Sunteți pe pagina 1din 10

Lucrare de laborator 6 Tema: Evidența mărfurilor

Scopul

lucrării:

obţinerea

cunoştinţelor

de

completare

și

aplicare a

nomenclatoarelor necesare la crearea evidenţei mărfurilor. Însuşirea consecutivităţii la completarea documentelor. Formarea priceperilor şi deprinderilor de lucru cu documentele ce ţin de evidenţa mărfurilor.

Pentru

a

duce evidența

ce

se referă

la

mărfuri

se vor parcurge

următoarele etape:

6.1 Completarea nomenclatoarelor

  • 1. Se selectează din Справочники →Номенклатура→ Товары

Des. 6.1 2. În fereastra Товары se adăugă un element nou prin intermediul
Des. 6.1
2.
În fereastra
Товары
se adăugă
un
element nou
prin
intermediul
Lucrare de laborator 6 Tema : Evidența mărfurilor Scopul lucrării: obţinerea cunoştinţelor de completare și aplicare

butonului .

  • 3. Fereastra Товары se completează în următorul mod: Se completează automat de sistem câmpul КОД, Наименование – se introduce denumirea mărfii, Ноиенклатурный код – nu se completează, Ед. Изм. - prin intermediul butonului de selecție

Lucrare de laborator 6 Tema : Evidența mărfurilor Scopul lucrării: obţinerea cunoştinţelor de completare și aplicare

se alege unitatea de măsură

care se referă la marfa dată,

Ставка НДС – prin intermediul butonului de

selecție

Lucrare de laborator 6 Tema : Evidența mărfurilor Scopul lucrării: obţinerea cunoştinţelor de completare și aplicare

se alege cota necesară,

fără TVA,

,

Покупная цена – se introduce prețul de Цена продажи se introduce prețul de

Lucrare de laborator 6 Tema : Evidența mărfurilor Scopul lucrării: obţinerea cunoştinţelor de completare și aplicare

procurare a mărfii

vânzare a mărfii fără TVA, Валюта- prin intermediul butonului de selecție se alege valuta naţională MDL , Не включать в прайс –pentru ca marfa respectivă să nu se înregistrese în Prais se bifează, Страна происхождения – se indică âara de proviniență a mărfii, Полное наименование – se indroduce informația deplină despre marfă.

Des. 6.2 4. Înregistrarea mărfurilor se finisează cu activarea butoanelor Записать Ок. și 6.2 Introducerea documentelor

Des. 6.2

4. Înregistrarea mărfurilor se finisează cu activarea butoanelor Записать Ок.

și

6.2 Introducerea documentelor primare

Pentru evidența mărfurilor se utilizează documentele primare :

  • a) Поступление товаров

  • b) Расходная накладная

  • c) Возврат товара поставщику

  • d) Возврат товара от покупателя

  • e) Перемещение товаров

  • f) Списание товаров

a) Documentul: Поступление товаров Intrarea mărfurilor la întreprindere se realizează prin intermediul documentului Поступление товаров din meniul principal Документы→Учет товаров →Поступление товаров

Exemplu: Conform facturii fiscale MC 1234343 din 05.10.2015 entitatea economică SUCCES SRL a procurat de la METRO SA 100 de caserole la prețul1920 , 100 bol din plastic la prețul de 3000 lei inclusiv TVA și 50 de scaune prețul de 3300 lei inclusiv TVA .

Des. 6.3 Pentru completarea acestui document, este necesar să se completeze antetul documentului cu următoarele câmpuri:

Des. 6.3 Pentru completarea acestui document, este necesar să se completeze antetul documentului cu următoarele câmpuri: Поступление Товаров Номер –automat din sistem se plasează numărul documentului, от –data documentului, Входящий док Номер – se introduce numărul facturii fiscale primite de la furnizor, Поставщик – se selectează furnizorul din nomenclatorul Контрагенты, Договор – contractul este indicat automat dacă a fost introdus în nomenclatorul Контрагенты, dacă nu atunci se introduce la moment din nomenclatorul subordonat Договора, Зачет аванса – prin intermediul butonului se selectează cea mai des utilizată opțiune только по договору – se va ţine cont de avans numai în cazul în care conform contractului a fost achitată anticipat o sumă de bani; În câmpul Налоги – prin intermediul butonului se selectează din nomenclatorul Варианты расчета налогов opţiunea necesară.

Des. 6.3 Pentru completarea acestui document, este necesar să se completeze antetul documentului cu următoarele câmpuri:
Des. 6.3 Pentru completarea acestui document, este necesar să se completeze antetul documentului cu următoarele câmpuri:

Pentru a completa

partea tabelară se activează butonul

Des. 6.3 Pentru completarea acestui document, este necesar să se completeze antetul documentului cu următoarele câmpuri:

Новая строка din bara cu

instrumente sau din meniul principal Действия se selectează opțiunea Новая строка sau se activează butonul Подбор. În continuare din nomenclatorul Товары se selectează mărfurile necesare se introduce cantitatea și prețul celelalte celule automat se completează. Pentru exemplul de mai sus se vor obţine următoarele formule contabile

(Des. 6.4):

Des. 6.4 Documentul: Расходная накладная Vânzările mărfurilor la întreprindere se realizează prin intermediul documentului Расходная накладная

Des. 6.4

Documentul: Расходная накладная

Vânzările

mărfurilor

la

întreprindere

se

realizează

prin

intermediul

documentului Расходная накладная

care

se

află

în

meniul

Документы→Учет товаров →Расходная накладная Exemplul 2. În baza facturii fiscale MM 1254897 la data de 13.10.15

entitatea economică a realizat o parte din mărfurile procurate. (Des. 6.5).

Des. 6.4 Documentul: Расходная накладная Vânzările mărfurilor la întreprindere se realizează prin intermediul documentului Расходная накладная

Des 6.5

Pentru completarea acestui document, este necesar să se completeze antetul documentului cu următoarele câmpuri:Расходная накладная Номер – se introduce numărul facturii fiscale eliberate de întreprindere, от–data

documentului,

se activează butonul

Des. 6.4 Documentul: Расходная накладная Vânzările mărfurilor la întreprindere se realizează prin intermediul documentului Расходная накладная

Основание- apoi se selectează

documentul de intrare pe baza căruia au fost procurate mărfurile, documentul se completează automat, se redactează partea tabelară a documentului cu

datele necesare la vânzare. Salvarea documentului se face prin apăsarea butonului Записать, Провести şi OK Pentru exemplul de mai sus se vor obține următoarele formule contabile (Des. 6.6.):

datele necesare la vânzare. Salvarea documentului se face prin apăsarea butonului Записать , Провести şi OK

Des. 6.6. Documentul: Возврат товаров поставщику Documentul primar Возврат товаров поставщику este destinat pentru retur de mărfuri către furnizor. Acest document se crează din meniul principal Документы→ Учет товаров → Возврат товаров поставщику. Exemplul: La data de 13.10.2015 din cauza necorespunderii normelor s-a constatat imposibilitatea vînzării mărfurilor, din acest motiv au fost returnate furnizorului.

datele necesare la vânzare. Salvarea documentului se face prin apăsarea butonului Записать , Провести şi OK

Des. 6.7. Pentru completarea acestui document, este necesar să se completeze antetul documentului cu următoarele câmpuri:Возврат товаров поставщику Номер – se introduce numărul facturii fiscale primite de la furnizor, от–data

documentului,

se activează butonul

datele necesare la vânzare. Salvarea documentului se face prin apăsarea butonului Записать , Провести şi OK

Основание- apoi se selectează

documentul de intrare pe baza căruia s-a efectuat returul, documentul se completează automat, se redactează partea tabelară a documentului cu datele necesare la retur. Salvarea documentului se face prin apăsarea butonului Записать, Провести şi OK Pentru exemplul de mai sus se vor obține următoarele formule contabile (Des. 6.8.):

documentul de intrare pe baza căruia s-a efectuat returul, documentul se completează automat, se redactează partea

Des. 6.8. Documentul: Возврат товара от покупателя

Documentul Возврат товара от покупателя se foloseşte pentru

reflectarea

operaţiilor

de

returnare

a

mărfurilor de la cumpărător.

Introducerea unui document nou se realizează din meniul principal

Документы→Учет товаров→ Возврат товара от покупателя.

Exemplul 6. La data de 14.10.15, în baza facturii fiscale AB 9136273, clientul a returnat entităţii economice 3 caserole din cauza necorespunderii normelor .

documentul de intrare pe baza căruia s-a efectuat returul, documentul se completează automat, se redactează partea

Des. 6.9.

Pentru completarea acestui document, este necesar să se completeze antetul documentului cu următoarele câmpuri:Возврат товароа от покупателя Номер – se introduce numărul documentului, от–data

documentului,

se activează butonul

Pentru completarea acestui document, este necesar să se completeze antetul documentului cu următoarele câmpuri: Возврат товароа

Основание- apoi se selectează

documentul de ieșire pe baza căruia s-a efectuat returul, documentul se completează automat, se redactează partea tabelară a documentului cu datele necesare la retur. Salvarea documentului se face prin apăsarea butonului Записать, Провести şi OK Partea tabelară se completează cu ajutorul butonului Подбор sau prin intermediul opţiunii Новая строка din meniul principal Действия sau tasta Insert. Pentru exemplul de mai sus se vor obține următoarele formule contabile (Des. 6.9.):

Pentru completarea acestui document, este necesar să se completeze antetul documentului cu următoarele câmpuri: Возврат товароа

Des. 6.9.

Documentul: Перемещение товаров Documentul Внутреннее Перемещение товаров este destinat pentru a transfera mărfuri în cadrul entităţii economice. Acest document se crează din meniul principal Документы→Учет товаров →Перемещение товаров Exemplul: La data de 16.10.15. din depozit au fost transferate în magazinul întreprinderii jumătate din cantitatea mărfurilor primite . În fereastra de dialog al documentului Внутреннее Перемещение товаров în câmpul Номер – se indică numărul documentrului(Des. 6.10). În câmpul от –data cînd a fost efectuat transferul, Место хранения – se alege locul depozitării la momentul primirii mărfurilor, Склад приемник - se selectează locul unde se transferă mărfurile. Partea tabelară se completează

prin intermediul butonului Подбор la selectarea căruia din nomenclatorul Товары se selectează mărfurile necesare se introduce cantitatea sau se selectează butonul Заполнить și partea tabelară se completează cu toate mărfurile ce se află la depozitul selectat în câmpul Склад приемник se redactează doar coloana Кол-во cu cantitatea necesară. Salvarea documentului se face prin apăsarea butonului Записать, Провести şi OK .

prin intermediul butonului Подбор la selectarea căruia din nomenclatorul Товары se selectează mărfurile necesare se introduce

Des. 6.10 Pentru exemplul de mai sus se vor obține următoarele formule contabile (Des. 6.11):

prin intermediul butonului Подбор la selectarea căruia din nomenclatorul Товары se selectează mărfurile necesare se introduce

Des. 6.11

Documentul: Списание товаров Documentul primar Списание товаров este destinat pentru a casa mărfurilor în cadrul entităţii economice. Acest document se perfectează pentru mărfurile care urmează a fi casate, decontate, scoase de la bilanțul întreprinderii dintr-un motiv oarecare. Acest document se crează din meniul principal Документы→Учет товаров → Списание товаров

Exemplul: La data de 29.10.2015 din cauza deteriorării s-a constatat imposibilitatea realizării scaunelor din acest motiv marfa dată a fost casată. Pentru a cpmpleta fereastra de dialog al documentului Списание товаров (Des. 6.12.) se selectează panelul Основной și se completează în câmpul Номер –numărul documentrului, În câmpul от –data cînd a fost efectuată decontarea, Место хранения – se alege locul depozitării la momentul casării mărfii, Счет списания – se selectează contul necesar, Расходы операционной - se selectează butonul de selecție și din nomenclatorul Расходы операционной se se selectează din mapa 030 rândul 049. Partea tabelară se completează prin intermediul butonului Подбор la selectarea căruia din nomenclatorul Товары se selectează mărfurile necesare se redactează cantitatea necesară. Salvarea documentului se face prin apăsarea butonului Записать, Провести şi OK .

Exemplul : La data de 29.10.2015 din cauza deteriorării s-a constatat imposibilitatea realizării scaunelor din acest

Des. 6.12. Pentru exemplul de mai sus se vor obține următoarele formule contabile (Des. 6.13):

Exemplul : La data de 29.10.2015 din cauza deteriorării s-a constatat imposibilitatea realizării scaunelor din acest

Des. 6.13

Vizualizarea tuturor documentelor ce țin de evidența mărfurilor se face din meniul principal Журналы→Документы по товарам.