Sunteți pe pagina 1din 21

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR

AUTORIZATI DIN ROMANIA

Bilet nr.440 - OMFP 3055 - Cadrul legislativ


si studiu de caz privind: contabilitatea
operatiunilor privind decontarile cu debitori
si creditori diversi

Stagiar: Florea Georgiana


An: III -

Bucuresti
2014
0

Sem: II

Cuprins

1. Introducere
2. Delimitari debitori si creditori

3. Creditori diversi si debitori diversi


4. Studiu de caz

Bibliografie

1. Introducere
1

2
2
4
11

Agentul economic, indiferent de profilul de activitate, de forma juridica, de dimensiunea


si spatiul socio-economic in care activeaza, este nevoit sa evalueze periodic performantele sale
economico-financiare, sa descopere in maniera cauzala aspectele pozitive si negative din
activitatea sa si sa aprecieze corect capacitatea de a se adapta la dinamismul mediului in care este
amplasat. Pentru a fi posibil acest lucru trebuie sa cunoastem in orice moment starea si
functionarea elementelor sale componente, iar rolul esential ii va reveni contabilitatii, in calitate
de sistem informational orientat spre cunoasterea si gestiunea valorilor patrimoniale. Un loc
central in cadrul sistemului informational-contabil al intreprinderii care desfasoara acte de
comert il detine contabilitatea decontarilor cu clientii si furnizorii, informatiile furnizate de
aceasta componenta fiind utile atat conducerii, cat si tertilor cucare aceasta intra in relatii.
Aceasta lucrare evidentiaza modul de contabilizare a decontarilor cu creditorii si debitorii si
importanta pe care cunoasterea acestor aspecte o are asupra procesului decizional din unitate.
Lucrarea este structurata in trei parti, iar punctul de plecare este ideea ca orice agent economic,
in vederea realizrii obiectului de activitate, este nevoit sa intre in relatii economice diverse, relatii
care genereaz drepturi (creane) si obligaii (datorii).

2. Delimitari debitori si creditori


Pe parcursul desfasurarii activitatii, agentii economici intra in relatii cu terte persoane
fizice sau juridice. Asemenea relatii genereaza drepturi (creante) si obligatii (datorii) fie cu
persoane (fizice sau juridice) din afara unitatii, fie cu persoane fizice din interiorul unitatii.
Conform OMFP nr. 3055 / 2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu
directivele europene, contabilitatea tertilor asigura informatiile necesare pentru evidenta acestor
creante sau datorii in relatie cu aceste terte persoane ( furnizori, clienti, personal, asigurari si
protectia sociala, bugetul de stat, unitati din cadrul grupului, asociati/actionari).
Datoria este obligatia contractata de un tert si care presupune plata ulterioara a unei sume
de bani, livrarea unui bun, prestarea unui serviciu sau efecutarea unei lucrari in folosul acestuia.

Datoriile se pot concretiza in forme complexe si variate fie in cadrul unor relatii de
decontare ale unitatii patrimoniale care genereaza obligatii fata de persoane fizice sau juridice
(furnizorii, clientii, salariatii, etc.) pentru livrarile sau prestatiile ca echivalent al acestora, fie in
cadrul unor obligatii banesti ce decurg din reglementari legale (impozite si taxe la buget,
contributii la asigurari si protectia sociala etc.).
Creanta se concretizeaza in dreptul de a pretinde plata unei sume de bani, prestarea unui
serviciu sau executarea unei lucrari. Ele se nasc din relatiile comerciale cu clientii sau din alte
operatiuni cu parteneri ocazionali.
Creantele se reflecta in contabilitate din momentul crearii dreptului fata de terti pana in
momentul stingerii (incasarii) lor. Conturile de creante pe termen scurt au functie contabila de
activ.Prin structura sa,sistemul de conturi se diferentiaza pe categorii de creante,iar in cadrul
fiecarei categorii conturile analitice se creeaza pe fiecare persoana fizica sau juridica
Operatiile de decontare ce se creeaza fata de furnizori provin, in principal, din
aprovizionari cu active circulante materiale (materii prime, materiale consumabile, marfuri,
ambalaje, obiecte de inventar, etc.), din lucrari executate si servicii prestate, precum si din alte
operatii executate, de regula, pe baza unor contracte incheiate cu diverse persoane juridice.
Datoriile si creantele se pot grupa astfel:
- datorii si creante comerciale fata de furnizori sau/si clienti;
- datorii si creante fata de salariati;
- datorii si creante fata de bugetul de asigurari sociale;
- datorii si creante fata de bugetul statului;
- datorii si creante fata de asociati.
Evaluarea creantelor se face conform urmatoarelor reguli:
la intrarea in patrimoniu creantele sunt evidentiate la valoarea nominala;
la inventariere riscul de neincasare al oricarei creante da nastere unui provizion, iar cresterea
valorii nominale de incasare genereaza un venit numai in varianta unei majorari sigure si
definitive.
Diminuarea valorii nominale de rambursare in varianta in care are un caracter definitiv
conduce la inregistrarea unei pierderi, iar cand nu are caracter ireversibil conduce la constituirea
unui provizion pentru depreciere.

Creantele si datoriile in valuta se inregistreaza in contabilitate atat in lei, la cursul de


schimb in vigoare la data efectuarii operatiunilor, cat si in valuta. Operatiunile in valuta trebuie
inregistrate in momentul recunoasterii initiale in moneda de raportare, aplicandu-se sumei in
valuta cursul de schimb dintre moneda de raportare si moneda straina, la data efectuarii
tranzactiei.
Evaluarea datoriilor se face respectand urmatoarele reguli:
in momentul intrarii in patrimoniu datoriile sunt evidentiate la valoarea nominala de rambursare:
la inventariere, cresterea de valoare judecata ireversibil reprezinta un supliment de datorie si se
inscrie in bilant ca atare in contrapartida find o cheltuiala a exercitiului.
Cresterea de valoare care nu are caracter definitiv se va materializa sub forma unui
provizion pentru riscuri si cheltuieli. Diminuarea valorii unei datorii cand este definitiva se va
evidentia ca o reducere de datorie, contrapartida fiind un venit al exercitiului. Cand diminuarea
nu este definitiva, conform principiului prudentei, datoria se mentine in contabilitate la valoarea
sa initiala.
In categoria operatiilor privind furnizorii sunt incluse de asemenea avansurile care se
acorda acestor unitati, cat si efectele de comert utilizate pentru stingerea partiala sau totala a
datoriilor create fata de unitatile in cauza. Organizarea contabilitatii operatiilor de decontare cu
furnizorii se realizeaza cu ajutorul conturilor sintetice de gradul I care constituie grupa 40
'Furnizori si conturi asimilate' din cadrul Planului general de conturi:
401 Furnizori
404 Furnizori de imobilizari
403 Efecte de platit
405 Efecte de platit pentru imobilizari
408 Furnizori facturi nesosite
409 Furnizori debitori
In afara de creantele curente pentru care se constituie conturi separate, agentii economici
pot constitui creante din relatiile cu creditorii diversi, precum creante din emisiunea de
obligatiuni, concesiuni, dividende sau dobanzi de incasat pentru titluri de plasament dar si din
debitele provenite din pagube materiale, amenzi, penalitati pretinse, stabilitate in baza unor
hotarari ale instantelor judecatoresti.

3. Creditori diversi si debitori diversi


Contabilitatea creantelor amintite anterior se organizeaza cu ajutorul contului 461
"Debitori diversi", care are functia contabila de activ.
Soldul debitor reprezinta sumele datorate unitatii de catre debitori.
In debitul contului 461 Debitori diversi se inregistreaza:
valoarea bunurilor constatate lipsa sau deteriorate, imputate tertilor (758, 4427);
pretul de vanzare al imobilizarilor corporale si necorporale cedate (758, 4427);
valoarea imobilizarilor financiare cedate (764);
valoarea debitelor reactivate (754);
suma imprumuturilor obtinute prin obligatiunile emise (161);
sumele de incasat reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate (167);
dividende de incasat aferente titlurilor imobilizate sau celor pe termen scurt (761, 762);
valoarea titlurilor de plasament pe termen scurt si a actiunilor proprii pe termen scurt, cedate,
precum si diferenta favorabila dintre pretul de cesiune si pretul de achizitie al acestora (501, 506,
508, 764);
valoarea sumei de incasat din vanzarea actiunilor proprii rascumparate (109, 141);
valoarea veniturilor inregistrate in avans (472);
sumele reprezentand avansuri de trezorerie, acordate de catre entitate persoanelor fizice, altele
decat propriii salariati, nedecontate pana la data bilantului (542);
valoarea despagubirilor si a penalitatilor datorate de terti (758);
sumele datorate de terti pentru redevente, locatii de gestiune si chirii (706);
dobanzile datorate de catre debitorii diversi (766);
diferentele favorabile de curs valutar, aferente creantelor in valuta, inregistrate cu ocazia
evaluarii acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765);
diferentele favorabile aferente creantelor cu decontare in functie de cursul unei valute,
inregistrate cu ocazia evaluarii acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului
financiar (768);
rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate in exercitiul financiar
5

curent, aferente exercitiilor financiare precedente (117).


In creditul contului 461 Debitori diversi se inregistreaza:
valoarea debitelor incasate (512, 531);
valoarea sconturilor acordate debitorilor (667);
sumele trecute pe pierderi cu prilejul scaderii din evidenta a debitorilor (654);
creante prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (658);
diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor in valuta, inregistrate la decontarea
acestora sau la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665);
diferentele nefavorabile aferente creantelor cu decontare in functie de cursul unei valute,
inregistrate cu ocazia decontarii acestora sau la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului
financiar (668).
Soldul contului reprezinta sumele datorate entitatii de catre debitori.
In afara de datoriile fata de furnizori, fata de personal si din alte operatiuni curente, in
activitatea unitatilor economice mai pot sa apara datorii si din operatii mai putin fercvente si de
ponderi relativ mai reduse. Creditori sunt cei care au sume datorate de institutie celor care i-au
furnizat bunuri si servicii pentru care acestia nu au fost platiti inca sau sume datorate celor care
au imprumutat institutia. In categoria creditorilor diversi se include datoriile fata de terti,pe baza
de titluri executorii si cele privind redeventele,locatiile de gestiune si chiriile,cele privind
achizitionarea valorilor mobiliare de plasament,precum si diferentele favorabile si nefavorabile
de curs valutar evidentiate cu cazia lichidarii creditorilor.Contabilitatea analitica se tine pe
fiecare creditor. Contul "462 Creditori diversi este un cont de pasiv.

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor datorate tertilor, pe baza de titluri
executorii sau a unor obligatii ale entitatii fata de terti provenind din alte operatii, altii decat
entitatile afiliate si entitatile legate prin interese de participare.
Contul 462 Creditori diversi este un cont de pasiv.

In creditul contului 462 Creditori diversi se inregistreaza:


sumele incasate si necuvenite (512, 531);
cheltuieli ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea entitatii (201);
sumele datorate tertilor reprezentand despagubiri si penalitati (658);
partea din subventii aferente activelor sau veniturilor, de restituit (4751, 472);
diferentele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului in valuta, inregistrate la finele
lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665);
diferentele nefavorabile aferente creditorilor cu decontare in functie de cursul unei valute,
inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (668);
rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate in exercitiul
financiar curent, aferente exercitiilor financiare precedente (117);
cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii atunci cand nu sunt indeplinite
conditiile pentru recunoasterea lor ca imobilizari necorporale (149);
alte cheltuieli legate de rascumpararea instrumentelor de capitaluri proprii (149).
In debitul contului 462 Creditori diversi se inregistreaza:
sume achitate creditorilor (512, 531);
valoarea la pret de inregistrare a produselor cuvenite unitatilor prestatoare ca plata in natura,
potrivit prevederilor contractuale (345);
sconturile obtinute de la creditori (767);
sume reprezentand datorii fata de creditori diversi, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii
(758);
diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre creditori diversi, inregistrate la
decontarea acestora sau cu ocazia evaluarii lor la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului
financiar (765);
diferentele favorabile aferente creditorilor cu decontare in functie de cursul unei valute,
inregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluarii lor la finele lunii, respectiv la
inchiderea exercitiului financiar (768).
Soldul contului reprezinta sumele datorate creditorilor diversi.
Tipurile principale de inregistrari privind operatiile determinate de decontarile cu
debitorii diversi sunt:
7

Operatii privind creantele de incasat de la debitorii diversi


a) titluri de plasament si instrumente de trezorerie cedate:
461
=
50
Debitori diversi
Investitii pe termen scurt
b) inregistrarea creantelor din imputatii privind valoarea bunurilor constatate lipsa la
inventar sau degradate din vina unor persoane, la care se adauga si TVA
461
=
%
Debitori diversi
758
Alte venituri din exploatare
4427
TVA colectata
c) inregistrarea creantelor din vanzari de active:
461
=
7583
Debitori diversi
Venituri din vanzarea activelor
d) cu valoarea debitelor reactive
461
=
754
Debitori diversi
Venituri din creante reactivate
e) inregistrarea creantelor din vanzarea titluri de valoare:
461
=
%
Debitori diversi
502 Actiuni proprii
503 Actiuni
505 Obligatiuni emise si rascumparate
506 Obligatiuni
508 Alte investitii financiare pe termen scurt
f) alte creante:
461
=
%
Debitori diversi
161 Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni
706 Venituri din redevente, loctii de gestiune si chirii
761 Venituri din imobilizari financiare
g) inregistrarea debitelor incasate si a sconturilor acordate:
%
=
461 Debitori diversi
5121 Conturi la banci in lei
5311 Casa in lei
667 Cheltuieli privind sconturile acordate
h) inregistrarea creantelor scoase din evidenta ca urmare a insolvabilitatii debitorilor
654 Pierderi din creante = 461 Debitori diversi
i) diferentele de curs valutar rezultate cu ocazia evaluarii debitorilor diversi in valuta la data
bilantului sau la decontare:
nefavorabile:
665 Cheltuieli din diferente de curs valutar = 461 Debitori diversi
favorabile:
461 Debitori diversi = 765 Venituri din diferentede curs valutar
j) iesirea ambalajelor din gestiune din lipsuri de gestiune imputabile
461
=
381
8

Debitori diversi

Ambalaje

Operatii privind incasarea creantelor de la debitori diversi:


a) Incasarea creantelor
531
=
461
Casa
Debitori diversi
512
=
461
Conturi curente la banci
Debitori diversi
b) Debitorii prescrisi si debitori insolvabili scosi din evidenta
671* =
461
Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare Debitori diversi
c) Diferentele din lichidarea creantelor
658
=
461
Alte cheltuieli de exploatare Debitori diversi
d) Valoarea sconturilor acordate debitorilor
667
=
461
Cheltuieli prvind sconturile acordate
Debitori diversi
e) Valoarea debitelor prescrise sau a celor scazute din evidenta datorita insolvabilitatii
654
=
461
Pierderi din creante si debitori diversi
Debitori diversi
Tipurile principale de inregistrari privind operatiile determinate de decontarile cu
creditorii diversi sunt:
Operatii privind datoriile create fata de creditori diversi
a) Datorii privind achizitionarea titlurilor de plasament apelate:
%
=
462 Creditori diversi
502 Actiuni proprii
503 Actiuni
505 Obligatiuni emise si rascumparate
506 Obligatiuni
508 Alte investitii financiare pe termen scurt
b) salariile si alte drepturi salariale neridicate in termenul legal de plata
421
=
462
Personal salarii datorate
Creditori diversi
c) inregistrarea sumelor incasate si necuvenite, in numerar sau prin banca:
5121 Conturi la banci in lei = 462 Creditori diversi
sau
5311 Casa in lei = 462 Creditori diversi
d) diferentele rezultate din lichidarea datoriilor catre creditori
658
=
462
Alte cheltuieli de exploatare Creditori diversi
9

e) diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea sau la data bilantului
665
=
462
Cheltuieli din diferente de curs valutar
Creditori diversi
f) suma datoriilor evidentiata pe cheltuieli,valoarea creantelor prescrise sau a celor scazute
din evidenta datorita insolvabilitatii
668
=
462
Alte cheltuieli financiare
Creditori diversi
Operatii privind decontarea datoriilor fata de creditori
a) sumele achitate tertilor din cotul de disponibil reprezantand retineri sau popriri din salarii
si alte drepturi assimilate,cu plata datoriilor pentru achitarea titlurilor de plasament
462
=
512
Creditori diversi
Conturi curente la banci
b) datoriile prescrise sau anulate
462
=
758
Creditori diversi
Alte venituri din exploatare
c) sconturile obtinute de la creditori
462
=
767
Creditori diversi
Venituri din sconturi obtinute
d) diferentele de curs valuator favorabile rezultatului din evaluare in urma lichidarii
datoriilor in deviza prin achitarea sau la data bilantului
462
=
765
Creditori diversi
Venituri din diferente de curs valutar
e) sumele datorate creditorilor ,inregistrate la venituri,dupa expirarea termenului de
prescriptie prevazut de lege
462
=
768
Creditori diversi
Alte venituri financiare

4. Studiu de caz

10

Societatea comerciala AFLA SRL are mai multe planuri pe care isi desfasoara activitatea.
Principalul obiect de activitate este achiztionarea de materii prime in vederea prelucrari de
produse finite pe care le comercializeaza prin magazinele proprii dar si catre alti comercianti
precum si vanzarea marfurilor la export. Activitatea secundara este comertul de marfuri
asigurand si transportul pentru acestea si pentru alte unitati contra cost. De asemenea mai
presteaza servicii diferitilor terti.

In luna octombrie 2013 societatea a inregistrat urmatoarele operatiuni financiare:


1) La data de 01.10.2013 se aprovizioneaza cu materie prima de la Beta SRL in valoare de
25.000 lei., fara TVA, conform facturii TV14 / 01.10.2012.
2) La data de 03.10.2013, societatea Alfa, primeste un imprumut de la societatea comerciala
Prostar SRL, cu care nu este afiliata. Imprumutul este de 26.000 lei.
3) La data de 05.10.2013, se aprovizioneaza cu alta materie prima de care are nevoie de la
societatea comerciala Gamma SRL, in valoare de 32.000 lei, fara TVA, care urmeaza sa
fie primita la o data ulterioara conform avizului de insotire a marfii.
4) La data de 08.10.2013 Alfa achizitioneaza un utilaj de la un furnizor de imobilizari in
valoare de 12.500 lei, fara TVA. Utilajul este achitat prin bilet la ordin.
5) La data de 10.10.2013 incaseaza un avans in valoare de 41.000 lei, fara TVA de la Delta
SRL pentru vanzarea de stocuri.
6) La data de 15.10.2013 se inregistreaza consumul de curent electric , in valoare de 1.000
lei, pentru care nu s-a primit inca factura. Se achita la caserie
7) La data de 17.10. 2013 se imputa unui tert, valoarea marfurilor lasate in custodie,
deteriorate din vina acestui, in valoare de 5.600 lei, fara TVA.
8) La 18.10. 2013 se vinde un mijloc fix pe care societatea l-a achizitionat pentru productia
de materiale, in 18.01.2010 de la un furnizor, la pretul de 190.000 lei. Durata de
amortizare conform catalogului este de 10 ani, dar societatea intentioneaza sa-l utilizeze
doar 5 ani. Metoda de amortizare folosita de societate este cea liniara. Pretul de vanzare
este de 35.000 lei.
9) La data de 19.10. 2013 se contabilizeaza suma de 13.600 RON, fara TVA drept chirie
datorata tertilor pentru un spatiu inchiriat pentru un magazine propriu.
10) La 20.10. 2013 plateste chiria creditorului.
11) Societatea Alfa are 15 de salariati angajati pe baza de contract individual de munca, prin
care se prevede clauza de acordare a tichetelor de masa. In luna septembrie 2013,
11

societatea achizitioneaza 300 de tichete de masa pentru care firma emitenta X percepe un
comision de 10% (fara TVA) din valoarea nominala indexata a unui tichet de masa de
9.00 lei.
Factura de achizitie a tichetelor de masa are valoarea totala de 20466 lei, din care:
-

valoarea nominala totala a tichetelor: 300 x 9.00 lei = 2.700 lei

comisionul firmei emitente: 2.700 lei x 10% = 270 lei

valoarea TVA 24%: 270 lei * 24% = 64,80 lei

12) La data de 23.10. 2013 se imputa gestionarului lipsurile constatate la inventar in valoare
de 1.500 lei, fara TVA.
13) La data de 24.10. 2013 achita contravaloarea facturii de la Beta SRL prin transfer bancar.
14) La 28.10. 2013 se inregistreaza sume incasate de la creditori diversi in valoare de 3.600
lei
15) La data de 29.10. 2013 achita contravaloarea facturii de la Gamma SRL in numerar.
16) La 30.10. 2013 se lichideaza datoriile fata de creditorii diversi in valoare de 5.000 lei.
17) La 30.10. 2013 achizitioneaza pentru salariati cate un halat, pentru cei care lucreaza in
laborator. Costul fiecarui halat este de 50 lei plus TVA. Fiecare salariat in parte suporta
30% din costul halatelor.
18) La data de 30.10. 2013 societatea comerciala Alfa SRL, acorda un imprumut societatii
Impex SRL. Cele 2 societati nu sunt afiliate, iar caracterului imprumutului este
imtamplator si fara dobanda. Imprumutul acordat este de 12.000 lei.
19) La 30.10. 2013 societatea Aflata SRL achizitioneaza actiuni in valoarea de 10.000 lei de
la societatea Orlando SRL.
20) Tot la 30.10. 2013 societatea isi achita datoria fata de Orlando SRL privind titlurile de
plasament achizitionate.
21) La 30.10. 2013, societatea Alfa, inregistreaza penalitati in valoarea totala de 1400 lei,
repezentand intarzieri pt o factura primita de la un tert.
22) La 30.10. 2013 primeste un scont de la societate Y pentru plata integrala in avans a unei
facturi de 2.500 lei (inclusiv TVA). Scontul este de 10% din valoarea facturii initiale.
23) Societatea comerciala Z este declarata insolvabila. Aceasta avea o datorie catre societatea
comerciala Alfa de 40.000. Suma este trecuta ca cheltuiala datorita insolvabilitatii.
24) Se acorda un scont pentru achitarea in avans unei societati comerciale in valoare de 5.500
lei.

REZOLVARE:

12

1) Se inregistreaza factura de materie prima achizitionata de la societatea Beta SRL.


%
=
301
Materii prima
4426
TVA deductibila

401
Furnizori

31.000 lei
25.000 lei
6.000 lei

2) Inregistrarea imprumutului primit de la societatea Prostar SRL.


5121
=
Conturi curente la banci

462
26.000 lei
Creditori diversi

3) Se inregistreaza factura de materie prima achizitionata de la societatea Gamma SRL.


%
=
301
Materii prima
4426
TVA deductibila

401
Furnizori

39.680 lei
32.000 lei
7.680 lei

4) Achizitionarea un utilaj de la un furnizor de imobilizari.


%
=
404
15.500 lei
2131
Furnizori imobilizari 12.500 lei
Echipamente tehnologice
4426
3.000 lei
TVA deductibila
Decontarea facturii furnizorului
404
=
Furnizori imobilizari

405
15.500 lei
Efecte de platit pentru imobilizari

Plata biletului la ordin la scadenta


405
=
5121
Efecte de platit pentru imobilizari

15.500 lei
Conturi la banci in lei

5) Incasare avans de la Delta SRL pentru vanzare de stocuri.


Incasarea avansului de la client
13

411
Clienti

%
419
Clienti creditori

4426

50.840 lei
41.000 lei
9.840 lei

TVA colectata
5121
Conturi la banci lei

411
Clienti

12.400 lei

6) Inregistrarea consumului de curent fara factura.


%
=
605
Cheltuieli cu energia electrica
4428
TVA neexigibila

408
1.240 lei
Furnizori facturi nesosite
1.000 lei
240 lei

Se primeste si inregistreaza factura


408
Furnizori facturi nesosite

401
Furnizori

1.240 lei

4426
TVA deductibila

4428
240 lei
TVA neexigibila

Plata facturii la caserie


401
=
Furnizori
7) Inregistrarea creantei fata de tert.
461
Debitori diversi

5311
Casa

1.240 lei

%
6.944 lei
7588
5.600 lei
Alte venituri din exploatare
4427
1.344 lei
TVA colectata

Scoatere din gestiune a marfurilor deteriorate


607
=
Cheltuieli privind marfurile

357
5.600 lei
Marfuri aflate la terti

14

8) Amortizarea contabila anuala = 190.000 / 5 = 38.000 lei


Amotizarea contabila lunara = 38.000 / 12 = 3.166,67 lei
Amortizarea fiscala anuala = 190.000 / 10 = 19.000 lei
Amortizarea fiscala lunara = 19.000 / 12 = 1.583,33 lei
An
1 (2010)
2 (2011)
3 (2012)
4 (2013)
5 (2014)
6
7
8
9
10

Amortizare contabila
Anuala
Valoare ramasa
38.000
152.000
38.000
114.000
38.000
76.000
38.000
38.000
38.000
0

Amortizare fiscala
Anuala
Valoare ramasa
19.000
171.000
19.000
152.000
19.000
133.000
19.000
114.000
19.000
95.000
19.000
76.000
19.000
57.000
19.000
38.000
19.000
19.000
19.000
0

Se inregistreaza amortizarea contabila pentru anul 2009.


38.000 * 6/12 = 19.000 lei
Implicatii fiscale pentru 2010:
Cheltuieli nedeductibile cu amortizarea contabila = 19.000 lei.
Deduceri fiscale privind amortizarea 2010 = 19.000 * 6 / 12 = 9.500 lei.
In 2010 se inregistreaza amortizarea contabila de 38.000 lei.
Implicatiile fiscale pentru 2011:
Cheltuieli nedeductibile cu amortizarea contabila = 38.000 lei.
Deduceri fiscale privind amortizarea 2011 = 19.000 lei.
In 2012 se inregistreaza amortizarea contabila de 38.000 lei.
Implicatiile fiscale pentru 2012:
Cheltuieli nedeductibile cu amortizarea contabila = 38.000 lei.
Deduceri fiscale privind amortizarea 2012 = 19.000 lei.
La data de 18.10.2013
Se inregistreaza amortizarea contabila de =10 * 3.166,67 = 31666,70
Deduceri fiscale privind amortizarea pentru cele 4 luni din 2013 = 19.000 *10/12 = 15.833,33
lei.
La data de 18.10.2013 se inregistreaza vanzarea activului.
15

Valoarea venitului de este de 35.000 lei si o cheltuiala cu valoarea ramansa neamortizata contabil
de 38.000 lei.
Implicatii fiscale:
Venit impozabil : 35000 lei
Cheltuieli privind activele cedate recunoscute fiscal = 190.000 ( 9.500 + 19.000 +19.000 +
6.333,33 ) = 136.166,34 lei.
Vanzarea mijlocului fix:
461
Debitori diversi

%
43.400 lei
7583
35.000 lei
Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital
4427
8.400 lei
TVA colectata

Scoaterea din gestiune a utilajului


2813
=
Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport
instalatii de lucru), animalelor si plantatiilor

2131
38.000 lei
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si

9) Inregistrarea chiriei
%
=
462
16.864 lei
612
Creditori diversi
13.600 lei
Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile
4426
3.264 lei
TVA deductibila

10) Plata chiriei creditorului


462
Creditori diversi

5121
16.864 lei
Conturi la banci in lei

11) Societatea Alfa are 15 de salariati angajati pe baza de contract individual de munca, prin
care se prevede clauza de acordare a tichetelor de masa. In luna septembrie 2012,
societatea achizitioneaza 300 de tichete de masa pentru care firma emitenta X percepe un
comision de 10% (fara TVA) din valoarea nominala indexata a unui tichet de masa de
9.00 lei.
Factura de achizitie a tichetelor de masa are valoarea totala de 20466 lei, din care:
- valoarea nominala totala a tichetelor: 300 x 9.00 lei = 2.700 lei
16

comisionul firmei emitente: 2.700 lei x 10% = 270 lei


valoarea TVA 24%: 270 lei * 24% = 64,80 lei

Pentru luna septembrie 2013, se distribuie 300 de tichete de masa. La sfarsitul lunii, pe baza foii
collective de prezenta, din tichetele de masa distribuite pentru luna septembrie 2012 se justifica
utilizarea a 250 de tichete de masa. Diferenta de 50 de tichete de masa nejustificate au fost
restituite de salariatii care au fost plecati in deplasare si au beneficiat de diurna.
Achizitionarea tichetelor de masa octombrie 2013
%
=
5328
Alte valori
270 lei
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti
4426
TVA deductibila

401
Furnizor

20.466 lei
2.700 lei

64,80 lei

Plata facturii emise de X


401
Furnizor

5121
20.466 lei
Conturi la banci in lei

Inregistrarea pe cheltuiala a tichetelor de masa distribuite in octombrie 2012


642
=
5328
Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor Alte valori

2.700 lei

Restituirea celor 50 de tichete de catre angajatii plecati in deplasari (50*9=450lei)


5328
=
7588
450 lei
Alte valori
Alte venituri din exploatare
Returnarea catre firmele emitente a tichetelor de masa neutilizate, pe baza facturii emise ca
document justificativ.
411
Clienti

Incasarea facturii emise catre X


5121
=
Conturi la banci in lei

5328
Alte valori

450 lei

411

450 lei

Clienti

12) Inregistarea debitorilor din lipsuri de valori si deteriorari de bunuri imputate

17

461

1.860 lei
1.500 lei

758
Alte venituri din exploatare
4427
360 lei
TVA colectat
13) Plata facturii primite de la Beta SRL.
401
Furnizori

5121
31.100 lei
Conturi la banci in lei

14) Inregistrarea sumelor incasate de la creditori diversi in valoare de 3.600 lei.


512
=
Conturi curente la banci

462
Creditori diversi

3.600 lei

15) Achitarea contravaloarei facturii de la Gamma SRL in numerar.


401
Furnizori

531
Casa

39.680 lei

16) Lichidarea datoriilor fata de creditorii diversi scadenti din luna anterioara.
462
=
512
5.000 lei
Creditori diversi
Conturi curente la bnci
17) Inregistrarea halatelor
%
303
4426

401

62 lei
50 lei
12 lei

Halatele sunt date in folosinta salariatilor, fiecare salariat plateste pentru halat 30%*50 =
15 plus TVA.
461

%
7588
4427

18,6 lei
15 lei
3,6 lei

18

Halatele se scad din gestiunea societatii


603
=
303

50 lei

18) Inregistrarea imprumutului la societatea Alfa SRL.


461

Debitori diversi

5121

12.000 lei

Conturi curente la banci

19) In data de 30.10. 2013 societatea achizitioneaza actiuni in valoare de 10.000 RON de la o
societate de valori mobiliare Orlando SRL
109
=
462
10.000
Actiuni
Creditori diversi
20) Se achita in 30.10. 2013 datoriile privind titlurile e plasament achizitionate:
462
=
5121
10.000
Creditori diversi
Conturi la banci
21) Inregistrarea penalitatilor catre tertul X.
462
Creditori diversi

658
1.400 lei
Alte cheltuieli din exploatare.

22) Inregistrarea scontului de la sociatatea Y.


462
Creditori diversi

767
10%*2.500 = 250 lei
Venituri din sconturi obtinute.

23) Inregistarera debitorilor din lipsuri de valori incluse pe cheltuieli ca urmare a


prescrierii sau acazuti din evidenta datorita insolvabilitatii :
654
=
461
40.000 lei
Pierderi din creante
Debitori diversi
24) Inregistrarea scontului acordat pentru achitarea in avans.
667
=
Cheltuieli privind sconturile acordate

461
Debitori diversi.

19

5.500 lei

25) Se incaseaza in numerar suma de 14.700 lei de la un tert.


531
Casa

Debit

461 Debitori Diversi Credit

6.944 (7)
43.400 (8)
1.860 (12)
18,6 (17)
12.000 (18)

16.864 (10)
5.000 (16)
10.000 (20)
1.400 (21)
250 (22)

14.700 lei

40.000 (23)
5.500 (24)
14.700 (25)

Rulaj D 64222,6

Debit

461
Debitori diversi.

Rulaj C 60200
Sold final = 4022,6

462 Creditori diversi Credit


26.000 (2)
16.864 (9)
3.600 (14)
10.000 (19)

Rulaj Db 33.514
Rulaj Cr 56.464
Sold final 22.950

Bibliografie

1. CECCAR, Ghid practic de aplicare a reglementarilor contabile conforme cu directivele


europene, Editura CECCAR, Bucuresti, 2010
2. LEGE Nr. 82 din 24 decembrie 1991 - LEGEA CONTABILITATII Republicata
3. OMFP Nr. 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile
conforme cu directivele europene publicat in: MONITORUL OFICIAL NR. 766 bis
din 10 noiembrie 2009

20