Sunteți pe pagina 1din 3

CAPITOLULIEDUCAIAPENTRUDREPTURILEOMULUI1.1.

Mottouri
Motto1:
"...pentruaexistaunstatdedreptnuestesuficientsseinstitueunmecanismjuridiccaresgaranteze
respectareariguroasalegii,ciestetotodatnecesarcaacesteilegisisedeaunanumitconinut,inspiratde
ideeapromovriidrepturilorilibertilorumanencelmaiautenticspiritliberalialunuilargdemocratism."
Prof.dr.TudorDrganuMotto2:
"...noiuneadedrepturialeomului...nuaresensdectncadruluneisocietiorganizate,dotatcuoputere
organizaticareacioneaznrelaiadintreindividistat,culibertidecareindividultrebuiessebucure,cu
dreptulsulajustiiencondiiilestabiliteprinlege,cudreptulsudeaparticipalatreburilepubliceicu
drepturileindatoririlesaleasuprastatuluicaundreptlaunniveldeviasuficientilasatisfacereanevoilor
salefundamentale."
AshjrnEide
1.2.IstoriculDrepturilorOmului
Drepturileomuluiiaurdcinilenmulteculturiitradiiiancestrale.CodulHammurabi,nBabilonia(Irak,
2000.Hr.)afostprimulcodlegislativscris.Aurmritsimpundomnialegiinregat,sdistrugruli
violena,sprevinopresiunileasupracelorslabidectreceiputernici(),snalearaispromoveze
bineleoamenilor".UnfaraondinEgiptulantic(2000.Hr.)ddeainstruciunisubordonailorca"atuncicndun
reclamantvinedinEgiptuldeSussaudeJos,sseasigurectotulsefaceconformlegii,cdrepturilefiecruia
suntrespectate".CartaCyrus(Iran,570.Hr.),iniiatderegelePersieipentrupoporulsu,princareerau
recunoscutedreptullalibertate,securitate,libertatedemicareiuneledrepturisocialeieconomice.Magna
CartaengleziDeclaraiaDrepturilor(1215),elaboratdenobiliiengleziimembriicleruluimpotriva
abuzuluideputerealregeluiJohnI,aenumeratoseriededrepturiiapusbazeleprincipiuluiegalitiinfaa
legii.nsecoleleXIXXXaufostadoptateprimeletratateinternaionalededrepturileomului,oseriedeprobleme
legatededrepturileomuluiaunceputsfiediscutatelanivelinternaional,nspecialceleprivindsclavia,
negouldepersoane,condiiileinumanedemuncimuncacopiilor.nsec.XX,CartaNaiunilorUnite,semnat
la26iunie1945,statueazcaobiectivfundamentalalNaiunilorUnite"aprareageneraiilorviitoarede
eventualelerzboaie"i"reafirmareacredineindrepturilefundamentalealeomului,ndemnitateai
valoareaomuluiinegalitateadedrepturidintrefemeiibrbai".LanivelulNaiunilorUnite,
CartaInternaionalaDrepturilorOmuluicuprinde:DeclaraiaUniversalaDrepturilorOmului(1948),
ConveniaInternaionalasupraDrepturilorCivileiPoliticeiConveniaInternaionalasupraDrepturilor
Economice,SocialeiPolitice(1996).Recent,afostelaboratiCartaSocialEuropean,careurmrete
asigurareaanumitorstandardedeviaalepopoarelordinEuropa.Aproapetoateregiunilelumiiauelaborat
propriileinstrumentepentruproteciadrepturiloromului:ConveniaAmericanaDrepturilorOmului(1969),
CartaAfricanaDrepturilorOmuluiiPopoarelor(1986),ConveniaEuropeanaDrepturilorOmului(1950)i,
recent,DeclaraiaAsiaticaDrepturilorOmuluiiCartaArabaDrepturilorOmului.

Educaiapentrudrepturileomului(EDO)anregistratntimpmultipledefiniiiiabordri.Programulpentru
tineretalConsiliuluiEuropei,unadintrecelemaiactiveinstituiinacestdomeniu,adefinitEDOdrept"()
programeiactivitieducaionalecarepromoveazegalitateademnitiiumane,nconexiunecualteprograme
carepromoveaznvareaintercultural,participareaisusinereaminoritilor".
1.3.GeneraiileDrepturilorOmului

Evoluiadrepturiloromuluiestedescrisnliteraturadespecialitateprintrei"generaii".Primageneraiede
drepturiacuprinsdrepturilecivileipolitice,deex.,dreptullavia,dreptullaasociere,dreptullajudecat
dreapt,libertateadeexpresie,dreptuldeparticiparelaviaapoliticasocietiiiaamaideparte.Drepturile
civilesereferlagarantareaintegritiifiziceimorale,celejuridicedeobiceiclasificateca"drepturicivile"
protejeazindiviziinrelaiacusistemullegislativipolitic,iardrepturilepoliticereglementeazparticipareala
viaasocialb(deex.,dreptullavot,dreptuldeasenscrientrunpartidpolitic,dreptullaasociereliberidea
participalantruniri,libertateadeexpresieiaccesullainformaii).Delimitrilentrediferitetipuridedrepturi
nusuntclare,uneledrepturiputndfincadratenmaimultecategorii:deex.,dreptullaliberaexpresieesteun
dreptcivil,dariunulpolitic.Valoareacentralaprimeigeneraiidedrepturiafostlibertatea.Adouageneraie
dedrepturiainclusdrepturilesociale,economiceiculturaledeex.,dreptullaoviadecent,dreptulamunc,
dreptullasntateilaeducaie,dreptuldeaseasociantrunsindicat.Valoareafundamentalcareastatlabaza
celeideadouageneraiiafostegalitatea:accesulegallaservicii,oportunitisocialeieconomiceechivalente.
Drepturilesocialepromoveazparticipareadeplinlaviaasocial:dreptullaeducaie,dreptuldeaaveao
familie,dreptuldeapetrecetimpulliber,dreptullasntate,dreptllanondiscriminare.Drepturileeconomicese
referlastandardeledevia,capremisademnitiiilibertiiumane:dreptullamunc,lalocuin,la
asigurrisociale.Drepturileculturalecuprinddreptuldeaparticipaliberlaviaaculturalacomunitii,dreptul
laeducaie,drepturireferitoarelapstrareaidentitiiculturale.Atreiageneraiededrepturi(solidaritatea)
promoveazocategorienoudedrepturi,aflatencncursderecunoatere:drepturile"colective"alesocietii
saualepersoanelor.Acesteaauaprutcaurmareadezastrelorecologice,arzboaielorisrciei,fenomene
careauatrasateniaomeniriiasupradreptuluiladezvoltare,lapacesaulaunmediusntos,laasisten
umanitar.
1.4.ConceptuldeEducaiepentruDrepturialeOmului
Caialtedimensiunialeeducaiei,EDOestedeseoridefinitprinscopulsu:programeiactiviticare
urmrescsdezvolteoculturncaredrepturileomuluisuntnelese,aprateirespectate.Aceastanunseamn
olimitareaobiectivelorEDOladobndireadecunotine,lainformareadespredrepturileomului,cipresupune
negalmsurcunoatereairespectarealor,ointerrelaionaredeatitudini,comportamente,convingeri,norme
iregulamente.ObiectivelegeneralealeEDOvizeazpromovarearespectuluipentrudrepturileomuluiipentru
libertilefundamentale,arespectuluifadesineirespectulfadealiidezvoltareaunoratitudinii
comportamentecaresconduclarespectareadrepturilorcelorlali,promovareaegalitiidegen,respectarea,
nelegereaivalorizareadiversitiiculturale,nspecialnceeaceprivetediferenelenaionale,
etnice,religioase,lingvisticeialteminoritisaucomunitipromovareacetenieiactivei
ademocraiei.RezultateleEDOsereflectn:cunotine(nvaredespredrepturileomului),competene(nvare
pentrudrepturileomului),atitudiniivalori(nvareprindrepturileomului).Odefiniieadrepturiloromuluieste
dificildeformulat,caincazulaltorvalorifundamentalebinele,adevrul,dreptatea.nsensjuridic,undrept
esteorevendicarepecaresuntemndreptiisocerem.Undreptalomuluiesteorevendicareatribuitprin5

simplacondiiedeafifiinuman.Labazadrepturiloromuluistauvalorilefundamentale:demnitateauman,
egalitatea,xisteninterpersonaliinterstatalnmodpractic.Deexemplu:libertatea,respectulpentrucellalt,
nediscriminarea,tolerana,dreptatea,responsabilitatea.Comunitateainternaionalastabilitcdrepturileomului
sunt:

inalienabile(nimeninulepoatepierde,deinunelecircumstaneelepotfisuspendatesaurestricionate)

indivizibile,interdependenteiinterrelaionate(nupotfiabordateizolatuneledealtele)

universale(seaplicnmodegalpentrutoatepersoanele,indiferentderas,culoare,sex,limb,religie,opinii
politicesaudealtgen,originenaional,originesocialsaualttipdestatut).Proteciadrepturiloromuluisau
solicitarearespectriiacestoraserealizeazprinuilizareamecanismelorlegalesauprindiferiteactivitiale
societiicivilecampanii,lobby.Lanivelinternaional,existtratate,acorduri,declaraiisauconvenii,
coercitivesaunu,carerecomandnormedeconduitpentrustateisemnificangajamentulstatelorrespective
deaprotejadrepturileindivizilor.nEuropa,existCurteaEuropeanaDrepturilorOmului,careseocupcu
proteciadrepturiloromuluiivegheazcastatelesindeplineascobligaiileconformelegislaieidrepturilor
omului.Organizaiilenonguvernamentalesaualtegrupurideiniiativcivicauunrolimportantn
asigurarearespectriidrepturiloromului.ONGurileoferasistendirectpersoaneloralecrordrepturiaufost
nclcate,exercitpresiunipentrumodificarealegislaieinaionaleiinternaionale,formuleazpropuneripentru
modificarealegislaieiidezvoltprogrameeducaionalepentrucunoatereairespectareadrepturiloromului.
Cunoatereadrepturiloriamijloacelordeaprarealorsuntpremisepentruasigurarearespectriiacestoran
situaiicotidiene.EDOmbincusuccesnvareaformal,nonformaliinformal,petotparcursulvieii.Dr.
PasiSahlbergasubliniatc"unnumrmarealexperienelornoastredenvaresaudesfuratnafara
sistemuluideeducaieformal:laloculdemunc,nfamilie,ndiferiteorganizaiiibiblioteci"("Building
BridgesforLearningRecunoatereaivalorificareaeducaieinonformalenactivitilecutinerii").Abordarea
actualrecomandcentrareaEDOpecelcarenva,penevoile,preferinele,abilitileidorinelefiecrei
persoane,evideniindvaloareapropriiloraciuniiaschimbriipersonale.Contribuiacursantului,activismul
sunprocesuldenvareasigureficacitateaiatractivitateaactivitilorisuntresurseeducaionale
fundamentale.Educaiapentrudrepturileomuluipromoveazcunoatereainterculturalirespectulpentruom,
indiferentderas,etnie,religie,gen,originisocialeetc.Astfel,pelnginstrumentelecarestipuleazdrepturile
fundamentale,uneleconveniisautratatepromoveazidrepturileunorgrupurispecifice,camodalitatespecial
deprotecie,ntructsaconstatatcacesteaaufostdeseoridiscriminatesauseaflntrosituaie
devulnerabilitate(dezavantajare).Obiectulunorasemeneadocumentelaureprezentatdrepturileminoritilor,
alecopiilor,drepturilefemeilor,alerefugiailor,drepturileprizonierilorderzboisaualepersoaneledeinute.Un
aspectimportantalEDOlreprezintinterpretrilegreitealedrepturilor.nmultesituaii,protejareadrepturilor
unuigruppoatelimitadrepturilealtuigrupsaualtorpersoane.naltesituaii,drepturileomuluisuntdoarun
slogansauoscuzlandemnpentruaciunialecrorvaloriiscopurideclaratediferdeinteniilesauefectele
reale.Deexemplu,luptampotrivaterorismuluiesteadeseaunmotivpentrungrdireadrepturilorilibertilor
fundamentale,cumarfidreptullaliberacirculaie.EDOabeneficiatdeateniaisprijinulmultorinstituiisau
organizaiiinternaionale.ConsiliulEuropeiarecomandatpredareainvareadrepturiloromuluincolii
ntrirearoluluisocietiicivilenpromovareaiproteciadrepturiloromului.ONUadeclaratperioada
19952004"DecadaNaiunilorUnitedeeducaiepentrudrepturile6