Sunteți pe pagina 1din 26

GHIO PRIVIND PROIECTAREA

I
EXECUTAREA LUCRARILOR
DE REMEDIERE
A HIDROIZOLATIILOR
BITUMINOASE LA
ACOPERlURI DE SETON
INDICATIV GP 065-01

135

CUPRINS
1. PREVEDERI GENERALE.................................................. 13
OBIECT ......................................................................... 13
11
1 CONDITII
DOMENIUL y
12
. .
' DE APLICARE ................. 137
13
REFERINTE..............................................'; ................... 139
TERMINo'LOGIE .......................................................... 140
1:4:
2. PREZENTAREA ALCATUIRII ACOPERlURILOR
EXISTE.NTE.................... , .................................................... 141

GHID PRIVIND PROIECTAREA $1 EXECUTAREA LUCRA


RILOR
DE REMEDIERE A HIDROIZOLATIILOR BITUMINOASE
LA
ACOPER1$URI DE SETON

lndicativ:
GP 065-01

1. PREVEDERI GENERALE
1.1.

OBIECT

1.1.1.

Prezentul ghid se refera la proiectarea i executarea lucrari


lor
de remediere a hidroizola\iilor alcatuite din produs
e
bituminoase aplicate pe acoperiirile din,beton.

1.1.2.

Ghidul cuprinde etapele de analiza a situatiei existente pentru


diagnosticarea cauzelor infiltratiilor, stabilete solutiile pentru
remedierea Tnvelitorilor bituminoase i .modul de executare
al
lucrarilor pentru asigurarea cerintelor de calitate din Legea
10/1995 i 1n principal cerinta privind izolarea hidrofuga.

4. EXECUTAREA LUCAARILOR DE REMEDIERE ........... 163


PRINCIPII GENERALE PENTRU EXECUTAREA .
4.1.
L:UCRARILOR ................................................................ 163
ETAPE ALE EXECUTARII LUCRARILOR PENTRU
4.2.
. REMEDIEREA HIDROIZOLATIEI ACOPER1$ULUI ... 165

1.1.3.

In cadrul ghidului se .fac referiri i la diferite elemente


de
instala\ii i construc\ii ce pot influenta etaneitatea
hidroizola\iei acoperiurilor 1n vederea rezolvarii racord
ului
Tnvelitorii la aceste . elemente. i coordon.area . lucrari
lor
diferitelor specialita\i (constructori, instalatori, hidroizolatori
).

5. ASIGURAREA CALITATll ................................................ 176


GENERALITATI ............................................................ 176
51
REGULI PRIVIND CONDITIILE .DE MEDIU ............. 177
5:2:
CERINTE PRIVIND CALITATEA SUPORTULUI ...... 178
53
5:4:
cERINTE PRIVIND cAUTATEA MATERlLELOR .. 119
.
CERINTE PRIVIND CALITATEA EXE,CUTARII
5.5.
LUCRARILOR ................................................................ 180

1.2.

DOMENIUL $1 CONDITII DE APUCARE

3. PROIECTAREA LUCRARILOR DE REMEDIERE.......... 145


PRINCIPII GENERALE DE PROIECTARE $1 DE
3.1.
A DOCUMENTATIEI DE REMEDIERE
CONTINUT
'
A HIDROIZOLATIILOR ................................................ 145
EXPERTIZA TEHNICA ................................................ 149
3.2.
ELEMENTE DE PROIECTARE COMUNE SOLU3.3.
TIILOR DE REMEDIERE A INVELITORILOR .......... 153
11
.4.
156

!gl:ici:Ei'.. . .

1.2.1.

Ghidul se adreseaza proiectan\ilor, executantilor, benefi


ciarilor
i tuturor celorlalti factori care asigura respectarea cerin\
elor
. legislative 1n domeniul constructiilor.

6. EXPLOATAREA LUCRARILOR DE HIDROIZOLATll ... 182


EXPLOATAREA (UTILIZAREA) HIDROIZOLATIILOR
6.1.
LA,ACOPER1$URI ....................................................... 182
137

a) respectarea interdictiei de circulatie pe terasele necirculabile lji


utilizarea cailor de acces pentru punctele de vizitare;
b) curatarea periodica a suprafetelor, de vegetatie lji depuneri de
praf, se va efectua conform planului de intretinere lji eel pu\in
ni
de doua ori pe an (primavara lji la sfaitul toamnei);
69,11
depunerile excesive de zapada se vor inlatura pana la stratul
de uzura in cazul teraselor circulabile lji pana la o cota de 3-5
cm deasupra stratului de protectie al hidroizolatiei la terasele
necirculabile; se interzice spargerea ghetii de pe acoperilj prin
ea 6
shoo lovire cu tarnacoape, ciocane, cazmale, etc.;
h..
s

c) executarea ulterioara a unor noi strapungeri ale hidroizolatiei


se va efectua numai cu acceptul beneficiarului lji in baza unei
documentatii tehnice de specialitate;
_,
d) mentinerea in conditii func\ionale a elementelor de protec\ie a
hidroizola\iei (tencuieli, dalaje, copertine, etc.):
J

sJstim
elsJosi

tencuielile crapate lji cu bucati lipsa se refac utilizand


acelealji materiale;
-

stnshc
sl u.:.csb , 0
sb Jo

dalele sparte sau segregate se inlocuiesc cu dale intregi de


acelalji tip;
copertinele din tabla smulse sau distruse se inlocuiesc lji se
refac revizuindu-se modul de fixare;
stratul de vopsea reflectanta se va completa pe zonele lipsa;
grosimea stratului de protectie din pietrilj se va uniformiza pe
intreaga suprafa\a a acoperi!jului in fiecare an (primavara)
iar in functie de cantitatea de depuneri de praf din mediul
ambiant se va cerne lji se va spala pentru eliminarea
incarcarii acoperiljului lji evitarea colmatarii sistemului de
colectare al apelo pluviale.
- .. _ y ... --
'1

184

185