Sunteți pe pagina 1din 7

1

LUCRUL MECNIC
Noiune de lucru mecnic prut din neceitte de mur munc (fizic) depu de om,
precum i de minile contruite de el pentru -1 jut n cet munc.
coniderm itui impl n cre un buten ete deplt pe un pln orizontl cu jutorul
unui cblu de ctre un om. ceei deplre e pote reliz i cu jutorul unui cl u l unui trctor.
Generliznd pn l btrctizre interciune cre e relizez prin intermediul cblului ntre buten
pe de o prte i om, cl u trctor pe de lt prte, - jun l noiune de for. cet noiune ne
permite fcem btrcie de itui concret conidert i n loc punem c omul muncete, vom
pune c for F produce un lucru mecnic. Lucrul mecnic l forei F ete cu tt mi mre cu ct
intenitte forei i deplre corpului (upr crui cionez for) unt mi mri. Pentru
generlizre, e pote fce btrcie i de corpul conidert i punem c o for produce lucru
mecnic tunci cnd punctul u de plicie e deplez. tim c o for cre cionez upr unui
rigid re crcterul unui vector lunector, dic efectul forei nu e chimb dc punctul de plicie e
deplez pe uportul ei. Trebuie obervm c n cdrul noiunii de lucru mecnic l unei fore nu o
tfel de deplre ete lut n coniderre, ci deplre efectiv punctului de pe corp n cre e
conider plict for.
Denumire de lucru mecnic fot dt de inginerul frncez Gutve Gprd Corioli.
Coninutul noiunii - dncit, o dt cu ce de cldur, n ecolul l XlX-le cnd - dovedit
experimentl c exit un rport contnt ntre cntitte de lucru mecnic (cre ete legt de micre
mecnic) i cntitte de cldur (cre ete legt de o form de micre nemecnic mteriei) n cre
cet e pote trnform.

1. Definiie
e conider un punct mteril M cre e deplez pe triectori curbilinie ( ), fiind ciont
de for vribil F . L momentul t punctul mteril e fl n M 1 vnd f de un punct de referin
fix 0 vectorul de poziie r, ir l momentul t dt e fl n M 2 , vnd vectorul de poziie r d r .
Prin definiie e v numi lucrul mecnic elementr, corepunztor forei F i deplrii
elementre d r , produul clr
dL F d r F ds cos F d r
unde d r ds .
(1)

Cum r v

dr
, exprei (1) devine
dt

dL F v dt

(2)

Rezult c: lucrul mecnic elementr corepunztor unei fore F i unei deplri


elementre d r punctului de plicie l forei ete egl cu produul clr dintre for i
deplre elementr.
n exprei (1) - proximt c n
intervlul de timp dt for F rmne
contnt, ir rcul ete egl cu cord
corepunztore. Foloind exprimre nlitic
vectorilor F i d r n funcie de proieciile
vectorilor pe xele unui item crtezin Oxyz
(figur
1)
F iFx jFy k Fz ; d r idx jdy kdz , (3)
exprei (1) devine: dL Fx dx Fy dy Fz dz
(4)
1

Figur 1

funcie

de

vitez

d L F v dt Fx x Fy y Fz z 0 dt .

v r,

exprei

lucrului

mecnic

elementr

ete

2. Proprieti le lucrului mecnic:


) ete o mrime clr vnd c unitte de mur n itemul internionl I joule-ul (J) i n
itemul tehnic kilogrm - for - metrul (kgf.m);
b)
ete
pozitiv
cnd
i port n cet cz numele de lucru

F d r 0, 2

mecnic motor;
c) ete negtiv cnd
rezitent ;
d) ete nul cnd

F d r


,
2

i e numete n cet cz lucru mecnic

;
2

ete compu din n deplri elementre d r d r1 d r2 ... d rn (5)


dL F d r F d r1 F d r2 ... F d rn (6)
tunci
Deci: lucrul mecnic elementr corepunztor unei deplri compue ete egl cu um
lucrurilor mecnice elementre ferente deplrilor componente;
f) dc for F reprezint rezultnt unic unui
item de fore F F1 F2 ... Fn
(7) , tunci lucrul
mecnic ete dL F d r F1 d r F2 d r ... Fn d r (8).
dic, lucrul mecnic elementr corepunztor
rezultntei unui item de fore ete egl cu um
lgebric lucrurilor mecnice elementre le forelor
componente.
e) dc deplre

dr

Figur 2
2

3. Lucrul mecnic totl


Cnd ete corepunztor unei fore vribile F i unei deplri finite punctului mteril ntre
punctele i B pe o triectorie curbilinie (figur 2) lucrul mecnic ete dt de exprei:
L A B ( F d r ) Fx dx Fy dy Fz dz ( F ds cos ) (9) ,
AB
AB
AB
ir n czul unui cuplu
L
( M d )
( M d cos )
(10).


Exprei (9) e obine prin decompunere micrii finite n micrii elementre pentru cre for
F e conider contnt., ir rcul de curb e proximez cu cord i numre lucrurilor mecnice
elementre corepunztore.
Din reli (9) e oberv c lucrul mecnic corepunztor unei deplri finite unui punct
mteril i unei fore vribile depind tt de modul cum vriz for, ct i de form triectoriei.
1

4. Lucrul mecnic n czul forelor conervtive


n

czul
n
cre
for F ete
conervtiv
exprei
U
U
U
F U
i
j
k gradU (11), unde U(x, y, z) ete funci de for.
x
y
z

ei

ete

Funci de for ete o funcie clr de coordontele punctului, cu jutorul crei e pot
determin componentele forei tfel:

U
Fx x

Fy
y

U
Fz
z

Pentru exit o funcie de for trebuie ndeplinite condiiile lui Cuchy, cre unt :
Fy
Fz
Fz
Fx

z
y
x
z

F y
Fx

y
x

Lucrul mecnic elementr ete: dL F d r x dx y dy z dz dU (12)


dL dU
(13)
B

Lucrul mecnic totl ete

L A B

F d r dU U B U A

AB

(14),

unde U A U x A , y A , z A i U B U x B , y B , z B unt funciile de for corepunztore poziiilor


iniil i finl.
Rezult c: lucrul mecnic totl n czul unei fore conervtive depinde numi de poziiile
iniil i finl le punctului, fiind independent de form triectoriei.
n locul funciei U, e pote conider funci V, numit i funcie potenil i definit prin
V U . n cet cz, lucrul mecnic elementr re exprei dL dV .
reli:
Funci de for U i funci potenil V nu pot fi determinte dect cu proximi unei
contnte.
3

4
Dc un punct mteril ete ciont imultn de un item de fore conervtive F1 , F2 ,..., Fn
cre deriv din funciile de for U 1 , U 2 ,..., U n , tfel nct:
U 1
U 1
U 1
Fy1
Fx1
Fz1
;
;
;
y
x
z
U 2
U 2
U 2
Fy 2
Fx 2
Fz 2
;
;
;
y
x
z
;
;
.;
U n
U n
U n
Fyn
Fxn
Fzn
;
;
;
y
x
z
rezultnt R F1 F2 ... Fn v ve proieciile:
U 1 U 2 ... U n
Fx
;
x
U 1 U 2 ... U n
Fy
;
y
U 1 U 2 ... U n
Fz
;
z
dic rezultnt R deriv din
funci
de
for
.
Un
tfel
U U 1 U 2 ... U n
de item de fore e numete
item conervtiv.

Figur 3

F Fx

U
x

Exemple: ) For F
ete contnt c modul i
direcie ir triectori ete o
curb orecre (figur 3). F de
itemul de xe le, e pote
crie
;

Fy Fz 0

deci: U xF C

(15),

(16)

Rezult L A1 B1 U B1 U A1 F h cos
(17), unde ete unghiul dintre egmentul de drept
B i x Ox.
emnul plu e i cnd punctul cobor, ir emnul minu cnd punctul urc.

Figur 4
b) n czul n cre
F ete o for grvitionl
(figur 4) notnd-o cu G, rezult:

5
Gx G y 0 ,

Gz G

L A B G ( z B z A ) .

U
x

U zG C ,

(18)

L Gh
n generl
(19).
Rezult c: lucrul mecnic l unei greuti nu depinde de form triectoriei pe cre e
deplez punctul u de plicie, ci depinde. numi de poziiile extreme ntre cre e efectuez
micre, fiind egl cu produul dintre vlore numeric forei i diferen de cot dintre poziiile
iniil i finl.
c) Lucrul mecnic l unei fore eltice. e conider un reort pirl OM n tre liber fixt n
punctul 0 (figur 5). Prin ntindere rcului cu lungime x i
ntere o for F = kx, proporionl cu lungire reortului.
Coeficientul de proporionlitte nott prin k port numele de
contnt eltic reortului i reprezint for necer pentru
produce o lungire reortului egl cu unitte. Pentru o
deplre elementr dx punctului M din M' n M", lucrul
mecnic elementr corepunztor forei eltice F i deplrii dx
ete :
(20).
dL F dx k x dx
Pentru o deplre finit din n B extremitii M
reortului cnd cet ete ntin, lucrul mecnic v fi
B
1
2
2
L A B k x dx k x B x A
(21)
2
A

Figur 5
5. Lucrul mecnic elementr corepunztor unui item de fore ce cionez
upr unui olid rigid
e conider un olid rigid liber (figur 6), upu ciunii unui item de fore ctive
.
Lucrul mecnic elementr corepunztor forei Fi i deplrii elementre d ri , punctului de
plicie M i , l forei ete :
dLi Fi d ri Fi vi dt
(22)
Notnd cu:
v 0 vitez punctului O, prinnd olidului rigid ;
vitez unghiulr de rotie reltiv olidului rigid f
de punctul 0, reli (22) devine :

dL F v r dt F v dt r F dt ,

Fi i 1;2....n

unde ri ete vectorul de poziie l punctului M i f de


punctul 0. Pentru ntregul item de fore e obine
n
n

dL v 0 Fi dt ri Fi dt .

i 1
i 1

Figur 6
Dr
1. v0 dt d r0 deplre elementr prin trnlie
rigidului
5

6
2. dt

3.

4.

r
i 1

c vector;

R vectorul rezultnt l itemului de fore ctive;

i 1
n

unghiul elementr de rotie conidert

Fi M 0 vectorul moment rezultnt l itemului de fore ctive reltiv l polul 0;

dic
dL R d r0 M 0 d

(23)
Un cz importnt n pliciile tehnice ete cel l unui rigid ciont de un cuplu F ; F .n
cet cz micre rigidului ete o rotie. vnd n vedere c R 0 , din reli (23) e obine :
2

; L M 0 d

dL M 0 d

(24)

Cnd x de rotie coincide cu uportul lui M 0 i cet ete contnt, rezult:


L M 0 2 1 M 0
(25)

6. Lucrul mecnic l forelor interiore


e conider dou puncte mterile M i i M j upr cror cionez forele interiore Fij
i repectiv F ji (figur 7). Fie ri i r j vectorii de poziie i punctelor M i i M j n rport cu punctul
fix 0.
Lucrul mecnic elementr ferent forelor Fij i F ji i deplrilor elementre le punctelor de
plicie le forelor ete
dL Fij d ri F ji d r j Fij d ri d r j .

F ji Fij
Deorece

d ri d r j d ri ri d M j M i

rezult c dL

2
1
d M j M
2

(26)

Fij M j M i
n exprei (26) ete un clr pozitiv u negtiv dup cum punctele M i i M j e reping
u e trg.
Dc punctele mterile prin unui item mteril rigid M j M i const , ir dL 0 , rezult
c: um lucrurilor mecnice elementre le forelor interiore ce cionez punctele unui item
mteril rigid, pentru orice deplre elementr itemului ete nul.

Figur 7

7. Reprezentre grfic lucrului mecnic


6

7
n figur 8 ete rtt reprezentre grfic lucrului mecnic cu jutorul unei digrme. n
bci e reprezint proieci deplrii pe direci forei, ir n ordont ete reprezentt for.
Lucrul mecnic corepunztor forei F s i deplrii finite s1 s 2 ete egl cu vlore riei
dt de digrm
s2

L F ds uprf s1 s1 s 2 s 2

(27)

s1

ir n czul unui moment prin vlore uprfeei dte de digrm b.

Figur 8