Sunteți pe pagina 1din 7

Anexa I

La Ordinul M.C. nr..............

Normele metodologice privind procedura de selecie a ofertelor culturale n vederea


acordrii de finanri nerambursabile, pentru anul 2016, n cadrul Programului ACCES,
organizarea i funcionarea comisiilor, precum i procedura de soluionare a
contestaiilor
CAPITOLUL I Dispoziii generale
Art. 1 (1) Programul ACCES reprezint un instrument de finanare menit s sus in
aciuni i proiecte culturale din urmtoarele domenii: arte vizuale/arhitectur, cultur scris,
cinematografie/audiovizual,
artele
spectacolului,
dialog
intercultural,
patrimoniu
imaterial/patrimoniu cultural mobil. Desf urat pe parcursul anului 2016, Programul ACCES
are drept scop valorificarea potenialului cultural i creativ existent la nivel na ional i
integrarea acestuia n sfera de circulaie a valorilor culturale universale.
(2) Acest program are ca principale obiective:
promovarea valorilor culturale contemporane din Romnia i stimularea valorificrii
acestora prin intermediul aciunilor i proiectelor culturale n domenii diverse precum arte
vizuale/arhitectur, cultur scris, cinematografie/audiovizual, artele spectacolului, dialog
intercultural, patrimoniu imaterial/patrimoniu cultural mobil;
sprijinirea dialogului intercultural i a ac iunilor de cooperare cultural ale comunit ilor
etnice la nivel naional, n domeniile mai sus amintite;
valorificarea potenialului creativ al tinerei genera ii, eviden iindu-se astfel contribu ia
creativ i inovatoare a acesteia la patrimoniul cultural na ional;
susinerea valorilor culturale contemporane romne ti i integrarea acestora n
patrimoniul cultural universal.
Art. 2 - (1) Finanrile nerambursabile pentru proiecte i aciuni culturale din cadrul
Programului ACCES se acord din bugetul Ministerului Culturii, n conformitate cu prevederile
Ordonanei nr. 51/1998 privind mbuntirea sistemului de finanare a programelor, proiectelor
i aciunilor culturale, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 245/ 2001, cu
modificrile i completrile ulterioare, i cu prevederile prezentelor Norme metodologice.
(2) Finanarea nerambursabil se acord numai n condiiile existenei unor
surse de finanare proprii sau atrase ale beneficiarului finanrii, n cuantum de cel puin 20 %
din costul total.
Art. 3 (1) Acordarea de finanri nerambursabile se realizeaz pe baz de selecie de
oferte culturale din domeniile: arte vizuale/arhitectur, cultur scris, cinematografie/
audiovizual, artele spectacolului, dialog intercultural, patrimoniu imaterial/patrimoniu cultural
mobil.
1

(2) Solicitantul poate depune maxim 3 oferte culturale n cadrul unei sesiuni de
selecie.
(3) Solicitantul nu poate primi finanare dect pentru o singur ofert de proiecte
depus n cadrul sesiunii de finanare.
Art. 4 - Principiile care vor sta la baza finanrii aciunilor/ proiectelor culturale din cadrul
Programului ACCES sunt:
a) Orientarea finanrii aciunilor/ proiectelor culturale este de natur a satisface
strategia i obiectivele culturale prioritare ale Ministerului Culturii;
b) Condiii egale de acces pentru toi operatorii culturali (asocia ii, funda ii, ONGuri etc);
c) Selecia i evaluarea aciunilor/ proiectelor culturale pe domeniile/destinaiile
stabilite prin buget i obiectivele culturale urmrite, se face de ctre o comisie
desemnat conform art. 13;
d) Transparen i control privind modul n care se aloc veniturile i se
efectueaz cheltuielile;
e) Stimularea competiiei i recunoaterea valorii.
Art. 5 (1) Ministerul Culturii, prin Direcia Cultur Scris i Crea ie Contemporan, va
comunica public anunul privind sesiunea de selecie pe website-ul ministerului, cu cel puin 30
de zile calendaristice nainte de data limit pentru depunerea ofertelor culturale.
(2) Anunul public va cuprinde informaii cu privire la:
a) locul i modalitile de depunere de ctre solicitani a dosarului de participare;
b) termenul limit pentru depunerea dosarelor de participare;
c) suma total disponibil pentru finanarea proiectelor culturale precum i suma maxim
care poate fi solicitat pentru un proiect;
d) calendarul sesiunii de finanare;
e) perioada de derulare a proiectelor care pot fi eligibile.
Art. 6 (1) Pentru a putea participa la selecie, solicitantul trebuie s ndeplineasc
condiiile prevzute la art. 11 alin. (1) din Ordonana Guvernului nr. 51/1998, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 245/2001, cu modificrile i completrile ulterioare:
a) este persoan fizic autorizat, respectiv persoan juridic nfiinat n conformitate cu
prevederile legale, cu excepia instituiilor aflate n subordinea Ministerului Culturii;
b) nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;
c) a respectat obligaiile asumate prin contractele de finanare nerambursabil anterioare.
(2) Nu pot participa la sesiunea de selecie persoanele care au participat la organizarea
acesteia, la elaborarea prezentelor Norme Metodologice, angajai ai instituiei organizatoare,
membrii Comisiilor de Selecie i Contestaii sau membrii familiilor acestora pn la gradul al
II-lea inclusiv.
(3) Pentru a participa la selecia de oferte, solicitanii trebuie s depun documentaia de
solicitare a finanrii.
Art. 7 (1) Urmare a anunului public privind organizarea sesiunii de selecie, solicitanii
interesai depun dosarele de participare n plic nchis, la Registratura General a Ministerului
Culturii, b-dul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureti pentru Direcia Cultur Scris i Crea ie
Contemporan, cu meniunea Proiect Program ACCES 2016.
2

(2) Dosarele pot fi transmise i prin pot, n plic nchis, cu confirmare de primire, pn
la data limit stabilit n anunul public.
(3) Data pn la care se pot depune dosarele este cea prevzut n anunul public.
(4) Dosarele transmise sau depuse ulterior datei limit prevzute n anunul public nu
vor participa la selecie.
Art. 8 Ofertele culturale din domeniile arte vizuale/arhitectur, cultur scris,
cinematografie/audiovizual, artele spectacolului, dialog intercultural, patrimoniu imaterial/
patrimoniu cultural mobil sunt prezentate de solicitani sub forma unui dosar, care trebuie s
conin urmtoarele documente:

Cererea de finanare nerambursabil tipizat, completat i semnat de ctre


reprezentantul legal al solicitantului (Anexa 1). Cererea de finanare nerambursabil se
completeaz prin descrcarea forumularului tipizat, de la adresa www.cultura.ro.
Copia, conform cu originalul, a hotrrii judecatoreti de nfiinare, definitiv i
irevocabil, care s ateste personalitatea juridic, unde este cazul.
Copia, conform cu originalul, a actului constitutiv, a statutului si a actelor doveditoare
ale sediului i patrimoniului iniial ale solicitantului, precum i actele aditionale, dupa
caz.
Copia certificatului de nscriere n Registrul asociaiilor i fundaiilor (unde este
cazul, n conformitate cu legislaia n vigoare).
Copie a Certificatului de atestare fiscal.

Art. 9 (1) Din finanrile acordate potrivit Ordonanei nr. 51/1998, art. 4, se pot
acoperi urmtoarele categorii de cheltuieli:
a) Costuri de producie, nchirieri de spaii i aparatur, onorarii, prestri servicii, premii;
b) Cheltuieli ocazionate de cazarea i transportul intern i internaional al
participanilor/invitailor;
c) Alte cheltuieli specifice, precum tiprituri, aciuni promoionale i de publicitate;
d) Diurna, acordat n condiiile legii;
(2) Finanrile nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite
ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale persoanelor juridice de drept public
beneficiare;
(3) Finanrile nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activiti generatoare de profit.
Art. 10 (1) Bugetul alocat sesiunii de selecie a ofertelor culturale din cadrul
Programului ACCES este de 1.000.000 lei.
(2) Valoarea maxim a finanrii acordate pentru o ofert cultural este de
100.000 lei.
(3) Beneficiarii finanrilor acordate prin Programul ACCES vor ncheia un
contract de finanare nerambursabil cu Ministerul Culturii. Anexele (1,2,3,4,5) la prezentele
Norme Metodologice conin modelul Cerere de finanare, contractele cadru cu devizele, Grila
de evaluare i Declaraia de Imparialitate.
(4) n cazul n care s-a aprobat o finanare nerambursabil n cuantum mai mic
dect cel cerut, solicitanii vor depune un nou buget detaliat, n original, n limita sumei
aprobate.
3

CAPITOLUL II. Criterii de acordare a finanrilor nerambursabile


Art. 11 - Vor fi supuse evalurii numai ofertele care conin toate documentele prevzute
la art. 8 i respect termenele i condiiile de participare stabilite prin anunul public al seleciei.
Nu vor fi selecionate i evaluate programele i proiectele culturale aflate n una dintre
situaiile:
a) documentaia prezentat este incomplet i nu respect prevederile art. 7 i
8;
b) au conturile bancare blocate;
c) au prezentat declaraii inexacte.
Art. 12 - (1) Solicitrile care ndeplinesc condiiile prevzute la art. 11 sunt evaluate pe
baza criteriilor i punctajelor cuprinse n Grila de evaluare a ofertelor culturale prevzute n
Anexa nr. 4, stabilit n conformitate cu obiectivele de finanare din Programul ACCES
(2) Grila de evaluare este disponibil simultan cu anunul public aferent fiecrei
selecii de oferte, prin accesarea adresei: www.cultura.ro

CAPITOLUL III. Organizarea i Funcionarea Comisiilor de Selecie i Contestaii


pentru Ofertele Culturale.
Art. 13 (1) Pentru efectuarea seleciei ofertelor culturale din cadrul Programului
ACCES ce urmeaz s primeasc finanare, n conformitate cu prevederile Ordonanei
Guvernului nr. 51 /1998 privind mbuntirea sistemului de finanare a programelor, proiectelor
i aciunilor culturale, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 245/ 2001, cu
modificrile i completrile ulterioare, se constituie Comisia de Selecie, denumit n
continuare Comisia, reprezentnd organismul de specialitate, fr personalitate juridic, care
funcioneaz sub autoritatea Ministerului Culturii.
(2) Comisia are rolul de a analiza i evalua ofertele culturale i de a selecta
proiectele care urmeaz a primi finanare nerambursabil.
Art. 14 (1) Comisia are urmtoarele atribuii principale:
a) analizeaz i evalueaz ofertele culturale depuse, n conformitate cu Grila de evaluare,
prevzut n Anexa nr. 4.
b) selecteaz ofertele culturale ce urmeaz s primeasc finanare.
Art. 15 (1) Comisia este alctuit din cinci persoane, dup cum urmeaz: doi
reprezentani ai Ministerului Culturii i trei specialiti cu o experien de minimum trei ani de
practic n domeniile culturale de referin.
(2) Membrii Comisiei i supleanii acestora sunt numii prin ordin al ministrului culturii.
(3) Componena nominal a comisiei va fi adus la cunotina public numai dup
ncheierea sesiunii de selecie.
4

(4) Pentru activitatea depus, membrii comisiei de selecie i membrii comisiei de


soluionare a contestaiilor, care nu fac parte din categoria personalului angajat al Ministerului
Culturii, primesc o remuneraie al crei cuantum este stabilit prin ordin al ministrului culturii.
Art. 16 Preedintele Comisiei are urmtoarele atribuii:
a) stabilete data, ordinea de zi i locul de desfurare a edinelor;
b) conduce edinele Comisiei;
c) certific i semneaz documentele rezultate din activitatea Comisiei;
d) reprezint Comisia n comunicrile publice legate de activitatea acesteia.
Art. 17 Sub sanciunea prevederilor legale referitoare la falsul n declaraii,
preedintele i membrii Comisiei sunt obligai s dea o declaraie de imparialitate, conform
modelului din Anexa 5.
Art. 18 (1) Atribuiile de natur administrativ ale Comisiei sunt asigurate de
Secretariatul Tehnic din cadrul Ministerului Culturii, format din reprezentani din cadrul Direciei
Cultur Scris i Creaie Contemporan.
(2) Secretariatul Tehnic are urmtoarele atribuii:
a) asigur ntocmirea listei privind dosarele depuse;
b) verific actele depuse la dosar, n ceea ce privete conformitatea acestora cu
prevederile art. 8 i 9 din Normele metodologice, sub aspectul respectrii condiiilor de
participare i din punct de vedere al eligibilitii cheltuielilor prevzute n formularul pentru
descrierea bugetului de venituri i cheltuieli.
c) ntocmesc i trimit convocatorul ctre membrii Comisiei;
d) asigur condiiile necesare organizrii i desfurrii edinelor Comisiei;
e) particip la edinele Comisiei i ntocmesc procesele-verbale de edin, asigurnd
semnarea acestora de ctre toi membrii Comisiei;
f) ntocmesc notele de prezen pe baza crora se efectueaz plile ctre membrii
Comisiei;
g) in evidena declaraiilor de imparialitate ale membrilor Comisiei, asigur
confidenialitatea i securitatea documentelor, precum i confidenialitatea privind procesul
de analiz i evaluare din cadrul edinelor.
Art. 19 - Pe parcursul desfurrii procesului de evaluare, preedintele, membrii
Comisiei sau, dup caz, membrii supleani, precum i membrii Secretariatului Tehnic, au
obligaia de a pstra confidenialitatea asupra oricror informaii prezentate de ctre ofertani,
a cror dezvluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-i proteja proprietatea
intelectual sau secretele comerciale, cu excepia informaiilor de inters public
Art. 20 (1) n cazul n care preedintele ori unul din membri constat c se afl n
situaie de incompatibilitate, acesta are obligaia de a semnala acest aspect Secretariatului
Tehnic.
(2) n situaia n care Secretariatul Tehnic al Comisiei constat faptul c
preedintele sau unul dintre membrii comisiei se afl n situaie de incompatibitate i acesta nu
a semnalat acest aspect, propune ministrului culturii nlocuirea acestuia din cadrul comisiei.
Art. 21 (1) Membrii Comisiei sunt convocai individual, prin grija Secretariatului
Tehnic.
5

(2) Data, ordinea de zi i locul de desfurare, stabilite de preedintele


Comisiei, sunt comunicate de ctre Secretariatul Tehnic al Comisiei cu cel puin trei zile
calendaristice nainte de desfurarea edinelor.
Art. 22 (1) edina este legal constituit n prezena tuturor membrilor Comisiei.
(2) Ofertele culturale vor fi declarate ctigtoare n ordinea punctajului
obinut pn la epuizarea bugetului Programului ACCES. n situaiile n care unul sau mai
muli dintre beneficiarii selecionai de Comisie renun la semnarea contractului de finanare
nerambursabil cu Ministerul Culturii, Comisia de Selecie va desemna ca fiind ctigtoare
urmtoarea ofert cultural clasat n ordinea punctajului obinut. Punctajul minim pentru ca
o ofert cultural s fie declarat ctigtoare este de 50 de puncte.
Art. 23 (1) Solicitanii au dreptul s formuleze contestaii asupra modului de
respectare a procedurii privind organizarea i desfurarea sesiunii de selecie. Contestaiile
se depun n termen de cel mult trei zile lucrtoare, de la data aducerii la cunotina public a
rezultatului seleciei. Acestea vor fi transmise la Registratura Ministerul Culturii, n atenia
Direciei Cultur Scris i Creaie Contemporan.
(2) Contestaiile se soluioneaz n termen de maxim 5 zile lucrtoare de la data
expirrii termenului pentru depunerea contestaiilor.
(3) n vederea soluionrii contestaiilor depuse de solicitani, la nivelul Ministerului
Culturii se nfiineaz o Comisie de soluionare a contestaiilor, constituit n conformitate cu
art. 12, alin (2) din Ordonana de Guvern nr. 51/1998. n componena comisiei de soluionare
a contestaiilor nu pot fi numii membri care au fcut parte din comisia de selecie.
(4) n cazul n care contestatarul este nemulumit de rspunsul primit, acesta se poate
adresa instanei de contencios administrativ, n condiiile legii.
Art. 24 - Lista ofertelor culturale declarate ctigtoare se aprob prin ordin al
ministrului culturii i va fi publicat pe website-ul Ministerului Culturii, dup soluionarea
contestaiilor