Sunteți pe pagina 1din 5

Capitolul II Predeterminarea principalilor parametrii dimensinali

i masici ai autovehicului de proiectat


2.1 Predeterminarea principalilor parametrii
dimensionali exteriori
Pentru determinarea acestor parametrii se va utiliza metoda intervalului de ncredere, metoda
prezentat n [1].
Aceast metod se prezint astfel:
- fie un parametru x; pentru un autovehicul avem xi solutii pentru fiecare model similar, i= 1,
2, Nms , unde Nms reprezinta numarul de modele similare.
Aceast metoda presupune parcurgerea urmatoarelor etape:
a) stabilirea valorii medii a parametrului X, cu ajutorul relaiei:

N ms

Xi

unde:

(2.1)

i 1

N ms

X valoarea medie;
Xi valoarea particulara a unui anumit parametru;
Nms numarul valorilor particulare nsumate.

b) determinarea abaterii medii patratice, cu ajutorul relaiei:


N ms

Sx

(x
i 1

x)2

(2.2)

N ms 1
unde: S abaterea medie patratica;
xi valoarea particulara a unui anumit parametru;
x - valoarea medie;
Nms numarul valorilor particulare.
c) stabilirea valorii parametrului t, un parametru ce se alege n funcie de P i k.
t = t(P,k), unde: k = Nms-1, k numarul gradelor de libertate.
P gradul de probabilitate adoptat.
Pentru P=0,55 i k=7, conform [] se alege t=2,306.
d) stabilirea intervalului de ncredere Ix care rezult din inegalitatea:

Xales X

P P

N ms

(2.3)

13


Ix X t

S
N ms

;X t

(2.4)

N ms

In continuare se va exemplifica aceasta metoda in cazul lugimii totale a autovehiculului, La


conform datelor din Tabelul 1.1. care se nlocuiesc in relaiile 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dupa cum urmeaza:
-

lungimea total medie:

La1 La 2 La3 La 4 La 5 La 6 La 7 La8


8
4635 4765 4476 4665 4745 4520 4672 4611
La
4636,125mm
8
La

S La

X t
X t

abaterea medie ptratic:

(4635 4636,125) 2 (4765 4636,125) 2 (4665 4636,125) 2 ......... (4611 4636,125) 2


100,243
7

stabilirea intervalului de ncredere:


S
N ms
S
N ms

4636,125 2,306
4636,125 2,306

100,2432

4554,397 mm

100,2432
8

4717,853mm

Rezult c intervalul de ncredere are valoare:

Ix X t

S
N ms

;X t

[4554,397;4717,853]

N ms

Se procedeaz similar i pentru ceilalali parametrii iar rezultatele sunt centralizate in Tabelul
2.1.
Parametru
dimenional

Sx

Ix

xales

La

4636,125 100,2432

2,306

[4554,397;4717,853]

4687

2698,75

45,0991

2,306

[2661,981;2735,519]

2713

la
Ha
E1
E2

1788,25 21,8877
1451,75 29,01601
1524,125 20,69808
1522,375 23,71219

2,306
2,306
2,306
2,306

[1770,405;1806,095]
[1426,093;1449,407]
[1507,25;1541]
[1503,043;1541,707]

1790
1448
1520
1510

Tabelul 2.1 Predeterminarea principalilor parametrii dimensionali


2.2 Predeterminarea principalilor parametrii masici
14

Pentru predeterminarea valorii masei proprii ma a autovehicului ce urmeaz a se proiecta se


va folosi metoda intervalului de ncredere prezentat in subcapitolul anterior, asupra masei raportate.
Iniial se determin media masei proprii liniare, m ol, nlocuind in formula 2.1 valorile
numerice din Tabelul 1.2. Se obine astfel:
8

m
i 1

0 li

0,5295

kg/mm

9
Determinarea valorii medii ptratice se face nlocuind n relaia 2.2 valorile numerice cu
privire la masa proprie liniara i valoarea medie a masei proprii liniare stabilita anterior:
N ms

S m0 l

(m

ol i

m0 l ) 2

0,025724
7
Pentru calculu intervalului de ncredere se nlocuiesc n relaiile 2.3 i 2.4 valorile pentru t,
m0l i Sm0l determinate anterior, astfel se obine:

I m0 l m 0 l t

S
N ms

i 1

;X t

[0,508528;0,550472]

N ms

Dup calcularea intervalului de ncredere se adopt ca valoare a masei proprii liniare


m0l=0,51. Aceast valoare nlocuidu-se n relaia 1.1 rezult masa proprie a autovehiculului de
proiectat.
m
m0l 0 m0 L m0l m0 1383,63 kg, aceast valoare se rotunjete la 1400 kg.
L
Masa util se calculeaza cu ajutorul relaiei:
mu= msofer+ n mpasager + mbagaj [kg]
(2.5)
unde: n numrul de pasageri.
Autovehiculul de proiectat fcnd parte din categoria autoturismelor de clas mare pentru
dimensionarea habitaclului s-au folosit pentru toate cele 5 locuri un manechin din grupa 95% avnd
masa de 95 kg i nlimea de 1882 mm iar masa bagajului se adopt conform recomandarilor din
[1] 25 kg/persoan. Astfel nlocuind valorile numerice in relaia 2.5 rezulta:
mu 95 4 95 5 25 600 kg
Masa total se calculeaz ca suma dintre masa utila i masa proprie:
mt mu m0 600 1400 2000 kg

2.3 Predeterminarea principalilor parametrii dimensionali i masici


ai principalelor subansambluri ce compun
autovehiculului
15

Masa proprie a auvehicului este compus din suma maselor subansamblurilor din care acesta
este format. Aceste mase se determin folosind coeficienii de pondere prezentati n [1] pentru un
autoturism din clasa mare. Coeficienii de pondere sunt raportai la masa proprie a autoturismului.
Datele cu privire la ponderile adoptate i la masa rui subansamblu sunt centralizate n
tabelul 2.2.
Nr.crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Denumire subansamblu

Motor-transmisie
Rezervor combustibil
Punte fata
Punte spate
Bateria de acumulator
Rotile
Caroseria*
Galerie de evacuare
Suspensie spate
Suspensie fata
Toatal

Pondere[%]

19,6
1
7,70
6,2
1,7
6,4
50
2,4
2
3
100

Masa
16alculate[kg]

274,4
14
93,8
72,8
23,8
89,6
700
33,6
28
42
1400

Tabelul 2.2 Parametrii masici ai principalelor subansambluri


Principalii parametrii dimensionale exteriori ai subansamblurilor autovehiculului de proiectat
se stabilesec orientativ prin masurri directe pe un model similar i prin utilizarea de date de la
modelele similare. Astfel n tabelul 2.3 sunt centralizate datele cu privire la aceste dimensiuni.
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13

Dimensiuni
[mm]x[mm]x[mm]
Motor complet echipat
505x497x515
Transmisie
359x417x400
Punte fata
1390x210x60
Suspensie fa
145x145x570
Rezervor
815X398X130
Baterie de acumulatori 12V
207x175x190
Punte spate
1390x310x200
Suspensie spate
300x150x250
Convertor catalitic
256x68x45
Compartiment bagaj
934x698x269
Amortizor de zgomot
333x182x180
Radiator
720x401x50
*
Roata
650x200
Subansamblul

Tabelul 2.3 Dimensiunile principalelor subansambluri ce compun autovehiculul

16

Lungimile au fost msurate direct dupa modele similare. Masele subansamblurilor au fost
calculate ca procent din masa autovehicul gol. Valorile intervalelor de procente au fost obinute din
lucrarea [1], iar valorile procentuale adoptate au fost alese n conformitate cu valorile de la modelele
similare. Abaterea sumei finale a maselor subansamblurilor se datoreaz aproximaiilor facute n
calcule i n redactarea datelor.

17