Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în învăţământul preuniversitar


__________________________________________________________________________________

CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE


DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
16 iulie 2008

Proba scrisă la Piscicultură


maiştri instructori

Varianta 5

● Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu


● Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte)

1. Completaţi spaţiile libere din următorul text: 4p


Transportul peştelui viu este o……a…… necesară economiei…b………….., pentru
repopularea………c………………… de apă şi pentru aprovizionarea pieţelor cu…d…………..

2. Notaţi în dreptul fiecărui enunţ , dacă afirmaţia este adevărată, litera A, iar dacă afirmaţia este falsă,
litera F. 6p
a. Tehnologia creşterii păstrăvului se numeşte ciprinicultură.
b. Morunul este un peşte migrator.
c. Ştiuca are ochii aşezaţi pe frunte.

3. Descrieţi nisetrul, prezentandu-i caracteristicile.


10 p
a.
b.
c.
d.
e.

4. Varietatea mare a apelor din ţara noastră , oferă pisciculturii condiţiile optime pentru creşterea multor
specii de peşti. 6p

a. Numiţi reprezentatul principal al familiei Siluridae


b. Precizaţi cinci caracteristici de exterior.

5. Familia Siluridae are caracteristici reproductive specifice. 4p

Precizaţi aceste caracteristici reproductive şi vârsta maximă de reproducere.


a.
b.

____________________________________________________________________________________
Probă scrisă la Piscicultură 1 Varianta 5
Ministerul Educaţiei, cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în învăţământul preuniversitar
__________________________________________________________________________________

SUBIECTUL II (30 puncte)

1. Alcătuiţi un eseu cu titlul „ Reproducerea păstrăvului” după următoarea structură:

a. Precizaţi perioada de reproducere a păstrăvului.


b. Indicaţi temperatura necesară pentru creşterea sa.
c. Descrieţi etapele reproducerii păstrăvului.
d. Prezentaţi fazele funcţionării incubatorului.
e. Specificaţi durata incubaţiei.

SUBIECTUL III (30 puncte)

Stabiliţi corelaţii între metodele didactice, mijloacele de învăţământ şi formele de organizare a activităţii,
cu aplicaţii la disciplina de concurs, având în vedere:
- definirea conceptelor: metodă didactică, mijloace de învăţământ, forme de organizare a activităţii
didactice;
- trei aplicaţii/exemple de combinare eficientă a metodelor, mijloacelor şi formelor de organizare a
activităţii didactice la disciplina de concurs.

____________________________________________________________________________________
Probă scrisă la Piscicultură 2 Varianta 5

S-ar putea să vă placă și