Sunteți pe pagina 1din 3

Principalele categorii de metode de învăţămînt (E. Macavei, 1997, p.

234-235)

Criteriul istoric • Metode tradiţionale • expunerea


(clasice) • conversaţia
• exerciţiul…

• Metode moderne • problematizarea


(active) • dramatizarea
Criteriul sferei de • Metode generale • expunerea
cuprindere
• demonstrarea

• Metode particulare • analiza gramaticală


• analiza literară
• analiza stilistică
• analiza statistică
Criteriul sarcinii didactice • Metode de
transmitere-asimilare • expunerea
• experimentul
• demonstrarea
• învăţarea prin
descoperire

• Metode de • repetarea
consolidare • exerciţiul
• studiul individual
• fişe individuale de
lucru
• Metode de verificare • chestionarea orală
• chestionarea scrisă
• teste docimologice

• Metode de formare a • explicaţia


priceperilor şi • demonstrarea
deprinderilor • exerciţiul…

Criteriul organizării • metode de învăţare • observaţia


învăţării individuală independentă
• experimentul
• conspectul...
• metode de învăţare în
grup • brainstorming
• sinectica
• Delphi…

Criteriul tipului de învăţare


• metode de învăţare • expunerea
prin recapitulare/ • prelegerea
asimilare • demonstrarea

• problematizarea
• metode de învăţare • studiul de caz
prin descoperire • observaţia
independentă
• experimentul…

• experimentul
• metode de învăţare • observaţia
prin acţiune practică independentă
• lucrarea practică
• lucrarea de
laborator

• metode de învăţare • brainstorming


prin creaţie • sinectica
• Delphi
• Philips…
Criteriul acţiunii didactice • metode de
comunicare şi • explicaţia
asimilare • prelegerea
• demonstrarea…
• metode de
explorare • experimentul
• studiul de caz
• observaţia
independentă
•metode bazate pe
acţiunea practică • experimente proprii
• exerciţiul
Clasificarea metodelor didactice (N. Oprescu, 1995)

I. Metode de comunicare 1. Orală Expozitive-expunerea,


povestirea, explicaţia,
prelegerea
2. Scrisă Lucrul cu manualul şi alte
surse informaţionale
II. Metode de explorare a 1. Explorarea directă a Observaţia,
realităţii obiectelor şi a fenomenelor metoda experimentală,
metoda studiului de caz
2. Explorarea indirectă a Metoda demonstraţiei,
realităţii problematizarea,
modelarea
III. Metode de învăţare 1. Acţiunea efectivă (reală) Exerciţiul,
prin acţiune metoda proiectelor,
lucrări de laborator,
lucrări practice
2. Acţiunea fictivă Jocul de rol.
(simulată)
Clasificarea metodelor interactive în baza proceselor de cogniţie
(adaptată de Gh. Rudic)

• Sarcini algoritmice
• Lucrul cu textul
Metode ce contribuie la • Lucrul cu dicţionarul
dezvoltarea percepţiei • Portofoliul etc.

• Semne de reper
• Conspect de reper
• Literă în ambalaj
• Două culori
Metode ce contribuie la • Cifre şi imagini
dezvoltarea memoriei • Abrevieri
• Metoda mnemonică
• Metoda asociativă etc.

Metode ce contribuie la
• Înscriere spaţială
dezvoltarea / stimularea
• Păianjen
proceselor de cogniţie
• Arbore genealogic
• Analiză
• Sinteză
• Comparaţie
Metode ce contribuie la
• Clasificare
dezvoltarea gîndirii
• Generalizare
• Situaţii de problemă
• Simulări de caz
• Proiect de cercetare etc.

• Brainstorming
• Sinectica
Metode ce contribuie la
stimularea creativităţii • Phillips 66
• Delphi etc.