Sunteți pe pagina 1din 2

FACULTATEA DE AGRICULTUR - ANUL IV

CADASTRU
ANUL UNIVERSITAR: 2015-2016
TEMATICA REFERATELOR DISCIPLINEI LEGISLAIE
FUNCIAR CADASTRAL
1. Reforma lui Alexandru Ioan Cuza din 1864
2. Legea arendrii terenurilor agricole nr.16/1994
3. Legea fondului funciar nr. 18/1991
4. Contractul de concesiune a terenurilor
5. Legea nr. 36/1991 privind societile agricole i alte forme de asociere n agricultur
6. Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si
celor forestiere
7. Legea 54/1998 privind circulaia juridic a terenurilor
8. Decretul 115/1959 privind Lichidarea rmitelor oricror forme de exploatare a omului de
ctre om n agricultur
9. Colectivizarea agriculturii din Romnia
10. Legea 169/1997 pentru modificarea i completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
11. Modificrile aduse de Legea nr. 247/2005 la Legea Fondului Funciar nr. 18/1991
12. Analiza cadrului juridic n perioada colectivizrii agriculturii 1949 1952
13. Principalele acte legislative din perioada anilor 1962 1989
14. Legea 7/1996 - Legea cadastrului i a publicitii imobiliare nr. 7/1996
15. Legea nr. 133/2012 - Legea nr. 133 din 2012 pentru aprobarea OUG nr.64 din 2010 privind
modificarea si completarea Legii cadastrulului si a publicitatii imobiliare nr. 7 din 1996
16. Ordonanta nr. 64/2010 - Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Legii
cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996
17. Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al oficiilor de cadastru
si publicitate imobiliara si a Regulamentului de organizare si functionare al Centrului
National de Cartografie

Conf. dr. ing. Sorin Stanciu