Sunteți pe pagina 1din 9

FISCALITATE EXPERTI CONTABILI 2010 (teoria)

1. Grupati veniturile de mai jos în impozite directe si impozite indirecte


Impozite directe: Impozite indirecte:
a) impozit pe profit; b) taxa pe valoarea adãugatã;
e) impozit pe dividende de la societãtile comerciale; c) accize;
f) impozit pe venit; d) taxe vamale;

2. Rata fiscalitatii este un raport intre veniturile fiscale si PIB (Rf = [V fiscale / PIB]*100

3. Enumerati si explicati care sunt principiile fiscalitatii in viziunea legiuitorului roman.


a) neutralitatea masurilor fiscale in raport cu diferitele categorii de investitori si capitaluri, cu forma de proprietate, asigurand conditii egale investitorilor,
capitalului roman si strain; (acelasi regim fiscal pt contribuabilii aflati in situatii similare)
b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care sa nu conduca la interpretari arbitrare, iar termenele, modalitatea si sumele de plata
sa fie precis stabilite pentru fiecare platitor, respectiv acestia sa poata urmari si intelege sarcina fiscala ce le revine, precum si sa poata determina influenta
deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale;
c) echitatea fiscala la nivelul pers. fizice, prin impunerea diferita a veniturilor, in functie de marimea acestora;
d) eficienta impunerii prin asigurarea stabilitatii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal, astfel incat aceste prevederi sa nu conduca la efecte
retroactive defavorabile pentru pers. fizice si juridice, in raport cu impozitarea in vigoare la data adoptarii de catre acestea a unor decizii investitionale
majore.

4. Clasificati impozitele dupa fond si dupa forma. Dezvoltati pe scurt categoriile identificate.
11 Impozitele directe se stabilesc nominal in sarcina unor pers. fizice si/sau juridice, in functie de veniturile si/sau averea acestora si pe baza cotelor
de impozit prevazute de lege. Ele se incaseaza direct de la contribuabili la anumite termene dinainte stabilite. Imp. directe sunt ale celor ce realizează
venitul, pers in cauza este si cel care plateşte taxa.
11 Impozitele indirecte nu se stabilesc direct si nominativ asupra subiectului impozitului, ci se aseaza asupra vanzarii bunurilor (de consum, de lux,
etc.) si serviciilor (de transport, hoteliere, spectacole, etc.). Daca impozitele directe vizeaza venitul si/sau averea, impozitele indirecte vizeaza
cheltuirea acestora. Impozitele indirecte: TVA, taxe de consumatie sau accize, monopoluri fiscale, taxe vamale si taxe de inregistrare si de timbru.
Impozitele indirecte = plătitorul le colectează de la consumator, plătitorul e diferit de pers. care suportă impozitul

5. De cate feluri sunt impozitele directe? 1. Impozitele reale


2. Impozitele personale
Impozitele directe pot fi : imp. pe profit, imp. pe salarii, imp. pe dividende, imp. pe venit realizat de nerezidenţi,...

6. Prin ce se caracterizeaza impozitele reale?


Impozitele reale se caracterizeaza prin aceea ca se stabilesc in legatura cu anumite obiecte materiale (de exemplu teren, cladiri, fabrici, magazine,
etc.) facandu-se abstractie de situatia personala a subiectului impozabil. Ele mai sunt denumite impozite obiective sau pe produs brut, deoarece se
aseaza asupra produsului sau venitului brut al obiectului impozabil , fara a se tine cont de situatia subiectului impozabil. (ceea ce deţine pers.:
suprafată, nr.animale, nr. utilaje...),

7. Ce semnifica impozitele personale?


Impozitele personale tin cont, in primul rand, de situatia personala a subiectului impozabil (contribuabilului), motiv pt. care se mai numesc si
impozite subiective; sunt pe venit, pe avere.

8. Clasificati impozitele dupa obiectul impunerii.


1. Impozite pe venit la pers. fizice
2. Impozite pe profit la pers. juridice
3. Impozite pe avere
4. Impozite pe consum / pe che. (TVA, accize)
9. Ce se intelege prin caracterul obligatoriu al impozitului?
Prin caracterul obligatoriu al impozitului se intelege ca sarcina achitarii acestuia revine pers. fizice si juridice care realizeaza venit dintr-o anumita sursa
prevazuta de lege cum ar fi:
- pentru muncitori si functionari:salariul;
- pentru agentii economici: profitul;
- pentru propietarii funciari: renta;
- pentru detinatorii de hartii de valori (actiuni, obligatiuni): venitul produs de acesta (dividende, dobanzi);
- micii meseriasi si liberii profesionisti suporta impozitul pe venitul realizat de pe urma activitatii desfasurate.
De asemenea, suporta impozit, in mod obligatoriu si pers. care detin in proprietate anumite bunuri mobile sau imobile, cum ar fi:
- proprietarii de imobile datoreaza impozitul pe cladiri,
- proprietarii de terenuri datoreaza impozitul pe terenuri,
- proprietarii de mijloace de transport datoreaza taxa asupra mijloacelor de transport.
Caracterul obligatoriu se refera si la faptul ca efectuarea unor che. genereaza obligatia de plata a unui impozit catre stat. Astfel, la achizitia de bunuri se
datoreaza taxa pe valoare adaugata, accizele, taxele vamale. sarcina achitarii impozitului revine unei alte pers. (impozitul este cuprins in pretul platit, in
cheltuiala, urmand sa-l vireze statului pers. de la care au fost achizitionate bunurile). Nu se individualizeaza cel care suporta efectiv impozitul, ci platitorul
impozitului, care retine din pret impozitul de la cumparator si il vireaza apoi statului.
Obligativitatea - consta in faptul ca prelevarea impozitului se face fara solicitarea acordului contribuabilului, constituirea si incasarea obligatiei fiind
reglementata prin acte normative. Nerespectarea acestei caracteristici de catre contribuabili este considerata abatere, infractiune.

10. I .este un contribuabil pers. fizica, platind impozit pe venitul din salarii. Nemultumit de calitatea serviciilor publice oferite de stat, el solicita rambursarea
impozitului platit in 2009, considerand ca suma platita nu este echivalenta cu serviciile publice de care a beneficiat. Este aceasta solicitare intemeiata?
Solicitarea lui Ionescu Ion nu este intemeiata, neavand temei legal .Plata impozitului catre bugetul statului nu presupune o contraprestatie directa si imediata
in favoarea contribuabilului.
Nu exista un echivalent intre volumul impozitelor platite de o pers. catre stat si calitatea serviciilor oferite.

11. Soc. com. X SRL vireaza in luna aprilie 2009 suma de 120 lei reprezentand imp.pe veniturile din salarii pentru salariata sa, Andreescu Andreea.
Identificati subiectul si obiectul impozitului pe veniturile din salarii in acest caz.
Subiectul impozitului este pers. fizică sau juridică obligată prin lege să suporte plata unui impozit sau a unei taxe. În reglementările fiscale
subiectul impozabil se mai numeşte şi contribuabil; In cazul de fata este salariata, Andreescu Andreea.
Obiectul impunerii este structura fiscală ce stă la baza aşezării impozitului sau taxei, respectiv venitul, profitul, preţul sau tariful. In cazul de fata este venitul
din salarii realizat de salariata A.A.

12. Marimea impozitelor datorate de fiecare pers. trebuie sa fie certa, nu arbitrara, iar termenele, modalitatea si locul de plata sa fie stabilite fara echivoc
pentru a fi cunoscute si respectate de fiecare platitor. Acesta este enuntul carui principiu al impunerii formulat de Adam Smith?
- principiul certitudinii impunerii, vizeaza legalitatea impunerii si presupune ca marimea impozitelor datorate de fiecare pers. sa fie certa si nu
arbitrara, iar termenele, modalitatile de percepere a impozitelor, sumele de plata trebuie sa fie clare si cunoscute de fiecare platitor;

13. Ce reprezinta stopajul la sursa? Exemplificati.


Incasarea impozitelor prin stopaj la sursa consta in calcularea, retinerea si virarea la bugetul public in numele contribuabililor de catre platitorul de venit.
Stopajul la sursa se practica in cazul urmatoarelor venituri: pe veniturile salariale, pe dividende, venituri din drepturi de proprietate intelectuala,
venituri din vinzarea bunurilor in consignatie, venituri realizate in baza contractului de mandat, agent sau comision, venituri realizate in baza unor contracte
de conventii civile, venitul obtinut de persoaba fizica din asociere cu o pers. juridica.

19. Pentru activitatea de bar de noapte impozitul pe profit este suma maximă dintre: 16% x Profitul impozabil din aceasta activitate sau
5% x Total venituri din aceasta activitate.

20. Pentru V. din cotizaţiile membrilor, donaţii şi sponsorizări şi finanţări nerambursabile de la Uniunea Europeană organizaţia non-profit este scutită de
plata impozitului pe profit.
Organizaţiile non-profit sunt scutite de impozitul pe profit pentru veniturile din activităţi economice ce nu depăşesc 15.000 euro, dar nu mai mult de
10% din celelalte venituri scutite de la plata impozitului pe profit.

21. Se dau următoarele tipuri de che.:


- ch. pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat; Clasificaţi aceste che. în categoriile din punctul de vedere al
- che. de protocol; impozitului pe profit
- che. cu provizioane;
- che. cu impozitul pe profit; a) che. deductibile;
- che. cu amenzile datorate autorităţilor rom.; b) che. cu deductibilitate limitată;
- che.de reclamă şi publicitate efectuate în scopul popularizării firmei; c) che. nedeductibile
- che. cu achiziţionarea ambalajelor; .
- che. reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori;
- che. cu mărfurile vândute;
- che. aferente veniturilor neimpozabile.

a) Che. deductibile: b) Che. cu deductibilitate limitată: c) Che. nedeductibile:


- che. pentru formarea şi perfecţionarea - che. de protocol; - che. cu impozitul pe profit;
profesională a personalului angajat; - che. cu provizioane; - che. cu amenzile datorate autorităţilor rom.;
- che. de reclamă şi publicitate efectuate în - che.reprezentând tichetele de masă acordate de - che. aferente veniturilor neimpozabile.
scopul popularizării firmei; angajatori;
- che. cu achiziţionarea ambalajelor;
- che. cu mărfurile vândute;

22. che. cu protocolul sunt deductibile limitat


Limita = 2% x (Venituri impozabile – Che. aferente veniturilor impozabile altele decât cele cu impozitul pe profit şi protocolul)

23. Che. cu dobânzile aferente împrumuturilor de la bănci autorizate de BNR sunt integral deductibile.
Nu se calculeaza deductibilitatea che. cu dobinda in functie de gradul de indatorare deoarece sunt dobanzi datorate unei banci si sunt deductibile integral.

24. Che. cu sponsorizarea pot fi deduse din impozitul pe profit în limita a 3‰ din cifra de afaceri şi 20% din impozitul pe profit datorat.

25. Dividendele primite de la o pers. juridică rom. sunt venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil.
Data pana la care trebuie platit impozitul pe dividende este 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plăteşte dividendul, dar nu mai târziu de 31
decembrie N (pt. divid. distribuit actionarilor, dar neridicate).

26. Suma maximă admisă a rezervei legale este 5% Profit brut, dar nu mai mult de 20% Capital social subscris şi vărsat.

36. Che. cu dobânzile aferente unui împrumut de la o bancă rom.ască autorizată de BNR sunt integral deductibile. Pt. ca sunt dobanzi platite la bancă sunt
deductibile integral (nu se mai calculează gradul de indatorare).

37. Che. cu dobânzile aferente unui împrumut de la un acţionar al societăţii comerciale sunt deductibile în limita dată de nivelul ratei dobânzii de referinţă
stabilite de BNR (se calculeaza grd de indatorare).

42. Constatarea existenţei de bunuri lipsă în gestiune se consideră livrare către sine, pentru care soc. trebuie să colecteze TVA . Acest TVA colectat este
cheltuială a societăţii.
Cheltuiala cu stocul constatat lipsă în gestiune, precum şi cu TVA aferent este deductibilă fiscal numai dacă stocul a fost asigurat, în limita asigurării.

43. Ch cu amortizarea obiectului de leasing operational se înregistrează de către locator şi sunt ch deductibile fiscal la calculul profitului impozabil.

46. În categoria contribuabililor impozitului pe profit intră şi pers. juridice rom.. Descrieţi categoriile de pers. juridice rom. ce datorează impozit pe
profit, precum şi sfera de cuprindere a impozitului datorat de aceste pers..
Din această categorie fac parte companiile naţionale, societăţile naţionale, regiile autonome, indiferent de subordonare, societăţile comerciale,
indiferent de forma juridică de organizare şi de forma de proprietate, inclusiv cele cu participare cu capital străin sau cu capital integral străin, societăţile
agricole şi alte forme de asociere agricolă cu personalitate juridică, organizaţiile cooperatiste, instituţiile financiare şi instituţiile de credit, fundaţiile,
asociaţiile, organizaţiile, precum şi orice altă entitate care are statutul legal de pers. juridică constituită potrivit legislaţiei rom..
In cazul pers. juridice rom şi al pers juridice cu sediul social în Rom., înfiinţate potrivit legislaţiei europene, impozitul se aplica asupra profitului
impozabil obţinut din orice sursă, atât din Rom., cât şi din străinătate;
În cazul pers. juridice rom. care deţin participaţii în capitalul altor societăţi com. şi care întocmesc sit.fin. consolidate, calculul şi plata impozitului
pe profit se fac la nivelul fiecărei pers. juridice din grup.
Pers. fizice rezidente asociate cu pers. juridice rom., pentru veniturile realizate atât în Rom. cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate
juridică; în acest caz, impozitul datorat de pers. fizică se calculează, se reţine şi se varsă de către pers. juridică rom., asupra părţii din profitul impozabil al
asocierii atribuibile pers. fizice rezidente.

47. În categoria contribuabililor impozitului pe profit intră şi pers. juridice străine. Descrieţi activităţile şi profitul impozabil pentru care aceste soc.
datorează impozitul pe profit.
Pers. juridice străine, cum sunt: companiile, fundaţiile, asociaţiile, organizaţiile şi orice entităţi similare, înfiinţate şi organizate în conformitate cu
legislaţia unei alte ţări, devin subiect al impunerii atunci când îşi desfăşoară activitatea, integral sau parţial, prin intermediul unui sediu permanent în Rom.,
aşa cum este definit acesta în Codul fiscal, de la începutul activităţii sediului.
Pers. juridice străine intră sub incidenţa impozitului pe profit în următoarele situaţii:
a) pers. juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în Rom., asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent;
b) pers. juridice străine şi pers. fizice nerezidente care desfăşoară activitate în Rom. într-o asociere fără personalitate juridică, asupra părţii din profitul
impozabil al asocierii atribuibile fiecărei pers.;
c) pers. juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în Rom. sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de
participare deţinute la o pers. juridică rom., asupra profitului impozabil aferent acestor venituri;

48. În ce condiţii asociaţiile de proprietari sunt scutite de impozitul pe profit pentru veniturile realizate?
Asociaţiile de proprietari constituite ca pers. juridice şi asociaţiile de locatari recunoscute ca asociaţii de proprietari, potrivit Legii locuinţei nr.
114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sunt scutite de impozit pe profit pentru veniturile obţinute din activităţi economice şi care
sunt sau urmează a fi utilizate pentru îmbunătăţirea utilităţilor şi a eficienţei clădirii, pentru întreţinerea şi repararea proprietăţii comune.

49. Organizaţiile non-profit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la plata impozitului peprofit, în anumite condiţii,
pentru veniturile realizate din activităţi economice. Care sunt aceste condiţii?
Organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la plata imp. pe profit pentru veniturile din activităţi economice
realizate până la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din v. totale scutite de la plata impozitului pe profit.

50. Sa se prezinte formula generala de calcul a impozitului pe profit


Imp. pe profit = 16 % * ( Total V -Total chelt + Chelt. nedeductibile –V.impozabile + alte elemente asimilate veniturilor impozabile –alte elemente asimilate
chelt deductibile)
Profitul impozabil se calculează ca diferenţă între v. realizate din orice sursă şi che. efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se
scad v. neimpozabile şi la care se adaugă che. nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul şi alte elemente similare veniturilor şi che.lor
potrivit normelor de aplicare.

52. Ce condiţii cumulative trebuie să îndeplinească imobilizarea corporală pentru a reprezenta un mijloc fix amortizabil din punctul de vedere al
codului fiscal?
Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporală care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este deţinut şi utilizat în producţia, livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriat terţilor sau în scopuri administrative;
b) are o valoare fiscală mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului, la data intrării în patrimoniul contribuabilului;
c) are o durată normală de utilizare mai mare de un an.
Pentru imobilizările corporale care sunt folosite în loturi, seturi sau care formează un singur corp, lot sau set,la determinarea amortizării se are în
vedere valoarea întregului corp, lot sau set. Pentru componentele care intră în structura unui activ corporal, a căror durată normală de utilizare diferă de cea a
activului rezultat, amortizarea se determină pentru fiecare componentă în parte.

53. Prezentaţi regulile generale pe baza cărora se poate stabili regimul de amortizare (liniar, degresiv sau accelerat) în cazul mijloacelor fixe.
Regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determină conform următoarelor reguli:
a) în cazul construcţiilor, se aplică metoda de amortizare liniară;
b) în cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al maşinilor, uneltelor şi instalaţiilor, precum şi pentru computere şi echipamente periferice ale acestora,
contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniară, degresivă sau accelerată;
c) în cazul oricărui alt mijloc fix amortizabil, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniară sau degresivă.

54. Cum se calculează amortizarea fiscală prin fiecare din cele 3 metode de amortizare (liniară, degresivă şi accelerată)?
=am. liniară, amortizarea se stabileşte prin aplicarea cotei de amortizare liniară la valoarea fiscală de la data intrării în patrimoniul contribuabilului a
mijlocului fix amortizabil.
=am. degresivă, amortizarea se calculează prin multiplicarea cotelor de amortizare liniară cu unul dintre coeficienţii următori:
a) 1,5, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix amortizabil este între 2 şi 5 ani;
b) 2,0, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix amortizabil este între 5 şi 10 ani;
c) 2,5, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 10 ani.
=am. accelerată, amortizarea se calculează după cum urmează:
a) pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depăşi 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix;
b) pentru următorii ani de utilizare, am. se calculează prin raportarea valorii rămase de amortizare a mijlocului fix la durata normală de utilizare rămasă a
acestuia.

55. Începând cu 2009 ce condiţii trebuie îndeplinite pentru ca dividendele primite de o pers. juridică rom., societate-mamă, de la o filială a sa
situată într-un stat membru al UE să fie neimpozabile?
După data aderării României la Uniunea Europeană sunt neimpozabile si dividendele primite de o pers. juridică rom., societate-mamă, de la o
filială a sa situată într-un stat membru, dacă pers. juridică rom. întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
1. plăteşte impozit pe profit, potrivit prevederilor legii, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări;
2. deţine minimum 15% din capitalul social al unei pers. juridice dintr-un stat membru, respectiv minimum 10%, începând cu 1 ianuarie 2009;
3. la data înregistrării venitului din dividende deţine participaţia minimă prevăzută la pct. 2, pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 2 ani.

56. Daţi 3 exemple de che. deductibile la determinarea profitului impozabil, indiferent de nivelul lor.
a) che. cu achiziţionarea ambalajelor;
b) che. efectuate pentru protecţia muncii şi che. efectuate pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
c) che. reprezentând contribuţiile pentru asigurarea de accidente de muncă şi boli profesionale, potrivit legii, şi che. cu primele de asigurare pentru asigurarea
de riscuri profesionale;
d) che. de reclamă şi publicitate efectuate în scopul popularizării firmei, produselor sau serviciilor, în baza unui contract scris, precum şi costurile asociate
producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. Se includ în categoria che.lor de reclamă şi publicitate şi bunurile care se acordă în
cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru încercarea produselor şi demonstraţii la punctele de vânzare, precum şi alte bunuri şi servicii acordate cu
scopul stimulării vânzărilor;
e) ch de transport şi de cazare în ţară şi în străinătate, pentru salariaţi şi administratori, şi pentru alte pers. fizice asimilate acestora, stabilite prin norme;
f) contribuţia la rezerva mutuală de garantare a casei centrale a cooperativelor de credit;
g) taxele de înscriere, cotizaţiile şi contribuţiile obligatorii, reglementate de actele normative în vigoare, precum şi contribuţiile pentru fondul destinat
negocierii contractului colectiv de muncă;
h) che. pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat;
i) ch pentru marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţele existente sau noi, participarea la târguri şi expoziţii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale
informative proprii;
j) ch de cercetare, precum şi ch de dezvoltare care nu îndeplinesc condiţiile de a fi recunoscute ca imobilizări necorporale din punct de vedere contabil;
k) che. pentru perfecţionarea managementului, a sistemelor informatice, introducerea, întreţinerea şi perfecţionarea sistemelor de management al calităţii,
obţinerea atestării conform cu standardele de calitate;
l) che. pentru protejarea mediului şi conservarea resurselor;
m) taxele de înscriere, cotizaţiile şi contribuţiile datorate către camerele de comerţ şi industrie, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale;
n) pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor neîncasate, în următoarele cazuri:
1. procedura de faliment a debitorilor a fost închisă pe baza hotărârii judecătoreşti;
2. debitorul a decedat şi creanţa nu poate fi recuperată de la moştenitori;
3. debitorul este dizolvat, în cazul societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic, sau lichidat, fără succesor;
4. debitorul înregistrează dificultăţi financiare majore care îi afectează întreg patrimoniul.

57. Care este limita de deductibilitate a che. cu indemnizaţia de deplasare acordată salariaţiilor în Rom. şi/sau în străinătate?
Suma che.lor cu indemnizaţia de deplasare acordată salariaţilor pentru deplasări în Rom. şi în străinătate este deductibila în limita a de 2,5 ori nivelul
legal stabilit pentru instituţiile publice;
58. Care este, din punctul de vedere al impozitului pe profit, regimul fiscal al che.lor cu sponsorizarea?
Che. de sponsorizare şi/sau mecenat şi che. privind bursele private, acordate potrivit legii sunt che. nedeductibile fiscal sau deductibile plafonat.
Contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat
sumele aferente în limita minimă precizată mai jos: 3 la mie din cifra de afaceri;
20% din impozitul pe profit datorat.

59. Ce regim fiscal au provizioanele pentru garanţii de bună execuţie acordate clienţilor?
Sunt deductibile fiscal.
Provizioanele pentru garanţii de bună execuţie acordate clienţilor se constituie trimestrial numai pentru bunurile livrate, lucrările executate şi
serviciile prestate în cursul trimestrului respectiv pentru care se acordă garanţie în perioadele următoare, la nivelul cotelor prevăzute în contractele încheiate
sau la nivelul procentelor de garantare prevăzut în tariful lucrărilor executate ori serviciilor prestate.
Pentru lucrările de construcţii care necesită garanţii de bună execuţie, conform prevederilor din contractele încheiate, astfel de provizioane se
constituie trimestrial, în limita cotelor prevăzute în contracte, cu condiţia reflectării integrale la venituri a valorii lucrărilor executate şi confirmate de
beneficiar pe baza situaţiilor de lucrări.
Înregistrarea la venituri a provizioanelor constituite pentru garanţiile de bună execuţie se face pe măsura efectuării che.lor cu remedierile sau la
expirarea perioadei de garanţie înscrise în contract.

60. Ce dobânzi şi diferenţe de curs valutar nu intră sub incidenţa gradulului de îndatorare în ceea ce priveşte deductibilitatea din punctul de vedere al
impozitului pe profit?
Dobânzile şi pierderile din diferenţe de curs valutar, în legătură cu împrumuturile obţinute direct sau indirect de la bănci internaţionale de
dezvoltare şi organizaţii similare, şi cele care sunt garantate de stat, cele aferente împrumuturilor obţinute de la instituţiile de credit rom. sau străine,
instituţiile financiare nebancare, de la pers. juridice care acordă credite potrivit legii, precum şi cele obţinute în baza obligaţiunilor admise la
tranzacţionare pe o piaţă reglementată nu intră sub incidenţa gradului de îndatorare.

61. Cum se determină gradul de îndatorare în vederea stabilirii dacă che. cu dobânzile sunt deductibile sau nu?
Gradul de îndatorare se calculează ca raport între media capitalului împrumutat cu termen de rambursare mai mare de un an şi media capitalului
propriu. Pentru calculul acestor medii se folosesc valorile existente la începutul anului şi la sfârşitul perioadei pentru care se determină impozitul pe profit.

Capital imprumutat (inceputul anului fiscal) + Capital imprumutat (sfarsitul perioadei)


Grad de indatorare = -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capital propriu (inceputul anului fiscal) + Capital propriu (sfarsitul perioadei)

În cazul în care cap. propriu are o valoare negativă sau gradul de îndatorare este mai mare decât 3, che. cu dobânzile şi cu pierderea netă din diferenţele de
curs valutar sunt nedeductibile. Acestea se reportează în perioada următoare până la deductibilitatea integrală a acestora.
În cazul în care gradul de îndatorare astfel determinat este mai mic sau egal cu trei, che. cu dobânzile şi cu pierderea netă de curs valutar sunt
deductibile integral după ce s-au efectuat ajustările prevăzute prin lege.

64. Care este regimul fiscal al pierderilor în cazul impozitului pe profit?


Pierderea anuală, stabilită prin declaraţia de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obţinute în următorii 5 ani consecutivi,
respectiv 7 ani consecutivi pentru pierderea fiscală anuală realizată începând cu anul 2009. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării
acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora.
Pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care îşi încetează existenţa prin divizare sau fuziune nu se recuperează de către contribuabilii nou-
înfiinţaţi sau de către cei care preiau patrimoniul societăţii absorbite, după caz.
În cazul pers. juridice străine, pierderea se recupereaza luându-se în considerare numai veniturile şi che. atribuibile sediului permanent în Rom..
Contribuabilii care au fost plătitori de impozit pe venit şi care anterior au realizat pierdere fiscală intră sub incidenţa regulilor de recuperare a
pierderii, de la data la care au revenit la sistemul de impozitare a profitului. Această pierdere se recuperează pe perioada cuprinsă între data înregistrării
pierderii fiscale şi limita celor 5 ani, respectiv 7 ani, după caz.
În cazul în care recuperarea pierderii contabile se face din rezervele legale, constituite din profit înainte de impozitare, reconstituirea ulterioară a rezervei
legale nu va mai fi o sumă deductibilă la calculul profitului impozabil.

65. Contrbuabilii au obligaţia de a plăti imp. pe profit la anumite termene şi a depune declaraţii de impozit pe profit. Se cere să se menţioneze pentru 2009
termenele la care se face plata, ca regulă şi pe categorii de contribuabili, precum şi ce fel de declaraţii de impozit pe profit se depun şi la ce date?
Contribuabili Mod plata Termen plata Declaratie
Agenti economici (cazul general) trimestrial data de 25 inclusiv a primei luni din Decl 100 pana la termenul
trimestrul urmator platii imp pe profit
Decl 101 pana la 25 apr
inclusiv a anului urmator
Bancile comerciale romane si sucursalele trimestrial, sub forma de data de 25 inclusiv a lunii urmatoare Decl 101 pana la 25 apr
din Romania ale bancilor, p. j. straine plati anticipate in contul trimestrului pentru care se datoreaza impozit inclusiv a anului urmator
impozitului anual sub forma de plati anticipate (termen si pt plata
impozitului anual)
Organizatiile nonprofit anual data de 15 februarie, inclusiv a anului
urmator

Contribuabilii care obtin v.majoritare din anual data de 15 februarie, inclusiv a anului
cultura cerealelor si a plantelor tehnice, urmator
pomicultura si viticultura

66. Cine considerati ca sunt contribuabilii in cazul impozitului pe profit?


a) pers. juridice rom.;
b) pers. juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în Rom.;
c) pers. juridice străine şi pers. fizice nerezidente care desfăşoară activitate în Rom. într-o asociere fără personalitate juridică;
d) pers. juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în Rom. sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de
participare deţinute la o pers. juridică rom.;
e) pers. fizice rezidente asociate cu pers. juridice rom., pentru veniturile realizate atât în Rom. cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică; în
acest caz, impozitul datorat de pers. fizică se calculează, se reţine şi se varsă de către pers. juridică rom..
f) pers. juridice cu sediul social în Rom., înfiinţate potrivit legislaţiei europene.

67. Care este cota de impunere a profitului in 2009? Cota este de 16%, cu excepţiile prevăzute in Codul fiscal.

68. Care este regimul fiscal din punct de vedere al impozitului pe profit in cazul rezervei legale?
Rezerva legală este deductibilă în limita unei cote de 5% aplicată asupra profitului contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, din care
se scad veniturile neimpozabile şi se adaugă che. aferente acestor venituri neimpozabile, până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris
şi vărsat sau din patrimoniu, după caz, potrivit legilor de organizare şi funcţionare. În cazul în care aceasta este utilizată pentru acoperirea pierderilor sau este
distribuită sub orice formă, reconstituirea ulterioară a rezervei nu mai este deductibilă la calculul profitului impozabil.

69. Cum se determina impozitul pe dividende datorat de un actionar pers. juridica, daca plata dividendelor se face in anul fiscal 2009?
O pers. juridică rom. care plăteşte dividende către o pers. juridică rom. are obligaţia să reţină, să declare şi să plătească impozitul pe dividende,
reţinut către bugetul de stat.
Impozitul pe dividende se stabileşte prin aplicarea unei cote de impozit de 10% asupra dividendului brut plătit către o pers. juridică rom.. Nu se
datorează impozit în cazul dividendelor plătite de o pers. juridică rom. unei alte pers. juridice rom., dacă beneficiarul dividendelor deţine minimum 15%,
respectiv 10%, începând cu 2009, din titlurile de participare ale acesteia la data plăţii dividendelor, pe o perioadă de 2 ani împliniţi până la data plăţii
acestora.
Impozitul pe dividende care trebuie reţinut se declară şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se
plăteşte dividendul. În cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul
pe dividende aferent se plăteşte până la data de 25 ianuarie a anului următor.

70. Cotizatia obligatorie platita de o societate de expertiza contabila catre CECCAR este deductibila neplafonat.
(sunt che. deductibile “taxele de inscriere , cotizatiile si contributiile obligatorii, reglementate de actele normative in vigoare , precum si contributiile
pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de munca”)

71. Societatea ALFA SRL, societate de expertiza contabila, platitoare de impozit pe profit, achita in anul 2008 o cotizatie obligatorie catre
CECCAR in valoare de 16.000 lei. De asemenea, ea se inscrie in Asociatia Internationala de Fiscalitate, o organizatie non-profit avand ca scop
cercetarea in domeniul fiscal, pentru care achita o cotizatie in anul 2008 de 18.000 lei.Determinati suma deductibila la calculul impozitului pe
profit aferenta acestor cheltuieli, stiind ca pentru cursul de schimb se foloseste valoarea 1 euro=3.6lei.
Contributia la Asociatia Internationla de Fiscalitate, o organizatie non-profit avand ca scop cercetarea in domeniul fiscal, este deductibila in limita
echivalentului in lei a 4.000 euro anual.
(sunt che. nedeductibile -“che. cu taxele si cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale sau asociatii profesionale care au legatura cu activitatea
desfasurata de contribuabili si care depasesc echivalentul in lei a 4000 euro annual)”

72. Contribuţiile efectuate în numele angajaţilor la fonduri de pensii facultative sunt ded. limitat în limita echivalentului în lei a 400 euro/an pentru o pers..

74. Che. cu valoarea ramasa neamortizat a mijlocului fix casat/ instrainat (determinata prin deducerea din Vi a amortizarii incluse pe costuri in cursul
exploatarii) este deductibila limitat la nivelul venitului realizat din instrainare.

76. Che. de functionare, intretinere si reparatii aferente autoturismelor, pentru a fi deductibile fiscal trebuie justificate cu documente legale. Daca in speta
existau toate ducumentele justificative care sa demonstreze ca serviciul a fost efectiv prestat si s-a constatat ca acest serviciu a fost necesar, cheltuiala
trebuia considerata deductibila la calculul profitului impozabil. Nu are importanta faptul ca nu exista contract.

77. Impozitul stabilit pe v. obţinute din Rom. de nerezidenţi se aplică asupra veniturilor brute impozabile obţinute din Rom..
Impozitul datorat de nerezidenţi pentru v. impozabile obţinute din Rom. se calculează, se reţine şi se plăteşte la bugetul de stat de către plătitorii de venituri.
Daca impozitul nu a fost retinut => cheltuiala nedeductibila pt. SC ALFA SRL

79. Care este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit (101)?
 25 aprilie, inclusiv, a anului următor celui pentru care se calculează impozitul pe profit, cu următoarele excepţii:
 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui pentru care se calculează impozitul, pentru:
- contribuabilii care până la această dată definitivează închiderea exerciţiului financiar anterior;
- organizaţiile nonprofit;
- contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură;
 data depunerii situaţiilor financiare la registrul comerţului, pentru pers. juridice care încetează să existe în cursul anului fiscal.

80. Din veniturile enumerate mai jos selectaţi-le pe cele impozabile în anul 2010, în sensul impozitului pe venit:
a) venituri din dividende ;
b) veniturile din pensii pentru invalizi de război;
c) indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă;
d) sumele primite sub formă de sponsorizare;
e) indemnizaţia pentru creşterea copilului;
f) indemnizaţia lunară a asociatului unic (la nivelul valorii înscrise în declaraţia de asigurări sociale) ;
g) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică;
h) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
i) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
j) venituri din jocuri de noroc.

83. Pentru care dintre v. de mai jos, obtinute in 2010 de o p. fizica rom. cu domiciliul în Rom, este obligată să depună declaraţie privind v. realizat?
a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
d) venituri din salarii;
d) venituri nete determinate pe bază de norme de venit.

90. Cine sunt consideraţi contribuabili în cazul impozitului pe venit?


a) pers. fizice rezidente;
b) pers. fizice nerezidente care desfăşoară o activitate independentă prin intermediul unui sediu permanent în Rom.;
c) pers. fizice nerezidente care desfăşoară activităţi dependente în Rom.;
d) p. fizice nerezidente care obţin alte venituri decat cele prevazute prin lege ca fiind obtinute din activitati independente sau dependente in Rom.

91. Care este sfera de cuprindere în cazul imp.pe venit pentru veniturile realizate de pers. fizice rezidente rom., cu domiciliul în Rom?
Imp. pe venit în cazul pers. fizice rezidente rom., cu domiciliul în Rom se aplică asupra v. obţinute din orice sursă, atât din Rom, cât şi din afara Rom.

92. Care sunt condiţiile ce trebuie îndeplinite de o pers. pentru a fi considerată în întreţinere din punctul de vedere al deducerii personale ce se
acordă salariaţiilor?
Pers. în întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii sau alţi membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al II-
lea inclusiv, ale căror venituri, impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc 250 lei lunar.
Nu sunt considerate pers. aflate în întreţinere:
a) pers. fizice care deţin terenuri agricole şi silvice în suprafaţă de peste 10.000 mp în zonele colinare şi de şes şi de peste 20.000 m2 în zonele montane;
b) pers. fizice care obţin venituri din cultivarea şi din valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor în sere, în solarii special destinate acestor scopuri
şi/sau în sistem irigat, din cultivarea şi din valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor, precum şi din exploatarea pepinierelor viticole şi
pomicole, indifferent de suprafaţă.

93. Potrivit legislaţiei cu privire la impozitul pe veniturile pers. fizice care sunt categoriile de venituri pentru care se depune anual Declaraţia
specială privind veniturile realizate (Formularul 200)?
Termenul legal de depunere a declaratiilor de venit este 15 mai a anului urmator, insa in 2010 termenul limita a fost prelungit pana la data de 17
mai 2010, intrucat 15 mai a fost intr-o zi nelucratoare.
Formularul 200 se completeaza de catre contribuabilii pers. fizice care obtin venituri din: activitati independente (activitati comerciale, profesiuni
libere, drepturi de proprietate intelectuala), din cedarea folosintei bunurilor (inchirieri, arenda), din activitati agricole (de felul cultivarii florilor, a legumelor
in sere, a pepinierelor etc.), din operatiuni de valuta la termen si din transferul titlurilor de valoare (actiuni).

95. Contribuabilii care realizeaza venituri


• din activitati independente
• din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare
• din activitati agricole
sunt obligati sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit exceptandu-se cazul v. pentru care platile anticipate se stabilesc prin retinere la
sursa.
Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, cu exceptia impozitului pe veniturile din
arendare.
In cazul contribuabililor impusi pe baza de norme de venit, stabilirea platilor anticipate se face pe baza normelor de venit aprobate pentru anul de impunere,
corespunzator activitatii desfasurate.

96. Pt intreruperile temporare de activitate in cursul anului, datorate unor accidente, spitalizari si altor cauze obiective, inclusiv cele de forta majora,
dovedite cu documente justificative, normele de venit se reduce proportional cu perioada nelucrata, la cererea contribuabililor.
Pt contribuabilii impusi pe baza de norme de venit, care isi exercita activitatea o parte din an, venitul net aferent perioadei efectiv lucrate se determina
prin raportarea normei anuale de venit la 365 zile, iar rezultatul se inmulteste cu numarul zilelor de activitate.

97. In cazul in care o pers. fizica obtine venituri dintr-o activitate com., determinandu-si venitul net in sistem real, ch. de protocol sunt deductibile in limita
unei cote de 2% din baza de calcul.
Baza de calcul se determina ca diferenta intre venitul brut si che. deductibile, altele decat:
- chelt de sponzorizare, mecenat, pt acordarea de burse private.
- che. de protocol
- si cotizatiile platite la asociatiile profesionale.

98. In cazul in care o pers. fizica obtine venituri dintr-o activitate com., determinandu-si venitul net in sistem real, ch. de sponzorizare, mecenat, precum si
pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, sunt deductibile in limita unei cote de 5% din baza.
Baza de calcul se determina ca diferenta intre venitul brut si che. deductibile, altele decat:
- chelt de sponzorizare, mecenat, pt acordarea de burse private.
- che. de protocol
- si cotizatiile platite la asociatiile profesionale.

99. In cazul in care o pers. fizica obtine venituri dintr-o activitate com, determinandu-si venitul net in sistem real, calculul limitei de deductibilitate a chelt cu
cotizatia la Asoc Comerc Rom = 2% * Baza de calcul
Baza de calcul = venit brut- chelt deductibile altele decat ch spon, mecenat, burse private, ch de protocol si ch cu cotizatiile platite asoc profesionale

100.
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

In ce termen de la comunicarea somatiei trebuie stins debitul pentru ca procedurile de executare silita sa nu continuie ?
Executarea silita incepe prin comunicarea somatiei. Daca in termen de 15 zile de la comunicarea somatiei nu se stinge debitul, se continua masurile de
executare silita. Somatia este insotita de un exemplar al titlului executoriu- art 145 CPF

274 Impotriva SC ALFA SRL s-a emis o decizie de impunere reprezentand dif.de impozit pe profit aferent anului 2007 in suma de 2.123.000 lei.
Care este organul competent la care soc. poate introduce contestatie impotrive deciziei de impunere ?
Constestatia se depune la organul fiscal ( respectiv vamal) al carui act administrativ este atacat si nu este supusa taxelor de timbru. Contestatia se depune in
termen de 30 zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal sub sanctiunea decaderii.

271. Este obligatorie declararea in Romania a sediilor secundare din strainatate ale unui contribuabil cu domiciliul fiscal in Romania? Si daca da, in ce
termen?
Da, este obligatorie declararea in termen de 30 zile de la infiintarea de filiale si sedii secundare- art 74.CPF
272 Conform prevederilor legale nedepunerea declaratiei fiscale da dreptul organului fiscal sa procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor , taxelor
contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat.
Din ce moment are org fisc. dreptul de stabilire din of. a imp., taxelor contrib. si a altor sume datorate bug.general consolidat in aceasta situatie?
Stabilirea din oficiu a obligatiilor fiscale nu se poate face inainte de implinirea unui termen de 15 zile de la instiintarea contribuabilului privind depasirea
termenului legal de depunere a declaratiei fiscale.- art 83, alin 4- CPF

269. Organul fiscal transmite unui contribuabil decizia de impunere prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, însă scrisoarea este înapoiată de
poştă cu menţiunea „negăsit la domiciliu”. Ca urmare, organul fiscal decide comunicarea deciziei prin publicitate.
În ce constă comunicarea prin publicitate?
Prin afişarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a unui anunţ în care se
menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 44, alin. 3

270.Care este codul de identificare fiscala pt. persoanele fizice?


Codul numeric personal sau numar de identificare fiscala pt. persoanele care nu detin cod numeric personal
Art.69(1) Og 92/2003-Cod proced. fiscala.

260. În ce condiţii este posibilă suspendarea executării unui act administrativ fiscal?
În situaţia în care s-a cerut suspendarea executării actului administrativ fiscal, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările
ulterioare. Instanţa competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cauţiune de până la 20% din cuantumul sumei contestate, iar în cazul cererilor al
căror obiect nu este evaluabil în bani, o cauţiune de până la 2.000 lei.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 215, alin 2

??De organele fiscale, numai dacă termenii şi condiţiile acestora au fost respectate de contribuabil” (Cod procedură fiscală art 42, alin 4) Societatea poate să
nu o aplice, contribuabilul fiind însă expus riscului fiscal
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 42, alin 4

261. Care sunt elementele principale pe care trebuie să le cuprindă o contestaţie formulată împotriva unui act administrativ fiscal?
a) datele de identificare a contestatorului;
b) obiectul contestaţiei;
c) motivele de fapt şi de drept;
d) dovezile pe care se întemeiază;
e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila în cazul persoanelor juridice.
Dovada calităţii de împuternicit al contestatorului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 206, alin. 1

262. Societatea „X” SA, persoană juridică nerezidentă trebuie să execute, în baza unui contract încheiat cu o persoană juridică română, două porţiuni ale unei
autostrăzi. Prima porţiune, ce constituie potrivit Codului fiscal un sediu permanent, străbate trei judeţe astfel: începe în judeţul A, municipiul Z, trece prin
judeţul B şi se sfârşeşte în judeţul C, municipiul Z. Cea de a doua porţiune, ce constiutie un sediu permanent distinct potrivit Codului fiscal, se află în
întregime pe raza municipiului V din judeţul D.
Care este organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de societatea „X” SA în România. Explicaţi
Pentru sediul permanent 1: municipiul Z, judeţul A
Pentru sediul permenent 2: municipiul V, judeţul D
În cazul contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, competenţa revine organului
fiscal pe a cărui rază teritorială se află situat fiecare sediu permanent. În cazul în care activitatea unui sediu permanent se desfăşoară pe raza teritorială a mai
multor organe fiscale, competenţa revine acelui organ fiscal în a cărui rază teritorială începe activitatea acelui sediu permanent.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 33, alin. 2

263. Societatea „X” SRL este supusă executării silite pentru obligaţiile fiscale neachitate. În acest scop, ţinând cont de cuantumul sumelor datorate, organul
de executare aplică măsura executării silite mobiliare, sechestrând prin proces verbal cele cinci mijloace de transport aflate în folosinţa societăţii, între care
două sunt deţinute de societate în baza unor contracte de închiriere încheiate cu asociatul unic.
Este corectă aplicarea măsurii de executare silită? Explicaţi.
Rãspuns: NU.
Sunt supuse executării silite orice bunuri mobile ale debitorului. Cele două maşini ale asociatului nu aparţin societăţii debitoare, deci nu pot fi sechestrate.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 151, alin. 1

264. Societatea „X” SA face obiectul unei inspecţii fiscale în urma căreia sunt stabilite obligaţii suplimentare de plată reprezentând impozit pe profit aferent
trimestrului I 2008 în cuantum de 10.000 lei. Decizia de impunere prin care organul fiscal stabileşte suma astfel datorată este comunicată societăţii în data de
10 iunie 2008. Societatea achită debitul la termenul de plată prevăzut de Codul de procedură fiscală şi menţionat în decizie, respectiv 5 iulie 2008.
Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de contribuabil ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor de întârziere de 0,1%
pe zi.
Majorarile se platesc din ziua imediat urmatoare scadentei creantei fiscale pentru care s-a stabilit diferenta si pina la data stingerii acesteia inclusiv- art 120
CPF
termen de plata: 25.04.08
data plata: 05.07.08
de unde rezulta un numar de 71 zile intirziere ( 5 zile aprilie+31 zile mai+30 zile iunie+5 zile iulie), deci 10.000 ron*0.1% zi*71 zile= 710 lei dobinzi
Majorări = 10.000 x 71 x 0,1% = 710 lei
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 120

265. Societatea „X” SRL face obiectul unei inspecţii fiscale în urma căreiansunt stabilite obligaţii fiscale suplimentare de plată. Societatea formulează şi
depune o contestaţie împotriva deciziei de stabilire a obligaţiilor suplimentare de plată, dar pe care o retrage după două zile. Ulterior, societatea apreciază că
există premise pentru soluţionarea favorabilă a contestaţiei şi doreşte să depună contestaţia reformulată.
Are societatea dreptul de a mai depune contestaţia după ce aceasta a fost retrasă?
Rãspuns: DA.
Prin retragerea contestaţiei nu se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestaţie în interiorul termenului
general de depunere a acesteia.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 208, alin. 2
266. Codul de procedură fiscală prevede un termen special pentru depunerea contestaţiei. Care este acest termen şi în ce situaţii se aplică?
Termenul general: 30 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal;
Termenul special: 3 luni de la data comunicării actului administrativ fiscal, dacă actul administrativ fiscal nu conţine elementele obligatorii pe care trebuie să
le conţină, potrivit legii.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 207

267.Codul de procedură fiscală reglementează dreptul contribuabililor la o dobândă pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget, dacă restituirea
sau rambursarea nu se face în termenul legal pentru soluţionarea cererilor contribuabililor, termen stabilit de acelaţi act normativ.
Care este nivelul acestei dobânzi?
Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget, contribuabilii au dreptul la dobinda din ziua urmatoare expirarii termenului( 45 zile de la depunerea
cererii)Acordarea dobinzilor se face la cererea contribuabililor. Dobinda este la nivelul majorarii de intirziere reglementate de CPF ( in prezent 0.1% pe zi
intirziere)- art 124- CPF
Dobânda datorată este la nivelul majorării de întârziere, respectiv de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 124

268. Cum se stabileşte vechimea creanţelor fiscale principale rezultate din declaraţiile rectificative în scopul aplicării regulilor cu privire la ordinea de
stingere?
În funcţie de data depunerii la organul fiscal a declaraţiilor fiscale rectificative
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 115, alin. 3, lit. c