Sunteți pe pagina 1din 14

Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune - ID

Obligatiuni

ASIST. UNIV. DR. RADU CIOBANU

2015

EMITENTI

Statul si colectivtatile locale pentru finantarea

lucrarilor publice, a constructiilor sau acoperirea


deficitului
Intreprinderile cu o buna reputatie financiara,
admise de

Oferta publica de vanzare de obligatiuni


Oferta publica de vanzare de obligatiuni se deruleaza

similar cu cea de vanzare de actiuni; obligatiunile se emit


prin oferta publica numai prin intermediul unei societati
specializate de intermediere numita societate de servicii
de investitii financiare (SSIF).
Aceasta se ocupa de coordonarea tuturor operatiunilor
legate de finantarea prin obligatiuni:

elaborarea prospectului de emisiune pe baza parametrilor stabiliti de


comun acord cu firma emitenta si a datelor primite de la aceasta;
relatia cu autoritatile pietei de capital; coordonarea operatiunilor de
vanzare a obligatiunilor;
elaborarea raportului de inchidere a ofertei; listarea obligatiunilor

Oferta publica de vanzare de obligatiuni


Firma emitenta a obligatiunilor stabileste, prin

consultare cu societatea de intermediere si pe baza


nevoilor proprii de finantare, parametrii emisiunii:

-valoarea totala a imprumutului obligatar,


-valoarea nominala si numarul obligatiunilor,
-dobanda la care se ofera obligatiunile,
-durata de viata si frecventa platilor,
-perioada de vanzare a obligatiunilor,
-tipul acestora (convertibile sau neconvertibile),
-modalitatea de garantare,
-listarea pe o piata organizata.

Elemente caracteristice obligatiunilor:


Valoare nominala VN

Pret de emisiune VE
Pret rascumparare VR

VEVNVR

Maturitate imprumut n

Rata nominala a dobanzii Rd


Modalitatea de rambursare

Clasificare obligatiuni
dupa modalitatea de plata a cuponului
cu cupon fix annual
cu cupon variabil, prin indexare fata de o dobanda de referinta
predeterminata
cu cupon zero

dupa modalitatea de rambursare a principalului


cu rambursare la maturitate (in fine)
cu rambursare esalonata (prin rate/anuitati constante)
cu rambursare anticipata la cererea emitentului clauza CALL
cu rambursare anticipata la cererea investitorului clauza
PUT
cu dobanda perpetua (nerambursabila)

Tipuri de obligatiuni in functie de riscul de


faliment
Rating: calitatea creditului;

Agentii de rating independente in functie de

sanatatea financiara a emitentului:


Standard & Poor's, Moody's and Fitch

AAA and AA: High credit-quality investment grade


AA and BBB: Medium credit-quality investment grade
BB, B, CCC, CC, C: Low credit-quality (non-investment grade),
or "junk bonds"
D: Bonds in default for non-payment of principal and/or
interest

Cursul obligaiunilor

se exprim n procente din valoarea nominal a acestora.


astfel, dac o obligaiune coteaz, de exemplu, la

105%, atunci valoarea n lei va fi de 1.050 lei, pentru


o valoare nominal de 1.000 lei.

Randamentul obligatiunii
Randament cupon: cupon/VN
Randament curent: cupon/pret=cupon/(curs * VN)

Randament anual (ajustat):

(cupon+(VN-P)/n)/((VN+P)/2)

Randamentul obligatiunii - exemplu


Determinati randamentul obligatiunii cu

urmatoarele caracteristici: VN=1000, curs=98%,


Rd=8%, maturitate 6 ani, emisa cu 2 ani in urma.
Cupon anual = 8% * 1000 = 80
Randament cupon: cupon/VN=80/1000 = 8%
Randament curent:
cupon/pret=cupon/(curs * VN)=80/980 =8,16%
Randament anual (ajustat):
(cupon+(VN-P)/ n)/((VN+P)/2)=
(80+20/(6-2))/((1000+980)/2)=8,58%

Evaluarea obligatiunilor
Pret actual = suma actualizata a cashflow-urilor

viitoare generate de detinerea acestuia:


Modelul - Discounted cash-flow model

YTM este acel factor de actualizare pentru care sum actualizata a

cupoanelor si a valorii de rascumparare este egala cu pretul actual.

- este solutia unei ecuatii de grad n,


- rata interna de rentabilitate
- se poate calcula prin interpolare sau aplicarea functiei IRR

Durata
O obligatiune care are un termen de maturitate mai

mare este expusa riscului de dobanda deoarece


inregistreaza variatii de pret mai mari decat o
obligatiune care are o maturitate mai mica.
Pentru a determina maturitatea efectiva se
calculeaza o durata care este o medie ponderata
a termenelor de plata ale cash flow-urilor
obligatiunii. Ponderile sunt valorile actualizate ale
cash flow-urilor exprimate ca procent in valoarea
actualizata totala a obligatiunii, anume pretul
obligatiunii.

Durata

momentul optim pentru investitor s vnd obligaiunea


momentul la care are loc recuperarea integrala a

capitalului investit pe seama cash-flow-urilor obtinute


pana in acel moment
rezult din ponderarea scadenei (t) a cash-flowurilor cu
greutatea specific a valorii actualizate a cashflow urilor
n valoarea actual a obligaiunii:

Durata si sensibilitatea
Durata = perioada in care riscul de modificare a

ratei dobanzii este complet acoperit de evolutia


opusa a efectelor asupra pret/cupon pentru orice
variatie a ratei dobanzii/randament
Sensibilitatea=modificarea cu x% a pretului
obligatiunii la cresterea cu 1% a dobanzii/randament
=-D/(1+k)