Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

CONCURS NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE


DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
16 iulie 2008

Proba scrisă la limba şi literatura cehă

învăţători Varianta 5

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.

SUBIECTUL I ( 30 puncte)
I.1.
Hlavní představitelé české literatury meziválečné doby (1918–1939)

a. Karel a Josef Čapek; novoklasicismus.


b. Stanislav Kostka Neumann a jeho aktivita.
c. Vladislav Vančura
d. Hlavní charakteristiky meziválečné doby v literatuře.

SUBIECTUL II (30 puncte)

Scrieţi, pe foaia de concurs, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul
de mai jos:

Într-o seară de la începutul lui iulie 1909, cu puţin înainte de orele zece, un tânăr de vreo
optsprezece ani, îmbrăcat în uniformă de licean, intra în strada Antim, venind dinspre strada Sfinţii
Apostoli, cu un soi de valiză în mână, nu prea mare, dar desigur foarte grea, fiindcă, obosit, o
trecea des dintr-o mână într-alta. Strada era pustie şi întunecoasă şi, în ciuda verii, în urma unor
ploi generale, răcoroasă şi foşnitoare ca o pădure.
(George Călinescu, Enigma Otiliei)

1. Stabiliţi câte un sinonim potrivit pentru următoarele cuvinte: mare, greu, elev, des. 4 puncte

2. Precizaţi valorile morfologice şi funcţiile sintactice ale cuvintelor din text:


optsprezece, o (trecea), întunecoasă. 6 puncte

3. Prezentaţi, prin câte un exemplu/ un comentariu potrivit sau prin câte un citat comentat, cinci
trăsături fizice şi/ sau morale/ de caracter ale Otiliei, personaj principal al romanului Enigma
Otiliei, de G. Călinescu. 10 puncte

4. Precizaţi trei trăsături care fac posibilă încadrarea operei Enigma Otiliei în specia literară roman.
6 puncte

5. Construiţi două fraze în care conjuncţia subordonatoare să introduce, mai întâi, o subordonată
predicativă şi apoi o subordonată circumstanţială de scop. 4 puncte

SUBIECTUL III ( 30 puncte)


III.1. Numiţi patru valori formative ale activităţilor de compunere. 4 puncte

III.2. Daţi câte un exemplu pentru următoarele tipuri de exerciţii: exerciţiu de recunoaştere simplă,
exerciţiu de completare, exerciţiu de modificare. 6 puncte
Probă scrisă la limba şi literatura cehă
învăţători Varianta 5
1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

III.3. Numiţi două variante de formulare a ideilor principale. 4 puncte

III.4.
Didaktika – generální teorie
a. Cíle a úkoly didaktiky
b. Trendy v současné didaktice

Probă scrisă la limba şi literatura cehă


învăţători Varianta 5
2