Sunteți pe pagina 1din 8

Name: ________________________ Class: ___________________ Date: __________ ID: A

Subiecte geometrie licenta matematica-informatica 4 ani

Multiple Choice
Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.

____ 1. Complementara unui subspatiu vectorial V al unui spatiu vectorial W este subspatiu in W ?

a. Da, intotdeauna;
b. Uneori da, uneori nu;
c. Da, pentru W finit dimensional;
d. Nu
e. Da, pentru V finit dimensional.
____ 2. Notam cu R8[X] multimea polinoamelor de grad cel mult 8, cu coeficienti reali. Pe R 8[X] consideram
operatiile uzuale de adunare a polinoamelor si de inmultire cu scalari reali. Este (R 8[X],+,.) spatiu
vectorial real ?

a. Da
b. Nu, deoarece (R8[X],+) nu este grup abelian
c. Nu, deoarece (+) nu este lege de compozitie pe R8[X]
d. Uneori da, uneori nu
e. Nu, deoarece 8 nu este numar prim
____ 3. Notam cu V multimea functiilor derivabile de la R in R. Pe V consideram operatiile uzuale de adunare a
functiilor si de inmultire cu scalari reali. Este (V,+, .) spatiu vectorial real ?

a. Da
b. Nu, deoarece (V,+) nu este grup abelian
c. Nu, deoarece (+) nu este lege de compozitie pe V
d. Da, deoarece orice functie derivabila este si continua
e. Nu, deoarece V nu este stabila fata de inmultirea functiilor derivabile
____ 4. Dimensiunea lui R[X] ca spatiu vectorial real este:

a. 1
b. mai mica decat 100
c. infinita
d. finita si mai mare decat 1000
e. 0
____ 5. Fie V un spatiu vectorial finit dimensional; fie W si Z subspatii vectoriale ale lui V.
Atunci dim(W+Z) – dimW este egala cu:

a. dimZ + dim ( W ∩ Z )
b. - dimZ + dim (W ∩ Z )
c. - dimZ - dim (W ∩ Z )
d. dimZ + dim ( W ∪ Z )
e. dimZ - dim (W ∩ Z )

1
Name: ________________________ ID: A

____ 6. Fie sistemele de vectori A={(-4,-2,2), (6,3,-3)}, B={(1,-1,-1),(0,0,2)}. Atunci:

a. A este liniar independent;


b. ambele sisteme sunt liniar dependente;
c. B este liniar independent si A este liniar dependent;
d. A genereaza pe R3;
e. spatiul generat de B este o dreapta vectoriala
____ 7. Nucleul unui morfism de spatii vectoriale f: V → W este:

a. subspatiu vectorial in V;
b. subspatiu vectorial in W;
c. subspatiu vectorial in Im f;
d. generat de vectorii nenuli din V;
e. {0W}.
____ 8. Fie g o forma biliniara simetrica pe un spatiu vectorial real V si fie h forma patratica asociata lui g.
Atunci:

a. h(x) = 2 g(x,x), oricare ar fi x vector in V


b. h(x) = - g(x,x), oricare ar fi x vector in V
c. 4g(x,y) = h(x+y) – h(x-y), oricare ar fi x si vectori in V
d. 4g(x,y) = h(x+y) + h(x-y), oricare ar fi x si vectori in V
e. 2g(x,y) = h(x+y) + h(x-y), oricare ar fi x si vectori in V
____ 9. Varietatile patratice ale spatiului vectorial R n se clasifica dupa:

a. rangul si indicele pozitiv de inertie ale formei patratice asociate;


b. rangul formei patratice asociate;
c. indicele pozitiv de inertie ale formei patratice associate;
d. rangul sau indicele pozitiv de inertie ale formei patratice asociate;
e. alti invarianti la actiunea grupului GL(n,R).
____ 10. Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata?

a. dim {a(1,2,5) ¦a ∈ R}= 2;


b. dim {a(1,2,5) + b(3,6,15) ¦a ∈ R}= 2;
c. dim {a(1,2,5) + b(3,6,10)¦a,b ∈ R}= 2;
d. dim {a(1,2,5) + b(1,0,0) + c(0,1,0) ¦a,b,c ∈ R}= 2;
e. toate afirmatiile a), b), c), d) sunt false.
____ 11. In spatiul afin R3:

a. doua puncte sunt afin independente daca si numai daca ele coincid;
b. trei puncte sunt afin dependente daca si numai daca sunt coplanare;
c. trei puncte sunt afin dependente daca si numai daca sunt coliniare;
d. patru puncte sunt afin independente daca si numai daca sunt coplanare;
e. cinci puncte sunt intotdeauna afin independente.
____ 12. In spatiul afin R2 :

a. doua puncte sunt afin independente daca si numai daca ele coincid;
b. patru puncte sunt afin dependente daca si numai daca sunt coliniare;
c. trei puncte sunt afin dependente daca si numai daca sunt coliniare;
d. patru puncte sunt intotdeauna afin independente;
e. cinci puncte sunt intotdeauna afin independente

2
Name: ________________________ ID: A

____ 13. Intr-un spatiu afin, relatia de paralelism pe multimea subspatiilor afine de aceeasi dimensiune (finita,
fixata) este:

a. relatie de echivalenta;
b. relatie de ordine;
c. tranzitiva, dar nu si simetrica;
d. simetrica, reflexiva dar netranzitiva;
e. simetrica, tranzitiva dar nereflexiva
____ 14. In spatiul afin R3 , ecuatiile x = 3y – 2z = 1 determina:

a. o dreapta afina;
b. un subspatiu afin de dimensiune 3;
c. un subspatiu afin de dimensiune 4;
d. un plan afin;
e. doua drepte paralele.
____ 15. Intr-un spatiu afin, multimea transformarilor afine, impreuna cu compunerea, are o structura de:

a. inel
b. corp
c. monoid, dar nu de grup
d. grup abelian
e. grup
____ 16. Intr-un spatiu afin, multimea translatiilor, impreuna cu compunerea, are o structura de:

a. inel
b. corp
c. monoid, dar nu de grup
d. grup abelian
e. grup
____ 17. Intr-un spatiu afin, multimea centroafinitatilor de centru fixat, impreuna cu compunerea, are o structura
de:

a. inel, dar nu de corp


b. corp
c. monoid, dar nu de grup
d. grup abelian
e. grup
____ 18. Care dintre urmatoarele obiecte nu este conica afina ?

a. elipsa
b. hiperbola
c. parabola
d. un punct dublu
e. cilindrul
____ 19. Care dintre urmatoarele obiecte nu este cuadrica afina ?

a. elipsoidul;
b. hiperboloidul cu o panza;
c. paraboloidul;
d. hiperboloidul cu doua panze;
e. torul

3
Name: ________________________ ID: A

____ 20. Un reper cartezian in spatiul afin R n este format din:

a. un punct si o baza a spatiului vectorial R n ;


b. un punct si (n+1) vectori din R n;
c. n vectori din Rn;
d. n puncte din Rn;
e. n+1 puncte din Rn, afin dependente
____ 21. Un reper afin in spatiul afin R n este format din:

a. un punct si o baza a spatiului vectorial R n ;


b. un punct si (n+1) vectori din R n;
c. n vectori din Rn;
d. n puncte din Rn;
e. n+1 puncte din Rn, afin independente
____ 22. In spatiul afin R4 , care dintre urmatoarele afirmatii este falsa:

a. exista un 2- plan si un hiperplan paralele;


b. exista doua hiperplane paralele;
c. exista doua drepte neparalele, fiecare fiind paralela cu un acelasi hiperplan;
d. doua hiperplane paralele cu un al treilea hiperplan sunt paralele intre ele;
e. exista doua hiperplane disjuncte care nu sunt paralele.
____ 23. In spatiul afin R2 , fie conica de ecuatie x 2 – 2y2 – 2x -4y =1. Atunci conica este:

a. o elipsa;
b. o hiperbola;
c. o parabola;
d. imaginara;
e. doua drepte.
____ 24. In spatiul afin R3 , fie cuadrica de ecuatie x 2 – 2y2 – 2x -4y + z2 = 10. Atunci cuadrica este:

a. un elipsoid
b. un hiperboloid cu o panza
c. un paraboloid
d. un hiperboloid cu doua panze
e. doua drepte.
____ 25. Fie (V, <,>) un spatiu vectorial euclidian. Atunci:

a. <,> este o forma biliniara, pozitiv definita, antisimetrica;


b. este o functie simetrica, neliniara;
c. este o forma biliniara, pozitiv definita, simetrica;
d. este o norma;
e. este o forma alternata, pozitiv definita
____ 26. Un produs scalar <,> determina o norma, prin:

a. ||x||2 = <x,x>;
b. ||x||= <x,x>;
c. ||x2||= <x,x>;
d. ||x||= <x,x>2;
e. ||x||= <x2,x2>.

4
Name: ________________________ ID: A

____ 27. Inegalitatea Cauchy-Buniakowski este:

a. ¦<x,y>¦ ≥ ¦x¦ ¦y¦;


b. ¦<x,y>¦ ≤ ¦x¦ ¦y¦;
c. ¦<x,y>¦ ≤ ¦x¦- ¦y¦;
d. ¦<x,y>¦ ≤ ¦x¦+ ¦y¦;
e. ¦<x,y>¦ ≥ ¦x¦+¦y¦.
____ 28. In spatiul vectorial euclidian R 6, norma vectorului (2,1,3,-3,2,3) este:

a. 5;
b. 4;
c. 6;
d. 9;
e. alt raspuns
____ 29. In spatiul vectorial euclidian R 4, produsul scalar al vectorilor (1,2,3,4) si (2,1,3,5) este:

a. 21;
b. 16;
c. 33;
d. 42;
e. alt raspuns.
____ 30. In spatiul vectorial euclidian R 3, cosinusul unghiului vectorilor (1,2,3) si (2,1,3) este:

a. 0,5;
b. 1;
c. 13/14;
d. 4/5;
e. alt raspuns.
____ 31. Intr-un spatiu vectorial euclidian n-dimensional (cu n ≥ 2):

a. exista o unica baza ortonormala;


b. exista o infinitate de baze ortonormale;
c. nu exista intotdeauna baze ortonormale;
d. exista un numar finit de baze ortonormale;
e. nici una din variantele precedente nu este corecta.
____ 32. In spatiul vectorial euclidian R 3, produsul vectorial al vectorilor (1,2,3) si (2,1,3) este:

a. (3,-3,3);
b. (-3,-3,3);
c. (3,3,3);
d. (3,3,-3);
e. alt raspuns.
____ 33. Pe spatiul vectorial euclidian R 3, produsul vectorial determina o structura de:

a. spatiu vectorial real bidimensional;


b. spatiu vectorial complex;
c. inel comutativ cu unitate;
d. algebra Lie;
e. corp necomutativ.

5
Name: ________________________ ID: A

____ 34. Un morfism de spatii vectoriale euclidiene este aplicatie ortogonala daca si numai daca:

a. invariaza unghiurile;
b. invariaza norma;
c. este izomorfism de spatii vectoriale;
d. este identitatea;
e. este o omotetie vectoriala.
____ 35. Fie f un operator ortogonal al unui spatiu vectorial euclidian finit dimensional V si fie A matricea
asociata lui f, relativa la o baza a lui V. Atunci:

a. A este singulara;
b. A A = Id;
c. A At = Id;
d. A + At = O;
e. A + At = Id.
____ 36. Impreuna cu compunerea, multimea aplicatiilor ortogonale bijective ale unui spatiu vectorial euclidian
formeaza:

a. spatiu vectorial real;


b. grup;
c. inel;
d. corp;
e. monoid, dar nu grup.
____ 37. Valorile proprii ale unui operator simetric sunt:

a. toate pur imaginare;


b. toate reale;
c. toate pozitive;
d. toate positive sau nule;
e. alt raspuns.
____ 38. Este transformare ortogonala a planului (vectorial) euclidian:

a. o translatie;
b. o rotatie;
c. o roto-translatie;
d. o omotetie de raport 3;
e. nici una dintre variantele precedente nu este corecta
____ 39. In spatiul vectorial euclidian R 5, norma vectorului (2,1,0,2,0) este:

a. 3;
b. 4;
c. 6;
d. 9;
e. alt raspuns.
____ 40. In spatiul vectorial euclidian R 3, produsul vectorial al vectorilor (1,2,3) si (2,4,6) este:

a. (0,0,3);
b. (-3,0,3);
c. (3,3,0);
d. (0,0,0)
e. alt raspuns.

6
Name: ________________________ ID: A

____ 41. Intr-un spatiu euclidian, distanta se calculeaza dupa formula:

a. d(P,Q) = |PQ|;
b. d(P,Q) = |PQ|2;
c. d(P,Q) = 2 |PQ|;
d. d(P,Q) = -|PQ|;
e. alt raspuns.
____ 42. In spatiul euclidian R3, distanta dintre punctele (2,1,0) si (6,4,0) este:

a. 3;
b. 4;
c. 5;
d. 6;
e. alt raspuns.
____ 43. In spatiul euclidian R5, distanta dintre punctele (2,1,0,2,4) si (6,4,0,2,4) este:

a. 3;
b. 4;
c. 15;
d. 6;
e. alt raspuns.
____ 44. In spatiul euclidian R3, distanta de la punctul (1,2,1) la planul de ecuatie x + 2y -2z +6 = 0 este:

a. 1;
b. 3;
c. 2;
d. 4;
e. alt numar.
____ 45. In spatiul euclidian R3, distanta dintre dreptele de ecuatii x=y=0 si z=0, y=1 este:

a. 2;
b. -1;
c. 3;
d. 1;
e. alt numar.
____ 46. In spatiul euclidian R3, doua plane perpendiculare pe o aceeasi dreapta:

a. sunt paralele sau coincid;


b. coincid;
c. sunt concurente;
d. sunt disjuncte fara a fi paralele;
e. nici una dintre precedentele variante nu este corecta.
____ 47. Impreuna cu compunerea, multimea izometriilor unui spatiu (afin) euclidian formeaza:

a. spatiu vectorial real;


b. grup;
c. inel;
d. corp;
e. monoid, dar nu grup.

7
Name: ________________________ ID: A

____ 48. Ecuatia implicita x2 + y2 + z2 – 2x + 4y – 6z -11 = 0 determina sfera:

a. de centru (1,2,3) si raza2;


b. de centru (1,2,-3) si raza 4;
c. de centru (1,2,3) si raza 5;
d. de centru (1,-2,3) si raza 5;
e. nici una dintre precedentele variante nu este corecta.
____ 49. Planul tangent la sfera de ecuatie x 2 + y2 + z2 – 2x + 4y – 6z -11 = 0 in punctul (1,-2,8) are ecuatia:

a. x-y+z = 6;
b. x=y-2;
c. z=2;
d. z=8;
e. nici una dintre precedentele variante nu este corecta.
____ 50. Normala la sfera de ecuatie x 2 + y2 + z2 – 2x + 4y – 6z -11 = 0 in punctul (1,-2,8) are directia:

a. (1,1,0);
b. (1,2,-3);
c. (2,1,4);
d. (0,0,1);
e. nici una dintre precedentele variante nu este corecta.