Sunteți pe pagina 1din 4

IAS 12

Impozit pe profit
1) O societate achizitioneaza un utilaj in valoare de 30.000 lei.
, are o
durata de viata de 4 ani si o valoare reziduala in suma. Societatea
utilizeaza metoda amortizarii liniare pentru determinarea rezultatului
contractul si metodele amortizarii accelerate pentru determinarea
rezultatului fiscal. Presupune ca societatea obtine un rezultat contabil de
20.000 lei pentru fiecare din rumatorii 4 ani. Cum se inregistreaza in
contabilitate impozitele curente si impozitele amanate.
An
1
2
3
4

Valoare contabila
(baze de
amortaizare)
30.000
30.000
30.000
30.000

Amortizar
e
contabila
7.500
7.500
7.500
7.500

An fiscal

Valoare
contabila

Cifre de
impozitare

15.000
5.000
5.000
5.000

22.500
5.000
7.500
0

15.000
10.000
5.000
0

30.000 7.500 = (val. contabila) 22.500


30.000 15.000 = 15.000
Rezultatul contabil = 21 C = 20.000

amortizare
contabila
Raportul fiscal = Rezultat contabil + amortizare contabila amortizor fiscal
An
Rezultat contabil
Amortizare Amortizare Rezultat
Impozit
contabila
fiscala
fiscal
curent
1
20.000
7.500
5.000
12.500
2.000
2
20.000
7.500
5.000
22.500
8.600
3
20.000
7.500
5.000
22.500
3.600
4
20.000
7.500
5.000
12.500
3.600
An I 20.000 + 7.500 15.000 = 12.500
An II 200.000 + 7.500 500 = 22.500
12.500 x 16% = 2000
Anul 1
Inregistrarea impozitului curent (pentru fiecare an)
6911 = 4411
2000 lei
Calculul impozitelor amanate
Vcontabila = 22.500
Bazele de impozitare = 15.000
Vcontabila > Baza de impozitare =) diferenta temporara imparabila =) datorie
privind impozitele pe profit = 16% din diferenta
Datorie 22.500 15.000 x 16% = 1.200
6912 = 4412 (Impozit pe profit amanat) 1200
Anul 2

Valoare contabila = 15.000


Baza de impozitare = 10.000
Valoare contabila > baza de impozitare =) diferenta temporara impozitabila
=) datorieanul 2 = 15.000 10.000 x 16% = 800
Datorie An1 = 1.200
Relatare A datoria = 400 (1.200 800 )
4412 = 791 (venit din imp pe profit amanat) 400
Anul 3
Valoarea contabila = 7.000
Baza de impozitare = 5.000
Valoarea contabila > baza de impozitare =) dif temporara impozitabila =)
datorie anul 3 = 7.500 5.000 x 16% = 400
Datorie an2 = 800
Reluare a datoriei = 800 400 = 400
4412 = 731
400
Anul 4
Valoare contabila = 0
Baza de impozitare = 0
Valoarea contabila = Baza de impozitare =) nu exista diferenta =)
Datorie pentru anul 4 = 0
Datorie pentru anul 3 = 400
Reluare a datoriei = 400 0 = 400
4412 = 791
400
2) O societate achizitioneaza un program informatic in valoare de 6.000 lei,
intentioneaza sa-l foloseasca pe o perioada de 2 ani. Considemra ca
societatea a obtinut un rezultat contabil de 20.000 lei in primul an, 30.000
in anul doi si 40.000 in anul trei.
Din punct de vedere fiscal programul informatic este amortizat in 3 ani. Cum
se inregistreaza impozite curente si amanate?
An
1
2
3

Baze de
amortizare
6.000
6.000
6.000

Amortizare
contabila
3.000
3.000
0

Amortizare
fiscala
2.000
2.000
2.000

6.000 : 2 = 3.000

6.000 : 3 = 2.000

An

Rezultat contabil

1
2
3

20.000
30.000
40.000

An
contabil
3.000
3.000
0

An fiscal
2.000
2.000
2.000

An 1 =) 20.000 + 3.000 2.000 = 21.000


21.000 x 16% = 3.360
Anul 1
6.911 = 4.411
3.360 lei

Valoare
contabila
3.000
0
0

Baza de
impozitare
4.000
2.000
0

Rezultat
fiscal
21.000
31.000
38.000

Impozit
3.400
4.960
6.080

Valoarea contabila = 3.000


Baza de impozitare = 4.000
V contabila < baza de impozitare =) dif temporara deductibila =)
imp amand = 1.000 x 16% = 160
4.411 791
160

. privind

Anul 2
6.911 = 4.411
4.960
Valoare contabila = 0
Baza de impozitare = 2.000
Valoare contabila < baza de impozitare =) dif temporara deductibila =)
creanta an2 = 2.000 x 16% = 320
Creanta An1 = 160
Crestere creanta = 160
4.412 = 791
160
Anul 3
690 = 4411
280 lei
Valoare contabila = 0
Baza de impozitare = 0
Valoare contabila = baza de impozitare =) nu exista diferente =) ceea ce
inseamna creanta pentru anul 3 = 0
Creanta pentru anul 2 = 340
Reluare a creantei = 320 0 = 320
6.912 = 4.412
320
3) O societate constituie la sfarsitul anului N un provizion pentru litigii in
valoare de 1.000 lei. Pe 20 August N+1 societatea prevede procesul si
/
provizionul ramas fara ...... Presupunem ca rezultatul contabil pentru anul
N este 10.000 lei, iar pt N+1 8.000 lei
Anul N:
6812 = 1.511
2.000 lei
Rezultatul contabil in anul N = 10.000 lei cheltuielile privind provizioanele sunt
nedetectabile fiscal.
Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil venituri impozabile + cheltuieli
nedetectabile = 10.000 + 2.000 = 12.000
Impozitul curent = 12.000 x 16% = 1.920 lei
6.911 = 4.410
1.920 lei
Valoare contabila = 2.000
Baza de impozitare = 0, Baza de impozitare reprezinta valoarea contabila =
suma ce va fi permisa a fi a fi dedusa in ..... fiscale in ..................................
datorie in perioadele contabile ......................
Valoare contabila > baza de impozitare =) diferenta temporara deductibila =)
creanta = 3.200 lei
4.412 = 791
320
In anul N+1
1511 = 7.812
2.000
Rezultat contabil = 8.000
Rezultat fiscal = 8.000 2.000 + 0 = 6.000 lei
Imp = 6.000 x 16% = 960 lei
691 = 4.411
1960 lei
Valoare contabila = 0

Baza fiscala = 0
Valoare contabila = baza de impozitare =) nu exista diferente temporare =)
creanta 2N = 0
Creanta N = 320
Reluare a creantei = 320 0 = 320 lei
6.912 = 4.412
320lei