Sunteți pe pagina 1din 6

CUVANT INAINTE

Prezenta lucrare trateaza principalele aspecte legate de sistemele cu microprocesoare,


privite din punctul de vedere al inginerului de aplicatie, cu profil electrotehnic. Lucrarea
se adreseaza viitorilor utilizatori ai unor sisteme cu microprocesoare, care vor fi pusi in
situatia de a configura asemenea sisteme, de a implementa aplicatii dedicate, prin
proiectarea interfetelor specifice si elaborarea programelor aferente.
Structura prezentata reprezinta in esenta cursul de Sisteme cu microprocesoare predat
de catre autori studentilor de la anul IV ai facultatii de Electrotehnica a Universitatii
Politehnica din Bucuresti.
Scopul principal al cartii este de a oferi informatiile si a forma conceptele fundamentale
legate de problematica utilizarii sistemelor microprocesor. Diversitatea tipurilor,
caracteristicilor de lucru si performantelor diverselor familii de microprocesoare, ritmul
extrem de ridicat in care apar noi componente, tehnologii, concepte, impun utilizarea unei
anumite strategii in abordarea acestui subiect. S-a urmarit definirea notiunilor general
valabile pentru toate aceste sisteme, pe baza intelegerii carora inginerul de aplicatie va
putea aprofunda, pentru configuratii concrete, elementele specifice asociate acestor
configuratii.
In capitolul 1, Introducere, se face o trecere in revista a istoricului microprocesoarelor,
a evolutiei acestora in cele peste doua decenii scurse de la aparitie, a tehnologiilor,
tipurilor si performantelor acestora. Se definesc sistemele numerice operand in timp real,
si tipul reprezentativ de aplicatie asociat acestora.
Capitolul 2 Notiuni introductive, prezinta principalele notiuni legate de aritmetica
numerelor intregi, si a elementelor de logica circuitelor numerice. Aceste elemente sunt
fundamentale pentru intelegerea si studiul sistemelor cu microprocesoare.
Capitolul 3, Microprocesoare - Concepte generale, reprezinta o ampla analiza a
conceptelor legate de microprocesoare si de sistemele cu microprocesoare. Se analizeaza
atat microprocesorul, din punct de vedere functional, si al structurii hardware si software
de baza, cat si structura si principiile de configurare a memoriei si interfetelor de intrareiesire ale unui sistem microprocesor. Capitolul se incheie cu un exemplu de sistem
microprocesor simplificat, ce implementeaza o aplicatie simpla, dar completa, continand
atat specificatiile de proiectare hardware cat si software necesare.

SISTEME CU MICROPROCESOARE

Capitolul 4 abordeaza prezentarea circuitului INTEL 8086, tip reprezentativ de


microprocesor, atat datorita structurii si caracteristicilor sale hardware si a setului de
instructiuni, cat si a utilizarii pe scara larga in constructia microcalculatoarelor de tip PC.
Capitolul 5, Implementarea interfetelor de intrare-iesire, prezinta apecte legate de
implementarea porturilor de uz general de tip numeric sau analogic, cat si a principalelor
tipuri de interfete de intrare-iesire specializate, de tipul porturilor seriale, ceasurilor de
timp real, sau a controlerelor de intrerupere. Se fac exemplificari ce utilizeaza
componente compatibile cu microprocesorul INTEL 8086, schemele si programele
prezentate fiind implementabile pe microcalculatoare de tip PC-AT.
Capitolul 6 Aplicatii ale sistemelor microprocesor, incununeaza acest studiu cu
prezentarea unui exemplu complet de proiectare a unui sistem de control discret
implementat cu microprocesor de tip 8086. Pornind de la enuntul temei aplicatiei, dupa o
analiza a structurii, alegere a componentelor si definirii parametrilor acestora, se
proiecteaza structura sistemului de control - atat constructiva - hardware, cat si programul
aferent - software. Furnizarea tuturor detaliilor de proiectare ofera astfel cititorului
posibilitatea de a cunoaste in mod concret principiile pe baza carora trebuie actionat
pentru abordarea unei asemenea problematici.
Autorii spera ca aceasta lucrare sa reprezinte un instrument util pentru intelegerea
problematicii de baza referitoare la utilizarea, configurarea si programarea sistemelor cu
microprocesoare utilizate in aplicatiile industriale. Speram ca gradul de generalitate la
care s-a incercat sa se pastreze prezentarea va fi util prin oferirea de informatii valabile
pentru cea mai mare parte a sistemelor cu microprocesoare existente, si astfel, va oferi un
punct de pornire celor interesati in intelegerea principiilor si in utilizarea cu performante
maxime a unor asemenea sisteme.

ii

CUPRINS

1. INTRODUCERE............................................................................................... 1-1
1.1.

MICROPROCESORUL - REPERE GENERALE .................................................................1-1

1.2.

OBIECTUL CARTII ............................................................................................................. 1-5

2. NOTIUNI INTRODUCTIVE .............................................................................. 2-1


2.1
ARITMETICA NUMERELOR INTREGI................................................................................2-1
2.1.1
Aritmetica numerelor intregi, pozitive (fara semn).........................................................2-3
2.1.2
Aritmetica numerelor intregi, cu semn...........................................................................2-4
2.1.3
Aritmetica numerelor zecimale codificate binar (BCD)..................................................2-6
2.1.4
Aritmetica numerelor fractionare ...................................................................................2-6
2.2
ELEMENTE DE LOGICA CIRCUITELOR NUMERICE .......................................................2-6
2.2.1
Logica booleana ............................................................................................................2-7
2.2.2
Porti logice.....................................................................................................................2-8
2.2.3
Inversoare......................................................................................................................2-9
2.2.4
Reprezentari logice alternative ......................................................................................2-9
2.2.5
Poarta tri-state .............................................................................................................2-10
2.2.6
Bistabilul de tip D.........................................................................................................2-10
2.2.7
Registre. ......................................................................................................................2-12
2.2.8
Multiplexoare ...............................................................................................................2-14
2.2.9
Demultiplexoare si decodificatoare .............................................................................2-15
2.2.10
Circuite logice programabile (PLD) .............................................................................2-16

3. MICROPROCESOARE - CONCEPTE GENERALE........................................ 3-1


3.1
MICROPROCESORUL --- PREZENTARE FUNCTIONALA ...............................................3-2
3.1.1
Functiile de baza ale microprocesorului ........................................................................3-3
3.1.2
Aspectul temporal - secvential ......................................................................................3-6
3.1.3
Reprezentarea informatiei .............................................................................................3-6
3.1.4
Memorarea informatiei ..................................................................................................3-7
3.1.5
Conceptul de program...................................................................................................3-9
3.2
CONCEPTUL DE MAGISTRALA.........................................................................................3-9
3.2.1
Magistrala de date .......................................................................................................3-11
3.2.2
Magistrala de adrese ...................................................................................................3-11
3.2.3
Magistrala de control ...................................................................................................3-12
3.3
MICROPROCESORUL - PREZENTARE HARDWARE ....................................................3-13
3.3.1
Functia de control ........................................................................................................3-13
3.3.2
Functia de memorare ..................................................................................................3-22
3.3.3
Functia aritmetico-logica .............................................................................................3-25
3.3.4
Functia de intrare/iesire. ..............................................................................................3-28
3.3.5
Microprogramarea .......................................................................................................3-29
3.4

MEMORIA INTERNA A SISTEMULUI MICROCALCULATOR .........................................3-31

BAZELE MICROPROCESOARELOR
3.4.1
3.4.2
3.4.3

Memorii RAM...............................................................................................................3-32
Memorii ROM ..............................................................................................................3-40
Organizarea tipica a memoriei sistemului microprocesor ...........................................3-43

3.5
SOFTWARE-UL SISTEMULUI MICROPROCESOR-ASPECTE GENERALE .................3-44
3.5.1
Consideratii de baza....................................................................................................3-45
3.5.2
Moduri de adresare .....................................................................................................3-46
3.5.3
Setul de instructiuni al microprocesorului....................................................................3-54
3.5.4
Utilizarea stivei programului ........................................................................................3-67
3.5.5
Limbajul de asamblare ................................................................................................3-70
3.5.6
Metodologia elaborarii programelor.............................................................................3-73
3.6
ELEMENTE DE INTRARE/IESIRE ALE SISTEMELOR MICROPROCESOR ..................3-75
3.6.1
Operatii I/E efectuate sub controlul programului .........................................................3-77
3.6.2
Operatii de intrare/iesire efectuate prin intreruperi ......................................................3-82
3.6.3
Operatii de I/E efectuate prin acces direct la memorie................................................3-87
3.7
SISTEM MICROPROCESOR --- EXEMPLU .....................................................................3-89
3.7.1
Structura hardware a sistemului..................................................................................3-89
3.7.2
Structura software a sistemului ...................................................................................3-93
3.7.3
Concluzii ..................................................................................................................... 3-97

4. MICROPROCESORUL INTEL 8086 ............................................................... 4-1


4.1
ARHITECTURA PROCESORULUI......................................................................................4-2
4.1.1
EU Unitatea de executie ...........................................................................................4-3
4.1.2
BIU Unitatea de interfata cu magistrala ....................................................................4-4
4.1.3
Registrele de uz general................................................................................................4-4
4.1.4
Registrele de segment ..................................................................................................4-6
4.1.5
Registrul pointerului de instructiuni................................................................................4-6
4.1.6
Indicatorii de conditie.....................................................................................................4-6
4.2
ORGANIZAREA MEMORIEI ................................................................................................4-8
4.2.1
Segmentarea memoriei .................................................................................................4-9
4.2.2
Generarea adresei fizice .............................................................................................4-10
4.2.3
Stiva.............................................................................................................................4-12
4.3
ORGANIZAREA SPATIULUI DE INTRARE/IESIRE..........................................................4-15
4.3.1
Spatiul de intrare/iesire propriu-zis ..............................................................................4-15
4.3.2
Porturile de I/E plasate in spatiul de memorie.............................................................4-15
4.4
SPECIFICATII HARDWARE ..............................................................................................4-15
4.4.1
Definirea pinilor............................................................................................................4-15
4.4.2
Functionarea magistralei multiplexate.........................................................................4-17
4.4.3
Circuitul de ceas ..........................................................................................................4-23
4.4.4
Modul minim/maxim. Controlerul de magistrala 8288 .................................................4-24
4.4.5
Selectia memoriei........................................................................................................4-29
4.4.6
Selectia si interfatarea porturilor de intrare/iesire ........................................................4-32
4.5
Sistemul de intreruperi.....................................................................................................4-34
4.5.1
Sursele de generare a intreruperilor............................................................................4-34
4.5.2
Vectorii de intrerupere .................................................................................................4-35
4.5.3
Intreruperile externe ....................................................................................................4-37
4.5.4
Intreruperile interne .....................................................................................................4-40
4.5.5
Subrutina de tratare a intreruperii................................................................................4-41
iv

CUPRINS

5. IMPLEMENTAREA INTERFETELOR DE INTRARE / IESIRE........................ 5-1


5.1
IMPLEMENTAREA PORTURILOR DE INTRARE-IESIRE NUMERICE .............................5-1
5.1.1
Consideratii generale privind porturile de I/E numerice.................................................5-1
5.1.2
Exemplu de schema de porturi de I/E numerice ...........................................................5-2
5.1.3
Exemple de programarea porturilor de I/E numerice ....................................................5-6
5.2
IMPLEMENTAREA PORTURILOR DE INTRARE-IESIRE ANALOGICE ...........................5-7
5.2.1
Implementarea interfetei convertorului analog-digital....................................................5-7
5.2.2
Implementarea interfetei convertorului digital-analog....................................................5-8
5.3
PORTURI SPECIALIZATE INTERFETE SERIALE ........................................................5-10
5.3.1
Interfete seriale - notiuni generale ...............................................................................5-10
5.3.2
Interfata seriala INTEL 8251 .......................................................................................5-13
5.3.3
Porturile de comunicatie seriala la calculatoarele de tip PC-AT..................................5-15
5.3.4
Exemplu de programare a portului serial COM2 .........................................................5-17
5.4
PORTURI SPECIALIZATE CEASURI DE TIMP REAL ..................................................5-18
5.4.1
Ceasuri programabile notiuni generale.....................................................................5-18
5.4.2
Ceasul programabil INTEL 8253 .................................................................................5-19
5.4.3
Ceasurile programabile la calculatoarele de tip PC-AT...............................................5-22
5.4.4
Exemplu de utilizare a ceasurilor programabile la calculatoarele de tip IBM-PC ........5-24
5.5
PORTURI SPECIALIZATE CONTROLERE DE INTRERUPERI ....................................5-28
5.5.1
Programarea controlerului de intreruperi 8259A .........................................................5-28
5.5.2
Tratarea intreruperilor externe mascabile in microcalculatoarele PC-AT....................5-30
5.5.3
Exemple de programe de tratarea intreruperilor ......................................................... 5-31

APLICATII ALE SISTEMELOR MICROPROCESOR ...................................... 6-1

6.1
PERFORMANTELE IMPUSE SISTEMULUI DE CONTROL NUMERIC. ALEGEREA
CONFIGURATIEI SISTEMULUI. ........................................................................................................6-3
6.1.1
Sarcina ..........................................................................................................................6-4
6.1.2
Ciclul de miscare ...........................................................................................................6-5
6.1.3
Performantele de regim dinamic ...................................................................................6-5
6.1.4
Precizia sistemului reglat...............................................................................................6-6
6.1.5
Viteza de lucru a sistemului de control ..........................................................................6-6
6.1.6
Precizia traductoarelor...................................................................................................6-6
6.1.7
Precizia de calcul...........................................................................................................6-7
6.1.8
Alegerea componentelor de forta ..................................................................................6-7
6.1.9
Alegerea traductoarelor .................................................................................................6-9
6.1.10
Alegerea tipului de schema de reglare ........................................................................6-11
6.1.11
Alegerea microprocesorului.........................................................................................6-11
6.2
PROIECTAREA SCHEMEI DE CONTROL. ASPECTE DE PRINCIPIU. ..........................6-12
6.2.1
Obtinerea modelului sistemului ...................................................................................6-13
6.2.2
Discretizarea modelului sistemului ..............................................................................6-14
6.2.3
Proiectarea controlerului discret ..................................................................................6-15
6.3
PROIECTAREA STRUCTURII HARDWARE A SISTEMULUI .........................................6-17
6.3.1
Memoria PROM...........................................................................................................6-20
6.3.2
Memoria RAM..............................................................................................................6-22
6.3.3
Porturile de intrare-iesire .............................................................................................6-24
6.4

PROIECTAREA STRUCTURII SOFTWARE A SISTEMULUI...........................................6-37


v

BAZELE MICROPROCESOARELOR
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4

vi

Specificatiile de programare ale resurselor sistemului ................................................6-37


Organizarea programului.............................................................................................6-41
Prezentarea programului implementat ........................................................................6-41
Concluzii ......................................................................................................................6-51