Sunteți pe pagina 1din 16

1.

Daca functia f:R R este cunoscut doar prin urmatoarele 4 puncte de pe graficul sau :
{(1,1), (2,3), (3,3), (4,5), atunci memoria OLAM care o encodeaza :
a. este W =

,
_

1
0
b. este W =

,
_

1 . 1
0
c. este W =
0
1.2
_

,
d. este W =

,
_

3 . 1
0
e. nu este nici una dintre matricele indicate la celelalte variante de raspuns.
2. Daca functia f:R R este cunoscut doar prin urmatoarele 4 puncte de pe graficul sau :
{(1,2), (2,2), (3,4), (4,4), atunci memoria OLAM care o encodeaza :
a. este W =

,
_

5 . 0
1

b. este W =

,
_

6 . 0
1
c. este W =

,
_

7 . 0
1
d. este W =
1
0.8
_

,
e. nu este nici una dintre matricele indicate la celelalte variante de raspuns.
3. Daca functia f:R R este cunoscut doar prin urmatoarele 4 puncte de pe graficul sau :
{(1,3), (2,5), (3,7), (4,9), atunci memoria OLAM care o encodeaza :
a. este W =
1
2
_

,
b. este W =

,
_

1
1
c. este W =

,
_

1
0
d. este W =

,
_

1
2

e. nu este nici una dintre matricele indicate la celelalte variante de raspuns.
4. Daca functia f:R R este cunoscut doar prin urmatoarele 4 puncte de pe graficul sau :
{(1,2), (2,4), (3,6), (4,8), atunci memoria OLAM care o encodeaza :
a. este W =

,
_

2
1
b. este W =

,
_

1
1
c. este W =

,
_

1
0

d. este W =

,
_

1
2

e. nu este nici una dintre matricele indicate la celelalte variante de raspuns.
5. Daca functia f:R R este cunoscut doar prin urmatoarele 4 puncte de pe graficul sau :
{(1,2), (2,1), (3,4), (4,3), atunci memoria OLAM care o encodeaza :
a. este W =

,
_


6 . 0
3 . 0
b. este W =

,
_

3 . 0
1

c. este W =
1
0.6
_

,

d. este W =

,
_

6 . 0
3 . 0

e. nu este nici una dintre matricele indicate la celelalte variante de raspuns.
6. Daca a =

,
_

101
011
101
, atunci pseudo inversa matricei A
b. este

,
_

6
1
3
1
6
1
6
1
3
2
6
1
3
1
3
1
3
1
CORECTA
7. Daca A=

,
_

1 1 0
0 0 2
, atunci pseudoinversa matricei A
a.este

,
_

5 . 0 0
5 . 0 0
0 5 . 0
CORECTA
1 0 0
8. Daca A= (0 1 0 ), sa se calculeze pseudoinversa matricei A.
1 0 1
a.este

,
_

1 0 1
0 1 0
0 0 1
CORECTA
9. Daca A=

,
_

1 0 0
1 2 0
2 0 1
, atunci pseudoinversa matricei A
d.este

,
_

1 0 0
5 . 0 5 . 0 0
2 0 1
CORECTA
10. Pseudo inversa matricei [ 1 1 1]
a. [ -1 -1 -1]
b. [1/2 ]
c. [1/3 1/3 1/3]
d. [1 1/3]
e. [-1 -1/2 -1/3]
11. Multimea solutiilor unei probleme de clasificare bipolare este :
a.
1
N
i
i
S H

I
b.
N
i
i
H S
1
+

c.
N
i
i i
H H S
1
) (

+
d.
N
i
i i
H H S
1
) (

+
12. Multimea punctelor (memoriilor) admisibile asociata unei probleme de clasificare
bipolare este :
a.
N
i
i
H S
1
+
b.
N
i
i
H S
1
+

c.
1
( )
N
i i
i
S H H

I U
d.
N
i
i i
H H S
1
) (

+
13. In varianta secventiala (Windrow-Hoff) a metodei de instruire ADALINE :
a. deplasarile in spatiul memoriilor depind de ordinea exemplelor
b. deplasarile in spatiul memoriilor nu depind de ordinea exemplelor
14. In varianta secventiala (Widrow-Hoff) a metodei de instruire ADALINE:
a. la orice actualizare a memoriei explicit toate exemplele de invatare
b. la orice actualizare a memoriei contribuie explicit un singur exemplu de invatare
c. doar la prima actualizare a memoriei contribuie explicit un singur exemplu de invatare
d. doar la prima actualizare a memoriei contribuie explicit toate exemplele de invatare
15. In modelul neuronal al Perceptronului se considera memoria sinaptica W=

,
_

9 . 0
4 . 0
pragul
7 . 0 si secventa de instruire
S
4
=
}

'

,
_

,
_

,
_

,
_

,
_

,
_

,
_

,
_

1 ,
1
1
, 1 ,
1
1
, 1 ,
1
1
, 1 ,
1
1
Atunci :
a. memoria totala a neuronului encondeaza corect secventa de instruire ;
b. memoria totala a neuronului encondeaza gresit un singur exemplu al
secventei de instruire
c. memoria totala a neuronului encondeaza gresit doua exemple ale secventei de
instruire
d. memoria totala a neuronului encondeaza gresit trei exemple ale secventei de
instruire
16. In modelul neuronal al Perceptronului se considera memoria sinaptica W=

,
_


9 . 0
9 . 0

pragul 7 . 0 si secventa de instruire
S
4
=
}

'

,
_

,
_

,
_

,
_

,
_

,
_

,
_

,
_

1 ,
1
1
, 1 ,
1
1
, 1 ,
1
1
, 1 ,
1
1
Atunci :
a. memoria totala a neuronului encodeaza incorect toate exemplele secventei de
instruire
b.memoria totala a neuronului encodeaza corect un singur exemplar secventei de
instruire
c. memoria totala a neuronului encodeaza corect exact doua exemple ale secventei de
instruire
d. memoria totala a neuronului encodeaza corect exact trei exemple ale secventei de
instruire
17. In modelul neuronal al Perceptronului se considera memoria sinaptica W=

,
_

0 . 4
4 . 0
pragul
7 . 0 si secventa de instruire
S
4
=
}

'

,
_

,
_

,
_

,
_

,
_

,
_

,
_

,
_

1 ,
1
1
, 1 ,
1
1
, 1 ,
1
1
, 1 ,
1
1
Atunci :
a. memoria totala a neuronului encondeaza corect secventa de instruire ;
b. memoria totala a neuronului encondeaza gresit un singur exemplu al secventei
de instruire
c. memoria totala a neuronului encondeaza gresit doua exemple ale secventei
de instruire
d. memoria totala a neuronului encondeaza gresit trei exemple ale secventei de
instruire
18. In modelul neuronal al Perceptronului se considera memoria sinaptica W=

,
_

4 . 0
4 . 0

pragul 7 . 0 si secventa de instruire
S
4
=
}

'

,
_

,
_

,
_

,
_

,
_

,
_

,
_

,
_

1 ,
1
1
, 1 ,
1
1
, 1 ,
1
1
, 1 ,
1
1
Atunci :
e. memoria totala a neuronului encondeaza corect secventa de instruire ;
f. memoria totala a neuronului encondeaza gresit un singur exemplu al
secventei de instruire
g. memoria totala a neuronului encondeaza gresit doua exemple ale secventei de
instruire
h. memoria totala a neuronului encondeaza gresit trei exemple ale secventei de
instruire
19. Procedura Perceipton aplicata secventei de instruire
a Converge la o memorie aflata in multimea de administratibilitate asociata
acestei probleme de clasificare bipolara .
b Nu converge
20. In varianta batch a metodei de intruire ADALINE:
a - deplasarile din spatiul memoriilor depind de ordinea exemplelor
b - deplasarile din spatiul memoriilor nu depind de ordinea exemplelor

21. Se considera secventa de instruire:
S
N
= {x
i
, y
i
0, x
i
R
n
, y
i
R
n
, 1<=i<=N}
si se noteaza Y =(y

1,
.......,y
n
) , Z=

,
_

N
x x

1
1 1
Atunci eroarea medie patratica a regresorului liniar multidimensional are valoarea minima:

tr (Y (I
N
Z
+
Z)Y
T
22. Marcati afirmatia corecta:
Problema XOR este linear separabila;
Problema XOR nu este linear separabila;
23. Varianta batch a metodei ADALINE:
a) la orice actualizare a memoriei contribuie explicit toate exemplele de invatare;
b)la orice actualizare a memoriei contribuie explicit 1 exemplu de invatare;
c)doar la prima actualizare a memoriei contribuie explicit toate exemplele de invatare;
d)doar la prima actualizare a memoriei nu contribuie explicit toate exemplele de invatare;
24. In procedura de instruire Perceptron:
a) deplasarile in spatiul memoriilor depind de ordinea exemplelor
b) deplasarile in spatiul memoriilor nu depind de ordinea exemplelor
25. Daca functia f:R R este cunoscut doar prin urmatoarele 4 puncte de pe graficul sau :
{(1,2), (2,2), (3,4), (4,4), atunci memoria OLAM care o encodeaza :
a. este W =

,
_

5 . 0
0

b. este W =

,
_

6 . 0
0
c. este W =

,
_

7 . 0
0
d. este W =

,
_

8 . 0
0
e. nu este nici una dintre matricele indicate la celelalte variante de raspuns.
Name: ________________________ ID: A
31
_


____ 88. Notam cu M
+
pseudoinversa Penrose a matricei M .
a. Egalitatea ( ) ( ) BA AB
+ +
= este adevarata pentru orice , A B matrice patratice.
b. Egalitatea ( ) ( ) BA AB
+ +
= este adevarata pentru orice matrice A daca
T
B A = ,
unde
T
A este transpusa matricei A
c. Pentru orice matrice B , B B
+
=
d. Egalitatea ( ) ( ) BA AB
+ +
= este adevarata numai daca cel putin una din matricele
, A B este inversabila.
____ 89. Se considera secventa de instruire
4
1 1 1 1
,1 , , 1 , ,1 , , 1
1 1 1 1
S
| | | | | | | | | | | | | | | |
=
` | | | | | | | |

\ \ \ \ \ \ \ \ )
a. Secventa nu este linear separabila
b. Pentru orice vector al ponderilor sinaptice initial, procedura PERCEPTRON
determina o evolutie ciclica.
c. Exista vectori ai ponderilor sinaptice initiale astfel incat o memorie sinaptica
pentru separarea corecta a secventei
4
S este calculabila pe baza procedurii
PERCEPTRON.
d. Procedura ADALINE permite calculul unei memorii sinaptice pentru separarea
corecta a secventei
4
S
____ 90. Notam cu M
+
pseudoinversa Penrose a matricei M .
a. Exista matrice inversabile A astfel incat m n =
1
A A

b. Pentru orice matrice


nxm
A M ,
( ) ( )
T
T
A A
+
+
= numai daca m n = .
c. Nu exista
nxm
A M astfel incat A A
+
=
d. Daca m n = si
3
A A = atunci A A
+
=
____ 91. Fie t o t-norma inferior semicontinua; si | | | | | | : 0,1 0,1 0,1 astfel incat pentru orice
| | , 0,1 a b , ( ) ( ) { }
, sup , a b c t a c b =
a. ( ) ( )
, , t a a b b >
b. ( ) ( )
, , a t a b b <
c. a b daca si numai daca ( ) , 1 a b =
d. exista | | 0,1 b astfel incat ( ) 1, b b
Name: ________________________ ID: A
32
____ 92. Se considera relatia fuzzy definita de matricea de apartenenta
0.7 0.5 0 0
0 0 0 1
0 0.4 0 0
0 0 0.8 0
R
M
| |
|
|
=
|
|
\
a. Relatia are cel putin doua inchideri tranzitive max-min
b. a. Inchiderea tranzitiva max-min este unica si corespunde matricei de
apartenenta
0.7 0.5 0.5 0.5
0 0.4 0.8 1
0 0.4 0.4 0.4
0 0.4 0.8 0.4
R
M
| |
|
|
=
|
|
\

c. Relatia nu admite inchidere tranzitiva.


d. a. Una din inchiderile tranzitive ale relatiei este data de matricea de
apartenenta
0.7 0.5 0.5 0.5
0 0.4 0.8 0.4
0 0.4 0.4 0.4
0 0.4 0.4 0.4
M
| |
|
|
=
|
|
\
____ 93. Se considera relatiile fuzzy binare definite prin matricele
0.7 0.4 0
0.9 1 0.4
0 0.7 1
0.7 0.9 0
R
M
| |
|
|
=
|
|
\
,
0.9 0.5 0.7 0.7
0.3 0.2 0 0.9
1 0 0.5 0.5
Q
M
| |
|
=
|
|
\
a. Compunerea max-min P Q nu este definita
b. Compunerea max-min P Q este definita si
0.8 0.15 0.4 0.45
1 0.14 0.5 0.63
0.5 0.2 0.28 0.54
P Q
M
| |
|
=
|
|
\

c. Compunerea max-min P Q este definita si


0.8 0.3 0.5 0.5
1 0.2 0.5 0.7
0.5 0.4 0.5 0.6
P Q
M
| |
|
=
|
|
\

d. Compunerile max-min P Q , Q P sunt definite si


P Q Q P
M M

Name: ________________________ ID: A
33
____ 94. Se considera relatiile fuzzy binare definite prin matricele
0.3 0.5 0.8
0 0.7 1
0.4 0.6 0.5
R
M
| |
|
=
|
|
\
,
0.9 0.5 0.7 0.7
0.3 0.2 0 0.9
1 0 0.5 0.5
Q
M
| |
|
=
|
|
\
a. Compunerea max-produs P Q nu este definita
b. Compunerea max-produs Q P este definita
c. Compunerea max-produs P Q este definita si
0.8 0.3 0.5 0.5
1 0.2 0.5 0.7
0.5 0.4 0.5 0.6
P Q
M
| |
|
=
|
|
\

d. Compunerea max-produs P Q este definita si


0.8 0.15 0.4 0.45
1 0.14 0.5 0.63
0.5 0.2 0.28 0.54
P Q
M
| |
|
=
|
|
\

____ 95. Se considera relatia fyzzy binara Rdefinita de matricea


0.3 0.2
0 1
0.6 0.4
R
M
| |
|
=
|
|
\
a. Inversa relatiei R nu este definita
b. Inversa relatiei R este data de matricea
1
0.3 0 0.6
0.2 1 0.4
R
M

| |
=
|
\
c. Inversa relatiei R este definita si este o relatie crisp
d. Exista relatii fuzzy Q astfel incat
( )
1
1
Q Q

____ 96. Se considera relatia fuzzy binara R definita de matricea


0.7 0.4 0
0.9 1 0.4
0 0.7 1
0.7 0.9 0
R
M
| |
|
|
=
|
|
\
; notam cu
R

multimea nivelelor relatiei.
a. Multimea nivelelor relatiei R este { } 0, 0.4, 0.7, 0.9,1
R
=
b. Multimea nivelelor relatiei R este { } 0.4, 0.7, 0.9
R
=
c. Multimea nivelelor relatiei R este | | 0,1
R
=
d. Multimea nivelelor relatiei R este ( ) 0,1
R
=
Name: ________________________ ID: A
34
____ 97. Se considera relatia fuzzy ternara ( )
1 2 3
, , R X X X , definita pe
1 2 3
X X X , unde
{ } { } { }
1 2 3
, , , , *, $ X x y X a b X = = = ,
( )
1 2 3
, , R X X X =0.9 , ,* 0.4 , ,* 1 , ,* 0.7 , , $ 0.8 , , $ x a x b y a y a y b + + + + . Se noteaza prin
{ }
,
ij i j
R R X X
(
=

proiectia relatiei R pe
i j
X X .
a.
1
0.9 1 R x y = +
b.
12
0.5 , 0.4 , 1 , 0.8 , R x a x b y a y b = + + +
c.
12
0.5 , 0.4 , R x a x b = +
d.
1
0.8 0.5 R x y = +
____ 98. Se considera relatia fuzzy ternara ( )
1 2 3
, , R X X X , definita pe
1 2 3
X X X , unde
{ } { } { }
1 2 3
, , , , *, $ X x y X a b X = = = ,
( )
1 2 3
, , R X X X =0.9 , ,* 0.4 , ,* 1 , ,* 0.7 , , $ 0.8 , , $ x a x b y a y a y b + + + + . Se noteaza prin
{ }
,
ij i j
R R X X
(
=

proiectia relatiei R pe
i j
X X .
a.
13
0.5 ,* 0.4 , $ R x y = +
b.
13
0.9 ,* 0.4 ,* 0.8 , $ R x y y = + +
c.
3
1 * 0.8 $ R = +
d.
3
0.5 * 0.8 $ R = +
____ 99. Se considera relatia fuzzy ternara ( )
1 2 3
, , R X X X , definita pe
1 2 3
X X X , unde
{ } { } { }
1 2 3
, , , , *, $ X x y X a b X = = = ,
( )
1 2 3
, , R X X X =0.9 , ,* 0.4 , ,* 1 , ,* 0.7 , , $ 0.8 , , $ x a x b y a y a y b + + + + . Se noteaza prin
{ }
,
ij i j
R R X X
(
=

proiectia relatiei R pe
i j
X X .
a.
12
0.7 , 0.5 , 1 , 0.8 , R x a x b y a y b = + + +
b.
12
0.9 , 0.4 , 1 , 0.8 , R x a x b y a x b = + + +
c.
12
0.9 , 0.4 , 1 , 0.8 , R x b x b y a x a = + + +
d.
12
0.9 , 0.4 , 1 , 0.8 , R x a x b y a y b = + + +
Name: ________________________ ID: A
35
____ 100. Se considera relatia fuzzy ternara ( )
1 2 3
, , R X X X , definita pe
1 2 3
X X X , unde
{ } { } { }
1 2 3
, , , , *, $ X x y X a b X = = = ,
( )
1 2 3
, , R X X X =0.9 , ,* 0.4 , ,* 1 , ,* 0.7 , , $ 0.8 , , $ x a x b y a y a y b + + + +
Se noteaza prin
ij
R Y (

extensia cilindrica a relatiei
ij
R la domeniul
i j
X X Y
a.
( ) ( ) ( )
12
12 3 12 3
, ,* , , $ , 0.9
R
R X R X
x a x a x a
( (

= = =
b. ( )
12
, 0.9
R
x a = si
( ) ( )
12 3 12 3
, ,* , , $
R X R X
x a x a
( (

c.
( ) ( )
12 3 12 3
, ,* , , $ 0.5
R X R X
x a x a
( (

= =
d.
( ) ( )
12
12 3
, ,* ,
R
R X
x a x a
(

<
____ 101. Se considera relatia fuzzy ternara ( )
1 2 3
, , R X X X , definita pe
1 2 3
X X X , unde
{ } { } { }
1 2 3
, , , , *, $ X x y X a b X = = = ,
( )
1 2 3
, , R X X X =0.9 , ,* 0.4 , ,* 1 , ,* 0.7 , , $ 0.8 , , $ x a x b y a y a y b + + + +
Se noteaza prin
ij
R Y (

extensia cilindrica a relatiei
ij
R la domeniul
i j
X X Y
a.
( )
1 2 3
, , $ 0.5
R X X
y a
(

=
b. ( ) ( )
1 2 3 12 3
, , $ , , $
R X
R X X
y a y a
(

(

=
c. ( ) ( )
1 2 3 12 3
, , $ , , $
R X
R X X
y a y a
(

(

<
d.
( )
1 2 3
, ,* 1
R X X
y a
(


____ 102. Se considera relatia fuzzy ternara ( )
1 2 3
, , R X X X , definita pe
1 2 3
X X X , unde
{ } { } { }
1 2 3
, , , , *, $ X x y X a b X = = = ,
( )
1 2 3
, , R X X X =0.9 , ,* 0.4 , ,* 1 , ,* 0.7 , , $ 0.8 , , $ x a x b y a y a y b + + + +
Notam ( )
12 13 23
, , cil R R R relatia inchidere cilindrica a relatiilor
12 13 23
, , R R R .
a. ( )
12 13 23
, , 0.5 , , * 0.5 , ,* 0.7 , ,* cil R R R x a x b y a = + +
b. ( )
12 13 23
, , 0.7 , ,* 0.7 , , $ 0.4 , ,* 0.8 , , $ cil R R R y a y a y b y b = + + +
c.
( )
12 13 23
, , 0.9 , ,* 0.4 , ,* 1 , ,* 0.7 , , $ 0.4 , ,* 0.8 , , $ cil R R R x a x b y a y a y b y b = + + + + +
d. niciuna dintre afirmatiile (a),(b),(c) nu este adevarata
Name: ________________________ ID: A
36
____ 103. Se considera ecuatia fuzzy
( )
0.1 0.7
0.2 0.8 0.6 0.3
0.9 1
p
| |
|
=
|
|
\

a. Ecuatia are o singura solutie


b. Ecuatia are o infinitate de solutii
c. Ecuatia nu are solutii.
d. Ecuatia are cel putin trei solutii.
____ 104. Se considera ecuatia fuzzy
( )
0.9 0.5
0.3 0.8 0.6 0.3
1 0.1
p
| |
|
=
|
|
\

a. ( ) 0.3 0.3 0.6 p = este solutie


b. Ecuatia are cel mult trei solutii
c. Ecuatia are cel putin doua solutii si cel mult sapte solutii
d. Toate afirmatiile (a),(b),(c) sunt false.
____ 105. Se considera ecuatia fuzzy
( )
0.1 0.4 0.5 0.1
0.9 0.7 0.2 0
0.8 0.7 0.5 0
0.8 1 0.5 0
0.1 0.3 0.6 0
p
| |
|
|
=
|
|
\

a. Ecuatia are cel putin doua solutii maximale


b. Ecuatia are un numar finit de solutii
c. Ecuatia nu are solutii minimale
d. ( ) 0 0.8 0.7 0.5 p = este solutia maximala a ecuatiei
____ 106. Se considera ecuatia fuzzy
( )
0.1 0.4 0.5 0.1
0.9 0.7 0.2 0
0.8 0.7 0.5 0
0.8 1 0.5 0
0.1 0.3 0.6 0
p
| |
|
|
=
|
|
\

a. Ecuatia are a singura solutie maximala si o singura solutie minimala


b. Multimea solutiilor minimale este
| | | | | |
( ) { } | | | | ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
1
1
: 0,1 0,1 0,1
, max 0, 1 : 0,1 0,1 1
, max 0,1 0,
, 1 min 1, 1 1
p p
p
p p
p
s
t a b a b n n a a
s a b a b p
t a b a b

= + =

= +
`
)


(
= +
`


)
c. Multimea solutiilor ecuatiei este ( ) ( ) { }
0 0.8 0.5 0 , 0 0.8 0 0.5
d. Niciuna din afirmatiile (a).(b),(c) nu este adevarata
Name: ________________________ ID: A
37
____ 107. Fie | | | | | | : 0,1 0,1 0,1 t , ( ) { } , max 0, 1 t a b a b = + , | | | | : 0,1 0,1 n , ( ) 1 n a a =
a. Functia t este o t-conorma
b. Functia t este o t-norma si | | | | | | : 0,1 0,1 0,1 s , ( ) { } , min 1, s a b a b = + este
t-conorma duala in raport cu functia de negatie n
c. Functia n nu este o functie de negatie
d. Functia t este o t-conorma si | | | | | | : 0,1 0,1 0,1 s , ( ) { } , min 1, s a b a b = + este
t-norma duala in raport cu functia de negatie n
____ 108. Fie | | | | | | : 0,1 0,1 0,1
p
t ,
( ) ( ) ( )
1
, 1 min 1, 1 1
p p
p
p
t a b a b


(
= +
`


)
, | | | | : 0,1 0,1 n ,
( ) 1 n a a = , ( ) 0, p
a. Functia
p
t este o t-norma si | | | | | | : 0,1 0,1 0,1 s ,
( ) ( )
1
, max 0,1
p p
p
s a b a b

= +
`
)
este t-conorma duala in raport cu functia de
negatie n
b. Functia
p
t este o t-conorma si | | | | | | : 0,1 0,1 0,1 s ,
( ) ( )
1
, min 1,
p p
p
s a b a b

= +
`
)
este
t-norma duala in raport cu functia de negatie n
c. Functia
p
t este o t-conorma si | | | | | | : 0,1 0,1 0,1 s ,
( ) ( )
1
, max 0,1
p p
p
s a b a b

= +
`
)
este t-norma duala in raport cu functia de negatie
n
d. Functia
p
t este o t-norma si | | | | | | : 0,1 0,1 0,1 s ,
( ) ( )
1
, min 1,
p p
p
s a b a b

= +
`
)
este t-conorma duala in raport cu functia de negatie
n
____ 109. Fie | | | | | | : 0,1 0,1 0,1 t

, ( )
1
, max 0,
1
a b ab
t a b

+ +
=
`
+
)
, ( ) 1,
a. Functia t

este o t-conorma
b. Functia t

este si t-norma si t-conorma


c. a. Duala functiei t

in raport cu functia de negatie n este


| | | | | | : 0,1 0,1 0,1 s ,
( ) { } , max 0, s a b a b ab = +
d. a. Duala functiei t

in raport cu functia de negatie n este


| | | | | | : 0,1 0,1 0,1 s ,
( ) { } , max 0, s a b a b ab = +
Name: ________________________ ID: A
38
____ 110. Fie | | | | | | : 0,1 0,1 0,1
p
t ,
( ) ( ) ( )
1
, 1 min 1, 1 1
p p
p
p
t a b a b


(
= +
`


)
, ( ) 0, p si
| | | | | | : 0,1 0,1 0,1 , ( ) ( )
{ }
, sup ,
p
a b c t a c b =
a. ( )
1,
,
,
a b
a b
b a b


=

>

b. ( )
min 1, , 0
,
1, 0
b
a
a b a
a`
=
)

c. ( ) { } , min 1,1 a b a b = +
d. Niciuna dintre afirmatiile (a),(b),(c) nu este adevarata
____ 111. Fie | | | | | | : 0,1 0,1 0,1 t

, ( )
1
, max 0,
1
a b ab
t a b

+ +
=
`
+
)
, ( ) 1, si
| | | | | | : 0,1 0,1 0,1 , ( ) ( ) { }
, sup , a b c t a c b

=
a. ( )
min 1, , 0
,
1, 0
b
a
a b a
a`
=
)

b. ( ) ( ) ( )
{ }
, max 0,1 1 1 a b b a

=
c. Daca a b > atunci ( )
1
,
1
a b b
a b
a

+ +
=
+
d. Pentru orice | | , 0,1 a b , ( )
1
,
1
a b b
a b
a

+ +
=
+
____ 112. Fie | | | | | | : 0,1 0,1 0,1 t

, ( )
1
1
1 , 0, 0
1 1
,
1
1, 0 0
a b
a b
t a b
a b
a sau b

(
| | | |
=
+ +
(
| |
\ \ (

= =

, unde 0 > ,
| | | | | | : 0,1 0,1 0,1 , ( ) ( ) { }
, sup , a b c t a c b

=
a. Functia t

este o t-conorma
b. Daca a>b>0 atunci
( )
1
1
,
1 1
1
a b
b a
b a


=
(
| | | |
+
(
| |
\ \
(

c. Daca a>b atunci
( )
( )( )
( ) ( )
1 1
,
1 1
b a b
a b
a a b

+
=
+
d. Daca a>b atunci ( )
1
,
1
a b b
a b
a

+ +
=
+