Sunteți pe pagina 1din 2

1.Cererea unu pr este o var 5 6 7 8 9 10 /0.15 0.21 0.18 0.16 0.13 0.

17In caz surp


de 65 u.m.Atunci stocul optim este d.8

2. Cererea 7 12 14 18 25 31/0.15 0.21 0.18 0.16 0.13 0.17 in caz


in val de 165 u.m.At chelt totale de stocare sunt a.466.85

3. Cererea dens de rep:f(x)=0 / 1/50(x-5) /0În cazul surpl pen unit de 73 u.m
in valoare de 127 u.m.Atunci stocul optim este: b.14

4. Cererea f(x)=1/10 0 În cazul unitara de 35 u.m in valoare


de 165 u.m.At stocul optim ca parte intr din valo calc este: c.8

5. Cererea f(x)= x/50 / 0 unitara de 75 u.m. valoare de 325 u.m. At stoc


optim exprimat ca parte intreaga super din val calc este: d.9

6..Cererea f(x)=0 /2/55(x-3) /0 unitara de 75 u.m. valoare de 325 u.m. At


stocul optim exprimat ca calculata este: a.8

7. Cererea f(x)=0 / 2/55(x-3) / 0 În unitara de 45 u.m valoare de 355 u.m.


At stocul optim, exprimat ca parte intr super din val calc este a.8

8. Cererea unui pro stud pe mai multe segm timp tab: 1 2 3 ..7 8 / 4 3 5 3 6 4 5 2
unitara de 63 u.m., def val de 147 u.m. At chelt tot de stoc sunt : b.78
18.8. cheltuielile totale de stocare exprimate ca parte intreaga .157
49.8 stoc optim =6
11.8 Chelt totale de stoc exp ca parte intr din val fin calculate sunt b.78?

9.Cererea unui prod tabelul: 5 8 11 17 25 31 44 47 /3 8 5 9 4 7 7 5 unit de 205 u.m.


valoare de 311 u.m. At chelt tot de stoc expr ca parte intr sunt de: b.3290
12.9Stocul optim este d.25

10. Cer 1 2 3 …7 8 / 4 3 5 3 6 4 5 2 un de 63 um val de 147 Stoc opt e a.7


13. Cer 1 2 …9 10 / 11 10 12 11 13 10 11 12 13 12 de 114, de 206 stoc opt e: c.12
14.13 Atunci cheltuielile totale de stocare sunt de: a.121

15. Cer 1 2 …9 10 / 5 7 4 6 3 8 5 7 8 5 de 47 iar de 133 .At chelt de d.92.40


16.15 Atunci stocul optim este: b.7

29. În cazul surplusului de stoc de 47 u.m de 133 u.m stocul optim b)7
38.29. cheltuielile de stocare d) 92,40

54. În cazul surplusului de 45 u.m. valoare de 355 u.m stocul optim, exprimat ca parte
intreaga superioara ??

17. In mod de ast (M/M/1) (FIFO/inf/inf) sos var aleat Pois de par 2 par 5. c.n=2/3
20.17 b.p4=162/3125
22.17 :a.p0=3/5
32.17 b.p0=75/112
36.17 a.nf=4/15

29. Int mod de ast (4/inf )param 2, parametru 5.Atunci c.p1=40/3093


30.29 a.p0=625/1031
7.29 p3=40/1031

18. In mod de ast (inf/inf),param 10iar serv param 15.Atunci c.p=1/3


23.18 c. p0=1/3
25.18 c.nf=4/3
33.18 b.n=2
34.18 a.p4=16/243

21. Int mod de ast(4/inf), parm 10 iar serv prametru 15 c.p3=24/211


37.21 b.p0=81/211

19. In mod de ast(inf/inf), para 4iar servirea parametru 12.Atunci b.p0=2/3


34.19 a. n=1/2
26.19 c.p3=2/81
27.19 b.nf=1/6

28. Înt mod de ast (4/inf), param 4 parametrul 12 .Atunci a. p2=9/121

38. Înt mod de stoc cu lipsa de stoc cer tot de 1500 rel la o per de 182 zile.
o taxa de 220 u.m. iar costa 700 u.m. num de reaprov exprimat calc este: d.181
43.38 timpul intre doua apr este: a.1
45.38 costul total de stoc calculata este: c.9560
46.38 atunci stoc opt calcul este: a.9

48. Int mod este de 1500 rel la o per de 90 zile. taxa de 15 iar lans costa 400
atunci timpul din valoarea calculata este: c.2
55.48 costul total de stocare este c.40249
56.48 numarul de reaprovizionari ca partea intreaga este: b.29
61.48 num de reaproviz parte intreaga superioara este b.51
63.48 stocul optim exprimat este: c.30

1. Int mod este de 1500 rel la o per de 182.z o taxa de 220 lans 700 nr reaprov
ca parte intreaga =181
19.1 timpul intre 2 aprov ca p intreaga =1
22.1 timp de stocare =9560
26.1 stoc optim =9

49. Înt mod este de 5000 rel la o per de 365 z. o taxa de 19 . iar lans
lipsa de stoc costa 525 . at stl optim este b.28
40.49 numarul de reapr e:b .28
41.49 num de reapr expr este: d.179
42.49 timp intre doua aprov calculata este: b.2
44.49 cos total de stoc este: c.8181

50. Înt mod este de 700 rel la o per de 90 z. o taxa de 7. iar lans lipsa de stoc
costa 250 u.m. atunci stocul optim calculata este c.24
51.50 num de reaprov este d.30
52.50 costul total de stocare este: c.927
39.50 atunci stocul optim valoarea este: c.24

53. Int mod este de 7000 rel la o per de 365 z. o taxa de 25 costa 250 atu
timpul intre doua aprovizonari este a.1
58.53 timpul intre doua aprovizionari este: a.1
59.53 stocul optim exprimat ca parte este b.20
64.53 nr de reaprovizionari este: c.358

54. Înt mod este de 500 rel la o per de 182 z. o taxa de 10 iar lan costa 900 u.m.
atunci stocul optim calculata este: c.24
57.54 timpul intre doua aprovizionari este d.8
60.54 numarul de reaproviz parte intreaga super expr este: c.23
47.54 num de reapr val calc este: c.23
62.54 costul total de stocare exprimat este c.40472