Sunteți pe pagina 1din 31

| 

 
 |
 
 

 
 
  Autorii ideii minunate de a organiza muzeul au avut în vedere
importanţa în viaţa economico-socială a fierului.

Fierul fiind alaturi de Ioan Iancu de Hunedoara branduriel


 incontestabile ale domeniului Hunedoara pana in vremea
noastra. Se impune să afirmăm aici faptul, străveche vatră de
civilizatie, este clădită pe :
‡ experienţa de milenii a fierarilor de altă dată, care au transmis
din timpuri îndepărtate arta prelucrări fierului
‡ Istoria cetatii marelui cavaler Ioan Iancu de Hunedoara
Homo sapiens a fost confruntat in decursul evolutiei sale pana in
vremurile nostre cu două pasiuni aparent contradictorii:
‡ inepuizabila dorinţă de noutate, de inventică, de proiectare a
viitorului,
‡ interesul pentru trecut, pentru experienţe de viaţă şi cultură
consemnate în evoluatia istoriei.

„   se înscrie cu brio în definiţia de mai sus, fondatorii


organizând acest muzeu din dorinţa arzătoare de-a păstra prin
exponate,machete, documente, fotografii, etc...tradiţia multii
seculară a prelucrării fierului pe aceste meleaguri.
Muzeul Fierului a fost fondat în anul 1974 cu ocazia sărbătoririi a 90
de ani de la punerea în funcţie a primului furnal modern la
Hunedoara. Iniţiativa înfiinţării acestui muzeu a avut-o un un
colectiv de cadre tehnice din societate format din: ing.
COSTACHE TROTUS fost director general, ing. VLADIMIR
DAVID, ing. SEPTIMIU POPA, ec. REMUS CAPTAN, ch.
NICOLAE CHINDLER, the. NORBERT TAUGNER, la care se
adugă un colectiv de lucrători care au făcut prin munca
depusă ca istoria fierului să rămână prin exponate, machete,
fotografii de epocă, etc.
Din anul 1988 şi pana în iulie 29 2004 custdele Muzeului Fierului a
fost dr.ing.Ioan Romulus, care a asigurat pe lângă activităţile
de curăţenie, renovare, ghidajul în muzeu, precum si
promovarea acestui obiectiv în cadrul activităţilor cu tematica
de Cultură Industrială :
‡ Reşiţa 2000 si 2001 Drumul Fierului;
‡ Bucuresti in 2002, Primele acţiuni ale atelerielor de arheologie
industriale organizate la;
‡ Articole de promovarea în perioada 1995-2001 în Steel Times
International, care apare la Londra
 
 
-! 
    " # !
 $%  &'
  ( %  # 
 ! )  *+
 ! 
 ! ) 
% , !
% -  
. / 0.!  
 !  / 
1
  ! !
 
, .
1
, ! -   
 .! 23/ 
   ,
 ) #  /
! ) 
Detalii turn de răcire
-!  

% )  # 


 !'*44
!
 ! 
 # !5 
 !
  
Exponate cu materii prime

4 % 3
4 % 
4 
4  
4 % 


 !
-! !3!3 
!! )
 ! )
Colecţie de fotografii cu Furnalul de
la Govăjdia
  %) # 6%- *
% ) 3 !  
 
Imagini de epocă din Hunedoara
   ) ,# # 
  ! ' "4
% ) 3 !  
 784/9+&
% ) 3 !  
 ! 
'  )  ! 

* - !  ) ! -#  ! !3


 -

" - 
6-  )  M

: -  ) 3 ! ! M

; %  !   ) # ! 

8' %!   -    *'  
 ) <  3 
 = >,- ?
@ . ! !  M

A %  !  #  !  3 ) !3
 ) ! ! 
 
+ --  0

& -- ! - ! ''

*4   !  3  /! 

**  ! !- 


'  )  ! 

*"   


:  -

*: % ! -  ! 

*; %  ! -    


! -
 


B !3  ! 


B3