Sunteți pe pagina 1din 1

GFTID DE OtsSERVARE

A CO}TPOR,TAMENTUT,UI

Posturi tonici
..,Timid-itate

R[spundti {nonosilabic
Rdspunde nehot[rdt:

Pdi..., ... sau ... sau

Ezitd mult inainte de a rlspunde


I:
':'iiI

R[spunde'foarte prompt
Tace, in ciuda

solicitlrilor intenrievatorului

incearcl slJ manipuleze pe int ievator


Se opune

manevririi prin argumentare

Necesit[ stimulare
Pune intreb[ri. cere

informalii suplimentare

Refuz[ observafiile

,'/
Blocaj in'exprimare
Nervozitate

Autocenzuri, prudentl
PerseverenlE

Seriozitate.

Superficialitate
Arcgan14 agresivitate
Atitudine coeperante
Evit6 contactul vizual

S-ar putea să vă placă și