Sunteți pe pagina 1din 6

Name: ________________________ Class: ___________________ Date: __________ ID: A

Subiecte logica computationala licenta matematica-informatica 4 ani

Multiple Choice
Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.

____ 1. Fie formula α ∈ FORM si functia h : FORM → ℕ definită prin:


 0, daca α ∈ V

h(α ) =  1 + h( β ), daca α = β
1 + max{ h( β ), h(γ )}, daca α = βργ , ρ ∈ L \ { }

Functia h reprezintă:

a. adâncimea arborelui de structură corespunzător formulei α ;


b. numărul de frunze ale arborelui de structură corespunzător formulei α ;
c. numărul maxinm de descendenti directi ai unui nod din arborele de structură
corespunzător formulei α .
____ 2. Fie formula α ∈ FORM si functia h : FORM → ℕ definită prin:
 0, daca α ∈ V

h(α ) =  1 + h( β ), daca α = β
1 + max{ h( β ), h(γ )}, daca α = βργ , ρ ∈ L \ { }

Functia h reprezintă:

a. numărul total de propozitii elementare care apar în formula α ;


b. numărul total de simboluri care apar în formula α ;
c. numărul total de conective logice care apar în formula α .
____ 3. Multimea axiomelor teoriei care modelează rationamentele în contextul limbajului calculului cu
propozitii, notată AXIOM, se află în următoarea relatie cu sortul FORM:

a. AXIOM = FORM
b. AXIOM ⊂ FORM
c. AXIOM ⊃ FORM
____ 4. Fie formula α ∈ FORM si substitutia σ ∈ SUBST . Rezultă că:

a. ασ ∈ SUBST
b. ασ ∈ FORM
c. ασ ∈ AXIOM
____ 5. Se numeste regulă de inferentă orice relatie R ⊂ FORM p × FORM q , în care:

a. p=q
b. p=q+1
c. q=p+1
d. p, q ∈ ℕ*
____ 6. Regula modus ponens, MP, este de tip:

a. (1,1)
b. (1,2)
c. (2,1)
d. (2,2)

1
Name: ________________________ ID: A

____ 7. Fie formula α ∈ FORM ; ea se numeste teoremă dacă ∃α1 ,..., α n ∈ FORM astfel încât:

a. ∀i , 1 ≤ i ≤ n : α i este o instantiere a unei axiome


b. ∀i , 1 ≤ i ≤ n ⇒ ∃j , k , 1 ≤ j , k ≤ i : ((α ,α ) ,α ) ∈ MP
j k i

c. ∀i , 1 ≤ i ≤ n ⇒ ∃k , 1 ≤ k ≤ i : ({α } , α ) ∈ SUB
k i

d. αn = α
e. α n = α si ∀i , 1 ≤ i ≤ n : α i este o instantiere a unei axiome sau ∃j , k , 1 ≤ j , k < i :
((α ,α ) ,α ) ∈ MP sau ∃k , 1 ≤ k < i : ({α } ,α ) ∈ SUB
j k i k i

____ 8. Schema silogismului, (RS): ∀α , β , γ ∈ FORM :

(α → β ), ( β → γ )
a.
(α → γ )
(α → β ), (α → γ )
b.
(β → γ )
(α → β ), (α → γ )
c.
(γ → β )
____ 9. Schema trecerii de la implicatie la echivalentă, (IE): ∀α , β , γ ∈ FORM :

(α → β ), (α → γ )
a.
(β ↔ γ )
(α → β ), ( β → γ )
b.
(α ↔ γ )
(α → β ), ( β → α )
c.
(α ↔ β )
____ 10. Schema permutării premiselor, (PP): ∀α , β , γ ∈ FORM :

(α → β ), (α → γ )
a.
(α → ( β → γ ))
(α → β ), ( β → γ )
b.
( β → (α → γ ))
(α → ( β → γ ))
c.
( β → (α → γ ))
____ 11. Schema negatiei, (NN): ∀α , β ∈ FORM :

( α ↔ β )
a.
(α ↔ β )
(α → β )
b.
((  β ) → ( α ))
( α → β )
c.
( β → α ) → α ))

2
Name: ________________________ ID: A

____ 12. Schema rezolutiei, (REZ): ∀α , β , γ ∈ FORM :

((α → β ) , ((  α ) → γ ))
a.
(β ∨ γ )
((α → γ ) , ((  α ) → β ))
b.
(β ∨ γ )
((α → β ) , ((  α ) ↔ γ ))
c.
(β ∨ γ )
____ 13. Fie Γ ⊂ FORM ; atunci:
A. (α , β ) − Γ dacă {(α ∧ β )} − Γ
B. {(α ∧ β )} − Γ dacă (α , β ) − Γ

a. A
b. A+B
c. B
____ 14. Se numeste secvent o pereche de multimi de formule ( H , Γ ) în care apar numai conective din multimea:

a. L \ {↔}
b. L \ {→}
c. L \ {∧, ∨}
d. L \{ }
____ 15. Secventul H ⇒ Γ este secvent axiomă dacă:

a. H ∩Γ =∅
b. H ∩Γ ≠ ∅
c. H ⊆Γ
____ 16. Fie V multimea propozitiilor elementare. Secventul H ⇒ Γ este secvent încheiat dacă:

a. Γ ∩V ⊂ H
b. H ∩V ⊂ Γ
c. H ∪Γ ⊂V
____ 17. Fie secventul H ⇒ Γ ; regula implicatiei stânga este:

H ∪ {β } ⇒ Γ, H ⇒ Γ ∪ {α }
a.
H ∪ {( α → β )} ⇒ Γ
H ∪ {α } ⇒ Γ, H ⇒ Γ ∪ {β }
b.
H ∪ {( α → β )} ⇒ Γ

3
Name: ________________________ ID: A

____ 18. Fie secventul H ⇒ Γ ; regula negatiei dreapta este:

H ⇒ Γ ∪ {α }
a.
H ∪ {(  α )} ⇒ Γ
H ∪ {α } ⇒ Γ
b.
H ⇒ Γ ∪ {(  α )}
____ 19. Fie secventul H ⇒ Γ ; regula disjunctiei dreapta este:

H ⇒ Γ ∪ {α , β }
a.
H ⇒ Γ ∪ {( α ∨ β )}
H ∪ {α } ⇒ Γ, H ∪ {β } ⇒ Γ
b.
H ∪ {( α ∨ β )} ⇒ Γ
____ 20. Fie secventul H ⇒ Γ ; regula implicatiei dreapta este:

H ∪ {α } ⇒ Γ ∪ {β }
a.
H ⇒ Γ ∪ {( α → β )}
H ∪ {α } ⇒ Γ, H ⇒ Γ ∪ {β }
b.
H ∪ {( α → β )} ⇒ Γ
____ 21. După aplicarea regulilor de inferentă formulele rezultate au adâncime:

a. mai mare;
b. mai mică;
c. nemodificată.
____ 22. Un arbore de deductie T este un arbore de demonstratie pentru secventul etichetă a vârfului rădăcină dacă
orice vârf terminal are ca etichetă un secvent:

a. încheiat;
b. axiomă;
c. incheiat sau axiomă
____ 23. Un secvent S se numeste demonstrabil si se notează cu − S , dacă

a. există T un arbore de demonstratie cu S eticheta rădăcinii;


b. există T un arbore de demonstratie cu S eticheta cel putin a unui nod terminal;
c. există T un arbore încheiat cu S eticheta cel putin a unui nod terminal;
d. există T un arbore încheiat cu S eticheta rădăcinii.
____ 24. Enuntul “orice teoremă este tautologie” constituie:

a. teorema deductiei;
b. teorema de consistentă a calculului cu propozitii;
c. teorema de completitudine a calculului cu propozitii

4
Name: ________________________ ID: A

____ 25. Se considera afirmatiile:


A. enuntul “ Th ≠ FORM ”
B. enuntul “ daca α ∈ Th atunci ( α ) ∉T “h

C. enuntul “ pentru orice α ∈ FORM cel mult una dintre formulele α , ( α ) este teoremă”
D. enuntul “ pentru orice α ∈ FORM cel putin una dintre formulele α , ( α ) este teoremă”
Sunt adevarate

a. A+B+C
b. A+B+D
c. B+D+C
____ 26. O multime compatibilă de formule H este un sistem deductiv dacă:

a. Th ⊂ T ( H )
b. T(H) = H
c. T (T ( H ) ) ≠ T ( H )
d. T ( H ) = Th
____ 27. Fie H o multime compatibilă de formule; atunci T(H) este:

a. o multime de formule inclusă în H;


b. un sistem deductiv;
c. o multime validabilă de formule.
____ 28. Fie D un sistem deductiv. Care dintre implicatii este adevărată?

a. D maximal atunci D complet;


b. D complet atunci D maximal;
c. ambele;
d. nici una.
____ 29. Enuntul “orice formulă demonstrabilă a limbajului calculului cu propozitii este tautologie” constituie:

a. teorema Herbrand;
b. teorema de consistentă a calculului cu propozitii;
c. teorema de completitudine a limbajului calculului cu propozitii;
d. teorema Lindenbaum Tarski .
____ 30. Fie H ⊂ FORM , finită. Care dintre următoarele afirmatii este adevărată:

a. H este consistentă dacă nu este compatibilă;


b. H este compatibilă dacă nu este consistentă;
c. H este consistentă dacă si numai dacă este compatibilă;
d. H este fie compatibilă fie consistentă.
____ 31. Fie H ⊂ FORM ; H este finit validabilă dacă:
A. cel putin una din submultiile sale finite este compatibila
B. orice submultime finită a sa este consistentă
C. cel putin una dintre submultimile sale finite este consistentă

a. B
b. A+C
c. A+B

5
Name: ________________________ ID: A

____ 32. Enuntul “multimea de formule H este consistentă dacă si numai dacă este finit validabilă” constituie:

a. teorema de consistentă a calculului cu propozitii;


b. teorema de completitudine a limbajului calculului cu propozitii;
c. teorema de compacitate a limbajului calculului cu propozitii.
____ 33. Teorema de consistentă a sistemului deductiei naturale afirmă că:

a. orice secvent încheiat este secvent valid;


b. orice secvent valid este secvent demonstrabil;
c. orice secvent demonstrabil este secvent valid.
____ 34. Teorema de completitudine a sistemului deductiei naturale afirmă că:

a. orice secvent încheiat este secvent valid;


b. orice secvent valid este secvent demonstrabil;
c. orice secvent demonstrabil este secvent valid.