilor de instalare pentru
cabluri de alimentare (dacă este cazul, utilizaţi reducţii).
• Poziţionaţi pe cât posibil cutiile de borne astfel încât intrările cablurilor fie orientata în
jos.
• Etanşaţi cu grijă intrarea cablului.
• Curăţaţi riguros suprafeţele de etanşare ale cutiilor de borne şi capacelor cutiilor de
borne înainte de remontare; înlocuiţi garniturile fragile!
• Atunci când este nevoie, refaceţi stratul de protecţie anticorozivă (în special pe
ochiurile pentru transport).
• Verificaţi tipul de protecţie.
• Protejaţi arborele cu substanţă de protecţie anticorozivă adecvată împotriva
coroziunii.

28 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Partea mecanică
Toleranţe la lucrările de montaj
4

4.4 Toleranţe la lucrările de montaj

Capătul arborelui Flanşa


Toleranţa diametrului conform EN 50347 Toleranţa muchiei de centrare conform EN 50347
• ISO j6 la Ø ≤ 28 mm • ISO j6 la Ø ≤ 250 mm
• ISO k6 la Ø ≥ 38 mm până la ≤ 48 mm • ISO h6 la Ø ≥ 300 mm
• ISO m6 la Ø ≥ 55 mm
• Orificiu de centrare conform DIN 332,
forma DR..

4.5 Fixarea elementelor de acţionare


Elementele de acţionare care au fost fixate pe capătul axului motorului, de ex. pinioa-
nele, trebuie să fie montate prin încălzire, pentru ca traductoarele să nu fie deteriorate
la motoarele independente.

4.6 Montarea traductoarelor de la alţi producători


Dacă un motor a fost comandat cu un traductor de la alţi producători, SEW-
EURODRIVE livrează motorul cu un cuplaj anexat. La funcţionarea fără traductor de la
alţi producători, cuplajul nu trebuie să fie montat.

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 29


Partea mecanică
4 Montarea dispozitivului de montare pentru traductoare XV.A la motoarele EDR.71 – 225

4.7 Montarea dispozitivului de montare pentru traductoare XV.A la


motoarele EDR.71 – 225
Dacă s-a comandat dispozitivul de montare pentru traductoare XV.A, adaptorul şi
cuplajul sunt anexate motorului la livrare şi sunt montate de către client.
Următoarea figură exemplifică montarea cuplajului şi a adaptorului:

[212]

[225]
[E] [D] [C] [B] [A]

[220] [269] [22] [361] / [170]

[F] [E] [D] [C] [B] [A]

[251] [232]

3633163787

[22] Şurub [361] Capac


[170] Capac al ventilatorului auxiliar [269] Garnitură din cauciuc
[212] Capac cu flanşă [A] Adaptor
[220] Traductor [B] Şurub de fixare
[225] Flanşă intermediară (lipseşte la XV1A) [C] Şurub de fixare central
[232] Şuruburi (numai la XV1A şi XV2A) [D] Cuplaj (cuplaj pentru arborele distanţier
şi arborele masiv)
[251] Şaibe de prindere (numai la XV1A şi XV2A) [E] Şurub de fixare
[F] Şurub

1. Dacă există, demontaţi capacul [361] sau capacul ventilatorului auxiliar [170].
2. La XV2A şi XV4A: demontaţi flanşa intermediară [225].
3. Înşurubaţi cuplajul [D] prin intermediul şurubului [C] în orificiul traductorului arborelui
motor.
EDR.71 – 132: strângeţi şurubul [C] cu un cuplu de strângere de 3 Nm [26,6 lb-in].
EDR.160 – 225: strângeţi şurubul [C] cu un cuplu de strângere de 8 Nm [70,8 lb-in].
4. Introduceţi adaptorul [A] pe traductorul [220] şi strângeţi-l cu şurubul de fixare [B] cu
un cuplu de strângere de 3 Nm [26,6 lb-in].

30 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Partea mecanică
Montarea dispozitivului de montare pentru traductoare XV.A la motoarele EDR.71 – 225
4

5. La XV2A şi XV4A: montaţi flanşa intermediară [225] cu şurubul [F] cu un cuplu de


strângere de 3 Nm [26,6 lb-in].
6. Introduceţi traductorul cu adaptorul pe cuplajul [D] şi strângeţi şurubul de fixare [E]
cu un cuplu de strângere de 3 Nm [26,6 lb-in].
7. La XV1A şi XV2A: aliniaţi şaibele de prindere [251] cu şuruburile de fixare [232],
aşezaţi-le în canelura inelară a traductorului [220] şi înşurubaţi-le cu un cuplu de
strângere de 3 Nm (26,6 lb-in).
8. La XV3A şi XV4A: montarea de către client prin orificiile din panoul traductorului.

4.7.1 Dispozitivele de montare ale traductoarelor XH.A


Dispozitivele de montare ale traductoarelor XH1A, XH7A şi XH8A pentru traductoarele
de viteză ale arborilor tubulari sunt premontate complet la livrarea motorului.
Pentru montarea traductorului, procedaţi conform descrierii din capitolul "Lucrări pregă-
titoare pentru întreţinerea motorului şi a frânelor" (→ pag. 98).

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 31


Partea mecanică
4 Rotirea cutiei de borne

4.8 Rotirea cutiei de borne


4.8.1 Cutie de borne cu racord de putere cu tehnologia arcului de tracţiune în colivie
Următoarea figură exemplifică structura cutiei de borne în cazul modelului cu tehnologia
arcului de tracţiune în colivie:
[123]

[131]
[a]
[119] [a1]
[117]
[a2]

[b]

[140]

[111]

[c]

[113]

18014401261724939

[111] Garnitură
[113] Şurub cu cap cilindric pentru fixarea şinei de montaj
[117] Şurub cu cap hexagonal cu împământare interioară
[119] Şuruburi de fixare pentru cutia de borne + şaibe de siguranţă (câte 4)
[123] Şuruburi de fixare pentru capacul cutiei de borne + şaibe de siguranţă (câte 4)
[131] Garnitură
[140] Şurub cu cap hexagonal cu împământare exterioară
[a] Regletă de borne 1
[a1] Şurub pentru borna opţională/redresor
[a2] Şurub cu cap plat pentru borna opţională
[b] Regletă de borne 2 + tablă de fixare
[c] Bornă de putere

Tipul şi numărul regletelor de borne variază în funcţie de modelul cutiei de borne şi de


opţiuni.

32 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Partea mecanică
Rotirea cutiei de borne
4

Procedaţi după cum urmează pentru rotirea cutiei de borne:


1. Slăbiţi şuruburile [123] de pe capacul cutiei de borne şi scoateţi capacul.
2. Slăbiţi şuruburile de fixare [119] şi cutia de borne.
3. Curăţaţi suprafeţele de etanşare de pe protuberanţa statorului şi dintre partea inferi-
oară şi capacul cutiei de borne.
4. Verificaţi garniturile [111 şi 131] cu privire la deteriorări şi, dacă este cazul, înlocuiţi-le.
5. Rotiţi cutia de borne în poziţia dorită.
6. În cazul în care regleta de borne 2 [b] este înşurubată cu şuruburile de fixare ale
cutiei de borne [119], regleta de borne 2 [b] trebuie să fie montată în partea frontală
a bornei de putere chiar şi după rotirea cutiei de borne.

OBSERVAŢIE
Alternativele de racord în cazul a 2 reglete de borne existente [a] şi [b] se regăsesc în
anexă (→ pag. 174).

7. Strângeţi partea inferioară a cutiei de borne cu şuruburile [119] şi şaibele de siguran-


ţă cu unul dintre următoarele cupluri de strângere:
• EDR.71 – 132: 5 Nm [44,3 lb-in]
• EDR.160 – 225: 25,5 Nm [225,7 lb-in]
8. Strângeţi capacul cutiei de borne cu şuruburile [123] şi şaibele de siguranţă cu cuplul
de strângere corespunzător. Aveţi grijă la poziţia corectă a garniturii!

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 33


Partea mecanică
4 Rotirea cutiei de borne

4.8.2 Cutie de borne cu placă de borne şi cadru de protecţie împotriva conturnării


Următoarea imagine exemplifică structura cutiei de borne cu cadru de protecţie împo-
triva conturnării:
K1M6/K1M8 cu model din aluminiu sau fontă gri K1M12S cu model din fontă gri

[123]

[131]

[a]

[2] [a1]
[2]
[1213] [a2]
[119] [1213]
[61]
[119]
[b]
[117]

[140]

[111]

[140]

18014401328547595

[2] Piuliţă pentru bolţ de racord


[111] Garnitură
[117] Şurub cu cap hexagonal cu împământare interioară
[119] Şuruburi de fixare pentru cutia de borne + şaibe de siguranţă (câte 4)
[123] Şuruburi de fixare pentru capacul cutiei de borne + şaibe de siguranţă (câte 4)
[131] Garnitură
[140] Şurub cu cap hexagonal cu împământare exterioară
[a] Regletă de borne 1
[a1] Şurub pentru borna opţională/redresor
[a2] Şurub cu cap plat pentru borna opţională
[b] Regletă de borne 2
[1213] Set (1 cadru de protecţie împotriva conturnării, 1 placă de borne, 4 manşoane, 2 şuruburi, 2 piuliţe)

Tipul şi numărul regletelor de borne variază în funcţie de modelul cutiei de borne şi de


opţiuni.

34 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Partea mecanică
Rotirea cutiei de borne
4

Procedaţi după cum urmează pentru rotirea cutiei de borne:


1. Slăbiţi şuruburile [123] de pe capacul cutiei de borne şi scoateţi capacul.
2. Slăbiţi şuruburile de fixare [119] ale cutiei de borne.
3. Curăţaţi suprafeţele de etanşare de pe protuberanţa statorului, partea inferioară şi
capacul cutiei de borne.
4. Verificaţi garniturile [111 şi 131] cu privire la deteriorări şi, dacă este cazul, înlocuiţi-le.
5. Scoateţi unitatea plăcii de borne şi cadrului de protecţie împotriva conturnării din
cutia de borne.
Dacă este cazul, desfaceţi cablurile deja conectate înaintea scoaterii unităţii.
6. Rotiţi cutia de borne în poziţia dorită.
7. Rotiţi unitatea din placa de borne şi cadrul protecţie împotriva conturnării analog cu
cutia de borne şi montaţi-o din nou.
Inscripţionările de pe plăcile de borne U1, V1 şi W1 trebuie să fie orientate din nou
în direcţia ieşirilor pentru cabluri după montare.
8. Strângeţi partea inferioară a cutiei de borne cu şuruburile [119] şi şaibele de siguran-
ţă cu unul dintre următoarele cupluri de strângere:
• EDR.71 – 132: 5 Nm [44,3 lb-in]
• EDR.160 – 225: 25,5 Nm [225,7 lb-in]
9. Dacă este cazul, conectaţi din nou cablurile demontate conform următorului tabel:
galben alb maro
W2/T4 U2/T5 V2/T6
negru roşu albastru
U1/T1 V1/T2 W1/T3

Strângeţi piuliţele pe bolţurile de conectare cu cuplul de strângere (→ pag. 36)


corespunzător.

OBSERVAŢIE
După conectare, cablurile nu trebuie să fie îndoite, răsucite etc.
Respectaţi succesiunea corectă a pieselor mărunte pentru conectare, vezi capitolul
"Conectarea motorului prin intermediul plăcii de borne" (→ pag. 50).

10.Strângeţi capacul cutiei de borne cu şuruburile [123] şi şaibele de siguranţă cu cuplul


de strângere corespunzător (→ pag. 36). Aveţi grijă la poziţia corectă a garniturii!

AVERTIZARE!
Posibilă deteriorare a devierilor motorului la rotirea plăcii de borne.
Posibile daune materiale.
• Pentru a vă asigura că nu au fost deteriorate cablurile, după asamblarea reuşită
efectuaţi o verificare a izolaţiei, vezi capitolul "Depozitarea pe termen lung a motoa-
relor" (→ pag. 25).

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 35


Partea mecanică
4 Lăcuire

4.8.3 Cupluri de strângere


Următorul tabel indică toate cuplurile de strângere necesare pentru rotirea cutiei de
borne:
Număr Domeniu de Cuplu de strângere
legendă Şurub
valabilitate în Nm în lb-in
[2] Piuliţă pentru bolţ de conectare Bolţ M6 3 26,6
Bolţ M8 6 53,1
Bolţ M12 15,5 137,2
[61] Şurub cu cap cilindric pentru borna EDR.71 – 225 1,8 16,0
opţională
[113] Şurub cu cap cilindric pentru fixarea şinei de EDR.71 – 132 5 44,3
montaj
[117] Şurub cu cap hexagonal cu împământare EDR.71 – 132 4 35,4
interioară EDR.160 25,5 225,7
EDR.180 – 225 25,5 225,7
(model din aluminiu)
EDR.180 – 225 50 442,5
(model din fontă gri)
[119] Şurub cu cap cilindru pentru cutia de borne EDR.71 – 132 5 44,3
EDR.160 – 225 25,5 225,7
[123] Şurub cu cap hexagonal pentru capacul EDR.71 – 132 4 35,4
cutiei de borne EDR.160 10,3 91,2
EDR.180 – 225 10,3 91,2
(model din aluminiu)
EDR.180 – 225 25,5 225,7
(model din fontă gri)
[140] Şurub cu cap hexagonal cu împământare EDR.71 – 225 4 35,4
exterioară
[a1] Şurub pentru borna opţională/redresor EDR.71 – 225 1,8 16,0
[a2] Şurub cu cap plat pentru borna opţională EDR.71 – 225 1 8,9

4.9 Lăcuire

INSTRUCŢIUNE PENTRU PROTECŢIA CONTRA EXPLOZIEI


SEW-EURODRIVE livrează motoarele cu o lăcuire care onorează cerinţa împotriva
încărcării electrostatice conform EN/IEC 60079-0. În cazul lăcuiri noi a motoarelor sau
a motoreductoarelor, trebuie să se ia în considerare cerinţele pentru evitarea încărcării
electrostatice conform EN/IEC 60079-0.

36 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Partea mecanică
Capac al 2-lea capăt de arbore
4

4.10 Capac al 2-lea capăt de arbore


Dacă s-a comandat dispozitivul suplimentar "Al 2-lea capăt de arbore", SEW-
EURODRIVE îl livrează cu arcul de reglare montat şi siguranţă suplimentară prin inter-
mediul benzii adezive. Standard nu se livrează niciun capac. Acesta poate fi comandat
opţional.

4.10.1 Cu capac opţional


La mărimile EDR.71 – EDR.132 se livrează un capac, iar pentru mărimile 160 şi peste
nu se livrează capacul.
Figura de mai jos indică dimensiunile capacului:
Mărimile EDR.71 – EDR.132
[34] [33] [361]

DA

EA

[4]

> 1 mm

L3 L2

LB / LBS 1) L4
2634738827

[4] Nut pentru pană LB/LBS Lungimea motorului/motorului cu frânare


[33] Şaibă 1) Pentru dimensiuni, vezi catalogul
[34] Şurub autofiletant [361] Capac

Mărimea DA EA L2 L3 L4
motorului
EDR.71 11 23 80 2 91,5
EDR.80 14 30 93 2 95,5
EDR.90 14 30 86,5 2 89
EDR.100 14 30 86,5 2 89
EDR.112/132 19 40 122,5 3,5 125

În cazul montării de către client a adăugirilor, trebuie să se respecte distanţele dintre


umărul arborelui cotit şi carcasa ventilatorului, precum şi forţa transversală.

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 37


Partea mecanică
4 Capac al 2-lea capăt de arbore

Următorul tabel indică distanţele dintre umărul arborelui cotit şi carcasa ventilatorului:
Lungimea celui de-al 2-lea Distanţa dintre umărul arborelui
Mărimea motorului capăt de arbore în mm cotit şi carcasa ventilatorului
în mm
71 23 2
80 30 2
90 30 2
100 30 2
112 40 3,5
132 40 3,5

4.10.2 Fără capac opţional


La modelul fără capac, trebuie să se monteze o mască de protecţie de către client.
La amplasarea şi montarea măştii de protecţie, trebuie să se respecte cerinţele
EN/IEC 60079-0 cu privire la rezistenţa la lovituri.

ATENŢIE!
Mască de protecţie absentă sau realizată incorect.
Pericol de moarte sau de accidente grave!
• Masca de protecţie poate fi montată numai de personal de specialitate instruit.
• Puneţi motorul în funcţiune numai cu masca de protecţie corectă.

38 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Instalaţia electrică
Prevederi suplimentare
5

5 Instalaţia electrică
AVERTIZARE!
Pericol de electrocutare!
Accidente mortale sau grave!
• Respectaţi următoarele instrucţiuni.
• La instalare respectaţi obligatoriu instrucţiunile de instalare din capitolul 2!
• Pentru conectarea motorului utilizaţi contacte de comutare din categoria AC-3
conform EN 60947-4-1.
• La motoarele alimentate prin convertizor, respectaţi instrucţiunile de cablare ale
producătorului convertizorului.
• Respectaţi manualul de operare al convertizorului.

5.1 Prevederi suplimentare


Prevederile pentru instalare general valabile pentru echipamentele electrice de joasă
tensiune (de ex. DIN IEC 60364, DIN EN 50110) trebuie să fie respectate la instalarea
aparatelor electrice.

5.2 Utilizarea schemelor electrice de conectare şi a planurilor de alocare


Conectarea motorului se realizează exclusiv în conformitate cu schema electrică de
conectare, care este livrată odată cu motorul. În cazul în care această schemă de
conectare lipseşte, motorul nu poate fi conectat şi nici pus în funcţiune. Puteţi obţine
gratuit schemele electrice valabile de la SEW-EURODRIVE.

5.3 Orificii de trecere a cablului


Cutiile de conexiuni sunt executate cu orificii filetate metrice conform EN 50262 sau cu
orificii filetate NPT conform ANSI B1.20.1-1983. La livrare, toate orificiile sunt prevăzute
cu dopuri de închidere protejate împotriva exploziei.
Pentru a obţine un orificiu corect de trecere a cablului, dopurile de închidere trebuie să
fie înlocuite cu îmbinări filetate ale cablurilor cu dispozitiv de detensionare, care sunt
certificate pentru utilizarea în respectiva zonă protejată împotriva exploziei. Şurubul
pentru cablu trebuie ales în funcţie de diametrul exterior al cablului folosit. Cuplul de
strângere al orificiului de trecere a cablului se regăseşte în manualul de operare/insta-
lare sau în certificarea de testare a patentului CE a îmbinărilor filetate ale cablurilor.
Tipul de protecţie IP al orificiului de trecere a cablului trebuie să corespundă cel puţin
tipului de protecţie IP al motorului.

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 39


Instalaţia electrică
5 Echilibrare de potenţial

Utilizaţi numai şuruburi de racord ale căror capete se potrivesc în adânciturile plane
existente.
Următorul tabel indică dimensiunile adânciturilor plane cu dimensiunile corespunză-
toare ale şuruburilor:
Adâncitură plană în mm Îmbinare
19 M12
24 M16
30 M20
35 M25
45 M32
56 M40
64 M50
75 M63

După încheierea instalării, toate orificiile de trecere a cablurilor nefolosite trebuie închise
cu un dop de închidere, pentru respectarea tipului de protecţie. Înlocuirea unui dop de
închidere trebuie să se efectueze cu un alt dop protejat împotriva exploziei.

5.4 Echilibrare de potenţial


Conform EN 60079-14 şi IEC 61241-14, poate fi necesară racordarea la un sistem
compensator de potenţial. Respectaţi capitolul "Instalarea electrică"/"Îmbunătăţirea
împământării (CEM)".

5.5 Instrucţiuni de cablare


La instalare acordaţi atenţie indicaţiilor privind securitatea.

5.5.1 Protejarea împotriva defecţiunii modulelor de control al frânelor


Cablurile de alimentare ale sistemului de frânare trebuie montate întotdeauna separat
de celelalte cabluri de putere sincrone, în vederea protejării împotriva defecţiunii modu-
lelor de control al frânelor. Traseele de putere sincrone sunt în special
• Cablurile de ieşire de la convertizoarele de frecvenţă şi de la servoconvertizoare,
dispozitive de demarare progresivă şi de frânare
• Cabluri de alimentare către rezistenţele de frână şi similare

5.5.2 Protejarea la perturbaţii a dispozitivelor de protecţie ale motorului


Pentru protecţia împotriva defecţiunii dispozitivelor de protecţie a motorului SEW
(senzor de temperatură TF) trebuie ca:
• Cablurile de alimentare ecranate separat să fie pozate împreună într-un singur cablu
cu traseele de putere sincrone.
• Cablurile de alimentare neecranate să nu fie pozate împreună într-un singur cablu
cu cablurile de putere sincrone.

40 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Instalaţia electrică
Particularităţi la funcţionarea cu transformator de frecvenţă
5

5.6 Particularităţi la funcţionarea cu transformator de frecvenţă


La motoarele alimentate prin convertizor se vor respecta instrucţiunile de cablare date
de producătorul convertizorului. Respectaţi obligatoriu capitolul "Moduri de lucru şi valori
limită", precum şi manualul de operare al convertizorului de frecvenţă.
Dacă un motor are un curent de deviere de peste 10 mA c.a. sau c.c. la un racord de
reţea, trebuie să se onoreze unul/mai multe dintre următoarele puncte pentru sistemul
de conductoare de protecţie:
• Conductorul de protecţie trebuie să aibă o secţiune transversală minimă de 10 mm2
la cupru sau de 16 mm2 la aluminiu pe întreaga sa lungime.
• În cazul în care conductorul de protecţie are o secţiune transversală mai mică de
10 mm2 la cupru sau 16 mm2 la aluminiu, trebuie să se prevadă un al 2-lea con-
ductor de protecţie cu cel puţin aceeaşi secţiune transversală până la punctul în care
conductorul de protecţie dispune de o secţiune transversală de minimum 10 mm2 la
cupru sau 16 mm2 la aluminiu.
Dacă este posibil, motorul trebuie să fie echipat cu un racord separat pentru un al
2-lea conductor de protecţie.

5.7 Îmbunătăţirea împământării (CEM)


Pentru o împământare îmbunătăţită, cu impedanţă redusă la frecvenţe ridicate, sunt
recomandate următoarele racorduri. SEW-EURODRIVE recomandă utilizarea elemen-
telor de legătură protejate împotriva coroziunii.
Dacă suplimentar faţă de echilibrul de potenţial HF trebuie să se monteze şi un echilibru
de potenţial NF, cablul poate fi pozat în acelaşi loc.
Opţiunea "Îmbunătăţirea împământării" se poate comanda după cum urmează:
• premontată complet din fabrică sau ca
• set "Element de legătură" pentru montarea de către client, pentru numerele de articol
vezi tabelul următor.

Mărimea motorului Număr articol set "Element de legătură"


EDR.71S/M
EDRE.80S/M
1363 3953
EDR.90M/L
EDR.100M
EDR.100 L – EDR.132
EDR.160 – EDR.225
1363 3945
EDR.160 – EDR.225 cu casetă de borne din
aluminiu

OBSERVAŢIE
Alte informaţii despre împământare se regăsesc în seria "Practica tehnicii acţionărilor
– CEM în tehnica acţionărilor".

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 41


Instalaţia electrică
5 Îmbunătăţirea împământării (CEM)

5.7.1 Mărime EDR.71S/M şi EDR.80S/M


Următoarea figură indică montarea împământării:
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[1] Utilizarea orificiului turnat în prealabil pe [4] Şaibă ISO 7090


protuberanţa cutiei de borne/cama piciorului
[2] Element de împământare cu şurub autofiletant [5] Şaibă zimţată DIN 6798
DIN 7500 M6 x 10, asigurat de către client [6] Piuliţă M8
M8 x 16, cuplu de strângere 6 Nm (53.1 lb-in)
[3] Bandă de împământare

Acelaşi element de legătură se poate comanda de la SEW-EURODRIVE cu numărul de comandă 13633953.

5.7.2 Mărime EDR.90M/L


Următoarea figură indică montarea împământării:

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[1] Utilizarea orificiului turnat în prealabil [4] Şaibă ISO 7090


[2] Element de împământare cu şurub autofiletant [5] Şaibă zimţată DIN 6798
DIN 7500 M6 x 10, asigurat de către client [6] Piuliţă M8
M8 x 16, cuplu de strângere 6 Nm (53.1 lb-in)
[3] Bandă de împământare

Acelaşi element de legătură se poate comanda de la SEW-EURODRIVE cu numărul de comandă 13633953.

42 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Instalaţia electrică
Îmbunătăţirea împământării (CEM)
5

5.7.3 Mărime EDR.100M


Următoarea figură indică montarea împământării:

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[1] Utilizarea orificiului turnat în prealabil [4] Şaibă ISO 7090


[2] Şurub autofiletant DIN 7500 M6 x 10, asigurat [5] Şaibă zimţată DIN 6798
de către client M8 x 16, cuplu de strângere [6] Piuliţă M8
6 Nm (53,1 lb-in)
[3] Bandă de împământare

Acelaşi element de legătură se poate comanda de la SEW-EURODRIVE cu numărul de comandă 13633953.

5.7.4 Mărime EDR.100L – EDR.132


Următoarea figură indică montarea împământării:

[1]

[2]
[3]

[4]
[5]

[6]

[1] Utilizarea orificiului filetat pentru ochiuri [5] Şaibă zimţată DIN 6798
de ridicare
[2] Şaibă ISO 7090 [6] Şurub cu cap hexagonal ISO 4017 M8 x 16,
[3] Bandă de împământare cuplu de strângere 6 Nm (53,1 lb-in)
[4] Şaibă ISO 7090

Acelaşi element de legătură se poate comanda de la SEW-EURODRIVE cu numărul de comandă 13633945.

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 43


Instalaţia electrică
5 Particularităţi ale funcţionării cu comutare

5.7.5 Mărime EDR.160 – EDR.225


Următoarea figură indică montarea împământării:
[1]

[2]
[3]

[4]
[5]

[6]

[1] Utilizarea orificiului filetat de la cutia de borne


[2] Şaibă ISO 7090
[3] Bandă de împământare
[4] Şaibă ISO 7090
[5] Şaibă zimţată DIN 6798
[6] • Şurub cu cap hexagonal ISO 4017 M8 x 16 (la cutiile de borne din aluminiu de mărimile
EDR.160 – 225), cuplu de strângere 6 Nm (53,1 lb-in)
• Şurub cu cap hexagonal ISO 4017 M10 x 25 (la cutiile de borne din fontă gri de mărimile
EDR.160 – 225), cuplu de strângere 10 Nm (88,5 lb-in)

Acelaşi element de legătură se poate comanda de la SEW-EURODRIVE cu numărul de comandă 13633945.

La mărimile EDR.160 – 225 cu cutii de borne din fontă gri, împământarea este întot-
deauna premontată la livrarea motorului.
La cutiile de borne din aluminiu de mărimile EDR.160 – 225, se poate comanda setul
"Element de legătură" cu numărul de articol 13633945.

5.8 Particularităţi ale funcţionării cu comutare


La funcţionarea cu comutare a motoarelor, posibilele defecţiuni ale aparatului de conec-
tare trebuie eliminate prin realizarea circuitelor adecvate. Directiva EN 60204 (Echi-
parea electrică a maşinilor) solicită eliminarea perturbaţiilor bobinei motorului pentru
protejarea comenzilor numerice sau programabile cu memorie. SEW-EURODRIVE
recomandă prevederea circuitelor de protecţie pe elementele de comutare, deoarece
operaţiile de comutare sunt principalele cauze de defecţiuni.

44 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Instalaţia electrică
Condiţii de exploatare
5

5.9 Condiţii de exploatare


5.9.1 Temperatura ambiantă
Dacă plăcuţa de identificare nu prevede altfel, trebuie asigurat domeniul de temperatură
de la –20 °C la +40 °C.
Motoarele utilizabile la temperaturi ambiante mai înalte sau mai joase prezintă indicaţii
speciale pe plăcuţa de identificare.
Dacă motoarele se utilizează la o temperatură ambiantă de peste +40 °C (max. +60 °C),
cablurile şi îmbinările filetate ale cablurilor utilizate trebuie să fie prevăzute pentru tem-
peraturi ≥ 90 °C.
La temperaturile sub –20 °C (max. –40 °C), trebuie să se utilizeze o încălzire în
staţionare. Suplimentar, cablurile şi îmbinările filetate trebuie să fie prevăzute conform
temperaturii.

5.9.2 Dependenţa puterii motorului de înălţimea de instalare


Următoarea diagramă arată cu ce factor fH trebuie să se reducă puterea motorului în
funcţie de înălţimea de instalare.
fH 1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
H [m]

5408843275

Calculul se efectuează conform formulei: PH = fH × PN


Curentul care trebuie să se utilizeze este calculat după cum urmează: IH = fH × IN

5.9.3 Radiaţie nocivă


Nu este permisă expunerea motoarelor la radiaţii nocive (de ex. la radiaţii ionizante).
Eventual consultaţi SEW-EURODRIVE.

5.9.4 Gaze, aburi şi pulberi nocive


Dacă sunt utilizate adecvat, motoarele cu protecţie la explozie nu vor putea aprinde
gazele, aburii sau pulberile explozibile. Acestea nu vor fi totuşi expuse unor medii cu
gaze, aburi sau pulberi care pun în pericol siguranţa în funcţionare, de ex. prin:
• coroziune
• distrugerea stratului protector
• distrugerea materialului de etanşare etc.

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 45


Instalaţia electrică
5 Motoare din categoria 2G, 2GD, 3D şi 3GD

Selectarea Dacă motorul se utilizează în medii ambiante cu poluări ridicate, de ex. valori crescute
garniturilor ale ozonului, motoarele EDR. pot fi echipate la alegere cu garnituri mai rezistente. Dacă
aveţi îndoieli cu privire la rezistenţa garniturilor la poluările mediului, contactaţi SEW-
EURODRIVE.

5.10 Motoare din categoria 2G, 2GD, 3D şi 3GD


5.10.1 Observaţii generale
Motoarele SEW-EURODRIVE cu protecţie la explozie din seriile EDR.. sunt concepute
pentru următoarele zone de utilizare:
Categoria motorului Domeniul de utilizare
2G Utilizare în zona 1 cu normele pentru construcţii corespunzătoare grupei de
aparate II, categoria 2G
2GD Utilizare în zona 1 sau zona 21 cu normele pentru construcţii corespunzătoare
grupei de aparate II, categoria 2GD
3D Utilizare în zona 22 şi corespund cu normele pentru construcţii ale grupei de
aparate II, categoria 3D
3GD Utilizare în zona 2 sau 22 cu normele pentru construcţii ale grupei de aparate II,
categoria 3GD

5.10.2 Marcaj special "X"


Dacă marcajul special "X" se află după numărul de certificare a certificatului de confor-
mitate sau de examinare a tipului, se face referire la condiţii speciale pentru utilizarea în
siguranţă a motoarelor în această certificare.

5.10.3 Clase de temperatură


Motoarele sunt admise pentru clasele de temperatură T3, respectiv T4.
Clasa de temperatură a motorului la modelele 3D şi 3GD se regăseşte pe plăcuţa de
identificate sau în declaraţia de conformitate din anexă.
Clasa de temperatură a motorului la modelele 2G şi 2GD se regăseşte în certificarea de
examinare a tipului, anexată fiecărui motor.

5.10.4 Temperaturile suprafeţelor


Temperatura suprafeţei motorului se găseşte pe plăcuţa de identificare sau în certifi-
catul de conformitate, respectiv de verificare a tipului.

5.10.5 Protecţia împotriva temperaturilor extrem de ridicate ale suprafeţelor


Motoarele cu protecţie la explozie asigură o funcţionare în siguranţă, în condiţii normale
de funcţionare. La suprasolicitarea motorului, acesta trebuie oprit în siguranţă, pentru a
evita creşterea nepermis de mare a temperaturii la suprafaţă.
Protecţia motorului trebuie să se efectueze conform certificărilor. Astfel, se diferenţiază
între 2 tipuri principale de protecţie a motorului. Dacă există, variantele suplimentare pot
fi adăugate ulterior:
Tipuri de protecţie a motorului Variantă suplimentară
A: Comutator de protecţie pentru curentul motorului TF, KY sau PT
B: Senzor de temperatură cu conductor rece
KY sau PT
(rezistenţă PTC: denumire SEW TF)

46 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Instalaţia electrică
Motoare din categoria 2G, 2GD, 3D şi 3GD
5

Următorul tabel indică tipul prevăzut al protecţiei motorului în funcţie de certificare:


Categorie 2 (2GD/Gb Db sau 2G/Gb) 3 (3GD/Gc Dc sau 3G/Dc)
Funcţionare: • Conver-
tizor de
Conver- Cu
Cu frecvenţă
Reţea tizor de Reţea impul-
impulsuri • Dema-
frecvenţă suri
rare
uşoară
Identificare
(vezi plăcuţa de Durata Te Durata Te Durata Ta – – –
identificare):
Protecţia motorului prin: A B B A B B

Modurile de lucru permise în funcţie de protecţia motorului sunt indicate în capitolul


"Moduri de lucru permise" (→ pag. 62). Motoarele cu frânare din categoria 3D şi 3GD
sunt echipate la fabrică de către SEW-EURODRIVE cu senzori de temperatură cu con-
ductor rece (TF).

5.10.6 Protecţie exclusiv cu întrerupătorul de protecţie a motorului


La instalarea întrerupătorului de protecţie a motorului conform EN 60947, respectaţi
următoarele:
• La categoria 2G şi 2GD: Timpul de interogare a întrerupătorului de protecţie a moto-
rului la raportul curentului de răspuns IA/IN de pe plăcuţa de identificare trebuie să fie
mai scurt decât timpul de încălzire tE a motorului.
• Întrerupătorul de protecţie a motorului trebuie să deconecteze de la toţi polii la căde-
rea unei faze.
• Întrerupătorul de protecţie a motorului trebuie să fie certificat de către un birou numit
şi trebuie să fie prevăzut cu un marcaj corespunzător pentru protecţia contra
exploziei.
• Întrerupătorul de protecţie a motorului trebuie să fie reglat pe curentul nominal al
motorului conform plăcuţei de identificare. La categoria 2G şi 2GD, curentul permis
al motorului corespunde cu cel de pe certificatul de verificare a tipului.

5.10.7 Protecţie exclusiv cu senzor de temperatură cu conductor rece (TF)


Senzorul de temperatură cu conductor rece trebuie evaluat cu un aparat adecvat în
acest sens. Trebuie respectate instrucţiunile de instalare valabile în această privinţă.

ATENŢIE!
Deteriorare a senzorului de temperatură din cauza tensiunii prea mari.
Posibila distrugere a senzorului de temperatură.
• Nu aplicaţi tensiuni > 30 V.
Senzorii de temperatură cu conductori reci corespund DIN 44082.
Măsurătoare de control a rezistenţei (aparat de măsură U ≤ 2,5 V sau I < 1 mA):
• Valori normale: 20 – 500 Ω, rezistenţa la cald > 4000 Ω
Senzorul de temperatură cu conductor rece (TF) este necesar pentru menţinerea în
bune condiţii a unei izolaţii în vederea siguranţei în funcţionare şi pentru monitorizarea
termică.
Funcţia de evaluare a monitorizării temperaturii trebuie să fie activată împreună cu
circuitul de măsurare al senzorului de temperatură şi să se declanşeze obligatoriu la
temperatura excesivă.

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 47


Instalaţia electrică
5 Motoare din categoria 2G, 2GD, 3D şi 3GD

5.10.8 Protecţie cu întrerupător de protecţie a motorului şi senzor de temperatură cu conductor rece


suplimentar
Şi aici se întâlnesc condiţiile numite pentru protecţia exclusivă cu întrerupător de protec-
ţie a motorului. Protecţia prin senzor de temperatură cu conductor rece (TF) prezintă
doar o măsură de protecţie suplimentară, care nu are nicio importanţă pentru aprobarea
în condiţiile ambiante cu pericol de explozie.

OBSERVAŢIE
La punerea în funcţiune, verificaţi dacă o acţionare a dispozitivului de protecţie
conduce la o oprire corespunzătoare a motorului.

48 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Instalaţia electrică
Indicaţii pentru racordarea motorului
5

5.11 Indicaţii pentru racordarea motorului


OBSERVAŢIE
Vă rugăm să ţineţi seama neapărat de schema electrică valabilă! În cazul în care
aceasta lipseşte, motorul nu trebuie racordat sau pus în funcţiune. Puteţi obţine gratuit
schemele electrice valabile de la SEW-EURODRIVE.

OBSERVAŢIE
În cutia de borne nu trebuie să se afle corpuri străine, impurităţi sau umiditate. Deschi-
derile de introducere a cablurilor care nu sunt necesare, precum şi cutia însăşi trebuie
închise etanş la praf şi apă.

La racordarea motorului, respectaţi următoarele puncte:


• Verificarea secţiunii cablului
• Ordonaţi corect punţile de conectare
• Înşurubaţi strâns conexiunile şi conductorul de protecţie
• Cablurile de racordare sunt libere, pentru a evita deteriorările izolaţiei cablurilor
• Respectaţi distanţele, vezi capitolul "Racordul electric" (→ pag. 39)
• În cutia de borne: Verificaţi racordurile bobinelor şi, dacă este cazul, strângeţi-le
• Racordaţi conform schemei electrice anexate
• Evitaţi capetele de cablu desprinse
• Racordaţi motorul conform sensului de rotaţie prevăzut

Următoarele scheme electrice de racordare pot fi solicitate indicând numărul de


comandă al motorului (vezi capitolul "Plăcuţa de identificare, denumirea tipului") la
SEW-EURODRIVE:
Schemă electrică aferentă
Serie Număr de poli Conexiune (denumire/număr)
xx = înlocuitor pentru versiune
C13: 68 184 xx 08
EDR.71-225 4 Ö/Õ
R13: 68 001 xx 06

În funcţie de mărime şi de modelul electric, motoarele sunt livrate şi racordate în diverse


moduri. Respectaţi modul de racordare indicat în tabelul următor:
Serie Racord
EDR.71 – EDR.132 • La U < 500 V şi I < 17 A: Racordul motorului prin bornă cu arc de tracţiune
în colivie
• La U > 500 V sau I > 17 A: Conexiunea motorului prin placă de borne
EDR.160 – EDR.225 • Conexiunea motorului prin placă de borne

La conectarea conductorului de reţea, respectaţi liniile aeriene şi distanţele de contur-


nare permise.

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 49


Instalaţia electrică
5 Racordarea motorului prin placa de borne

5.12 Racordarea motorului prin placa de borne


În funcţie de modelul electric, motoarele sunt livrate şi racordate în diverse moduri. Pun-
ţile de conectare trebuie dispuse conform schemei electrice şi trebuie înşurubate fix.
Respectaţi cuplurile de strângere indicate în tabelele următoare.
Mărimea motorului EDR.71 – EDR.132
Bolţ de Cuplu de strân- Racord Model Tip racord Pachet de livrare Bolţ de Model
conectare gere al piuliţei Client racordare PE
Ø hexagonale Secţiune Ø
trans-
versală
M6 3,0 Nm ≤ 6 mm2 1 Papuc inelar Piese mărunte
(26,5 lb-in) (AWG 10) de cablu sau pentru racordare,
M5 2
fir masiv anexate într-o
pungă
M6 3,0 Nm ≤ 35 mm2 1 Conector inelar Piese mărunte
(26,5 lb-in) (AWG 2) de cablu pentru racordare, M5 2
anexate într-o pungă

Mărimea motorului EDR.160


Bolţuri de Cuplu de strân- Racord Model Tip racord Pachet de livrare Bolţ de Model
racordare gere al piuliţei client racordare PE
Ø hexagonale Secţiune Ø
trans-
versală
M6 3,0 Nm ≤ 6 mm2 1 Papuc inelar de Piese mărunte
(26,5 lb-in) (AWG 10) cablu sau fir pentru racordare, M8 2
masiv anexate într-o pungă
M6 3,0 Nm ≤ 35 mm2 1 Conector Piese mărunte
(26,5 lb-in) (AWG 2) inelar de cablu pentru racordare,
M8 2
anexate într-o
pungă
M8 6,0 Nm ≤ 70 mm2 1 Conector inelar Piese mărunte
(53,1 lb-in) (AWG 2/0) de cablu pentru racordare, M10 2
anexate într-o pungă

Mărimea motorului EDR.180 – EDR.225


Bolţuri de Cuplu de strân- Racord Model Tip racord Pachet de livrare Bolţ de Model
racordare gere al piuliţei client racordare PE
Ø hexagonale Secţiune Ø
trans-
versală
M6 3,0 Nm ≤ 6 mm2 1 Papuc inelar de Piese mărunte pentru
(26,5 lb-in) (AWG 10) cablu sau fir racordare, anexate M8 2
masiv într-o pungă
M8 6,0 Nm ≤ 70 mm2 1 Conector Piese mărunte
(53,1 lb-in) (AWG 2/0) inelar de cablu pentru racordare,
M8 2
anexate într-o
pungă
M12 15,5 Nm 35 mm2
(137,2 lb-in) (AWG 2) – Conector inelar Piese de racordare
1 M12 2
95 mm2 de cablu premontate
(AWG 3/0)

Modelele evidenţiate sunt valabile în regimul de funcţionare S1 pentru tensiuni şi frec-


venţe standard, în conformitate cu datele din catalog. Modelele diferite pot prezenta alte
racorduri, de ex. alte diametre ale bolţurilor de racordare şi/sau alt pachet de livrare.

INSTRUCŢIUNE PENTRU PROTECŢIA CONTRA EXPLOZIEI


Nu trebuie să se utilizeze papucii de cablu tubulari aferenţi DIN 46235, deoarece
distanţele minim permise pot fi depăşite.

50 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Instalaţia electrică
Racordarea motorului prin placa de borne
5

5.12.1 Varianta 1
Următoarea figură indică cele 2 modele posibile ale racordului realizat de client:
Racord realizat de client cu papuc inelar de cablu:

[8]
[6a]
[5]
[4]
[3]
[2]
[1]

[10] [9]
3989525643

Racord realizat de client cu fir masiv:

[8]
[7]
[6b]
[5]
[4]
[3]
[2]
[1]

[10] [9]
9007201889135499

[1] Şaibă [6b] Racordul bobinei cu fir masiv curbat sub formă de U
[2] Şaibă zimţată [7] Şaibă zimţată
[3] Racordul bobinei cu papuc inelar de cablu [8] Piuliţă superioară
[4] Piuliţă inferioară [9] Bolţuri de racordare
[5] Şaibă zimţată [10] Cadru de protecţie împotriva conturnării pentru
asigurarea distanţelor
[6a] Racordul bobinei cu papuc inelar de cablu,
de ex. conform DIN 46237 sau DIN 46234

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 51


Instalaţia electrică
5 Racordarea motorului prin placa de borne

5.12.2 Varianta 2
Următoarea figură indică modelul pentru racordul PE:
[1]
[2]

[1]
[3]
[2]
[4]

[5]
[3]

[4]
[5]
[6] [6]
9007202075543051

[1] Piuliţă hexagonală [4] Şaibă zimţată


[2] Şaibă [5] Ştift filetat
[3] Conductor PE cu papuc de cablu [6] Cutie de borne

52 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Instalaţia electrică
Racordarea motorului prin borna în serie
5

5.13 Racordarea motorului prin borna în serie


5.13.1 Bornă în serie KCC
• În concordanţă cu schema electrică anexată
• Se verifică secţiunea maximă a cablului:
– 4 mm2 (AWG 12) rigid
– 4 mm2 (AWG 12) flexibil
– 2,5 mm2 (AWG 14) flexibil cu manşon aderent
• În cutia de borne: Verificaţi racordurile bobinelor şi, dacă este cazul, strângeţi-le
• Lungime de dezizolare 10-12 mm
Dispunerea punţilor de conectare la conexiunea Õ

9007200251323147

Dispunerea punţilor de conectare la conexiunea Ö

9007200251325067

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 53


Instalaţia electrică
5 Racordarea frânei

5.14 Racordarea frânei


Ventilarea frânei se va face pe cale electrică. Frânarea se va efectua mecanic, după
scoaterea de sub tensiune.

AVERTIZARE!
Pericol de strivire de ex. la căderea elevatorului.
Pericol de moarte sau de accidente grave!
• Respectaţi prevederile organizaţiei profesionale în domeniul asigurării în cazul
căderii de fază şi al conexiunii/modificării conexiunii aflate în legătură cu aceasta!
• Racordaţi frâna conform schemei electrice anexate.
• Cu privire la tensiunea constantă şi sarcina electrică înaltă care sunt comutate,
trebuie utilizate fie protecţii speciale pentru frânare, fie protecţii de curent alternativ
cu contacte din categoria AC-3 conform EN 60947-4-1.

5.14.1 Racordarea modulului de control al frânei


Frâna cu disc cu curent continuu este alimentată fie de un modul de control al frânei cu
comutare protejată, fie poate fi acţionată direct cu tensiune continuă la mărimile indivi-
duale. Schemele electrice ale modulului de control al frânei se regăsesc în capitolul
"Anexă" (→ pag. 165).

• Funcţionarea cu tensiune continuă fără modulul de control al frânei SEW este


aprobată numai pentru mărimile frânei BE05 – BE2 în categoria 3GD şi 3D.
• Dacă la motoarele din categoria 3GD se utilizează un modul de control al frânei
SEW, acesta trebuie să fie montat obligatoriu în dulapul de comandă.
• La motoarele cu frânare din categoria 3D, modulul de control al frânei SEW poate fi
montat la alegere în spaţiul de racordare al motorului sau în dulapul de comandă.
• Modulul de control al frânei se racordează conform schemei electrice anexate
• Se va verifica secţiunea cablurilor – intensitatea curentului de frânare (vezi
cap. "Date tehnice").
• Frânele nu trebuie să fie deschise electric permanent cu motorul în repaus.

54 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Instalaţia electrică
Echipamente suplimentare
5

5.15 Echipamente suplimentare


Racordarea echipamentelor suplimentare se realizează în conformitate cu schema(ele)
electrică(e) de racordare, care este/sunt livrată(e) odată cu motorul. În cazul în care
această schemă electrică de racordare lipseşte, echipamentul suplimentar nu
poate fi racordat şi nici pus în funcţiune. Puteţi obţine gratuit schemele electrice vala-
bile de la SEW-EURODRIVE.
Echipamentele suplimentare menţionate mai jos sunt utilizate în funcţie de categorie,
vezi tabelul următor:
Echipament suplimentar Categoria 2 Categoria 3
Senzor de temperatură /TF x x
Înregistrator de temperatură /KY x x
Înregistrator de temperatură /PT x x
Ventilator auxiliar /VE – x
Traductor ataşat – x
Încălzirea în timpul staţionării x x

5.15.1 Senzor de temperatură /TF

ATENŢIE!
Distrugerea senzorului de temperatură din cauza supraîncălzirii.
Posibila deteriorare a sistemului de acţionare.
• Nu aplicaţi tensiuni > 30 V pe senzorul de temperatură TF.
Senzorii de temperatură cu conductori reci corespund DIN 44082.
Măsurătoare de control a rezistenţei (aparat de măsură U ≤ 2,5 V sau I < 1 mA):
• Valori normale: 20 – 500 Ω, rezistenţa la cald > 4000 Ω
La utilizarea senzorilor de temperatură pentru monitorizarea termică, pentru menţinerea
în bune condiţii a izolaţiei circuitului senzorilor de temperatură, funcţia de decodificare
trebuie să fie activată. În cazul temperaturilor excesive funcţia de protecţie la tempera-
tură înaltă trebuie să devină eficientă.
Dacă pentru senzorul de temperatură există o a 2-a cutie de borne, în aceasta trebuie
să se realizeze racordarea senzorului de temperatură.
La racordarea senzorului de temperatură TF, respectaţi obligatoriu schema electrică
anexată. Dacă schema electrică nu este anexată, o puteţi obţine gratuit de la SEW-
EURODRIVE.

OBSERVAŢIE
La senzorul de temperatură TF nu sunt admise tensiuni > 30 V!

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 55


Instalaţia electrică
5 Echipamente suplimentare

Mai jos este ilustrată curba caracteristică a TF referitoare la temperatura nominală de


declanşare (numită aici TNF).

R [Ω]

4000

1330

550

250

[T]
-20°C
TNF - 20 K

TNF - 5 K
TNF + 5 K
TNF + 15 K

TNF

5470153483

56 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Instalaţia electrică
Echipamente suplimentare
5

5.15.2 Senzor de temperatură /KY (KTY84-130)

ATENŢIE!
Deteriorarea izolaţiei senzorului de temperatură, precum şi a bobinei motorului din
cauza încălzirii proprii înalte a senzorului de temperatură.
Posibila deteriorare a sistemului de acţionare.
• În circuitul de curent KTY evitaţi curenţii > 4 mA.
• Aveţi grijă la racordarea corectă a KTY, pentru a garanta o evaluare impecabilă a
senzorului de temperatură. Respectaţi polaritatea.

Caracteristica reprezentată în figura următoare indică evoluţia rezistenţei la un curent


de măsurare de 2 mA şi la un racord corect al polilor.

3000

2500

2000

R [Ω] 1500

1000

500

0
-100 -50 0 50 100 150 200 -250 300 350
T [°C]

Date tehnice KTY84 - 130


Roşu (+)
Racord
Albastru (-)
Rezistenţa totală la 20 – 25 °C 540 Ω < R < 640 Ω
Tensiune de verificare < 3 mA

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 57


Instalaţia electrică
5 Echipamente suplimentare

5.15.3 Înregistrator de temperatură /PT (PT100)

ATENŢIE!
Deteriorarea izolaţiei senzorului de temperatură, precum şi a bobinei motorului din
cauza încălzirii proprii înalte a senzorului de temperatură.
Posibila deteriorare a sistemului de acţionare.
• În circuitul de curent al PT100 evitaţi curenţii > 4 mA.
• Aveţi grijă la racordarea corectă a PT100, pentru a garanta o evaluare impecabilă
a senzorului de temperatură. Respectaţi polaritatea.

Curba caracteristică reprezentată în figura următoare indică evoluţia rezistenţei în func-


ţie de temperatura motorului.

300

250

200

R [Ω] 150

100

50

0
-100 -50 0 50 100 150 200 250
T [°C]

Date tehnice PT100


Racord Roşu-alb
Rezistenţa la 20 – 25 °C per PT100 107 Ω < R < 110 Ω
Tensiune de verificare < 3 mA

58 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Instalaţia electrică
Echipamente suplimentare
5

5.15.4 Ventilator auxiliar /VE


Motoarele de categoria II3D şi II3GD pot fi echipate opţional cu un ventilator auxiliar.
Indicaţiile pentru racordarea şi operarea în siguranţă se regăsesc în manualul de ope-
rare al ventilatorului auxiliar VE (→ pag. 177).
Ventilatoarele auxiliare V nu sunt aprobate pentru funcţionarea la motoarele trifazate
EDR.. cu protecţie la explozie.

5.15.5 Privire de ansamblu traductoare ataşate


Indicaţiile privind racordarea traductoarelor incrementale se regăsesc în schemele elec-
trice de racordare:
Tra- Mărimea Dispozitiv Tip de Tip de Schemă
Alimentare Semnal
ductor motorului de montare traductor montare electrică
ES7S EDR.71 – ES7A pentru Traductor Centrat CC 7 – 30 V 1 Vss sin/cos 68 180 xx 08
132 dotarea incremental pe arbore
ulterioară
ES7R EDR.71 – ES7A pentru Traductor Centrat CC 7 – 30 V TTL (RS 422) 68 179 xx 08
132 dotarea incremental pe arbore
ulterioară
ES7C EDR.71 – ES7A pentru Traductor Centrat CC 4,5 – 30 V HTL/TTL 68 179 xx 08
132 dotarea incremental pe arbore (RS 422)
ulterioară
AS7W EDR.71 – ES7A pentru Traductor Centrat CC 7 – 30 V 1 Vss sin/cos 68 181 xx 08
132 dotarea valori pe arbore (RS 485)
ulterioară absolute
AS7Y EDR.71 – ES7A pentru Traductor Centrat CC 7 – 30 V 1 Vss sin/cos 68 182 xx 07
132 dotarea valori pe arbore + SSI
ulterioară absolute
EG7S EDR.160 – EG7A pentru Traductor Centrat CC 7 – 30 V 1 Vss sin/cos 68 180 xx 08
225 dotarea incremental pe arbore
ulterioară
EG7R EDR.160 – EG7A pentru Traductor Centrat CC 7 – 30 V TTL (RS 422) 68 179 xx 08
225 dotarea incremental pe arbore
ulterioară
EG7C EDR.160 – EG7A pentru Traductor Centrat CC 4,5 – 30 V HTL/TTL 68 179 xx 08
225 dotarea incremental pe arbore (RS 422)
ulterioară
AG7W EDR.160 – EG7A pentru Traductor Centrat CC 7 – 30 V 1 Vss sin/cos 68 181 xx 08
225 dotarea valori pe arbore (RS 485)
ulterioară absolute
AG7Y EDR.160 – EG7A pentru Traductor Centrat CC 7 – 30 V 1 Vss sin/cos 68 182 xx 07
225 dotarea valori pe arbore + SSI
ulterioară absolute

EV2C EDR.71 – XV1A Traductor Centrat CC 9 – 26 V HTL –


225 necesar incremental pe flanşă
EV2R EDR.71 – XV1A Traductor Centrat CC 9 – 26 V TTL (RS 422) –
225 necesar incremental pe flanşă
EV2S EDR.71 – XV1A Traductor Centrat CC 9 – 26 V 1 Vss sin/cos –
225 necesar incremental pe flanşă
EV2T EDR.71 – XV1A Traductor Centrat CC 5 V TTL (RS 485) –
225 necesar incremental pe flanşă
EV7C EDR.71 – XV1A Traductor Centrat CC 4,5 – 30 V HTL/TTL –
132 necesar incremental pe arbore (RS 422)
EV7R EDR.71 – XV1A Traductor Centrat CC 7 – 30 V TTL (RS 422) –
132 necesar incremental pe arbore
EV7S EDR.71 – XV1A Traductor Centrat CC 7 – 30 V 1 Vss sin/cos –
225 necesar incremental pe flanşă
AV7W EDR.71 – XV1A Traductor Centrat CC 7 – 30 V 1 Vss sin/cos –
132 necesar valori pe arbore (RS 485)
absolute
AV7Y EDR.71 – XV1A Traductor Centrat CC 7 – 30 V 1 Vss sin/cos –
132 necesar valori pe arbore + SSI
absolute

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 59


Instalaţia electrică
5 Echipamente suplimentare

Racordarea La racordarea traductorului la convertizor, pe lângă schemele electrice anexate şi


traductorului instrucţiunile din acest manual de operare, respectaţi eventual şi manualul de ope-
rare/schemele electrice ale respectivului convertizor şi, dacă este cazul, manualul de
operare şi schemele electrice anexate ale traductorului de la alt producător. Schema
electrică se regăseşte în anexă (→ pag. 173).
• Lungimea maximă a conductorului (transformator – traductor):
– 100 m la o capacitate ≤ 120 nF / km
• Secţiunea firului: 0,20 – 0,5 mm2 (AWG 24 – 20)
• Utilizaţi un cablu ecranat cu fire torsadate în perechi şi cu ecran mare pe ambele
părţi:
– Pe capacul de racordare al traductorului, în şuruburile de fixare a cablurilor sau
în fişa traductorului
– La convertizor la borna de ecranare a sistemului electronic sau la carcasa fişei
Sub-D
• Montaţi cablurile transductoarelor separat de cablurile de putere, la o distanţă cel
puţin 200 mm.
• Comparaţi tensiunea de funcţionare cu intervalul permis al tensiunii de funcţionare
de pe plăcuţa de identificare a traductorului. Tensiunile de funcţionare diferite pot
conduce la distrugerea traductorului şi astfel la temperaturi nepermis de mari la
traductor.
• Respectaţi zona de prindere de la 5 până la 10 mm a şuruburilor de fixare a cablurilor
capacului de racordare. La utilizarea cablurilor cu diametru diferit, şurubul de fixare
a cablului livrat trebuie să fie înlocuit cu un alt şurub de fixare a cablului adecvat.
• Pentru introducerea cablurilor utilizaţi numai şuruburi de fixare a cablurilor şi conduc-
toarelor, care onorează următoarele puncte:
– Zona de prindere este adecvată pentru cablul/conductorul utilizat
– Tipul de protecţie IP al racordului traductorului corespunde cel puţin tipului de
protecţie IP al traductorului
– Utilizarea este aprobată conform categoriei/zonei de protecţie contra exploziei
– Intervalul temperaturii de utilizare este adecvat pentru intervalul de temperatură
ambiantă prevăzut
• La montarea capacului de racordare, aveţi grijă la starea impecabilă şi poziţia garni-
turii capacului.
• Strângeţi şuruburile capacului de racordare cu un cuplu de 2 Nm [17,7 lb-in].

60 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Instalaţia electrică
Echipamente suplimentare
5

5.15.6 Încălzirea în timpul staţionării


La utilizarea motoarelor cu protecţie la explozie la temperaturi ambiante sub –20 °C,
trebuie să se utilizeze o încălzire în staţionare.
Peste –20 °C, în cazul în care se formează condens, încălzirea în staţionare se utili-
zează opţional.
La racordul încălzirii în staţionare, respectaţi tensiunea de alimentare permisă pentru
banda de încălzire conform plăcuţei de identificare a motorului, precum şi schema de
racordare a motorului.
Suplimentar, reţineţi faptul că banda de încălzire nu poate fi activată atât timp cât
motorul este pornit.

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 61


Moduri de lucru şi valori limită
6 Moduri de lucru permise

6 Moduri de lucru şi valori limită


6.1 Moduri de lucru permise
Tabelul următor prezintă modurile de lucru permise:
Nivel de Protecţie faţă de
Categorie protecţie temperaturi nepermis Mod de funcţionare permis
(EPL) de mari exclusiv prin
Întrerupător de protecţie a • S1
motorului

3D Dc • S1
3GD Gc, Dc • Demarare grea
Senzor de temperatură cu
• Funcţionare cu convertor de
conductor rece (TF)
frecvenţă
• Aparat cu demarare uşoară
Întrerupător de protecţie a • S1
motorului
• S1
Senzor de temperatură cu
2G Gb • Funcţionarea convertizorului de
conductor rece (TF)
2GD Gb, Db frecvenţă (dacă este certificat)
Senzor de temperatură • S1
cu conductor rece (TF) ca • Funcţionarea convertizorului de
singură protecţie frecvenţă (dacă este certificat)

62 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Moduri de lucru şi valori limită
Moduri de lucru permise
6

6.1.1 Solicitare permisă a tensiunii la funcţionarea la convertizorul de frecvenţă


Operarea motoarelor SEW cu convertizoare de frecvenţă de la alţi producători este per-
misă numai în cazul în care tensiunile de impuls prezentate în următoarea figură nu sunt
depăşite la bornele motorului.

[A]
2000
1800
1600
1400
[1]
1200
1000
800
600
400
200
0 [B]
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

[A] Tensiune de impuls permisă ULL în V


[B] Timp de urcare în µs
[1] Tensiune de impuls permisă pentru motoarele EDR.

INSTRUCŢIUNE PENTRU PROTECŢIA CONTRA EXPLOZIEI


Tensiunea de împământare maxim permisă de 1200 V nu trebuie să fie depăşită la
funcţionarea în reţeaua IT nici în caz de eroare.

INSTRUCŢIUNE PENTRU PROTECŢIA CONTRA EXPLOZIEI


Dacă tensiunea de impuls permisă este depăşită, trebuie să se aplice măsuri de limi-
tare. Consultaţi în acest sens producătorul convertizorului de frecvenţă.

OBSERVAŢIE
Tensiunea măsurată maxim permisă a motorului la funcţionarea cu convertizorul de
frecvenţă este de 500 V.

Convertizor de frecvenţă de la SEW-EURODRIVE


La utilizarea convertizoarelor de frecvenţă de la SEW-EURODRIVE şi la tensiunile de
reţea de până la 500 V, se menţin valorile limită maxim permise ale tipurilor de motoare
EDR..
Lungimea maxim permisă a cablului motorului este de 100 m.
Trebuie să se proiecteze întotdeauna o rezistenţă la frânare şi trebuie să se efectueze
o punere în funcţiune 4Q, pentru a evita creşterea tensiunii circuitului intermediar până
la o valoare nepermisă în cazul unei erori a funcţionării 1Q. Nu trebuie să se utilizeze
componente de la alţi producători, de ex. o bobină şoc de ieşire.

Convertizor de frecvenţă de la alţi producători


Dacă valorile limită maxim permise nu pot fi menţinute cu convertizoarele de frecvenţă
de la alţi producători, trebuie să se ia măsuri de limitare. Consultaţi în acest sens pro-
ducătorul convertizorului de frecvenţă.

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 63


Moduri de lucru şi valori limită
6 Utilizare

Reţea IT La o reţea IT se tolerează o eroare de izolaţie între o fază şi pământ. În cadrul funcţio-
nării generice, împământarea de la motor poate conduce la depăşirea valorii limită
maxim permise pentru fază/pământ de 1200 V. Pentru a împiedica eficient acest lucru,
trebuie să se realizeze circuite de protecţie corespunzătoare între convertizorul de frec-
venţă şi motor. De obicei, în acest caz se utilizează filtre sinusoidale între convertizorul
de frecvenţă şi motor. Pentru clarificarea detaliilor referitoare la selectarea componen-
telor şi conectarea acestora la circuite, contactaţi producătorul convertizorului de
frecvenţă.

Recuperare Utilizarea modulului de recuperare a energiei de la MOVIDRIVE® sau MOVIAXIS® este


de energie posibilă nerestricţionat cu opţiunile necesare în acest sens. Recuperarea energiei
împiedică o tensiune înaltă în circuitul intermediar şi astfel o depăşire a valorilor limită
maxim permise.

6.2 Utilizare
INSTRUCŢIUNI PENTRU PROTECŢIA CONTRA EXPLOZIEI
• Operarea mai multor motoare la un convertizor de frecvenţă nu este permisă.
• Pentru a evita o supraîncălzire nepermisă a motorului, trebuie proiectată tensiunea
la placa cu borne a motorului.
• Tensiunea prea mică la motor (subcompensare) conduce la o patinare mărită şi
rezultă o încălzire puternică în rotorul motorului.
• Funcţionarea la convertizor de frecvenţă duce, la sarcina mecanică egală prin
partea superioară a axului în curent şi tensiune, la o încălzire mare a motorului.

6.2.1 Motoare de categoria 2G şi 2GD

INSTRUCŢIUNI PENTRU PROTECŢIA CONTRA EXPLOZIEI


• Funcţionarea cu convertizor de frecvenţă este permisă numai pentru motoarele
care sunt certificate pentru aceste mod de lucru, conform certificatului de verificare
a tipului CE.
• La punerea în funcţiune trebuie adusă dovada că tensiunea motorului corespunde
cu indicaţiile certificatului de verificare a tipului CE.
Datele necesare în acest sens se regăsesc pe plăcuţa de identificare.

64 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Moduri de lucru şi valori limită
Funcţionarea în siguranţă a motoarelor din categoria 2
6

6.3 Funcţionarea în siguranţă a motoarelor din categoria 2


Proiectarea este premisa de bază pentru o funcţionare în siguranţă a motoarelor cu pro-
tecţie la explozie. Pentru aceasta trebuie să se ia în considerare următoarele puncte:
• Verificarea condiţiilor aplicaţiei tipice
• În cazul abaterilor de la aplicaţia tipică: calcularea punctelor D şi E
• Respectarea caracteristicii-limită termice a cuplului
• Respectarea cuplului-limită dinamic
• Respectarea frecvenţei-limită a motorului
• Selectarea convertizorului de frecvenţă adecvat
• Indiferent de modul de lucru trebuie să se seteze o rezistenţă la frânare
• Verificarea solicitării forţei transversale şi a forţei axiale a arborelui motor la motoa-
rele independente
• Respectarea turaţiei de intrare maxime a angrenajului, vezi nemax pe plăcuţa de
identificare
• Respectarea cuplului antrenat maxim al angrenajului, vezi Mamax pe plăcuţa de
identificare

6.3.1 Tensiunea la bornele motorului


Calcularea tensiunii la bornele motorului este o componentă importantă la proiectare.
În cazul în care condiţiile diferă de aplicaţia tipică, trebuie să se calculeze începutul slă-
birii câmpului fD*, cuplul ME* şi limita de curent IE*, vezi şi capitolul "Aplicaţia specială"
(→ pag. 75).

6.3.2 Cupluri maxim permise


Caracteristica-limită termică a cuplului indică cuplurile maxim permise, cu care motorul
poate fi operat permanent.
Este permisă o scurtă depăşire a valorii, dacă punctul de lucru efectiv se află sub carac-
teristica termică.
Cuplul-limită dinamic maxim permis este determinat prin limitarea curentului pe termen
scurt (150 % IN motor). Valoarea IN motor se regăseşte în certificatul de verificare a tipului
CE şi/sau pe plăcuţa de identificare.

6.3.3 Frecvenţele maxime şi minime permise


Frecvenţele maxime şi minime se regăsesc în certificatul de verificare a tipului CE şi/sau
pe plăcuţa de identificare. Depăşirile sau situările sub acestea nu sunt permise.

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 65


Moduri de lucru şi valori limită
6 Funcţionarea în siguranţă a motoarelor din categoria 2

6.3.4 Alocarea convertizorului motorului pentru motoarele de categoria 2G şi 2GD


MOVITRAC® B se poate utiliza pentru intervalul poziţiei de bază. De la versiunea
18225632.111) MOVITRAC® B se poate utiliza şi pentru intervalul de slăbire a câmpului.
MOVIDRIVE® B este adecvat numai pentru intervalul poziţiei de bază. Acest lucru
înseamnă că parametrul turaţie maximă trebuie să fie limitat la începutul slăbirii câmpului.
Se pot utiliza numai convertizoare de frecvenţă, care onorează condiţiile menţionate în
certificatul de verificare a tipului CE.
IN Convertizor.frecvenţă Â 2 x INMoto r

Combinaţiile pentru tensiunile motorului care diferă de 230/400 V le primiţi în urma


contactării SEW-EURODRIVE.

Motor în circuitul Õ la tensiunea motorului 230/400 V:


Putere convertizor în kW
Tip motor PN nmax IN
2G/2GD kW rot./ A 0,25 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 11 15 22 30 37 45 55 75 90 110
min.
EDRS71S4 0,25 2385 0,78 x – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
EDRS71M4 0,37 2110 1,2 o x o o – – – – – – – – – – – – – – – – –
EDRS80S4 0,55 2410 1,38 o x o o – – – – – – – – – – – – – – – – –
EDRE80M4 0,55 2500 1,33 o x o o – – – – – – – – – – – – – – – – –
EDRE80M4 0,75 2465 1,8 – o x o o – – – – – – – – – – – – – – – –
EDRE90M4 1,1 2455 2,55 – – o o x o – – – – – – – – – – – – – – –
EDRE90L4 1,5 2395 3,5 – – – – o x o o – – – – – – – – – – – – –
EDRE100M4 2,2 2455 4,9 – – – – – o x o o – – – – – – – – – – – –
EDRE100L4 2,2 2470 5,2 – – – – – o x o o – – – – – – – – – – – –
EDRE100LC4 3 2480 6,4 – – – – – – o x o o – – – – – – – – – – –
EDRE112M4 3 1695 6,4 – – – – – – o x o o – – – – – – – – – – –
EDRE132S4 4 1730 8,1 – – – – – – – o x o o – – – – – – – – – –
EDRE132M4 5,5 1685 11,5 – – – – – – – – o x o – – – – – – – – – –
EDRE160S4 7,5 1730 15,4 – – – – – – – – – o x o – – – – – – – – –
EDRE160M4 9,2 1755 20 – – – – – – – – – – o x o – – – – – – – –
EDRE180S4 11 2325 22 – – – – – – – – – – o x o – – – – – – – –
EDRE180M4 15 2325 29,5 – – – – – – – – – – – o x o – – – – – – –
EDRE180L4 18,5 2325 36 – – – – – – – – – – – – o x o – – – – – –
EDRE200L4 22 2365 45 – – – – – – – – – – – – o x o o o – – – –
EDRE225S4 30 2365 58,5 – – – – – – – – – – – – – o x o o o – – –
EDRE 225M4 37 2065 71,5 – – – – – – – – – – – – – – o x o o o – –

x = recomandat o = permis – = nepermis

1) parametrul P076 primeşte informaţiile versiunii firmware.

66 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Moduri de lucru şi valori limită
Funcţionarea în siguranţă a motoarelor din categoria 2
6

Motor în circuitul Ö la tensiunea motorului 230/400 V:


Putere convertizor în kW
Tip motor PN nmax IN
2G/2GD kW rot./ A 0,25 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 11 15 22 30 37 45 55 75 90 110
min.
EDRS71S4 0,25 2510 1,35 o x o o – – – – – – – – – – – – – – – – –
EDRS71M4 0,37 2465 2,1 – o o x o o – – – – – – – – – – – – – – –
EDRS80S4 0,55 2525 2,4 – – o x o o – – – – – – – – – – – – – – –
EDRE80M4 0,55 2540 2,4 – – o x o o – – – – – – – – – – – – – – –
EDRE80M4 0,75 2535 3,1 – – – o o x o – – – – – – – – – – – – – –
EDRE90M4 1,1 2530 4,4 – – – – o o x o – – – – – – – – – – – – –
EDRE90L4 1,5 2535 6 – – – – – – o x o – – – – – – – – – – – –
EDRE100M4 2,2 2530 8,5 – – – – – – – o x o o – – – – – – – – – –
EDRE100L4 2,2 2540 9 – – – – – – – o x o o – – – – – – – – – –
EDRE100LC4 3 2555 11,1 – – – – – – – – o x o – – – – – – – – – –
EDRE112M4 3 1740 11,1 – – – – – – – – o x o – – – – – – – – – –
EDRE132S4 4 1760 14 – – – – – – – – – o x o – – – – – – – – –
EDRE132M4 5,5 1730 19,9 – – – – – – – – – – o x o – – – – – – – –
EDRE160S4 7,5 1750 26,6 – – – – – – – – – – – o x o – – – – – – –
EDRE160M4 9,2 1760 34,6 – – – – – – – – – – – – o x o – – – – – –
EDRE180S4 11 2340 38 – – – – – – – – – – – – o x o o – – – – –
EDRE180M4 15 2330 51 – – – – – – – – – – – – – o x o o – – – –
EDRE180L4 18,5 2340 62,3 – – – – – – – – – – – – – o o x o o – – –
EDRE200L4 22 2375 77,9 – – – – – – – – – – – – – – o o x o o – –
EDRE225S4 30 2375 101,2 – – – – – – – – – – – – – – – o o x o o o
EDRE225M4 37 2075 123,7 – – – – – – – – – – – – – – – – o o x o o

x = recomandat o = permis – = nepermis

OBSERVAŢIE
La motoreductoare, turaţia se poate reduce eventual. Dacă aveţi îndoieli, preluaţi valo-
rile permise de pe plăcuţa de identificare.

6.3.5 Instrucţiuni pentru funcţionarea în siguranţă


Generalităţi Instalaţi convertizorul de frecvenţă în afara atmosferei cu risc de explozie.

Protecţia termică Protecţia termică a motorului este asigurată prin următoarele măsuri:
a motorului • Supravegherea temperaturii înfăşurării cu ajutorul conductorului rece (TF) montat în
înfăşurare. Supravegherea TF trebuie efectuată printr-o unitate de evaluare, care
satisface cerinţele directivei 94/9/CE şi poartă marcajul Ex II(2)GD/II(2)G.
• Supravegherea curentului motorului conform prevederilor certificatului de verificare
a tipului CE.
• Limitarea cuplului motorului conform prevederilor certificatului de verificare a tipului CE.

Supratensiune la La funcţionarea motoarelor la convertizoare de frecvenţă, respectaţi capitolul "Solici-


bornele motorului tarea permisă a tensiunii la funcţionarea la convertizorul de frecvenţă" (→ pag. 63).

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 67


Moduri de lucru şi valori limită
6 Funcţionarea în siguranţă a motoarelor din categoria 2

Măsuri de Pentru convertizoarele de frecvenţă din seriile constructivă MOVIDRIVE® şi


ecranare electro- MOVITRAC® sunt permise următoarele componente:
magnetică (CEM) • Filtru de reţea din seria constructivă NF...-...
• Bobină de ieşire din seria constructivă HD...
• Filtru de ieşire (filtru sinusoidal) HF..
La utilizarea unui filtru de ieşire, trebuie luată în considerare căderea de tensiune pe
filtru. Respectaţi capitolul "Aplicaţia specială" (→ pag. 75).

Angrenaj La parametrizarea motoreductoarelor reglate prin convertizoare de frecvenţă, trebuie să


se ia în considerare valorile caracteristice nemax şi Mamax ale angrenajului.

68 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Moduri de lucru şi valori limită
Funcţionarea în siguranţă a motoarelor din categoria 3
6

6.4 Funcţionarea în siguranţă a motoarelor din categoria 3


Proiectarea este premisa de bază pentru o funcţionare în siguranţă a motoarelor cu pro-
tecţie la explozie. Pentru aceasta trebuie să se ia în considerare următoarele puncte:
• Verificarea condiţiilor aplicaţiei tipice
• În cazul abaterilor de la aplicaţia tipică: calcularea punctelor D şi E
• Respectarea caracteristicii-limită termice a cuplului
• Respectarea cuplului-limită dinamic
• Respectarea frecvenţei-limită a motorului
• Selectarea convertizorului de frecvenţă adecvat
• Indiferent de modul de lucru trebuie să se seteze o rezistenţă la frânare
• Trebuie să se respecte lucrul maxim permis al frânei per proces de comutare sau per
oprire de urgenţă, vezi capitolul "Operaţiuni de comutare permise ale frânei BE
pentru motoarele trifazate" (→ pag. 149).
• Verificarea solicitării forţei transversale şi a forţei axiale a arborelui motor la motoa-
rele independente
• Respectarea turaţiei de intrare maxime a angrenajului, vezi nemax pe plăcuţa de
identificare
• Respectarea cuplului antrenat maxim al angrenajului, vezi Mamax pe plăcuţa de
identificare

6.4.1 Tensiunea la bornele motorului


Calcularea tensiunii la bornele motorului este o componentă importantă la proiectare.
În cazul în care condiţiile diferă de aplicaţia tipică, trebuie să se calculeze începutul
slăbirii câmpului fD* şi cuplul ME*, vezi şi capitolul "Aplicaţia specială" (→ pag. 75).

6.4.2 Cupluri maxim permise


Caracteristica-limită termică a cuplului indică cuplurile maxim permise, cu care motorul
poate fi operat permanent.
Este permisă o scurtă depăşire a valorilor, dacă punctul de lucru efectiv se află sub
caracteristica-limită termică, vezi capitolul "Aplicaţia tipică" (→ pag. 73).
Cuplul-limită maxim dinamic al motoarelor din categoria 3 nu trebuie să depăşească
200 % din MN.

Frecvenţe maxime Trebuie respectate obligatoriu frecvenţele maxime indicate în tabelele de alocare a
admise combinaţiilor motor-convertizor de frecvenţă. Depăşirile nu sunt permise.

Selectarea La alegerea convertizorului de frecvenţă corect, orientaţi-vă conform tabelului din


convertizorului tabelul "Alocarea convertizorului motorului pentru motoarele de categoria 3D şi 3GD"
de frecvenţă (→ pag. 70).

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 69


Moduri de lucru şi valori limită
6 Funcţionarea în siguranţă a motoarelor din categoria 3

6.4.3 Alocarea convertizorului motorului pentru motoarele de categoria 3D şi 3GD


Pot fi utilizate şi convertizoare de frecvenţă care au valori comparabile referitoare la
curentul de ieşire şi tensiunea de ieşire. Informaţiile suplimentare despre aceasta se
regăsesc în norma EN 60079-15.
Combinaţiile pentru tensiunile motorului care diferă de 230/400 V le primiţi în urma
contactării SEW-EURODRIVE.

Motor în circuitul Õ la tensiunea motorului 230/400 V:


Putere convertizor în kW
Tip motor PN nmax IN
3G/3GD kW rot./ A 0,25 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 11 15 22 30 37 45 55 75 90 110
min.
EDRS71S4 0,25 2385 0,78 x o – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
EDRS71M4 0,37 2110 1,2 o x o o – – – – – – – – – – – – – – – – –
EDRS80S4 0,55 2750 1,38 o x o o o – – – – – – – – – – – – – – – –
EDRE80M4 0,55 2870 1,33 o x o o o – – – – – – – – – – – – – – – –
EDRE80M4 0,75 2820 1,8 – o x o o o – – – – – – – – – – – – – – –
EDRE90M4 1,1 2790 2,55 – – o o x o o – – – – – – – – – – – – – –
EDRE90L4 1,5 2780 3,5 – – – – o x o o – – – – – – – – – – – – –
EDRE100M4 2,2 2805 4,9 – – – – – o x o o – – – – – – – – – – – –
EDRE100L4 2,2 2840 5,2 – – – – – o x o o o – – – – – – – – – – –
EDRE100LC4 3 2850 6,4 – – – – – – o x o o – – – – – – – – – – –
EDRE112M4 3 2460 6,4 – – – – – – o x o o – – – – – – – – – – –
EDRE132S4 4 2510 8,1 – – – – – – – o x o o – – – – – – – – – –
EDRE132M4 5,5 2445 11,5 – – – – – – – – o x o o – – – – – – – – –
EDRE160S4 7,5 2500 15,4 – – – – – – – – – o x o o – – – – – – – –
EDRE160M4 9,2 2540 20 – – – – – – – – – – o x o o – – – – – – –
EDRE180S4 11 2545 22 – – – – – – – – – – o x o o – – – – – – –
EDRE180M4 15 2530 29,5 – – – – – – – – – – – o x o o o – – – – –
EDRE180L4 18,5 2535 36 – – – – – – – – – – – – o x o o o – – – –
EDRE200L4 22 2560 45 – – – – – – – – – – – – o x o o o o – – –
EDRE225S4 30 2565 58,5 – – – – – – – – – – – – – o x o o o o – –
EDRE 225M4 37 2560 71,5 – – – – – – – – – – – – – – o x o o o o –

x = recomandat o = permis – = nepermis

70 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Moduri de lucru şi valori limită
Funcţionarea în siguranţă a motoarelor din categoria 3
6

Motor în circuitul Ö la tensiunea motorului 230/400 V:


Putere convertizor în kW
Tip motor PN nmax IN
3G/3GD kW rot./ A 0,25 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 11 15 22 30 37 45 55 75 90 110
min.
EDRS71S4 0,25 2900 1,35 o x o o o – – – – – – – – – – – – – – – –
EDRS71M4 0,37 2850 2,1 – o o x o o – – – – – – – – – – – – – – –
EDRS80S4 0,55 2900 2,4 – – o x o o o – – – – – – – – – – – – – –
EDRE80M4 0,55 2930 2,4 – – o x o o o – – – – – – – – – – – – – –
EDRE80M4 0,75 2910 3,1 – – – o o x o o – – – – – – – – – – – – –
EDRE90M4 1,1 2860 4,4 – – – – o o x o o – – – – – – – – – – – –
EDRE90L4 1,5 2920 6 – – – – – – o x o o – – – – – – – – – – –
EDRE100M4 2,2 2905 8,5 – – – – – – – o x o o – – – – – – – – – –
EDRE100L4 2,2 2930 9 – – – – – – – o x o o – – – – – – – – – –
EDRE100LC4 3 2935 11,1 – – – – – – – – o x o o – – – – – – – – –
EDRE112M4 3 2545 11,1 – – – – – – – – o x o o – – – – – – – – –
EDRE132S4 4 2565 14 – – – – – – – – – o x o o – – – – – – – –
EDRE132M4 5,5 2535 19,9 – – – – – – – – – – o x o o – – – – – – –
EDRE160S4 7,5 2560 26,6 – – – – – – – – – – – o x o o – – – – – –
EDRE160M4 9,2 2570 34,6 – – – – – – – – – – – – o x o o – – – – –
EDRE180S4 11 2580 38 – – – – – – – – – – – – o x o o o – – – –
EDRE180M4 15 2565 51 – – – – – – – – – – – – – o x o o o – – –
EDRE180L4 18,5 2575 62,3 – – – – – – – – – – – – – o o x o o o – –
EDRE200L4 22 2585 77,9 – – – – – – – – – – – – – – o o x o o o –
EDRE225S4 30 2580 101,2 – – – – – – – – – – – – – – – o o x o o o
EDRE225M4 37 2585 123,7 – – – – – – – – – – – – – – – – o o x o o

x = recomandat o = permis – = nepermis

OBSERVAŢIE
La motoreductoare, turaţia se poate reduce eventual. Dacă aveţi îndoieli, preluaţi
valorile permise de pe plăcuţa de identificare.

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 71


Moduri de lucru şi valori limită
6 Funcţionarea în siguranţă a motoarelor din categoria 3

6.4.4 Instrucţiuni pentru funcţionarea în siguranţă


Generalităţi Instalaţi convertizorul de frecvenţă în afara atmosferei cu risc de explozie.

Protecţia termică Pentru a evita cu siguranţă depăşirea temperaturii limită permise, sunt permise pentru
a motorului funcţionarea cu convertizor numai motoarele care sunt echipate cu un senzor de tem-
peratură cu conductor rece (TF). Acesta trebuie decodat cu un aparat potrivit pentru
aceasta.
Motoarele care sunt adecvate pentru funcţionarea la un convertizor de frecvenţă dispun
de o plăcuţă de identificare suplimentară a convertizorului de frecvenţă.

Supratensiune la La funcţionarea motoarelor la convertizoare de frecvenţă, respectaţi capitolul "Solici-


bornele motorului tarea permisă a tensiunii la funcţionarea la convertizorul de frecvenţă" (→ pag. 63).

Măsuri de Pentru convertizoarele de frecvenţă din seriile constructivă MOVIDRIVE® şi


ecranare electro- MOVITRAC® sunt permise următoarele componente:
magnetică (CEM) • Filtru de reţea din seria constructivă NF...-...
• Bobină de ieşire din seria constructivă HD...
• Filtru de ieşire (filtru sinusoidal) HF..
La utilizarea unui filtru de ieşire, trebuie luată în considerare căderea de tensiune pe
filtru. Respectaţi capitolul "Aplicaţia specială" (→ pag. 75).

Angrenaj La parametrizarea motoreductoarelor reglate prin convertizoare de frecvenţă, trebuie să


se ia în considerare valorile caracteristice nemax şi Mamax ale angrenajului.

72 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Moduri de lucru şi valori limită
Aplicaţie tipică
6

6.5 Aplicaţie tipică


Trebuie să se onoreze următoarele condiţii:

• Toleranţă reţea: ±5 %
U [V]

• Instalare cu sau fără filtru de reţea extern tip NF

• Convertizor de frecvenţă:
– MOVITRAC® B
– MOVIDRIVE® B

• Instalare fără bobină de filtraj şi fără filtru sinusoidal

• Lungimea cablului de motor max. 100 m


Cădere de tensiune max. permisă: 10 V

• Tensiunea măsurată a motorului1): 219 – 241 V/


380 – 420 V sau 230/400 V (aici la UReţea = 400 V)

1) Tensiunea măsurată a motorului trebuie să se selecteze în funcţie de tensiunea reţelei de alimentare.

5457884171

6.5.1 Tensiunea la bornele motorului


Caracteristicile-limită termice ale cuplului se bazează pe respectarea tuturor condiţiilor
aplicaţiei tipice.
Numai dacă nu sunt onorate toate condiţiile aplicaţiei tipice, trebuie să se proiecteze ten-
siunea la bornele motorului. În acest caz consultaţi SEW-EURODRIVE.

6.5.2 Caracteristicile-limită ale motoarelor EDRS şi EDRE la funcţionarea cu convertizor


Caracteristicile-limită termice ale cuplului indică cuplurile maxim permise, cu care
motorul poate fi operat permanent.
Este permisă o scurtă depăşire a valorii, dacă punctul de lucru efectiv se află sub carac-
teristica termică.

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 73


Moduri de lucru şi valori limită
6 Aplicaţie tipică

Categoria 3 Următoarea diagramă arată caracteristica-limită pentru categoria 3. Preluaţi valorile


exacte de pe plăcuţa de identificare:
1.20
M/Mn
D*Y DY D*Δ DΔ
[7] [2]
1.00
[3]
[1] C EΔ
[1]
0.80
[5] E*Δ
B [4]
0.60
A
EY
0.40
E*Y

0.20

0.00
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
[6] f in Hz
9007202906693003
[1] Conexiune stea [5] Conexiune triunghi aplicaţie tipică
[2] Ventilator VE [6] Frecvenţa de alimentare a motorului
[3] Conexiune triunghi [7] Raport între cupluri M/MN
[4] Conexiune stea aplicaţie tipică

Categoria 2 Următoarea diagramă arată caracteristica-limită pentru categoria 2. Preluaţi valorile


exacte de pe plăcuţa de identificare:
1,20
M/Mn DY
D*Y D*Δ =E*Δ DΔ =E Δ
[6] 1,00 [2]
C
[1] [4]
[1]
0,80
B [3]
0,60 A EY

0,40
E*Y

0,20

0,00
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
[5] f in Hz
9007202906697099
[1] Conexiune stea [4] Conexiune triunghi aplicaţie tipică
[2] Conexiune triunghi [5] Frecvenţa de alimentare a motorului
[3] Conexiune stea aplicaţie tipică [6] Raport între cupluri M/MN

74 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Moduri de lucru şi valori limită
Aplicaţia specială
6

Punctele A, B şi C
Aceste 3 puncte limitează cuplul în intervalul inferior de turaţie, pentru a proteja motorul
împotriva temperaturii excesive cauzate de răcirea redusă. Acestea nu trebuie să fie
proiectate. Valorile sunt indicate în software-ul pentru punerea în funcţiune şi sunt
descrise automat la punerea în funcţiune cu valorile permise.

Punctele D, E
Cele 2 puncte descriu desfăşurarea caracteristicii cuplului în slăbirea câmpului, dacă
tensiunea la bornele motorului corespunde cu tensiunea măsurată a motorului. Slăbirea
câmpului începe în punctul D. Punctul E apară cuplul permis la cifra-limită.

Punctele D*, E* (aplicaţie tipică)


Aplicaţia tipică se evidenţiază prin faptul că, din cauza căderii de tensiune, nu este
disponibilă întreaga tensiune de alimentare la placa de borne a motorului. Astfel, se
deplasează desfăşurarea slăbirii câmpului. Slăbirea câmpului începe în punctul D*.
La cifra-limită rezultă un cuplu E* prin deplasarea caracteristicii.
Ambele puncte D* şi E* sunt calculate prin intermediul software-ului pentru punerea în
funcţiune pentru aplicaţia tipică şi ambii parametri sunt setaţi.

6.6 Aplicaţia specială


Dacă nu sunt respectate condiţiile aplicaţiei tipice, acest lucru poate conduce la tensiuni
deviante la bornele motorului şi, ca urmare suplimentară, la o încălzire nepermisă a
motorului.
Prin intermediul tensiunii deviate la bornele motorului se modifică desfăşurarea carac-
teristicii termice. Calcularea punctelor D (slăbirea câmpului fD*) şi E (limita de curent IE*
şi cuplul ME*) şi respectarea acestora la punerea în funcţiune împiedică o încălzire
nepermisă a motorului. Limita curentului IE* trebuie să fie calculată numai la motoarele
din categoria 2.
Modul de lucru la proiectare este următorul:
• Determinarea tensiunii maxime la borne
• Calcularea slăbirii câmpului fD*
• Calcularea desfăşurării cuplului ME*

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 75


Moduri de lucru şi valori limită
6 Aplicaţia specială

6.6.1 Calcularea tensiunii la bornele motorului


Calcularea tensiunii la bornele motorului este o componentă importantă la proiectare.
Rezultatele trebuie luate în considerare în timpul punerii în funcţiune şi, dacă este
nevoie, trebuie corectate, pentru a evita o încălzire nepermisă a motorului.
UReţea, respectarea toleranţelor
U [V]

Δ UND

Δ UNF

UE _ CF = UReţea − ΔUND − ΔUNF

U A _ CF = 0, 925 × UE _ CF

ΔUHF

ΔUAlim

UTensiune borne motor = UA_CF - ΔUHF - Δ UAlim

1458069131

UE_CF = tensiunea de intrare la convertizor în V Ö UAlim = căderea de tensiune pe cablajul


motorului în V
UA_CF = tensiunea de ieşire la convertizor în V Ö UND = căderea de tensiune pe bobina
de filtraj în V
Ö UHF = căderea de tensiune pe filtrul Ö UNF = căderea de tensiune pe filtrul
sinusoidal în V de reţea în V

La funcţionarea cu convertizor, tensiunea motorului se compune din:

UMotor = U Reţea − (Δ U Filtru reţea/bobină + Δ UCF + Δ UIeşire.filtru + Δ UCablu )

76 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Moduri de lucru şi valori limită
Aplicaţia specială
6

Tensiunea reţea Tensiunea de reţea se determină prin măsurarea directă cu multimetrul sau alternativ,
UReţea prin citirea tensiunii circuitului intermediar (UUZ) în convertizor ( UReţea = U UZ / 2 ).

Cădere de Calcularea căderii de tensiune se poate efectua în două moduri:


tensiune la 1. calculare cu ajutorul unei egalizări
bobina de filtraj
Δ Ubobină de filtraj 2. cu ajutorul valorilor din tabel

Ambele posibilităţi sunt prezentate mai jos.

1. Cădere de tensiune la bobina de filtraj


Amploarea căderii de tensiune se determină prin inductivitatea principală şi partea rezis-
tivă a inducţiei.
Schemă electrică tipică:
U1 U2
V1 V2
W1 W2
PE

Egalizare pentru calcularea căderii de tensiune:


2 2
FU × 3 × ( 2 × π × f × LND ) + RND
ΔUND = IE _ CF

LND = inductivitatea bobinei de filtraj în H Ö UND = căderea de tensiune pe bobina de filtraj


în V
RND = rezistenţa ohmică a bobinei de filtraj în Ω IE_CF = curentul nominal de intrare al
convertizorului

Valorile pentru inductivitatea L şi rezistenţa ohmică R a inductivităţii se regăsesc în


documentele pentru bobina de filtraj.

2. Tabelul "Căderea de tensiune procentuală la utilizarea unei bobine de filtraj"


La utilizarea unei bobine de filtraj, următorul tabel indică amploarea căderii de tensiune
în procente din tensiunea reţelei de alimentare.
Puterea Curentul nominal
Cădere de tensiune
convertizorului de intrare al Bobină de filtraj
în %UN
în kW convertizorului în A
0,25 0,9
0,37 1,4
0,55 1,8
0,75 2,2
1,1 2,8
1,5 3,6 ND020-013 0
2,2 5
3 6,3
4 8,6
5,5 11,3
7,5 14,4
11 21,6
ND030-023 1
15 28,8
22 41,4 ND045-013 1

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 77


Moduri de lucru şi valori limită
6 Aplicaţia specială

Puterea Curentul nominal


Cădere de tensiune
convertizorului de intrare al Bobină de filtraj
în %UN
în kW convertizorului în A
30 54
37 65,7 ND085-013 1,5
45 80,1
55 94,5
ND150-013 2
75 117
90 153
ND200-0033 1
110 180

Tensiunea la filtrul Filtrul de reţea constă din piedici de compensare a perturbaţiei compensate cu curent.
de reţea Curentul trece prin bobina piedicilor şi câmpurile magnetice rezultate se anulează.
De aceea, curentul convertizorului, care trece prin filtrul de reţea, este amortizat numai
prin partea rezistivă a inductivităţii şi inductivitatea de distribuţie. Inductivitatea de distri-
buţie este foarte redusă în comparaţie cu inductivitatea principală. Astfel, căderea de
tensiune este neglijabilă prin filtrul de reţea.
Schemă electrică tipică:
L1 L1´
L2 L2´
L3 L3´

PE PE
Egalizare pentru calcularea căderii de tensiune:
2 2
FU × 3 × ( 2 × π × f × LStreu
ΔUNF = IE _CF Distr ) + RNF

m UNF = Căderea de tensiune pe filtrul de reţea în V LDistr = Inductivitatea de distribuţie în H


IE_CF = Curentul nominal de intrare al RNF = Rezistenţă ohmică în Ω
convertizorului în A

Determinarea Determinaţi tensiunea de intrare a convertizorului prin:


tensiunii de intrare • măsurarea tensiunii de reţea sau
a convertizorului U = UReţea − ΔUND − ΔUNF
• calcularea tensiunii conform formulei E _ CF sau
• citirea tensiunii circuitului intermediar în convertizorul de frecvenţă

Căderea de Căderea de tensiune la convertizor se compune:


tensiune la • din tensiunile pe secţiunea redresorului
convertizorul UFU
• din tensiunile pe tranzistorii treptelor finale
• din principiul de transformare a tensiunii de reţea în tensiune de circuit intermediar şi
din nou în tensiune de inducţie
• din timpii anti-suprapunere condiţionaţi de cadenţa treptei finale şi din suprafeţele de
temporizare care lipsesc
• din procedura de modulare
• din starea de încărcare şi consumul de energie din condensatoarele circuitului
intermediar

78 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Moduri de lucru şi valori limită
Aplicaţia specială
6

OBSERVAŢIE
Pentru simplificare se poate calcula cu o valoare de 7,5 % din tensiunea de intrare
de reţea, la care această valoare trebuie estimată ca şi cădere de tensiune maxim
posibilă la convertizor. Aceasta face posibilă o proiectare sigură.

Căderea de Căderea de tensiune la filtrul de ieşire este proporţională cu frecvenţa modulată de bază
tensiune la de ieşire, precum şi cu curentul motorului şi trebuie interogată în fiecare caz la producă-
filtrul de ieşire torul filtrului de ieşire. Căderea de tensiune la filtrele de ieşire SEW se poate prelua din
Δ UFiltru de ieşire tabel.

ΔU Ieşire.filtru = I × 3 × (2 ×π × f × L )2 + R 2
Deoarece rezistenţa R este neglijabil mai mică decât inductivitatea L, rezultă următoa-
rea simplificare:

ΔU Ieşire.filtru = I × 3 × 2 ×π × f × L

Filtru Bobină Cădere de tensiune [V]


U = 400 V U = 500 V
IN400 IN500 L 50 Hz 60 HZ 87 HZ 50 HZ 60 Hz 87 Hz
Tip BG (A) (A) (mH) (V) (V) (V) (V) (V) (V)
HF 008-503 1 2,5 2 11 15 18 26 12 14 21
HF 015-503 1 4 3 9 20 24 34 15 18 26
HF 022-503 1 6 5 7 23 27 40 19 23 33
HF 030-503 1 8 6 5,5 24 29 42 18 22 31
HF 040-503 2 10 8 4,5 24 29 43 20 24 34
HF 055-503 2 12 10 3,2 21 25 36 17 21 30
HF 075-503 2 16 13 2,4 21 25 36 17 20 30
HF 023-403 3 23 19 1,6 20 24 35 17 20 29
HF 033-403 3 33 26 1,2 22 26 37 17 20 30
HF 047-403 4 47 38 0,8 20 25 36 17 20 29

Bobine de La bobinele de ieşire (HD...) de la SEW-EURODRIVE, căderea de tensiune este negli-


ieşire HD.. jabilă (compensată de curent).

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 79


Moduri de lucru şi valori limită
6 Aplicaţia specială

Căderea de Căderea de tensiune pe cablurile motorului depinde de curentul motorului şi de secţiu-


tensiune la cablul nea, lungimea şi materialul conductorului. Căderea de tensiune se poate prelua din
de alimentare tabelul următor.
a motorului
Δ UCablu de alimentare
Secţiu- Sarcină cu I [A]
nea
trans-
versală a 4 6 8 10 13 16 20 25 30 40 50 63 80 100 125 150 200 250 300
cablului
Cupru Căderea de tensiune ΔU [V] la lungimea = 100 m şi â = 70 °C
1,5 mm2 5,3 8 10,61) 13,31) 17,31) 21,31) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

2,5 mm2 3,2 4,8 6,4 8,1 10,4 12,81) 161) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

4 mm2 1,9 2,8 3,8 4,7 6,5 8,0 10 12,5 1) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

6 mm2 4,4 5,3 6,4 8,3 9,9 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

10 mm2 3,2 4,0 5,0 6,0 8,2 10,2 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

16 mm2 3,3 3,9 5,2 6,5 7,9 10,0 2) 2) 2) 2) 2) 2)

25 mm2 2,5 3,3 4,1 5,1 6,4 8,0 2) 2) 2) 2) 2)

35 mm2 2,9 3,6 4,6 5,7 7,2 8,6 2) 2) 2)

50 mm2 4,0 5,0 6,0 2) 2) 2)

70 mm2 4,6 2) 2)

95 mm2 3,4 4,2 2)

150 mm2 2,7 3,3


185 mm2 2,7
1) Această valoare nu este recomandată de SEW-EURODRIVE.
2) Sarcina conform IEC 60364-5-52 nu este permisă.

OBSERVAŢIE
Căderea de tensiune pe cablu este compensată prin compensarea IxR. La converti-
zoarele de frecvenţă SEW-EURODRIVE, această valoare este adaptată în modul
"Măsurare automată pornită" la fiecare pornire a convertizorului de frecvenţă. Astfel
încât convertizorul de frecvenţă să aibă o rezervă de tensiune pentru această com-
pensare, pierderea de tensiune prin cablul de alimentare a motorului trebuie să fie
luată în considerare la calculare.

80 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Moduri de lucru şi valori limită
Aplicaţia specială
6

6.6.2 Calcularea slăbirii câmpului şi a desfăşurării cuplului


Pentru calculele prezentate mai jos sunt necesare valorile din certificatul de verificare a
tipului CE.
Următoarea diagramă exemplifică caracteristica-limită S1 a EDRE90L4 din categoria 2.
Nm
15

10 C D* D

B
A E
5
E*

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Hz

Slăbirea câmpului Slăbirea câmpului se calculează astfel:


UTensiune borne motor
fD * = × fColţ
UTensiune de măsură motor

fD = Începutul slăbirii câmpului (ideal)


fE = Turaţia maximă
fD* = Începutul slăbirii câmpului (în funcţie de tensiunea reală la bornele motorului)

Desfăşurarea Desfăşurarea cuplului se calculează astfel:


cuplului

( ( ))
2
fD * f
+ D*
fE fE
ME * = MNominal ×
2

Nm
15

C D* D
10

B
A E
5
E*

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Hz
fD = Începutul slăbirii câmpului (ideal)
fE = Turaţia maximă
ME* = Cuplul redus la turaţia maximă (în funcţie de tensiunea reală la bornele motorului)

OBSERVAŢIE
Pentru determinarea unei desfăşurări precise a curbei, trebuie să se calculeze câteva
puncte auxiliare.

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 81


Moduri de lucru şi valori limită
6 Aparate cu demarare uşoară

6.7 Aparate cu demarare uşoară


Utilizarea aparatelor cu demarare uşoară este permisă pentru motoarele din
categoria 3, dacă acestea sunt echipate cu un senzor de temperatură TF şi sunt respec-
tate condiţiile conform EN 60079-14. Eficacitatea monitorizării temperaturii şi a demară-
rii corecte a motorului trebuie să fie dovedită şi documentată la punerea în funcţiune.
Dacă se declanşează dispozitivul de protecţie, motorul trebuie să fie deconectat de la
reţeaua de alimentare.

82 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Punere în funcţiune I
Aparate cu demarare uşoară
7
0

7 Punere în funcţiune
OBSERVAŢIE
• La instalare vă rugăm să respectaţi obligatoriu instrucţiunile de siguranţă de la
capitolul 2.
• În cazul în care intervin probleme, respectaţi capitolul "Defecţiuni"!

AVERTIZARE!
Pericol de electrocutare!
Accidente mortale sau grave!
Respectaţi următoarele instrucţiuni.
• Pentru conectarea motorului utilizaţi contacte de comutare din categoria de utilizare
AC-3 conform EN 60947-4-1.
• La motoarele alimentate prin convertizor, respectaţi instrucţiunile de cablare ale pro-
ducătorului convertizorului.
• Respectaţi manualul de operare al convertizorului.

ATENŢIE!
Suprafeţele motorului se încălzesc în timpul funcţionării acestuia la temperaturi
extreme.
Pericol de arsuri!
• Lăsaţi motorul să se răcească înainte de începerea lucrărilor.

ATENŢIE!
Limitaţi turaţi maximă şi limitat de curent la convertizor. În documentaţia convertizo-
rului găsiţi instrucţiuni despre modul de setare.

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 83


I Punere în funcţiune
7 Înaintea punerii în funcţiune
0

7.1 Înaintea punerii în funcţiune


Înainte de punerea în funcţiune asiguraţi-vă că
• motorul este nedeteriorat şi nu este blocat
• eventualele siguranţe de transport existente au fost îndepărtate
• după o perioadă mai lungă de depozitare, au fost luate măsuri conform capitolului
"Depozitarea pe termen lung a motoarelor" (→ pag. 25).
• toate conexiunile au fost realizate corespunzător
• sensul de rotaţie al motorului/motoreductorului este cel corect
– motor cu sens de rotaţie spre dreapta: U, V, W (T1, T2, T3) după L1, L2, L3
• toate măştile de protecţie sunt instalate regulamentar
• toate dispozitivele de protecţie ale motorului sunt active şi sunt reglate în funcţie de
curentul nominal al motorului
• nu există alte surse de pericol
• este garantată aprobarea ventilării manuale cu fixare

7.2 În timpul punerii în funcţiune


În timpul exploatării asiguraţi-vă, că
• motorul funcţionează impecabil, mai precis
– fără suprasarcină
– fără variaţii de turaţie
– fără zgomot puternic
– fără vibraţii puternice etc.
• momentul de frânare corespunde respectivului caz de utilizare. Pentru aceasta, res-
pectaţi capitolul "Date tehnice" (→ pag. 128) şi plăcuţa de identificare.

OBSERVAŢIE
La motoarele cu frână cu ventilare manuală cu declanşare, pârghia de mână trebuie
să fie demontată după punerea în funcţiune! Pentru depozitare este prevăzut un
suport pe partea exterioară a carcasei motorului.

84 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Punere în funcţiune I
Setarea parametrilor: Convertizor de frecvenţă pentru motoare de categoria 2
7
0

7.3 Setarea parametrilor: Convertizor de frecvenţă pentru motoare de categoria 2


OBSERVAŢIE
Pentru punerea în funcţiune a convertizoarelor de frecvenţă, trebuie să se respecte
manualul de operare corespunzător şi, la motoreductoare, suplimentar manualul de
operare al angrenajului.

7.3.1 Înaintea punerii în funcţiune


Înaintea punerii în funcţiune, trebuie să se verifice dacă sunt respectate toate condiţiile
pentru aplicaţia tipică (→ pag. 73). În cazul devierilor de la condiţii, înaintea punerii în
funcţiune este necesară o calculare a tensiunii maxime la borne, a slăbirii câmpului şi a
desfăşurării cuplului. Punctul de lucru efectiv trebuie să se afle sub noua caracteristică
termică.

7.3.2 Desfăşurarea punerii în funcţiune pentru MOVITRAC® 07B


La punerea în funcţiune respectaţi următoarele puncte:
• Pentru punerea în funcţiune efectuată, utilizaţi software-ul MOVITOOLS®-
MotionStudio versiunea 5.70 sau superioară.
• Punerea în funcţiune poate fi activată pe baza funcţiei de limitare a curentului pentru
motoarele din categoria 2 numai în setul de parametri 1.
• În configuraţia sistemului este permisă numai acţionarea individuală.
• Se poate seta atât "U/f", cât şi "reglat vectorial" ca procedură de reglare.
• La selectarea aplicaţiei este posibilă numai comanda turaţiei. Opţiunile "Elevator",
"Frânare c.c." sau "Funcţie captură" nu trebuie să se utilizeze.
• Modul de lucru trebuie să se seteze întotdeauna la "Funcţionare în 4 cadrane".
• Seria de motoare corespunzătoare se selectează în fereastra "Tip motor".
• În fereastra "Selectare motor", pe lângă selectarea motorului, se mai selectează şi
categoria de aparate, tensiunea reţelei de alimentare, tensiunea motorului, tipul de
conexiune şi tipul configuraţiei instalaţiei.

Curent limită Parametrul Limită de curent este setat prin punerea în funcţiune efectuată în fereastra
aplicaţiei la 150 % IN Mot. Această valoare trebuie să fie redusă conform cuplului
antrenat maxim permis la angrenajul Mamax.

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 85


I Punere în funcţiune
7 Setarea parametrilor: Convertizor de frecvenţă pentru motoare de categoria 2
0

Monitorizarea Valorile care trebuie setate pentru parametrizarea monitorizării curentului depind de
curentului motor.
X
I1
1,5 In (motor)

C D
In (motor)
B

În funcţie A E
de tipul
motorului I2

f [Hz]
fA fB fC fD fE

3090394251

In Curent de reţea în A X Limitare a curentului


I1 Curent max. permis în A f Frecvenţă în Hz
I2 Interval permis de curent continuu în A A, B, Puncte limitatoare
IÜ Curent de suprasarcină în A C, D, E

După punerea în funcţiune a motorului, limitarea de curent I1 este activată. Limitarea de


curent I2 descrie curentul permis permanent. Funcţia de limitare a curentului motor Ex-e
este activată automat prin punerea în funcţiune la motoarele de la SEW-EURODRIVE
din categoria 2.

Limita de curent în funcţie de turaţie se activează prin selectarea corespunzătoare a moto-


rului şi toţi parametrii grupei P560 sunt setaţi pentru punctele A până la E, vezi tabelul
următor. Suplimentar, valorile se regăsesc în certificatul de verificare a tipului CE.
Parametri Punct A Punct B Punct C Punct D Punct E
Frecvenţă [Hz] P561 P563 P565 P567 P570
Calculare prin intermediul software-ului de punere în funcţiune
Limita
de curent P562 P564 P566 P568 P571
în % IN CF
Calculare prin intermediul software-ului de punere în funcţiune

În cazul devierilor de la aplicaţia tipică, parametrii punctelor D (slăbirea câmpului fD) şi


E (limita de curent IE) sunt calculaţi din nou corespunzător şi sunt adaptaţi manual, vezi
tabelul:
Parametri Punct A Punct B Punct C Punct D Punct E
Frecvenţă
P561 P563 P565 P567 P570
[Hz]
este necesar + prin intermediul
prin intermediul software-ului de punere în
Calculare introducerea software-ului de
funcţiune
manuală a fD* punere în funcţiune
Limita
de curent P562 P564 P566 P568 P571
în % IN CF
este necesar +
introducerea manu-
Calculare prin intermediul software-ului de punere în funcţiune
ală a IE*
IE* = IE x (NE*/ME*)

86 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Punere în funcţiune I
Setarea parametrilor: Convertizor de frecvenţă pentru motoare de categoria 2
7
0

Turaţia maximă În fereastra "Limite de sistem" trebuie să se limiteze turaţia maximă a motorului.
La setarea parametrului Turaţie maximă trebuie să se respecte următoarele:
• Turaţia maximă ≤ turaţia-limită a motorului (vezi plăcuţa de identificare a convertizo-
rului de frecvenţă) şi
• Turaţia maximă ≤ turaţia maximă de antrenare a angrenajului nemax (vezi plăcuţa de
identificare a angrenajului)

Ajustare automată Parametrul Ajustare automată este activat prin punerea în funcţiune efectuată. Astfel,
convertizorul de frecvenţă setează automat la fiecare activare parametrul Valoarea IxR.
Nu este permisă o modificare manuală.

7.3.3 Desfăşurarea punerii în funcţiune pentru MOVIDRIVE® B

OBSERVAŢIE
Aparatele MOVIDRIVE® B sunt adecvate în principiu numai pentru intervalul poziţiei
de bază, mai precis motorul racordat nu trebuie să fie operat în slăbirea câmpului.

La punerea în funcţiune respectaţi următoarele puncte:


• Punerea în funcţiune poate fi activată pe baza funcţiei de limitare a curentului pentru
motoarele din categoria 2 numai în setul de parametri 1.
• La prima punere în funcţiune, trebuie să se efectueze întotdeauna o punere în func-
ţiune completă.
• În configuraţia motorului este permisă numai acţionarea individuală. Se poate seta
atât "U/f", cât şi "reglat vectorial" (VFC) ca procedură de reglare.
• Seria de motoare corespunzătoare se selectează în fereastra "Tip motor".
• În fereastra "Tip motor SEW 1", pentru selectarea motorului cu categoria de aparate,
este permisă selectarea tensiunii nominale a motorului, tipul conexiunii şi tensiunea
reţelei de alimentare.
• La selectarea posibilităţilor de utilzare este posibilă numai reglarea turaţiei. Funcţiile
"Elevator", "Frânare c.c." sau "Funcţie captură" nu trebuie să se utilizeze.
• Modul de lucru trebuie să se seteze întotdeauna la "Funcţionare în 4 cadrane".

curent limită Parametrul Limită de curent este setat prin punerea în funcţiune efectuată în fereastra
parametrilor 1 la 150% IN Mot.. Această valoare trebuie să fie redusă conform cuplului
antrenat maxim permis la angrenaj (Mamax).

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 87


I Punere în funcţiune
7 Setarea parametrilor: Convertizor de frecvenţă pentru motoare de categoria 2
0

Monitorizarea Valorile care trebuie setate pentru parametrizarea monitorizării curentului depind de
curentului motor.
X

I1
1,5 In (motor)


Iü C
In (motor)
B

A
În funcţie
de tipul
motorului
I2

f [Hz]
fA fB fC fmax

4077842059

In Curent de reţea în A X Limitare a curentului


I1 Curent max. permis în A f Frecvenţă în Hz
I2 Interval permis de curent continuu în A A, B, C Puncte limitatoare
IÜ Curent de suprasarcină în A

După punerea în funcţiune a motorului, limitarea de curent I1 este activată. Limitarea de


curent I2 descrie curentul permis permanent. Funcţia de limitare a curentului motor Ex-e
este activată automat prin punerea în funcţiune la motoarele de la SEW-EURODRIVE
din categoria 2.

Caracteristica MOVIDRIVE® B este descrisă prin punctele de lucru A, B şi C. Parametrii


grupei P560 sunt presetaţi la punerea în funcţiune, vezi tabelul următor. Suplimentar,
valorile se regăsesc în certificatul de verificare a tipului CE.
Parametri Punct A Punct B Punct C
Frecvenţă [Hz] P561 P563 P565
Limita de curent
P562 P564 P566
în % IN CF

Turaţia maximă În fereastra "Limite de sistem" trebuie să se limiteze turaţia maximă a motorului.
La setarea parametrului Turaţie maximă trebuie să se respecte următoarele:
• Turaţia maximă ≤ începutul slăbirii câmpului
• Turaţia maximă ≤ turaţia-limită a motorului şi
• Turaţia maximă ≤ turaţia maximă de antrenare a angrenajului nemax (vezi plăcuţa de
identificare a angrenajului)

Ajustare automată Parametrul Ajustare automată este activat prin punerea în funcţiune efectuată. Astfel,
convertizorul de frecvenţă setează automat la fiecare activare parametrul Valoarea IxR.
Nu este permisă o modificare manuală.

88 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Punere în funcţiune I
Setarea parametrilor: Convertizor de frecvenţă pentru motoare de categoria 2
7
0

7.3.4 Protecţie la suprasolicitare


Funcţionarea peste domeniul admis de curent este permisă pentru 60 de secunde.
Pentru a evita o reducere puternică a limitării de curent şi, astfel, impulsurile cuplului,
după cca. 50 de secunde, curentul este redus la valoarea permisă, în interval de
10 secunde de-a lungul unei rampe. O nouă creştere a valorii curentului peste valoarea
admisă este posibilă numai după un timp de revenire de 10 minute. Funcţionarea sub
5 Hz este permisă timp de un minut. Apoi are loc o deconectare de eroare a protecţiei
F110 Ex-e cu oprire de urgenţă cu reacţie la eroare.
Ieşirile binare P62_pot fi parametrizate pe "Limită de curent Ex-e activă".
Condiţiile ca ieşirea să fie setată (semnal "1"):
• Curent limită 1 a fost abandonat
• Timpul de revenire nu a trecut
• Funcţionare < 5 Hz mai lungă de un minut
Supravegherea duratei curentului nu a fost resetată printr-o resetare de eroare.
Supravegherea duratei curentului este activă atât la reţea cât şi la funcţionarea auxiliară
24 V.

OBSERVAŢIE
Dacă reţeaua a fost deconectată fără funcţionarea auxiliară la 24 V, funcţia de moni-
torizare este resetată complet

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 89


I Punere în funcţiune
7 Setarea parametrilor: Convertizor de frecvenţă pentru motoare de categoria 3
0

7.4 Setarea parametrilor: Convertizor de frecvenţă pentru motoare de categoria 3


OBSERVAŢIE
Pentru punerea în funcţiune a convertizoarelor de frecvenţă, trebuie să se respecte
manualul de operare corespunzător şi, la motoreductoare, suplimentar manualul de
operare al angrenajului.

7.4.1 Înaintea punerii în funcţiune


Înaintea punerii în funcţiune, trebuie să se verifice dacă sunt respectate toate condiţiile
pentru aplicaţia tipică (→ pag. 73). În cazul devierilor de la condiţii, înaintea punerii în
funcţiune este necesară o calculare a tensiunii maxime la borne, a slăbirii câmpului şi a
desfăşurării cuplului. Punctul de lucru efectiv trebuie să se afle sub noua caracteristică
termică.

7.4.2 Desfăşurarea punerii în funcţiune pentru MOVITRAC® 07B


La punerea în funcţiune respectaţi următoarele puncte:
• Pentru punerea în funcţiune efectuată, utilizaţi software-ul MOVITOOLS®-
MotionStudio versiunea 5.70 sau superioară.
• Punerea în funcţiune şi operarea motoarelor din categoria 3 sunt posibile în seturile
de parametri 1 şi 2.
• În configuraţia sistemului este permisă numai acţionarea individuală.
• Se poate seta atât "U/f", cât şi "reglat vectorial" ca procedură de reglare.
• La selectarea aplicaţiei, sunt posibile comanda turaţiei şi utilizarea elevatorului.
Opţiunile "Frânare c.c." sau "Funcţie captură" nu trebuie să se utilizeze.
• Modul de lucru trebuie să se seteze întotdeauna la "Funcţionare în 4 cadrane".
• Seria de motoare corespunzătoare se selectează în fereastra "Tip motor".
• În fereastra "Selectare motor", pe lângă selectarea motorului, se mai selectează şi
tensiunea reţelei de alimentare, tensiunea motorului şi tipul de conexiune.

Curent limită Parametrul Limită de curent este setat prin punerea în funcţiune efectuată în fereastra
aplicaţiei la 150 % IN Mot. Această valoare trebuie să fie redusă conform cuplului
antrenat maxim permis la angrenajul Mamax.

Turaţia maximă În fereastra "Limite de sistem" trebuie să se limiteze turaţia maximă a motorului.
La setarea parametrului Turaţie maximă trebuie să se respecte următoarele:
• Turaţia maximă ≤ turaţia-limită a motorului şi
• Turaţia maximă ≤ turaţia maximă de antrenare a angrenajului nemax (vezi plăcuţa de
identificare a angrenajului)

Ajustare automată Parametrul Ajustare automată este activat prin punerea în funcţiune efectuată. Astfel,
convertizorul de frecvenţă setează automat la fiecare activare parametrul Valoarea IxR.
Nu este permisă o modificare manuală.

90 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Punere în funcţiune I
Setarea parametrilor: Convertizor de frecvenţă pentru motoare de categoria 3
7
0

7.4.3 Desfăşurarea punerii în funcţiune pentru MOVIDRIVE® B


La punerea în funcţiune respectaţi următoarele puncte:
• Pentru punerea în funcţiune efectuată, utilizaţi software-ul MOVITOOLS®-
MotionStudio versiunea 5.70 sau superioară.
• Punerea în funcţiune şi operarea motoarelor din categoria 3 sunt posibile în seturile
de parametri 1 şi 2.
• La prima punere în funcţiune, trebuie să se efectueze întotdeauna o punere în func-
ţiune completă.
• În configuraţia motorului este permisă numai acţionarea individuală. Se poate seta
atât "U/f", cât şi "reglat vectorial" (VFC) ca procedură de reglare.
• Seria de motoare corespunzătoare se selectează în fereastra "Tip motor".
• În fereastra "Tip motor SEW 1", pentru selectarea motorului cu categoria de aparate,
este permisă selectarea tensiunii nominale a motorului, tipul conexiunii şi tensiunea
reţelei de alimentare.
• La selectarea posibilităţilor de utilizare, sunt posibile numai "Reglarea turaţiei" şi
funcţia "Elevator". Opţiunile "Frânare c.c." sau "Funcţie captură" nu trebuie să se
utilizeze.
• Modul de lucru trebuie să se seteze întotdeauna la "Funcţionare în 4 cadrane"
(parametrul P820/P821).

Curent limită Parametrul Limită de curent este setat prin punerea în funcţiune efectuată în fereastra
parametrilor 1 la 150 % IN Mot. Această valoare trebuie să fie redusă conform cuplului
antrenat maxim permis la angrenajul Mamax.

Turaţia maximă În fereastra parametrilor 2 trebuie să se limiteze turaţia maximă a motorului. La setarea
parametrului Turaţie maximă trebuie să se respecte următoarele
• Turaţia maximă ≤ turaţia-limită a motorului şi
• Turaţia maximă ≤ turaţia maximă de antrenare a angrenajului nemax (vezi plăcuţa de
identificare a angrenajului)

Ajustare automată Parametrul Ajustare automată este activat prin punerea în funcţiune efectuată. Astfel,
convertizorul de frecvenţă setează automat la fiecare activare parametrul Valoarea IxR.
Nu este permisă o modificare manuală.

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 91


I Punere în funcţiune
7 Schimbarea direcţiei de blocare la motoare cu blocaj la mers înapoi
0

7.5 Schimbarea direcţiei de blocare la motoare cu blocaj la mers înapoi


7.5.1 Structura exemplificatoare EDR.71 – EDR.80 cu blocaj la mers înapoi
[78]
[35]
[36]
[37]
[77]
[75]
[190]
[62]
[74]
[48]
[42]
[392]
[44] [41]

1142858251
[35] Capacul ventilatorului [44] Rulment cu bile canelate [77] Şurub
[36] Ventilator [48] Inel de distanţare [78] Plăcuţă indicatoare pentru sensul
de rotaţie
[37] Inel de etanşare [62] Inel de siguranţă [190] Inel din pâslă
[41] Distanţier [74] Inel sabot de frânare complet [392] Garnitură
[42] Plăcuţă rulment de blocare [75] Flanşă de etanşare
la mersul înapoi

7.5.2 Structura exemplificatoare EDR.90 – EDR.225 cu blocaj la mers înapoi


[78]
[35]
[36]
[37]
[703]
[702]
[190]
[62]
[74]
[48]

1142856331
[35] Capacul ventilatorului [62] Inel de siguranţă [190] Inel din pâslă
[36] Ventilator [74] Inel sabot de frânare complet [702] Carcasă de blocare la mersul înapoi,
completă
[37] Inel de etanşare [78] Plăcuţă indicatoare pentru sensul [703] Şurub cilindric
de rotaţie
[48] Inel de distanţare

92 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Punere în funcţiune I
Schimbarea direcţiei de blocare la motoare cu blocaj la mers înapoi
7
0

7.5.3 Modificarea sensului de blocaj


Prin intermediul blocajului la mers înapoi se blochează, respectiv se exclude sensul de
rotaţie a motorului. Sensul de rotaţie este marcat printr-o săgeată pe capacul ventilato-
rului motorului sau pe carcasa motoreductorului.
La montarea motorului acordaţi atenţie sensului de rotaţie al arborelui final al acţionării
şi numărului de trepte. Nu trebuie să se producă rotirea motorului în sensul de
blocaj (la racordare respectaţi poziţia fazelor). Pentru control, blocajul la mers înapoi
poate fi acţionat o singură dată, la jumătate din tensiunea motorului în direcţia de blocaj.

OBSERVAŢIE
Sensul de blocaj poate fi modificat numai la lucrările cu funcţionare în reţea.

AVERTIZARE!
Pericol de strivire la pornirea accidentală a mecanismului de acţionare.
Pericol de moarte sau accidente grave.
• Înainte de începerea lucrărilor scoateţi de sub tensiune motorul şi ventilatorul
auxiliar, dacă există.
• Asiguraţi sistemul împotriva pornirii accidentale!
• Respectaţi întocmai operaţiunile de mai jos!

Pentru a modifica sensul de blocaj, procedaţi după cum urmează:


1. În cazul în care există, demontaţi ventilatorul auxiliar şi traductorul incremental.
Vezi capitolul "Inspectare/Întreţinere" > "Pregătiri pentru întreţinerea motorului şi
frânei".
2. Demontaţi capacul flanşei sau al ventilatorului [35].
3. La EDR.71 – 80: Demontaţi flanşa de etanşare [75]
La EDR.90 – 225: Demontaţi complet carcasa de blocaj la mers înapoi [702]
4. Desfaceţi inelul de siguranţă [62]
5. Demontaţi complet inelul sabotului de frânare [74] de la şuruburile din filetul de pre-
sare, resp. cu extractorul
6. Dacă există, inelul de distanţare [48] rămâne montat
7. Rotiţi inelul sabotului de frânare [74], verificaţi unsoarea veche şi, dacă este cazul,
înlocuiţi elementele de mai jos şi presaţi din nou inelul sabotului de frânare.
8. Montaţi inelul de siguranţă [62]
ATENŢIE! Deteriorări din cauza montării incorecte
Deteriorarea materialelor
• Nu presaţi sau loviţi lanţul cu cleme!
9. La EDR.71 – 80: Ungeţi flanşa de etanşare [75] cu SEW L special şi montaţi-o. Even-
tual înlocuiţi inelul din pâslă [190] şi inelul de etanşare [37]
La EDR.90 – 225: Înlocuiţi eventual garnitura [901], inelul din pâslă [190] şi inelul de
etanşare [37] şi montaţi complet carcasa de blocaj la mers înapoi [702]
10.Se remontează piesele demontate
11.Înlocuiţi eticheta [78] pentru marcarea sensului de rotaţie

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 93


I Punere în funcţiune
7 Schimbarea direcţiei de blocare la motoare cu blocaj la mers înapoi
0

Ungerea blocării la Blocajul la mers înapoi este gresat din fabricaţie cu lubrifiantul anticoroziv Mobil LBZ.
mersul înapoi Dacă doriţi să utilizaţi o altă unsoare, aceasta trebuie să corespundă clasei NLGI 00/000
cu o viscozitate a uleiului de bază de 42 mm2/s la 40 °C, pe bază de litiu şi ulei mineral.
Domeniul de temperatură se încadrează între –50 °C şi +90 °C. Cantitatea de unsoare
necesară este prezentată în următorul tabel:
Tip motor 71 80 90/100 112/132 160 180 200/225
Cantitatea de 9 11 15 20 30 45 80
unsoare [g]

Toleranţa cantităţii de unsoare este de ± 30 %.

94 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Inspectare/Întreţinere
Schimbarea direcţiei de blocare la motoare cu blocaj la mers înapoi
8

8 Inspectare/Întreţinere
AVERTIZARE!
Pericol de strivire din cauza elevatorului prăbuşit sau a comportamentului necontrolat
al aparatelor.
Pericol de moarte sau accidente grave.
• Asiguraţi sau coborâţi acţionările de cursă (pericol de cădere)
• Asiguraţi şi/sau protejaţi maşina de lucru
• Înainte de începerea lucrărilor, deconectaţi motorul, frâna şi eventualul ventilator
auxiliar existent de la tensiune şi asiguraţi-le împotriva repornirii accidentale!
• Utilizaţi numai piese de schimb originale conform listei de piese de schimb valabile!
• La înlocuirea bobinei frânei se înlocuieşte întotdeauna şi acţionarea frânei!

ATENŢIE!
Piesele mecanismului de acţionare se încălzesc în timpul funcţionării acestuia la tem-
peraturi extreme.
Pericol de arsuri!
• Lăsaţi motorul să se răcească înainte de începerea lucrărilor.

ATENŢIE!
Temperatura ambiantă, precum şi temperatura inelelor de etanşare radiale nu trebuie
să se situeze sub 0 °C la montare, deoarece în caz contrar inelele de etanşare radiale
se pot deteriora.

Efectuarea reparaţiilor şi a modificărilor la motor este permisă numai personalului de


service, atelierelor de reparaţii sau uzinelor de reparaţii SEW, care dispun de cunoştin-
ţele necesare.
Înainte de repunerea în funcţiune a motorului, verificaţi dacă sunt respectate normele
tehnice, lucru care se va atesta prin marcarea motorului sau întocmirea unui raport de
verificare.
După terminarea tuturor lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, efectuaţi întotdeauna un test
vizual şi de funcţionare (protecţia termică).

OBSERVAŢIE
Gresaţi inelele de etanşare radială înaintea montării în zona buzei de etanşare cu o
cantitate de unsoare, vezi capitolul "Date de comandă pentru lubrifianţi şi produse de
protecţie anticorozive" (→ pag. 156).

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 95


Inspectare/Întreţinere
8 Schimbarea direcţiei de blocare la motoare cu blocaj la mers înapoi

INSTRUCŢIUNI PENTRU PROTECŢIA CONTRA EXPLOZIEI


• Utilizaţi exclusiv piesele de schimb originale conform listelor de piese de schimb,
în caz contrar se pierde omologarea pentru funcţionare în spaţii cu risc de explozie.
• La înlocuirea pieselor motorului care servesc la protecţia contra exploziei este
necesară o nouă verificare.
• Respectaţi asamblarea corectă a motorului şi astupaţi cu atenţie toate găurile după
terminarea lucrărilor de revizie şi reparaţii.
• Curăţaţi periodic motoarele care funcţionează în spaţii cu risc de explozie. Evitaţi
depunerile de praf de peste 5 mm.
• Curăţaţi periodic ventilatorul auxiliar VE. Evitaţi depunerile de praf de peste 5 mm.
Acordaţi neapărat atenţie manualului de operare al ventilatorului auxiliar.
• Protecţia contra exploziei depinde în mare măsură de respectarea tipului de pro-
tecţie IP. Din această cauză asiguraţi-vă la toate lucrările că toate garniturile sunt
poziţionate corect şi se află în stare ireproşabilă.
• Protecţia contra exploziilor poate fi menţinută doar la motoarele corect întreţinute.
• În cazul lăcuiri noi a motoarelor sau a motoreductoarelor, trebuie să se ia în consi-
derare cerinţele pentru evitarea încărcării electrostatice conform EN/IEC 60079-0,
vezi pentru aceasta capitolul "Lăcuirea" (→ pag. 36).
• La motoarele cu mărimile EDR.71 până la EDR.100, care se utilizează conform plă-
cuţei de identificare pentru temperaturi situate sub –20 °C până la minimum –40 °C,
trebuie să se utilizeze bare de tracţiune cu o rezistenţă de 8.8.
• Pentru aplicaţiile în domeniul de temperatură redusă sub –20 °C până la minimum
–40 °C, se utilizează şuruburi cu cel puţin clasa de rezistenţă 8.8.

96 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Inspectare/Întreţinere
Intervalele de inspectare şi întreţinere
8

8.1 Intervalele de inspectare şi întreţinere


În următorul tabel sunt prezentate intervalele de inspectare şi întreţinere:
Aparat/ Interval de timp Ce trebuie făcut?
componentă
Frână BE • La utilizarea ca frână de lucru: Inspectaţi frâna
Cel puţin la fiecare 3.000 de ore de • Măsuraţi grosimea plăcuţelor de
funcţionare1) frână Plăcuţe de frână, plăcuţă
• Măsuraţi şi setaţi fanta de lucru
• Disc de ancorare
• La utilizarea ca frână de oprire: • Piesă de preluare/dantură
• Inele de presiune
În funcţie de condiţiile de încărcare • Aspiraţi pulberea rezultată prin frecare
la 0,5 până la 2 ani1) • Inspectaţi contactele, dacă este
necesar înlocuiţi-le (de ex. în cazul
arderii)
Motor • La interval de 10.000 de ore de Inspectarea motorului:
funcţionare2) • Verificaţi rulmenţii, eventual înlocuiţi-i
• Înlocuiţi inelul de etanşare radială
• Curăţaţi căile de aer de răcire
Sistem de • Diferit2) • Îmbunătăţiţi sau refaceţi stratul
acţionare protector/anticoroziv al suprafeţelor
• Dacă există, curăţaţi orificiul pentru
apa de condens din punctul coborât
al capacului ventilatorului
• Curăţaţi orificiile închise
1) Fenomenul de uzură este influenţat de mulţi factori şi poate fi uneori rapid. Intervalele necesare pentru
inspectare/întreţinere trebuie calculate în mod individual, conform documentaţiei de proiectare (de ex.
"Proiectarea acţionărilor"), de către producătorul instalaţiei.
2) Intervalul de timp depinde de influenţele exterioare şi poate fi foarte scurt, de ex. la conţinutul mare de
pulberi în mediu.

Dacă în timpul inspectării sau al întreţinerii este deschis compartimentul motorului,


acesta trebuie să fie curăţat înaintea reînchiderii.

8.1.1 Cablul de racordare


Verificaţi cablul de racordare la intervale regulate cu privire la deteriorări şi, dacă este
cazul, înlocuiţi-l.

8.2 Lubrifierea rulmenţilor


8.2.1 Lubrifierea rulmenţilor EDR.71 – EDR.225
În versiunea standard, rulmenţii motoarelor sunt lubrifiate pentru toată durata de viaţă.

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 97


Inspectare/Întreţinere
8 Lucrări premergătoare pentru întreţinerea motorului şi a frânei

8.3 Lucrări premergătoare pentru întreţinerea motorului şi a frânei


AVERTIZARE!
Pericol de strivire la pornirea accidentală a mecanismului de acţionare.
Pericol de moarte sau accidente grave.
• Înainte de începerea lucrărilor, scoateţi de sub tensiune motorul, frâna şi ventila-
torul auxiliar, dacă există.
• Asiguraţi sistemul împotriva pornirii accidentale!

8.3.1 Demontarea/montarea traductorului incremental de la EDR.71 – EDR.132


Următoarea figură exemplifică demontarea traductorului incremental ES7.:

[A] [B] [619]


[361]

2636070155
[361] Capac [A] Şuruburi
[619] Capac de racordare [B] Şurub de fixare

Demontare • Demontare capotă [361].


ES7./AS7. • Deşurubaţi şi scoateţi capacul de racordare [619]. Cablul de racordare a traducto-
rului nu trebuie deconectat de la borne!
• Desfaceţi diblul de prindere din grilajul carcasei, prin deşurubarea şuruburilor [A].
Verificaţi vizual diblul de prindere cu privire la formarea de fisuri după fiecare demon-
tare. În cazul apariţiei fisurilor, la deteriorarea filetului, înlocuiţi diblul de prindere
după peste 20 de montări sau la înlocuirea traductorului.
• Desfaceţi şurubul central de fixare [B] cu cca 2-3 rotaţii şi îndepărtaţi conul arborelui
de susţinere prin lovirea uşoară a capului şurubului.
• Scoateţi traductorul din alezajul rotorului.

98 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Inspectare/Întreţinere
Lucrări premergătoare pentru întreţinerea motorului şi a frânei
8

Remontare Vă rugăm reţineţi următoarele elemente necesare la remontare:


• Gresaţi fusul traductorului cu o pastă împotriva oxidării de contact, de ex. lichid
NOCO®.
• Strângeţi şurubul central de fixare [B] cu un cuplu de strângere de 2,9 Nm (25,7 lb-in).
• Apăsaţi diblul de prindere în capacul ventilatorului şi verificaţi poziţia corectă.
• Înşurubaţi şuruburile de fixare ale ştuţurilor de torsiune [A] în diblurile de prindere
până la opritor şi strângeţi-le cu cuplul de strângere de 1,0 Nm (8,8 lb-in).
• Înşurubaţi capacul de racordare [619].
• Montaţi capacul [361].
Înaintea montării, verificaţi dacă garnitura capacului de racordare este în stare impe-
cabilă. Înlocuiţi garniturile deteriorate sau poroase.

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 99


Inspectare/Întreţinere
8 Lucrări premergătoare pentru întreţinerea motorului şi a frânei

8.3.2 Demontarea/montarea traductorului incremental de la EDR.160 – EDR.225

[715] [35] [1] [220] [232] [619] [706] [657] [707]

[361]

[367]

[34]

2636202123
[1] Rotor [220] Capac de racordare [619] Traductor [707] Şuruburi
[34] Şurub autofiletant [232] Şuruburi [657] Capac [715] Şuruburi
[35] Capacul ventilatorului [367] Şurub de fixare [706] Bolţ de distanţare

Demontarea • În funcţie de modelul carcasei, efectuaţi unul dintre cei doi paşi:
EG7./AG7. – Desfaceţi şuruburile [707] şi se demontaţi acoperişul de protecţie [657].
Este posibilă sprijinirea contra cu ajutorul bolţului de distanţare [706] SW13.
– Desfaceţi şuruburile [34] şi se demontaţi capacul [361].
• Deşurubaţi şi scoateţi capacul de racordare [619].
• Deşurubaţi şuruburile [232]
• Demontaţi capacul ventilatorului [35]
• Slăbiţi traductorul [619] prin desfacerea şurubului central de fixare [367].
Dacă traductorul se desface greu, se va proceda la deblocarea arborelui traducto-
rului sau la sprijinirea acestuia folosind suprafaţa pentru chei SW17.

100 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Inspectare/Întreţinere
Lucrări premergătoare pentru întreţinerea motorului şi a frânei
8

Remontare • Gresaţi fusul traductorului cu o pastă împotriva oxidării de contact, de ex. lichid
NOCO®.
• Aşezaţi traductorul în alezajul rotorului şi înşurubaţi-l până la opritor cu şurubul cen-
tral de fixare [367] în alezaj, iar apoi strângeţi-l cu un cuplu de strângere de 6 Nm
(53,1 lb-in).
• Montaţi capacul ventilatorului [35]
• Aplicaţi pe cele 2 şuruburi [232] o siguranţă pentru şurub cu rezistenţă medie, de ex.
Loctite® 243, şi înşurubaţi placa dinamometrică a traductorului cu un cuplu de strân-
gere de 6 Nm (53,1 lb-in) pe grilajul ventilatorului.
• Montaţi capacul de racordare [619]
Înaintea montării, verificaţi dacă garnitura capacului de racordare este în stare impe-
cabilă. Înlocuiţi garniturile deteriorate sau poroase.
• Montaţi acoperişul de protecţie [657] cu şuruburile [707] sau montaţi capacul [361]
cu şuruburile [34].

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 101


Inspectare/Întreţinere
8 Lucrări premergătoare pentru întreţinerea motorului şi a frânei

8.3.3 Demontarea/montarea traductorului incremental, traductorului de valori absolute şi


traductorului special cu dispozitivul de montare XV.A de la EDR.71 – 225
Următoarea figură exemplifică demontarea unui traductor de la alt producător:

[212] [225] [220] [269] [22] [361] / [170]

[E] [D] [251] [232] [A] [B]

9007202887906699

[22] Şurub [361] Capac (normal/lung)


[170] Capac al ventilatorului auxiliar [269] Garnitură din cauciuc
[212] Capac cu flanşă [A] Adaptor
[220] Traductor [B] Şurub de fixare
[225] Flanşă intermediară (lipseşte la XV1A) [D] Cuplaj (cuplaj pentru arborele distanţier şi
arborele masiv)
[232] Şuruburi (anexate XV1A şi XV2A) [E] Şurub de fixare
[251] Şaibe de prindere (anexate XV1A şi XV2A)

Demontarea 1. Demontaţi capacul [361] prin desfacerea şuruburilor [22] sau capacul ventilatorului
traductoarelor auxiliar [170].
EV.., AV.. şi XV.. 2. Slăbiţi şuruburile de fixare [232] şi rotiţi către exterior şaibele de prindere [251].
3. Desfaceţi şurubul de strângere [E] a cuplajului.
4. Scoateţi adaptorul [A] şi traductorul [220].

Remontare 1. Procedaţi la montarea traductorului ca în capitolul "Montarea dispozitivului de mon-


tare pentru traductoare XV.A la motoarele EDR.71 – 225" (→ pag. 30).

102 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Inspectare/Întreţinere
Lucrări premergătoare pentru întreţinerea motorului şi a frânei
8

8.3.4 Montarea ventilatorului auxiliar VE


Următoarea figură indică un ventilator auxiliar VE:

[1]

[1] Ventilator auxiliar

1. Înainte de montarea ventilatorului auxiliar [1], verificaţi rotorul ventilatorului şi motorul


acestuia cu privire la deteriorare.
2. După montarea reuşită, asiguraţi-vă prin rotirea rotorului ventilatorului că acesta nu
freacă în nicio poziţie. Distanţa dintre rotorul ventilatorului şi piesele fixe trebuie să
fie de cel puţin 1 mm.

OBSERVAŢIE
Acordaţi neapărat atenţie manualului de operare al ventilatorului auxiliar (→ pag. 177).

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 103


Inspectare/Întreţinere
8 Lucrările de inspectare/întreţinere la motorul EDR.71 – EDR.225

8.4 Lucrările de inspectare/întreţinere la motorul EDR.71 – EDR.225


8.4.1 Structura de principiu EDR.71 – EDR.132
Următoarea figură exemplifică structura de principiu EDR.71 – EDR.132 cu arc de
tracţiune în colivie:

[132]
[123]
[117] [131]
[124]
[118] [262]
[116] [616]
[119] [137]
[148]
[122] [128]
[112] [140]
[707]
[111] [139]
[129] [134] [716]
[452]
[705]
[113]
[715] [706]

[454]

[30] [35]
[13]

[9] [42] [36]


[12] [32]
[16] [41] [22]
[44]
[24]
[108]
[106] [1]
[109]
[107]
[90] [3]
[100] [11]

[7] [103] [93] [10]


[2]

2931885963
[1] Rotor [35] Capacul ventilatorului [112] Partea inferioară a cutiei [137] Şurub
de borne
[2] Inel de siguranţă [36] Ventilator [113] Şurub cu cap semirotund [139] Şurub cu cap hexagonal
[3] Arc de reglare [41] Distanţier [116] Clemă de prindere [140] Inel elastic
[7] Plăcuţă rulment cu flanşă [42] Plăcuţă rulment B [117] Şurub cu cap hexagonal [148] Clemă de prindere
[9] Şurub de obturare [44] Rulment cu bile canelate [118] Inel elastic [262] Bornă
[10] Inel de siguranţă [90] Placă de bază [119] Şurub cu cap semirotund [392] Garnitură
[11] Rulment cu bile canelate [93] Şurub cu cap hexagonal [122] Şaibă de siguranţă [452] Bornă în serie
[12] Inel de siguranţă [100] Piuliţă hexagonală [123] Şurub cu cap hexagonal [454] Şină suport
[13] Şurub cilindric [103] Ştift filetat [124] Şaibă de siguranţă [616] Tablă de fixare
[16] Stator [106] Inel de etanşare radială [128] Clemă de prindere [705] Acoperiş de protecţie
[22] Şurub cu cap hexagonal [107] Disc de injecţie [129] Şurub de obturare [706] Distanţier
[24] Şurub cu ochi [108] Plăcuţă de identificare [131] Garnitură pentru capac [707] Şurub cu cap semirotund
[30] Inel de etanşare radială [109] Cui cu cap crestat [132] Capacul cutiei de borne [715] Nit orb
[32] Inel de siguranţă [111] Garnitură pentru partea [134] Şurub de obturare [716] Şaibă
inferioară

104 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Inspectare/Întreţinere
Lucrările de inspectare/întreţinere la motorul EDR.71 – EDR.225
8

8.4.2 Structura de principiu EDR.160 – EDR.180


Următoarea figură exemplifică structura de principiu EDR.160 – EDR.180 cu cadru de
protecţie împotriva conturnării:

[123]
[124] [219]
[118]
[132] [116]
[131 ] [117]
[119] [262]
[616] [128]
[122]
[137] [140]
[1213]
[139]
[134]
[112] [707]
[129 ]
[111] [706]
[705]
[715]

[16] [30] [30]

[9] [12] [19] [36]


[32]
[42]
[7] [17]
[22] [44]
[109] [41]
[108] [31]
[106] [24]
[107] [93]
[94]
[1]
[15]
[3]
[100] [90] [14]
[11]
[103]
[104]
[10]
[2]

2967197579
[1] Rotor [30] Inel de etanşare [106] Inel de etanşare radială [131] Garnitură pentru capac
[2] Inel de siguranţă [31] Arc de reglare [107] Disc de injecţie [132] Capacul cutiei de borne
[3] Arc de reglare [32] Inel de siguranţă [108] Plăcuţă de identificare [134] Şurub de obturare
[7] Flanşă [35] Capacul ventilatorului [109] Cui cu cap crestat [139] Şurub cu cap hexagonal
[9] Şurub de obturare [36] Ventilator [111] Garnitură pentru partea [140] Şaibă
inferioară
[10] Inel de siguranţă [41] Arc tip farfurie [112] Partea inferioară a cutiei [219] Piuliţă hexagonală
de borne
[11] Rulment cu bile canelate [42] Plăcuţă rulment B [116] Şaibă zimţată [705] Acoperiş de protecţie
[12] Inel de siguranţă [44] Rulment cu bile canelate [117] Ştift filetat [706] Distanţier
[14] Şaibă [90] Picior [118] Şaibă [707] Şurub cu cap hexagonal
[15] Şurub cu cap hexagonal [91] Piuliţă hexagonală [119] Şurub cilindric [715] Şurub cu cap hexagonal
[16] Stator [93] Şaibă [122] Şaibă de siguranţă [1213] Set (1 cadru de protecţie
[17] Piuliţă hexagonală [94] Şurub cilindric [123] Şurub cu cap hexagonal împotriva conturnării,
1 placă de borne,
[19] Şurub cilindric [100] Piuliţă hexagonală [124] Şaibă de siguranţă
4 manşoane, 2 şuruburi,
[22] Şurub cu cap hexagonal [103] Ştift filetat [128] Şaibă zimţată 2 piuliţe)
[24] Şurub cu ochi [104] Şaibă suport [129] Şurub de obturare

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 105


Inspectare/Întreţinere
8 Lucrările de inspectare/întreţinere la motorul EDR.71 – EDR.225

8.4.3 Structura de principiu EDR.200 – EDR.225


Următoarea figură exemplifică structura de principiu EDR.200 – EDR.225 cu cadru de
protecţie împotriva conturnării:
[219]
[123]
[124] [118]
[132] [116]
[131 ] [117]
[119] [128] [140]
[122] [139]
[1213] [707]
[705]
[112] [706]
[111] [134] [715]
[129]
[108] [35] [36] [32]
[109] [30]
[16] [25]
[26] [40]
[105] [19] [43]
[9] [44]
[21]
[42] [22]
[31]

[106]
[107] [24]
[1]
[90] [3]
[93]
[100] [11]
[93]
[103]
[2]

3055268107
[1] Rotor [32] Inel de siguranţă [107] Disc de injecţie [131] Garnitură pentru capac
[2] Inel de siguranţă [35] Capacul ventilatorului [108] Plăcuţă de identificare [132] Capacul cutiei de borne
[3] Arc de reglare [36] Ventilator [109] Cui cu cap crestat [134] Şurub de obturare
[7] Flanşă [40] Inel de siguranţă [111] Garnitură pentru partea [139] Şurub cu cap hexagonal
inferioară
[9] Şurub de obturare [42] Plăcuţă rulment B [112] Partea inferioară a cutiei [140] Şaibă
de borne
[11] Rulment cu bile canelate [43] Şaibă suport [107] Disc de injecţie [219] Piuliţă hexagonală
[16] Stator [44] Rulment cu bile canelate [116] Şaibă zimţată [705] Acoperiş de protecţie
[19] Şurub cilindric [90] Picior [117] Ştift filetat [706] Bolţ de distanţare
[21] Flanşă cu inel de etanşare [93] Şaibă [118] Şaibă [707] Şurub cu cap hexagonal
[22] Şurub cu cap hexagonal [94] Şurub cilindric [119] Şurub cilindric [715] Şurub cu cap hexagonal
[24] Şurub cu ochi [100] Piuliţă hexagonală [123] Şurub cu cap hexagonal [1213] Set (1 cadru de protecţie
[25] Şurub cilindric [103] Ştift filetat [124] Şaibă de siguranţă împotriva conturnării,
1 placă de borne,
[26] Şaibă de etanşare [105] Arc tip farfurie [128] Şaibă zimţată
4 manşoane, 2 şuruburi,
[31] Arc de reglare [106] Inel de etanşare radială [129] Şurub de obturare 2 piuliţe)

106 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Inspectare/Întreţinere
Lucrările de inspectare/întreţinere la motorul EDR.71 – EDR.225
8

8.4.4 Paşii de lucru la inspectarea motorului EDR.71 – EDR.225

AVERTIZARE!
Pericol de strivire la pornirea accidentală a mecanismului de acţionare.
Pericol de moarte sau accidente grave.
• Înainte de începerea lucrărilor, deconectaţi motorul şi eventualul ventilator auxiliar
existent de la tensiune şi asiguraţi-le împotriva pornirii accidentale!
• Respectaţi întocmai operaţiunile de mai jos!
1. În cazul în care există, demontaţi ventilatorul auxiliar şi traductorul incremental.
Vezi capitolul "Inspectare/Întreţinere" > "Pregătiri pentru întreţinerea motorului".
2. Demontaţi capacul ventilatorului [35], ventilatorul [36].
3. Demontarea statorului:
– Mărimea EDR.71 – EDR.132: Demontaţi şuruburile cu cap cilindric [13] de
pe plăcuţa rulmentului cu flanşă [7] şi plăcuţa rulmentului B [42], apoi demontaţi
statorul [16] de pe plăcuţa rulmentului cu flanşă [7].
– Mărimea EDR.160 – EDR.180: Desfaceţi şuruburile [19] şi demontaţi plăcuţa rul-
mentului B [42]. Deschideţi şuruburile cu cap hexagonal [15] şi demontaţi statorul
de pe plăcuţa rulmentului cu flanşă.
– Mărimea EDR.200 – EDR.225:
– Deschideţi şuruburile cu cap hexagonal [15] şi demontaţi rulmentului cu flanşă
[7] de pe stator.
– La motoreductoare: Extrageţi discul de injecţie [107]
– Desfaceţi şuruburile cu cap cilindric [19] şi demontaţi cuplajul rotorului [1]
împreună cu plăcuţa rulmentului B [42].
– Desfaceţi şuruburile cu cap cilindric [25] şi separaţi cuplajul rotorului [1] de
plăcuţa rulmentului B [42].
4. Verificare vizuală: Există umezeală sau ulei de transmisie în spaţiul interior al
statorului?
– Dacă nu, continuare de la pasul 7
– Dacă există umiditate, continuare de la pasul 5
– Dacă este ulei pentru angrenaje, motorul se duce la reparat într-un atelier
specializat
5. Dacă este umiditate în interiorul statorului:
– La motoreductoare: demontaţi motorul de pe angrenaj
– La motoare fără angrenaj: demontaţi flanşa A
– Demontaţi rotorul [1]
6. Curăţaţi, uscaţi şi verificaţi bobina din punct de vedere electric, vezi capitolul "Insta-
larea mecanică" > "Depozitarea pe termen lung a motoarelor" > "Uscarea motorului".

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 107


Inspectare/Întreţinere
8 Lucrările de inspectare/întreţinere la motorul EDR.71 – EDR.225

7. Înlocuiţi rulmenţii canelaţi [11], [44] cu rulmenţi adecvaţi.


Vezi capitolul "Date tehnice" > "Tipuri permise de rulmenţi".
8. Reetanşarea arborelui:
– Partea A: Înlocuirea inelului de etanşare radială [106]
– Partea B: Înlocuirea inelului de etanşare radială [95]
Gresaţi buza de etanşare (vezi capitolul "Date tehnice" > "Date de comandă
pentru lubrifianţi şi produse de protecţie anticorozive").
9. Reetanşarea locaşurilor statorului:
– Suprafaţa de etanşare se etanşează cu masă de etanşare cu plastifiere
permanentă
(Temperatura de utilizare –40 °C până la +180 °C) de ex. "SEW L Special".
– La mărimea EDR.71 – EDR.132: Înlocuirea garniturii [392].
10.Montaţi motorul şi dispozitivele suplimentare.

108 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Inspectare/Întreţinere
Lucrările de inspectare/întreţinere la motorul cu frânare EDR.71 – EDR.225
8

8.5 Lucrările de inspectare/întreţinere la motorul cu frânare EDR.71 – EDR.225


8.5.1 Structura de principiu a motorului cu frânare EDR.71 – EDR.80

[157]
[66]

[718]
[49]
[68]

[70]
[71]

[1]
[35]

[22]
[62]
[51]

[53]
[95]
[61]
[54]
[65]
[67]
[60]

[36]
[58]
[57]
[56]

[59]

[50]
9007199428941963
[1] Motor cu scut pentru rulmentul de frână [56] Ştift filetat [66] Bandă de etanşare
[22] Şurub cu cap hexagonal [57] Arc conic [67] Contraarc
[35] Capacul ventilatorului [58] Piuliţă de poziţionare [68] Plăcuţe de frână
[36] Ventilator [59] ştift cilindric [70] Antrenor
[49] Disc de ancorare [60] Şurub ştift 3 buc. [71] Arc de reglare
[50] Arc de frână [61] Piuliţă hexagonală [95] Inel de etanşare
[51] Pârghie de mână [62] Inel de siguranţă [157] Clemele benzii 2 buc.
[53] Pârghia ventilatorului [65] Inel de presiune [718] Şaibă de amortizare
[54] Corp magnetic complet

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 109


Inspectare/Întreţinere
8 Lucrările de inspectare/întreţinere la motorul cu frânare EDR.71 – EDR.225

8.5.2 Structura de principiu a motorului cu frânare EDR.90 – EDR.132

[35]

[22]
[36]
[51]
[53]
[95]
[550]
[900]
[62]
[70]

[901]
[71]

[62]
[1] [58]
[57]
[56]
[59]

9007199434722955
[1] Motor cu scut pentru rulmentul de frână [53] Pârghia ventilatorului [70] Piesă de preluare
[22] Şurub cu cap hexagonal [56] Şurub ştift [71] Arc de reglare
[32] Inel de siguranţă [57] Arc conic [95] Inel de etanşare
[35] Capacul ventilatorului [58] Piuliţă de poziţionare [550] Frâna premontată
[36] Ventilator [59] Ştift cilindric [900] Şurub
[51] Pârghie de mână [62] Inel de siguranţă [901] Garnitură

110 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Inspectare/Întreţinere
Lucrările de inspectare/întreţinere la motorul cu frânare EDR.71 – EDR.225
8

8.5.3 Structura de principiu a motorului cu frânare EDR.160 – EDR.225

[55]

[35]

[51]
[36]
[53]
[47]
[95]
[550]
[900]
[62]
[70]
[31]
[901]
[71]

[32] [22]

[1] [58]
[57]
[56]
[698]

9007199781964683
[1] Motor cu scut pentru rulmentul de frână [53] Pârghia ventilatorului [95] Inel de etanşare
[22] Şurub cu cap hexagonal [55] Element încuietoare [550] Frâna premontată
[31] Arc de reglare [56] Şurub ştift [698] Fişă completă (numai la BE20 – BE32)
[32] Inel de siguranţă [57] Arc conic [900] Şurub
[35] Capacul ventilatorului [58] Piuliţă de poziţionare [901] Garnitură inelară
[36] Ventilator [62] Inel de siguranţă
[47] Garnitură inelară [70] Piesă de preluare
[51] Pârghie de mână [71] Arc de reglare

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 111


Inspectare/Întreţinere
8 Lucrările de inspectare/întreţinere la motorul cu frânare EDR.71 – EDR.225

8.5.4 Paşii de lucru la inspectarea motorului cu frânare EDR.71 – EDR.225

AVERTIZARE!
Pericol de strivire la pornirea accidentală a mecanismului de acţionare.
Pericol de moarte sau accidente grave.
• Înainte de începerea lucrărilor, deconectaţi motorul, frâna şi eventualul ventilator
auxiliar existent de la tensiune şi asiguraţi-le împotriva pornirii accidentale!
• Respectaţi întocmai operaţiunile de mai jos!
1. În cazul în care există, demontaţi ventilatorul auxiliar şi traductorul incremental.
Vezi capitolul "Lucrări pregătitoare pentru întreţinerea motorului şi a frânelor"
(→ pag. 98).
2. Demontaţi capacul ventilatorului [35], ventilatorul [36].
3. Demontarea statorului:
– Mărimea EDR.71 – EDR.132: Demontaţi şurubul cu cap cilindric [13] de pe
plăcuţa rulmentului cu flanşă [7] şi plăcuţa rulmentului de frână [42], statorul [16]
de pe plăcuţa rulmentului cu flanşă [7].
– Mărimea EDR.160 – EDR.180: Se desfac şuruburile cu cap cilindric [19] şi se
demontează plăcuţa rulmentului de frână [42]. Deschideţi şuruburile cu cap hexa-
gonal [15] şi demontaţi statorul de pe plăcuţa rulmentului cu flanşă.
– Mărimea EDR.200 – EDR.225:
– Deschideţi şuruburile cu cap hexagonal [15] şi demontaţi rulmentului cu flanşă
[7] de pe stator.
– La motoreductoare: Extrageţi discul de injecţie [107]
– Se desfac şuruburile cu cap cilindric [19] şi se demontează rotorul complet [1]
împreună cu plăcuţa rulmentului de frână [42].
– Se desfac şuruburile cu cap cilindric [25] şi se separă rotorul complet [1]
împreună cu plăcuţa rulmentului de frână [42].
4. Desfacerea cablului de frână:
– BE05 – BE11: Se deschide capacul cutiei de borne, se îndepărtează cablul frânei
de pe redresor.
– BE20 – BE32: Se desfac şuruburile de siguranţă ale conectorului cu fişă al frânei
[698] şi se extrage conectorul cu fişă al frânei.
5. Se desprinde frâna de pe stator şi se ridică atent.
6. Extrageţi statorul cu cca 3 – 4 cm.
7. Verificare vizuală: Există umezeală sau ulei de transmisie în spaţiul interior al
statorului?
– Dacă nu, continuare de la pasul 10
– Dacă există umiditate, continuare de la pasul 8
– Dacă este ulei pentru angrenaje, motorul se duce la reparat într-un atelier
specializat
8. Dacă este umiditate în interiorul statorului:
– La motoreductoare: demontaţi motorul de pe angrenaj
– La motoare fără angrenaj: demontaţi flanşa A
– Demontaţi rotorul [1]
9. Curăţaţi, uscaţi şi verificaţi bobina din punct de vedere electric, vezi capitolul
"Uscarea motorului" (→ pag. 25).

112 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Inspectare/Întreţinere
Lucrările de inspectare/întreţinere la motorul cu frânare EDR.71 – EDR.225
8

10.Înlocuiţi rulmenţii canelaţi [11], [44] cu rulmenţi adecvaţi.


Vezi capitolul "Tipuri permise de rulmenţi" (→ pag. 155).
11.Reetanşarea arborelui:
– Partea A: Înlocuirea inelului de etanşare radială [106]
– Partea B: Înlocuirea inelului de etanşare radială [95]
Gresaţi buza de etanşare (vezi capitolul "Date de comandă pentru lubrifianţi şi
produse de protecţie anticorozive" (→ pag. 156)).
12.Reetanşarea locaşurilor statorului:
– Suprafaţa de etanşare se etanşează cu masă de etanşare cu plastifiere
permanentă
(temperatura de utilizare –40 °C până la +180 °C) de ex. "SEW L Special".
– La mărimea EDR.71 – EDR.132: Înlocuirea garniturii [392].
13.Mărimea motorului EDR.160 – EDR.225: Se înlocuiesc garniturile inelare [901]
între plăcuţa rulmentului de frână [42] şi frâna premontată [550]. Se montează frâna
premontată [550]
14.Se montează motorul, frâna şi dispozitivele suplimentare

8.5.5 Structura de principiu a frânelor BE05 – BE2 (EDR.71 – EDR.80)


[157]
[66]

[61]

[60]

[54]

[50]/[276]
[718]
[49]
[65]
[67]
[68]

[42]

3850425483
[42] Apărătoare rulment frână [61] Piuliţă hexagonală [68] Plăcuţe de frână
[49] Disc de ancorare [65] Inel de presiune [157] Clemele benzii 2 buc.
[50] Arc de frână (normal) [66] Bandă de etanşare [276] Arc de frână (albastru)
[54] Corp magnetic complet [67] Contraarc [718] Tablă de amortizare
[60] Şurub ştift 3 buc.

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 113


Inspectare/Întreţinere
8 Lucrările de inspectare/întreţinere la motorul cu frânare EDR.71 – EDR.225

8.5.6 Structura de principiu a frânei BE1 – BE11 (EDR.90 – EDR.160)

[157]

[66]

[61]
[60]
[54]
[50]/[276]

[63]
[718]
[49]
[65]
[67]
[68]
[69]

[702]

3850423563

[49] Disc de ancorare [63] Placă cu poli [69] Arc inelar


[50] Arc de frână (normal) [65] Inel de presiune [157] Clemele benzii 2 buc.
[54] Corp magnetic complet [66] Bandă de etanşare [276] Arc de frână (albastru)
[60] Şurub ştift 3 buc. [67] Contraarc [702] Şaibă de frecare
[61] Piuliţă hexagonală [68] Plăcuţe de frână [718] Tablă de amortizare

114 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Inspectare/Întreţinere
Lucrările de inspectare/întreţinere la motorul cu frânare EDR.71 – EDR.225
8

8.5.7 Structura de principiu a frânei BE20 (EDR.160 – EDR.180)

[157]
[66]
[61]
[28]
[60]
[54]
[718]
[50]/[276]
[49]
[65]
[68]
[67]
[69]

[702]

3850427403

[28] Capac de închidere [61] Piuliţă hexagonală [69] Arc inelar


[49] Disc de ancorare complet [65] Inel de presiune [157] Clemele benzii 2 buc.
[50] Arc de frână (normal) [66] Bandă de etanşare [276] Arc de frână (albastru)
[54] Corp magnetic complet [67] Contraarc [702] Şaibă de frecare
[60] Şurub ştift 3 buc. [68] Plăcuţe de frână [718] Tablă de amortizare

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 115


Inspectare/Întreţinere
8 Lucrările de inspectare/întreţinere la motorul cu frânare EDR.71 – EDR.225

8.5.8 Structura de principiu a frânei BE30 – BE32 (EDR.180 – EDR.225)

[66]
[157]
[28]
[61]
[60]
[54]
[50]/[276]
[49]
[68b]
[69b]

[52]
[67]
[69]
[68]

[702]

3850429323

[28] Capac de închidere [60] Şurub ştift 3 buc. [69] Arc inelar
[49] Disc de ancorare complet [61] Piuliţă hexagonală [157] Clemele benzii 2 buc.
[50] Arc de frână (normal) [66] Bandă de etanşare [276] Arc de frână (albastru)
[52] Lamelă de frână [67] Bucşă de poziţionare [702] Şaibă de frecare
[54] Corp magnetic complet [68] Plăcuţe de frână

116 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Inspectare/Întreţinere
Lucrările de inspectare/întreţinere la motorul cu frânare EDR.71 – EDR.225
8

8.5.9 Setarea fantei de lucru a frânelor BE05 – BE32

AVERTIZARE!
Pericol de strivire la pornirea accidentală a mecanismului de acţionare.
Pericol de moarte sau accidente grave.
• Înainte de începerea lucrărilor, deconectaţi motorul, frâna şi eventualul ventilator
auxiliar existent de la tensiune şi asiguraţi-le împotriva pornirii accidentale!
• Respectaţi întocmai operaţiunile de mai jos!
1. Demontarea:
– În cazul în care există, demontaţi ventilatorul auxiliar şi traductorul incremental
Vezi capitolul "Lucrări pregătitoare pentru întreţinerea motorului şi a frânelor"
(→ pag. 98).
– Capacul flanşei sau al ventilatorului [35]
2. Deplasaţi banda de etanşare [66]:
– Desfaceţi clemele benzii [157]
– Aspiraţi pulberea rezultată prin frecare
3. Măsurarea plăcuţelor de frână [68]:
– Pentru grosimea minimă a plăcuţelor de frână, vezi capitolul "Date tehnice"
(→ pag. 128).
– Eventual înlocuiţi plăcuţele de frână, vezi capitolul "Înlocuirea plăcuţelor de frână
ale frânei BE05 – BE32".
4. BE30 – BE32: Se demontează bucşa de poziţionare [67] prin rotire în direcţia scu-
tului de rulment de frână.
5. Se măsoară deschiderea fantei de lucru A (vezi imaginea următoare)
(cu lera, în trei puncte decalate cu 120°):
– la BE05 – 11: între discul de ancorare [49] şi tabla de amortizare [718]
– la BE20 – 32: între discul de ancorare [49] şi corpul magnetic [54]

A
1
12


12

3 2

120°

179978635

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 117


Inspectare/Întreţinere
8 Lucrările de inspectare/întreţinere la motorul cu frânare EDR.71 – EDR.225

6. BE05 – BE20: Strângeţi piuliţele hexagonale [61] până când fanta de lucru este
reglată corect, vezi capitolul "Date tehnice" (→ pag. 128)
BE30 – BE32: Strângeţi piuliţele hexagonale [61], până când fanta de lucru măsoară
0,25 mm.
7. La BE32 cu forma verticală a construcţiei, reglaţi cele 3 arcuri lamelare ale frânei la
următoarea dimensiune:
Poziţie de montaj X în [mm]
frâna superioară 7,3
frâna inferioară 6,5

[49]

[68b]
[52b]

X [68]
[900] X

[49] Disc de ancorare


[52b] Arc lamelar de frână (numai BE32)
[68] Plăcuţe de frână
[68b] Plăcuţe de frână (numai BE32)
[900] Piuliţă hexagonală

8. BE30 – BE32: Se strâng cu şuruburi bucşele de poziţionare [67]


– faţă de corpul magnetic
– până când fanta de lucru este reglată corect, vezi capitolul "Date tehnice"
(→ pag. 128).
9. Etanşaţi piuliţele hexagonale [61] cu masă de etanşare cu plastifiere permanentă, de
ex. "SEW L Special".
10.Aplicaţi banda de etanşare [66], clemele benzii [157] şi remontaţi piesele demontate.

118 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Inspectare/Întreţinere
Lucrările de inspectare/întreţinere la motorul cu frânare EDR.71 – EDR.225
8

8.5.10 Înlocuirea plăcuţelor de frână ale frânei BE05 – BE32


La înlocuirea plăcuţelor de frână, pe lângă elementele de frânare menţionate în coloana
"Frâna BE", vezi capitolul "Intervale de inspectare şi întreţinere", verificaţi şi piuliţele
hexagonale [61] cu privire la uzură. Piuliţele hexagonale [61] trebuie să fie înlocuite
întotdeauna la înlocuirea plăcuţelor de frână.

AVERTIZARE!
Pericol de strivire la pornirea accidentală a mecanismului de acţionare.
Pericol de moarte sau accidente grave.
• Înainte de începerea lucrărilor, deconectaţi motorul, frâna şi eventualul ventilator
auxiliar existent de la tensiune şi asiguraţi-le împotriva pornirii accidentale!
• Respectaţi întocmai operaţiunile de mai jos!

OBSERVAŢIE
• La mărimea motorului EDR.71 – EDR.80, frâna nu poate fi demontată de pe motor,
întrucât frâna BE este montată direct pe plăcuţa rulmentului de frână al motorului.
• La mărimea motorului EDR.90 – EDR.225, frâna poate fi demontată de pe motor
în timpul înlocuirii plăcuţelor de frână, întrucât frâna BE este montată cu ajutorul
unei şaibe de frecare înaintea plăcuţei rulmentului de frână al motorului.

1. Demontarea:
– În cazul în care există, demontaţi ventilatorul auxiliar şi traductorul incremental
Vezi capitolul "Lucrări pregătitoare pentru întreţinerea motorului şi a frânelor"
(→ pag. 98).
– Demontaţi capacul flanşei sau al ventilatorului [35], inelul de siguranţă [32/62] şi
ventilatorul [36]
2. Slăbiţi cablul de frână
– BE05 – BE11: Se deschide capacul cutiei de borne, se îndepărtează cablul frânei
de pe redresor.
– BE11 – BE32: Se desfac şuruburile de siguranţă ale conectorului cu fişă al frânei
[698] şi se extrage conectorul cu fişă al frânei.
3. Îndepărtaţi banda de etanşare [66] şi clemele benzii [157]
4. Desfaceţi piuliţele hexagonale [61], extrageţi cu atenţie corpul magnetului [54]
(cablul de frână!), scoateţi arcurile de frână [50].
5. BE05 – BE11: Demontaţi tabla de amortizare [718], discul de ancorare [49] şi plăcu-
ţele de frână [68]
BE20 – BE30: Demontaţi discul de ancorare [49] şi suporturile pentru plăcuţele de
frână [68]
BE32: Demontaţi discul de ancorare [49] şi suporturile pentru plăcuţele de frână [68]
şi [68b]
6. Curăţaţi piesele frânei, verificaţi-le cu privire la deteriorări şi, dacă este cazul,
înlocuiţi-le.
7. Montaţi suporturi noi pentru plăcuţele de frână.
8. Se remontează piesele frânei.
– Cu excepţia ventilatorului şi a capacului ventilatorului, deoarece în prealabil
trebuie setată fanta de lucru, vezi capitolul "Setarea fantei de lucru a frânei
BE05 – BE32".

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 119


Inspectare/Întreţinere
8 Lucrările de inspectare/întreţinere la motorul cu frânare EDR.71 – EDR.225

9. Reetanşarea arborelui:
– Înlocuiţi inelul de etanşare [95]
Gresaţi buza de etanşare (vezi capitolul "Date de comandă pentru lubrifianţi şi
produse de protecţie anticorozive" (→ pag. 156)).
10.La ventilarea manuală: cu ajutorul piuliţelor de poziţionare setaţi jocul longitudinal "s"
între arcurile conice (comprimate) şi piuliţele de poziţionare (vezi imaginea următoare).

AVERTIZARE!
Efect de frânare absent din cauza jocului longitudinal "s" setat greşit.
Pericol de moarte sau accidente grave.
• Setaţi corect jocul longitudinal "s" conform figurii şi tabelului următor, pentru ca la
uzarea plăcuţei de frână discul de ancorare să poată culisa înapoi.

177241867

Frână Jocul longitudinal s [mm]


BE05; BE1; BE2 1,5
BE5; BE11, BE20; BE30; BE32 2

11.Etanşaţi piuliţele hexagonale [61] cu masă de etanşare cu plastifiere permanentă, de


ex. "SEW L Special" (→ pag. 156).
12.Remontaţi banda de etanşare [66], clemele benzii [157] şi piesele demontate.

OBSERVAŢIE
• Ventilarea manuală fixă (tip HF) este deja ventilată, atunci când poate fi remarcată
o rezistenţă la acţionarea ştiftului filetat.
• Ventilarea manuală cu declanşare (tip HR) poate fi ventilată cu forţa manuală.
• La motoarele de frânare cu ventilare manuală cu declanşare pârghia de mână tre-
buie neapărat demontată după punerea în funcţiune/întreţinere! Pentru depozitare
este prevăzut un suport pe partea exterioară a motorului.

OBSERVAŢIE
Atenţie: După schimbarea suportului garniturii de frână, momentul maxim de frânare
este atins numai după câteva comutări.

120 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Inspectare/Întreţinere
Lucrările de inspectare/întreţinere la motorul cu frânare EDR.71 – EDR.225
8

8.5.11 Modificarea momentului de frânare la frânele BE05-BE32


Momentul de frânare se poate modifica în trepte!
• prin tipul şi numărul arcurilor de frână
• complet prin înlocuirea corpului magnetului (posibil doar la BE05 şi BE1)
• Prin înlocuirea frânei (începând cu DR.90)
• Prin modificarea la frână cu două discuri (posibil numai la BE30)
Treptele posibile ale momentului de frânare sunt indicate în capitolul "Date tehnice"
(→ pag. 128).

8.5.12 Înlocuirea arcurilor de frână la frâna BE05 – BE32

AVERTIZARE!
Pericol de strivire la pornirea accidentală a mecanismului de acţionare.
Pericol de moarte sau accidente grave.
• Înainte de începerea lucrărilor, deconectaţi motorul, frâna şi eventualul ventilator
auxiliar existent de la tensiune şi asiguraţi-le împotriva pornirii accidentale!
• Respectaţi întocmai operaţiunile de mai jos!
1. Demontarea:
– În cazul în care există, demontaţi ventilatorul auxiliar şi traductorul incremental
Vezi capitolul "Lucrări pregătitoare pentru întreţinerea motorului şi a frânelor"
(→ pag. 98).
– Demontaţi capacul flanşei sau al ventilatorului [35], inelul de siguranţă [32/62] şi
ventilatorul [36]
2. Slăbiţi cablul de frână
– BE05 – BE11: Se deschide capacul cutiei de borne, se îndepărtează cablul frânei
de pe redresor.
– BE20 – BE32: Se desfac şuruburile de siguranţă ale conectorului cu fişă al frânei
[698] şi se extrage conectorul cu fişă al frânei.
3. Îndepărtaţi banda de etanşare [66] şi clemele benzii [157], apoi demontaţi eventual
ventilarea manuală:
– Îndepărtaţi piuliţele de poziţionare [58], arcurile conice [57], şuruburile ştift [56],
pârghia ventilatorului [53] şi dacă este cazul ştiftul cilindric canelat [59]
4. Se desfac piuliţele hexagonale [61], se extrage corpul magnetic [54]
– Pentru cca. 50 mm (Atenţie, cablul de frână!)
5. Se înlocuiesc sau se completează arcurile de frână [50/276]
– Ordonaţi arcurile de frână simetric, vezi capitolul "Operaţiune de comutare, fantă
de lucru, momente de frânare" (→ pag. 137)
6. Remontaţi componentele frânei
– Cu excepţia ventilatorului şi a capacului ventilatorului, deoarece în prealabil
trebuie setată fanta de lucru, vezi capitolul "Setarea fantei de lucru a frânei
BE05 – BE32" (→ pag. 117).

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 121


Inspectare/Întreţinere
8 Lucrările de inspectare/întreţinere la motorul cu frânare EDR.71 – EDR.225

7. La ventilarea manuală: cu ajutorul piuliţelor de poziţionare setaţi jocul longitudinal "s"


între arcurile conice (comprimate) şi piuliţele de poziţionare (vezi imaginea următoare).

AVERTIZARE!
Efect de frânare absent din cauza jocului longitudinal "s" setat greşit.
Pericol de moarte sau accidente grave.
• Setaţi corect jocul longitudinal "s" conform figurii şi tabelului următor, pentru ca la
uzarea plăcuţei de frână discul de ancorare să poată culisa înapoi.

177241867

Frână Jocul longitudinal s [mm]


BE05; BE1; BE2 1,5
BE5; BE11, BE20; BE30; BE32 2

8. Etanşaţi piuliţele hexagonale [61] cu masă de etanşare cu plastifiere permanentă, de


ex. "SEW L Special" (→ pag. 156).
9. Remontaţi banda de etanşare [66], clemele benzii [157] şi piesele demontate.

OBSERVAŢIE
În cazul demontărilor repetate se înlocuiesc piuliţele de poziţionare [58] şi piuliţele
hexagonale [61]!

122 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Inspectare/Întreţinere
Lucrările de inspectare/întreţinere la motorul cu frânare EDR.71 – EDR.225
8

8.5.13 Înlocuirea corpului magnetic la frâna BE05 – BE32

AVERTIZARE!
Pericol de strivire la pornirea accidentală a mecanismului de acţionare.
Pericol de moarte sau accidente grave.
• Înainte de începerea lucrărilor, deconectaţi motorul, frâna şi eventualul ventilator
auxiliar existent de la tensiune şi asiguraţi-le împotriva pornirii accidentale!
• Respectaţi întocmai operaţiunile de mai jos!
1. Demontarea:
– În cazul în care există, demontaţi ventilatorul auxiliar şi traductorul incremental
Vezi capitolul "Lucrări pregătitoare pentru întreţinerea motorului şi a frânelor"
(→ pag. 98).
– Demontaţi capacul flanşei sau al ventilatorului [35], inelul de siguranţă [32/62] şi
ventilatorul [36]
2. Slăbiţi cablul de frână
– BE05 – BE11: Se deschide capacul cutiei de borne, se îndepărtează cablul frânei
de pe redresor.
– BE20 – BE32: Se desfac şuruburile de siguranţă ale conectorului cu fişă al frânei
[698] şi se extrage conectorul cu fişă al frânei.
3. Îndepărtaţi banda de etanşare [66] şi clemele benzii [157], apoi demontaţi eventual
ventilarea manuală:
– Îndepărtaţi piuliţele de poziţionare [58], arcurile conice [57], şuruburile ştift [56],
pârghia de ventilare [53] şi dacă este cazul ştiftul cilindric canelat [59]
4. Se desfac piuliţele hexagonale [61], se extrage cu atenţie corpul magnetic [54], se
îndepărtează arcurile de frână [50/276].
5. Se montează noi corpuri magnetice cu arcuri de frână. Treptele posibile ale momen-
tului de frânare sunt indicate în capitolul "Date tehnice" (→ pag. 128).
6. Curăţaţi piesele frânei, verificaţi-le cu privire la deteriorări şi, dacă este cazul, înlocu-
iţi-le.
7. Remontaţi componentele frânei
– Cu excepţia ventilatorului şi a capacului ventilatorului, deoarece în prealabil
trebuie setată fanta de lucru, vezi capitolul "Setarea fantei de lucru a frânei
BE05 – BE20".
8. Reetanşarea arborelui:
– Înlocuiţi inelul de etanşare [95]
Gresaţi buza de etanşare (vezi capitolul "Date de comandă pentru lubrifianţi şi
produse de protecţie anticorozive" (→ pag. 156)).

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 123


Inspectare/Întreţinere
8 Lucrările de inspectare/întreţinere la motorul cu frânare EDR.71 – EDR.225

9. La ventilarea manuală: cu ajutorul piuliţelor de poziţionare setaţi jocul longitudinal "s"


între arcurile conice (comprimate) şi piuliţele de poziţionare (vezi imaginea următoare).

AVERTIZARE!
Efect de frânare absent din cauza jocului longitudinal "s" setat greşit.
Pericol de moarte sau accidente grave.
• Setaţi corect jocul longitudinal "s" conform figurii şi tabelului următor, pentru ca la
uzarea plăcuţei de frână discul de ancorare să poată culisa înapoi.

177241867

Frână Jocul longitudinal s [mm]


BE05; BE1; BE2 1,5
BE5; BE11, BE20; BE30; BE32 2

10.Etanşaţi piuliţele hexagonale [61] cu masă de etanşare cu plastifiere permanentă, de


ex. "SEW L Special" (→ pag. 156).
11.Remontaţi banda de etanşare [66], clemele benzii [157] şi piesele demontate.
12.În cazul defectării frânei din cauza închiderii bobinei sau a corpului, trebuie să înlo-
cuiţi şi modulul de control al frânei.

OBSERVAŢIE
În cazul demontărilor repetate se înlocuiesc piuliţele de poziţionare [58] şi piuliţele
hexagonale [61]!

124 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Inspectare/Întreţinere
Lucrările de inspectare/întreţinere la motorul cu frânare EDR.71 – EDR.225
8

8.5.14 Înlocuirea frânelor la EDR.71 – EDR.80

AVERTIZARE!
Pericol de strivire la pornirea accidentală a mecanismului de acţionare.
Pericol de moarte sau accidente grave.
• Înainte de începerea lucrărilor, deconectaţi motorul, frâna şi eventualul ventilator
auxiliar existent de la tensiune şi asiguraţi-le împotriva pornirii accidentale!
• Respectaţi întocmai operaţiunile de mai jos!
1. Demontarea:
– În cazul în care există, demontaţi ventilatorul auxiliar şi traductorul incremental
Vezi capitolul "Lucrări pregătitoare pentru întreţinerea motorului şi a frânelor"
(→ pag. 98).
– Demontaţi capacul flanşei sau al ventilatorului [35], inelul de siguranţă [32/62] şi
ventilatorul [36]
2. Se demontează capacul cutiei de borne şi se îndepărtează cablul frânei de pe
redresor, eventual se fixează o sârmă de remorcare pe cablul de frână.
3. Desfaceţi barele de tracţiune [13] şi scoateţi plăcuţa rulmentului de frână împreună
cu frâna de pe stator.
4. Desfaceţi clemele benzii [157] şi păstraţi-le.
5. Introduceţi cablul de frânare al noii frâne în cutia de borne.
6. Amplasaţi noua frână, având grijă la alinierea camelor plăcuţei rulmentului de frână.
7. Montaţi frâna cu barele de tracţiune [13] ale motorului.
8. Montaţi clemele benzii păstrate [157] pe noua frână.
9. Reetanşarea arborelui:
– Înlocuiţi inelul de etanşare [95]
Gresaţi buza de etanşare (vezi capitolul "Date de comandă pentru lubrifianţi şi
produse de protecţie anticorozive" (→ pag. 156)).
10.La ventilarea manuală: cu ajutorul piuliţelor de poziţionare setaţi jocul longitudinal "s"
între arcurile conice (comprimate) şi piuliţele de poziţionare (vezi imaginea următoare).

AVERTIZARE!
Efect de frânare absent din cauza jocului longitudinal "s" setat greşit.
Pericol de moarte sau accidente grave.
• Setaţi corect jocul longitudinal "s" conform figurii şi tabelului următor, pentru ca la
uzarea plăcuţei de frână discul de ancorare să poată culisa înapoi.

177241867

Frână Jocul longitudinal s [mm]


BE05; BE1; BE2 1,5

11.Etanşaţi piuliţele hexagonale [61] cu masă de etanşare cu plastifiere permanentă,


de ex. "SEW L Special" (→ pag. 156).

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 125


Inspectare/Întreţinere
8 Lucrările de inspectare/întreţinere la motorul cu frânare EDR.71 – EDR.225

8.5.15 Înlocuirea frânelor la EDR.90 – EDR.225

AVERTIZARE!
Pericol de strivire la pornirea accidentală a mecanismului de acţionare.
Pericol de moarte sau accidente grave.
• Înainte de începerea lucrărilor, deconectaţi motorul, frâna şi eventualul ventilator
auxiliar existent de la tensiune şi asiguraţi-le împotriva pornirii accidentale!
• Respectaţi întocmai operaţiunile de mai jos!
1. Demontarea:
– În cazul în care există, demontaţi ventilatorul auxiliar şi traductorul incremental
Vezi capitolul "Lucrări pregătitoare pentru întreţinerea motorului şi a frânelor"
(→ pag. 98).
– Demontaţi capacul flanşei sau al ventilatorului [35], inelul de siguranţă [32/62] şi
ventilatorul [36]
2. Slăbiţi cablul de frână
– BE05 – BE11: Se deschide capacul cutiei de borne, se îndepărtează cablul frânei
de pe redresor.
– BE20 – BE32: Se desfac şuruburile de siguranţă ale conectorului cu fişă al frânei
[698] şi se extrage conectorul cu fişă al frânei.
3. Se desfac şuruburile [900], se extrage frâna de pe scutul rulmentului de frână.
4. Desfaceţi clemele benzii [157] şi păstraţi-le.
5. EDR.90 – EDR.132: Se va respecta alinierea garniturii [901].
6. Conectaţi cablul de frânare al noii frâne.
7. Amplasaţi noua frână, având grijă la alinierea camelor discului de frecare.
8. Montaţi frâna cu şuruburile [900].
9. Montaţi clemele benzii păstrate [157] pe noua frână.
10.Reetanşarea arborelui:
– Înlocuiţi inelul de etanşare [95]
Gresaţi buza de etanşare (vezi capitolul "Date de comandă pentru lubrifianţi şi
produse de protecţie anticorozive" (→ pag. 156)).

126 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Inspectare/Întreţinere
Lucrările de inspectare/întreţinere la motorul cu frânare EDR.71 – EDR.225
8

11.La ventilarea manuală: cu ajutorul piuliţelor de poziţionare setaţi jocul longitudinal "s"
între arcurile conice (comprimate) şi piuliţele de poziţionare (vezi imaginea următoare).

AVERTIZARE!
Efect de frânare absent din cauza jocului longitudinal "s" setat greşit.
Pericol de moarte sau accidente grave.
• Setaţi corect jocul longitudinal "s" conform figurii şi tabelului următor, pentru ca la
uzarea plăcuţei de frână discul de ancorare să poată culisa înapoi.

177241867

Frână Jocul longitudinal s [mm]


BE05; BE1; BE2 1,5
BE5; BE11, BE20, BE30, BE32 2

12.Etanşaţi piuliţele hexagonale [61] cu masă de etanşare cu plastifiere permanentă,


de ex. "SEW L Special" (→ pag. 156).

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 127


kVA n Date tehnice
9 f
Forţe transversale
i
P Hz

9 Date tehnice
9.1 Forţe transversale
9.1.1 Forţa transversală permisă
Forţa transversală permisă FRx pentru motorul trifazat (cu frânare) EDR se citeşte din
următoarele diagrame. Pentru a putea citi forţa transversală permisă din diagramă,
trebuie să ştiţi ce distanţă x are punctul de exercitare a forţei transversale FR faţă de
umărul arborelui cotit.
Următoarea imagine indică punctul de exercitare a forţei transversale.

l
x

FA

FRx

2636511499

l = lungimea capătului de arbore FRx = forţa transversală la punctul de


exercitare
x = distanţa punctului de exercitare la capătul de arbore FA = forţă axială

Următoarea diagramă exemplifică modul în care puteţi citi forţa transversală din
diagramă:
1400

1200

Ø14x30
1000
Ø19x40
FRx [N]

800
[2]
600 [1]

400
[1] [2]
200

0
0 10 20 30 40 50 60
x [mm]

2636513163

[1] Motor cu diametrul arborelui de 14 mm, punctul de exercitare x la 22 mm, forţa transversală permisă
FRx = 600 N
[2] Motor cu diametrul arborelui de 19 mm, punctul de exercitare x la 30 mm, forţa transversală permisă
FRx = 700 N

Forţă axială permisă pentru motoarele EDR


Puteţi determina ulterior forţa axială permisă FA pe baza forţei transversale FRx
determinate anterior:
FA = 0,2 × FRx

128 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Date tehnice kVA n
Forţe transversale
f 9
i
P Hz

9.1.2 Diagrama forţei transversale a motoarelor EDR cu 4 poli


Diagrama forţei transversale EDR.71

EDR.71
1400

1200
Ø14x30
1000
Ø19x40
FRx [N]

800

600

400

200

0
0 10 20 30 40 50 60
x [mm]
2637430411

Diagrama forţei transversale EDR.71 la al 2-lea capăt de arbore

EDR.71/2W
350

Ø11x23 ../2W
300
Ø11x23 ..BE../2W
250
FRx [N]

200

150

100

50

0
0 5 10 15 20 25 30 35
x [mm]
2636893835

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 129


kVA n Date tehnice
9 f
Forţe transversale
i
P Hz

Diagrama forţei transversale EDR.80

EDR.80
1600

1400
Ø19x40
1200 Ø24x50
FRx [N]

1000

800

600

400

200

0
0 10 20 30 40 50 60 70
x [mm]
2636896523

Diagrama forţei transversale EDR.80 la al 2-lea capăt de arbore

EDR.80/2W
300
Ø14x30 ../2W
250 Ø14x30 ..BE../2W

200
FRx [N]

150

100

50

0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
x [mm]
2636899211

130 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Date tehnice kVA n
Forţe transversale
f 9
i
P Hz

Diagrama forţei transversale EDR.90 şi EDR.100

EDR.90/100
3500

3000
Ø24x50
2500 Ø28x60
FRx [N]

2000

1500

1000

500

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
x [mm]
2636901899

Diagrama forţei transversale EDR.90 şi EDR.100 la al 2-lea capăt de arbore

EDR.90/100/2W
400

350
Ø14x30 ../2W
300
Ø14x30 ..BE../2W
250
FRx [N]

200

150

100

50

0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
x [mm]
2636904587

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 131


kVA n Date tehnice
9 f
Forţe transversale
i
P Hz

Diagrama forţei transversale EDR.112 şi EDR.132

EDR.112/132
4500
4000

3500
Ø28x60
3000 Ø38x80
FRx [N]

2500
2000
1500

1000
500

0
0 20 40 60 80 100 120
x [mm]
2636907275

Diagrama forţei transversale EDR.112 şi EDR.132 la al 2-lea capăt de arbore

EDR.112/132/2W
400

350

300 Ø19x40 ../2W şi


Ø19x40 ..BE../2W
250
FRx [N]

200

150

100

50

0
0 10 20 30 40 50 60
x [mm]

2636909963

132 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Date tehnice kVA n
Forţe transversale
f 9
i
P Hz

Diagrama forţei transversale EDR.160

EDR.160
6000

5000
Ø38x80
Ø42x110
4000
FRx [N]

3000

2000

1000

0
0 20 40 60 80 100 120 140 160
x [mm]

2636912651

Diagrama forţei transversale EDR.160 la al 2-lea capăt de arbore

EDR.160/2W
1200

1000

800
FRx [N]

600

400 Ø28x60 ../2W


Ø28x60 ..BE../2W

200

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
x [mm]
2636915339

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 133


kVA n Date tehnice
9 f
Forţe transversale
i
P Hz

Diagrama forţei transversale EDR.180

EDR.180
10000
9000
Ø42x110
8000
Ø48x110
7000 Ø55x110
FRx [N]

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
0 20 40 60 80 100 120 140 160
x [mm]
2636918027

Diagrama forţei transversale EDR.180 la al 2-lea capăt de arbore

EDR.180 /2W
2500

2000

1500
FRx [N]

1000
Ø38x80../2W
Ø38x80 /BE../2W
500

0
0 20 40 60 80 100 120
x [mm]
2636920715

134 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Date tehnice kVA n
Forţe transversale
f 9
i
P Hz

Diagrama forţei transversale EDR.200 şi EDR.225

EDR.200/225
12000
Ø48x110
10000 Ø55x110
Ø60x140 / Ø65x140

8000
FRx [N]

6000

4000

2000

0
0 50 100 150 200
x [mm]
2636923403

Diagrama forţei transversale EDR.200 şi EDR.225 la al 2-lea capăt de arbore

EDR.200/225 /2W
2500

2000

1500
FRx [N]

Ø48x110../2W
1000 Ø48x110 /BE../2W

500

0
0 20 40 60 80 100 120 140 160
x [mm]
2636926091

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 135


kVA n Date tehnice
9 f
Clasificarea momentelor de frânare
i
P Hz

9.2 Clasificarea momentelor de frânare


9.2.1 Mărimea motorului EDR.71 – EDR.100
Tip motor Tip frână Treptele momentelor de frânare [Nm (lb-in)]
BE05 1,8 (16) 2,5 (22) 3,5 (31)
EDR.71
BE1 5,0 (44) 7,0 (62)
BE05 1,8 (16) 2,5 (22) 3,5 (31)
EDR.80 BE1 5,0 (44) 7,0 (62)
BE2 5,0 (44) 7,0 (62) 10 (88,5) 14 (124)
BE1 5,0 (44) 7,0 (62)
EDR.90 BE2 5,0 (44) 7,0 (62) 10 (88) 14 (124)
BE5 14 (124) 20 (177) 28 (248) 40 (354)
BE2 5,0 (44) 7,0 (62) 10 (88) 14 (124)
EDR.100
BE5 14 (124) 20 (177) 28 (248) 40 (354)

9.2.2 Mărimea motorului EDR.112 – EDR.225


Tip motor Tip frână Treptele momentelor de frânare [Nm (lb-in)]
14 20 28 40
BE5
(124) (180) (248) (354)
EDR.112
20 28 40 55 80
BE11
(180) (248) (354) (487) (708)
14 20 28 40
BE5
(124) (180) (248) (354)
EDR.132
20 28 40 55 80
BE11
(180) (248) (354) (487) (708)
20 28 40 55 80
BE11
(180) (248) (354) (487) (708)
EDR.160
40 55 80 110 150
BE20
(354) (487) (708) (974) (1328)
40 55 80 110 150
BE20
(354) (487) (708) (974) (1328)
75 100 150 200
EDR.180 BE30
(667) (885) (1328) (1770)
100 150 200 300 400
BE32
(885) (974) (1770) (2655) (3540)
75 100 150 200
BE30
EDR.200/ (667) (885) (974) (1770)
225 100 150 200 300 400
BE32
(885) (1328) (1770) (2655) (3540)

136 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Date tehnice kVA n
Operaţiune de comutare, fantă de lucru, momente de frânare
f 9
i
P Hz

9.3 Operaţiune de comutare, fantă de lucru, momente de frânare


Frână Operaţiune Fantă de Plăcu- Setări momente de frânare
Tip de comu- lucru ţă de Număr
tare frână articol tablă
până la de amorti-
[mm] [mm] zare/cu poli Moment de Tipul şi numărul Numărul de comandă al
întreţinere frânare arcurilor de frână arcurilor de frână
[106 J] min.1) max. min. [Nm (lb-in)] nor- albast-
alb normal albastru alb
mal ru
3,5 (31) – 64
BE05 60 0,25 0,6 9,0 1374/056/3 2,5 (22) – 3 – 0135 017 X 1374/137/3 –
1,8 (16) –
7,0 (62) 43 2
BE1 60 0,25 0,6 9,0 1374/056/3 – 0135 017 X 1374/137/3 –
5,0 (44) –
14 (124) 2 4
10 (88,5) 2 2
BE2 90 0,25 0,6 9,0 1374/019/9 – 1374/024/5 1374/052/0 –
7,0 (62) – 4
5,0 (44) – 3
40 (354) 2 4
– –
28 (248) 2 2
BE5 190 0,25 0,6 9,0 1374/069/5 1374/070/9 1374/071/7
20 (177) – – 6
1374/773/8
14 (124) – – 4
80 (708) 2 4
1374/171/3 55 (487) 2 2 – –
BE11 320 0,3 0,9 10,0 40 (354) – 4 1374/183/7 1374/184/5
1374 171 3 + 28 (248) – 3 –
1374/778/9
1374 699 5 20 (177) – – 4
150 (1328) 4 2
110 (974) 3 3
– – –
BE20 500 0,3 0,9 10,0 80 (708) 3 – 1374/322/8 1374/248/5
55 (487) – 4
1374/675/8 40 (354) – 3 – –
200 (1770) 4 4
150 (1328) 4 –
BE30 750 0,3 0,9 10,0 – – 0187/455/1 1374/435/6 –
100 (885) – 8
75 (667) – 6
400 (3540) 4 4
300 (2655) 4 –
– – –
BE32 750 0,4 0,9 10,0 200 (1770) – 8 0187/455/1 1374/435/6
150 (1328) – 6
1374/673/1 100 (885) – 4 – –
1) La verificarea deschiderii fantei de lucru luaţi în considerare: După o funcţionare de probă pot să apară abateri de ± 0,15 mm din cauza
toleranţelor de paralelism ale plăcuţei de frână.

Următorul tabel indică dispunerea arcurilor de frână:


BE05 – BE20:
6 arcuri 3 + 3 arcuri 4 + 2 arcuri 2 + 2 arcuri 4 arcuri 3 arcuri

BE30 – BE32:
8 arcuri 4 + 4 arcuri 6 + 2 arcuri 6 arcuri 4 arcuri

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 137


kVA n Date tehnice
9 f
Curenţi de frână
i
P Hz

9.4 Curenţi de frână


9.4.1 Legendă
Următoarele tabele arată curenţii de frână ai frânelor la diferite tensiuni.
Curentul de accelerare IB (= anclanşare) trece pentru scurt timp (cca 160 ms la BE05 – 32)
la ventilarea frânei. La utilizarea modulului de control al frânei BG, BS24 sau BMS şi la ali-
mentarea directă cu tensiune continuă fără dispozitiv de comandă (posibil numai la mări-
mea frânelor BE05 – BE2), nu apare niciun curent de anclanşare crescut.
Valorile pentru curenţii de oprire IH sunt valori efective. Pentru măsurarea curentului
utilizaţi numai aparate adecvate pentru măsurarea valorilor efective.
Sunt indicate următoarele valori:
PB Consumul de curent electric al bobinei de frânare în W
UN Tensiunea nominală (intervalul tensiunii nominale) a frânei în V (c.a. sau c.c.)
IH Curent de menţinere în A. Valoarea efectivă a curentului de frână în cablul de alimentare
pentru modulul de control al frânei SEW cu ieşire rapidă
IG Curent continuu în A în cablul de alimentare al frânei la alimentarea directă cu tensiune
continuă sau
Curent continuu în A în cablul de alimentare al frânei la alimentarea cu 24 V c.c. prin
BS24, BSG sau BMV.
IB Curent de accelerare în A (c.a. sau c.c.) la funcţionarea cu modul de control al frânei
SEW pentru reglare rapidă
IB/IH Raportul curentului de anclanşare ESV
IB/IG Raportul curentului de anclanşare ESV la alimentarea cu 24 V c.c. cu BSG sau BMV

138 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Date tehnice kVA n
Curenţi de frână
f 9
i
P Hz

9.4.2 Frână BE05, BE1, BE2

BE05, BE1 BE2


Moment de frânare max. în Nm (lb-in) 3,5/7 (31/62) 14 (1566)
Putere de frânare în W (cp) 25 (0,034) 34 (0,046)
Raportul curentului de anclanşare ESV 4 4

Tensiune nominală UN BE05, BE1 BE2


IH IG IH IG
CA V CC V
CA A CC A CA A CC A
– 241) – 0,93 – 1,220
60 (57-63) 24 0,720 0,93 0,940 1,220
120 (111-123) 48 0,355 0,465 0,470 0,610
147 (139-154) 60 0,285 0,370 0,375 0,475
184 (174-193) 80 0,225 0,295 0,295 0,385
208 (194-217) 90 0,200 0,265 0,265 0,340
230 (218-243) 96 0,181 0,235 0,235 0,305
254 (244-273) 110 0,160 0,210 0,210 0,275
290 (274-306) 125 0,143 0,186 0,187 0,240
330 (307-343) 140 0,128 0,166 0,167 0,215
360 (344-379) 160 0,113 0,147 0,149 0,193
400 (380-431) 180 0,101 0,131 0,133 0,172
460 (432-484) 200 0,090 0,118 0,121 0,156
500 (485-542) 220 0,080 0,105 0,108 0,139
1) Funcţionare cu dispozitiv de comandă BSG, BS24, BMV

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 139


kVA n Date tehnice
9 f
Curenţi de frână
i
P Hz

9.4.3 Frână BE5, BE11, BE20, BE30, BE32

BE5 BE11 BE20 BE30, BE32


Moment de frânare max. în Nm 200/400
40 (354) 80 (708) 150 (1328)
(lb-in) (1770/3540)
Putere de frânare în W (cp) 39 (0,052) 61 (0,081) 79 (0,106) 103 (0,138)
Raportul curentului de 5,7 6,6 7 10
anclanşare ESV

Tensiune nominală UN BE5 BE11 BE20 BE30, BE32


IH IG IH IG IH IG IH IG
CA V CC V
CA A CC A CA A CC A CA A CC A CA A CC A
– 241) – 1,303 – 2,105 – 2,650 – –
60 (57-63) – 1,02 – 1,66 – 2,05 – – –
120 (111-123) – 0,51 – 0,83 – 1,03 – 1,38 –
147 (139-154) – 0,41 – 0,66 – 0,82 – 1,09 –
184 (174-193) – 0,325 – 0,52 – 0,65 – 0,88 –
208 (194-217) – 0,29 – 0,465 – 0,58 – 0,78 –
230 (218-243) – 0,255 – 0,415 – 0,52 – 0,69 –
254 (244-273) – 0,23 – 0,37 – 0,46 – 0,61 –
290 (274-306) – 0,205 – 0,33 – 0,41 – 0,55 –
330 (307-343) – 0,181 – 0,295 – 0,36 – 0,49 –
360 (344-379) – 0,161 – 0,265 – 0,325 – 0,44 –
400 (380-431) – 0,145 – 0,235 – 0,29 – 0,385 –
460 (432-484) – 0,129 – 0,21 – 0,26 – 0,345 –
500 (485-542) – 0,115 – 0,192 – 0,23 – 0,31 –
1) Funcţionare cu dispozitiv de comandă BSG, BMV

140 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Date tehnice kVA n
Rezistenţe
f 9
i
P Hz

9.5 Rezistenţe
9.5.1 Măsurarea rezistenţei BE05, BE1, BE2, BE5, BE11, BE20, BE30, BE32

OBSERVAŢIE
Pentru măsurarea rezistenţei, conductoarele colorate ale releului de frână trebuie să
fie desfăcute din bornele lor, deoarece în caz contrar pot apărea rezultate eronate ale
măsurării.
La acţionările din categoria 3GD, modulul de control al frânei trebuie să fie montat
întotdeauna în dulapul de comandă.
La acţionările din categoria 3D, modulul de control al frânei poate fi montat în dulapul
de comandă sau în cutia de borne.

Modulul de control Următoarea figură indică măsurarea rezistenţei la capetele releului de frână de pe
al frânei în dulapul regleta auxiliară de borne din cutia de borne, dacă modulul de control al frânei este
de comandă montat în dulapul de comandă:
RD

BU RB
WH

WH RD RT
BU

RB Rezistenţa bobinei de accelerare la 20 °C [Ω] RD roşu


RT Rezistenţa bobinei parţiale la 20 °C [Ω] WH alb
BU albastru

Modulul de control Următoarea figură indică măsurarea rezistenţei dacă modulul de control al frânei este
al frânei în cutia de montat în cutia de borne (deconectare pe partea de curent alternativ):
borne
RD

RB
WH
BU

RD RT
WH
BU

Următoarea figură indică măsurarea rezistenţei dacă modulul de control al frânei este
montat în cutia de borne (deconectare pe partea de curent continuu şi alternativ):
RD

RB
WH

RT
BU BU

RD RB
WH
RT

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 141


kVA n Date tehnice
9 f
Rezistenţe
i
P Hz

9.5.2 Legendă
Sunt indicate următoarele valori:
RB Rezistenţa bobinei de accelerare la 20 °C [Ω]
RT Rezistenţa bobinei parţiale la 20 °C [Ω]
PB Consumul de curent electric al bobinei de frânare în W
IB/IH Raportul curentului de anclanşare ESV
UN Tensiunea nominală (intervalul tensiunii nominale) a frânei în V (c.a. sau c.c.)

9.5.3 Frână BE05, BE1, BE2

BE05, BE1 BE2


Moment de frânare max. [Nm (lb-in)] 3,5/7 (31/62) 14 (1566)
Putere de frânare [W (cp)] 25 (0,034) 34 (0,046)
Raportul curentului de anclanşare 4 4
ESV

Tensiune nominală UN BE05, BE1 BE2


CA V CC V RB RT RB RT
241) 6,2 18,7 4,55 13,8
60 (57-63) 24 6,2 18,7 4,55 13,8
120 (111-123) 48 24,5 75 18,2 55
147 (139-159) 60 39 118 29 87
184 (174-193) 80 62 187 45,5 139
208 (194-217) 90 78 235 58 174
230 (218-243) 96 98 295 72 220
254 (244-273) 110 124 375 91 275
290 (274-306) 125 156 470 115 350
330 (307-343) 140 196 590 144 440
360 (344-379) 160 245 750 182 550
400 (380-431) 180 310 940 230 690
460 (432-484) 200 390 1180 280 860
500 (485-542) 220 490 1490 355 1080
1) Funcţionare cu dispozitiv de comandă BSG, BS24, BMV

142 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Date tehnice kVA n
Rezistenţe
f 9
i
P Hz

9.5.4 Frână BE5, BE11, BE20, BE30, BE32

BE5 BE11 BE20 BE30, BE32


Moment de frânare max. 200/400
40 (354) 80 (708) 150 (1328)
[Nm (lb-in)] (1770/3540)
Putere de frânare [W (cp)] 39 (0,052) 61 (0,081) 79 (0,106) 103 (0,138)
Raportul curentului de 5,7 6,6 7 10
anclanşare ESV

Tensiune nominală UN BE5 BE11 BE20 BE30, BE32


CA V CC V RB RT RB RT RB RT RB RT
241) 2,75 13,2 1,5 8,7 1,1 7,2 – –
60 (57-63) – 2,75 13,2 1,5 8,7 1,1 7,2 – –
120 (111-123) – 11 53 6,2 34,5 4,25 28,5 2,9 21,5
147 (139-159) – 17,4 83 9,8 55,0 6,8 45,5 4,6 34,5
184 (174-193) – 27,5 132 15,5 87 10,7 72 7,3 54
208 (194-217) – 34,5 166 19,5 110 13,5 91 9,2 69
230 (218-243) – 43,5 210 24,5 138 17,0 114 11,6 86
254 (244-273) – 55 265 31,0 174 21,5 144 14,6 109
290 (274-306) – 69 330 39,0 220 27 181 18,3 137
330 (307-343) – 87 420 49 275 34 230 23 172
360 (344-379) – 110 530 62 345 42.5 285 29 215
400 (380-431) – 138 660 78 435 54 360 36,5 275
460 (432-484) – 174 830 98 550 68 455 46 345
500 (485-542) – 220 1050 119 670 85 570 58 430
1) Funcţionare cu dispozitiv de comandă BSG, BMV

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 143


kVA n Date tehnice
9 f
Modulul de control al frânei
i
P Hz

9.6 Modulul de control al frânei


9.6.1 Montare în dulapul de comandă
Următoarele tabele prezintă datele tehnice ale modulelor de control ale frânelor pentru
montajul în dulapul de comandă şi clasificările în funcţie de dimensiunile motorului şi
tehnica de racordare. Pentru o mai bună diferenţiere, diversele carcase au culori diferite
(= cod de culoare).

OBSERVAŢIE
Modulele de control al frânei nu sunt permise la motoarele EDR din categoria 3GD în
spaţiul de racordare.
La motoarele EDR din categoria 3D, sunt permise modulele de control al frânei în
spaţiul de racordare al motorului şi în dulapul de comandă.

Mărimea motorului Următorul tabel indică variantele de combinaţii în serie selectabile care pot fi realizate
EDR.71 – între frână şi redresorul de frână pentru montarea în dulapul de comandă:
EDR.225
BE05 BE1 BE2 BE5 BE11 BE20 BE30, BE32
BMS X X X − − − −
BME • • • X X X X
BMH • • • • • • •
BMP • • • • • • •
BMK • • • • • • •
BMV X X X X X X −

• selectabil
X în serie la categoria 3GD
– nepermis

Curent de
Număr Cod
Tip Funcţie Tensiune menţinere Mărime
articol culoare
IHmax în A
Redresor de unică CA 150 – 500 V 1,5 BMS 1,5 825 802 3 negru
BMS folosinţă cu comutare
electronică CA 42 – 150 V 3,0 BMS 3 825 803 1 maro
Redresor de unică CA 150 – 500 V 1,5 BME 1,5 825 722 1 roşu
BME folosinţă cu comutare
electronică CA 42 – 150 V 3,0 BME 3 825 723 X albastru

Redresor de unică CA 150 – 500 V 1,5 BMH 1,5 825 818 X verde
folosinţă cu comutare
BMH
electronică şi funcţie de CA 42 – 150 V 3,0 BMH 3 825 819 8 galben
încălzire
Redresor de unică CA 150 – 500 V
1,5 BMP 1,5 825 685 3 alb
folosinţă cu comutare
electronică, releu de
BMP
tensiune integrat pentru albastru
deconectarea pe partea CA 42 – 150 V 3,0 BMP 3 826 566 6
deschis
de curent continuu
Redresor de unică albastru
CA 150 – 500 V 1,5 BMK 1,5 826 463 5
folosinţă cu comutare acvatic
electronică, intrare de
BMK
comandă 24 V c.c. şi roşu
separare pe partea de CA 42 – 150 V 3,0 BMK 3 826 567 4
deschis
curent continuu
Unitate de comandă
frână cu comutare
BMV electronică, intrare de CC 24 V 5,0 BMV 5 1 300 006 3 alb
comandă 24 V c.c. şi
deconectare rapidă

144 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Date tehnice kVA n
Modulul de control al frânei
f 9
i
P Hz

9.6.2 Montare în spaţiul de racordare al motorului – numai motoarele din categoria 3D


Următoarele tabele prezintă datele tehnice ale modulelor de control ale frânelor pentru
montajul în spaţiul de conectare al motorului şi clasificările în funcţie de dimensiunile
motorului şi tehnica de racordare. Pentru o mai bună diferenţiere, diversele carcase au
culori diferite (= cod de culoare).

Mărimea motorului Următorul tabel indică variantele de combinaţii în serie selectabile care pot fi realizate
EDR.71-DR.225 între frână şi redresorul de frână pentru montarea în spaţiul de racordare al motorului:
BE05 BE1 BE2 BE5 BE11 BE20 BE30, BE32
BG X X X – – – –
BGE • • • X X X X
BS X X X – – – –
BSG • • • X X X –

• selectabil
X în serie la categoria 3D
– nepermis

Curent de
Număr Cod
Tip Funcţie Tensiune menţinere Tip
articol culoare
IHmax în A
Redresor de unică CA 150 – 500 V 1,5 BG 1,5 825 384 6 negru
BG folosinţă fără comu-
tare electronică CA 24 – 150 V 3,0 BG 3 825 386 2 maro

Redresor de unică CA 150 – 500 V 1,5 BGE 1,5 825 385 4 roşu
BGE folosinţă cu comu-
tare electronică CA 42 – 150 V 3,0 BGE 3 825 387 0 albastru
Bloc de borne cu
albastru
BS comutare de sigu- CC 24 V 5,0 BS24 826 763 4
acvatic
ranţă cu variator
Modul de control al
BSG frânei cu comutare CC 24 V 5,0 BSG 825 459 1 alb
electronică

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 145


kVA n Date tehnice
9 f
Modulul de control al frânei
i
P Hz

9.6.3 Montare în spaţiul de racordare al motorului cu releu de comutare suplimentar BSR, BUR –
numai motoarele din categoria 3D
Următoarele tabele prezintă datele tehnice ale modulelor de control al frânei BSR şi
BUR, constând la rândul lor din modulul de control al frânei BGE şi un releu de curent
SR.E sau un releu de tensiune UR.E. Releele servesc la realizarea deconectării pe
partea de curent continuu şi alternativ fără contacte de comutare suplimentare în
dulapul de comandă.
La modulul de control al frânei BSR, tensiunea de alimentare a frânei este preluată
direct din placa de borne a motorului, fapt pentru care acestea se pot utiliza numai la
funcţionarea cu alimentarea de la reţea (tensiune constantă). Unitatea de comandă
BUR se poate utiliza şi la acţionările cu turaţie variabilă (funcţionare cu convertizor de
frecvenţă).

Modul de control frână BSR


Alocarea SR.E depinde de curentul nominal al motorului în conexiunea stea:
Următorul tabel prezintă alocarea releului de curent SR la curentul nominal al motorului
IN în conexiunea Õ şi la curentul maxim de menţinere al frânei IHmax.
IHmax= IH × 1,3 ACA

EDR.71 – 132
Curentul nominal al
Curentul max. de menţinere
Releu de curent motorului IN în A în
al frânei IHmax în A
conexiunea Õ
SR10E 0,075 – 0,6 1
SR11E 0,6 – 10 1
SR15E 10 – 50 1

EDR.160 – 225
Curentul nominal al
Curentul max. de menţinere
Releu de curent motorului IN în A în
al frânei IHmax în A
conexiunea Õ
SR15E 10 – 30 1
SR19E 30 – 90 1

Curent de
Număr Cod
Tip Funcţie Tensiune menţinere Tip
articol culoare
IHmax în A
825 385 4 roşu
1,0 BGE 1,5 + SR10E
828 243 9 -
825 385 4 roşu
1,0 BGE 1,5 + SR11E
828 244 7 -
CA 150 – 500 V
825 385 4 roşu
1,0 BGE 1,5 + SR15E
828 245 5 -
Redresor de unică 825 385 4 roşu
folosinţă + releu de 1,0 BGE 1,5 + SR19E
828 312 5 -
BSR curent pentru deco-
nectarea pe partea 825 387 0 albastru
1,0 BGE 3 + SR10E
de curent continuu 828 243 9 -
825 387 0 albastru
1,0 BGE 3 + SR11E
828 244 7 -
CA 42 – 150 V
825 387 0 albastru
1,0 BGE 3 + SR15E
828 245 5 -
825 387 0 albastru
1,0 BGE 3 + SR19E
828 312 5 -

146 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Date tehnice kVA n
Modulul de control al frânei
f 9
i
P Hz

Modul de control Modulul de control al frânei BUR combină unitatea de comandă BGE cu un releu elec-
frână BUR tronic de tensiune. Unitatea de comandă BGE este alimentată separat cu tensiune,
deoarece la placa de borne a motorului nu se află o tensiune constantă (motoare la con-
vertizorul de frecvenţă).
Odată cu deconectarea pe partea de curent alternativ, releul de tensiune UR declanşea-
ză aproape fără temporizare deconectarea pe partea de curent continuu a releului de
frână cu un efect de frânare deosebit de rapid.
Tensiunea de frânare este stabilită automat fără alte date ale clientului cu tensiunea în
linie a motorului. La alegere, se pot defini şi alte tensiuni de frânare conform următorului
tabel.
BUR (BGE + UR..) pentru modulul de control al frânei (CA V)
Frână 79 - 124 - 139 - 194 - 218 - 244 - 274 - 307 - 344 - 380 - 432 - 485 -
123 138 193 217 243 273 306 343 379 431 484 542
BE05
BE1
BE2
BE5
BE11
BE20
BE30
BE32

UR15 UR11 nu se poate executa

Alocarea UR.E depinde de tensiunea de frânare selectată.


Curent de
Număr Cod
Tip Funcţie Tensiune menţinere Tip
articol culoare
IHmax în A
Redresor de unică 825 385 4 roşu
CA 150 – 500 V BGE 1,5 + UR15E
folosinţă + releu de 828 314 1 -
tensiune pentru
BUR 1,0
deconectarea pe 825 387 0 albastru
partea de curent CA 42 – 150 V BGE 3 + UR11E
828 313 3 -
continuu

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 147


kVA n Date tehnice
9 f
Modulul de control al frânei
i
P Hz

9.6.4 Alimentarea cu tensiune a frânei de pe placa de borne a motorului


Pregătirea directă a tensiunii de alimentare a frânei de pe placa de borne a motorului,
respectiv de la borna în serie KCC este permisă la motoarele de tipul EDR (categoria 3)
numai la acţionările cu turaţie fixă.
La elevatoare şi aplicaţiile similare acestora, acest tip de alimentare este permis numai
cu un releu de curent suplimentar (comandă BSR), pentru a asigura activarea frânei
chiar şi la deplasarea în jos a aplicaţiei.

OBSERVAŢIE
La motoarele cu turaţii diferite, preluarea tensiunii de frânare nu este permisă în
general, deoarece acolo nu există o tensiune fixă

9.6.5 Funcţionarea în paralel a mai multor frâne cu o unitate de comandă

OBSERVAŢIE
La motoarele de tipul EDR, alimentarea cu tensiune în paralel a două sau mai multor
frâne prin intermediul unui singur modul de control al frânei nu este permisă pe baza
cererii crescute a protecţiei contra exploziei, mai precis pentru fiecare frână trebuie să
se utilizeze obligatoriu un modul de control al frânei separat.

148 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Date tehnice kVA n
Operaţia de comutare permisă a frânei BE pentru motoarele trifazate
f 9
i
P Hz

9.7 Operaţia de comutare permisă a frânei BE pentru motoarele trifazate


Dacă utilizaţi un motor cu frânare, trebuie să verificaţi dacă frâna este permisă pentru
frecvenţa de conectare Z cerută. Diagrama următoare prezintă operaţiile de comutare
permise Wmax per comutare pentru diverse frâne şi turaţii de măsurare. Indicaţia se face
în funcţie de frecvenţa de conectare Z cerută în comutări/oră (1/h).

750 min-1
/3GD /3D

100000

Wmax
BE05 BE1
(J)
BE2
BE5
BE11
BE20
10000
BE30
BE32

1000

100

10
1 10 100 1000 10000
Z (1/h)
4035490955

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 149


kVA n Date tehnice
9 f
Operaţia de comutare permisă a frânei BE pentru motoarele trifazate
i
P Hz

1000 min-1
/3GD /3D

100000

Wmax
BE05 BE1
(J)
BE2
BE5
BE11
BE20
10000
BE30
BE32

1000

100

10
1 10 100 1000 10000
Z (1/h)
4035493131

150 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Date tehnice kVA n
Operaţia de comutare permisă a frânei BE pentru motoarele trifazate
f 9
i
P Hz

1500 min-1
/3GD /3D

100000

Wmax BE05 BE1


(J)
BE2
BE5
BE11
10000 BE20
BE30
BE32

1000

100

10
1 10 100 1000 10000
Z (1/h)
3872851595

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 151


kVA n Date tehnice
9 f
Operaţia de comutare permisă a frânei BE pentru motoarele trifazate
i
P Hz

3000 min-1
/3GD /3D

100000

Wmax
(J)
BE05 BE1
BE 2
BE 5
10000
BE11
BE20

1000

100

10
1 10 100 1000 10000
Z (1/h)
4035495435

OBSERVAŢIE
Pentru frânele BE30 şi BE32 nu sunt permise procedeele de frânare peste
1800 rot./min.!

152 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Date tehnice kVA n
Lucrul permis al frânei la frâna BE în cazul opririi de urgenţă
f 9
i
P Hz

9.8 Lucrul permis al frânei la frâna BE în cazul opririi de urgenţă


Operaţia de comutare permisă a frânelor SEW este definită pentru turaţiile 750, 1000,
1500 şi 3000 rot./min. prin diagrama cunoscută Wmax/Z.
La acţionările reglate (elevatoare, acţionări similare acestora, mecanisme de rulare), se
utilizează frecvent şi valori pentru turaţii intermediare. Următoarea diagramă şi tabelul
cu valori sunt valabile pentru frecvenţa de conectare Z = 1/h şi prezintă lucrul maxim
permis al frânei în cazul opririi de urgenţă în funcţie de turaţie.

Diagramă: Lucrul maxim al frânei pentru oprirea de urgenţă


22000

20000

[7]
18000

16000

[6]
14000
Wmax (J)

12000

[5]
10000

8000
[4]

6000
[3]
[2]
4000
[1]

2000
800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
n (1/min)
5630291339

[1] BE05/BE1 [5] BE20


[2] BE2 [6] BE30
[3] BE5 [7] BE32
[4] BE11

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 153


kVA n Date tehnice
9 f
Lucrul permis al frânei la frâna BE în cazul opririi de urgenţă
i
P Hz

Tabel de valori: Lucrul maxim al frânei pentru oprirea de urgenţă.


Wmax în J
n în rot./min. BE05/1 BE2 BE5 BE11 BE20 BE30 BE32
800 3718 4711 5873 8184 11310 15185 21223
900 3651 4462 5524 7489 10530 14474 20602
1000 3584 4212 5174 6794 9750 13764 19980
1100 3526 4103 4984 6405 9048 12935 18870
1200 3468 3995 4794 6016 8346 12106 17760
1300 3409 3886 4605 5627 7644 11278 16650
1400 3351 3778 4415 5238 6942 10449 15540
1500 3293 3669 4225 4849 6240 9620 14430
1600 3224 3589 4069 4594 5839 9170 13764
1700 3156 3509 3913 4340 5438 8720 13099
1800 3087 3429 3757 4085 5037 8270 12433
1900 3005 3338 3654 3968 4910
2000 2923 3248 3551 3852 4783
2100 2840 3157 3448 3735 4655
2200 2758 3066 3345 3619 4528
2300 2676 2975 3242 3502 4401
2400 2594 2885 3139 3386 4274
2500 2511 2794 3035 3269 4146
2600 2429 2703 2932 3152 4019
2700 2347 2612 2829 3036 3892
2800 2265 2522 2726 2919 3765
2900 2182 2431 2623 2803 3637
3000 2100 2340 2520 2686 3510

154 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Date tehnice kVA n
Tipuri permise de rulmenţi
f 9
i
P Hz

9.9 Tipuri permise de rulmenţi


9.9.1 Tipuri de rulmenţi pentru mărimea motorului EDR.71 – EDR.225

Rulment A Rulment B
Tip motor
Motor IEC Motoreductor Motor trifazat Motor cu frânare
EDR.71 6204-2Z-J-C3 6303-2Z-J-C3 6203-2Z-J-C3 6203-2RS-J-C3
EDR.80 6205-2Z-J-C3 6304-2Z-J-C3 6304-2Z-J-C3 6304-2RS-J-C3
EDR.90 – EDR.100 6306-2Z-J-C3 6205-2Z-J-C3 6205-2RS-J-C3
EDR.112 – EDR.132 6308-2Z-J-C3 6207-2Z-J-C3 6207-2RS-J-C3
EDR.160 6309-2Z-J-C3 6209-2Z-J-C3 6209-2RS-J-C3
EDR.180 6312-2Z-J-C3 6213-2Z-J-C3 6213-2RS-J-C3
EDR.200 – EDR.225 6314-2Z-J-C3 6314-2Z-J-C3 6314-2RS-J-C3

9.9.2 Rulmenţi izolaţi la curent pentru mărimea motorului EDR.200 – EDR.225

Tip motor Motor trifazat Motor cu frânare


EDR.200 – EDR.225 6314-C3-EI 6314-C3-EI

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 155


kVA n Date tehnice
9 f
Tabele de lubrifianţi
i
P Hz

9.10 Tabele de lubrifianţi


9.10.1 Tabel de lubrifianţi pentru rulmenţi

OBSERVAŢIE
Dacă utilizaţi unsoarea eronată pentru rulmenţi, acest lucru poate conduce la zgomote
crescute în motor.

Mărimea motorului Rulmenţii sunt executaţi ca şi rulmenţi închişi 2Z sau 2RS şi nu pot fi relubrifiaţi.
EDR.71 –
Temperatură ambiantă Producător Tip Denumirea DIN
EDR.225
–20 °C până la +80 °C Esso Polyrex EM1) K2P-20
Rulmenţi pentru
+20 °C până la +100 °C Klüber Barrierta L55/22) KX2U
motor
2)
–40 °C până la +60 °C Kyodo Yushi Multemp SRL K2N-40
1) lubrifiant mineral (= unsoare pentru rulmenţi pe bază minerală)
2) lubrifiant sintetic (= unsoare pentru rulmenţi pe bază sintetică)

9.11 Date de comandă pentru lubrifianţi şi produse de protecţie anticorozive


Lubrifianţii şi produsele de protecţie anticorozive pot fi procurate direct de la SEW-
EURODRIVE indicând următoarele numere de comandă.
Utilizare Producător Tip Unitate de Număr de
ambalare comandă

Lubrifiant pentru Esso Polyrex EM 400 g 09101470


rulmenţi SKF GXN 400 g 09101276
Masă de etanşare
cu plastifiere Marston Domsel SEW L Special 80 g 09112286
permanentă
Klübersynth HLR 46-371
Klüber 6 ml 03258017
pentru [95]
Lubrifiant pentru Petamo GHY 133 pentru
Klüber 10 g 04963458
inele de etanşare [30], [37], [106]
Renolit CX-Tom 15 pentru
Fuchs la cerere la cerere
[30], [37], [106]
Agenţi de protecţie
anticorozivă şi SEW-EURODRIVE NOCO® FLUID 5,5 g 09107819
lubrifianţi

156 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Date tehnice kVA n
Traductor
f 9
i
P Hz

9.12 Traductor
9.12.1 Traductor ES7. / AS7. / EG7. şi AG7.
Acest tabel indică datele tehnice general valabile pentru traductor:
Denumire Valoare
Temperatura ambiantă de funcţionare a motorului –20 °C până la +40 °C
Temperatura de depozitare –15 °C până la +70 °C
Accelerarea maximă a unghiurilor 104 rotaţii/s2

9.12.2 Traductor incremental cu arbore distanţier şi arbore de introducere


Tip traductor ES7S EV7S EG7S ES7R EV7R EG7R ES7C EV7C EG7C
Pentru motoare EDR.71 – EDR.71 – EDR.160 EDR.71 – 132 EDR.160 EDR.71 – 132 EDR.160 –
132 225 – 225 – 225 225
Tensiunea de alimentare UB CC 7 V – 30 V CC 7 – 30 V CC 4,75 – 30 V
Consum max. de curent Iin 140 mARMS 160 mARMS 240 mARMS
Frecvenţă max. de impuls fmax 150 kHz 120 kHz 120 kHz
Perioade per rotaţie A, B 1024 1024 1024
C 1 1 1
Amplitudinea ieşirii per pistă Uhigh ≥ CC 2,5 V ≥ CC 2,5 V
1 VSS
Ulow ≤ CC 0,5 V ≤ CC 1,1 V
Ieşirea semnalului Sin/Cos TTL HTL
Curent de ieşire per pistă Iout 10 mARMS 25 mARMS 60 mARMS
Coeficient de utilizare Sin/Cos 1 : 1 ± 10 % 1 : 1 ± 10 %
Lungimea fazei A : B 90° ± 3° 90° ± 20° 90° ± 20°
Rezistenţa la vibraţii ≤ 100 m/s² ≤ 100 m/s² ≤ 200 m/s² ≤ 100 m/s²
Rezistenţa la şocuri ≤ ≤ ≤ ≤ 1000 m/s² ≤ ≤ 1000 m/s² ≤
1000 m/s² 1000 m/s² 2000 m/s² 2000 m/s² 2000 m/s²
Turaţia maximă nmax 6000 rot./min. 6000 rot./min. 6000 rot./min.
Tip de protecţie IP66 IP66 IP66
Racord Cutie de borne la traductorul Cutie de borne la traductorul Cutie de borne la traductorul
incremental incremental incremental

9.12.3 Traductor AS7Y, AV7Y şi AG7Y

Tip traductor AS7Y AV7Y AG7Y


Pentru motoare EDR.71 – 132 EDR.160 – 225
Tensiunea de alimentare UB CC 7 – 30 V
Consum max. de curent Iin 140 mARMS
Frecvenţă max. de impuls fLimită 200 kHz
Perioade per rotaţie A, B 2048
C -
Amplitudinea ieşirii per pistă Uhigh 1 VSS
Ulow
Ieşirea semnalului Sin/Cos
Curent de ieşire per pistă Iout 10 mARMS
Coeficient de utilizare Sin/Cos
Lungimea fazei A : B 90° ± 3°
Cod de scanare Cod Gray
Declanşare Single Turn 4096 paşi/rotaţie
Declanşare Multi Turn 4096 rotaţii
Transfer de date Sincronizat în serie
Ieşire serială de date Driver conform EIA RS-422
Intrare serială de impulsuri Receptor recomandat conform EIA RS-422
Frecvenţă impulsuri Interval permis: 100 – 2000 kHz (lungime max. a cablului 100 m cu 300 kHz)
Interval de pauză între impulsuri 12 – 30 µs

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 157


kVA n Date tehnice
9 f
Traductor
i
P Hz

Tip traductor AS7Y AV7Y AG7Y


Rezistenţa la vibraţii ≤ 100 m/s²
Rezistenţa la şocuri ≤ 1000 m/s² ≤ 2000 m/s²
Turaţia maximă nmax 6000 rot./min.
Tip de protecţie IP66
Racord Regletă de borne în capacul de racordare conectabil

9.12.4 Traductor AS7W, AV7W şi AG7W

Tip traductor AS7W AV7W AG7W


Pentru motoare EDR.71 – 132 EDR.160 – 225
Tensiunea de alimentare UB CC 7 – 30 V
Consum max. de curent Iin 150 mARMS
Frecvenţă max. de impuls fmax 200 kHz
Perioade per rotaţie A, B 2048
C -
Amplitudinea ieşirii per pistă Uhigh 1 VSS
Ulow
Ieşirea semnalului Sin/Cos
Curent de ieşire per pistă Iout 10 mARMS
Coeficient de utilizare Sin/Cos
Lungimea fazei A : B 90° ± 3°
Cod de scanare Cod binar
Declanşare Single Turn 8192 paşi/rotaţie
Declanşare Multi Turn 65536 rotaţii
Transfer de date RS485
Ieşire serială de date Driver conform EIA RS-485
Intrare serială de impulsuri Driver recomandat conform EIA RS-422
Frecvenţă impulsuri 9600 Baud
Interval de pauză între impulsuri - -
Rezistenţa la vibraţii ≤ 100 m/s² ≤ 200 m/s²
Rezistenţa la şocuri ≤ 1000 m/s² ≤ 2000 m/s²
Turaţia maximă nmax 6000 rot./min.
Tip de protecţie IP66
Racord Regletă de borne în capacul de racordare conectabil

158 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Date tehnice kVA n
Marcajul plăcuţei de identificare
f 9
i
P Hz

9.12.5 Traductor incremental de turaţie cu arbore masiv


Tip traductor EV2T EV2S EV2R EV2C
Pentru motoare EDR.71 – EDR.225
Tensiunea de alimentare UB CC 5 V CC 9 V – 26 V
Consum max. de curent Iin 160 mARMS 140 mARMS 160 mARMS 240 mARMS
Frecvenţă max. de impuls fmax 120 kHz
Perioade per rotaţie A, B 1024
C 1
Amplitudinea ieşirii per pistă Uhigh ≤ CC 2,5 V ≤ CC 2,5 V ≤ UB CC – 3,5 V
1 VSS
Ulow ≤ CC 0,5 V ≤ CC 0,5 V ≤ CC 1,5 V
Ieşirea semnalului TTL Sin/Cos TTL HTL
Curent de ieşire per pistă Iout 25 mARMS 10 mARMS 25 mARMS 60 mARMS
Coeficient de utilizare 1 : 1 ± 20 % Sin/Cos 1 : 1 ± 20 %
Lungimea fazei A: B 90° ± 20° 90° 90° ± 20°
Memorie date -
Rezistenţa la vibraţii ≤ 100 m/s²
Rezistenţa la şocuri ≤ 1000 m/s²
Turaţia maximă nmax 6000 rot./min.
Greutate m 0,36 kg
Tip de protecţie IP66
Racord Cutie de borne la traductorul incremental

9.12.6 Dispozitiv de montare


Dispozitiv de montare XV0A XV1A XV2A XV3A XV4A
Pentru motoare EDR71 – 225
Tipul de montare al traductorului Central pe flanşă cu cuplaj
Fusul traductorului Oricare 6 mm 10 mm 12 mm 11 mm
Model
Centrare Oricare 50 mm 50 mm 80 mm 85 mm
Adecvat pentru traductor Pregătit de client sau procurat de la SEW-EURODRIVE prin comanda clientului.

9.13 Marcajul plăcuţei de identificare


Următorul tabel conţine o explicaţie a tuturor marcajelor care se pot găsi pe plăcuţa de
identificare:
Marcaj Legendă

Marcajul CE pentru explicarea conformităţii cu directivele europene, de ex. directiva


privind echipamentele de joasă tensiune

Marcajul ATEX pentru explicarea conformităţii cu directiva europeană 94/9/CE

Marcajul VIK pentru confirmarea conformităţii cu directiva Asociaţiei utilajelor


industriale (V.I.K.)

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 159


Defecţiuni
10 Marcajul plăcuţei de identificare

10 Defecţiuni
AVERTIZARE!
Pericol de strivire la pornirea accidentală a mecanismului de acţionare.
Pericol de moarte sau de accidente grave!
• Înainte de începerea lucrărilor scoateţi motorul de sub tensiune.
• Asiguraţi motorul împotriva pornirii accidentale.

ATENŢIE!
Piesele mecanismului de acţionare se încălzesc în timpul funcţionării acestuia la tem-
peraturi extreme.
Pericol de arsuri!
• Lăsaţi motorul să se răcească înainte de începerea lucrărilor.

ATENŢIE!
Acţionarea se poate deteriora din cauza unei remedieri necorespunzătoare a unei
defecţiuni.
Posibile daune materiale.
• Respectaţi următoarele instrucţiuni.
• Utilizaţi numai piese de schimb originale, conform listei de piese valabile!
• Respectaţi în mod obligatoriu instrucţiunile de siguranţă din capitolele individuale!

160 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Defecţiuni
Defecţiuni la motor
10

10.1 Defecţiuni la motor


Defecţiune Cauza posibilă Remediu
Motorul nu porneşte Cablu de alimentare întrerupt Controlaţi racordurile şi bornele (intermediare), eventual
corectaţi
Frâna nu se deschide Vezi cap. "Defecţiuni la frână"
Siguranţa cablului de alimentare este arsă Înlocuiţi siguranţa
S-a declanşat disjunctorul de protecţie a Verificaţi reglarea corectă a disjunctorului de protecţie
motorului a motorului, conform intensităţii indicate pe plăcuţa de
identificare
Disjunctorul motorului nu se conectează Verificaţi comanda disjunctorului motorului
Eroare în sistemul de comandă sau în Respectaţi şi eventual corectaţi succesiunea contactelor
circuitul de comandă
Motorul nu porneşte sau Puterea motorului este stabilită pentru Corectaţi conexiunea din stea în triunghi; respectaţi
porneşte greu conexiunea triunghi, dar este conectat în planul de conexiuni
stea
Puterea motorului este stabilită pentru Corectaţi conexiunea din stea în stea dublă; respectaţi
conexiunea dublă în stea, dar este planul de conexiuni
conectat în stea
Tensiunea sau frecvenţa diferă foarte tare Asiguraţi o mai bună stabilitate a reţelei, reduceţi încărca-
de valorile prescrise cel puţin la pornire rea reţelei;
Verificaţi secţiunile cablurilor de alimentare, eventual
pozaţi cabluri cu secţiuni mai mari
Motorul nu porneşte în Momentul de rotaţie la conexiune în stea În cazul în care intensitatea de anclanşare în triunghi nu
conexiune în stea, numai nu este suficient este prea ridicată (respectaţi prevederile furnizorului),
în conexiune în triunghi conectaţi direct în triunghi;
Verificaţi proiectarea şi eventual utilizaţi un motor
mai mare sau o variantă specială (consultaţi
SEW-EURODRIVE)
Defect de contact la comutatorul Verificaţi comutatorul, eventual înlocuiţi-l;
stea-triunghi Verificaţi racordurile
Sens greşit de rotaţie Motorul este incorect racordat Inversaţi două faze ale cablului de alimentare la motor
Motorul face zgomot şi Frâna nu se deschide Vezi cap. "Defecţiuni la frână"
foloseşte mult curent
Bobinare defectă Motorul trebuie dus la reparat la atelier de specialitate
Rotorul zgârie
Siguranţele acţionează ime- Scurtcircuit în cablul de alimentare la motor Eliminaţi scurtcircuitul
diat sau protecţia motorului
se declanşează imediat Cablurile de alimentare sunt racordate Corectaţi conexiunea; respectaţi schema electrică
greşit
Scurtcircuit în motor Se elimină defectul în atelierul de specialitate
Punere la pământ la motor
Regres puternic de turaţie la Supraîncărcarea motorului Se realizează măsurarea puterii, se verifică proiecţia şi în
sarcină mare caz de nevoie se montează un motor mai mare sau se
reduce sarcina
Scade tensiunea Verificaţi secţiunile cablurilor de alimentare, eventual
pozaţi cabluri cu secţiuni mai mari

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 161


Defecţiuni
10 Defecţiuni la motor

Defecţiune Cauza posibilă Remediu


Motorul se supraîncălzeşte Suprasarcină Se realizează măsurarea puterii, se verifică proiecţia şi în
(măsuraţi temperatura) caz de nevoie se montează un motor mai mare sau se
reduce sarcina
Răcire insuficientă Se realizează alimentarea cu aer de răcire resp. se elibe-
rează căile pentru aer de răcire, eventual se echipează cu
ventilatoare externe. Se controlează filtrele de aer, even-
tual se curăţă sau se înlocuiesc
Temperatură ambiantă prea ridicată Respectaţi domeniul de temperatură permis, eventual
reduceţi sarcina
Motor cuplat în triunghi în loc de stea, Corectaţi conexiunea; respectaţi schema electrică
cum este prevăzut
Cablul de alimentare are contact slăbit Se remediază contactul slăbit, se verifică racordurile,
(o fază lipseşte) se respectă schema electrică
Siguranţa este arsă Se caută cauza şi se elimină (a se vedea mai sus);
se înlocuieşte siguranţa
Tensiunea de reţea variază cu peste 5 % Ajustaţi motorul la tensiunea de reţea
(zona A)/10 % (zona B) faţă de tensiunea
măsurată a motorului.
Modul nominal de exploatare (S1 până la Ajustaţi modul nominal de exploatare al motorului la
S10, DIN 57530) este depăşit, de ex. prin condiţiile necesare de exploatare; în caz dat solicitaţi un
frecvenţa prea mare de conectare specialist pentru stabilirea funcţionării corecte
Zgomot prea mare Rulment cu bile tensionat, murdărit sau Aliniaţi motorul şi mecanismul de acţionare, inspectaţi
deteriorat rulmenţii antifricţiune, eventual înlocuiţi rulmenţii. Vezi
capitolul "Tipuri permise de rulmenţi" (→ pag. 155).
Vibraţia pieselor rotative Se caută cauza, eventual descentrarea, se remediază,
a se respecta metoda de centrare
Corpuri străine în căile de ventilare Curăţaţi căile de aer de răcire

162 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Defecţiuni
Defecţiuni la frână
10

10.2 Defecţiuni la frână


Defecţiune Cauza posibilă Remediu
Frâna nu se deschide Tensiune incorectă la modulul de control al Se stabileşte tensiunea corectă; se indică tensiunea modulului
sistemului de frânare de frânare pe plăcuţa de identificare
Modulul de control frâne s-a defectat Se înlocuieşte modulul de control frâne, se verifică rezistenţele
şi izolaţia releelor de frână (valorile rezistenţei sunt indicate în
capitolul "Rezistenţe")
Se verifică aparatele de conectare, eventual se înlocuiesc
Este depăşită deschiderea maximă a fantei Se măsoară/reglează fanta de lucru
de lucru prin uzura plăcuţelor de frână Vezi următorul capitol:
• "Reglarea fantei de lucru a frânelor BE05-BE32"
Atunci când grosimea plăcuţelor de frână scade sub valoarea
minimă, acestea se înlocuiesc.
Vezi următorul capitol:
• "Înlocuirea plăcuţelor de frână ale frânei BE05-BE32"
Căderea de tensiune în instalaţia de Asiguraţi tensiunea de alimentare corectă, verificaţi indicarea
alimentare > 10 % tensiunii de frânare pe plăcuţa de identificare, precum şi secţi-
unea cablului de alimentare frână, eventual măriţi secţiunea
Răcire lipsă, frâna devine prea fierbinte Asiguraţi alimentarea cu aer de răcire, resp. eliberaţi căile de
alimentare cu aer de răcire, controlaţi filtrul de aer, eventual
curăţaţi sau înlocuiţi. Înlocuiţi redresorul de frână tip BG sau
BMS cu tipul BGE sau BME
Releul de frână are închidere la bobină sau Verificaţi rezistenţele şi izolaţia releelor de frână (valorile
la corp rezistenţei sunt indicate în capitolul "Rezistenţe");
Înlocuiţi frâna completă împreună cu modulul de control al
frânei (atelier de specialitate),
Se verifică aparatele de conectare, eventual se înlocuiesc
Redresor defect Se înlocuiesc redresorul şi releul de frână, eventual este mai
rentabilă înlocuirea frânei în întregime
Frâna nu funcţionează Fantă de lucru incorectă Se măsoară/reglează fanta de lucru
eficient Vezi următorul capitol:
• "Reglarea fantei de lucru a frânelor BE05-BE32"
Atunci când grosimea suportului pentru plăcuţe de frână scade
sub valoarea minimă, acestea se înlocuiesc.
Vezi următorul capitol:
• "Înlocuirea plăcuţelor de frână ale frânei BE05-BE32"
Plăcuţe de frână uzate Se înlocuiesc complet plăcuţele de frână
Vezi următorul capitol:
• "Înlocuirea plăcuţelor de frână ale frânei BE05-BE32"
Cuplu de frânare necorespunzător Verificaţi proiectarea şi, dacă e cazul, modificaţi momentul de
frânare, vezi capitolul "Date tehnice" > "Operaţie de comutare,
fantă de lucru momente de frânare"
• Prin tipul şi numărul arcurilor de frână.
Vezi următorul capitol:
– "Modificarea momentului de frânare la frânele
BE05-BE32" (→ pag. 121)
• Prin alegerea unei alte frâne
Vezi capitolul "Clasificarea momentelor de frânare"
Frâna nu funcţionează Deschiderea fantei de lucru este atât de Reglarea fantei de lucru.
eficient mare, încât piuliţele de poziţionare vin în Vezi următorul capitol:
contact cu ventilarea manuală • "Reglarea fantei de lucru a frânelor BE05-BE32"
Dispozitivul manual de vidare incorect reglat Reglarea piuliţei de reglare a ventilării manuale
Vezi următorul capitol:
• "Modificarea momentului de frânare la frânele BE05-BE32"
(→ pag. 121)
Frâna este fixată cu ajutorul ventilării Se desface ştiftul filetat, eventual se îndepărtează
manuale HF
Frâna intervine Frâna este conectată doar pe partea cu Schimbaţi circuitul c.c şi c.a; respectaţi schema electrică
întârziat curent alternativ

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 163


Defecţiuni
10 Defecţiuni la funcţionarea cu convertizor de frecvenţă

Defecţiune Cauza posibilă Remediu


Zgomote în regiunea Uzura danturii la suportul plăcuţelor de frână Se verifică proiectare, eventual se înlocuiesc suporturile
frânei sau la piesa de preluare, prin pornirea plăcuţelor de frână
violentă Vezi următorul capitol:
• "Înlocuirea plăcuţelor de frână ale frânei BE05-BE32"
Piesa de preluare se înlocuieşte de către atelierul de
specialitate
Variaţii de cuplu din cauza convertizorului Verificaţi şi, dacă este cazul, corectaţi setarea convertizorului
incorect reglat de frecvenţă conform manualului de operare al acestuia

10.3 Defecţiuni la funcţionarea cu convertizor de frecvenţă


În regimul de lucru cu convertizor de frecvenţă pot apărea şi simptomele descrise în
capitolul "Defecţiuni la motor". Semnificaţia problemelor apărute cât şi indicaţiile pentru
rezolvarea acestora le găsiţi în manualul de utilizare al transformatorului de frecvenţă.

10.4 Eliminarea deşeurilor


Îndepărtaţi motoarele în funcţie de componenţă şi normativele existente, de ex. ca:
• Fier
• Aluminiu
• Cupru
• Mase plastice
• Componente electronice
• Ulei şi unsoare (fără amestecare cu solvenţi)

10.5 Service
În cazul în care aveţi nevoie de ajutorul serviciului nostru de asistenţă tehnică,
vă rugăm să ne furnizaţi următoarele date:
• Datele din plăcuţa de identificare (în întregime)
• Tipul şi complexitatea defecţiunii
• Momentul şi situaţia în care a apărut defecţiunea
• Cauza presupusă
• Condiţiile de mediu, ca de ex.:
• Temperatură ambiantă
• Umiditatea aerului
• Înălţime de montaj
• Impurităţi
• etc.

164 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Anexă
Scheme electrice
11

11 Anexă
11.1 Scheme electrice
OBSERVAŢIE
Racordarea motorul se realizează exclusiv în conformitate cu schema electrică de
racordare care este livrată odată cu motorul. Următorul capitol cuprinde doar o selec-
ţie a variantelor de conectare utilizate în mod obişnuit. Puteţi obţine gratuit planurile
de conexiuni actuale de la SEW-EURODRIVE.

11.1.1 Schemă electrică R13 (68001 xx 06)


Conexiune Ö Următoarea imagine prezintă conexiunea Ö pentru joasă tensiune.

[1] [2]
W2 U2 V2
U2 V2 W2
(T6) (T4) (T5)
(T4) (T5) (T6)

U1 V1 W1
(T1) (T2) (T3) U1 V1 W1
[3] (T1) (T2) (T3)

L1 L2 L3

242603147

[1] Bobina motorului


[2] Placa de bobine a motorului
[3] Cabluri de alimentare

Conexiune Õ Următoarea imagine prezintă conexiunea Õ pentru înaltă tensiune.

[1] [2]
U2 V2 W2 W2 U2 V2
(T4) (T5) (T6) (T6) (T4) (T5)

U1 V1 W1
(T1) (T2) (T3)
U1 V1 W1
[3] (T1) (T2) (T3)
L1 L2 L3

242598155

[1] Bobina motorului


[2] Placa de bobine a motorului
[3] Cabluri de alimentare

Schimbarea sensului de rotaţie: Inversarea a 2 cabluri de alimentare, L1-L2.

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 165


Anexă
11 Scheme electrice

11.1.2 Schemă electrică C13 (68184 xx 08)


Conexiune Ö Următoarea imagine prezintă conexiunea Ö pentru joasă tensiune.

[1]
U1 W2 V1 U2 W1 V2
U2 V2 W2

[2]

U1 V1 W1

[3] PE L1 L2 L3

2931852427

[1] Bobina motorului


[2] Placa de bobine a motorului
[3] Cabluri de alimentare

Conexiune Õ Următoarea imagine prezintă conexiunea Õ pentru înaltă tensiune.

[1] U1 W2 V1 U2 W1 V2

U2 V2 W2

[2]

U1 V1 W1

[3] PE L1 L2 L3

2931850507

[1] Bobina motorului


[2] Placa de bobine a motorului
[3] Cabluri de alimentare

Schimbarea sensului de rotaţie: Inversarea a 2 cabluri de alimentare, L1-L2.

166 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Anexă
Scheme electrice
11

11.1.3 Module de control frână


BG, BGE, BS, BSG

12
32.5

36
4.3
14

1 2 3 4 5
60.5
70
78
4040861323

BMS, BME, BMH, BMP, BMK, BMV

1)

BM. ...
1
2
3
75

13
14
15

22.5 5 68

91.5
4040894987

[1] Fişare cu şine suport EN 50022-35-7.5

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 167


Anexă
11 Scheme electrice

Releu de curent

SR 10E - SR 1 5E SR 1 9E

Izolat

Izolat

Manşoane de protecţie
a cablurilor

Manşoane de protecţie
a cablurilor

Plăcuţă de identificare

Plăcuţă de identificare

Inel O

Inel O

5621709323

SR10E SR11E SR15E SR19E


Curent continuu max.
1A
permis
Curent alternativ max. 0,075 – 0,6 A* 0,6 – 10 A* 10 – 50 A* 20 – 90 A*
Cod articol 0828 2439 0828 2447 0828 2455 0828 3125
Temperatură ambiantă1) –15 până la +40 °C
Temperatură de
–25 până la +125 °C
depozitare
1) Temperatura ambiantă a acţionării

168 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Anexă
Scheme electrice
11

Releu de tensiune

UR11E - UR15E

Izolat

Manşoane de
protecţie a cablurilor

Plăcuţă de identificare

Inel O

5621711755

UR11E UR15E
Curent continuu max. permis 1A
Tensiune alternativă permisă 42 – 150 V* 150 – 500 V*
Cod articol 0828 3133 0828 3141
Temperatură ambiantă1) –15 până la +40 °C
Temperatură de depozitare –25 până la +125 °C
1) Temperatura ambiantă a acţionării

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 169


Anexă
11 Scheme electrice

11.1.4 Modul de control frână – scheme electrice


Legendă

Deconectare pe partea cu curent alternativ


AC
(activare normală a frânei)

DC Deconectare pe partea cu curent continuu


(activare rapidă a frânei)

DC
Deconectare pe partea de curent continuu şi alternativ
AC (activare rapidă a frânei)

Frână
BS
BS = Bobină de accelerare
TS = Bobină parţială
TS

1a
2a
3a Regletă auxiliară de borne în cutia de borne
4a
5a

Motor în conexiune triunghi

Motor în conexiune stea

Limita dulapului de comandă

WH alb
RD roşu
BU albastru
BN maro
BK negru

Alte scheme electrice ale modulelor de control al frânei sunt disponibile la cerere.

170 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Anexă
Scheme electrice
11

Modul de control frână BGE

UAC
AC

BGE
1
WH
2
RD
3
BS 4
M
5

TS
BU

5464122123

DC AC
AC

BGE
1
WH
2
RD
3
BS
4
M
5
TS
BU

5464124043

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 171


Anexă
11 Scheme electrice

Modul de control frână BME

U AC
AC

WH BME
1
RD
1a 2
BS 3
2a
M
3a 4

TS 4a 13
BU
5a 14
15

5464996619

DC
AC
AC

WH BME
1
RD
1a 2
BS 3
2a
M
3a 4

TS 4a 13
BU
5a 14
15

5464998539

172 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Anexă
Traductor ES7. / AS7. / EG7. / AG7.
11

11.2 Traductor ES7. / AS7. / EG7. / AG7.


La racordarea traductorului, respectaţi instrucţiunile din capitolul "Racordarea traductorului".

+UB A A B B C C D D

2639255051

AS7W, AS7Y, ES7C, ES7S,


AG7W AG7Y EG7C, EG7S
ES7R,
+UB EG7R
+UB +UB +UB +UB
DGND DGND DGND DGND
A
Cos+ Cos+ A Cos+
A
Cos- Cos- A Cos-
B
Sin+ Sin+ B Sin+
B
Sin- Sin- B Sin-
C
– Clock+ C C
C – Clock- C C
D
Data+ Data+ – Data+
D Data- Data- – Data-

3865235083

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 173


Anexă
11 Reglete de borne 1 şi 2

11.3 Reglete de borne 1 şi 2


Următoarea figură prezintă dispunerea regletelor de borne în diferitele locaţii ale cutiei
de borne.
Locaţia cutiei de borne 1 şi 3 în exemplul 31) Locaţia cutiei de borne X şi 2 în exemplul X1)

[2]

[b]

[3] [1]

[a] [x]
[a]

9007202526572427
1) Dacă nu este disponibilă cutia de borne 1, în locul acesteia se poate monta cutia de borne 2 în poziţia
cutiei de borne 1 sau a redresorului.

[1] Locaţia cutiei de borne 1 [X] Locaţia cutiei de borne X


[2] Locaţia cutiei de borne 2 [a] Regleta de borne 1 (sau redresor la categoria 3)
[3] Locaţia cutiei de borne 3 [b] Regletă de borne 2

În funcţie de modelul cutiei de borne şi opţiunile racordate, bornele pot avea aspect şi
dotări diferite.

OBSERVAŢIE
• Dacă este cazul, desfaceţi cablurile deja racordate înaintea scoaterii regletei de
borne 2.
• După noua racordare, cablurile nu trebuie să fie îndoite, răsucite etc.

174 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Anexă
Ventilator auxiliar VE
11

11.4 Ventilator auxiliar VE


11.4.1 Racord electric, seria IL (anexa 1)

Racord electric tip motor B20...C60 Racord electric tip motor D48...F50
3~ Õ
Conexiune stea PE T1 T2 L1 L2 L3 PE L1 L2 L3

U1 V1 W1 T2
U1 V1 W1
W2 U2 V2 12
W2 U2 V2

U1 V1 W1 11
U2 V2 W2 L1 L2 L3 T1
U1 V1 W1
U2 V2 W2 L1 L2 L3

3~ Ö
Conexiune PE T1 T2 L1 L2 L3 PE L1 L2 L3

triunghi U1 V1 W1 T2 U1 V1 W1
W2 U2 V2 12
W2 U2 V2

U1 V1 W1 11
U2 V2 W2 L1 L2 L3 T1
U1 V1 W1
U2 V2 W2 L1 L2 L3

1~ Ø (Ö)
Triunghi PE T1 T2 L1 N PE L1 N
C
Steinmetz U1 V1 W1 T2 U1 V1 W1
C
W2 U2 V2 12
C W2 U2 V2
C
U1 V1 W1 11
U2 V2 W2 L N T1
U1 V1 W1
U2 V2 W2 L N

U1 (T1) = negru V1 (T2) = albastru W1 (T3) = maro


deschis
U2 (T4) = verde V2 (T5) = alb W2 (T6) = galben

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 175


Anexă
11 Ventilator auxiliar VE

11.4.2 Domeniu de utilizare a tensiunii seria IL

Domeniu de utilizare a tensiunii, seria IL


Motor trifazat 3 ~ 230 V/400 V

Mod de Bg Tip motor Diametru Domeniu de tensiune Curent Putere max. Tempera-
funcţionare ventilator max. consumată tură ambi-
permis antă max.
permisă
(mm) (A) (W)
50 Hz 60 Hz
1 ~ Ø (Ö) 63 B20 2-2 118 230 – 277 230 – 277 0,12 32 60
71 B20 2-2 132 230 – 277 230 – 277 0,12 33 60
80 B20 2-2 150 230 – 277 230 – 277 0,14 37 60
90 B31 2-2 169 220 – 277 220 – 277 0,29 65 60
100 B31 2-2 187 220 – 277 220 – 277 0,30 75 60
112 B31 2-2 210 220 – 277 220 – 277 0,37 94 60
132 C35 2-2 250 230 – 277 230 – 277 0,57 149 60
132 C35 4-2 250 230 – 277 230 – 277 0,28 67 60
160 – 200 C60 4-2 300 230 – 277 230 – 277 0,97 253 40
160 – 200 C60 4-2 300 230 – 277 230 – 277 0,45 112 40

3~Õ 63 B20 2-2 118 346 – 525 380 – 575 0,07 28 60


71 B20 2-2 132 346 – 525 380 – 575 0,06 31 60
80 B20 2-2 156 346 – 525 380 – 575 0,06 34 60
90 B31 2-2 169 346 – 525 380 – 575 0,22 91 60
100 B31 2-2 187 346 – 525 380 – 575 0,22 91 60
112 B31 2-2 210 346 – 525 380 – 575 0,20 103 60
132 C35 2-2 250 346 – 525 380 – 575 0,33 148 60
132 C35 4-2 250 346 – 525 380 – 575 0,21 81 60
160 – 200 C60 2-2 300 346 – 525 380 – 575 0,47 360 40
160 – 200 C60 4-2 300 346 – 525 380 – 575 0,35 118 40
204-249 D48 4-2 375 346 – 525 380 – 575 0,43 262 40
250-450 F50 4-2 470 346 – 525 380 – 575 0,83 505 40

3~Ö 63 B20 2-2 118 220 – 303 220 – 332 0,12 28 60


71 B20 2-2 132 220 – 303 220 – 332 0,11 31 60
80 B20 2-2 156 220 – 303 220 – 332 0,11 34 60
90 B31 2-2 169 220 – 303 220 – 332 0,38 91 60
100 B31 2-2 187 220 – 303 220 – 332 0,37 91 60
112 B31 2-2 210 220 – 303 220 – 332 0,35 103 60
132 C35 2-2 250 220 – 303 220 – 332 0,58 148 60
132 C35 4-2 250 220 – 303 220 – 332 0,38 81 60
160 – 200 C60 2-2 300 220 – 303 220 – 332 0,82 360 40
160 – 200 C60 4-2 300 220 – 303 220 – 332 0,62 118 40
204-249 D48 4-2 375 220 – 400 220 – 400 1,10 285 40
250-450 F50 4-2 470 220 – 400 220 – 400 1,95 540 40

Cu plăcuţă de referinţă a rulmentului pe partea b

176 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Anexă
Manual de operare şi de întreţinere pentru ventilatorul auxiliar WISTRO
11

11.5 Manual de operare şi de întreţinere pentru ventilatorul auxiliar WISTRO


Procedaţi cum este descris în manualul de operare şi de întreţinere pentru ventilatorul
auxiliar WISTRO:
MANUAL DE OPERARE ŞI DE ÎNTREŢINERE
AGREGATE CU VENTILATOR AUXILIAR WISTRO CU PROTECŢIE LA EXPLOZIE pentru utilizarea în zonele cu pericol de
explozie din cauza pulberilor sau a gazului
SERIE FLAI Bg 63 - 250

II 3 G Ex na IIC T3 Gc IP20

Aparate pentru utilizarea în celelalte zone cu pericol de explozie (exploatări la


suprafaţă)

Categoria 3 pentru zona 2 şi 22


Atmosferă explozivă G: GAZ/D: atmosferă cu pulberi inflamabile
Protecţie contra exploziei
Protecţie împotriva aprinderii nA: aparatură nefuncţională; t: Protecţie prin carcasă

Grupa de explozie IIC: Gaze din grupa IIC; IIC: pulbere conducătoare

Clasă de temperatură/temperatura maximă a suprafeţei T3 = 200 °C


Nivel de protecţie a aparatelor Dc, Gc
Tipurile de protecţie IP20 intrare şi IP10 ieşire se referă la partea de intrare şi de
ieşire a aerului.
Ventilatorul auxiliar este conceput pentru răcirea electromotoarelor în zonele cu pericol de explozie, în zonele 2 sau 22. Motorul care
necesită răcire trebuie să corespundă directivei 94/9/CE. Temperatura max. permisă a suprafeţei este de 120 °C pentru clasa de
aparate II 3D şi T3 pentru clasa de aparate II 3G. Tipul de protecţie pentru motor şi cutia de borne este IP66.

Agregatul nu este adecvat în principiu pentru utilizarea în atmosferă influenţată chimic şi astfel nu este adecvat pentru transportul
fluidelor inflamabile. Amplasarea trebuie să se efectueze fără vibraţii.

X - Temperaturile ambiante pentru mărimile individuale se regăsesc în anexa 2.


- Măsurarea temperaturii maxime a suprafeţei s-a efectuat cu o abatere a tensiunii de ±5 % conform IEC 60034-1, fără factor de
siguranţă şi fără depunere de pulbere.

Norma de siguranţă obligatorie referitoare la protecţia la contact a pieselor în mişcare (DIN EN ISO 13857) este îndeplinită.

Înaintea montării trebuie să aveţi grijă ca rotorul ventilatorului să se rotească uşor şi paletele rotorului ventilatorului să nu fie defor-
mate sau curbate. Astfel se pot produce descentrări, care au efecte negative asupra duratei de funcţionare. Tipul de protecţie IP 10,
de pe partea de intrare a aerului, trebuie să fie asigurat de către operator la locul utilizării conform IEC 60034-5.

Instalarea aparatului trebuie să se realizeze în absenţa unei atmosfere explozive, de către personalul specializat şi trebuie să fie
certificată şi documentată de către o persoană calificată.

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 177


Anexă
11 Manual de operare şi de întreţinere pentru ventilatorul auxiliar WISTRO

Racordul electric se efectuează în funcţie de modul de lucru (monofazat sau trifazat) conform planului de conexiuni (vezi anexa).
Schema de racordare este ştanţată, respectiv lipită suplimentar pe capacul cutiei de borne; în plus trebuie să se respecte prevederile
EN 60079-14 la racordare.
Racordurile interioare sunt realizate prin intermediul bornelor cu şurub (cuplu de strângere 1,2 + 1,5 Nm), iar cablurile de racordat
trebuie să fie prevăzute cu papuci de cablu izolaţi sau inele izolate.
Dopul de închidere aplicat (filet M16x1,5) este prevăzut numai pentru transport. La utilizarea corespunzătoare, acesta trebuie să se
înlocuiască prin intrări de cabluri, respectiv dopuri de închidere, care sunt certificate pentru utilizarea în zone cu pericol de explozie cu
gaze, aburi, vapori, cel puţin conform tipului de protecţie împotriva aprinderii "n", şi pentru utilizarea în zone cu pericol de explozie cu
pulberi inflamabile conform tipului de protecţie împotriva aprinderii Protecţie prin carcasă "t". Intrările de cabluri, respectiv dopurile de
închidere trebuie să corespundă cel puţin variantelor normelor menţionate pe prima pagină şi cel puţin IP 66. În continuare, intrările de
cabluri, respectiv dopurile de închidere trebuie să fie adecvate pentru domeniul temperaturii ambiante. Intrările de cabluri trebuie să fie
adecvate pentru diametrul cablurilor.
Agregatul trebuie să fie împământat prin racordul de împământare din carcasă.
Curenţii maxim permişi se regăsesc în tabelul "Domeniul de utilizare a tensiunii – seria IL" (vezi anexa).
Capacul cutiei de borne trebuie să fie fixat cu şuruburi, după racordarea reuşită, la un cuplu de strângere de 5,5-6 Nm

După montare şi la punerea în funcţiune trebuie să se efectueze un test de funcţionare. Aici trebuie avut grijă ca sensul de rotaţie al
rotorului ventilatorului să corespundă cu săgeata sensului de rotaţie de pe suprafaţa interioară a grătarului admisiei de aer şi astfel
aerul să fie suflat către motorul care trebuie răcit.
Atenţie: În caz că sensul de rotaţie este greşit, randamentul de răcire este considerabil mai mic. Există pericolul supraîncălzirii piesei
maşinii care trebuie răcită

În timpul funcţionării trebuie avut grijă ca, în mod special în atmosferele cu pulberi, pe palele ventilatorului să nu se depună prea
mult praf, deoarece şi prin aceasta apar descentrări care reduc durata de viaţă şi se produc frecări care pot conduce la o aprindere.
Acest lucru este valabil şi pentru atmosfera care conţine particule ca, de exemplu, în industria de prelucrare a lemnului sau şi la morile
de cărbuni. Pentru aceste cazuri de utilizare şi pentru altele asemănătoare se recomandă un capac de protecţie.
Un capac de protecţie poate fi montat ulterior uşor prin desfacerea celor patru şuruburi ale flanşei (şuruburi Instar), introducerea
echerului de fixare şi restrângerea şuruburilor.

Agregatele WISTRO sunt livrate de obicei gata de montare. Rulmenţii sunt fără întreţinere pentru o durată de viaţă de 40.000 de ore
de funcţionare.
La o durată de funcţionare mai mare, ventilatorul auxiliar trebuie înlocuit cu unul nou.
Reparaţiile sau intervenţiile la aparate trebuie să fie efectuate exclusiv în urma consultării cu WISTRO.

Producător: WISTRO Elektro - Mechanik GmbH


Berliner Allee 29-31
D 30855 Langenhagen

178 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Declaraţii de conformitate
Manual de operare şi de întreţinere pentru ventilatorul auxiliar WISTRO
12

12 Declaraţii de conformitate
OBSERVAŢIE
Certificatul de verificare a tipului CE este livrat odată cu acţionarea. Locaţia menţiona-
tă, precum şi detaliile tehnice se regăsesc în certificatul de verificare a tipului CE.

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 179


Declaraţii de conformitate
12 Motoare trifazate EDR.71 – EDR.225 din categoria 2G şi 2D

12.1 Motoare trifazate EDR.71 – EDR.225 din categoria 2G şi 2D

Declaraţie de conformitate CE
900890110

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG


Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
Declară pe propria răspundere că următoarele produse

motoarele din seria EDRS71...EDRE225

varianta /2GD

categoria 2G
2D
marcajul II2G Ex e IIB T3 Gb
II2G Ex e IIC T3 Gb
II2G Ex e IIB T4 Gb
II2G Ex e IIC T4 Gb
II2D Ex t IIIC T120°C Db
II2D Ex t IIIC T140°C Db

sunt în conformitate cu

directiva Atex 1994/9/CE

normele armonizate aplicate EN 60079-0:2009


EN 60079-7:2007
EN 60034-1:2004
IEC 60079-31:2008

Bruchsal 18.08.10
Johann Soder
Locul Data Director Tehnologic a) b)

a) Împuternicit pentru elaborarea acestei declaraţii în numele producătorului


b) Împuternicit pentru redactarea documentelor tehnice
3054888203

180 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Declaraţii de conformitate
Motoare trifazate EDR.71 – EDR.225 din categoria 3G şi 3D
12

12.2 Motoare trifazate EDR.71 – EDR.225 din categoria 3G şi 3D

Declaraţie de conformitate CE
900860110

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG


Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
Declară pe propria răspundere că următoarele produse

motoarele din seria EDRS71...EDRE225

varianta /3GD
/3D
categoria 3G
3D
marcajul II3G Ex nA IIB T3 Gc
II3G Ex nA IIC T3 Gc
II3D Ex t IIIB T120°C Dc
II3D Ex t IIIB T140°C Dc
II3D Ex t IIIC T120°C Dc
II3D Ex t IIIC T140°C Dc

sunt în conformitate cu

directiva ATEX 1994/9/CE

normele armonizate aplicate EN 60079-0:2009


EN 60079-15:2005
EN 60034-1:2004
IEC 60079-31:2008

Bruchsal 18.08.10
Johann Soder
Locul Data Director Tehnologic a) b)

a) Împuternicit pentru elaborarea acestei declaraţii în numele producătorului


b) Împuternicit pentru redactarea documentelor tehnice
3055020939

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 181


Declaraţii de conformitate
12 Ventilator auxiliar VE

12.3 Ventilator auxiliar VE

EG-Konformitätserklärung
EC-Declaration of Confirmity

WISTRO Elektro-Mechanik GmbH


Berliner Allee 29-31, 30855 Langenhagen

Produkt: Fremdlüftungsaggregate Typ B20-..-..IL/… bis Typ F50-..-IL/…

Gruppe: II

Kategorie: 3DG

WISTRO erklärt die Übereinstimmung des o.a. Produktes mit


Folgenden Richtlinien: 94/9/EG

Angewandte Normen: EN 60034-1:2004, EN 14986:2007, IEC 60079-0: Ed. 6.0,


EN 60079-15:2005, EN 60079-31:2009

WISTRO trägt für die Ausstellung dieser EG-Konformitätserklärung die alleinige


Veran twortung. Die Erklärung ist keine Zusicherung im Sinne der Produkthaftung.

Product: Forced ventilation units IL type B20-..-..IL/… to type F50-..-IL/…

Group: II

Category: 3DG

WISTRO herewith declares the conformity of a. m. product with


following directive: 94/9/EC

Applied standards: EN 60034-1:2004, EN 14986:2007, IEC 60079-0: Ed. 6.0,


EN 60079-15:2005, EN 60079-31:2009

WISTRO has the sole responsibility for issuing this EC declaration of conformity.
This declaration is not an assurance as defined by product liability.

Langenhagen, 09.11.2010

Geschäftsführer (W.Strohmeyer)
General Manager

Atex_Ko_kategorie.3DG_09.11.10

182 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Listă de adrese
13

13 Listă de adrese
Germania
Sediul central Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Tel. +49 7251 75-0
Fabrică Ernst-Blickle-Straße 42 Fax +49 7251 75-1970
Vânzări D-76646 Bruchsal http://www.sew-eurodrive.de
Adresă căsuţă poştală sew@sew-eurodrive.de
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal
Fabrică / Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Tel. +49 7251 75-0
Reductoare Christian-Pähr-Str.10 Fax +49 7251 75-2970
industriale
D-76646 Bruchsal
Service Mechanics / SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Tel. +49 7251 75-1710
Competence Center Mechatronics Ernst-Blickle-Straße 1 Fax +49 7251 75-1711
D-76676 Graben-Neudorf sc-mitte@sew-eurodrive.de
Echipamente SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Tel. +49 7251 75-1780
electronice Ernst-Blickle-Straße 42 Fax +49 7251 75-1769
D-76646 Bruchsal sc-elektronik@sew-eurodrive.de
Drive Technology Nord SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Tel. +49 5137 8798-30
Center Alte Ricklinger Straße 40-42 Fax +49 5137 8798-55
D-30823 Garbsen (lângă Hanovra) sc-nord@sew-eurodrive.de
Est SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Tel. +49 3764 7606-0
Dänkritzer Weg 1 Fax +49 3764 7606-30
D-08393 Meerane (lângă Zwickau) sc-ost@sew-eurodrive.de
Sud SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Tel. +49 89 909552-10
Domagkstraße 5 Fax +49 89 909552-50
D-85551 Kirchheim (lângă München) sc-sued@sew-eurodrive.de
Vest SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Tel. +49 2173 8507-30
Siemensstraße 1 Fax +49 2173 8507-55
D-40764 Langenfeld (lângă Düsseldorf) sc-west@sew-eurodrive.de
Drive Service Hotline / dispecerat permanent +49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357
La cerere se vor furniza şi alte adrese ale punctelor de service din Brazilia.

Franţa
Fabrică Haguenau SEW-USOCOME Tel. +33 3 88 73 67 00
Vânzări 48-54 route de Soufflenheim Fax +33 3 88 73 66 00
Service B. P. 20185 http://www.usocome.com
F-67506 Haguenau Cedex sew@usocome.com
Fabrică Forbach SEW-USOCOME Tel. +33 3 87 29 38 00
Zone industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex
Uzină montaj Bordeaux SEW-USOCOME Tel. +33 5 57 26 39 00
Vânzări Parc d'activités de Magellan Fax +33 5 57 26 39 09
Service 62 avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex
Lyon SEW-USOCOME Tel. +33 4 72 15 37 00
Parc d'affaires Roosevelt Fax +33 4 72 15 37 15
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin
Nantes SEW-USOCOME Tel. +33 2 40 78 42 00
Parc d’activités de la forêt Fax +33 2 40 78 42 20
4 rue des Fontenelles
F-44140 Le Bignon

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 183


Listă de adrese
13

Franţa
Paris SEW-USOCOME Tel. +33 1 64 42 40 80
Zone industrielle Fax +33 1 64 42 40 88
2 rue Denis Papin
F-77390 Verneuil I'Etang
La cerere se vor furniza şi alte adrese ale punctelor de service din Brazilia.

Africa de Sud
Uzină montaj Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Tel. +27 11 248-7000
Vânzări Eurodrive House Fax +27 11 494-3104
Service Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads http://www.sew.co.za
Aeroton Ext. 2 info@sew.co.za
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013
Cape Town SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Tel. +27 21 552-9820
Rainbow Park Fax +27 21 552-9830
Cnr. Racecourse & Omuramba Road Telex 576 062
Montague Gardens cfoster@sew.co.za
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442
Cape Town
Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Tel. +27 31 700-3451
2 Monaco Place Fax +27 31 700-3847
Pinetown cdejager@sew.co.za
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605
Nelspruit SEW-EURODRIVE (PTY) LTD. Tel. +27 13 752-8007
7 Christie Crescent Fax +27 13 752-8008
Vintonia robermeyer@sew.co.za
P.O.Box 1942
Nelspruit 1200

Algeria
Vânzări Alger REDUCOM Sarl Tel. +213 21 8214-91
16, rue des Frères Zaghnoune Fax +213 21 8222-84
Bellevue info@reducom-dz.com
16200 El Harrach Alger http://www.reducom-dz.com

Argentina
Uzină montaj Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Tel. +54 3327 4572-84
Vânzări Ruta Panamericana Km 37.5, Lote 35 Fax +54 3327 4572-21
(B1619IEA) Centro Industrial Garín sewar@sew-eurodrive.com.ar
Prov. de Buenos Aires http://www.sew-eurodrive.com.ar

Australia
Uzină montaj Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD. Tel. +61 3 9933-1000
Vânzări 27 Beverage Drive Fax +61 3 9933-1003
Service Tullamarine, Victoria 3043 http://www.sew-eurodrive.com.au
enquires@sew-eurodrive.com.au
Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD. Tel. +61 2 9725-9900
9, Sleigh Place, Wetherill Park Fax +61 2 9725-9905
New South Wales, 2164 enquires@sew-eurodrive.com.au

184 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Listă de adrese
13

Austria
Uzină montaj Viena SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Tel. +43 1 617 55 00-0
Vânzări Richard-Strauss-Strasse 24 Fax +43 1 617 55 00-30
Service A-1230 Wien http://www.sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Belorusia
Vânzări Minsk SEW-EURODRIVE BY Tel.+375 17 298 47 56 / 298 47 58
RybalkoStr. 26 Fax +375 17 298 47 54
BY-220033 Minsk http://www.sew.by
sales@sew.by

Belgia
Uzină montaj Bruxelles SEW-EURODRIVE n.v./s.a. Tel. +32 16 386-311
Vânzări Researchpark Haasrode 1060 Fax +32 16 386-336
Service Evenementenlaan 7 http://www.sew-eurodrive.be
BE-3001 Leuven info@sew-eurodrive.be
Service Reductoare SEW-EURODRIVE n.v./s.a. Tel. +32 84 219-878
Competence Center industriale Rue de Parc Industriel, 31 Fax +32 84 219-879
BE-6900 Marche-en-Famenne http://www.sew-eurodrive.be
service-wallonie@sew-eurodrive.be

Brazilia
Fabrică São Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Tel. +55 11 2489-9133
Vânzări Avenida Amâncio Gaiolli, 152 - Fax +55 11 2480-3328
Service Rodovia Presidente Dutra Km 208 http://www.sew-eurodrive.com.br
Guarulhos - 07251-250 - SP sew@sew.com.br
SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496
Uzină montaj Rio Claro SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Tel. +55 19 3522-3100
Vânzări Rodovia Washington Luiz, Km 172 Fax +55 19 3524-6653
Service Condomínio Industrial Conpark montadora.rc@sew.com.br
Caixa Postal: 327
13501-600 – Rio Claro / SP
Joinville SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Tel. +55 47 3027-6886
Rua Dona Francisca, 12.346 – Pirabeiraba Fax +55 47 3027-6888
89239-270 – Joinville / SC filial.sc@sew.com.br
Indaiatuba SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Tel. +55 19 3835-8000
Estrada Municipal Jose Rubim, 205 sew@sew.com.br
Rodovia Santos Dumont Km 49
13347-510 - Indaiatuba / SP

Bulgaria
Vânzări Sofia BEVER-DRIVE GmbH Tel. +359 2 9151160
Bogdanovetz Str.1 Fax +359 2 9151166
BG-1606 Sofia bever@bever.bg

Camerun
Vânzări Douala Electro-Services Tel. +237 33 431137
Rue Drouot Akwa Fax +237 33 431137
B.P. 2024 electrojemba@yahoo.fr
Douala

Canada
Uzină montaj Toronto SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. Tel. +1 905 791-1553
Vânzări 210 Walker Drive Fax +1 905 791-2999
Service Bramalea, ON L6T 3W1 http://www.sew-eurodrive.ca
l.watson@sew-eurodrive.ca

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 185


Listă de adrese
13

Canada
Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. Tel. +1 604 946-5535
Tilbury Industrial Park Fax +1 604 946-2513
7188 Honeyman Street b.wake@sew-eurodrive.ca
Delta, BC V4G 1G1
Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. Tel. +1 514 367-1124
2555 Rue Leger Fax +1 514 367-3677
Lasalle, PQ H8N 2V9 a.peluso@sew-eurodrive.ca
La cerere se vor furniza şi alte adrese ale punctelor de service din Canada.

Chile
Uzină montaj Santiago de SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Tel. +56 2 75770-00
Vânzări Chile Las Encinas 1295 Fax +56 2 75770-01
Service Parque Industrial Valle Grande http://www.sew-eurodrive.cl
LAMPA ventas@sew-eurodrive.cl
RCH-Santiago de Chile
Adresă căsuţă poştală
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

China
Fabrică Tianjin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. Tel. +86 22 25322612
Uzină montaj No. 46, 7th Avenue, TEDA Fax +86 22 25323273
Vânzări Tianjin 300457 info@sew-eurodrive.cn
Service http://www.sew-eurodrive.cn
Uzină montaj Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. Tel. +86 512 62581781
Vânzări 333, Suhong Middle Road Fax +86 512 62581783
Service Suzhou Industrial Park suzhou@sew-eurodrive.cn
Jiangsu Province, 215021
Guangzhou SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd. Tel. +86 20 82267890
No. 9, JunDa Road Fax +86 20 82267922
East Section of GETDD guangzhou@sew-eurodrive.cn
Guangzhou 510530
Shenyang SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd. Tel. +86 24 25382538
10A-2, 6th Road Fax +86 24 25382580
Shenyang Economic Technological shenyang@sew-eurodrive.cn
Development Area
Shenyang, 110141
Wuhan SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd. Tel. +86 27 84478388
10A-2, 6th Road Fax +86 27 84478389
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA wuhan@sew-eurodrive.cn
430056 Wuhan
Xi'An SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd. Tel. +86 29 68686262
No. 12 Jinye 2nd Road Fax +86 29 68686311
Xi'An High-Technology Industrial Development xian@sew-eurodrive.cn
Zone
Xi'An 710065
La cerere se vor furniza şi alte adrese ale punctelor de service din Brazilia.

Coasta de fildeş
Vânzări Abidjan SICA Tel. +225 21 25 79 44
Société Industrielle & Commerciale pour Fax +225 21 25 88 28
l'Afrique sicamot@aviso.ci
165, Boulevard de Marseille
26 BP 1173 Abidjan 26

186 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Listă de adrese
13

Columbia
Uzină montaj Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Tel. +57 1 54750-50
Vânzări Calle 22 No. 132-60 Fax +57 1 54750-44
Service Bodega 6, Manzana B http://www.sew-eurodrive.com.co
Santafé de Bogotá sewcol@sew-eurodrive.com.co

Coreea de Sud
Uzină montaj Ansan SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. Tel. +82 31 492-8051
Vânzări B 601-4, Banweol Industrial Estate Fax +82 31 492-8056
Service #1048-4, Shingil-Dong, Danwon-Gu, http://www.sew-korea.co.kr
Ansan-City, Kyunggi-Do Zip 425-839 master.korea@sew-eurodrive.com
Busan SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd. Tel. +82 51 832-0204
No. 1720 - 11, Songjeong - dong Fax +82 51 832-0230
Gangseo-ku master@sew-korea.co.kr
Busan 618-270

Croaţia
Vânzări Zagreb KOMPEKS d. o. o. Tel. +385 1 4613-158
Service Zeleni dol 10 Fax +385 1 4613-158
HR 10 000 Zagreb kompeks@inet.hr

Danemarca
Uzină montaj Copenhaga SEW-EURODRIVE A/S Tel. +45 43 9585-00
Vânzări Geminivej 28-30 Fax +45 43 9585-09
Service DK-2670 Greve http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk

Egipt
Vânzări Cairo Copam Egypt Tel. +20 2 22566-299 +1 23143088
Service for Engineering & Agencies Fax +20 2 22594-757
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo http://www.copam-egypt.com/
copam@datum.com.eg

Elveţia
Uzină montaj Basel Alfred lmhof A.G. Tel. +41 61 417 1717
Vânzări Jurastrasse 10 Fax +41 61 417 1700
Service CH-4142 Münchenstein bei Basel http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch

Emiratele Arabe Unite


Vânzări Sharjah Copam Middle East (FZC) Tel. +971 6 5578-488
Service Sharjah Airport International Free Zone Fax +971 6 5578-499
P.O. Box 120709 copam_me@eim.ae
Sharjah

Estonia
Vânzări Talin ALAS-KUUL AS Tel. +372 6593230
Reti tee 4 Fax +372 6593231
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa veiko.soots@alas-kuul.ee

Finlanda
Uzină montaj Lahti SEW-EURODRIVE OY Tel. +358 201 589-300
Vânzări Vesimäentie 4 Fax +358 3 780-6211
Service FIN-15860 Hollola 2 http://www.sew-eurodrive.fi
sew@sew.fi
Fabrică Karkkila SEW Industrial Gears Oy Tel. +358 201 589-300
Uzină montaj Valurinkatu 6, PL 8 Fax +358 201 589-310
FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 187


Listă de adrese
13

Gabun
Vânzări Libreville ESG Electro Services Gabun Tel. +241 741059
Feu Rouge Lalala Fax +241 741059
1889 Libreville esg_services@yahoo.fr
Gabun

Grecia
Vânzări Atena Christ. Boznos & Son S.A. Tel. +30 2 1042 251-34
12, K. Mavromichali Street Fax +30 2 1042 251-59
P.O. Box 80136 http://www.boznos.gr
GR-18545 Piraeus info@boznos.gr

Hong Kong
Uzină montaj Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD. Tel. +852 36902200
Vânzări Unit No. 801-806, 8th Floor Fax +852 36902211
Service Hong Leong Industrial Complex contact@sew-eurodrive.hk
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong

India
Sediu Central Vadodara SEW-EURODRIVE India Private Limited Tel. +91 265 3045200,
Uzină montaj Plot No. 4, GIDC +91 265 2831086
Vânzări POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243 Fax +91 265 3045300,
Service Gujarat +91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
salesvadodara@seweurodriveindia.com
Uzină montaj Chennai SEW-EURODRIVE India Private Limited Tel. +91 44 37188888
Vânzări Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Fax +91 44 37188811
Service Mambakkam Village saleschennai@seweurodriveindia.com
Sriperumbudur - 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu

Irlanda
Vânzări Dublin Alperton Engineering Ltd. Tel. +353 1 830-6277
Service 48 Moyle Road Fax +353 1 830-6458
Dublin Industrial Estate info@alperton.ie
Glasnevin, Dublin 11 http://www.alperton.ie

Israel
Vânzări Tel Aviv Liraz Handasa Ltd. Tel. +972 3 5599511
Ahofer Str 34B / 228 Fax +972 3 5599512
58858 Holon http://www.liraz-handasa.co.il
office@liraz-handasa.co.il

Italia
Uzină montaj Solaro SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Tel. +39 02 96 9801
Vânzări Via Bernini,14 Fax +39 02 96 799781
Service I-20020 Solaro (Milano) http://www.sew-eurodrive.it
sewit@sew-eurodrive.it

Japonia
Uzină montaj Iwata SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD Tel. +81 538 373811
Vânzări 250-1, Shimoman-no, Fax +81 538 373855
Service Iwata http://www.sew-eurodrive.co.jp
Shizuoka 438-0818 sewjapan@sew-eurodrive.co.jp

188 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Listă de adrese
13

Kazahstan
Vânzări Almatî ТОО "СЕВ-ЕВРОДРАЙВ" Тел. +7 (727) 334 1880
пр.Райымбека, 348 Факс +7 (727) 334 1881
050061 г. Алматы http://www.sew-eurodrive.kz
Республика Казахстан sew@sew-eurodrive.kz

Kenya
Vânzări Nairobi Barico Maintenances Ltd Tel. +254 20 6537094/5
Kamutaga Place Fax +254 20 6537096
Commercial Street info@barico.co.ke
Industrial Area
P.O.BOX 52217 - 00200
Nairobi

Letonia
Vânzări Riga SIA Alas-Kuul Tel. +371 6 7139253
Katlakalna 11C Fax +371 6 7139386
LV-1073 Riga http://www.alas-kuul.com
info@alas-kuul.com

Liban
Vânzăr Libani Beirut Gabriel Acar & Fils sarl Tel. +961 1 510 532
B. P. 80484 Fax +961 1 494 971
Bourj Hammoud, Beirut ssacar@inco.com.lb
After Sales Service service@medrives.com
Vânzări Iordania / Beirut Middle East Drives S.A.L. (offshore) Tel. +961 1 494 786
Kuweit / Arabia Sin El Fil. Fax +961 1 494 971
Saudită / Siria
B. P. 55-378 info@medrives.com
Beirut http://www.medrives.com
After Sales Service service@medrives.com

Lituania
Vânzări Alytus UAB Irseva Tel. +370 315 79204
Statybininku 106C Fax +370 315 56175
LT-63431 Alytus irmantas@irseva.lt
http://www.sew-eurodrive.lt

Luxemburg
Uzină montaj Bruxelles SEW-EURODRIVE n.v./s.a. Tel. +32 16 386-311
Vânzări Researchpark Haasrode 1060 Fax +32 16 386-336
Service Evenementenlaan 7 http://www.sew-eurodrive.lu
BE-3001 Leuven info@sew-eurodrive.be

Madagascar
Vânzări Antananarivo Ocean Trade Tel. +261 20 2330303
BP21bis. Andraharo Fax +261 20 2330330
Antananarivo. oceantrabp@moov.mg
101 Madagascar

Malaysia
Uzină montaj Johor SEW-EURODRIVE SDN BHD Tel. +60 7 3549409
Vânzări No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya Fax +60 7 3541404
Service 81000 Johor Bahru, Johor sales@sew-eurodrive.com.my
West Malaysia

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 189


Listă de adrese
13

Marea Britanie
Uzină montaj Normanton SEW-EURODRIVE Ltd. Tel. +44 1924 893-855
Vânzări Beckbridge Industrial Estate Fax +44 1924 893-702
Service Normanton http://www.sew-eurodrive.co.uk
West Yorkshire info@sew-eurodrive.co.uk
WF6 1QR
Drive Service Hotline / dispecerat permanent Tel. 01924 896911

Maroc
Vânzări Mohammedia SEW-EURODRIVE SARL Tel. +212 523 32 27 80/81
Service 2 bis, Rue Al Jahid Fax +212 523 32 27 89
28810 Mohammedia sew@sew-eurodrive.ma
http://www.sew-eurodrive.ma

Mexic
Uzină montaj Quéretaro SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV Tel. +52 442 1030-300
Vânzări SEM-981118-M93 Fax +52 442 1030-301
Service Tequisquiapan No. 102 http://www.sew-eurodrive.com.mx
Parque Industrial Quéretaro scmexico@seweurodrive.com.mx
C.P. 76220
Quéretaro, México

Namibia
Vânzări Swakopmund DB Mining & Industrial Services Tel. +264 64 462 738
Einstein Street Fax +264 64 462 734
Strauss Industrial Park sales@dbmining.in.na
Unit1
Swakopmund

Nigeria
Vânzări Lagos EISNL Engineering Solutions and Drives Ltd Tel. +234 (0)1 217 4332
Plot 9, Block A, Ikeja Industrial Estate team.sew@eisnl.com
(Ogba Scheme) http://www.eisnl.com
Adeniyi Jones St. End
Off ACME Road, Ogba, Ikeja, Lagos
Nigeria

Norvegia
Uzină montaj Moss SEW-EURODRIVE A/S Tel. +47 69 24 10 20
Vânzări Solgaard skog 71 Fax +47 69 24 10 40
Service N-1599 Moss http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no

Noua Zeelandă
Uzină montaj Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. Tel. +64 9 2745627
Vânzări P.O. Box 58-428 Fax +64 9 2740165
Service 82 Greenmount drive http://www.sew-eurodrive.co.nz
East Tamaki Auckland sales@sew-eurodrive.co.nz
Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. Tel. +64 3 384-6251
10 Settlers Crescent, Ferrymead Fax +64 3 384-6455
Christchurch sales@sew-eurodrive.co.nz

Pakistan
Vânzări Karachi Industrial Power Drives Tel. +92 21 452 9369
Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central Fax +92-21-454 7365
Commercial Area, seweurodrive@cyber.net.pk
Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8,
Karachi

190 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Listă de adrese
13

Peru
Uzină montaj Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES Tel. +51 1 3495280
Vânzări S.A.C. Fax +51 1 3493002
Service Los Calderos, 120-124 http://www.sew-eurodrive.com.pe
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Polonia
Uzină montaj Łódź SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. Tel. +48 42 676 53 00
Vânzări ul. Techniczna 5 Fax +48 42 676 53 49
Service PL-92-518 Łódź http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl
Service Tel. +48 42 6765332 / 42 6765343 Linia serwisowa Hotline 24H
Fax +48 42 6765346 Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)
serwis@sew-eurodrive.pl

Portugalia
Uzină montaj Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA. Tel. +351 231 20 9670
Vânzări Apartado 15 Fax +351 231 20 3685
Service P-3050-901 Mealhada http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

Republica Cehă
Vânzări Hostivice SEW-EURODRIVE CZ s.r.o. Tel. +420 255 709 601
Uzină montaj Floriánova 2459 Fax +420 235 350 613
Service 253 01 Hostivice http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz
Drive Service HOT-LINE +420 800 739 739 (800 SEW SEW) Servis:
Hotline / Tel. +420 255 709 632
dispecerat
Fax +420 235 358 218
permanent
servis@sew-eurodrive.cz

România
Vânzări Bucureşti Sialco Trading SRL Tel. +40 21 230-1328
Service str. Brazilia nr. 36 Fax +40 21 230-7170
011783 Bucuresti sialco@sialco.ro

Rusia
Uzină montaj Sankt ZAO SEW-EURODRIVE Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Vânzări Petersburg P.O. Box 36 Fax +7 812 3332523
Service RUS-195220 St. Petersburg http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

Senegal
Vânzări Dakar SENEMECA Tel. +221 338 494 770
Mécanique Générale Fax +221 338 494 771
Km 8, Route de Rufisque senemeca@sentoo.sn
B.P. 3251, Dakar http://www.senemeca.com

Serbia
Vânzări Belgrad DIPAR d.o.o. Tel. +381 11 347 3244 /
Ustanicka 128a +381 11 288 0393
PC Košum, IV sprat Fax +381 11 347 1337
SRB-11000 Beograd office@dipar.rs

Singapore
Uzină montaj Singapore SEW-EURODRIVE PTE. LTD. Tel. +65 68621701
Vânzări No 9, Tuas Drive 2 Fax +65 68612827
Service Jurong Industrial Estate http://www.sew-eurodrive.com.sg
Singapore 638644 sewsingapore@sew-eurodrive.com

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 191


Listă de adrese
13

Slovacia
Vânzări Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o. Tel. +421 2 33595 202
Rybničná 40 Fax +421 2 33595 200
SK-831 06 Bratislava sew@sew-eurodrive.sk
http://www.sew-eurodrive.sk
Žilina SEW-Eurodrive SK s.r.o. Tel. +421 41 700 2513
Industry Park - PChZ Fax +421 41 700 2514
ulica M.R.Štefánika 71 sew@sew-eurodrive.sk
SK-010 01 Žilina
Banská Bystrica SEW-Eurodrive SK s.r.o. Tel. +421 48 414 6564
Rudlovská cesta 85 Fax +421 48 414 6566
SK-974 11 Banská Bystrica sew@sew-eurodrive.sk
Košice SEW-Eurodrive SK s.r.o. Tel. +421 55 671 2245
Slovenská ulica 26 Fax +421 55 671 2254
SK-040 01 Košice sew@sew-eurodrive.sk

Slovenia
Vânzări Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. Tel. +386 3 490 83-20
Service UI. XIV. divizije 14 Fax +386 3 490 83-21
SLO - 3000 Celje pakman@siol.net

Spania
Uzină montaj Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Tel. +34 94 43184-70
Vânzări Parque Tecnológico, Edificio, 302 Fax +34 94 43184-71
Service E-48170 Zamudio (Vizcaya) http://www.sew-eurodrive.es
sew.spain@sew-eurodrive.es

SUA
Fabrică Southeast SEW-EURODRIVE INC. Tel. +1 864 439-7537
Uzină montaj Region 1295 Old Spartanburg Highway Fax Sales +1 864 439-7830
Vânzări P.O. Box 518 Fax Manufacturing +1 864 439-9948
Service Lyman, S.C. 29365 Fax Assembly +1 864 439-0566
Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com
Uzină montaj Northeast SEW-EURODRIVE INC. Tel. +1 856 467-2277
Vânzări Region Pureland Ind. Complex Fax +1 856 845-3179
Service 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 csbridgeport@seweurodrive.com
Bridgeport, New Jersey 08014
Midwest Region SEW-EURODRIVE INC. Tel. +1 937 335-0036
2001 West Main Street Fax +1 937 332-0038
Troy, Ohio 45373 cstroy@seweurodrive.com
Southwest SEW-EURODRIVE INC. Tel. +1 214 330-4824
Region 3950 Platinum Way Fax +1 214 330-4724
Dallas, Texas 75237 csdallas@seweurodrive.com
Western Region SEW-EURODRIVE INC. Tel. +1 510 487-3560
30599 San Antonio St. Fax +1 510 487-6433
Hayward, CA 94544 cshayward@seweurodrive.com
La cerere se vor furniza şi alte adrese ale punctelor de service din SUA.

Suedia
Uzină montaj Jönköping SEW-EURODRIVE AB Tel. +46 36 3442 00
Vânzări Gnejsvägen 6-8 Fax +46 36 3442 80
Service S-55303 Jönköping http://www.sew-eurodrive.se
Box 3100 S-55003 Jönköping jonkoping@sew.se

192 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Listă de adrese
13

Swaziland
Vânzări Manzini C G Trading Co. (Pty) Ltd Tel. +268 2 518 6343
PO Box 2960 Fax +268 2 518 5033
Manzini M200 engineering@cgtrading.co.sz

Ţările de Jos
Uzină montaj Rotterdam SEW-EURODRIVE B.V. Tel. +31 10 4463-700
Vânzări Industrieweg 175 Fax +31 10 4155-552
Service NL-3044 AS Rotterdam Service: 0800-SEWHELP
Postbus 10085 http://www.sew-eurodrive.nl
NL-3004 AB Rotterdam info@sew-eurodrive.nl

Thailanda
Uzină montaj Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. Tel. +66 38 454281
Vânzări 700/456, Moo.7, Donhuaroh Fax +66 38 454288
Service Muang sewthailand@sew-eurodrive.com
Chonburi 20000

Tunisia
Vânzări Tunis T. M.S. Technic Marketing Service Tel. +216 79 40 88 77
Zone Industrielle Mghira 2 Fax +216 79 40 88 66
Lot No. 39 http://www.tms.com.tn
2082 Fouchana tms@tms.com.tn

Turcia
Uzină montaj Istanbul SEW-EURODRIVE Tel. +90-262-9991000-04
Vânzări Hareket Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Fax +90-262-9991009
Service Şirketi http://www.sew-eurodrive.com.tr
Gebze Organize Sanayi Bölgesi 400.Sokak sew@sew-eurodrive.com.tr
No:401
TR-41480 Gebze KOCAELİ

Ucraina
Uzină montaj Dniepropetrovsk ООО «СЕВ-Евродрайв» Тел. +380 56 370 3211
Vânzări ул.Рабочая, 23-B, офис 409 Факс. +380 56 372 2078
Service 49008 Днепропетровск http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua

Ungaria
Vânzări Budapesta SEW-EURODRIVE Kft. Tel. +36 1 437 06-58
Service H-1037 Budapest Fax +36 1 437 06-50
Kunigunda u. 18 http://www.sew-eurodrive.hu
office@sew-eurodrive.hu

Venezuela
Uzină montaj Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Tel. +58 241 832-9804
Vânzări Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319 Fax +58 241 838-6275
Service Zona Industrial Municipal Norte http://www.sew-eurodrive.com.ve
Valencia, Estado Carabobo ventas@sew-eurodrive.com.ve
sewfinanzas@cantv.net

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 193


Listă de adrese
13

Vietnam
Vânzări Ho Şi Min (oraş) Toate domeniile de utilizare în afară de Tel. +84 8 8301026
porturi, companii de prelucrare a oţelului, Fax +84 8 8392223
centrale energetice pe cărbune şi companii
namtrungco@hcm.vnn.vn
offshore:
truongtantam@namtrung.com.vn
Nam Trung Co., Ltd
khanh-nguyen@namtrung.com.vn
250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town,
Binh Duong Province
HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street
District 10, Ho Chi Minh City
Porturi şi companii offshore: Tel. +84 8 62969 609
DUC VIET INT LTD Fax +84 8 62938 842
Industrial Trading and Engineering Services totien@ducvietint.com
A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02,
Tan Binh District, 70000 Ho Chi Minh City
Centrale energetice pe cărbune şi companii Tel. +84 835170381
de prelucrare a oţelului: Fax +84 835170382
Thanh Phat Co Ltd sales@thanh-phat.com
DMC Building, L11-L12, Ward3,
Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City
Hanoi Nam Trung Co., Ltd Tel. +84 4 37730342
R.205B Tung Duc Building Fax +84 4 37762445
22 Lang ha Street namtrunghn@hn.vnn.vn
Dong Da District, Hanoi City

Zambia
Vânzări Kitwe EC Mining Limited Tel. +260 212 210 642
Plots No. 5293 & 5294,Tangaanyika Road, Fax +260 212 210 645
Off Mutentemuko Road, sales@ecmining.com
Heavy Industrial Park, http://www.ecmining.com
P.O.BOX 2337
Kitwe

194 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Index

Index
A Categoria 3GD
Abur ....................................................................45 Racordarea ventilatorului auxiliar ................ 59
Acoperiş de protecţie ..........................................28 Senzor de temperatură (TF) ........................ 47
Adăugiri mecanice ..............................................19 CEM .......................................................41, 68, 72
Adâncituri plane ..................................................40 Clasa de temperatură
Aerisire ................................................................20 Categoria 2GD şi 3GD ................................. 46
AG7. ....................................................................59 Clasă de rezistenţă, şuruburi ............................. 96
AH7. ....................................................................59 Condiţii ambiante
Alimentare cu aer de răcire .................................28 Radiaţie nocivă ............................................ 45
Alocare convertizor Temperatură ambiantă ................................ 45
Categoria 2GD .............................................66 Condiţii de exploatare ........................................ 45
Categoria 3GD .............................................70 Conductor de protecţie ....................................... 41
Alternative de racord ...........................................20 Conexiune stea
Arc de tracţiune în colivie ....................................32 C13 ............................................................ 166
AS7. ....................................................................59 R13 ............................................................ 165
Asociere motor convertizor Conexiune triunghi
Categoria 2GD .............................................66 C13 ............................................................ 166
Categoria 3GD .............................................70 R13 ............................................................ 165
Construcţia motorului ......................................... 13
B
Contacte de comutare .................................. 39, 83
Bandă de încălzire ..............................................61
Convertizor de frecvenţă .............................. 63, 64
BE05 – BE2 ......................................................113
Combinaţii pentru categoria 2GD ................ 66
BE1 – BE11 ......................................................114
Combinaţii pentru categoria 3GD ................ 70
BE20 .................................................................115
Funcţionare .................................................. 63
BE30 – BE32 ....................................................116
Setarea parametrilor pentru
Blocaj la mers înapoi RS .....................................92
categoria 2GD ................................ 85
Ungerea ........................................................94
Setarea parametrilor pentru categoria 3 ...... 90
Bornă în serie ......................................................53
Cupluri de strângere cutie de borne ................... 36
KCC ..............................................................53
Curăţare ............................................................. 96
Borne auxiliare, dispunere ................................174
Curenţi de frână ............................................... 138
C Cutie de borne
Cablare ...............................................................41 Cu arc de tracţiune în colivie ....................... 32
Capac .......................................................... 37, 38 Cu placă de borne şi cadru de protecţie
Capăt de arbore, al doilea ............................ 37, 38 împotriva conturnării ....................... 34
Caracteristică-limită ............................................74 Cupluri de strângere .................................... 36
Categoria 2 .........................................................64 Rotire ........................................................... 32
Funcţionarea în siguranţă a motoarelor .......65 Cuvintele-semnal în instrucţiunile de siguranţă .... 6
Categoria 2GD şi 3GD ........................................46 D
Clase de temperatură ...................................46 Date tehnice ..................................................... 128
Întrerupător de protecţie a motorului ............47 Dispozitiv de montare ................................ 159
Senzor de temperatură (TF) .........................47 Traductor de valori absolute SSI ............... 157
Temperatura suprafeţei ................................46 Traductor incremental cu arbore
Categoria 3 de introducere ............................... 157
Funcţionarea în siguranţă a motoarelor .......69 Traductor incremental cu arbore
distanţier ....................................... 157
Traductor incremental de turaţie
cu arbore masiv ............................ 159
Traductor valori absolute ........................... 158

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 195


Index

Declaraţie de conformitate ......................... 46, 179 Echipamente, suplimentare ......................... 19, 55


Defecţiuni ..........................................................160 EG7. ................................................................... 59
Defecţiuni la frână .............................................163 EH7. ................................................................... 59
Defecţiuni la funcţionarea cu convertizor Elemente de acţionare, fixare ............................ 29
de frecvenţă ......................................................164 Eliminarea deşeurilor ....................................... 164
Defecţiuni la motor ............................................161 Equipment Protection Level (EPL) ..................... 22
Demarare uşoară ................................................82 ES7. ................................................................... 59
Demontarea traductorului .................................102
F
EV.., AV.. şi XV.. ........................................102
Fantă de lucru .................................................. 137
Demontarea traductorului de valori absolute ....102
BE05 – BE32 setare .................................. 117
Demontarea traductorului
incremental ........................................98, 100, 102 Filtru de ieşire .................................................... 79
EV.., AV.. şi XV.. ........................................102 Fir masiv, racord ................................................ 51
Demontarea traductorului special .....................102 Forţă axială, permisă ....................................... 128
Demontare, traductor ................................. 98, 100 Forţe transversale, permise ............................. 128
Denumirea tipului ................................................18 Frână
Înregistrator de temperatură .........................20 BE05 – BE2 ............................................... 113
Denumirea tipului EDR BE1 – BE11 ............................................... 114
Adăugiri mecanice ........................................19 BE20 .......................................................... 115
Aerisire .........................................................20 BE30 – BE32 ............................................. 116
Alte variante suplimentare ............................21 Fantă de lucru ............................................ 137
Modele de ieşiri ............................................19 Momente de frânare .................................. 137
Motoare cu protecţie la explozie ...................21 Operaţiune de comutare ............................ 137
Senzor de temperatură şi înregistrator Frână BE.. ........................................................ 149
de temperatură ................................20 Funcţionare cu convertor de frecvenţă .............. 41
Seria motorului .............................................19 Funcţionarea cu comutare ................................. 44
Traductor ......................................................20 Funcţionarea în siguranţă
Variante de racord ........................................20 Motoarele din categoria 2 ............................ 65
Depozitarea pe termen lung ................................25 Motoarele din categoria 3 ............................ 69
Dispozitiv de montare .........................................30 Funcţionarea la convertizor de frecvenţă ..... 41, 63
XV.A ...........................................................102 G
Dispozitiv de montare pentru traductoare ...........30 Garnituri ............................................................. 46
Dispozitiv de protecţie .........................................48 Gaze .................................................................. 45
Dispozitiv de protecţie a motorului ......................40
Dispunerea regletelor de borne ........................174 I
Documentaţia aplicabilă ......................................10 Indicaţii
Domeniu de temperatură redusă ........................96 Marcare în cadrul documentaţiei ................... 6
Drepturile de autor ................................................7 Inele de etanşare radială ................................... 95
Inspectare motor cu frânare
E EDR.71 – EDR.225 ................................... 112
Echilibrare de potenţial .......................................40 Inspectarea motorului
Echipamente de joasă tensiune ..........................39 EDR.71 – EDR.225 ................................... 107
Echipamente suplimentare .................................55 Inspecţie tehnică ................................................ 95
Prezentare generală .....................................19 Instalarea ..................................................... 10, 27
Electrică ....................................................... 39
În locuri umede sau în aer liber ................... 28
Mecanică ..................................................... 24

196 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Index

Instalaţia electrică ...............................................39 L


Instrucţiuni de siguranţă ........................................8 Lăcuirea ....................................................... 36, 96
Funcţionarea ................................................12 Lubrifiere
Generalităţi .....................................................8 Rulment ....................................................... 97
Instalarea ......................................................10 Lubrifierea rulmenţilor ........................................ 97
Marcaj în cadrul documentaţiei ......................6 Lucrări premergătoare pentru întreţinerea
Racord electric .............................................11 motorului şi a frânei ............................................ 98
Structura instrucţiunilor de siguranţă M
inserate ..............................................6
Marcajul ATEX ................................................. 159
Structura instrucţiunilor de siguranţă
Marcajul CE ..................................................... 159
referitoare la o anumită situaţie .........6
Marcajul VIK ..................................................... 159
Transportul ...................................................10
Marcaj, plăcuţă de identificare ......................... 159
Utilizarea adecvată .........................................9
Mască de protecţie ............................................. 38
Instrucţiuni de siguranţă inserate ..........................6
Măsurarea rezistenţei frână ............................. 141
Instrucţiuni de siguranţă referitoare la o
anumită situaţie .....................................................6 Modele de ieşiri .................................................. 19
Instrucţiuni generale de siguranţă .........................8 Modele de montare ............................................ 19
Instrucţiuni privind proiectarea Modificarea direcţiei de blocaj ............................ 92
Forţă axială .................................................128 Modificarea momentului de frânare
Forţe transversale ......................................128 BE05-BE32 ................................................ 121
Intervale de inspectare ........................................97 Modul de control al frânei BE
Intervale de întreţinere ........................................97 Dulap de comandă .................................... 144
Intervale pentru inspectare şi întreţinere .............97 Montare în spaţiul de racordare al
motorului ....................................... 145
Î Modul de control frână
Îmbunătăţirea împământării ................................41 BGE ........................................................... 171
Împământarea .............................................. 41, 52 BME ........................................................... 172
Înălţime de montaj ...............................................45 Modulul de control al frânei .......................... 40, 54
Înălţime, instalare ................................................45 Moduri de lucru .................................................. 62
Încălzire ...............................................................61 Moduri de racordare a motorului ........................ 49
Încălzirea în timpul staţionării ....................... 45, 61 Momente de frânare ................................. 136, 137
Încărcare electrostatică .......................................36 Monitorizare ....................................................... 47
Înlocuirea arcurilor de frână Montaj
BE05 – BE32 ..............................................121 Toleranţe ..................................................... 29
Înlocuirea corpului magnetic Montare
BE05 – BE32 ..............................................123 Dispozitiv de montare al traductorului
Înlocuirea frânelor XH.A ............................................... 31
EDR.71 – EDR.80 ......................................125 Dispozitiv de montare pentru traductoare
EDR.90 – EDR.225 ....................................126 XV.A ............................................... 30
Înlocuirea plăcuţelor de frână Montare XH.A .................................................... 31
BE05 – BE32 ..............................................119 Montare XV.A ..................................................... 30
Înregistrator temperatură PT100 .........................58 Montarea traductoarelor de la alţi producători ... 29
Întrerupător de protecţie a motorului ...................48 Montare, condiţii ................................................. 24
Categoria 2G, 2D şi 2GD .............................47 Motoare cu protecţie la explozie ........................ 21
Întreţinerea ..........................................................95 Motor
Categoria 2GD şi 3GD ................................. 46
K
Depozitarea pe termen lung ........................ 25
KTY84-130 ..........................................................57
Instalarea ..................................................... 27
Racordare prin borna în serie ...................... 53
Uscare ......................................................... 25

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 197


Index

Motoreductoare ............................................ 68, 72 Racordul frânei ................................................... 54


MOVITRAC® B ....................................................66 Raport de verificare ............................................ 95
Recuperare de energie ...................................... 64
O
Reglete de borne, dispunere ............................ 174
Operaţie de comutare frână BE ........................149
Reparaţii ............................................................. 95
Operaţiune de comutare ...................................137
Repunerea în funcţiune ...................................... 95
Opţiuni ................................................................19
Rezistenţa de izolaţie ......................................... 25
Orificii de trecere a cablului .................................39
Rezistenţe ........................................................ 141
Orificii filetate ......................................................39
Roţi de curea ...................................................... 28
P RS ...................................................................... 92
Papuc inelar de cablu, racord .............................51 Rulmenţii motorului ............................................ 97
Papuci de cablu tubulari ......................................50
S
Partea mecanică .................................................24
Scheme electrice ....................................... 49, 165
Particularităţi ale funcţionării cu comutare ..........44
Conexiune stea C13 .................................. 166
Piese de schimb ..................................................96
Conexiune stea R13 .................................. 165
Placa de borne ....................................................50
Conexiune triunghi C13 ............................. 166
Plăcuţă de identificare .........................................17
Conexiune triunghi R13 ............................. 165
Marcaj .........................................................159
Traductor ................................................... 173
Poluări ale mediului .............................................46
Se conectează motorul ...................................... 49
Praf .....................................................................45
Sensul de rotaţie a motorului ............................. 93
Prevederi pentru instalare ...................................39
Senzor de temperatură cu conductor rece
Proiectare aplicaţie
Categoria 2GD şi 3GD ................................. 47
Specială ........................................................75
Senzor de temperatură KTY84-130 ................... 57
Tpică .............................................................73
Senzor de temperatură TF ................................. 55
Proiectarea ..........................................................76
Categoria 2GD şi 3GD ................................. 47
Protecţia motorului
Senzor de temperatură/înregistrator
Întrerupător de protecţie a motorului ............47
de temperatură ................................................... 20
Protecţia termică a motorului
Service ............................................................. 164
Categoria 2GD .............................................67
Setarea parametrilor
Categoria 3GD .............................................72
Convertizor de frecvenţă pentru
Protecţie contra exploziei, denumire ...................22 categoria 2GD ................................ 85
Protecţie la aprindere ..........................................22 Convertizorul de frecvenţă pentru
Protecţie motor ................................ 46, 47, 67, 72 categoria 3 ...................................... 90
PT100 .................................................................58 Structura motorului cu frânare
Punere în funcţiune .............................................83 EDR.160 – EDR.225 ................................. 111
R EDR.71 – EDR.80 ..................................... 109
Racord EDR.90 – EDR.132 ................................... 110
Cablu ............................................................97 Structură
Indicaţii .........................................................49 EDR.160 – EDR.180 ........................... 15, 105
Motor ............................................................49 EDR.160 – EDR.225 cu BE ....................... 111
PE .................................................................52 EDR.200 – EDR.225 ........................... 16, 106
Schemă electrică ..........................................49 EDR.71 – EDR.132 ............................. 14, 104
Traductor ......................................................60 EDR.71 – EDR.80 cu BE ........................... 109
Racord electric ....................................................11 EDR.90 – EDR.132 cu BE ......................... 110
Racordarea motorului Motor ..................... 14, 15, 16, 104, 105, 106
Bornă în serie KCC ......................................53 Motor cu frânare ........................109, 110, 111
Placa de borne .............................................50
Prin borna în serie ........................................53

198 Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie


Index

T U
Tabel de lubrifianţi .............................................156 Uscare, motor .................................................... 25
Temperatura .......................................................45 Utilizarea adecvată .............................................. 9
Temperatura suprafeţei Uzura ................................................................. 97
Categoria 2GD şi 3GD .................................46
V
Tensiune circuit intermediar ................................64
Variantă specială ............................................... 24
Tensiune de impuls .............................................63
Variante suplimentare ........................................ 21
Tensiune la borne ........................................ 73, 75
Ventilator auxiliar
Tensiune reţea de alimentare .............................77
Interval de utilizare a tensiunii ................... 176
Tensiunea la bornele motorului
Manual de operare şi de întreţinere
Calculare ......................................................76 WISTRO ....................................... 177
TF .......................................................................55 Plan de conexiuni ...................................... 175
Tip de protecţie ...................................................96 Plan de conexiuni ...................................... 175
Tipuri de rulmenţi ..............................................155 Racordare în categoria 3GD ........................ 59
Toleranţe la lucrările de montaj ...........................29 Ventilator auxiliar V ............................................ 59
Traductoare de viteză ale arborilor tubulari ........31 Ventilator auxiliar VE .......................................... 59
Traductor .............................................................20 Montare ..................................................... 103
AG7. .............................................................59 Ventilator auxiliar VE, plan de conexiuni .......... 175
AH7. .............................................................59 Ventilator auxiliar WISTRO .............................. 177
AS7. ..............................................................59 Ventilatorul auxiliar VE
Date tehnice ...............................................157
Demontare ....................................................98
EG7. .............................................................59
EH7. .............................................................59
ES7. ..............................................................59
Montarea traductoarelor de la alţi
producători ......................................29
Racord ..........................................................60
Schemă electrică de racord ........................173
Traductor ataşat ..................................................59
Transformator de separare .................................25
Transportul ..........................................................10

Manual de operare – Motoare trifazate EDR.71 – 225 cu protecţie la explozie 199


SEW-EURODRIVE—Driving the world

SEW-EURODRIVE
Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG


P.O. Box 3023
D-76642 Bruchsal/Germany
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com
www.sew-eurodrive.com