Sunteți pe pagina 1din 4

Moeller Electric SRL

IRIDE BUSINESS PARK Clãdirea nr 9 Informaþii de produs


Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A
020335 Bucureºti, sector 2

Tel.: + 40-21-243.3832; 243.3942


Fax. + 40-21-243.3860; 243.3861

E-mail: info@moeller.ro;
Protecþie inteligentã, comunicare la distanþã
Internet: http://www.moeller.ro

© 2001 Moeller Electric SRL


Întreruptoare automate de la 630A pânã la 6300 A

Întreruptoare automate IZM

Xtra Combination reprezintã noul univers


al automatizãrilor oferit de firma Moeller.
Aceasta înseamnã un singur furnizor pentru
toate cerinþele dumneavoastrã din domeniul
automatizãrilor în construcþii, în industrie
sau în domeniul sistemelor de distribuþie a
energiei electrice. Moeller furnizeazã un
pachet complet de soluþii sau combinaþii
individuale, în funcþie de particularitãþile
fiecãrui proiect. Totul se îmbinã perfect:
produse standard, PLC, acþionãri, aparaturã
de comandã, vizualizare, comunicare,
software, asistenþã ºi alte servicii
profesionale. Totul susþinut de experienþa de
peste 100 de ani pe care firma Moeller o
are în acest domeniu.
3

Întreruptoare automate IZM:


3 gabarite, curenþi nominali de la 630 A la 6300 A

O gamã completã de Stil compact Diversitate redusã Adaptare simplã a


intreruptoare automate de componentele auxiliare
la 0,16 la 6300 A Dimensiunile compacte ale Accesoriile - standardizate - suplimentare
întreruptoarelor din gama se pot monta pe toate
Prin gamele PKZ, NZM ºi IZM oferã posibilitatea gabaritele, reducând Adaptarea echipamentului la Prezentare generalã a familiei de întreruptoare automate IZM
IZM, Moeller oferã o linie utilizãrii optime a spaþiului de numãrul tipurilor diferite. modificãrile cerinþelor
continuã de întreruptoare montare existent ºi Astfel, se reduce mãrimea instalaþiei implicã utilizarea 1. Întreruptoare automate IZM în aer, 6. Unitate debroºabilã 15. Cadru etanºare uºã
automate care acoperã un economisirea spaþiului alocat stocurilor ºi se simplificã unor componente suplimen- de la 630 A la 6300 A 7. Fisa circuit de comandã 16. Modul de curent nominal (selector
domeniu larg de curenþi no- în tabloul de distribuþie. De logistica. tare ulterior montarii apara- 2. Module externe de expansiune 8. Contacte auxiliare gamã)
minali, de la 0,16A la 6300 A. exemplu, întreruptorul auto- Majoritatea accesoriilor tului de bazã în tablou. 3. Modul de comunicare pentru 9. Dispozitiv acþionare cu motor 17. Buton pentru oprire de urgenþã
Acestea sunt produse în mat IZM pentru un curent gamei IZM sunt identice, Aceastã adaptare se poate PROFIBUS 10. Contor cicluri de funcþionare 18. Declanºatoare de deschidere,
patru clase diferite de nominal de pânã la 1600 A indiferent de curentul realiza simplu, deoarece 4. Contact indicator poziþionare, 11. Unitãþi declanºatoare electronice declanºatoare de minimã tensiune
capacitãþi de rupere poate fi montat într-un tablou nominal. marea majoritate a modul pentru unitãþile detaºabile 12. Dispozitiv parametrizare
mergând pânã la 150 kA, de distribuþie cu o lãþime de accesoriilor se pot monta ºi 5. Elemente de conexiune principale: 13. Modul de protecþie defecte de
oferind soluþia sigurã ºi în 400 mm. ulterior, în partea frontalã a conexiune frontalã, cu flanºã, împãmântare
acelaºi timp economicã Iar pentru cele din gabaritul aparatului, fãrã necesitatea orizontalã sau verticalã 14. Afiºaj LCD cu 4 linii
pentru toate cerinþele, de la 3 pentru curent nominal de demontãrii lui.
aplicaþiile cu cerinþe standard 6300 A, un tablou cu lãþime
la sistemele complexe cu de 800 mm este suficientã.
performanþe înalte.
Comunicare Domenii de aplicaþie

Comunicarea deschide noi posibilitãþi Ethernet/


Intranet/
Internet

Nivel de comandã

Prin capacitatea lor de comunicare, întreruptoarele automate IZM deschid


noi posibilitãþi pentru distribuþia energiei electrice ºi automatizare. Acestea
înregistreazã toate datele importante pentru funcþionare, le pot afiºa local ºi
le pot transmite cãtre nivelele superioare. Nivel magistralã de câmp

Astfel, transparenþa sistemului este îmbunãtãþitã ºi se reduc timpii de reacþie Module externe de expansiune

la stãrile critice cum ar fi suprasarcina, dezechilibrul de faze sau Module de interfaþã

întreruperea unei faze. Intervenþia rapidã într-un proces poate evita de


exemplu întreruperi ale fabricaþiei, iar operaþiunile de întreþinere preventive Data Management Interface Acces local prin
(DMI) intermediul computerului
pot fi planificate. Acest lucru îmbunãtãþeºte disponibilitatea sistemelor ºi a Dispozitiv
parametrizare
maºinilor ºi evitã timpii costisitori de întrerupere a producþiei.
Magistralã de sistem internã

Interfaþa de comunicaþii Magistralã de sistem Module de expansiune Dispozitiv de


internã pentru magistrala de parametrizare
Întreruptoarele automate sistem internã
IZM sunt conectate prin Magistrala de sistem internã O altã particularitate
intermediul modulelor de este o facilitate standard a Module suplimentare externe remarcabilã a gamei de
comunicaþii la o magistralã întreruptoarelor automate pot fi conectate suplimentar întreruptoare automate de
exterioarã, de exemplu IZM cu declanºatoare printr-un numãr minim de circuit IZM este dispozitivul
PROFIBUS. La locul de universale ºi digitale. legãturi necesare. Sunt de parametrizare cu server
amplasare al aparatului, în Aceasta uneºte toate disponibile module digitale de Web integrat. Dispozitivul,
vecinãtatea sistemului, poate modulele inteligente aferente de intrare, module digitale ºi conectat la circuitele elec- Dispozitiv
fi conectat un PC/Laptop întreruptorului automat. analogice de ieºire, precum tronice de comandã ale IZM parametrizare
pentru accesarea tuturor Informaþiile provenite de la ºi alte module care oferã prin intermediul unui cablu,
datelor actualizate. modulele inteligente pot fi selectivitate temporizatã permite computerelor
apoi transmise cãtre între întreruptoarele echipate cu browser pentru
PROFIBUS prin intermediul automate IZM printr-un Internet sã devinã interfaþã
interfeþei de comunicaþie. foarte scurt timp de de funcþionare. Întreruptorul
întârziere. poate apoi fi parametrizat ºi
pus în funcþiune prin interme-
diul computerului, iar starea
de funcþionare ºi valorile
mãsurate monitorizate de
cãtre IZM pot fi afiºate pe
ecran. - Toate acestea fãrã Întreruptoare automate NZM: Întreruptoare automate IZM:
necesitatea unui soft 4 gabarite, curent nominal de la 25A la 1600 A 3 gabarite, curenþi nominali de la 630 A ºi 6300 A
suplimentar.
7

IZM… 1- IZM… 2- IZM… 3-


Unitãþi declanºatoare electronice
Capacitate de rupere
Opþiuni pentru unitãþi de control
în scurtcircuit – Nu constituie o opþiune, l Standard, ¡ Opþional

ICU=ICS la 440 V

50 kA

IZM..-A.. IZM..-V.. IZM..-U.. IZM..-D..


55 kA
Funcþii de protecþie standard

Protecþie la suprasarcinã Ir
65 kA
– – Timp de întârziere pentru depasirea vârfurilor de curent tr
– Protecþie temporizata la scurtcircuit Isd
80 kA Protecþie la scurtcircuit instantanee Ii

Funcþii de protecþie opþionale

– Protecþia conductorului neutru


100 kA
– Protecþia împãmântãrii

Funcþii suplimentare
150 kA – – Memorie termicã
Domeniu, în A 250-1600 250-3200 1250-6300 – – Monitorizarea sarcinii

Numãr de poli 3/4 3/4 3/4 – – Protecþie la scurtcircuit, comutabilã dupa I2t

Tensiune nominalã, în V 690 690 690 – Protecþia conductorului N, comutabilã


Numãr de manevre, max 20000 15000 10000 – – Funcþii de mãsurare
Gradul protecþie cu Alocarea parametrilor ºi afiºajul vizual
fãrã apãrãtoare IP 55/IP 20 IP 55/IP 20 IP 55/IP 20
Dimensiuni, 3-/4- poli Lãþime 320/410 460/590 705/915 – – – Parametrizarea de la distanþã a funcþiilor de protecþie standard

în mm Înãlþime 434 434 434 – – Parametrizarea de la distanþã a funcþiilor de protecþie suplimentare

Adâncime 291 291 291 – – – Afiºaj LCD, alfanumeric


– – – Afiºaj LCD, grafic
Nivelele de capacitate de rupere pentru întreruptoarele automate IZM
Comunicare

Gama de curenþi nominali 630 A - Dimensiuni uniforme Terminale – – Magistralã de sistem internã
6300 A – – Comunicare via PROFIBUS sau Ethernet
IZM prezintã o înãlþime ºi o Întreruptoarele automate IZM de
Noile întreruptoare automate in aer adâncime de gabarit uniforme de-a pânã la 5000 A sunt echipate
IZM, gabaritele 2 ºi 3, acoperã lungul întregului domeniu de curenþi. standard cu conexiuni orizontale, iar
complet gama precedentã între 800 Doar lãþimea variazã în funcþie de IZM de 6300 A cu conexiuni verticale.
ºi 6300 A. Prin gabaritul 1, se extinde
în jos gama nominalã pânã la 630 A.
numãrul de poli ºi gabarit. Sunt disponibile urmãtoarele opþiuni
pentru terminale: conexiuni verticale,
IZM este echipat standard cu unitãþi declanºatoare electronice controlate cu
Prin schimbarea unui selector-fisã de
curent nominal, curentul nominal al
conexiuni accesibile frontal ºi
conexiuni cu flanºã.
microprocesor. Acolo unde este necesar, gama nominalã de curenþi 630 A -
unui intreruptor poate fi coborat pana
la 250 A. ªi aceasta cu mentinerea 6300 A poate fi extinsã între 250 A - 6300 A prin intermediul unei fiºe de
gamei de reglaje între 0,4 ºi 1 x In.
adaptare. Aceastã particularitate oferã o adaptare flexibilã ºi precisã la
cerinþele de putere ale sistemului. Existã posibilitatea de alegere dintre patru
tipuri diferite de unitãþi declanºatoare, care oferã o protecþie optimã pentru
sistemul dumneavoastrã, de la protecþia directã a sistemului cu deconectare
pentru suprasarcinã ºi scurtcircuit la întreruptoarele digitale cu afiºaj grafic
ºi opþiunea de realizare de reþele cu selecþie temporizatã.