Sunteți pe pagina 1din 5

Repartizarea pe perioad nedeterminat a cadrelor didactice calificate angajate

cu contract individual de munc pe perioad determinat, n baza art. 253 din


Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare
Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificarile i completrile ulterioare:
Art. 253.
(1) Cadrele didactice calificate, care au obtinut nota/media de cel putin 7 la un concurs national
unic de titularizare in invatamantul preuniversitar in ultimii 6 ani si care sunt angajate cu
contract individual de munca pe perioada determinata, pot fi repartizate, in sedinta publica
organizata de inspectoratul scolar, pe perioada nedeterminata in unitatile de invatamant in
care sunt angajate, daca postul didactic/catedra este vacant(a) si are viabilitate.
(2) Procedura privind repartizarea prevazuta la alin. (1) se stabileste prin metodologie elaborata
cu consultarea partenerilor de dialog social si aprobata prin ordin al ministrului educatiei
nationale."
ANEXA
60. Viabilitatea unui/unei post didactic/catedre presupune existenta acestuia/acesteia pe durata unui
nivel de invatamant si se stabileste de consiliul de administratie al unitatii de invatamant in functie
de planurile-cadru in vigoare, de proiectele planurilor de scolarizare si de evolutia demografica la
nivel local. (OUG_16/09.04.2014).
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din nv mntul
preuniversitar n anul colar 2016-2017, aprobat prin OMEC nr. 5559/2015:
Art. 57 (1) Cadrele didactice calificate, care au obinut nota/media de cel puin 7 (apte) la un
concurs naional unic de titularizare n nvmntul preuniversitar n ultimii 6 ani i care sunt
angajate cu contract individual de munc pe perioad determinat, pot fi repartizate, n edin
public organizat de inspectoratul colar, pe perioad nedeterminat n unitile de nvmnt n
care sunt angajate, dac postul didactic/catedra este vacant() i are viabilitate, cu respectarea
cumulativ a condiiilor generale i specifice din prezenta Metodologie.
(2) n situaia n care un cadru didactic calificat angajat cu contract individual de munc pe perioad
determinat a obinut cel puin nota/media 7 (apte) la mai multe concursuri de titularizare n
nvmntul preuniversitar de stat, din sesiunile 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 sau 2015 repartizarea
pe post didactic/catedr prevzut la alin. (1) se realizeaz n baza ultimei note/medii de repartizare
de cel puin 7 (apte) obinute de cadrul didactic n aceast perioad, n specialitatea postului
didactic/catedrei ocupat(e), cu respectarea cumulativ a condiiilor generale i specifice din prezenta
Metodologie.
Art. 58 (1) ncepnd cu 1 septembrie 2016, poate fi repartizat, n edin public organizat de
inspectoratul colar, pe perioad nedeterminat n unitile de nvmnt n care este angajat, cadrul
didactic calificat angajat cu contract individual de munc pe perioad determinat care, la data
solicitrii, ndeplinete cumulativ urmtoarele condiii specifice:
a) a fost repartizat sau i s-a prelungit durata contractului individual de munc pe perioad
determinat n anul colar 2015-2016, la nivelul unui singur jude/municipiului Bucureti, pe un post
didactic/catedr vacant()/rezervat() complet(), pn la data nceperii cursurilor anului colar,
conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din nvmntul
preuniversitar n anul colar 2015-2016, aprobat prin ordinul ministrului educaiei naionale nr.
4895/2014, cu modificrile i completrile ulterioare sau a fost angajat pe perioad determinat pe o
catedr complet de la data nceperii cursurilor anului colar 2015-2016, att n baza deciziilor de

repartizare emise de inspectoratul colar, ct i n baza deciziilor interne emise la nivelul unitilor de
nvmnt i se afl n una din urmtoarele situaii:
(i) a obinut o not de minimum 7 (apte) la unul dintre concursurile de titularizare n nv mntul
preuniversitar de stat anterioare din sesiunile 2010-2011, iar ulterior, dup obinerea ultimei note de
cel puin 7 (apte), nu a obinut note sub 5 (cinci) la proba scris n cadrul urmtoarelor concursuri de
titularizare n nvmntul preuniversitar de stat;
(ii) a obinut cel puin nota 7 (apte) att la proba scris, ct i la proba practic/oral sau inspec ia
special la clas la concursul de titularizare n nvmntul preuniversitar de stat sesiunea 2012/cel
puin media 7 (apte) la inspeciile la clas n cadrul examenului naional de definitivare n
nvmnt, sesiunea 2012, iar ulterior nu a obinut note sub 5 (cinci) la proba scris n cadrul
urmtoarelor concursuri de titularizare n nvmntul preuniversitar de stat;
(iii) a obinut cel puin nota 7 (apte) att la proba scris, ct i la proba practic/oral sau inspec ia
special la clas la concursul de titularizare n nvmntul preuniversitar de stat sesiunea 2013/cel
puin media 8 (opt) la inspeciile la clas n cadrul examenului naional de definitivare n nvmnt,
sesiunea 2013, iar ulterior nu a obinut not sub 5 (cinci) la proba scris n cadrul urmtoarelor
concursuri de titularizare n nvmntul preuniversitar de stat;
(iv) a obinut cel puin nota 7 (apte) att la proba scris, ct i la proba practic/oral sau inspec ia
special la clas la concursul de titularizare n nvmntul preuniversitar de stat sesiunea 2014/cel
puin media 8 (opt) la inspeciile la clas n cadrul examenului naional de definitivare n nvmnt,
sesiunea 2014, iar ulterior nu a obinut not sub 5 (cinci) la proba scris n cadrul urmtorului
concurs de titularizare n nvmntul preuniversitar de stat;
(v) a obinut cel puin nota 7 (apte) att la proba scris, ct i la proba practic/oral sau inspec ia
special la clas la concursul de titularizare n nvmntul preuniversitar de stat sesiunea 2015/cel
puin media 8 (opt) la inspeciile la clas n cadrul examenului naional de definitivare n nvmnt,
sesiunea 2015;
b) a dobndit definitivarea n nvmnt sau va dobndi definitivarea n nvmnt pn la data de 1
septembrie 2016;
c) solicit un post didactic/catedr, care nu a fost ocupat() n etapele anterioare ale mobilit ii
personalului didactic, este constituit() sau i se poate constitui n una sau mai multe unit i de
nvmnt cu personalitate juridic, n care cadrul didactic este ncadrat n anul colar curent, este
complet() sau are n componen cel mult 4 (patru) ore opionale, potrivit art. 30 alin. (2), este
vacant() i i se certific viabilitatea;
Art. 30 (2) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru angajare cu contract individual de munc propuse pentru ocuparea
prin concurs se public preciznd viabilitatea acestora i perioada de angajare: perioad nedeterminat sau perioad
determinat de cel mult un an colar, conform art. 254 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare. n
structura catedrelor vacante pentru angajare cu contract individual de munc pe perioad nedeterminat nu se includ ore din cadrul
stagiilor de pregtire practic pentru dobndirea calificrii profesionale de nivel 2, ore din disciplinele fundamentale de specialitate
care se predau la clasele a IX-a i a X-a cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectur, design, precum i orele vacante
de la clasele/grupele de elevi cu frecven redus. n structura catedrelor vacante pentru angajare cu contract individual de munc pe
perioad nedeterminat pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore opionale.

d) respect condiiile de ocupare a postului didactic/catedrei pe perioad nedeterminat, conform


prezentei Metodologii;
e) are avizele i atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei, conform prezentei
Metodologii.
(2) Cadrele didactice calificate angajate cu contract individual de munc pe perioad determinat
care au dou sau mai multe specializri pot solicita repartizarea n condiiile alin. (1), ncepnd cu
data de 1 septembrie 2016 i pe catedre ocupat(e) n anul colar curent constituite din dou sau mai
multe discipline, conform art. 30 alin. (2), n concordan cu specializrile dobndite potrivit
Centralizatorului, n situaia n care ponderea cea mai mare de ore n catedr o are disciplina pentru
care cadrul didactic a susinut concursul sau disciplinele care constituie catedra au aceeai pondere,
cu respectarea cumulativ a celorlalte condiii prevzute la alin. (1) lit. a)-e).
(3) n situaia n care un post didactic/o catedr este solicitat() de mai multe cadre didactice
calificate angajate cu contract individual de munc pe perioad determinat care ndeplinesc

cumulativ condiiile prevzute la alin. (1), prioritate la repartizarea pe post o are cadrul didactic care
a dobndit cel puin definitivarea n nvmnt. Dac astfel nu se ajunge la departajare, prioritate la
repartizarea postului didactic/catedrei pe perioad nedeterminat are cadrul didactic cu domiciliul n
localitatea n care solicit postul didactic/catedra, conform art. 1 alin. (3). n situa ia n care nici
domiciliul nu conduce la departajare, atunci prioritate la repartizare are cadrul didactic cu nota/media
cea mai mare n baza creia se realizeaz repartizarea, conform art. 57 alin. (2). n cazul
notelor/mediilor de repartizare egale, departajarea se realizeaz lundu-se n considerare, n ordine,
urmtoarele criterii:
a) gradul didactic;
b) nota/media cea mai mare obinut la gradul didactic sau la examenul de definitivare n nvmnt;
c) media de departajare cea mai mare calculat conform anexei nr. 15;
d) media cea mai mare obinut la examenul de licen/absolvire a studiilor, respectiv media obinut
la examenul de bacalaureat pentru absolvenii liceelor pedagogice.
(4) Cadrele didactice care se ncadreaz n prevederile alin. (1) sau (2) se adreseaz, n scris,
inspectoratelor colare, prin depunerea unei cereri-tip, conform anexei nr. 3, nsoit de documentele
prevzute n aceasta, n perioada prevzut de Calendar. Comisia de mobilitate a personalului
didactic din nvmntul preuniversitar, constituit la nivelul inspectoratului colar, verific
dosarele, ntocmete lista final care cuprinde cadrele didactice calificate angajate cu contract
individual de munc pe perioad determinat care ndeplinesc cumulativ condiiile prevzute la alin.
(1) sau (2) i le repartizeaz n edin public, n perioada prevzut n Calendar.
(5) n etapa de repartizarea pe perioad nedeterminat a cadrelor didactice calificate angajate cu
contract individual de munc pe perioad determinat, n baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu
modificrile i completrile ulterioare, nu pot fi ocupate:
a) posturile didactice/catedrele cadrelor didactice debutante prevzute la art. 31 alin. (11), care au
participat la etapa de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt;
Art. 31(11) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin transfer pentru solu ionarea restrngerii
de activitate/pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt/deta are n interesul nv mntului sau la cerere, organizate n baza
prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare i prezentei Metodologii, pot participa i cadrele didactice
debutante din nvmntul preuniversitar de stat i particular, n condiiile prezentei Metodologii, care nu au dobndit definitivarea
n nvmnt, prevzute la art. 21 alin.(4), nscrise la examenul na ional pentru ob inerea definitivrii n nv mnt, sesiunea 2016.
Deciziile de repartizare pe posturi didactice/catedre pentru aceste cadre didactice debutante se emit, numai n situa ia n care acestea
promoveaz examenul naional de definitivare n nvmnt, dup validarea rezultatelor examenului na ional de definitivare n
nvmnt prin ordin al ministrului educaiei i cercetrii tiinifice i comunicarea acestuia inspectoratelor colare. Posturile
didactice/catedrele ale acestor cadre didactice se vacanteaz dup validarea rezultatelor examenului na ional de definitivare n
nvmnt prin ordin al ministrului educaiei i cercetrii tiinifice i comunicarea acestuia inspectoratelor colare. n situa ia n
care cadrele didactice debutante repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioad
nedeterminat, ncepnd cu 1 septembrie 2012, nscrise la examenul na ional pentru ob inerea definitivrii n nv mnt, sesiunea
2016, nu promoveaz examenul naional de definitivare n nv mnt, acestea rmn angajate cu contract individual de munc pe
perioad determinat n unitile de nvmnt n care au fost repartizate.

b) posturile didactice/catedrele care se vacanteaz pe parcursul derulrii pretransferului pe care pot


reveni cadrele didactice titulare detaate n interesul nvmntului pentru nesoluionarea
restrngerii de activitate, conform art. 22 alin. (2) i cadrele didactice transferate pentru restrngere
de activitate conform art. 41.
Art. 22 (2) Cadrele didactice titulare detaate n interesul nvmntului pentru nesoluionarea restrngerii de activitate rmn n
evidena unitilor de nvmnt de la care au fost detaate, pn la soluionarea restrngerii de activitate a acestora prin transfer la
o alt unitate de nvmnt. n situaia n care, la unitatea de nvmnt de la care a fost detaat n interesul nvmntului pentru
nesoluionarea restrngerii de activitate un cadru didactic, se vacanteaz un post didactic/o catedr n specialitatea cadrului didactic
aflat n restrngere de activitate nesoluionat, n concordan cu documentul de numire/transfer/repartizare, cadrul didactic respectiv
revine ca titular pe postul didactic/catedra vacantat(), directorul/directorii unitii/unitilor de nvmnt avnd obligaia s
comunice n scris cadrului didactic aflat n restrngere de activitate nesoluionat decizia de revenire pe postul/catedra deinut()
anterior.
Art. 41 Personalul didactic titular care a fost transferat n etapa de restrngere de activitate 2016 revine pe postul didactic/catedra
avut() anterior, n situaia n care, pn la data de nceperii cursurilor anului colar 2016-2017, se constat c postul
didactic/catedra a fost vacantat() sau renfiinat() ori s-a renfiinat cel puin jumtate de norm din catedra respectiv, iar cadrul
didactic respectiv nu a ocupat un alt post/o alt catedr n etapa de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt,
directorul/directorii unitii/unitilor de nvmnt avnd obligaia s comunice n scris cadrului didactic decizia de revenire pe
postul/catedra deinut() anterior. Posturile didactice/catedrele eliberate se ocup n etapele ulterioare ale mobilitii personalului
didactic din nvmntul preuniversitar, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.

c) posturile didactice/catedrele care se vacanteaz pe parcursul derulrii pretransferului i pe care pot


reveni cadrele didactice pentru care s-a completat norma didactic, potrivit prevederilor art. 33 alin.
(12);
Art. 33(12) Personalului didactic titular repartizat pentru completarea normei didactice i se revoc decizia de completare de norm,
n situaia n care, pn la data nceperii cursurilor, se constat c i se poate asigura norm ntreag conform actului de
numire/transfer/repartizare n nvmnt, directorul/directorii unitii/unitilor de nvmnt avnd obligaia s comunice n scris
cadrului didactic decizia de revocare a completrii de norm. Posturile didactice incomplete eliberate se ocup n etapele ulterioare
ale mobilitii personalului didactic din nvmntul preuniversitar, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.

d) catedrele complete i incomplete solicitate pentru ntregirea normei didactice, pe care nu s-au
soluionat ntregirile de norm didactic potrivit prevederilor art. 24 alin. (7);
Art. 24 (7) Catedrele complete i cele incomplete solicitate pentru ntregirea normei didactice, pe care nu s-au solu ionat ntregirile
de norm didactic, nu se ocup pe perioad nedeterminat n etapele ulterioare ale mobilit ii personalului didactic din
nvmntul preuniversitar.

e) posturile didactice/catedrele care se vacanteaz pe parcursul derulrii pretransferului pe care se pot


realiza ntregiri de norm didactic pentru cadre didactice titulare ncepnd cu anul colar 20162017.
(6) Eventualele contestaii ale cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de munc
pe perioad determinat care ndeplinesc cumulativ condiiile prevzute la alin. (1) sau (2) se depun,
n scris, la inspectoratul colar i se soluioneaz de consiliul de administraie al inspectoratului
colar, la datele prevzute n Calendar. Contestaia reprezint plngerea prealabil reglementat de
art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare. Hotrrea consiliului de
administraie al inspectoratului colar de soluionare a contestaiilor este definitiv i poate fi atacat
numai la instana de contencios administrativ competent. Dup soluionarea contestaiilor,
inspectorul colar general emite decizia de repartizare pe perioad nedeterminat, ncepnd cu 1
septembrie 2016, cu precizarea unitii de nvmnt cu personalitate juridic, postului
didactic/catedrei, nivelului de nvmnt, limbii de predare i regimului de mediu. n decizie nu se
precizeaz viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unitilor de nvmnt cu
personalitate juridic se precizeaz numai n situaia n care regimul de mediu al
structurii/structurilor este diferit de regimul de mediu al unitii de nvmnt cu personalitate
juridic. n baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul colar general, directorii unitilor de
nvmnt ncheie contractul individual de munc pe perioad nedeterminat, ncepnd cu 1
septembrie 2016, cu personalul didactic repartizat.
(7) Deciziile de repartizare pe perioad nedeterminat, ncepnd cu 1 septembrie 2016, pentru
cadrele didactice debutante nscrise la examenul naional de definitivare n nvmnt, sesiunea
2016, repartizate n baza prevederilor art. 253 din Legea educaiei i cercetrii tiinifice nr. 1/2011
cu modificrile i completrile ulterioare, se emit, numai n situaia n care acestea promoveaz
examenul, dup validarea rezultatelor examenului naional de definitivare n nvmnt prin ordin al
ministrului educaiei i cercetrii tiinifice i comunicarea acestuia inspectoratelor colare.
(8) Dup soluionarea contestaiilor, inspectorul colar general emite decizia de repartizare pe
perioad nedeterminat ncepnd cu 1 septembrie 2016, pentru personalul didactic validat de
consiliul de administraie al inspectoratului colar n condiiile prezentei Metodologii, cu precizarea
unitii de nvmnt cu personalitate juridic, postului didactic/catedrei, nivelului de nvmnt,
limbii de predare i a regimului de mediu. n decizie nu se precizeaz viabilitatea postului
didactic/catedrei, iar structura/structurile unitilor de nvmnt cu personalitate juridic se
precizeaz numai n situaia n care regimul de mediu al structurii/structurilor este diferit de regimul
de mediu al unitii de nvmnt cu personalitate juridic. n baza deciziei de repartizare semnate
de inspectorul colar general, directorii unitilor de nvmnt ncheie contractul individual de
munc pe perioad nedeterminat, ncepnd cu 1 septembrie 2016, cu personalul didactic repartizat.
Candidaii, care nu promoveaz examenul de definitivare n nvmnt i care mai ndeplinesc
condiiile legale de nscriere la examenul naional de definitivare n nvmnt, repartizai pe posturi
didactice/catedre n baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare,
ncheie contracte individuale de munc pe perioad determinat, iar consiliul/consiliile de
administraie al/ale unitii/unitilor de nvmnt la care au fost repartizai modific durata

contractului individual de munc din perioad determinat n perioad nedeterminat, dup


promovarea examenului naional de definitivare n nvmnt, n condiiile legii.
Calendarul mobilitii personalului didactic de predare din nv mntul preuniversitar
pentru anul colar 2015-2016, anexa nr. 19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea
personalului didactic de predare din nvmntul preuniversitar n anul colar 2016-2017,
aprobat prin OMEC nr. 5559/2015
8) Repartizarea, n edin public organizat de inspectoratul colar, pe perioad nedeterminat, a
cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de munc pe perioad determinat, n baza
prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare:
a) depunerea i nregistrarea cererilor la inspectoratele colare;
Perioada: 25-27 aprilie 2016
b) verificarea dosarelor de ctre comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar
constituit la nivelul inspectoratului colar i consilierul juridic al inspectoratului colar;
Perioada: 27 aprilie-4 mai 2016
c) repartizarea cadrelor didactice conform prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i
completrile ulterioare, n edin public organizat de inspectoratul colar;
Termen: 5 mai 2016
d) depunerea i nregistrarea contestaiilor la sediile inspectoratelor colare;
Perioada: 5-6 mai 2016
e) soluionarea contestaiilor de ctre consiliul de administra ie al inspectoratului colar;
Termen: 9 mai 2016
f) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare.
Perioada: 9-13 mai 2016