Sunteți pe pagina 1din 5
Prognoza cursuri aprilie 2016 mumar | numar meserlaocupatia persoane | cursuri| TOTAUTARA on 3600 | 192 40 2 1[Contabit 20 7 2]Operator masini unelte cu comand’ numerica 20 1 BRAD 70 5 1|Receptfoner hotel 14 1 2|Viticultor 14 A 3{Lucrator in alimentatie 14 1 | 4linstatator,instalati tehnico sanitare side gaze 14 1 5linspector resurse umane 14 1 “ARGES 700 5 {|Manichiurist, pedichiurst 20 7 2[Bucdtar 20 1 3|Manager resurse umane 20 1 AlFrizer 20 _ Slingrijitor batrini la domicile 20 1 BACAU 80 4 1Bratar 5 1 2|Inspector resurse umane 5 1 3|Operator introducere, validare #iprelucrare date 20 1 4[Ospatar (chelner) vanzitor tn unttati de alimentagie 20 1 SHOR 385 15 1[Asfaltator 25 1 2[Bucktar 50 2 3{Comunicare in limba germans 28 1 4|Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 50 2 5inspector resurse umane 36 z 6|Lucrator in comert 7 2 7|Lucritor in structurt pentru constructit 20 1 8|0perator calculator electronic siretele 53 2 9|Ospatar 28 1 BISTRITA 96 6 | ‘linstalator instalatii tehnico sanitare side gaze 20 1 2\Cosar 14 1 3ingriftor batrani la domicile 2% z 4lucrator in structuri pentru constr 20 H 5|Presator mase plastice 4 1 BOTOSANI 4 3 ‘Jospatar (chelnen) vanzitor in uniti de alimentatie 28 1 numar | numar Judet meseriafocupatia persoane | cursuri 2|Operator confectioner industrial 28 | 3]Operator calculator electronic si retele 28 4 BRAILA 56 2 1 ]esigner pagini web 28 1 2|Sudor electric 28 4 BRASOV, 210 8 1 |Camerista 28 1 2|Manichiurist, pedichiurist 14 1 3] Expert achizigil publice 28 1 | 4linspector in domeniul securitagii si sAnatatit in munca 28 1 5[Operator introducere, validare gi prelucrare date 2B 2 6|Lucrator in comert 28 i 7|Montator pereti si plafoane din ghips-carton 28 1 afsudor 28 1 BUCURESTI 154 44 ‘Administrator imobile 14 i 2|Operator introducere validare si prelucrare date 14 1 3]Instalator instalatii tehnico sanitare si gaze. 4 1 a|Mecanic auto 14 i 5|Sudor 14 1 6[Duigher - tamplar - parchetar 14 1 7/Peisagist - floricultor 4 1 8[inspector in domeniul sanatatii si securitatit in munca 14 1 9[Designer pagini web 14 1 40|Maseur 14 1 17 Manager protect 14 1 BUZAU 20 1 1 |Masinist la masini mobile pentru transporturi interioare 20 1 CALARAST 122 ia ‘1 Agent de securitate 80 4 2)Bucdtar 4 i 3|Confectioner asamblor articole din textile 14 7 | 4|Mecanic vulcanizator 4 1 CARAS SEVERIN 20 1 iJingrijitoare batrani fa domicitiu 20 1 cLUy a2 3 4]/Sudor 14 1 2|Mecanie auio a] 4 3[Stilist protezist unghii 4 1 ‘CONSTANTA a 3 1|Camerista hotel 25 i 2 Barman 25 t 3)Bucatar set 25 i COVASNA 112 3 ‘[Lucrator in comert 42 3 numar_] numar Judes meserialocupatia persoane | cursuri 2|Comunicare in limba germana 14 1 3]Contabit 14 1 4linspector/referent resurse umane 14 1 3[Competente informatice 28 2 DAMBOVITA 126 9 ‘Jospatar 14 1 2|Camerista 4 1 3]Lucr&tor structuri construct 4 1 4|Lucrator comert 14 1 5]Operator introducere,validare si prelucrare date 4 1 Glinspector{referent) resurse umane 4 1 7|Coator 14 1 8)bucatar 2B 2 DOL 84 6 ‘Jetectrician de intretinere gi reparat.ti 14 1 2[Frizer 14 1 3]Lucrator comercial 14 1 4[Lucrator in cultura plantetor 14 1 S)taseur 14 1 6lOperator introducere,validare si prelucrare date 14 i GALATI 84 3 ‘[Patiser 28 i 2|Ospatar 28 7 3|Comunicare in limba engleza-initiere 28 i GIURGIU 28 2 4 [Bucatar 14 1 2/Lucritor in structuri pentru constructit 14 1 GORI 100 4 “[Bucatar 5 1 2[Operator introducere, validare si prelucrare date 5 1 3[Frizer, coafor, manichiurl , pedichiur’ B 1 alagent securitate 25 1 HARGHITA 88 4 4 |Lucr&tor in comert 66 3 2|Manichiurist, pedichiurist 2 1 HUNEDOARA 168 2 7 [Bucatar 42 3 [inspector referent) resurse umane 28 2 3]Lucrator in comert 4 1 ‘[Sudor electric 14 1 5 etrar, tencuitor 14 1 6Lucrator pentru drumuri si eal ferate 14 1 7|Coator 28 zi [Electrician intretinere si reparatil in ind mica ZI 1 TALOMITA 84 é numar_] numar Judet meseriafocupatia persoane | cursuri 1 |Lucrator in comert 4 1 2|Frizer, coafor manichiurist, pedichiurist 4 1 ‘3/Ospatar 14 i 4|Confectioner asamblor articole din textile 14 4 5|Macetar 14 1 6|Mecanic auto 14 1 TAS 120 6 ‘|Electrician constructor 20 i 2/Lucrator in cultura plantelor 20 1 3)Confectioner asamblor articole din textile 20 1 4lLucrator in comert 20 1 5[Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist 20 1 6|maseur 20 1 TLFOV 28 2 ‘[inspector/referent SSM 14 1 2[Frizer coafor manichiurist pedichiurist 4 1 MARAMURES 5 4 1 |Bucktar 25, 1 MEHEDINT! 56 4 ‘Manager profect 14 i 2|Fierar, betonist 14 1 3[Formator 14 i ‘|Frizer 14 1 MURES 126 5 4 [Lucritor in comert 28 4 2|Limba englezi 28 1 3[Tehnician maseur 28 1 <4|Sudor 14 1 5 |Expert achizitii publice 26 1 NEAMT, 0 0 Our 70 3 [Bucktar 28 4 2[inspector resurse umane 28 1 3[Maseur ‘4 4 PRAHOVA 80 30 Operator introducere validare si prelucrare date m4 1 2{Consitier pentru dezvoltare personala 2B 4 3[Agent de securitate 2B 1 SALAI 28 1 ‘Agent de securitate 28 1 ‘SATU MARE a2 3 1 [Electrician constructor 4 1 2|bucttar 14 i 3]Lucrator in coment 1s I SBI 65 3 ‘linspector/resurse umane 25 1 2[Administrator pensiune turistica 20 1 3)Designer pagini web 20 i numar | numar Judet meseria/ocupatia persoane | cursuri SUCEAVA 56 4 ‘Jinspector/referent resurse umane 4 1 Z[instalator instalagil tehnico-sanitare gi de gaze 4 1 3|Manichiurist, pedichiurist 4 1 4]Operator calculator electronic si retele 4 1 TELEORMAN 42 Bt ‘|instalator instalatii tehnico sanitare si de gaze 4 1 2|Comunicare in timba englezi 14 1 3[Lucrator in cultura plantetor 4 1 TIMIS 82 4 1 |Cofetar patiser 14 1 2|Frizer coafor manichiurist pedichiurist 28 1 3[inspector/referent resurse umane 20 1 [Manager protect 20 1 TULCEA 84 4 [Agent de securitate 2 1 2[Barman (preparator) 2 1 3 [Inspector resurse umane 21 1 4 [Operator introducere si validare date 21 1 VALCEA 80 4 1 |Cosmetician 20 2|Frizer, coafor, manechiura pedichiura 20 3|inspector resurse umane 20 1 4linstalator instalatii tehnico sanitare si gaze 20 1 VASLUT 104 5_| 1|Coafor 14 1 2|Confectioner - asamblor articole din textile 20 1 3|Contabil 2 4 4|Cusétor piese din intocutort 28 1 5]Lucrator in structuri pentru constructit 20 1 VRANCEA 84 6 [Barman preparator 4 1 2|Cofetar 4 1 3) Comunicare in limba engleza 4 1 [inspector resurse umane 14 1 5[Instalator instalatii tehnico sanitare side gaze 4 1 6[Contabil 4 1 Intocmit, Roxana Scutelnicu Inspector 21.03.2016