Sunteți pe pagina 1din 16

Latinitate si Dacism

Studiu de caz
Care este originea poporului şi a limbii române?

Originea latină ce
atrage prin
prestigiul istoric al
Imperiului Roman
şi care compensează
o serie de complexe
de inferioritate faţă
de puterile din jur?

SAU…
Care este originea poporului şi a limbii române?

Originea dacă a
cărei popularitate
se explică prin
misterul unei
civilizaţii prea
puţin cunoscute
dar şi prin
fascinaţia
arhaicului?
Cele doua mituri fondatoare
"Dochia si Traian"
povesteşte despre
formarea poporului
roman: unirea dacilor
cu romanii, Dochia
fiind o frumoasă fată pe
care împăratul roman
voia să o ia de soţie.
Cele doua mituri fondatoare

Mitul
Zburătorului- un
“Cupidon al
dacilor”.
Susţinători al latinităţii
Letopiseţele lui Grigore Ureche, Miron Costin şi Ion Neculce
Susţinători al latinităţii
„Hronicul vechimii a
romano-moldo-
vlahilor” de Dimitrie
Cantemir
“[…] a Dachii
adevarati mostenitori
i-au pus si cu curat
sîngele fiilor sai, pre
Dachia, care mai
denainte varvara iera,
au evghenisit-o.”
Susţinători al latinităţii

Şcoala Ardeleană
care susţinea
latinitatea prin
exagerări, deoarece
nu recunoştea
originile dace ale
românilor
Susţinători ai dacismului
Lucian Blaga prin articolul
„Revolta fondului nostru
nelatin” din
revista”Zamolxe”.
”Avem însă şi un bogat fond
slavo-trac, exuberant şi vital,
care, oricât ne-am împotrivi,
se desprinde uneori din
corola necunoscutului
răsărind puternic in
conştiinte.”
Susţinători ai dacismului
B.P.Hasdeu prin
lucrarea „Perit-au
dacii?” din 1860, în
care punea la îndoială
latinismul românilor şi
linia trasată de Şcoala
Ardeleană, către o
direcţie cu totul nouă:
originea geto-dacă a
poporului român.
Susţinători ai dacismului

Istoricul VASILE
PÂRVAN prin opera
„Getica” – realizată
pe baza studiilor si
descoperirilor
arheologice din acea
vreme
Susţinători ai dacismului
Mihai Eminescu în poezia
„Mememto mori”( „Nu
uita că vei muri”)

“Stau tăcuţi ostaşii Romei, ridicând


fruntea lor lată,
Strălucitele lor coifuri, la
stâncimea detunată, […]
Dintre stânce arcuite în gigantice
portale
Oastea zeilor Daciei în lungi şiruri
au ieşit —”
Susţinători ai dacismului
Mihail Sadoveanu în romanul
„Creanga de aur”
Personajele lui Sadoveanu
sunt tipice pentru construcţia
unui spaţiu arhaizant, a unei
"lumi dincolo de lume":
ţărani, pescari, pădurari,
vânători, haiduci, lotri, morari
etc. Toate aceste personaje se
retrag în faţa ameninţării
civilizaţiei, încearcă să-i
supravieţuiască şi să păstreze
vechile norme de convieţuire.
Concluzie
În formarea poporului
şi limbii române a avut
un rol important limba
latină, dar nu putem
uita aportul adus de
substrat (dacismul).
Bibliografie

http://latinitate.lx.ro/letopisetele.html
http://www.scribd.com
http://ancad33a.blogspot.com/2009/10/studiu-
de-caz-latinitate-si-dacism.html
Manualul de Limba şi literatura română, clasa a
XI-a – Editura Humanitas
Vă mulţumim!
Popa Lavinia
Nemeş Loredana Maria
Andrii Cătălin
Dragoescu Claudiu

 Clasa a XI-a C