Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

CONCURS NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE


DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
16 iulie 2008

Proba scrisă la limba şi literatura croată


Varianta 5

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte)

Ko slamka sam u silnom viru,


Što zahvaćena njim skakuta –
Tajanstvo ljubavi ko žudi,
Toga taj bezdan i proguta.

O pleši, slamko, pleši, pleši,


Još je tu talas, površina,
I svom se suncu zlatno smiješi,
Dok te ne poždere dubina.
Dobriša Cesarić: Ko slamka sam u silnom viru

1. Izvadite 4 glagola iz teksta i napišite njihov vid.


2. Izvršite morfološku i sintaktičku analizu boldirano napisane rečenice.
3. Analizirajte navedene stihove.
4. Istaknite glavne motive pjesme.
5. Izvadite 4 zamjenice i izvršite morfološku analizu.

SUBIECTUL II (30 puncte)

Scrieţi, pe foaia de concurs, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul
de mai jos:

Într-o seară de la începutul lui iulie 1909, cu puţin înainte de orele zece, un tânăr de vreo
optsprezece ani, îmbrăcat în uniformă de licean, intra în strada Antim, venind dinspre strada Sfinţii
Apostoli, cu un soi de valiză în mână, nu prea mare, dar desigur foarte grea, fiindcă, obosit, o
trecea des dintr-o mână într-alta. Strada era pustie şi întunecoasă şi, în ciuda verii, în urma unor
ploi generale, răcoroasă şi foşnitoare ca o pădure.
(George Călinescu, Enigma Otiliei)

1. Stabiliţi câte un sinonim potrivit pentru următoarele cuvinte: mare, greu, elev, des. 4 puncte

2. Precizaţi valorile morfologice şi funcţiile sintactice ale cuvintelor din text:


optsprezece, o (trecea), întunecoasă. 6 puncte

3. Prezentaţi, prin câte un exemplu/ un comentariu potrivit sau prin câte un citat comentat, cinci
trăsături fizice şi/ sau morale/ de caracter ale Otiliei, personaj principal al romanului Enigma
Otiliei, de G. Călinescu. 10 puncte

4. Precizaţi trei trăsături care fac posibilă încadrarea operei Enigma Otiliei în specia literară
roman. 6 puncte

Probă scrisă la limba şi literatura croată Varianta 5


1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Construiţi două fraze în care conjuncţia subordonatoare să introduce, mai întâi, o subordonată
predicativă şi apoi o subordonată circumstanţială de scop. 4 puncte

SUBIECTUL III (30 puncte)

1. Numiţi patru valori formative ale activităţilor de compunere. 4 puncte

2. Daţi câte un exemplu pentru următoarele tipuri de exerciţii: exerciţiu de recunoaştere simplă,
exerciţiu de completare, exerciţiu de modificare. 6 puncte

3. Numiţi două variante de formulare a ideilor principale. 4 puncte

4. Metode i postupci u nastavi početnog čitanja i pisanja. 10 bodova


5. Napišite odvijanje nastavnog sata koji se odnosi na zamjenice. Imajte u vidu sljedeće:6 bodova
- pripremanje za nastavni sat
- tip lekcije
- etape nastavnog sata
- vježbe
- priručnici metodike

Probă scrisă la limba şi literatura croată Varianta 5


2

S-ar putea să vă placă și