Sunteți pe pagina 1din 7

Lucrare de laborator 8.

Тема: Casa.

Scopul lucrării: formarea priceperilor și deprinderilor de lucru cu documentele legate de contabilitatea numerarului în casierie.

8.1. Întroducerea documentelor primare.

Pentru reflectarea operațiunilor economice ce țin de incasarea și eliberaarea mijloacelor banești în 1C Contabilitate sunt prevăzute următoarele documente:

  • a) Приходный кассовый ордер

  • b) Расходный кассовый ордер

  • c) Авансовый отчет

a) Documentul: Приходный кассовый ордер Приходный кассовый ордер este destinat pentru înregistrarea încasării mijloacelor bănești în caseria întreprinderii. Accesarea documentului meniul Документы – Касса. Exemplu. A fost luat un împrumut pe termen scurt de la o persoană fizică (directorul) pe data de 06/10/15, în sumă de 50 000 de lei. Deschideți documentul și completați-l în modul următor (des.8.1.):

întroduceți numărul și data documentului; Движ. денежных средств – se indică în dependență de tipul operațiunii, în cazul dat în mapa Activitatea financiară selectați elementul cu codul 150; Подразделение alegeți secția administrativă; Корр. счет – cont creditor care trebuie de introdus din planul de conturi sau de la

tastatura.

În exemplul nostru va fi contul 512.4;

Сотрудники – subconto 512.4, selectarea angajatului din nomenclatorul Сотрудники (Marian Victoria); Принято от – se indică persoana de la care a fost primite mijloace bănesti în caserie (Marian Victoria); Основание - motivul de incasare a banilor – împrumut de la persoana fizică;

Приложение – se indică denumirea documentului; în cazul nostru contract de împrumut; Сумма – suma încasată; Формировать проводки – dacă opțiunea este activă documentul, va genera formulă.

Activați butonul OK. Formula contabilă des.8.2. Butonul Печать permite vizualizarea și imprimarea documentului.

Activa ț i butonul OK . Formula contabilă des.8.2. Butonul Печать permite vizualizarea ș i imprimarea

Des.8.1.Приходный кассовый ордер-1

Activa ț i butonul OK . Formula contabilă des.8.2. Butonul Печать permite vizualizarea ș i imprimarea

Des.8.2. Formula contabilă Приходный кассовый ордер-1

Exemplu: Încasarea mijloacelor bănești în caserie din contul curent în valuta națională în sumă de 20000 lei pe data de 31.10.15. Completați un document nou conform des. 8.3.

Des.8.3. Приходный кассовый ордер-2 Des.8.2. Formula contabilă Приходный кассовый ордер-2 b) Documentul: Расходный кассовый ордер Расходный

Des.8.3. Приходный кассовый ордер-2

Des.8.3. Приходный кассовый ордер-2 Des.8.2. Formula contabilă Приходный кассовый ордер-2 b) Documentul: Расходный кассовый ордер Расходный

Des.8.2. Formula contabilă Приходный кассовый ордер-2 b) Documentul: Расходный кассовый ордер

Расходный кассовый ордер este destinat înregistrării operațiunii de eliberare a mijloacelor bănești di caserie. Accesarea documentului meniul Документы – Касса.

Exemplu: Contabilul pe data de 07.10.15 a primit bani în sumă de 1000 pentru deplasarea pe

baza

foii de deplasare
foii de deplasare

. Deschideți documentul și completați-l conform des.8.5.:

întroduceți numărul și data documentului; Движ. денежных средств – – se indică în dependență de tipul operațiunii, din mapa Activitatea operațională selectați tltmentul cu codul 070; Подразделение selectați secția administrativă;

Корр. счет – cont debitor care trebuie de introdus din planul de conturi sau de la

tastatura.

În exemplul nostru va fi contul 226.1 ;

Сотрудники – subconto 226.1, selectarea angajatului din nomenclatorul Сотрудники - contabil;

Выдать - se indică persoana cui a fost eliberate mijloace bănesti din caserie - contabil; Основание - motivul eliberării banilor di caserie – cheltuili de deplasare; Приложение – se indică denumirea documentului (foaie de deplasare №1); По документу detele personale ale angajatului se afișează automat de sistem; Сумма – suma eliberată; Формировать проводки – dacă opțiunea este activă documentul, va genera formulă.

Activați butonul OK. Formula contabilă des.8.6. Butonul Печать permite vizualizarea și imprimarea documentului.

 Выдать - se indică persoana cui a fost eliberate mijloace bănesti din caserie - contabil

Des.8.5.Расходный кассовый ордер-1

 Выдать - se indică persoana cui a fost eliberate mijloace bănesti din caserie - contabil

Рис.8.6. Formula contabilă Расходный кассовый ордер-1

Exemplu: Achitarea salariului din caserie angajatului Marian Victoria.

Exemplu: Achitarea salariului din caserie angajatului Marian Victoria. Des.8.7. Расходный кассовый ордер-2 c) Documentul: Авансовый отчет

Des.8.7.Расходный кассовый ордер-2

c) Documentul: Авансовый отчет Documentul este destinat pentru întroducerea datelor în sistemul 1C Contabilitate din documentul Decont de avans. Accesarea documentului meniul Документы – Касса

Exemplu: Contabilul a prezentat pe data de 12.10.15 foaie de deplasare, decontul de avans №1 și bonul № 43567 pentru plata srviciilor hoteliere - 700 lei. Deschideți documentul și completați-l conform des.8.5.-8.6. Documentul Авансовый отчет conține două panele.

Completarea panelului Лицевая сторона:

тип отчета - alegeți varianta леевый; întroduceți numărul și data documentului; Сотрудник – selectați din nomenclatorul Сотрудники - contabilul; Назначение аванса – motivul eliberării avansului – Cheltuieli de deplasare; - activați opțiunea și întroduceți Numele,

Exemplu: Achitarea salariului din caserie angajatului Marian Victoria. Des.8.7. Расходный кассовый ордер-2 c) Documentul: Авансовый отчет

Prenumele persoanei care a primit avansul, suma avansului și data eliberării. În

partea de jos

Итого получено se afișează suma avansului eliberat – 1000 lei.

Израсходовано și Остаток va fi completate de sistem automat după completarea

paginii Оборотная сторона;

În cazul în care nu afost eliberat avansul, nu trebuie de activat opțiunea . Formula contabilă atunci va fi generată în

În cazul în care nu afost eliberat avansul, nu trebuie de activat op ț iunea .

corespondență cu contul 532.

 Приложено документов – se indică numărul documentelor anexate. În exemplul nostru -1;  Формировать проводки
Приложено документов – se indică numărul documentelor anexate. În exemplul
nostru -1;
Формировать проводки – activați opțiunea pentru generarea formulelor.

Des.8.8. Авансовый отчет (panelul Лицевая сторона)

Completarea panelul Оборотная сторона. Activați butonul Новая строка și completați rândul apasând tasta ENTER (des.8.9.).

În cazul în care nu afost eliberat avansul, nu trebuie de activat op ț iunea .

Des.8.9. Авансовый отчет (panelul Оборотная сторона)

Activați butonul OK. Formula contabilă des.8.10. Butonul Печать permite vizualizarea și imprimarea documentului

Des.8.10. Formula contabilă Авансовый отчет 8.2. Formarea raportului Кассовая книга Forma ț i cartea de casă

Des.8.10. Formula contabilă Авансовый отчет

8.2. Formarea raportului Кассовая книга

Formați cartea de casă pentru data 06.10.15. Accesarea raportului Отчеты – Кассовая книга. Îndicați data și activați butonul Сформировать (des.8.11.).

Des.8.10. Formula contabilă Авансовый отчет 8.2. Formarea raportului Кассовая книга Forma ț i cartea de casă

Des.8.11. Setarea raportului Кассовая книга

Des.8.10. Formula contabilă Авансовый отчет 8.2. Formarea raportului Кассовая книга Forma ț i cartea de casă

Des.8.12. Raportul Кассовая книга