Sunteți pe pagina 1din 1

Cuprins

Capitolul I. Prezentarea societăţii S.C Schaeffler România S.R.L...............................2

1.1 Denumire, înfiinţare, capital.....................................................................................2


1.2 Descrierea detaliată a activităţii...............................................................................5
1.3 Structura organizatorică a societăţii S.C Schaeffler România S.R.L........................6
1.4 Modul de organizare şi conducere a contabilităţii financiare. Circuitul
documentelor...................................................................................................................7
1.5 Parteneri comerciali................................................................................................10
1.5.1 Experienţa în domeniu/client............................................................................10
1.5.2 Furnizorii principali.........................................................................................12
1.5.3 Structura de personal.......................................................................................13

Capitolul II. Întocmirea documentelor şi a registrelor contabile...............................14

Capitolul III. Monografia contabilă privind principalele operaţiuni economico-


financiare desfăşurate în cursul lunii septembrie la S.C SCHAEFFLER ROMÂNIA
S.R.L..................................................................................................................................16

Bibliografie.......................................................................................................................36

Anexe.................................................................................................................................37

S-ar putea să vă placă și