Sunteți pe pagina 1din 6

Cap.

III Problema amplasarii


Problema amplasarii se ocupa de determinarea pozitiei optime a unui terminal sau a unei
instalatii care trebuie sa serveasca o multime de utilizatori.
Modelele de amplasare pot fi aplicate pentru rezolvarea problemelor legate de:
a) Amplasarea unui aeroport, a unui centru de distributie sau a unui terminal de transport;
b) Amplasarea unui echipament intr-o intreprindere sau intr-un depozit
Functia obiectiv definite pentru determinarea pozitiei optime trebuie sa tina seama de mai multe
-

variabile cum ar fi:


Distanta;
Costul de transport;
Fiabilitatea
Se considera urmatoarele relatii:

M(X,Y) punctual in care va fi amplasat terminalul;


k numarul de utilizatori pentru care se cunosc pozitiile Pi(Xi,Yi), I = 1,,k;
di distanta care trebuie parcursa intre terminal si utilizatorul Pi ;
Niu, - numarul mediu de deplasari realizate intr-o luna pe rutele M Pi ;
vi viteza medie de circulatie pe rutele MPi ;
ci costul de transport atribuit fiecarei rute MPi exprimat in [u.m/h]
In functie de aceste variabile, pentru fiecare ruta MPi se atribuie o pondere notate cu wi
wi

i c
Vi

Functia obiectiv:
k

S(X,Y) =
Unde: d ( M P i)

wi d (M Pi)
i=1

distanta dintre terminal si utilizator.

1. Distanta masurata pe directii

Relatie
d= x 1x 2+ y 1 y 2

Utilizare
Depozite ;
Retele stradale de tip grid;

rectangulare
2. Distanta euclidiana

d= ( x 1x 2 ) + ( y 1 y 2 )

Sisteme de conducte;
Zone rurale;
Transport aerian

Formule de calcul pentru functia obiectiv in cazul:


A) Distanta euclidiana:
k

S(X,Y) =

wi ( X x1 ) 2+ ( Y y 1 )2
i=1

Pentru a obtine pozitia optima a punctului M(X,Y) se calculeaza :

S
=0
X
X ,Y
;
S
=0
Y

B) Distanta masurata pe directii rectangulare:


+
|
Y y 1|) ;
X

x
|
1
k

S(X,Y) =

wi
i=1

wi| X x 1|+ w i|Y y1|;


S(X,Y) =
i=1
i=1

Pentru datele din table se va determina pozitia optima a unui terminal care trebuie sa
serveasca cei sase beneficiari, in cazul in care:
1. Distantele sunt masurate Euclidian
2. Distantele sunt masurate pe directii rectangulare
Vom reprezenta grafic pozitiile beneficiiarilor, pozitiile terminalelor obtinute in cele doua
cazuri si rutele de transport intre terminal si beneficiar, in cele doua cazuri
Nr. Crt

Coordonate

Nr.

Cost

Viteza Pondere

beneficiari

Deplasari/lun

transport,c

medie

aw

xi

yi
a

1
2
3
4
5
6

[km]

[km]

400
120
290
860
540
500

650
220
340
870
400
230

w1

65
50

w2

12 3
40

= 0.9

w3

72
40

= 0.35

w4

55
60

= 0.42

w5

66
60

= 0.6

w6

45
50

= 0.4

6
12
7
5
6
4

i [u.m/h]

[km/h

5
3
2
5
6
5

]
50
40
40
60
60
50

0.6
0.9
0.35
0.42
0.6
0.4

= 0.6

1. Distante masurate Euclidian


a) Determinarea coordonatelor pozitiei terminalului:
k

S(X,Y) =

wi ( X x1 ) 2+ ( Y y 1 )2
i=1

Cu ajutorul derivatelor functiei obiectiv putem determina coordonatele pozitiei terminalului:

S
=0
X
S
=0 2 ( X x1 ) =0
X
2 [0.6(X-400)+0.9(X-120)+0.35(X-290)+0.42(X-860)+0.6(X-540)+0.4(X-500)] =0
2669.4
X=
6.54 X 2669.4 =0
6.54 = 408.16 km;
S
=0 2 ( Y y 1 )=0
Y
2 [0.6(Y-650)+0.9(Y-220) + 0.35(Y-340) +0.42(Y-870)+0.6(Y-400)+0.4(Y-230) =0
1404.4
Y=
6.54 Y 1404.4 =0
6.54 =214.74 km;
pozitia terminalului M ( 408.16; 214.74).
b) Determinarea distantelor dintre pozitia terminalului si pozitiile beneficiarilor:
di=
d1=
d2=
d3=
d4=
d5=
d6=

( Xx ) +( Y y )
( Xx ) +( Y y ) = ( 408.16400 ) + ( 214.74650 )
( Xx ) +( Y y ) = ( 408.16120 ) + ( 214.74220 )
( Xx ) +( Y y ) = ( 408.16290 ) + ( 214.74340 )
( Xx ) +( Y y ) = ( 408.16860 ) +( 214.74870 )
( Xx ) +( Y y ) = ( 408.16540 ) + ( 214.74400 )
( Xx ) +( Y y ) = ( 408.16500 ) + ( 214.74230 )
2

2. Distantele masurate pe directii rectangulare


a)determinarea coordonatelor pozitiei terminalului:
xi
Se ordoneaza crescator coordonatelor
si

yi

=435.337km;
=288.208km
=172.197km
=795.943km
=227.383km
=93.099km

in urmatoarele tabele prezentate mai

jos , cu ajutorul carora vom determina coordonatele punctului M(X,Y)


i

xi

120

290

400

500

540

860

0.9

1.25

1.85

2.25

2.85

3.27

wi
i=1

Pentru determinarea lui X este necesara indeplinirea conditiei

wi

X > i=1
2

X = 290 km;

i
yi

220

230

340

400

650

870

0.9

1.3

1.65

2.25

2.85

3.27

wi
i=1

wi

Pentru determinarea lui Y este necesara indeplinirea conditiei Y > i=1


2
Y = 230 km;
M (290,230).

b ) determinarea distantelor dintre pozitia terminalului si pozitiile beneficiarilor


+
| Y y i|
X

x
i
di=
;

+
+
| Y y 1|
|230 650|
X

x
290

400
1
d1=
=
= 530 km ;

+
+
|
|
|230 220|
Y

y
X

290

120
2
2
d2=
=
=180 km;

+
+
|
|
|230 340|
Y

y
X

290

290
3
3
d3=
=
=110 km;

+
+
| Y y 4|
|230 870|
X

x
290

870
4
d4=
=
=1220 km;

+
+
| Y y 5|
|230 400|
X

x
290

540
5
d5=
=
=420 km;

+
+
| Y y 6|
|230 230|
X

x
290

500
6
d6=
=
=210 km.