Sunteți pe pagina 1din 2

Contract de sponsorizare

n baza LEGEA nr. 32/1994 privind SPONSORIZAREA


1. Prile contractante:
S.C. ________________, nmatriculat la numrul __________ n Registrul comerului, cu sediul n
_________, cod potal __________, telefon ___________, fax _______________,
avnd contul ____________, deschis la ____________, reprezentat de _______________________,
n calitate de sponsor, denumit n continuare SPONSOR, i
COALA

GIMNAZIAL

NR.16

MARIN

IONESCU-DOBROGIANU

CONSTANA,

reprezentat

prin

________________________________ , n calitate de beneficiar, denumit n continuare BENEFICIAR


2. Obiectul contractului
Obiectul contractului privete utilizarea de ctre beneficiar a ______________________________
( bunul ce i se d de ctre sponsor).
3. Valoarea contractului
Valoarea contractului const n ________________________________
( valoarea bunului sau a banilor).
4. Durata contractului
Prezentul contract intr n vigoare :
-de la data de_____________________ pn n data de_________________, care reprezint
finalizarea obiectului contractului, asupra creia ambele pri sunt de acord i este valabil pe perioad
nedeterminat .
5. Obligaiile prilor contractante
SPONSORUL se oblig s:
-s furnizeze beneficiarului bunul ce face obiectul prezentului contract n stare bun de funcionare
BENEFICIARUL se oblig s:
- utilizeze bunul ce face obiectul prezentului contract potrivit destinaiei sale;
-

s aduc la cunotin publicului sponsorizarea ntr-un mod care s nu lezeze, direct sau indirect,

activitatea sponsorizat, bunele moravuri sau ordinea i linitea public prin urmtoarele modaliti:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

6. Rspunderea contractual
Nerespectarea obligaiilor (sau a uneia din obligaiile), prevzute mai sus de ctre una din pri
determin rezilierea contractului de ctre cealalt parte cu un preaviz prealabil de 15 zile.

7. Litigii
Litigiile decurgnd din interpretarea i executarea prezentului contract, vor fi soluionate de ctre pri
pe cale amiabil. n cazul nesoluionrii lor n acest mod, litigiile vor fi supuse instanelor judectoreti
competente.
8. Dispoziii finale
Modificarea prezentului contract poate fi fcut numai n scris, prin acordul ambelor pri, sub forma
unui act adiional.
Prezentul contract a fost ncheiat astzi _____________, n dou exemplare, cte unul pentru
fiecare parte.

BENEFICIAR
coala Gimnazial Nr. 16
MARIN IONESCU -DOBROGIANU, Constana
Director,
Profesor, Ciorogaru Ion-Denys

SPONSOR
SC. OFFSET COMPUTERS SRL
Constana
Adminstrator,
Eugen Secuiu