Sunteți pe pagina 1din 1

ANUNT

SRTFC Brasov organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant, in conditiile descrise mai jos:
Data si ora
concurs

Locatie
desfasurare
concurs

Cerinte de
pregatire pentru
admitere la
concurs

Conditii de vechime
minima in
specialitate

Conditii de
admitere la concurs

Acte necesare inscriere

Termen
depunere
dosare

Tematica de concurs/
Bibliografie

1 post INGINER I Serviciul Suport Afaceri Managementul Performantei Brasov din cadrul SRTFC BRASOV
24
FEBRUARIE
2016
ora 10.00

Sediul
SRTFC
Brasov

Serintocmitviciu Perso
Intocmit,DariiiiiANEA

- Absolventi ai
invatamantului superior
de specialitate.

6 ani vechime in specialitate

Salariatii din cadrul


S.N.T.F.C. CFR Calatori
SA, care indeplinesc
integral conditiile minime
de pregatire si vechime
din anunt.

- Cerere de participare la concurs,


avizat de Directorul SRTFC;
- Diploma de studii n original i
copie conform cu originalul;

-Adeverinta

de
vechime in
specialitate;
- B.I. sau C.I. original si copie
conform cu originalul.

Dosarele de
inscriere la concurs
se vor depune pana
cel tarziu la data de
22.02.2016 la
Serviciul R.U.O. al
SRTFC Brasov.

Tematica de concurs, bibliografia


si alte informatii se pot obtine de
la:
- Serviciul RUO din cadrul
SRTFC Brasov str.Iuliu Maniu
nr.45, telefon 0268472660.