Sunteți pe pagina 1din 1

Agenda sesiunii de informare

Timp

Subiect

Raportor/

Responsabil

9.30-

Înregistrarea participanților

 

10.00

10.00-

Deschiderea atelierului de lucru. Cuvînt de salut al

Reprezentant al MDRC Eduard UNGUREANU, Director interimar al ADR Centru Reprezentant al APL

10.20

reprezentantului MDRC. Prezentarea scopului și agendei activității

10.20-

Cadrul general, specificul și etapele de desfășurare a

Ala BRAGOI, ADR Centru

11.20

concursului de propuneri de proiecte

11.20-

Instrucțiunea pentru utilizatori, nota conceptuală și

Eduard UNGUREANU, ADR Centru

12.00

cererea de finanțare completă

12.00-

Întrebări – răspunsuri

Reprezentant al MDRC Eduard UNGUREANU, ADR Centru

13.00

13.00-

Rolul și responsabilitățile actorilor implicați în

Natalia NEAGA, ADR Centru

13.30

implementarea proiectelor (în special ale ADR și aplicant)

13.30-

Prezentarea practicelor de implementare a proiectelor

Oleg SECRIERU, ADR Centru

14.10

în anul 2011-2015 (FNDR/GIZ)

14.10-

Prezentare DRIAI

Reprezentant al MDRC

14.40

14.40-

Completarea chestionarelor de evaluare a seminarului

Eduard UNGUREANU, ADR Centru

14.50

14.50-

Formularea concluziilor

Reprezentant al MDRC Eduard UNGUREANU, ADR Centru

15.00

15.00

Pauză de cafea