Sunteți pe pagina 1din 2
Anexa nr. 5 eas Model 2016 ITL - 005 . <-unrareasunptZUSESADMINSTIAT-TERTORALAS . CURTICT F a Codul de integstrare fiscal: 3519402 Ree aac ‘Aesa'Con IBANTeV emi [Ni data nrgisrar tn Regina de evident a miloncelor de wanspor supuse inmatricularivioegistii, DECLARATIE FISCALA: PENTRU STABILIREA IMPOZITULUVTAXEI PE MULOACELE DE TRANSPORT AFLATE IN PROPRIETATEA perseanelr fice (PF) Cpersoaeorariice P) Subsemnatul Contribuabilul PF) iputemicit (PS) BLICLAL serie... nr CNP + judet Toe. fe SCOOT ny BE. crn ft By BLOG re SERED CB ue 8 sr AAD non fax, udres de e-mail a Contribuabilul (PJ) . sess Codul de identificare fiscal . judet loc. cod postal SCOT, StF, ny BIO vn SCAFA CL) AP tel. fax . adres de e-mail , inegistrat la registrul comerului la or , cont IBAN deschis la in temeiul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarle i completarileulterioare declarc& am