Sunteți pe pagina 1din 188

SUPORT DE CURS

EXPERT ACHIZITII PUBLICE


11 14 februarie 2016

TERMINOLOGIE - VOCABULAR
OUG 34/2006 sau 34
HG 925/2006, modificata prin HG 834/2006
sau 925
Documentatia de atribuire sau
documentatia cuprinde si caietul de sarcini
Anuntul de participare sau anuntul
Invitatia de participare sau invitatia
Autoritatea contractanta sau AC

INSTITUTII IMPLICATE
ANAP www.anrmap.ro
CNMSI www.e-licitatie.ro
CNSC www.cnsc.ro

PARTICIPANTI

Autoritati contractante - cumparatori/


initiatori
Ofertanti/Candidati - vanzatori

AUTORITATI CONTRACTANTE
Organism al
statului

Organism de
drept public

Asociere

Intreprindere
publica/subiect
de drept

AUTORITATI CONTRACTANTE (A)


I.

organism al statului

autoritate publica - Autoritatea Nationala a Vamilor

institutie publica Institutul National de Cercetare in


Domeniul Nuclear

AUTORITATI CONTRACTANTE (C)


III. Este AC si asocierea formata de una sau
mai multe AC dintre cele prevazute la lit. a),
b), d) sau e)

AUTORITATI CONTRACTANTE (D si E)
IV. intreprindere publica sau oricare subiect
de drept ce desfasoara una sau mai multe
activitati relevante in sectoarele de utilitate
publica
Apa ex. Apa Nova
Energie ex. Cez Distributie
Transport ex. Tarom
Posta ex. CN Posta Romana

DOMENIU DE APLICARE I - TERTI


atribuirea, de catre un operator economic, fara
calitate de autoritate contractanta, a unui contract
de
lucrari,
daca:
contractul
este
finantat/subventionat direct, in proportie de mai
mult de 50%, de catre o AC* si valoarea estimata este
mai mare de 5.225.000 euro

DOMENIU DE APLICARE II - TERTI


atribuirea, de catre un operator economic, fara calitate
de autoritate contractanta, a unui contract de
servicii, daca: - contractul este finantat/subventionat
direct, in proportie de mai mult de 50%, de catre o
AC* si valoarea estimata este mai mare de 200.000
euro
Nota- In cazul prevazut la art.9 lit. c) si c1) autoritatea contractanta
are obligatia de a impune, prin contractul de finantare, aplicarea
prevederilor prezentei legi pentru atribuirea contractelor respective

DOMENIU DE APLICARE III- TERTI


atribuirea contractului de catre o autortate
contractanta, in numele si pentru o alta persoana
fizica/juridica, in cazul in care respectivul contract
este finantat/ subventionat in mod direct, in
proportie de mai mult de 50% de catre o autoritate
contractanta;

- ELECTRICA SERV SRL

DOMENIU DE APLICARE (IV)


AC din domeniul apararii nationale are obligatia de a
aplica prevederile prezentei legi.
Exceptii
In situatii justificate (interese legate de securitatea ale tarii),
prin HG se poate stabili, ca atribuirea unui anumit contract de
achizitie publica al carui obiect este in legatura directa cu
productia sau comertul de arme, munitie si materiale/sisteme
de razboi, urmeaza sa se realizeze prin aplicarea unei
proceduri specifice.

PROCEDURI DE ATRIBUIRE
MODURI DE ACHIZITIE
CAPITOLUL I

TERMENE
TIPUL AUTORITATII

TIPUL DE ACHIZITIE

TERMEN
SEMNARE
CONTRACT

LICITATIE MICA

5 zile din ziua urmatoare


celei in care se ia la
cunostinta de actul ce se
ataca

min. 15 zile

dupa 6 zile

CERERE DE OFERTA

5 zile idem

min. 10 zile

dupa 6 zile

100.000 si 5.225.000 CERERE DE OFERTA

5 zile idem

min. 10 zile

dupa 6 zile

LICITATIE MARE

10 zile idem

min. 40 zile

dupa 11 zile

peste 5.225.000

LICITATIE MARE

10 zile idem

min 40 zile

dupa 11 zile

PRODUSE si/sau SERVICII

30.000 si 130.000

CERERE DE OFERTA

5 zile idem

min. 10 zile

dupa 6 zile

PRODUSE si/sau SERVICII

peste 130.000

LICITATIE

10 zile idem

min. 40 zile

dupa 11 zile

5 zile idem

min. 10 zile

dupa 6 zile

10 zile idem

min. 40 zile

dupa 11 zile

PRODUSE si/sau
SERVICII

PRODUSE si/sau
Autoritate din domeniul
SERVICII
APA, ENERGIE TRANSPORT,
POSTA
LUCRARI

PRODUSE si/sau SERVICII

LUCRARI

Autoitate clasica PRIMARIE, CONSILII


LOCALE, JUDETENE,
AUTORITATI PUBLICE

VALOAREA PROCEDURII TIPUL PROCEDURII

TERMEN DE
TERMEN DE CONTESTAREPUBLICITATE

LUCRARI
LUCRARI

130.000 si 400.000

30.000 si 130.000

peste 418.000

100.000 - 5.225.000 CERERE DE OFERA


Peste 5.225.000

LICITATIE

TIPURI DE PROCEDURI

licitatie deschisa
licitatie restransa
dialog competitiv
negociere
cerere de oferte
concurs de solutii

LICITATIA DESCHISA
-REGULA I -

LICITATIA DESCHISA (I)

Tip de procedura de achizitie la care


orice operator economic interesat are
dreptul de a depune oferta

LICITATIA DESCHISA (II)


Se desfasoara de regula, intr-o singura etapa
Autoritatea contractanta poate decide
organizarea unei etape suplimentare de
licitatie electronica*
*Nota: obligatia anuntarii in anuntul de participare si in documentatia de
atribuire

LICITATIE DESCHISA MICA


AC lit. d)-e) furnizare si servicii min. 130.000 eur
- max 418.000 eur aplicabila contractelor
sectoriale;
Regula 20 zile de la data publicarii anuntului de
participare in SEAP

Exceptie 15 zile de la data publicarii anuntului de


participare in SEAP daca documentatia se publica in SEAP

LICITATIE DESCHISA MARE


AC a)-c) furnizare si servicii peste 130.000 eur
AC d)-e) furnizare si servicii peste 418.000 eur
AC a)-e) lucrari peste 5.225.000 eur

LICITATIE DESCHISA MARE


TERMENE DE PUBLICITATE
Regula 52 zile de la data publicarii anuntului de
participare in JOUE
Daca a fost publicat un anunt de intentie (intre 12
luni si 52 de zile atunci termenul se reduce la 36 zile
Daca se publica anunt electronic si in JOUE 52 -7 sau
36-7
Daca documentatia se publica in SEAP 52-7-5 sau
36-7-5

LICITATIA DESCHISA
ANULAREA PROCEDURII

a) nici unul dintre ofertanti nu indeplineste


criteriile de calificare;
b) ofertele nu pot fi comparate datorita
modului neuniform de abordare a solutiilor
tehnice si/sau financiare;
c) nu a fost depusa nici o oferta;
d) au
fost
depuse
numai
oferte
necorespunzatoare;

LICITATIA DESCHISA
ANULAREA PROCEDURII

In cazul a si b autoritatea contractanta poate sa


aplice:
negocierea cu publicarea prealabila a unui
anunt de participare, daca documentatia de
atribuire nu se schimba substantial;
licitatia deschisa, modificand, daca este cazul,
documentatia de atribuire initiala.

LICITATIA DESCHISA
ANULAREA PROCEDURII

In cazurile c) si d) autoritatea contractanta poate


sa aplice:
negocierea fara publicarea prealabila a unui
anunt de participare, daca documentatia de
atribuire nu se modifica substantial;
licitatia deschisa, modificand, daca este
cazul, documentatia de atribuire initiala.

CEREREA DE OFERTE
- EXCEPTIA IV -

CEREREA DE OFERTE

Procedura simplificata prin care autoritatea


contractanta solicita oferte de la mai multi
operatori economici

CEREREA DE OFERTE
Se aplica numai daca valoarea estimata, fara TVA, a
contractului de achizitie publica este egala sau mai
mica decat echivalentul in lei a urmatoarelor praguri:
a) pentru contractul de furnizare: 130.000 euro
b) pentru contractul de servicii:
130.000 euro
c) pentru contractul de lucrari: 5.225.000 euro

CEREREA DE OFERTE
TERMENE

Publicare:
Cu cel putin 10 de zile inainte de data limita
de depunere a ofertelor

CEREREA DE OFERTE
Autoritatea contractanta
publica in SEAP intreaga
documentatie de atribuire
permite, incepand cu data
publicarii anuntului de
participare, accesul direct
si nerestrictionat al
operatorilor economici la
aceasta documentatie

Aici SEAP !

CEREREA DE OFERTE
ANULAREA PROCEDURII

a) nu a fost depusa nici o oferta


b) au
fost
depuse
numai
necorespunzatoare

oferte

LICITATIA RESTRANSA
- REGULA II

LICITATIA RESTRANSA (I)


Orice
operator
economic
are
dreptul
de
a-si
depune candidatura,
urmand ca numai
candidatii selectati
sa aiba dreptul de a
depune oferta

LICITATIE RESTRANSA (II)


Procedura se desfasoara, de regula, in doua etape:
etapa de selectare a candidatilor, prin aplicarea criteriilor de
selectie
etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidatii selectati,
prin aplicarea criteriilor de atribuire
Procedura se aplica atunci cand oferta este excedentara
Autoritatea contractanta poate decide organizarea unei etape
suplimentare de licitatie electronica*
* Nota: obligatia anuntarii in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.

LICITATIE RESTRANSA MICA


AC d)-e) furnizare si servicii max 418.000 eur
Regula 10 zile de la data publicarii anuntului de
participare in SEAP

ETAPA I
TERMENE DE PUBLICITATE
LICITATIE RESTRANSA MICA
Regula 10 zile de la data publicarii anuntului
de participare in SEAP

LICITATIE RESTRANSA MARE

AC a)-c) furnizare si servicii peste 130.000 eur


AC d)-e) furnizare si servicii peste 418.000 eur
AC a)e) lucrari peste 5.225.000 eur

ETAPA I
TERMENE DE PUBLICITATE
LICITATIE RESTRANSA MARE

Regula 37 zile de la data publicarii


anuntului de participare in JOUE
Exceptie 15 zile de la data publicarii
anuntului de participare in JOUE numai in
cazuri urgente
Daca se publica anunt electronic si in JOUE 37
-7 sau 15 5

LICITATIA RESTRANSA
ETAPA I
Autoritatea contractanta are obligatia de a indica in
anuntul de participare:
- criteriile de selectie
- regulile aplicabile
- numarul minim al candidatilor
- numarul maxim al acestora, daca este cazul.
Nota: Numarul minim nu poate fi mai mic de 5.

LICITATIE RESTRANSA
Accelerarea procedurii de licitatie restransa
accelerata se justifica prin NOTA
JUSTIFICATIVA
http://www.anrmap.ro/indexro.php
contine elemente informative si
reglementatoare

LICITATIA RESTRANSA
ETAPA I

Daca

nr. candidatilor selectati


minim indicat

nr.

Atunci autoritatea contractanta are dreptul de a:


anula procedura;
continua procedura numai cu acei candidati
selectati care indeplinesc criteriile solicitate.

LICITATIA RESTRANSA
ETAPA I
Dupa anularea procedurii autoritatea contractanta
are dreptul de a:
aplica procedura de negociere cu publicarea
prealabila a unui anunt de participare, cu conditia de
a nu schimba in mod substantial documentatia de
atribuire initiala;

aplica o noua procedura de licitatie restransa,


modificand, daca este cazul, documentatia de
atribuire initiala.

LICITATIA RESTRANSA
ETAPA II

Autoritatea contractanta are obligatia de a


transmite o invitatie de participare la etapa a
doua tuturor candidatilor selectati.

TERMENE DE PUBLICITATE
INVITATIE
LICITATIE RESTRANSA MARE

Regula 40 zile de la data transmiterii invitatiei de


participare

Exceptie
Daca a fost publicat un anunt de intentie (intre 12
luni si 52 de zile atunci termenul se reduce la 36 zile
dar nu mai putin de 22 de zile
Daca documentatia se publica in SEAP 40 5
Din motive de urgenta termenele se pot reduce la 10
zile procedura accelerata.

TERMENE DE PUBLICITATE INVITATIE


LICITATIE RESTRANSA MICA
AC d)-e) furnizare si servicii intre 130.000 si
max 418.000 eur
Regula: 15 zile de la data transmiterii invitatiei
de participare
Exceptie 10 zile daca a fost documentatia a
fost publicata in SEAP

LICITATIA RESTRANSA
ANULAREA PROCEDURII

a) au fost depuse oferte care nu pot fi


comparate datorita modului neuniform de
abordare a solutiilor tehnice si/sau financiare;
b) nu a fost depusa nici o oferta

c) au fost depuse numai oferte


necorespunzatoare

LICITATIA RESTRANSA
ANULAREA PROCEDURII

In cazul a) autoritatea contractanta poate sa


aplice
negocierea cu publicarea prealabila a unui
anunt de participare, daca documentatia nu se
schimba substantial;
o noua licitatie restransa, modificand, daca
este cazul, documentatia.

LICITATIA RESTRANSA
ANULAREA PROCEDURII

In cazurile b) si c) autoritatea contractanta poate


sa aplice:
negocierea fara publicarea prealabila a unui
anunt de participare, daca documentatia nu
este substantial modificata;
o noua licitatie restransa, modificand, daca
este cazul, documentatia de atribuire initiala.

NEGOCIERI
EXCEPTIILE II SI III

NEGOCIERI
Tipuri de proceduri prin care autoritatea
contractanta deruleaza consultari cu candidatii
selectati si negociaza clauzele contractuale,
inclusiv pretul,
cu unul sau mai multi dintre acestia.

TIPURI DE NEGOCIERI
- negociere cu publicarea prealabila a unui
anunt de participare;
- negociere fara publicarea prealabila a unui
anunt de participare.

NEGOCIERE CU PUBLICARE
AC are dreptul de a o aplica atunci cand:
in urma aplicarii licitatiei deschise, licitatiei restranse sau a
dialogului competitiv, ori a cererii de oferta nu a fost
depusa nicio oferta sau au fost depuse numai oferte
inacceptabile ori neconforme.

DACA
anuleaza procedura initiala
- nu modifica cerintele initiale in mod
substantial

EXCEPTIE
In situatia anterioara AC are dreptul de a nu
mai transmite anunt de participare DACA SI
NUMAI DACA invita la negocieri NUMAI SI PE
TOTI ofertantii care au indeplinit criteriile de
calificare si de selectie si au depus oferte
conform regulilor formale prevazute in
documentatia de atribuire

NEGOCIERE CU PUBLICARE
.. atunci cand:
in situatii exceptionale, temeinic motivate,
atunci cand natura
lucrarilor/produselor/serviciilor sau riscurile
implicate de executarea/livrarea/prestarea
acestora, nu permit o estimare globala a
pretului viitorului contract de achizitie publica;

REVENIREA LA REGULA
Procedura se desfasoara, de regula, intr-o
singura etapa
Autoritatea contractanta poate decide
organizarea unei etape suplimentare de
licitatie electronica

Nota: obligatia anuntarii in anuntul


participare si in documentatia descriptiva

de

NEGOCIERE CU PUBLICARE
. atunci cand:
atunci cand serviciile care urmeaza sa fie
achizitionate, indeosebi serviciile financiare sau
serviciile intelectuale, sunt de asa natura incat caietul
de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o
impune atribuirea unui contract de achizitie publica
prin licitatie deschisa sau licitatie restransa.
Ex: achizitia unui credit bancar

NEGOCIERE CU PUBLICARE
. atunci cand:
atunci cand lucrarile ce urmeaza a fi executate sunt
necesare exclusiv in scopul cercetarii stiintifice,
experimentarii sau dezvoltarii tehnologice, si numai
daca acestea din urma nu se realizeaza pentru
obtinerea unui profit si nici nu urmaresc acoperirea
costurilor aferente
Ex: Facultatea de Medicina achizitioneaza lucrari de
reabilitare laborator de cercetare

TERMENE PUBLICARE
NEGOCIERE MARE
AC d)-e) furnizare si servicii peste 418.000 eur
AC a)e) lucrari peste 5.225.000 eur

Regula 37 zile de la data transmiterii anuntului de


participare in JOUE

Exceptie 30 zile de la data transmiterii anuntului de


participare electronic in JOUE

Exceptie 15 zile minim din motive de urgenta, iar daca


anuntul este transmis electronic in JOUE 20 de zile

TERMENE PUBLICARE
NEGOCIERE MICA
AC d)-e) furnizare si servicii intre 130.000 - max
418.000 eur
Regula: 10 zile de la data transmiterii
anuntului de participare in SEAP

NEGOCIERE CU ANUNT
Orice operator economic are dreptul de asi depune candidatura
Documentatia trebuie sa contina descrierea
necesitatilor a obiectivelor si a constrangerilor
AC pe baza carora se defasoara negocierile

NEGOCIERE CU ANUNT
Autoritatea contractanta are obligatia de a indica in
anuntul de participare:

criteriile de selectie

regulile aplicabile

numarul minim al candidatilor

numarul maxim al acestora, daca


este cazul.
Nota: Numarul minim nu poate fi mai mic de 3.

NEGOCIERE CU ANUNT
Daca
nr. candidatilor selectati
indicat

nr. minim

Atunci autoritatea contractanta are dreptul de a:


- anula procedura;
- continua procedura numai cu acei candidati selectati, in
cazul in care numarul acestora este suficient pentru a
asigura o concurenta reala.

NEGOCIERE CU ANUNT
TOTI si NUMAI candidatii preselectati sunt invitati
concomitent la etapa a II a
INVITATIA cuprinde:
referinte privind anuntul de participare publicat
detalii despre locatia, data si ora la care va avea loc lansarea
negocierilor
limba/limbile in care vor avea loc negocierile
precizari cu privire la documente suplimentare in scopul
verificarii declaratiilor sau completarii documentelor
prezentate in prima etapa
informatii detaliate despre criteriul de atribuire aplicat pentru
stabilirea ofertei castigatoare

NEGOCIERE CU ANUNT

Orice candidat are dreptul de a solicita clarificari fata de


documentatia descriptiva, AC obligata sa raspunda clar,
complet si fara ambiguitati de regula in 3 zile lucratoare de la
primire dar cu cel mult 6 zile inainte de data limita pentru
inceperea negocierilor sau cu maxim 4 zile inainte de data
limita in cazul procedurii accelerate

Raspunsul se transmite catre toti candidatii selectati, insotit


de intrebari, indiferent de momentul in care este solicitat, dar
oricum inainte de data limita
In raspuns nu se dezvaluie identitatea celui ce le/a formulat

NEGOCIERE CU ANUNT
Autoritatea contractanta deruleaza negocieri,
in runde succesive, cu fiecare candidat
preselectat in parte.
In cadrul negocierilor se determina toate
aspectele tehnice, financiare si juridice ale
viitorului contract.

NEGOCIEREA CU ANUNT
Pe tot parcursul negocierilor AC este obligata
sa asigure aplicarea principiului tratamentului
egal precum si aspecte legate de
confidentialitatea ofertelor propuse de fiecare
candidat

NEGOCIEREA CU ANUNT
Documentatia descriptiva poate cuprinde:
posibilitatea realizarii negocierilor in runde
succesive, cu scopul de a reduce numarul de
propuneri de oferta care intra in negociere;
reducerea solutiilor se realizeaza numai pe
baza factorilor de evaluare stabiliti in
documentatia de atribuire

NEGOCIERE CU ANUNT
Negocierile se realizeaza pana la identificarea
si stabilirea ofertei castigatoare intr-un termen
de maxim 20 de zile de la data deschiderii
ofertelor
In cazuri temeinic motivate perioada poate fi
prelungita cu inca 20 de zile - atentie numai
pe baza unei note justificative intocmite si
aprobate de ordonatorul de credite al AC

NEGOCIEREA FARA ANUNT


Autoritatea contractanta are dreptul de a o aplica
atunci cand:
din motive - tehnice,
- artistice
- protectia unor drepturi de exclusivitate,
contractul de achizitie publica poate fi atribuit numai
unui anumit operator economic

Ex: O trupa pentru serbarile zapezii

NEGOCIERE FARA ANUNT


Autoritatea contractanta are dreptul de a o aplica atunci cand :
nu pot fi respectate perioadele de aplicare a
- licitatiei deschise,
- licitatiei restrnse
- negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de participare,
din motive de extrema urgenta care nu se datoreaza sub nici o forma unei
actiuni sau inactiuni a autoritatii contractante.
NOTA: durata contractului nu va depasi perioada necesara pentru a face fata
situatiei de urgenta
Ex: un pod surpat de o viitura

NEGOCIERE FARA ANUNT


. atunci cand:
produsele ce urmeaza a fi livrate sunt fabricate exclusiv in
scopul
- cercetarii stiintifice,
-experimentarii,
- studiilor
- dezvoltarii tehnologice,
Si numai daca acestea nu se realizeaza pentru obtinerea unui
profit si nici nu urmaresc acoperirea costurilor aferente
Ex: Facultatea de medicina achizitoneaza broaste pt studiul
muschilor

NEGOCIERE FARA ANUNT


atunci cand:
este necesara achizitionarea, de la furnizorul initial, a unor cantitati
suplimentare de produse destinate inlocuirii partiale sau extinderii
echipamentelor/instalatiilor livrate anterior,
si numai daca schimbarea furnizorului initial ar conduce la a achizitionarea
de produse care ar determina incompatibilitati sau dificultati tehnice
disproportionate de operare si intretinere.
Nota: Procedura se aplica intr-un interval care nu va depasi, de regula, 3 ani
de la atribuirea contractului de furnizare initial
Ex: transformatoare de curent electric

NEGOCIERE FARA ANUNT


.. atunci cand:
produsele sunt cotate la bursa de marfuri, iar
achizitia acestora se realizeaza prin operatiuni pe
piata de disponibil
produsele pot fi achizitionate in conditii deosebit de
avantajoase, de la un operator economic care isi
lichideaza definitiv afacerile, de la un judecator-sindic
care administreaza afacerile unui operator economic
in stare de faliment sau lichidare, printr-un
aranjament cu creditorii unui operator in stare de
faliment sau lichidare

NEGOCIERE FARA ANUNT


.. atunci cand:
ca urmare a unui concurs de solutii, contractul
de servicii trebuie sa fie atribuit, conform
regulilor stabilite initial, concurentului
cstigator sau unuia dintre concurentii
cstigatori, in acest din urma caz, existand
obligatia de a transmite invitatie la negocieri
tuturor concurentilor castigatori;

NEGOCIERE FARA ANUNT


.. atunci cand

este necesara achizitionarea unor lucrari/servicii suplimentare/aditionale, care


nu au fost incluse in contractul initial, dar care, datorita unor circumstante
neprevazute au devenit necesare pentru indeplinirea contractului in cauza, cu
respectarea, in mod cumulativ, a urmatoarelor conditii:
- atribuirea sa fie facuta contractantului initial, si
- lucrarile/serviciile suplimentare/aditionale nu pot fi, tehnic si
economic, separate de contractul initial fara aparitia unor inconveniente
majore, ori
- lucrarile/serviciile suplimentare/aditionale desi separabile de
contractul initial sunt strict necesare in vederea indeplinirii acestuia;
- iar valoarea cumulata a contractelor atribuite pentru lucrari si servicii
suplimentare/aditionale nu depaseste 20 % din valoarea contractului initial

Ex: O parcare subterana vestigii arheologice

NEGOCIERE FARA ANUNT


.. atunci cand:
ulterior atribuirii unui contract de lucrari/servicii, se intentioneaza a se
achizitiona lucrari si servicii noi, care sunt similare cu cele achizitionate
initial si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

- atribuirea se face contractantului initial, iar lucrarile si serviciile noi,


constau in repetarea unor lucrari sau servicii similare celor prevazute in
caietul de sarcini al contractul atribuit initial;
- contractul de lucrari/servicii initial a fost atribuit prin procedura de
licitatie deschisa sau restransa

NEGOCIERE FARA ANUNT


- valoarea estimata a contractului initial de lucrari/servicii s-a
determinat prin luarea in considerare a lucrarilor/serviciilor
similare care pot fi achizitionate ulterior;
- in anuntul de participare la procedura initiala s-a precizat
faptul ca autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a opta
pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare,
respectiv noi servicii similare, de la castigator;
Nota: procedura se poate aplica intr-un interval care nu poate
depasi 3 ani de la atribuirea contractului initial.

PROCEDURA DE ATRIBUIRE PE
LOTURI
Se aplica atunci cand AC intentioneaza
achizitia unor produse/servicii sau lucrari
interdependente dar separabile
Ex: servicii de curatenie si servicii de DDD - se
decide organizarea unei singure proceduri care
raspunde nevoii de igienizare a AC

LOTIZARE NORME PROCEDURALE


Valoarea estimata a procedurii de achizitie
este reprezentata de suma valorii estimate a
fiecarui lot.
Garantia de participare si criteriile de calificare
se stabilesc proportional cu valoarea estimata
a fiecarui lot
Criteriul de atribuire trebuie sa fie acelasi
pentru toate loturile

LOTIZARE - PARTICIPARE

Un ofertant poate depune oferta pentru unul


sau mai multe loturi (atentie la precizarea AC
facuta in documentatia de atribuire)

LOTIZARE - ATRIBUIRE

Fiecare lot presupune incheierea unui contract


de achizitie publica
Contestatiilor li se aplica termenele raportate
la valoarea estimata a fiecarui lot
Contestatia asupra unui lot nu afecteaza
derulararea procedurii pentru celelalte loturi.

MODALITATI DE ATRIBUIRE

contract de achizitie - incheiat de regula, ca


durata pana la 31.12. a anului in curs
acord cadru incheiat de regula pentru
maxim 4 ani

ACORD CADRU

MODALITATE DE ATRIBUIRE A UNEI PROCEDRI


DE ATRIBUIRE

NB un cumul de contracte de achizitie publica


denumite contracte subsecvente

ACORD CADRU
promisiunea de a contracta la anumite
termene si in anumite conditii (pret, calitate
cantitate) bunuri/servicii sau lucrari
achitionate printr/o procedura de achizitie
publica

ACORD CADRU

Acordul cadru se incheie cu unul sau mai multi


operatori economici
Acordul cadru se incheie cu reluarea
competitiei sau fara reluarea competitiei

ACORD CADRU NORME


PROCEDURALE
CONTRACTUL SUBSECVENT CU VALOAREA
CEA MAI MARE determina: criteriile de
calificare
GARANTIA DE PARTICIPARE se stabileste la
nivelul a 2% din valoarea estimata a intregului
ACORD CADRU

ACORD CADRU
Pe perioada existentei acordului cadru AC ii
este interzis sa achizitioneze
bunurile/serviciile/lucrarile achizitionate de la
terti ce nu sunt semnatari ai acordului cadru
Durata maxima a unui acord cadru 4 ani
Se supun contractelor subsecvente numai
bunuri/servicii sau lucrari de natura si tipul
celor cuprinse in acordul cadru

DIALOG COMPETITIV
EXCEPTIA I

DIALOG COMPETITIV
Se desfasoara pentru:
contractul in cauza este considerat de complexitate
deosebita*
aplicarea procedurii de licitatie deschisa sau
restransa nu ar permite atribuirea acelui contract

Complexitate deosebita situatia in care autoritatea contractanta nu este in masura


Sa defineasca specificatiile tehnice capabile sa ii stabileasca necesitatile/exigentele
si/sau
Sa stabileasca montajul financiar si/sau cadrul juridic de implementare a
proiectului

DIALOG COMPETITIV
Se desfasoara in 3 etape:
etapa de preselectie a candidatilor
etapa de dialog cu candidatii admisi in urma
preselectiei, pentru identificarea solutiilor
apte sa raspunda nevoilor AC si in baza carora
vor fi elaborate ofertele finale
etapa de evaluare a ofertelor finale depuse

DIALOG COMPETITIV - MARE


ANUNT DE PARTICIPARE
AC d)-e) furnizare si servicii intre 130.000 si 418.000
eur
AC a)e) lucrari peste 5.225.000 eur

Regula 37 zile de la data transmiterii anuntului


de participare in JOUE

Exceptie 30 zile de la data transmiterii anuntului


de participare electronic in JOUE

DIALOG COMPETITIV MIC


ANUNT DE PARTICIPARE
AC a)-c) furnizare si servicii max. 130.000 eur
AC d)-e) furnizare si servicii max 418.000 eur
Regula: 20 zile de la data transmiterii anuntului
de participare in SEAP

DIALOG COMPETITIV
Orice operator economic are dreptul de a-si
depune candidatura, dar numai candidatii
selectati participa la consultari pentru
identificarea solutiilor optime
Pe baza acestora candidatii selectati depun
oferta finala

DIALOG COMPETITIV
ETAPA I
Autoritatea contractanta are obligatia de a indica in
anuntul de participare:
- criteriile de selectie (obiective si
nediscriminatorii)
- regulile aplicabile
- numarul minim al candidatilor
- numarul maxim al acestora, daca este cazul.
Nota: Numarul minim nu poate fi mai mic de 3.

DIALOG COMPETITIV
ETAPA II
Numarul de ofertanti admisi in etapa a II a
trebuie sa fie cel putin egal cu numarul minim
indicat in anunt
Daca NU:
fie se anuleaza procedura
fie se continua NUMAI cu cei ce indeplinesc
criteriile solicitate

DIALOG COMPETITIV
ETAPA II
TOTI si NUMAI candidatii admisi sunt invitati
concomitent la etapa a II a
INVITATIA cuprinde:
referinte privind anuntul de participare publicat
detalii despre locatia, data si ora la care va avea loc
lansarea dialogului
limba/limbile in care va avea loc dialogul
precizari cu privire la documente suplimentare in
scopul verificarii declaratiilor sau completarii
documentelor prezentate in prima etapa

DIALOG COMPETITIV
ETAPA II
INVITATIA de participare se transmite insotita
de un exemplar al documentatiei de atribuire
ce curpinde si documentatia descriptiva
Documentatia poate fi accesibila si direct prin
mijloace electronice in SEAP aspect ce
trebuie insa precizat in invitatia de participare

DIALOG COMPETITIV
ETAPA II
Documentatia descriptiva cuprinde:
o descriere a necesitatilor, obiectivelor si
constrangerilor AC/ului, pe baza carora se va derula
dialogul pentru identificarea solutiilor viabile,
eventuale prime ce pot fi acordate participantilor la
dialog
posibilitatea realizarii dialogului in runde succesive,
cu scopul de a reduce numarul de solutii discutate;
reducerea solutiilor se realizeaza numai pe baza
factorilor de evaluare stabiliti in documentatia de
atribuire.

DIALOG COMPETITIV
ETAPA II
Se deruleaza consultari, in runde succesive, cu
fiecare candidat admis in parte
Se discuta optiunile referitoare la:
- aspectele tehnice,
- montaje financiare,
- mod de rezolvare a unor probleme legate de
montajul juridic
- alte elemente ale viitorului contract

DIALOG COMPETITIV
ETAPA II
Pe tot parcursul dialogului AC este obligata sa
asigure aplicarea principiului tratamentului
egal precum si aspecte legate de
confidentialitatea solutiilor propuse de fiecare
candidat

DIALOG COMPETITIV
ETAPA II

Dialogul se deruleaza pana cand se identifica


solutia corespunzatoare necesitatilor obiective
ale AC

DIALOG COMPETITIV
FINALIZARE
Autoritatea contractanta invita participantii
selectati sa depuna oferta finala dupa
inchiderea etapei de dialog si anuntarea
tuturor participantilor
Oferta finala se elaboreaza pe baza solutiei
indentificate in cursul etapei de dialog si care
contine toate elementele necesare referitoare
la viitorul contract

DIALOG COMPETITIV
OFERTA FINALA
INVITATIA pentru depunerea ofertei finale se
transmite cu un numar suficient de zile inainte
de data limita de depunere a ofertelor, pentru
ca fiecare candidat selectat sa beneficieze de o
perioada rezonabila pentru elaborarea ofertei
finale
Perioada nu poate fi mai mica decat perioada
minima stabilita de comun acord cu toti
participantii selectati

DIALOG COMPETITIV
OFERTA FINALA
INVITATIA pentru depunerea ofertelor finale:
referinte privind anuntul de participare publicat
data si ora limita de depunere a ofertelor finale
precum si locul
limba/limbile in care trebuie elaborata oferta
adresa, data si ora deschiderii ofertelor
precizari cu privire la documente suplimentare in
scopul verificarii declaratiilor sau completarii
documentelor prezentate in prima etapa

DIALOG COMPETITIV
OFERTA FINALA

Pe parcursul etapei de evaluare, autoritatea


contractanta are dreptul de a solicita
clarificari, detalieri si nuantari ale ofertei.

DIALOG COMPETITIV
OFERTA FINALA
Autoritatea contractanta are dreptul de a
solicita ofertantului identificat ca a depus cea
mai avantajoasa oferta din punct de vedere
economic sa reconfirme anumite elemente ale
ofertei sau anumite angajamente asumate in
cadrul acesteia

DIALOG COMPETITIV
OFERTA FINALA
Ofertantul nu are dreptul ca, prin
-clarificarile,
-detalierile,
-nuantarile,
-informatii suplimentare
-reconfirmarile prezentate,
sa aduca modificari caracteristicilor de baza ale
ofertei care ar putea conduce la:
- distorsionarea concurentei si la
- crearea unui avantaj suplimentar in raport cu
ceilalti ofertanti

CONCURS DE SOLUTII
EXCEPTIA VI

CONCURS DE SOLUTII
Procedura prin care se achizitioneaza un plan
sau un proiect, prin selectarea acestuia pe
baze concurentiale de catre un juriu, cu sau
fara acordarea de premii
Nota: in special in domeniul
-amenajarii teritoriului,
-proiectarii urbanistice si peisagistice,
- arhitecturii
-prelucrarii datelor

CONCURS DE SOLUTII
Poate fi organizat ca:

o procedura independenta
parte a unei alte proceduri
Autoritatea contractanta poate solicita
transmiterea electronica a solutiilor

CONCURS DE SOLUTII
? Cu cel putin 52 de zile

Anunt de participare

inainte de data limita


de depunere a
solutiilor

CONCURS DE SOLUTII
Autoritatea contractanta are dreptul de a
realiza o selectie preliminara a concurentilor.
Se folosesc criterii clare, obiective,
nediscriminatorii
Se precizeaza in mod explicit in documentatia
de concurs.

CONCURS DE SOLUTII
JURIU

Format din cel putin trei membri,


Persoane fizice independente fata de concurenti,
Cu pregatire profesionala in domeniu,
Experienta relevanta in domeniu,
Cu probitate morala recunoscuta
In cazul in care concurentilor li s-a solicitat o anumita calificare
profesionala, atunci cel putin o treime din membrii juriului trebuie sa aiba
acea calificare sau una echivalenta.

CONCURS DE SOLUTII
Juriul este autonom in deciziile si opiniile pe care le emite
Atributii:
evalueaza solutiile exclusiv in baza criteriilor de evaluare
indicate in anuntul de concurs.
intocmeste raport, semnat de toti membrii sai, care trebuie sa
cuprinda o evaluare calitativa a fiecarei solutii, observatii
specifice, precum si, daca este cazul, lista de probleme care
urmeaza a fi clarificate.
elaboreaza un proces-verbal complet al discutiilor derulate

CONCURS DE SOLUTII
Solutiile trebuie sa fie prezentate anonim
Anonimatul este pastrat pana in momentul in
care juriul a adoptat o decizie sau a formulat o
opinie

CONCURS DE SOLUTII
Juriul are dreptul de a invita concurentii sa
raspunda la problemele care au fost
consemnate in raport in vederea clarificarii
oricaror aspecte referitoare la
solutia/proiectul propus

Reguli de calificare si selectie a


candidatilor/ofertantilor
CAPITOLUL II

CRITERII
Autoritatea contractanta are dreptul de a include in
documentatia de atribuire criterii de calificare si
selectie referitoare numai la:

situatia personala a candidatului sau ofertantului;


capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;
situatia economica si financiara;
capacitatea tehnica si profesionala;
standarde de asigurare a calitatii;
standarde de protectie a mediului.

CRITERII DE CALIFICARE
Criteriile de calificare se stabilesc printr-o
NOTA JUSTIFICATIVA
- Nota justificativa se aproba de conducatorul
autoritatii contractante
- Nota justificativa contine NECESITATEA
- Nota justificativa devine parte a dosarului
achizitiei.

SITUATIA PERSONALA
AC are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea
contractului de achizitie publica orice ofertant/candidat despre care are
cunostinta ca, in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a
unei instante judecatoresti, pentru:

participare la activitati ale unei organizatii criminale


coruptie

frauda
spalare de bani

SITUATIA PERSONALA
AC are dreptul de a exclude din cadrul unei proceduri orice
ofertant/candidat care se afla in oricare dintre urmatoarele
situatii:
a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronunate de
judecatorul sindic
nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, si
taxelor si contributiilor de asigurari sociale in conformitate
cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in
care este stabilit;
In ultimii 2 ani si-a indeplinit defectuos obligatii
contractuale

SITUATIA PERSONALA
a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea
definitiva a unei instante judecatoresti, pentru
o fapta care a adus atingere eticii profesionale
comiterea unei greseli in materie profesionala;

prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile


solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul
demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie

TERT SUSTINATOR
Tertul sustinator va prezenta in nume propriu:
- Declaratie referitoare la neincadrarea in art.
180 nu a fost condamant in ultimii 5 ani pt
fapte de coruptie
- Declaratie referitoare la art. 181 lit. a), c1) si d)
nu a intrat in faliment, si-a indeplinit
obligatiile contractuale in ultimii 2 ani, nu a
fost condamant in ultimii 3 ani pt etica
profesionala

SITUATIA PERSONALA
AC are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant
pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul
nu se incadreaza intr-una dintre situatiile prevazute
anterior, orice document considerat edificator, din acest
punct de vedere, in tara in care ofertantul/candidatul
este stabilit.
In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste
situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, AC
are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la
autoritatile competente care emit documente de natura
celor prevazute mai sus.

SITUATIA PROFESIONALA
AC are dreptul de a solicita oricarui operator
economic sa prezinte documente edificatoare care sa
dovedeasca in conformitate cu prevederile din tara in
care este stabilit
forma de inregistrare ca persoana juridica sau de
inregistrare/atestare
apartenenta din punct de vedere profesional

SITUATIA PROFESIONALA

CERTIFICATUL CONSTATATOR
Emis de ORC

SITUATIA ECONOMICO FINANCIARA


AC are dreptul de a solicita ca operatorul economic care
participa la procedura de atribuirea contractului de achizitie
publica sa faca dovada situatiei sale economice si financiare.

Nota: In cazul in care AC solicita demonstrarea situatiei


economice si financiare, atunci aceasta are obligatia de a
indica in documentatia de atribuire si documentele prin care
operatorii economici urmeaza sa le prezinte in acest scop.

SITUATIA ECONOMICO FINANCIARA


Ofertantul/candidatul are dreptul de a-si demonstra situatia
economica si financiara, dupa caz, prin prezentarea unor
documente relevante cum ar fi:

rapoarte financiare emise de societati de audit independente,


bilantul contabil sau extrase de bilant,
declaratii bancare corespunzatoare,
dovezi privind asigurarea riscului profesional,
declaratii privind cifra de afaceri globala sau in domeniul de activitate
aferent obiectului contractului intr-o perioada anterioara care vizeaza
activitatea din cel mult ultimii 3 ani; in acest caz AC are obligatia de lua
in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat sau
si-a inceput activitatea comerciala.

SITUATIA ECONOMICO FINANCIARA


Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi
sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de - dar numai de aceasta
o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre
ofertant/candidat si persoana respectiva
Conditii:
prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective prin care
aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia
ofertantului/candidatului resursele financiare invocate
persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa fi fost
condamnata in ultimii 5 ani prin hotararea definitiva a unei instante
judecatoresti pentru

participare la activitati ale unei organizatii criminale


coruptie
frauda
spalare de bani.

SITUATIA ECONOMICO FINANCIARA


Atunci cand un grup de operatori economici depune
oferta/candidatura comuna, situatia economica si
financiara se demonstreaza prin luarea in
considerare a resurselor tuturor membrilor grupului
- cumul
In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea
financiara a unei/unor terte persoane, situatia
economica si financiara se demonstreaza in conditiile
prevazute mai sus.

CAPACITATEA TEHNICA SI PORFESIONALA


AC are dreptul de a solicita ca operatorul economic care
participa la procedura de atribuirea contractului de achizitie
publica sa faca dovada capacitatii sale tehnice si profesionale.

Nota: In cazul in care AC solicita demonstrarea capacitatii


tehnice si profesionale, atunci aceasta are obligatia de a indica
in documentatia de atribuire si documentele prin care
operatorii economici urmeaza sa le prezinte in acest scop.

CAPACITATEA TEHNICA SI PORFESIONALA


Capacitatea tehnica si profesionala a unui
ofertant/candidat se apreciaza in functie de
experienta
aptitudinile
eficienta si eficacitatea acestuia
rezultate in urma analizarii informatiilor prezentate
pe parcursul procedurii de atribuire.

CAPACITATEA TEHNICA SI PORFESIONALA


Proceduri pentru atribuirea unui contract de furnizare sau servicii:
AC are dreptul de a le solicita ofertantilor/candidatilor:

o lista a principalelor livrari de produse/ prestari de servicii efectuate


in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare/ prestare,
beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati
contractante sau clienti privati;
Nota: Livrarile de produse / prestarile de servicii se confirma prin:
- certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori
de catre clientul privat beneficiar
- declaratie a operatorului economic in cazul in care beneficiarul este
un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are
posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia

CAPACITATEA TEHNICA SI PORFESIONALA


Suplimentar la contractul de servicii si la contractul de lucrari:
declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile

aplicate in vederea asigurarii calitatii precum si, daca este cazul, la


resursele de studiu si cercetare;
informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate
de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut
de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului
calitatii;
certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest
sens, care sa ateste conformitatea produselor/ serviciilor cu standarde
relevante;
mostre, descrieri si/sau fotografii a caror autenticitate trebuie sa
poata fi demonstrata in cazul in care autoritatea contractanta solicita
acest lucru;

CAPACITATEA TEHNICA SI PORFESIONALA


informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si
calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor
responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii;
o declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat
si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;

informatii privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul


economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de servicii;
informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de
care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea
corespunzatoare a contractului de servicii;
informatii privind proportia in care contractul de servicii urmeaza sa fie
indeplinit de catre subcontractanti si specializarea acestora.

CAPACITATEA TEHNICA SI PORFESIONALA


Proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrari
AC are dreptul de a le solicita ofertantilor/ candidatilor

o lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani,


confirmate prin certificari de buna executie care
vor indica beneficiari, valori, perioada si locul
executiei lucrarilor si precizeaza conformitatea cu
normele in domeniu precum si daca au fost
finalizate

STANDARDE DE ASIGURARE A CALITATII

In cazul in care solicita prezentarea unor certificate, emise de


organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul
economic respecta anumite standarde de asigurare a calitatii, AC
trebuie sa se raporteze la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe
standarde Europene relevante.

AC are obligatia de a accepta certificate echivalente emise de


organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.
In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate
astfel cum este solicitat de AC, aceasta din urma are obligatia de a
accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul
economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate
confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.

STANDARDE DE PROTECTIA MEDIULUI

In cazul in care solicita prezentarea unor certificate, emise de


organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul
economic respecta anumite standarde de protectie a mediului, atunci
AC trebuie sa se raporteze la standarde Europene sau internationale in
domeniu.

AC are obligatia de a accepta certificate echivalente emise de


organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.
In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de mediu
astfel cum este solicitat de AC, aceasta din urma are obligatia de a
accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul
economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate
confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului.

NORME DE APLICARE I
Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani maxim *2
valoarea estimata a contractului de achizitie
Experienta similara unul sau mai multe
contracte in valoare maxima egala cu
valoarea estimata a contractului de achizitie

NORME DE APLICARE II
Toate documentele de calificare pot fi sustinute
printr-o declaratie a ofertantului insotita de o
anexa ce cuprinde detaliile documentelor pe care
le sustine prin declaratie
AC are dreptul ca cel mai devreme in 3 zile si cel
mai tarziu inainte de elaborarea raportului de
atribuire sa solicite confirmarea declaratiei prin
prezentarea documentelor

Reguli de participare la
procedura de atribuire
CAPITOLUL III

DREPTUL DE PARTICIPARE

Orice operator economic are dreptul de a participa la


procedura de atribuire
individual
intr-un grup de operatori
subcontractant

EXCEPTIE
LIMITAREA DREPTULUI DE PARTICIPARE
Autoritatea contractanta are dreptul de a impune ca
participarea la procedura de atribuire sa fie permisa numai
unor ateliere protejate sau acelor ofertanti care se angajeaza
sa indeplineasca contractul in contextul unor programe de
angajare protejata, in cadrul carora majoritatea angajatilor
implicati sunt persoane cu dizabilitati care, prin natura sau
gravitatea deficientelor lor, nu pot exercita o activitate
profesionala in conditii normale
Nota: In cazul in care AC decide sa limiteze participarea la procedura de
atribuire conform prevederilor de mai sus, atunci aceasta decizie trebuie sa fie
precizata explicit in anuntul de participare

DREPTUL DE ASOCIERE
Mai multi operatori economici au dreptul de se
asocia cu scopul de a depune candidatura sau oferta
comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze, din punct
de vedere formal, asocierea.
Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca
asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care
oferta comuna este declarata castigatoare
o astfel de masura reprezinta o conditie necesara pentru
buna indeplinire a contractului.

DREPTUL DE A SUBCONTRACTA
Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste
modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie
publica, ofertantul are dreptul de a include in
propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o
parte din contractul respectiv
In cazul in care autoritatea contractanta solicita,
ofertantul are obligatia de a preciza
partea/partile din contrat pe care urmeaza sa le
subcontracteze
datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi

INTERDICTII
Candidatul/ofertantul nu are dreptul, in cadrul
aceleiasi proceduri:
de a participa in doua sau mai multe asocieri de
operatori economici
de a depune candidatura/oferta individuala si o alta
candidatura/oferta comuna
de a depune oferta individuala si de a fi nominalizat ca
tert sustinator/subcontractant in cadrul unei alte oferte

INTERDICTII
Intreprinderile afiliate au dreptul de a participa in cadrul
aceleiasi proceduri numai in cazul in care participarea
acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta
In sensul prevederilor alin. (2) prin intreprindere afiliata se
intelege orice subiect de drept:
asupra caruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau
indirect, o influenta dominanta; sau
care poate exercita o influenta dominanta asupra altui subiect de
drept; sau
care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se afla sub
influenta dominanta a unui alt subiect de drept

COMISIA DE EVALUARE
CAPITOLUL IV

COMISIA DE EVALUARE
Se desemneaza pentru fiecare contract de
achizitie publica sau pentru mai multe
contracte de complexitate redusa
In componenta: membri din compartimentul
intern specializat
Presedintele - membru sau doar calitati
reprezentative si de organizare

COMISIA DE EVALUARE - EXPERTI


Se pot coopta si experti pe probleme
tehnice, financiare si juridice
Nu au drept de vot
Elaboreaza un raport de specialitate ce devine
parte a dosarului de atribuire

COMISIA DE EVALUARE
Atributiile comisiei:
intocmeste procesul verbal de deschidere
stabileste si solicita clarificari, completari
formale sau de confirmare ale ofertelor
stabileste ofertele admisibile, neconfome,
inacceptabile
stabileste clasamentul ofertelor admisibile
intocmeste raportul de evaluare

REGULI PROCEDURALE

REZUMAT
ATENTIE - LA CERERE DE OFERTA nu mai
este prevazut de lege termen de
solicitare de clarificare si raspuns
trebuie identificat in documentatie

REZUMAT
Raspunsurile la solicitarile de clarificari se
publica in SEAP
ATENTIE
Clarificari pot aparea in orice moment,
solicitate de orice operator economic

DESCHIDEREA OFERTELOR I
ofertele se deschid la data, ora si locul
anuntate pe SEAP
daca se modifica, AC trebuie sa anunte
tot in SEAP cu 3 ZILE inainte de data
limita de depunere

DESCHIDEREA OFERTELOR II
Sedinta de deschidere a ofertelor offline
i. in prezenta membrilor comisiei
ii. In prezenta expertilor cooptati
iii. In prezenta ofertantilor interesati
iv. Se finalizeaza cu un proces verbal de
deschidere ce se comunica tuturor
ofertantilor

DESCHIDEREA OFERTELOR III

La procedurile derulate on line sistemul


SEAP comunica automat rezultatele
deschiderii ofertelor nu se mai emite proces
verbal de deschidere comunicat ofertantilor

REZUMAT
La deschidere nu se califica/refuza
oferte
La deschidere nu se evalueaza oferte
La deschidere se inventariaza
documente
La deschidere se resping oferte intarziate
sau fara garantie

EVALUAREA OFERTELOR
Se realizeaza in sedinte ulterioare celei
aferente deschiderii ofertei
Se realizeaza pe baza unui calendar al evaluarii
parte a dosarului achizitiei
Fiecare sedinta se finalizeaza cu un raport
intermediar al evaluarii parte a dosarului
achizitiei

EVALUAREA OFERTELOR
precizarile
clarificarile
completarile
FORMALE sau DE CONFIRMARE
pot fi solicitate de AC oricand pe perioada
evaluarii ofertelor atat pentru calificare cat si
pentru tehnic
Pdvd Nu si pentru documente lipsa la
depunere

EVALUAREA OFERTELOR - PDVD


DOCUMENTE
AC poate solicita pentru documentele prezentate
precizari sau confirmari suplimentare intr/o
perioada rezonabila
se pot prezenta doar documente care sustin
declaratiile deja existente in cel mai devreme 3 zile
sau cel tarziu pana la incheierea raportului de
atribuire

OFERTE RESPINSE
INACCEPTABILE
respinse la deschidere intarziate sau neinsotite de garantia de

participare trebuie sa se afle in afara plicului cu oferta


respinse la evaluare deoarece:
- oferta alternativa
- protectia muncii
- pret
peste valoarea fondurilor cu mai mult de 10% sau cu majorare se
trece de prag
aparent neobisnuit de scazut 80% din valoarea estimata

OFERTE FINANCIARE
OFERTA FINANCIARA intocmita mai jos de:
80% din valoarea estimata publicata de
autoritatea contractanta

OFERTE RESPINSE
NECONFORME
nu satisfac cerintele caietului de sarcini
contin propuneri dezavantajoase fata de
contract deci se pot face propuneri la
contract
preturile sunt nejustificate (daca sunt
aparent neobisnuit de scazute)
nu se realizeaza distinctia pe loturi atunci
cand este cazul

CRITERII DE EVALUARE
PRET
OFERTA CEA MAI AVANTAJOASA ECONOMIC
ATENTIE
criteriile de calificare nu pot constitui factori
de evaluare
achizitie pe loturi trebuie acelasi criteriu de
evaluare pentru fiecare lot, nu neaparat si
aceeasi factori

PROCES DE EVALUARE I
procesul de evaluare nu poate depasi de
regula 25 (35) de zile la data deschiderii
ofertelor poate fi insa prelungit vezi
situatia unei contestatii

INCHEIEREA CONTRACTULUI
In termen de 3 zile de la intocmirea
RAPORTULUI DE ATRIBUIRE se COMINICA
fiecarui ofertant rezultatul aplicarii procedurii
COMUNICAREA contine informatii despre
oferta declarata castigatoare si despre cauzele
respingerii ofertei adresantului, dupa caz

INCHEIEREA CONTRACTULUI
Contractul se incheie in situatia in care nu
exista nicio contestatie nesolutionata pe rol:
- Pentru proceduri mici si cereri de oferta dupa
6 zile de la data comunicarii rezultatului
aplicarii procedurii
- Pentru proceduri mari dupa 11 zile de la data
comunicarii rezultatului aplicarii procedurii

INCHEIEREA CONTRACTULUI
Daca la data intocmirii raportului de atribuire
exista o contestatie inregistrata
sau
daca dupa comunicarea rezultatului aplicarii
procedurii se introduce o contestatie,
SEMNAREA CONTRACTULUI SE SUSPENDA
PANA LA SOLUTIONAREA ACESTEIA

OBLIGATIVITATEA INCHEIERII
CONTRACTULUI
autoritatea contractanta nu are dreptul sa intarzie, din motive
imputabile acesteia, incheierea contractului sau a acorduluicadru cu mai mult de 7 zile calendaristice peste termenele
legale de asteptare.

autoritatea contractanta are obligatia de a transmite catre


ANRMAP, prin mijloace electronice, in cel mult 48 ore de la data
incheierii contractului de achizitie, o notificare cu privire la
contractul sau acordul incheiat.

CONTESTATII
CAPITOLUL VI

CINE CONTESTA?

Orice persoana interesata:

- are, sau a avut un


interes legitim cu
respectiva procedura
- a suferit, sufera sau risca
sa sufere un prejudiciu

CE SE CONTESTA?
un act emis de autoritate
o operatiune administrativa care produce sau
poate produce efecte juridice
neindeplinirea de catre autoritate, in
termenul legal, a unei obligatii care ii revine
prin lege
omisiunea/refuzul autoritatii de a emite un
act sau de a efectua o operatiune

UNDE SE CONTESTA?

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor


(CNSC)

CAND SE CONTESTA?
5 ZILE
calendaristice

130 000 eur sau 418.000


eur sau 5.225.000 eur

10 ZILE
calendaristice

130 000 eur sau


418.000 eur sau
5.225.000 eur
Daca procedura este pe
loturi, VE se calculeaza
pentru fiecare lot

DE CAND?
Incepand cu ziua urmatoare datei la care s-a
luat la cunostinta despre:
actul
operatiunea
omisiunea/refuzul autoritatii de a emite un act
anuntul sau documentatia de la data
publicarii acestora in SEAP

ATENTIE!

CNSC solutioneaza contestatiile formulate in


cadrul procedurii, inainte de semnarea
contractului

ELEMENTELE FORMALE ALE CONTESTATIEI


Enumerate in art. 270 alin.1 din OUG 34/2006
Atentie!! CNSC poate solicita completarea
contestatiei in termen de 5 zile calendaristice
de la data instiintarii, sub sanctiunea
respingerii contestatiei.

OBLIGATIILE AUTORITATII

In termen de 1 zi
lucratoare de la
primirea
contestatiei

instiinteaza ceilalti
participanti la
procedura

ataseaza copie dupa


contestatie

MASURI DE REMEDIERE
Autoritatea
are dreptul de:

a adopta masuri de
remediere, inclusiv
suspendarea
procedurii

a le comunica:
contestatorului
altor participanti
CNSC

in termen de 1 zi
lucratoare de la
adoptare

VARIANTA I - IDEALA
autoritatea

adopta masuri
corective

comunicarea
acestora

participantilor si
CNSC

renuntarea de
catre contestator la
contestatie

notificare de
renuntare
transmisa
autoritatii si CNSC

VARIANTA II
nu este de acord cu
masurile corective

Contestatorul

nu renunta la
contestatie
procedura continua

VARIANTA III

Autoritatea nu
adopta masuri
corective

continua procedura

OBLIGATIILE AUTORITATII (in cazul


variantelor II si III)

punct de vedere
transmis

CNSC + copie dosar


achizitie publica obligatoriu dupa 3 zile
de la data expirarii
termenelor de
asteptare
contestatorului

DREPTURILE CONTESTATORULUI
poate solicita CNSC desemnarea unui expert
tehnic sau financiar, cu suportarea costurilor
expertizei
poate solicita depunerea de concluzii orale in
fata CNSC

DREPTURILE CNSC
de a solicita lamuriri partilor
de a administra probe
de a solicita orice alte date/documente
relevante in raport cu obiectul contestatiei
Atentie! CNSC poate solicita orice date pe
care le considera necesare pentru
solutionarea contestatiei si de la alte
persoane fizice sau juridice.

DECIZIA CNSC
Obligatorie si executorie
Poate fi atacata cu plangere in instanta de
contencios administrativ in termen de 10 zile
de la comunicare

PROCEDURA
Contestatiile trebuie insotite de o garantie
de buna conduita sub sanctiunea respingerii
acesteia ca inadmisibila

PROCEDURA II
Contestatiile pentru anexa 2B si cele privind
regimul concesiunilor se solutioneaza de catre
CNSC
Contestatiile pentru proceduri ce privesc
infrastructura nationala se solutioneaza de
CNSC dar se ataca la Curtea de Apel Bucuresti