Sunteți pe pagina 1din 1

<titlu> CUPRINS

PREFAŢĂ / 7
PARTEA ÎNTÂI
1. TEORETIZÂND POSTMODERNUL: ARGUMENT PENTRU O POETICĂ / 17
2. MODELAREA POSMODERNULUI: PARODIA ŞI POLITICA / 47
3. DELIMITÂND POSTMODERNUL: CONSECINŢELE PARADOXALE ALE
MODERNISMULUI / 70
4. DESCENTRAREA POSTMODERNULUI: EXCENTRICUL / 101
5. CONTEXTUALIZÂND POSTMODERNUL: PROCESUL ENUNŢĂRII
ŞI REVANŞA LUI „PAROLE" / 127
6. ISTORICIZAREAPOSTMODERNULUI: PROBLEMATIZAREA ISTORIEI / 147
PARTEA A DOUA
7. METAFICTIUNEAISTORIOGRAFICĂ: „JOCUL CU TRECUTUL" / 173
8. INTERTEXTUALITATEA, PARODIA ŞI DISCURSURILE ISTORIEI / 202
9. PROBLEMA REFERENTEI / 228
10. SUBIECT ŞI SUPUS AL ISTORIEI ŞI AL ISTORIILOR „LUI" / 253
11. DISCURS, PUTERE, IDEOLOGIE: UMANISM ŞI POSTMODERNISM / 283
12 DUPLICITATEA POLITICĂ A DISCURSULUI / 317
13 CONCLUZII: O POETICĂ SAU O PROBLEMATICĂ? / 349
BIBLIOGRAFIE / 364
INDEX / 400