Sunteți pe pagina 1din 13
Fisa statului Marea Britanie 1. Asezare geografica si veeini. Asezare. Marea Britanie este un stat insular situat in partea de nord — vest a Europei. Vecini. Cu excepfia Irlandei de Nord, prin care Marea Britanie se invecineazi cu Irlanda, acest stat este delimtat de unititi acvatice: + est— Marea Norduli - sud ~ Marea Ménecii (strémtoarea Calais) + vest~ Marea Irlandei - nord ~ vest si vest ~ Oceanul Atlantic 2 In perimetrul Marii Britaniei intalnim diferite forme de relief: Munfii: Grampiani (orog. caledoniana) in nord (Scotia), care etaleazi si cea mai mare altitudine din insula (1434 m vE, Ben Nevis) Penini in centra (in Anglia): Cambrian in vest (Tara Galilor), - Bazinul Londonez, situat in sud, sud — est, cu ae f aspect de podis larg valurit si cu faleze de ann e calear. 3. Clima Clima temperat oceanic, ou tm.a. 10 — 12°C; precip. Circa 1000 mm/an; circulajie dominanta a maselor de'aer vestice. Hidrografia + rduri: Tamisa (curge prin Londra), Severn + lacuri: Loch Ness (in Seafia) . 5. Elemente de biopedologie Sunt specifice pidurile de foioase, dar care ocupa suprafefe mici. In Scosia sunt si paduri de conifere si asociafii vegetale asemnatoare zonei alpine. Solurile specific: argiluvisoluri 6. Forma de guvernamant, Marea Britanie este 0 monarhie constitujionala, ce cuprinde mai multe state: Anglia, Scotia, Tara Galilor gi Irlanda de Nord. 7. Capitala si orasele importante Capitala: Londra. Alte orase importante: Cardif, Glasgow, Manchester, Sheffield, Edinburgh, Liverpool, ete. 8. Aspecte economice ‘Tara cu o economie bine dezvoltati: = industria: constructoare de masini, chimic&, textila, ete + agricultura: cultura cerealelor 9. Alte aspecte specifice es manatee Wianalal wetlaeearaaneiid: seiliaialioal Fisa statului Franta 1. Asezare geograficd si vecini. wanes enntanie “J Agezare, Franja este situaté in vestul és Aare Mice Europei. + Vecini, + nord — Marea Manecii (strdmtoarea Calais) + est — Belgia, Luxemburg, Germania, Elvetia gi Italia - sud — Marea Mediterand, Prineipatul Monaco, Andora si Spania = vest Oceanul Atlantic 2. Unititi de relief In perimetrul Franfei intélnim diferite forme de relief: + Muntii: Alpi (orog. alpina) in sud — est, care etaleaza si cea mai mare altitudine din fara (4807 VE. Mont Blanc); Muntii Pirinei (peste 3000 m; orog. alpind) Masivul Central Francez si Munfii Jura» ammo (orog. hereinica). - Bazinul parizian (component a Campiei Europei de Vest), situat in nord, cu aspect de podis Jarg valurit si cu faleze de calcar. 3. Clima Clima temperat oceanic, cu tm.a. 10 — 12°C; precip. Circa 1000 mm/an; circulafie dominant& a maselor de aer vestice. Mistralul, vant local, care coboari din Masivul Central Franeez, spre Marea Mediterana 4, Hidrografia ~ uri: Sena (curge prin Paris, formeaz un estuar la gura de varsare), Ron (formeazi o delta la gura de véirsare), Loara, Garonne (ambele au estuar la gura de varsare) + lacuri cu caracter vulcanic in M.CF. si glaciare in Alpi 5. Elemente de biopedologie Sunt specifice pidurile de foioase, dar care ocupa suprafeje mici. Odatd cu cresterea altitudinii apar padurile de conifere si vegetafia alpina. Solurile specifice: argiluvisoluri, la altitudini mici, respectiv cambisoluri si spodosoluri la altitudini mai mari 6. Forma de guverniimant. Franfa este o republics, De Franje aparfine i insula Corsica 7. Capitala si orayele importante Capitala: Paris. Alte orase importante: Marsilia, Toulouse, Nantes, Lyon, Dijon, ete. 8. Aspecte economice Tari cu o economie bine dezvoltata: ~ industria: constructoare de masini, chimicé, textila, ete + agricultura: cultura cerealelor, viticultura + turism activ bazat pe un potential deosebit 9. Alte aspecte specifice - in Muntii Alpi exista ghejari montani Figa statului Spania 1. Asezare geograficd si vecini. Asezare. Spania este situati in Peninsula Iberica. Vecini ~ nord Franfa si Andora - est- Marea Mediterand - sud - Marea Mediteran’, stramtoarea Gibraltar = vest ~ Oceamul Atlantic 2. Unitati de reliet In perimetrul Spaniei intdlnim diferite forme de relief: - Munfii tineri (orog. Alpina), cu altitudini mai mari: Pirinei, pe : Soe J Pico de Aneto); Munfii ¢ ai a, | MP ee granita cu Franfa (3404 m in vf. Cantabrici, in nord; Muntii Sierra Nevada, in sud (3482 m in vf. Mulhacen) - Munti vechi, intens erodaji, cu aspect de podis, care formeazk Messeta Spaniol’ (orog. Hercinica). - CAmpia Andaluziei in sud 3. Clima Clima temperat oceanicd, cu tma 12 ~ 14°C; precip. circa 1000 mnv/an; circulatie dominanta a maselor de aer vestice, in partea de nord si nord ~ vest. Climat mediteranean, cu tma 16 - 18 °C si precip. mai mici de 600 mmv/an. In centrul tirii exista un climat arid, cu nuante tropicale. 4, Hidrografia = rduri: Ebro, Duero, Tejo, Guadiana, Guadalquivir - lacuri glaciare in Pirinei 5. Elemente de biopedologie Vegetafia caracteristica este cea mediteraneand, cu asociafii xerofile (maquis, gariga etc.) 6. Forma de guvernimént. Spania este o monarhie. De Spania aparfin insulele Baleare (in M. Medit.) si Canare (in Oc. Atl.) 7. Capitala si orasele importante Capitala: Madrid. Alte orage importante: Barcelona, Valencia, Malaga, Zaragoza Sevilla, Cordoba, ete, 8. Aspecte economice Tard cu o economie bine dezvoltata: ~ industria: constructoare de masini, chimicd, textila, ete - agricultura: pomicultura (citrice), viticultura + turism activ bazat pe un potential deosebit 9. Alte aspecte specifice ~ probleme cu grupul separatist ETA care doreste desprinderea de Spania a teritoriului cunoscut sub numele de Tara Bascilor Fisa statului Portugalia 1. Asezare geografica si veeini. Asezare. Portugalia este situati fn Peninsula Iberica. Vecini, = nord siest~Spania = vest si sud — Oceanul Atlantic 2. Unititi de relief In perimetrul Portugaliei intélnim diferite forme de relief, a caror altitudine scade de la nord spre sud: - Muni vechi, intens erodafi, cu aspect de podis, in partea de nord. ~ Campia Portugaliei in sud 3. Clima Clim temperat oceanic, cu tma 12 ~ 14°C; precip. circa 1000 mm/an; circulajie dominanta a maselor de aer vestice, in partea de nord si nord — , oe vest. Climat mediteranean in sud, cu tma 16 - 18°C si precip. mai mici de "sk 600 mnvan, 4. Hidrografia - réuri: Duoro, Tejo, Guadiana 5, Elemente de biopedologie Vegetatia este reprezentata prin paduri (pin stejar, castani, stejar de pluta) in nord. In sud apar specii mediteranee si eucalipti 6. Forma de guvernimént. Portugalia este o republica. De Portugalia apartin insulele Madeira si Azore (in Oc. Atl.) 7. Capitala si orasele importante Capitala: Lisabona, Alte orage importante: Porto, Setubal, ete. 8. Aspecte economice ‘ard cu 0 economic in dezvoltare: ~ agricultura: pomicultura (citrice), viticultura - turism activ bazat pe un potential deoscbit 9. Alte aspecte specifice + pastreaza si intrefine legaturi strdnse cu Br Fisa statului Germania 1. Asezare geograficd si vecini, Agezare. Germania este situat’ in centrul Europei. Vecini. - nord — Marea Nordului, Danemarca, Marea Baltica - _est—Polonia si Cehia + sud~ Austria si Elvetia + vest Franfa, Luxemburg, Belgia si Olanda 2. Unititi de relief In perimetrul Germaniei intalnim diferite forme de relief, care scad in altitudine de la sud spre nord: - Sistemul alpin: Alpii Bavariei in sud (2962 vf. Zugspitze) ~ Sistemmul hereinic, cu mungi de altitudine mica situafi in partea de sud — vest si in partea |, 4474 centrala: Padurea Neagra, Jura Suabi, Pédurea Boemiei, Metaliferi, Masivul Sistos Renan, Hartz, Padurea Turingiei ete. - Campia Gemmaniei de Nord, (C. Nord 7 Europeand), de origine fluvio - glaciara fevers 3. Clima Clima temperat oceanied, cu t.m.a, 9 ~ 10°C; precip. circa 1100 mm/an, mai mari in partea de sue; circulafic dominanta a maselor de aer vestice. > Hidrografia rauri: Rinul, Dundrea, Elba, Oder - lacuri glaciare de mari dimensiuni in sud: Boden (Constanja) 5. Elemente de biopedologie Sunt specifice padurile de foioase specifice in sud si centru (in zona montani). In partea de nord vegetatia naturala este inlocuita de culturile agricole. 6. Forma de guvernimant, Germania este 0 epublica. 7. Capitala si orasele importante Capitala: Berlin. Alte orase importante: Munchen, Nurenberg, Stuttgart, Frankfurt, Bonn, Leipzig, Hamburg, Duisburg (important port fluvial, pe Rin) etc. 8. Aspecte economice Tara cu o economie bine dezvoltata: - industria: constructoare de masini, chimicd, textila, ete - agricultura: cultura cerealelor, viticultura + turism activ bazat pe un potential deosebit 9. Alte aspecte specifice + este ,motorul” dezvoltarii economice a Uniunii Europene Fisa statului Austria 1. Asezare geograficd si vecini. Asezare. Austria este situaté in central Europei Vecii = nord Germania si Cehia - est~Slovacia si Ungaria + sud Slovenia gi Italia - vest ~ Elvetia si Liechtenstein . ekageniut 2. Unit&fi de relief ava RSs Austria este o fara alpina, |? 3" Cae OM predominand unitijile montane alpine: Algau, Otztaler, Tauern (3798 m, vf. Grossglockner). In partea de nord ~ est se giiseste Podigul Austriei, respectiv Bazinul Vienei (cu aspect de cdmpie). 3. Clima Clima temperata, cu t.m.a. mai mica de 10°C; precip. cirea 1200 mm/an, datorita reliefului montan, 4, Hidrografia + réuri: Dundrea, Inn, Drava - lacuri glaciare in Alpi 5. Elemente de biopedologie Vegetatia si fauna sunt dispuse sub forma unor etaje, datoriti mungilor. In baz apar piduri de foioase, urmate de un etaj de conifere si vegetajie alpina la cele mai mari altitudini. 6. Forma de guvernimant, Austria este o republic’. 7. Capitala si orasele importante Capitala: Viena. Alte orase importante: Linz, Graz, Salzburg, Innsbruck ete. 8. Aspecte economice Tara cu o economie bine dezvoltatd: ~ industria: constructoare de masini, metalurgic#, chimic®, electronica, etc + turism activ bazat pe un potential deosebit 9. Alte aspecte specifice ~ a jucat si are un rol important in cultura gi istoria Europei Fisa statului Italia 1. Asezare geograficd si veeini. Agezare. Italia este agezati in sudul Europei, fiind o peninsula in Marea Mediterana Vecini = nord —Franja, Elveia, Austria si Slovenia - est — Marea Adriatica (diviziune a M. Mediterane) - sud — Marea Mediterand, Malta si Marea Tonicd (diviziune aM. Mediterane) = vest — Marea Tireniand si Marea Ligurica (diviziune a M. Mediterane) 2. Unitai de relief - Italia este o fara cu relief variat, predomindnd munti © Munfii Alpi, in nord, cu peste 4000 m alt © Munfii Apenini, sub forma uni ax central al peninsulei - in nord, in lungul Padului, se dezvolta Campia Padului ~ pe latura vestic4, la nord de Roma, apare un relief colinar 3. Clima Clima mediteraneana in cea mai mare parte a farii, cu t.m.a. mai mare de 16°C; precip. circa 600 mm/an. In nord, datorita Alpilor, exist un climat montan, alpin, cu t.m.a, negativ si precip. solide 4, Hidrografia - réuri: Padul, Tibru (curge prin Roma) ~ lacuri glaciare in Alpi (Garda, Como, Maggiore au cele mai mari suprafefe) 5. Elemente de biopedologie Vegetatia si fauna sunt dispuse sub forma unor etaje in partea nordica, datorita altitudinilor mari ale Alpilor. In baz apar piduri de foioase, urmate de un etaj de conifere si vegetatie alpina la cele mai mari altitudini, In restul yarii predomina o vegetatie mediteraneand (gariga, maquis etc) 6. Forma de guvernimint. Italia este o republic, 7. Capitala si orasele importante Capitala: Roma, Alte orase importante: Milano, Genova, Napoli, Venefia, Florenta, Salerno ete 8. Aspeete economice ‘Tara cu o economie bine dezvoltata: ~ industria: constructoare de masini, metalurgica, chimicd, electronica, etc - turism activ bazat pe un potential natural si antropic deosebit - culturi agricole specifice: viticultura, mislinul si citricele 9. Alte aspeete specifice - Inperimetrul Italiei exista vulcani activi (Etna, Vezuviu) - _ Insule: Sicilia, Sardinia - Cuprinde douii enclave: Vatican si San Marino 1. Asezare geografici si vecini. Asezare. Grovia este agezati in sudul- estul Europei, fiind 0 peninsulé in Marea Mediterana Vecini, = nord ~ Albania, Macedonia si Bulgaria - est — Tureia si Marea Egee Giviziune a M, Mediterane) + sud —Marea Mediterani = vest - Marea Ionica (diviziune a M. Mediterane) 2. Unitii de relief + Grecia este o fara cu relief variat © Munfii Pindului cu peste 2500 m alt. (2917 m in Muntele Olimp) + numeroase insule in Marea Egge (Cicladele, Creta, _Sporadele, Rhodos ete) + peninsule mari: Peloponez, Calcidica 3. Clima Figa statului Grecia Clima mediteraneana in cea mai mare parte a jérii, cu tm.a, mai mare de 16°C; precip. circa 600 mu/an, 4, Hidrografia - Refea hidrografica slab reprezentata 5. Elemente de biopedologie Predomind o vegetajie mediteraneana (geriga, maquis etc) 6. Forma de guvernimant, Grecia este o republic’, 7. Capitala si orasele importante Capitala: Athena. Alte orase importante: Salonic, Pireu, Corfu ete. 8. Aspecte economice Tard cu o economie bine dezvoltata: ~ industria: metalurgia neferoasti (aluminiu) ~ turism activ bazat pe un potential natural si antropic deosebit culturi agricole specifice: viticultura, maslinul si citricele 9. Alte aspecte specifice Fisa statului Ucraina 1. Asezare geografics si vecini. FEDERATIA gust Asezare. Ucraina este asezati in |POtOwa ¥ me. estl Europe 2 on Carpe att ecini, 7 civer - nord —Belarus si Rusia rege > est-Rusia Pati - sud — Roménia, Republica 4 Moldova si Marea Nagra ie + vest — Ungaria, Slovacia si Polonia ‘it 2. Unititi de relief ~ Ucraina este o fara cu relief de mic altitudine, predomingnd cémpiile si podisurile © Mungii Carpati (Beschizi Orientali sau Carpafii Padurosi), depisese 2000 m alt © Podiguri: Podoliei, Niprului, Donet si Volinic © Campi: Niprutui si Marii Negre - Peninsula Crimea + _Tnsula Serpilor (in litigiu cu Roménia) 3. Clima Clima temperat continetala, cu tm.a. 10 - 12°C; precip, sub 400 mm/an, Temperatura si precipitatiile se modifica odata cu cresterea altitudinilor 4, Hidrografia - Refea hirografica reprezentat4 prin Nistru si Nipru, care se vars in Marea Neagra ~ Lacuri: Kiev, Kremenciug si Kahovka ~ Iesire la Marea Neagré 5. Elemente de biopedologie Predomind o vegetatie de stepa, pentru ca odata cu altitudinea s& se dezvolte p&durile de foioase. La cAmpie sunt soluri fertile din clasa molisolurilor, iar in zonele de podis este argiluvisol 6. Forma de guvernimant, Ueraina este o republica, 7. Capitala si orasele importante Capitala: Kiev. Alte orase importante: Lvov, Cemiufi, OdesaHarkov, Donejk ete. 8. Aspecte economice Tara cu o economie in curs de dezvoltare, dar cu resurse de cirbune si minereuri de fier importante calitativ si cantitativ: + industria: siderurgica + turism litoral - culturi agricole specifice: cereale (grau, porumb) 9. Alte aspecte specifice > fara filorusd ee ee Republica Moldova 1. Asezare geograficd si yeeini, Asezare. R. Moldova este asezata in estul Europei Vecini, ~ Nord, est si sud — Ucraina + vest — Romania 2. Unitifi de relief - R, Moldova este o fara cu relief de micd altitudine, predominénd cémpiile si podigurile © Podiguri: Podoliei, Moldovei centrale ete © Cémpii: Nistralui si Moldovei de Sud 3. Clima Clima temperat continetala, cu t.m.a. 10 - 12°C; precip. sub 400 mm/an, 4, Hidrografia - Refea hirografica reprezentata prin Dunare (distant mics) Nistru si Prut, care se vars in Marea Neagra 5. Elemente de biopedologie UCRAINA e - we Be \ canpctnate «| ems an Sm rattle” | ind tinarte side pe te 2 Danze sat eS LpePrnsi eee caaima ee: ud, side pa - un siert din Gt Predomina o vegetatie de step’, pentru ca odati cu altitudinea si se dezvolte pédurile de foioase. La cémpie sunt soluri fertile din clasa molisolurilor, iar in zonele de podis este argiluvisol. 6. Forma de guvernimant. R, Moldova este o republics. 7. Capitala si orasele importante Capitala: Chisinau. Alte orase importante: Tighina, Balyi, Cahul, Tiraspol etc. 8. Aspecte economice ‘Tara cu o economic in curs de dezvoltare: ~ Industria slab reprezentata la Chisinau - _culturi agricole specifice: cereale (grau, porumb) si viticultura 9. Alte aspecte specifice - are iegire la Duniire pe circa 200 m Bulgaria 1, Asezare geograficd si vecini. Asezare, Bulgaria este asezatd in sud - estul Europei, in nordul peninsulei Balcanice Vecini. - Nord Romania - Este—Marea Neagri - Sud ~Turcia si Grecia + vest ~ Macedonia si Serbia 2. Unitati de relief - Bulgaria este o fara cu relief variat © Muntii: Stara Planina si Rila (or. alpina), Rodopi (or. hercinica). Sub 3000 m alt © Podiguri: Prebalcanic, Ludogorie © Cmpii: Traciei Superioare 3. Clima ao SL eetemn Rectal _e~ Clima temperat continetala in nord si mediteraneand in sud. T.ma. 12 - 15°C; precip. sub 600 mm/an. 4, Hidrografia ~ _ Rejea hirografica reprezentata prin Dunare, Iskar si Marija 5. Elemente de biopedologie Predomina o vegetatie de stepa, pentru ca odata cu altitudinea sa se dezvolte padurile de foivase, conifere si chiar vegetatie alpin’. La cdmpie sunt soluri fertile din clasa molisolurilor. 6. Forma de guverndmant. Bulgaria este o republic. 7. Capitala si orasele importante Capitala: Sofia. Alte orase importante: Ruse, Burgas, Vara etc, 8. Aspecte economice Tari cu o economie in curs de dezvoltare: - Industria slab reprezentata - culturi agricole specifice: cereale (gréu, porumb), viticultura, tutun, legume, ulei de trandafir 9. Alte aspecte specifice Fisa statului Serbia (Yugoslavia) 1. Asezare geografied si vecini. Agezare, Serbia este agezati in sud - estul Europei, in nordul peninsulei Balcanice Vecini. - Nord ~Roménia si Ungaria - Este~ Bulgaria = Sud — Macedonia si Albania + vest ~ Muntenegru, Bosnis-Herjegovina si Croatia 2. Unitii de relief Serbia este o fara cu relief variat © Mungii: Alpii Dinarici, sub 300m |< alt ‘HERTEGOVINA) © CAmpii: Voievodinei si Moraviei 3. Clima Clima temperat continetalé moderat in nord si ; \ ey a a mediteraneand in sud. ‘Tima. 12 - 15°C; precip. E “ae / es %, LARK sub 600 mm/an, = 4. Hidrografia + Refea hirografica reprezentatii prin Dundre, maceponia isa, Sava si Morava 5. Elemente de biopedologie Predomind o vegetatie de stepa, pentru ca odata cu altitudinea si se dezvolte padurile de foioase, conifere si chiar vegetatie alpina. In sud exist si specii mediteraneene (gariga, maquis). La cémpie sunt soluri fertile din clasa molisolurilor. 6. Forma de guvernamant, Bulgaria este o republica, 7. Capitala si orasele importante Capitala: Belgrad. Alte orase importante: Novi Sad, Pancevo, Bor etc. 8. Aspecte economice ard cu o economie in curs de dezvoltare: + Industria bine reprezentata (siderurgicd, chimicd, constructoare de masini ete) ~ culturi agricole specifice: cereale (gréu, porumb), viticultura, pomicultura 9, Alte aspecte specifice ~ pnd in 1990 era un stat component al Yugoslav: Fisa statului Ungaria 1, Agezare geograficd si vecini. Asezare, Ungaria este asezati in Europa Centrala, Pome § Vecini. aoe - Nord — Slovacia i Ucraina - Este-Roménia - Sud— Serbia si Croajia = vest Slovenia si Austria 2. Unitati de relief ~ Serbia este o fara cu relief cu miei altitudini co Munfii: Matra, Bakony, sub 1100 m alt © Cémpii: Ungar (Alfold sau Panonica) 3. Clima Clima temperat continetald moderaté cu t.m.a. 10 - 12% precip. 700 - 600 mm/an. 4, Hidrografia - Refea hirografica reprezentatti prin Dundte, Tisa ~ Lacuri: Balaton (tectonic) 5. Elemente de biopedologie Predomin 0 vegetatie de silvostepa, pentru ca odati cu altitudinea sa se dezvolte padurile de foioase. La cdmpie sunt soluri fertile din clasa molisolurilor. 6. Forma de guvernimént. Ungaria este o republica. 7. Capitala si orasele importante Capitala: Budapesta. Alte orase importante: Szeged, Debrecin, Gyor, ete. 8. Aspecte economice Tara cu o economie in curs de dezvoltare: - Industria bine reprezentata (siderurgica, chimic4, constructoare de masini etc) = culturi agricole specifice: cereale (grau, porumb), viticultura, pomicultura Allte aspecte specifice