Sunteți pe pagina 1din 7

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

CLASA a III-a
MANUAL: EDITURA ARAMIS, 2005
AUTORI: C. MIHĂILESCU, T. PIŢILĂ
CNF. PROGRAMA REVIZUITĂ 2005

SEMESTRUL I

UNITĂŢI DE OBIECTIVE CONŢINUTURI NR. SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII


DE
ÎNVĂŢARE REFERINŢĂ ORE
TOTAL:21
• Prezentarea manualului. Evaluare iniţială 1 I
• „Deşteaptă-te române!”, de A. Mureşeanu 1
• „Şcoala din Ponoare”, după C. Petrescu 3
ŞCOALA 1.1;1.2; • „Amintiri din copilărie”, de I. Creangă 1
1.4;1.5; • „Povestea unei cărţi” 2 II
2.2; 2.3; • Cartea 1
2.4; 2.6;
• Tipuri de litere 1
3.1; 3.2;
• „Povestea cărţii” 1
3.3; 3.5;
4.5. • Comunicarea orală. Componentele comunicării 1
orale
• Comunicarea nonverbală 1 III
• „Domnu’ Trandafir”, de M. Sadoveanu 1
• „Domnu’ Trandafir”, după M. Sadoveanu 3
• Comunicarea prin imagini 1
• Dialogul 1 IV
• „Legenda învăţătorului” 1
• Recapitulare 1
• EVALUARE 1
TOTAL:21
„Puişorii”, după E. Gârleanu 3 V
„Căprioara”, de E. Gârleanu 1
TOAMNA 1.1; 1.2; • Propoziţia. Delimitarea cuvintelor în propoziţie 1
1.3; 1.4; Semnele de punctuaţie. Intonarea propoziţiilor 1
1.5; 2.2; „Ce te legeni…”, de M. Eminescu 2
2.3; 2.4; „Somnoroase păsărele”, de M. Eminescu 1 VI
2.5; 2.6; Cuvântul. Silaba. Despărţirea în silabe 2
3.1; 3.2;
Sunetul şi litera. Vocalele şi consoanele 2
3.3; 3.4;
„Casa păpuşii”, după T. Constantinescu 3 VII
3.5; 3.7;
„Umbrela roşie”, de T. Constantinescu 1
4.1.
Cuvinte cu înţeles asemănător 2
Cuvinte cu înţeles opus 1
Recapitulare – „Toamna în imagini” 1 VIII
EVALUARE 1

TOTAL:19
„Condeiele lui Vodă”, după Boris Crăciun 2
ŢARA 1.1; 1.2; „Scrisoarea III”, de M. Eminescu 1
1.3; 1.5; Aşezarea corectă în pagina caietului 1
2.1; 2.2; Formularea de întrebări şi răspunsuri 1 IX
2.3; 2.4; „Stejarul din Borzeşti”, după E. Camilar 3
2.6; 3.1; „Movila lui Burcel”, de D. Almaş 1
3.2; 3.3; „Ocaua lui Cuza”, după D. Almaş 3 X
3.4; 3.5;
„Patria română”, fragment de G. Coşbuc 1
3.7; 4.1;
„Ţara mea”, de Al. Macedonski 1
4.2; 4.5;
„Ţara mea”, de A. Ciurunga 1
4.6.
„După steag, băieţi!”, după P. D. Popescu 3 XI
Recapitulare 1
EVALUARE 1
TOTAL:17
„Uite, vine Moş Crăciun!”, de O. Cazimir 1 XII
Părţile unei compuneri 1
• Compunere după şir de ilustraţii/ după benzi 1
desenate: „Crăciunul”
TRADIŢII ŞI 1.1; 1.2; • „Pomul de Crăciun”, după I. A. Brătescu- 3
OBICEIURI 1.3; 1.5; Voineşti
2.1; 2.2; • Scrierea corectă a cuvintelor „sa”/”s-au” şi XIII
1
2.3; 2.6; „sau”/”s-au”
3.1; 3.2; • „Colinde, colinde”, de M. Eminescu 1
3.3; 3.4; • Povestirea scrisă a unui fragment – „O seară 1
3.5; 3.7; minunată”, după M. Rohan
4.2; 4.3;
• „Pace”, fragment, de O. Goga 1
4.5; 4.6.
• Povestirea scrisă a unui text de mică întindere – 1
„Dincolo de iarnă”, după S. Kerim
• „În Ajunul Anului Nou”, după F. Neagu 2 XIV
• „Amintiri din copilărie”, fragment, după 2
I. Creangă
•Obiceiuri şi tradiţii de Crăciun şi de Anul Nou de 1
la noi şi din lume
•Recapitulare 1
•EVALUARE 1
TOTAL:17
IARNA 1.1; 1.2; • Scrierea corectă a cuvintelor „nea” şi „ne-a” 1 XV
1.3; 2.1; • „Ninsoarea”, de E. de Amicis 3
2.2; 2.3; • „Ninsoarea”, după E. de Amicis 1
2.5; 2.6; • Scrierea corectă a cuvintelor „neam”şi „ne-am” 1
3.2; 3.3; • „Iarna”, fragment, de N. Labiş 2 XVI
3.6; 4.1; • „Iarna”, de V. Alecsandri 1
4.2; 4.3; • Scrierea corectă a cuvintelor „la”şi „l-a” 1
4.4; 4.6.
• „Stupul lor”, de T. Arghezi 2
• Scrierea corectă a cuvintelor ce conţin „ii”şi „ee” 1 XVII
• Compunerea după un şir de întrebări: „Iarna” 1
• Compunerea după un şir de întrebări: „De vorbă 1
cu un fulg de nea”
• „Colţ Alb”, fragment, după J. London 1
• Recapitulare 1
• EVALUARE 1
SEMESTRUL al II-lea
UNITĂŢI DE OBIECTIVE CONŢINUTURI NR. SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII
DE
ÎNVĂŢARE REFERINŢĂ ORE
SUBSTANTIVUL 1.1; 1.2; TOTAL:11
2.2; 2.3; •Cuvântul – parte de vorbire 2 I
2.4; 2.5; •„Povestea cuvântului” 1
2.6; 3.2; •Substantivul 2
3.3; 3.4; •Felul substantivelor 2 II
3.5; 3.6; •Numărul substantivelor 2
3.7; 4.1; • „Ţupa-ţup”, de I. Străuţ 1
4.3; 4.4.
•Recapitulare 1
•EVALUARE 1

TOTAL:21
•„Vizită”, după I.L.Caragiale 3 III
COPILĂRIA 1.1; 1.2; • „Bubico”, de I. L. Caragiale 1
1.3; 2.1; •Adjectivul 1
2.2; 2.3; •Acordul adjectivului cu substantivul 1
2.5; 2.6; •Scrierea corectă a substantivului şi a adjectivului 1 IV
3.2; 3.3; •„Bunicul”, după B. Ştefănescu – Delavrancea 3
3.5; 3.6; • „Bunica”, de B. Ştefănescu – Delavrancea 1
4.1; 4.2;
•Pronumele. Pronumele personal 1
4.3; 4.4; V
•Persoana şi numărul pronumelui 2
4.5; 4.6.
•„La Medeleni”, fragment, după I. Teodoreanu 3
•Scriem corect „printr-o”, „printr-un” 1
•Pronumele personal de politeţe 1 VI
•Compunere după un plan de idei 1
•Recapitulare 1
•EVALUARE 1

TOTAL:19
•„Legenda ghiocelului” 1
PRIMĂVARA 1.1; 1.2; •„Legenda ghiocelului”, E. Jianu 3 VII
1.3; 1.5; •Numeralul –„Numărătoare”, de T. Constantinescu 2
2.2; 2.3; •Compunere pe baza unor cuvinte de sprijin 2
2.4; 2.5; •„Primăvara”, de V. Alecsandri 2 VIII
2.6; 3.2; • „Rapsodie de primăvară”, de G. Topârceanu 1
3.3; 3.6;
•Verbul 1
3.7; 4.1;
•Persoana şi numărul verbului 2
4.3; 4.4;
•Compunere cu început dat 1 IX
4.5; 4.6.
•Compunere cu sfârşit dat 1
•Felicitarea 1
•Invitaţia 1
•Recapitulare 1
•EVALUARE 1

TOTAL:19
•„În ziua de Paşte”, de E. Farago 2 X
PĂRŢILE 1.1; 1.2; •Cuvântul – parte de propoziţie 2
PRINCIPALE DE 2.2; 2.3; •Reclama 1
PROPOZIŢIE 2.4; 2.5; •Obiceiuri şi tradiţii de Paşte de la noi şi din lume 1
2.6; 3.2; •Articole din reviste pentru copii 1 XI
3.3; 3.4; 3
•Predicatul
3.5; 3.6;
•Subiectul. Subiectul exprimat prin substantiv 2
3.7; 4.1; XII
4.3; 4.4. •Subiectul. Subiectul exprimat prin pronume 2
personal
•Acordul predicatului cu subiectul 1
•Propoziţia simplă. Părţile principale de propoziţie 2
• „Povestea nucii lăudăroase”, de V. Colin 1
•Recapitulare 1 XIII
•EVALUARE 1

TOTAL:21
•„Heidi, fetiţa munţilor”, fragment, după J. Spyri 3
VARA 1.1; 1.3; • „Heidi, fetiţa munţilor”, fragment, de J. Spyri 1
1.5; 2.1; •„Aventurile lui Tom Sawyer”, fragment, după 3 XIV
2.2; 2.3; M. Twain
2.5; 2.6; • „Aventurile lui Tom Sawyer”, fragment, de 1
3.1; 3.2; M. Twain
3.3; 3.6; •„La secere”, după I. Agârbiceanu 3 XV
3.7; 4.1; •„Moromeţii”, fragment, după M. Preda 3
4.2; 4.4; • „Moromeţii”, fragment, de M. Preda 1
4.5; 4.6. •Propoziţia dezvoltată. Părţile secundare de XVI
3
propoziţie
•Cartea poştală 1
• „Vrăjitorul din Oz”, de Lyman Frank Baum 1
•Recapitulare 1
•EVALUARE 1
TOTAL:10
•Textul. Citirea conştientă şi expresivă. Povestirea 1
orală
•Textul. Delimitarea în fragmente. Ideile 1
RECAPITULARE 1.1; 1.3; principale 1
FINALĂ 1.5; 2.1; •Compunerea 1
2.2; 2.3; •EVALUARE 1
2.5; 2.6; •Părţile de vorbire 1
3.1; 3.2;
•Propoziţia. Părţile de propoziţie 1
3.3; 3.6;
•Recapitulare 1
3.7; 4.1;
4.2; 4.4; •EVALUARE 1
4.5; 4.6. •Ameliorare/aprofundare 1
•Recomandări pentru lectura de vacanţă