Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Text intrebare:
Ce este Entity Framework?
R1: Un framework open source de mapare relational obiectuala pentru platforma .N
ET
R2: Un set de tehnologii in ADO.Net ce sustine dezvoltarea de aplicatii software
orientate pe date
R3: O biblioteca ce ajuta la lucrul cu bazele de date
R4:
R5:
Justificare : R1 - corect \n R2 - corect \n R3 - gresit \n R1 si R2 pentru ca su
nt definitiile din cartile de specialitate. R2 - pentru ca framework-ul nu este
o biblioteca
2.Intrebare:
Care sunt modurile de creare a unui obiect entitate?
R1: Din structura unei baze de date
R2: Dupa crearea unui model
R3: Prin crearea unui vector de obiecte
R4:
Toate raspunsurile de mai sus
R5:
Justificare: R1 - corect /n R2 - corect /n R3- gresit /n R4 - gresit /n R1, R2 p
entru ca se poate face Cu Generate from Database sau Empty model /n R3, R4 pentr
u ca crearea unui vector de obiecte nu presupune crearea unei entitati
3.Intrebare:
Cum se pot citi inregistrarile cu EntityFramework?
R1: Nu se pot citi inregistrarile
R2: Se poate citi doar prima inregistrare
R3: Prin parcurgerea cu 'foreach' (Ex: foreach (Customer cust in obj.Customers){
})
R4:
R5:
Justificare: R1 - gresit /n R2 - gresit /n R3 - corect /n R1, R2 pentru ca se po
t citi toate inregistrarile /n R3 pentru ca daca avem un obiect de tipul clasei,
toata lista se poate parcurge cu 'foreach'
4.Intrebare:
Ce este lazy loading?
R1: Operatiile se fac greoi, incet
R2: Concept care presupune incarcarea fiecarui obiect pe rand decat a tuturor od
ata
R3: Realizarea unei interogari pentru fiecare inregistrare in parte
R4:
R5:
Justificare: R1 - gresit /n R2 - corect /n R3 - corect /n R1 pentru ca traducere
a lazy("lenes") nu are legatura cu timpul de executare a interogarilor /n R2, R3
pentru ca lazy loadind este un concept utilizat mai des la relatii 'many to man
y'
5.Intrebare:
Ce este clasa POCO in EntityFramework?
R1: O clasa oarecare
R2: O clasa care implementeaza EntityFramework
R3: Plain Old C# Object
R4:
R5:
Justificare: R1 - gresit /n R2 - gresit /n R3 - corect /n R1, R2 pentru ca clasa
POCO este o clasa speciala /n R3 pentru ca clasa POCO este o clasa generata aut
omat de EF

6.Intrebare:
Ce sunt proprietatile scalare?
R1: Proprietatea unei clase de a fi scalara
R2: Proprietate a unei clase in care valorile sunt cuprinse in entitati
R3: Proprietate a unei clase care te ajuta sa 'navighezi' de la o clasa la alta
R4:
R5:
Justificare: R1 - gresit /n R2 - corect /n R3 - gresit /n R1, R3 pentru ca nu ex
ista termenul de 'clasa scalara', iar a doua definitie e pentru 'proprietati de
navigare' /n R2 pentru ca proprietatile scalare reprezinta proprieteti proprii (
nu apartin altei clase)
7.Intrebare:
EntityFramework suporta 'primary key' si 'foreign key'?
R1: Da
R2: Nu
R3: Uneori
R4:
R5:
Justificare: R1 - corect /n R2 - gresit /n R3 - gresit /n R1 pentru ca se pot de
fini aceste chei in tabele, apoi sa importi in modelul claselor /n R2, R3 pentru
ca EF suporta aceste tipuri de chei
8.Intrebare:
Ce este 'complex data type'?
R1: Un tip de date care sunt complexe (mari)
R2: Un tip de date care implementeaza o interfata
R3: Un tip de date in care aveti nevoie de a indica un obiect din alt tip
R4:
R5:
Justificare: R1 - gresit /n R2 - gresit /n R3 - corect /n R1, R2 pentru ca nu de
finesc 'complex data type' /n R3 pentru ca 'complex data type' apare atunci cand
vrem sa apelam un obiect de un tip dintr-un obiect de alt tip
9.Intrebare:
Ce este EDM?
R1:
Entity Data Model presupune: Conceptual Model, Mappig si Storage Model
R2: Entity Data Mixt presupune: Conceptual Model, Mappig si Storage Mixt
R3: Entity Data Migration: Conceptual Model, Mappig si Migration
R4:
R5:
Justificare: R1 - corect /n R2 - gresit /n R3 - gresit /n R1 pentru ca EDM = Ent
ity Data Model /n R2, R3 pentru ca EDM presupune Storage Model, nu Storage Mixt
sau Migration
10.Intrebare:
Ce presupune EDM Designer?
R1: Desenarea claselor
R2: Modelul conceptual
R3: Modelul obiectelor
R4:
R5:
Justificare: R1 - gresit /n R2 - corect /n R3 - gresit /n R1, R3 pentru ca EDM D
esigner presupune design-ul conceptelor /n R2 pentru ca EDM presupune Modelul co
nceptual
11.Intrebare:
Cum se poate face incarcarea entitatilor?
R1: Eager Loading
R2: Lazy Loading

R3: Explicit Loading


R4:
R5:
Justificare: R1 - corect /n R2 - corect /n R3 - corect /n R1, R2, R3 pentru ca t
oate trei sunt tipuri de incarcare a entitatilor in EF
12.Intrebare:
Care este namespace-ul utilizat pentru a include .NET Data provider pent
ru SQL server?
R1: System.Data.SqlClient
R2: System.EntityFramework
R3: Database
R4:
R5:
Justificare: R1 - corect /n R2 - gresit /n R3 - gresit /n R1 pentru ca System.Da
ta.SqlClient contine functii pentru a include .NET Data provider pentru SQL serv
er /n R2, R3 pentru ca acele biblioteci sunt utilizate pentru a folosi baze de d
ate
13.Intrebare:
Ce este clasa ObjectContext in EF?
R1: O clasa din System.Data.Entity
R2: O clasa care ajuta la Insert, Update, Delete si Create
R3: O clasa implementata de utilizator
R4:
R5:
Justificare: R1 - corect / R2 - corect / R3 - gresit /n R1, R2 pentru ca ObjectC
ontext este o clasa speciala din System.Data.Entity care ajuta la operatii asupr
a bazei de date /n R3 pentru ca acea clasa nu este implementata de utilizator
14.Intrebare:
Cum se poate specifica o coloana ca este cheie pentru un tabel?
R1: Nu se poate specifica
R2: Utilizand [key]
R3: Utilizand [foreign key]
R4:
R5:
Justificare: R1 - gresit /n R2 - corect /n R3 - corect /n R1 pentru ca EF permit
e utilizarea de adnotari /n R2, R3 pentru ca specifica daca acea coloana este ch
eie primara sau straina
15.Intrebare:
Se poate adauga un tabel fara cheie primara?
R1: Da
R2: Nu
R3: Uneori
R4:
R5:
Justificare: R1 - gresit /n R2 - corect /n R3 - gresit /n R1, R3 pentru ca EF nu
permite un tabel fara cheie primara /n R2 pentru ca orice entitate trebuie sa a
iba cheie primara