Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar


CONCURS NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE
DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
16 iulie 2008

Proba scrisă la limba şi literatura rromani, limba şi literatura română şi metodica


predării acestora
- institutori / învăţători -
Varianta 5
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.

SUBIECTUL I - limbă şi literatură rromani ( 30 puncte)


Drabaren o tèksto thaj xramosaren nùmaj rromanesθe so mangel pes anθ-e
pućhimata dine maj tele!

„/… /Le gaзe len sa naśaven, Le love n-aśti te thon le’


Anθ-o kher anθre ći mukhen, khethane’
Le ćorre rroma kaj te зiven, Le gaзe phenen ke si ćorde,
P-ël droma źaluisaven. Le śingale len mudaren,
Lenθar le love sa kiden.
Ći troman khanći te ćoren,
Karing khanći ći azbaven, Duj śovara kana si len,
Ke le gaзe mudaren len, Xan thaj pien, biav keren,
Maj feder von sa bokhajven. Kana si len, ći maj roden,
Kadă si le rroma ćorre.
Vi te phenen ke si barvale,
Le rroma si le maj ćorre, P-e droma si tradărde,
Kana si len duj śovara, Sar le зuklen naśaven len.
Fèri atùnći ćajlǒna. Vaker manqe: so maj si len?
Fèri jakha duj te roven… »

(Dragan Jevremović)

1. Sikaven savo ćhand / fălo le xramosaripnasqo si kadava kotor? So d-aśti te phenen maj but?
4 pùnktură
2. Sikaven, anθ-e 7-10 rèndură, kaj xurăl tumari godǐ kana tume arakhen kasave kreaciaqe kotora!
6 pùnktură
3. Nakhaven i sintàgma o ćorro rrom anθar e savorre 8 kèzură, vi ka-o jekhipen, vi ka-o butipen!
10 pùnktură
4. Alosaren anθar o tèksto dino maj opre jekh kernavni / vèrbo thaj den i paradìgma lesqi ka-e
savorre mòdură vi verbosqe vaxta! 6 pùnktură
5. Amboden rumunikanes o tèksto dino maj opre! 4 pùnktură
Proba scrisă la limba şi literatura rromani, limba şi literatura română şi metodica
predării acestora
- institutori / învăţători -

Varianta 5
1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
SUBIECTUL II (30 puncte)

Scrieţi, pe foaia de concurs, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul
de mai jos:

Într-o seară de la începutul lui iulie 1909, cu puţin înainte de orele zece, un tânăr de vreo
optsprezece ani, îmbrăcat în uniformă de licean, intra în strada Antim, venind dinspre strada Sfinţii
Apostoli, cu un soi de valiză în mână, nu prea mare, dar desigur foarte grea, fiindcă, obosit, o
trecea des dintr-o mână într-alta. Strada era pustie şi întunecoasă şi, în ciuda verii, în urma unor
ploi generale, răcoroasă şi foşnitoare ca o pădure.
(George Călinescu, Enigma Otiliei)

1. Stabiliţi câte un sinonim potrivit pentru următoarele cuvinte: mare, greu, elev, des. 4 puncte

2. Precizaţi valorile morfologice şi funcţiile sintactice ale cuvintelor din text:


optsprezece, o (trecea), întunecoasă. 6 puncte

3. Prezentaţi, prin câte un exemplu/ un comentariu potrivit sau prin câte un citat comentat, cinci
trăsături fizice şi/ sau morale/ de caracter ale Otiliei, personaj principal al romanului Enigma
Otiliei, de G. Călinescu. 10 puncte

4. Precizaţi trei trăsături care fac posibilă încadrarea operei Enigma Otiliei în specia literară
roman. 6 puncte

5. Construiţi două fraze în care conjuncţia subordonatoare să introduce, mai întâi, o subordonată
predicativă şi apoi o subordonată circumstanţială de scop. 4 puncte

SUBIECTUL III (30 puncte)

1. Numiţi patru valori formative ale activităţilor de compunere. 4 puncte

2. Daţi câte un exemplu pentru următoarele tipuri de exerciţii: exerciţiu de recunoaştere simplă,
exerciţiu de completare, exerciţiu de modificare. 6 puncte

3. Numiţi două variante de formulare a ideilor principale. 4 puncte

4. Den jekh plàno vaś o siklăripen e tekstosqo dino maj opre! Sikaven sar tume siklăren
kadava klasaqo kotor! Na bistren te sikaven / te anavăren e neve / akanutne siklăripnasqe metòde
save tume patăn ke si but laćhe k-aśti te siklăren kadava rromano tèksto dino maj opre!
10 pùnktură
5. Den misala/ekzèmplură anθar e vakăripnasqo didaktikano lèksiko ka-e klasaqi òra, p-e
savorre vaxta / momèntură le oraqe (kaθar e astaripnasqo momènto e oraqo зi ka-e agoripnasqo
palutno oraqo momènto)! 6 pùnktură

Proba scrisă la limba şi literatura rromani, limba şi literatura română şi metodica


predării acestora
- institutori / învăţători -

Varianta 5
2

S-ar putea să vă placă și