Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. ________ S.R.L.

CUI :___________
Adresa: ________________________________
Nr. _____/___________________

ADEVERIN

Se adeverete prin prezenta c Dl./Dna. _____________________ , nscut (-) la


data de _______________, n localitatea ____________, jude (sector) ________________,
cod
numeric
personal
_________________,
domiciliat(-)
n
localitatea
__________________, str. _____________________________, nr. ___, bl. ___, sc.___, et. ___,
ap. ___, jude/sector _________________________________ , posesor(-oare) al/a actului de
identitate BI/CI/CP, serie ___ nr.____________ , eliberat de la data de _________________,
este angajat(-) la S.C. _________________S.R.L. n baza contractului individual de
munc nr. ______ din __________, n funcia de ____________________________ .
Menionm c salariatul(a) nostru/noastr nu beneficiaz de deducere suplimentar
pentru copil/copii. Se elibereaz prezenta spre a-i servi soului/ soiei la locul de
munc.

ANGAJATOR
__________________________
Administrator