P. 1
Studiu de Cultura Traditional A

Studiu de Cultura Traditional A

|Views: 1,564|Likes:
Published by Mariana Stefan

More info:

Published by: Mariana Stefan on Nov 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

VIORICA BARBU IURAŞCU

STUDIU DE CULTURĂ TRADI IONALĂ ROMÂNEASCĂ Privire analitică asupra zonelor etnofolclorice

© Editura Funda iei România de Mâine, 2008 Editură acreditată de Ministerul Educa iei, Cercetării şi Tineretului prin Consiliul Na ional al Cercetării Ştiin ifice din Învă ământul Superior

Descrierea CIP a Bibliotecii Na ionale a României BARBU IURAŞCU, VIORICA Studiu de cultură tradi ională românească: privire analitică asupra zonelor etnofolclorice/ Viorica Barbu Iuraşcu. – Bucureşti: Editura Funda iei România de Mâine, 2008. ISBN 978-973-725-952-3 398(498)(075.8)

Reproducerea integrală sau fragmentară, prin orice formă şi prin orice mijloace tehnice, este strict interzisă şi se pedepseşte conform legii. Răspunderea pentru con inutul şi originalitatea textului revine exclusiv autorului/autorilor.

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE MUZICĂ

VIORICA BARBU IURAŞCU

STUDIU DE CULTURĂ TRADI IONALĂ ROMÂNEASCĂ
Privire analitică asupra zonelor etnofolclorice

EDITURA FUNDA IEI ROMÂNIA DE MÂINE Bucureşti, 2008

MOLDOVA .......………………………… Zona etnografică MOLDOVA . TRANSILVANIA ........... OCUPA II ARHAICE ..............……………………………………………… 11 11 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 2............…………………… Zona etnografică BANAT ..……………………………………………….……………………… Zona etnografică OLTENIA ..... descriere) …….....………………………...…………………………………………..... BANAT .......... MUNTENIA .. PRIVIRE ANALITICĂ ASUPRA ZONELOR ETNOFOLCLORICE ……………………………………………… A..... OLTENIA ....................…………………… 17 18 20 21 24 ..... Zona etnografică TRANSILVANIA ..............………………………………………….... Zona etnografică TRANSILVANIA ..................... B..... Zona etnografică DOBROGEA ..……………………………………………….............. Zona etnografică MUNTENIA ...........................………………………… Zona etnografică MOLDOVA ...………………………….………………………….. REPARTIZAREA PE ZONE ETNOGEOGRAFICE A TERITORIULUI ROMÂNESC …………………………………..………………………………… CAPITOLUL II TRADI II ŞI OBICEIURI (scurt istoric......... CONDI II NATURALE – limitele naturale ale zonelor etnografice reprezentative ale teritoriului românesc .……………… Zona etnografică MUNTENIA ......................……………………… Zona etnografică OLTENIA ........………………………….. clasificare...........……………………………………………….... 3...CUPRINS Cuvânt-înainte ………………………………………………………… CAPITOLUL I 9 1........... DOBROGEA ................... DEFINIREA CONCEPTELOR ……………………………………............................................

..………………………….... CAPITOLUL IV 33 36 37 38 39 41 42 42 42 43 45 47 49 50 JOCUL (DANSUL TRADI IONAL) SPECIFIC ZONELOR ETNOGRAFICE (categorii de dans.... caracteristici zonale) .......………………………… Zona etnografică MOLDOVA ..........................………………………….......................................... Zona etnografică TRANSILVANIA ...... Zona etnografică DOBROGEA ........ Zona etnografică DOBROGEA .…………………… Zona etnografică BANAT .. Zona etnografică MUNTENIA ............ 62 63 64 65 66 .....…………………………......... CAPITOLUL V 51 52 53 55 56 58 59 PORTUL TRADI IONAL (scurt istoric..............…………………………........……………………… Zona etnografică OLTENIA ............………… Zona etnografică MUNTENIA ......………........................…………………………........…………………… Zona etnografică BANAT ......………………………............…………………………. caracteristici zonale) ............................................ CAPITOLUL III 30 32 1...……………………… Zona etnografică OLTENIA ....... Zona etnografică MUNTENIA ... Zona etnografică DOBROGEA .................……………. Zona etnografică TRANSILVANIA ...……………………… Zona etnografică OLTENIA ……………………………………...........................…………………………....…………………… Zona etnografică BANAT .................………………………… Subzona etnografică OLTENIA DE SUD .............. 2.........………………………… Zona etnografică MOLDOVA .....……………………….………………………... Zona etnografică MOLDOVA .... Zona etnografică MOLDOVA ...... Zona etnografică TRANSILVANIA .................………………………….. caracteristici zonale) .............. Zona etnografică DOBROGEA .........……………………… Zona etnografică OLTENIA ........………………………..........Zona etnografică BANAT ....... CÂNTECUL (scurt istoric... INSTRUMENTE SPECIFICE ZONELOR ETNOGRAFICE (scurt istoric.......... Zona etnografică MUNTENIA ...…………………………. descriere) .........

......……......……………………… Zona etnografică OLTENIA ........... Zona etnografică TRANSILVANIA .…………………………… ANEXE 78 79 81 83 85 87 88 89 Anexa 1 – CÂNTECUL ......Zona etnografică TRANSILVANIA .........…………………………........................ 177 .......………………………...... Zona etnografică DOBROGEA .................………........….... 95 Anexa 2 – INSTRUMENTE POPULARE ................ 123 Anexa 4 – ARHITECTURĂ POPULARĂ ..…............…………………… Zona etnografică BANAT ........…………………… Zona etnografică BANAT ..........….......…………………………..........……………………….......………………..... Zona etnografică MUNTENIA ................…........………………………… Zona etnografică MOLDOVA . Zona etnografică DOBROGEA .........……....... CAPITOLUL VI 66 73 76 ARHITECTURA POPULARĂ (RURALĂ) – elemente de arhitectură.... 115 Anexa 3 – PORT POPULAR .….........……………….......... clasificare şi tipuri de case (exemplificări zonale) .............. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ ........…………………………..

Cultura tradi ională românească se conturează ca entitate unică în multitudinea de culturi na ionale în context interna ional. Această cultură tradi ională reprezintă emana ia esen ei spiritualită ii sufletului românesc. portul şi arhitectura specifice satului românesc genera iilor viitoare. care se transmit din genera ie în genera ie. deschis în fa a celor ce doresc să-i simtă pulsul. a reuşit să-şi definească. În sfera ei de cercetare. care se statornicesc în cadrul unor grupuri sociale. cântecul. rămânând veşnic valabile. etnomuzicologie şi etnocoreologie. etnografie. să conserve şi să transmită tradi iile. jocul şi portul. de-a lungul istoriei. Aşa cum orice prunc. De-a lungul evolu iei istorice. obiceiuri. cu origini străvechi pe aceste meleaguri. Sursa noastră de studiu o reprezintă ansamblul de datini. obiceiurile. dar şi cântecul. să păstreze. Desluşirea acestor termeni ne face să stăpânim mult mai bine tărâmul valorilor materiale şi spirituale ale acestui neam. păstrându-i însă neştirbită valoarea documentară. nici această cultură tradi ională nu-şi poate pierde identitatea şi nici valoarea de document a informa iilor transmise de la o genera ie la alta. credin e. capătă o identitate şi dobândeşte o informa ie genetică de care nu se poate detaşa niciodată. dansul.CUVÂNT-ÎNAINTE Cultura tradi ională reprezintă ansamblul manifestărilor culturale care se dezvoltă la nivelul satului şi care alcătuiesc crea ia folclorică de inspira ie polivalentă care promovează diferen ierea şi specificitatea zonală. prin fenomenul naşterii. se regăsesc discipline precum: etnologie. . să-i desluşească şi să-i aprofundeze tainele cu vechime milenară pentru a-şi putea contura o imagine reală despre ceea ce reprezintă el ca na iune. acest neam.

.

REPARTIZAREA PE ZONE ETNOGRAFICE A TERITORIULUI ROMÂNESC TRANSILVANIA N – zona etnografică carpatică – Satu Mare – MM – ara Oaşului. Valea Târnavelor. ara Oltului ( ara Făgăraşului). V – zona Câmpia Vestică – zona Arad – Crişana ( ara Crişurilor) şi subzona Câmpia Aradului – Bihor – Crişana . N-V – zona etnografică Câmpia Transilvaniei – Cluj (dealurile) – Sălaj – Codrul Sălajului. Câmpia Sătmarului – Maramureşul istoric – ara Lăpuşului şi a Chiuarului N-E – zona etnografică carpatică – Năsăud ( inutul Năsăudului) – cuprinde satele din bazinul Bistri ei ardelene. Silvaniei şi Someşana CENTRU – zona etnografică Câmpia Transilvaniei – Alba – Mureş – zona de munte – zona Mureşul Superior.CAPITOLUL I 1. zona Valea Gurghiului – Podişul Târnavelor (subzona Podgoria Alba Iulia) S-E – zona etnografică carpatică – Covasna – zona ara Bârsei şi zona Odorhei – Harghita – zona ara Ha egului S-V – zona etnografică carpatică – zona Pădureni – subzona Hunedoara – Sibiu – Mărginime (cu subzona Orăştie – vest).

Călăraşi.BANAT N-V – zona Câmpia Vestică – Făget. Giurgiu (între Ialomi a şi Dunăre) – zona Argeş – Muscel . Severin. Caransebeş. Sânicolaul Mare. Câmpia Bahni ei. Clisura Dunării – zona Gorj – zona Vâlcea – zona ara Loviştei S – zona Câmpia Dunării – zona Olt – Romana i – zona Dolj MUNTENIA N-E – zona etnografică carpatică – zona Buzău – zona Prahova N-V – zona etnografică carpatică – zona Dâmbovi a – zona Argeş – zona Muscel S – zona Câmpia Română – zona Teleorman şi zona Vlaşca – zona Câmpia Dunării – Ialomi a (Bărăgan). Timişoara (Câmpie) S-E – zona etnografică carpatică – Caraş Severin – subzona Podişul Lipovei. Almăjului. Reşi a. Por ile de Fier OLTENIA N – zona etnografică carpatică şi subcarpatică – zona Mehedin i – Plaiul Cloşani. Buziaş-Silagi.

Valea Zabalei – zona etnografică carpatică – Bacău (Mun ii Tarcăului şi Valea Siretului). Valea Siretului – podgoriile – depresiunea interdeluroasă – Valea Suşi ei. – zona Iaşi (Depresiunea Jijiei sau Câmpia Moldovei şi subzona Cotnariului) N-V – zona etnografică carpatică – zona Suceava – zona Câmpulung Moldovenesc (satele din Obcinile bucovinene. Vaslui S-V – zona etnografică carpatică – Vrancea – de deal – Colinele Tutovei. Valea Rămnicului – depresionară centrală – Putna. Neam DOBROGEA – Zona etnografică nord dunăreană – zona Tulcea (subzona Deltei) – Zona etnografică sud dunăreană – zona Constan a (subzona litoralului) .MOLDOVA N-E – zona Botoşani. ara Dornelor) – zona Gura Humorului – zona Vatra Dornei – zona Fălticeni – zona Rădău i (Bucovina) – zona Siret – zona Solca S-E – zona Câmpia Brăilei – Brăila – zona Câmpia Dunării – Gala i. Valea Zeletinului.

obiceiuri. Brăiloiu.2. credin e. Etnocoreologie – disciplina ce se ocupă de studiul descrierii şi func ionalită ii jocului popular. şi (sau) culturile muzicale de tip arhaic. al cugetărilor asupra viziunilor globale a crea iei populare. supersti ii. Etnomuzicologie – o ramură a muzicologiei care studiază şi cercetează culturile muzicale ale popoarelor sau activitatea muzicală a unei comunită i etnice. Termenul a fost propus de etnomuzicologul olandez Jaap Kunst şi s-a impus începând cu anul 1950. ridicându-se la nivelul abstrac iilor teoretice. . tradi ii. fiind imediat acceptat şi de şcoala românească fondată de C. dinamicii şi func iunii formelor istorice de civiliza ie şi cultură. alături de folcloristică şi de ştiin a artei populare (nu este ştiin ă aparte fa ă de etnologie). Etnografie – ştiin a care observă. magie. analizează. Consideră muzica un fapt social cu rădăcini adânci în organizarea vie ii materiale a formelor de cultură populară. descrie şi clasi-fică particularită ile modului de via ă şi ale formei de civiliza ie a unei comunită i etnice. Etnocoregrafie – disciplina coregrafică ce studiază activitatea ludică (jocul şi dansul) a unei comunită i etnice (descoperirea surselor). DEFINIREA CONCEPTELOR Etnologie – ştiin a ce se ocupă cu studiul genezei. mitologie etc. din perioada primitivă până în prezent şi cu prospec iunea formelor de civiliza ie şi cultură în viitor. men inându-se la nivelul concret de cunoaştere a realită ii social-istorice. Constituie prima treaptă de cercetare a fenomenelor şi faptelor materiale ale unei comunită i. structurii.

CONDI II NATURALE – limitele naturale ale zonelor etnografice reprezentative ale teritoriului românesc Zona etnografică MUNTENIA N – ara Făgăraşului. Zona etnografică OLTENIA N – zona etnografică Transilvania de sud. Olt. N-V – zona etnografică Banat.3. S – malul Dunării. Zona etnografică MOLDOVA N – Ucraina. Tîrgu Mureş. Constan a. Covasna. E – zona etnografică Dobrogea – Tulcea. PRIVIRE ANALITICĂ ASUPRA ZONELOR ETNOFOLCLORICE A. NV – zona Bistri a Năsăud. V – zona etnografică Oltenia – Vâlcea. S-SV – malul Dunării. NE-SE – Republica Moldova. S – zona etnografică Muntenia şi zona etnografică Dobrogea. Harghita SV – zona etnografică Muntenia şi zona etnografică carpatică Covasna Zona etnografică TRANSILVANIA N – Ucraina NE – Zona etnografică Moldova SE – Zona etnografică Muntenia S – Zona etnografică Oltenia SV – Zona etnografică Banat V – Ungaria . NE-SE – zona etnografică Muntenia. zona etnografică Vrancea.

S-E – Malul Marii Negre S – Bulgaria S-V – Zona etnografică Muntenia – delimitare făcută de unul din bra ele Dunării (Dunărea veche) B. – agricultura. – meşteşugurile.Zona etnografică BANAT N-NE – Zona etnografică Transilvania E – Zona etnografică Oltenia S – Malul Dunării NE. – pescuitul. . pomicultura. calul. vânătoarea. – creşterea animalelor – păstoritul. SE – Iugoslavia Zona etnografică DOBROGEA N – Malul Dunării – Republica Moldova N-E. – mijloacele de transport – sania. OCUPA II ARHAICE – culesul din natură. albinăritul.

Tradi ionalism – ataşament exagerat fa ă de tradi ie. deoarece originea lor o regăsim undeva. Este expresia limpede ce semnifică periodicitatea unui comportament colectiv. cu evidentă tendin ă de supraevaluare a elementelor tradi iei. ceremonii şi ritualuri. În anul 2003. Obicei – nu este altceva decât o deprindere consacrată. de această specie – obicei – este Romulus Vuia care. dar şi a modului de instruire. via a folclorică tradi ională. în mod deosebit. Institutul de Etnografie şi Folclor editează însă o serie de . în vremuri străvechi. obiceiuri. care se statornicesc în cadrul unor grupuri sociale şi care se transmit din genera ie în genera ie. obiceiuri legate de via a casnică şi obiceiuri legate de momentele importante din via a omului (naştere. credin e. sunt manifestări păstoreşti – mari spectacole. Pentru a le putea aprofunda urmând o latură ştiin ifică trebuie să definim clar terminologia pe care o uzităm. nuntă. a rela iilor interumane. fa ă de al i autori. expusă astfel: credin e şi supersti ii. datină. a raportului acestuia cu via a socială. de acceptare comunitară a acestuia. proprie spiritului conservator. departe. El elaborează. Una din personalită ile ce s-au preocupat. Obiceiurile sunt manifestări spirituale inedite şi originale ale acestui popor şi nu sunt aceleaşi pe întreg cuprinsul ării. în calitate de profesor. clasificare. a abordat cu rol prioritar această specie în clasificarea culturii spirituale a poporului român în cadrul lec iei de deschidere a cursului de Etnografie şi folclor din anul 1926. comună unui popor sau unei comunită i omeneşti. dar dincolo de aceasta înglobează acele în elesuri profunde asupra rela iilor omului cu natura. Tradi ie – reprezintă ansamblul de datini. cel mai bine. obiceiuri. înmormântare). rânduială. un alt tip de clasificare. tradi ie. descriere) Pentru cei ce le privesc din afară. Le putem încadra ca păr i care păstrează.CAPITOLUL II TRADI II ŞI OBICEIURI (scurt istoric.

În ceea ce priveşte desfăşurarea. structurate astfel: partea I – Ciclul Familial (naşterea. Paparuda. Vasilca (ritual. Moş Ajunul se desfăşoară în noaptea de 23 spre 24 decembrie şi în diminea a zilei de 24 decembrie. unde strigă sau cântă urarea tradi ională. Cuprinde categorii diferite de vârstă. joc). în special simbolicii colaci împleti i în formă de 8. tineret şi copii. Se colindă în cete de băie i sau mixte. Moş Ajunul. nunta.a.volume. • obiceiuri de Rusalii: – Căluşul (rit ceremonial). Iordănitul (Boboteaza). îşi încep colindatul. Pluguşor (obicei urări). mai rar numai grupuri de fete.. odată cu venirea serii. Sorcova (obiceiuri. grupa mică o întâlnim în aproape toate zonele ării la nivelul întregii colectivită i şi cuprinde de la 50-60 până la 100 de copii. urări). joc). Zona etnografică MUNTENIA • repertoriul ceremonial de iarnă: – Colind. Colindele au loc ca perioadă de desfăşurare între 23 decembrie şi 7 ianuarie. sărbători şi obiceiuri în calendarul agropastoral). Cântec de Stea. Ceata de colindători se opreşte în fa a por ii. În cadrul acestui studiu vom analiza ciclul calendaristic. Bună diminea a. colinde. numi i „colindi e sau colinde i”. sărbători şi obiceiuri cu dată mobilă. intitulate Sărbători şi obiceiuri. Numărul membrilor cetei variază astfel: grupa vârstei 3-4 până la 6-7 ani cuprinde de la 2 până la 5 copii. • obiceiuri agrare: – Lazărul. Focurile lui Sâmedru. Colindul cu măşti (ritual. Sunt obiceiuri pre-creştine cu caracter laic adaptate sau chiar suprapuse sărbătorilor religioase. partea a II-a – Ciclul Calendaristic (sărbători şi obiceiuri cu dată fixă. Fiecare dintre aceştia poartă o trăistu ă în care pune darurile pe care le primeşte. în curtea gospodarului sau la fereastra acestuia. • obiceiuri de Lăsatul Secului: – Strigarea peste sat (Aure-Maure). Gurbanul (Arezanul – 2 februarie) ş. înmormântarea). Ajunul. „bolinde i” sau . Drăgaica. Cucii. grupa de vârstă 6-7 până la 14-15 ani cuprinde între 4 şi 12 copii. copiii se adună la o casă unde repetă repertoriul de colinde şi de unde. Scaloianul.

important este să se respecte criteriul de bază al alegerii – puritatea. sunt înso ite de lumânări de ceară. trec pe la fiecare gospodărie. în special femeile însărcinate. oprindu-se în ogradă unde cântă versurile invocatoare ale ploii. Paparuda. tocmai datorită existen ei nenumăratelor elemente arhaice. de exemplu: Păpăluga (Muntenia). Din punct de vedere al desfăşurării. Obiceiul are două componente. În func ie de zonă. gazda cinsteşte pe cei prezen i cu produse care ulterior se împart între cei ce au participat la ritual. îl aprind şi lovesc cu un bă tăciunii pentru a se ridica scântei. Alături de aceştia mai pot primi dulciuri care. Acest obicei se presupune a avea o vechime preistorică. Papalugără (Transilvania). aceea de manifestare a cultului mor ilor. scandându-se aceleaşi versuri invocatoare ale ploii. prin spectaculozitate. Pepernie (Banat). Obiceiul are ca nucleu feti a mascată. în perioada 25-26 octombrie. nu rivalizează decât cu noaptea de Revelion. În Muntenia apuseană nu se merge la fiecare casă în parte. pe drum sau prin cur i. la baza căruia stă magia prin analogie. însă sub alte terminologii. Flăcăii fac focul din bradul cel mai falnic peste care aruncă nelipsita roată de cauciuc şi. Gazda iese în fa a colindătorilor cu găleata plină cu apă şi udă Paparuda (în trecut. nevinovă ia. pot fi costumate două sau chiar mai multe feti e. pentru această udare era folosit laptele şi arareori zahărul). cu crăcu e de salcie (verdea ă) şi care este udată în permanen ă în timpul ceremonialului. Focurile lui Sâmedru se organizează în satele din nordul Munteniei. îmbrăcată foarte sumar. respectiv zonele Argeş şi Dâmbovi a. În final. împreună cu ceilal i înso itori (actan i).„bobârnac”. Este un ceremonial nocturn care. Paparuda – obicei pentru provocarea ploilor în anotimpurile secetoase întâlnit şi în cadrul altor zone etnografice. . ci se udă cei întâlni i în cale. procedând întocmai grupei copiilor. timp în care aceasta dansează pe paşi sări i în ritmul melodiei şi a bătăilor din palme. pe alocuri. moment în care sar peste foc şi colindă prin sat. şi ca practică de fertilitate agrară. men ionăm următoarele: se organizează în preajma unui rug (foc imens) aprins de tineri într-un loc înalt alt satului (munte. Copiii fac grămezile pentru foc. sar peste foc însă împreună cu fetele şi uneori chiar cu to i cei prezen i. deal. Păpărugă. colină) unde se adună oameni de toate vârstele din întreaga comunitate şi unde fiecare categorie de vârstă are un rol bine definit.

Adunatul gunoaielor. Aratul. Pluguşorul se porneşte. Armindeni. Cu buhaiul.. . regăsindu-se în refrenul cântecului propriu-zis. Hăulitul. George Breazul (1934) spunea de hăulit că „este un străvechi obicei de primăvară şi cunoaşte mai multe denumiri: Hăulitul. Florii. Rusalii – Ramura verde. primele spice duse de la câmp în ogradă (gospodărie) şi puse la loc de cinste. La Sf. • La Sf. Caloianul – Sulul. Andrei. • obiceiuri de Rusalii: Căluşul (rit ceremonial). ca simbol solar şi simbol al abunden ei. Vasile. Irodul (de la Crăciun la Bobotează). Plugarul. Gheorghe. Paparuda. – Jocurile cu măşti – Capra. Homanul. Sorcova. Cu semănatul. Ăulitul. Lăsatul Secului. Se practică mai mult în mediul pastoral. Paşte. Jianul (Anul Nou). Toader. Semănatul.Zona etnografică OLTENIA • repertoriul ceremonial de iarnă: – Crăciunul – Colindatul. – Obiceiuri la pornirea plugului – Scoaterea plugului din gospodărie. – Anul Nou – Pluguşorul. Cântec de Stea ş. Ion.a.. Crăciun. Agugulit etc. Sf. cu flori de câmp. Cu Moş Ajunul. • obiceiuri de Lăsatul Secului. Scormonitul în foc. Sf. cânt şi hăulitul propriu-zis”. ca un semn de mândrie. Toconelele. – Obiceiuri de recoltare – Primele spice – primul snop lăsat pe câmp o zi întreagă pentru alungărea răului (secerătoarele se leagă peste mijloc pentru îndepărtarea durerii). Cu plugul. Ioan). Paşte – Focurile de peste an. se situează la limita dintre vorbire şi muzică. Cununa ( ara Oltului) este împletită din grâu. • obiceiuri de primăvară: Hăulitul. Sf. Înăl are. Aulit. • obiceiuri agrare: – Cu grapa. Muma Ploii. Este definit de o emisie vocală ce constă în alternan a repetată a registrului de piept cu cel de cap (emisie specific oltenească – întâlnită sub denumirea de sunet sughi at). – Sânzienele – 24 iunie. Urâ ii (Sf.

fac o fiertură din acestea cu care. şi anume jocurile cu măşti. – Jocurile cu măşti şi travestirile de tot felul: Ursul. Întâlnim aici în func ie de subzonele etnografice .Homanul – obicei practicat de Sf. – Teatru popular cu tematică haiducească – Banda. treieratul şi sfârşind cu măcinatul”. prin ceea ce este caracteristic acestei zone. Gruia lui Novac. Capra. fetele se spală pe cap în speran a şi credin a că părul lor va creşte foarte bogat. ulterior. Banta lui Groza. Toader. loc în care fetele pun pâine şi sare interpretând totodată cântecul ritualului. seceratul. urmând cu semănatul. Uratul cu Pluguşorul – un fenomen folclorico-etnografic complex. fiind ini ial considerat mai mult decât „epopeea muncii câmpeneşti. iar celălalt. iar la întoarcerea în sat. fiind recunoscută atât pe plan na ional. Plugul mare şi Plugul flăcăilor. După acest moment. Jienii ş. – Piese şi scenarii ărăneşti – Arnău ii. în care invoca ia se desfăşoară pe durate mari. Căderea Plevnei. Plugul. Anul nou şi Anul vechi. Codrenii. Uretul de noapte. repertoriul ceremonial de iarnă – de Anul Nou – cunoaşte cea mai mare varietate şi bogă ie în raport cu celelalte zone etnografice. culeg un număr însemnat de plante. Haiducii. Nunta ărănească (apare ca un spectacol ărănesc în cadrul acestor manifestări aşa cum amintea Theodor Burada încă de la 1885). Zona etnografică MOLDOVA Aici. Cerbul. Piesa lui Halim. Se sapă la rădăcina primei plante întâlnite. Banda haiducilor. Buhai (Dobele). – Jocul păpuşilor. Babele. • repertoriul ceremonial de iarnă: – cu dată fixă: Pluguşorul – Pluguşorul mic. Bantă Jienii. ce cunoaşte două tipuri rituale. Drăgaica (înainte vreme – dispărut până la sfârşitul secolului al XIX-lea). cât şi interna ional. Nunta. • obiceiuri agrare: – Caloianul (obicei agrar de fertilitate). Participă grupuri mixte de fete şi băie i care merg în apropierea satului (pe câmp sau pe un deal) în căutarea plantei (homan).a. Brezaia. Malanca (obicei de invocare a ploii). Turca. Bujorenii. Irozii. începând cu uratul. Haiducii. unul în care invoca ia se desfăşoară pe recitativ. Plevna. Cu clopotul.

dobelor. Buhaiul mare. bani. masca ii (de umplutură). Cu clopotul. urmată de pornirea la urat începând cu seara Ajunului. Turcii etc. Există aici şi balade cu text ce se apropie de tematica colindului: Miori a. constituite din grupe de vârste mai mari de 15 ani. Ca elemente indispensabile apar elementele: clopo elul „pus pe lopă ică”. Alături de cetele mari apar şi cete de copii ce au pornit cu semănatul. Acest obicei este înso it şi de joc. precum şi existen a permanentă a buhaiului mare. specifice gupelor de vârstă mici cu compozi ie mixtă sau formate numai din băie i se caracterizează printr-un număr mic de colindători şi inexisten a unei costuma ii speciale cu excep ia căciulii împodobită cu mărgele şi traistei pentru strâns daruri ce se remarcă printr-un motiv floral extrem de încărcat. Darurile primite de colindători sunt nelipsi ii şi tradi ionalii colăcei. Jocul Urşilor. Se remarcă prezen a unui număr destul de mare de colindători. Pluguşorul Mic şi Clopotele. so ia. Textul Pluguşorului este prin excelen ă agrar. de un optimism şi un umor tonifiante. Specifice cetelor. fiica. aruncând în gazde cu grâul ce-l poartă în trăistu ele aflate pe umăr. Jocul . nu în ultimul rând. Jocul Căiu ilor. de aceea amintim aici Jocul bandelor de Jieni. Jocul Caprei. pocnetul bicelor şi clinchetul clopo eilor. sunt Plugul mare. urător. doba şi buhaiul. Uneori urarea este înso ită de linia melodică interpretată la fluier. Ceata. începerea repeti iilor. arga ii. foarte asemănător cu cel al Sorcovei. Urarea e face la fereastra casei unde zăresc lumină aprinsă şi numai după ce s-a cerut acordul gazdei. nepo i. alături de care. îşi fac sim ită prezen a mugetul buhaiului. a clopotelor. Ghi ă Cătănu ă. Uratul cu Pluguşorul. Plugul. nepoate. dulciuri şi. fiu. colindătorii strigă urarea ce con ine textul de felicitare. Banda. pârâitorilor şi a plugurilor adevărate împodobite şi trase de boi. Pluguşorul mic. nuci. mere. biciul. Plugul mare. acesta fiind considerat ca având proprietă i benefice pentru păsările şi animalele din gospodărie. Personajele ce apar în acest text sunt jupânul (gazda). În acest timp. de fiecare dată. Ca prim pas în desfăşurarea colindului avem pregătirea măştilor şi costumelor şi împăr irea rolurilor: vătaf. Uretul de noapte. piesa Jienilor (unde urarea este făcută tot de către ceata tinerilor). Plugul flăcăilor etc.mai multe variante ale acestuia: Pluguşorul. Buhai (Dobele).

aplecări frânte şi ondulate. iar în partea din fa ă se aplică o stea. ce cad pe umeri ca nişte plete. Strigăturile se spun de către tot grupul ce schi ează paşi de dans sau chiar dansează în jurul Caprei. Schimbarea melodiei oferă posibilitatea purtătorului Caprei să schimbe ritmul clămpăniturilor. alb. în altă variantă. năfrămi şi şuvi e colorate de mătase. adună to i masca ii cetei de pe uli ele satului. Căpreasca. jocul se desfăşoară în casă în forma ie de cerc sau semicerc. calfa şi cazacii nu poartă mască. Irozii – ceată constituită din 8-12 colindători (dansatori) ce poartă un costum remarcabil. În dreptul tâmplelor sunt prinse două fâşii albe mai late. în picioare – cizme. la un semn al calfei. . Fa ă de ceilal i participan i. Ca la Capră etc. cuprinzând trei sau chiar mai multe dansuri (Capra. Aceştia din urmă.) ce au mişcări mărunte pe loc. A Caprei. Aceeaşi importan ă se acordă şi confec ionării învelişului Caprei (pânză cât mai simplă pe care se aplică fâşii de pânză colorată cu puf de stuf ce imită foarte bine adevărata piele de capră) sau. Cel care conduce ceata poartă denumirea de calfă şi este ajutat în desfăşurarea manifestării de al i membri ai acesteia denumi i cazaci. se cântă doina urătoarei şi dacă gazda acceptă ritualul. ci îşi colorează fa a în roşu. Capra – peste tot se urmăreşte ca aceasta să fie masca cea mai deosebită şi sugestivă. Pe cap au căciulă de blană neagă sau brumărie dreaptă sau cu fundul retezat pe care se pune (se coase) un carton galben sau roşu. în cromatica de roşu. iar în mână – o cravaşă. Când joacă Capra.Malancăi (Mălăcuitul – Suceava şi Paşcani). iar piep ii hainei sunt împodobi i cu nenumărate decora ii şi medalii. Aceşti Irozi de seară sunt tot o înfă işare a Caprei şi prezintă o mare asemănare atât a jocului. constând din căciulă conică din zeci şi sute de fâşii de hârtie colorată. Ceilal i actan i sunt purtători de haină militară cu epole i imperiali cu diagonale încrucişate pe fa ă şi pe spate. aceasta. cât şi a costumului cu descrierea căluşarilor din Moldova făcută de Dimitrie Cantemir. ornamentate cu figuri geometrice sau motive florale ce ajung până la nivelul brâului. covoare colorate împodobite cu oglinzi. albastru. sprijinită în brâul sau cureaua interpretului. Botul Caprei este constituit din maxilarul fix (cel superior) şi mobil (cel inferior) fixate pe o bâtă de lemn. cu sărituri şi răsuciri. Au pantaloni de culoare verde sau albastră cu vipuşcă galbenă sau roşie. În cadrul acestui obicei se spun versuri. la rândul ei.

în curte şi în casă. CV. – Sf. SB). în unele zone chiar după noaptea de Anul Nou. Colindatul începe din ziua Ajunului şi se sfârşeşte a treia zi de Crăciun. SJ – zilele Crăciunului şi Crăciunul mic (MS). se cântă Bună seara lui Crăciun. BN. MS. iar de Crăciun – pi ărăii (AB). Obiceiuri agrare cu data variabilă: – Pornirea plugului (Scoaterea plugului din gospodărie. feciori (BV. HD. fete şi oameni în vârstă (BN). Udatul. bărba i şi femei căsătorite (CJ. – Lăsatul secului – Jocurile cu măşti. Rusalii – Ramura verde. BV. fete. urca. Steaua (cu terminologiile specifice fiecărei subzone). HD). MS. BN. MS) – (sunt zone în care încep înainte de Crăciun cu două-trei săptămâni). HR. Se colindă la o parte din sat (din casă în casă). Băbăru ă în Hunedoara etc. Paste. Gheorghe – Ramura verde. Pentru seara de Ajun se constituie cete de copii (CJ.a. BN). CJ. Cu semănatul.. HD) cu precădere copii. Armindeni. MS). Urzicatul. Paşte. Focurile de peste an. feciori. • Sărbători cu dată mobilă: – Florii. HD. pe uli ă (BV). Înăl are – Focurile de peste an. Cununa ş.) • Obiceiuri de recoltare: – Primele spice. – Sf. – Jocurile cu măşti – Capra. MS): cete de feciori (BN. bătrâni (AB. Sânzienele. la tot satul (din casă în casă). Locul unde se colindă: la fereastră. după care gazda îi invită în casă (HD. HD – perechi căsătorite). BV. Înăl are. Toader. la casele . BV. Paparuda – Păpălugă în Alba şi Cluj. Plugarul. SJ. feciori.Zona etnografică TRANSILVANIA • Sărbători şi obiceiuri cu dată fixă: – Crăciunul – Colindatul. Cerbul. Colindatul junilor (acesta din urmă se întâlneşte şi în noaptea de Crăciun – SB). Focurile de peste an. CV. CJ. AB. Focurile de peste an. Aratul. BN. MS. BV – copii). Ursul. în curte şi la fereastră. la uşă şi la fereastră (CJ). Semănatul. Sorcova. – Anul Nou – Pluguşorul. Florii. AB. etc. În Ajun merg cu colindul feciorii. SB. Noaptea de Ajun (AB. iar în altele ine chiar de la Crăciun până la Bobotează (BN. SB. În noaptea de Ajun se colindă în AB. În Ajunul Crăciunului merg la colindat cu Bună diminea a (SB.

În Transilvania era bine ca primul colindător ce. colindatul se începea mai întâi cu turnul bisericii. colindătorii.cu fete mari. urmând a fi chema i în gospodării. Colindătorii căpătau colaci. acolo unde se organiza ospă ul de Crăciun. copiii porneau în alai strigând „Adună-te codru” (Codrea) sau „Bună diminea a la Moş Ajun”. de jude. montat în vârful unui bă . Aici ceata avea în frunte un conducător numit vătaf mare (mai iste şi din familie mai înstărită) care inea eviden a câştigului şi conducea întreaga ceată. Uspe ii. mergeau cu Colindul de preot. îmbrăca i în costume tradi ionale. o altă categorie de colindători. Dacă într-o casă nu exista acest simbol. fetele făceau feciorilor o pernă de vergelat. cete de şase colindători şi un viorist (ceteră) şi se porneau a juca în casa gazdei unde erau şi ospăta i. copturi dulci. şi unde. picior de porc (HD). un bă de alun pus să înghe e de la care se lua miezul rămânând un model cu flori. ca să adune vinul. de bătrâni. ce era purtat de un fecior . Feciorii erau îmbrăca i în undre albe din pănură şi purtau colindă de salcă de statura unui om pe care o legau la pălărie. Feciorii umblau cu carul cu boi şi cu butea pusă pe car. iar sacul era cărat de un anume personaj numit scroafă. bani. ce era dus ulterior la gazdă. Fiecare casă pregătea o colindă – o spirală lemnoasă. În diminea a de Ajun. de oameni boga i. la părin i şi la naşi. bomboane. băutură. veneau înso i i de muzică la biserică. atunci îl ofereau către gazdele acesteia. carne de porc. În Alba se organizau forma ii. Exista însă şi vătaful mic ce-l înlocuia pe vătaful mare în unele servicii: strânsul banilor şi al colacilor. cereale (AB). cârna i. Organizarea se făcea într-o singură ceată pe sat. alături de panglicu a păstrată de la colindă. La vreme rea o ipau (aruncau) în foc. gătită cu panglici. la preot (numai cete de bărba i însura i). cozonac. la rude. de fecior. Era purtată şi de feciori şi de pi ărăi. prieteni. unde se adunau şi ceilal i feciori din celelalte uspe e. feciorii. deoarece este mult mai norocos decât femeia (BN). fuior (HD). Ca o caracteristică. de fată. Cu această ocazie. Ceata avea ca simbol un steag – o cârpă neagră cu pui roşii. în perioada de dinaintea sărbătorilor se învă au colindele. Pregăti i de colindat în ziua următoare.i intra în casă să fie bărbat. pentru a li se oferi colinde i şi fructe. vecini. fructe.

iar în cea din urmă zi se făcea Vergel (atunci avea loc îngroparea Crăciunului – Cluj). starostele. seara la joc se desfăcea ceata. numai că apare ca o caracteristică zonală adunarea copiilor înainte de colind la preotul satului care le ine . primar. cuprinzând 35-40 de membri) existau în frunte trei conducători ce constituiau comitetul feciorilor. în genere. dintre care unul însurat care purta calul.puternic (steagul se juca în prima zi de Crăciun odată cu colindatul: la preot. judele trebuia să dea o masă cu mâncare şi băutură (la casa părin ilor acestuia). punându-şi doi chizeşi. iar a doua zi îl jucau la joc). jucau timp de patru zile la casa de joc. Conducătorul cetei. cărătorii. alături de acesta mai apar crâşmarul. angaja unul-doi muzican i (cimpoi şi fluier) şi avea dreptul să joace tot timpul sărbătorilor în fruntea acesteia. iar starostele cu desagii. Timp de trei zile se juca întruna. Lăuturenitul. Trebuie men ionat că aceasta nu era răsplătită cu nimic pentru serviciul făcut. Apar „chemătorii”. Avem de-a face aici cu un obicei zonal. colindul are aproximativ aceeaşi desfăşurare ca de altfel în întreg Ardealul. ce mergeau la casele feciorilor şi fetelor pentru a-i chema la horă. vătaful (vornic în unele zone ale Hunedoarei). El era cel mai în vârsta şi cel mai iubit dintre feciori. Alaiul junilor. 10-15 la număr. împodobi i cu năframe şi panglici tricolore. învă ător. colcerul. Ceata împreună cu to i feciorii satului. În Sălaj. În Braşov. alcătuit din 8 feciori. la colinda cetei de feciori (destul de numeroasă. În timpul ceremonialului apăreau şi alte personaje – ştabi. adunându-se încă o dată la gazdă să petreacă cu mâncare şi băutură. însă judele era conducătorul suprem. După acest moment îşi alegeau gazda şi mergeau să repete colindele. MS). iar cea de-a treia zi se spărgea „oala”. În ziua de Anul Nou. dispărut pe la 1930 şi care reprezintă un schimb de vizite între tinerii din două sate mocăneşti (Monor şi Rîpa). se adunau la mijlocul postului Crăciunului pentru a se uni în ceata de dubaşi (toboşari) ce ulterior se împăr ea în trei cete la nivel de sat (CJ. Existau însă şi cete cu un singur dubaş. În seara de 24. crâşmarul mic şi pristovul (aducea banii de la fete). feciorii. Fetele care nu erau colindate erau ironizate de celelalte (HG). mergea cu muzică. Ca personaje. În Hunedoara.

ceremonialul avea loc în casă. sau casă-curte. vestimenta ie de crai (AB) sau îmbrăcăminte obişnuită. confec ionată din diverse materiale (şi ă) împodobită uneori cu un clopo el şi nelipsita iconi ă. colaci. În zona Sibiului. ci scandează versurile. Galeş. . covrigi. Acest tip de costuma ie se regăsea în aproape toate subzonele. băutură. Irozii mergeau în prima zi sau împreună cu Steaua. în HD împreună cu Trei Crai. nuci. colindătorii cu Steaua mergeau împreună cu Irozii. „Bună diminea a”. Ca o curiozitate pentru această zonă. iar în fruntea cetei aveau un conducător numit jude (fonog. şiechău (şapcă). în MS – împreună cu Vicleimul. uneori haine tricolore. În Sibiu se adunau 5-10 familii ai căror feciori se organizau în bute (perechi so -so ie). În zona Braşovului. Gazda aleasă era plătită cu bani. Aceştia erau înso i i de diblă – muzică. unde fiecare primar inea o cuvântare urmată de Hora Unirii. Acest simbol se monta uneori şi pe un brad. casă-fereastră. birău mare şi mic). haine de la biserică „cu stihare” (MS). la fereastră. există sate unde acest colind se practică fără prezen a simbolului stelar (BV). Copiii colindau „Bună seara lui Crăciun”. Anul Nou era marcat de gestul judelui care se urca pe o masă în fa a bisericii şi inea o cuvântare despre obicei. În cele în care nu regăsim caracteristic acest costum se purtau: costumul tradi ional de sărbătoare (AB. cu păpuşi. cârna i. iar aceştia în timpul colindului nu cântă. Copiii de şcoală până la feciori (grupuri de la 2 la 4 membri) purtau „stea” cu 4-5-6 col uri. coif (gugiu). şepci de carton. iar copiii mai mari – „Trei crai de la răsărit” şi „Sub înaltul cerului”. Ca spa iu de desfăşurare. cu Craii şi cu Viflaimul. iar Craii fără Stea. Colindătorii erau costuma i în haine albe cărora li se alătura o serie de accesorii: panglici colorate purtate în diagonală. în curte. prăjituri. Sălişte. în AB mergeau împreună cu Irozii. Sibiel. fructe. Jocul organizat în această perioadă era cunoscut drept totolul feciorilor (4-5 cete pe sat a câte 10-15 feciori). Steaua se practica în ajunul Crăciunului (ziua Ajunului sau noaptea de Ajun). În prima zi de Anul Nou se adunau to i junii cu fetele cu care vorbeau (din Săcelu. Valea Sibielu. carne de porc. strai ă. Tilişca) în Pia a junilor din Sălişte. iar colindătorii erau răsplăti i cu: bani.o predică. CV).

numai fete de vârstă şcolară (BV. HR. Plugule ul (MS). În majoritatea cazurilor nu lipseşte bradul împodobit. apar însă şi subzone în care la momentul aruncării semin elor este prezentă şi grupa copiilor (CV. SB). bani etc. nuci. CJ. tineri însura i. fete şi băie i (BN. Locul de desfăşurare este similar cu cel de la „Stea”. cu uratul) este un obicei relativ nou. în anumite localită i desfăşurarea extinzându-se chiar până la Bobotează (HG). merg Cu pluguşorul (CJ. Există însă şi zone în care colindătorii purtători de sorcovă se asociază cu cei ce cară plugul (CJ). numi i plugăraşi în BV. pe care îi regăsim pretutindeni. porumb. Pluguşorul care este executat de copii şi Cu plugul mare – interpretat de feciori şi de bărba i însura i (AB. ramură de pom împodobită cu hârtie colorată (MS). orz. numai ro ile de la plug. un plug de lemn făcut anume. chiar şi bătrâni (MS). În gospodăria în care erau primi i cu colindul. La Pluguşor participă copii între 5-10 ani şi 15-18 ani. iar în AB se iese pu in din tipar. variantă din flori artificiale (universal valabilă). BV. iar în alte zone cu numai 10-20 ani în urmă. bărba i însura i (BV). feciori. . unde actan ii ce conduceau Pluguşorul trăgeau o brazdă în care aruncau ulterior semin e de grâu. SJ. neveste (AB. amiaza şi seara ajunului Anului Nou (aproape în toată Transilvania). în ajunul Crăciunului în unele sate din SB. SB). plug cu 4 boi (CV). de Crăciun. feciorii. în ajunul Anului Nou şi de Bobotează (BN) şi în ziua de Anul Nou (HD). La pocnit. Ca element simbol. sorcova se reduce la o creangă de brad. în SB – după al doilea război mondial. fiind datat în 1937 în HD. MS). fete. HG. HD. Se practică în diminea a. MS). Pluguşorul cunoscut şi sub alte denumiri (cu buhaiul. erau sorcovi i to i cei ai casei. SB). plug din lemn în miniatură (SJ). BN. Sorcova se practică în ajunul Anului Nou (diminea a sau noaptea) în mai toate subzonele. Cu semănatul – colind de Anul Nou. MS. colaci. CJ).De Anul Nou colindătorii cei foarte mici. Ca simbolistică se foloseşte plugul cu boi (BV). CJ). sorcova fiind înlocuită cu tradi ionalul clopo el. numai băie i (CJ). La manifestare participă aproape toate categoriile de vârstă: copii. secară şi cânepă (BN. cu zurgălăii. CV. Răsplata se regăsea în daruri precum: mere. plug tras de cal.

numărarea parilor (BH. MM). Blidele). „Mojucii”. la holdă.Jocurile cu măşti întâlnite pe acest teritoriu cunosc aproape aceeaşi tematică. ce se desfăşurau la Anul Nou./ Află-mi a mea ursitoare”. anexe. la semănături. Sânzienele (24 iunie) se regăsesc în toate regiunile ca obicei. ascultatul zgomotelor naturii (MM). descântatul pentru măritiş. spuneau că viitorul so va fi blond (AB). se împodobeau anexele animalelor. „Turca”. pentru sănătatea acestora din urmă. la Bobotează. plugul. având ca elemente: animalele din gospodărie. timp în care fetele spuneau „Floare de cicoare. „Mătăhăii”. practici divinatorii de grup ale fetelor (Vergelat). Alături de toate acestea întâlnim „Căluşerii” în zonele AB. focul (MM). „Burduhoazele”. de asemenea. BH. plantele. pe crucile ce se aflau în sat sau pe hotar. la Paşte. • Sărbători tradi ionale: Cunoaşterea ursitei reprezintă practici divinatorii ale fetelor. ca şi tradi ii şi obiceiuri legate de roadele pământului: scoaterea plugului din gospodărie. „Ursul”. MM). paparuda. cu influen ă benefică pentru dezlegatul de măritiş. în afara gospodăriei. „Capra”. medierea viselor. casă. pentru apărarea grădinii şi sporul roadelor şi ca semn al destinului (ursita fetelor – se făceau coroni e doar de către fete şi se puneau doar în staulul oilor sau la grajd). apa. „Moscurii”. se obişnuia ca cel ce avea o anumită suferin ă să se încingă cu flori din acea coroni ă în speran a însănătoşirii. pomii. comune – fete şi băie i (Vergelat. La nivelul acestei zone etnografice întâlnim Focurile de peste an. iar dacă pe aceasta se punea livă – un fel de fir de buruiană – viitorul so era gazdă avută (CJ). cununa. . prima stea. „Cerbul”. însă suportă schimbări terminologice într-o serie de alte zone unde este denumit Drăgaică (CV) sau îl întâlnim cu diverse forme diminutive ale primei titulaturi. „Moşugoii” şi „Proştii”. ascultatul pe furiş (AR. cu mici varia ii zonale. SB. „Masca ii”. numai pentru băie i (Boboteaza). prezentă şi în cadrul celorlalte zone etnografice. Datorită efectului terapeutic atribuit acestui simbol. Andrei. „ apul” şi măşti umane „Mămuca”. Dacă vedeau a doua zi pe ele păr galben. apa înghe ată. HD. primele spice. Se punea cunună cu o cruce la mijloc peste noapte la poartă. Se constituia o cunună mică de flori (coroni ă de sânziene) care se punea la poartă. Sânzienele. de Sf. Moşii de peste an. „Moşii”. „Bori a”.

– Cunoaşterea ursitei – Ascultatul pe furiş. – Sânzienele. Animalele din gospodărie. TM) Cu colindă. Armindeni. Semănatul. Cu semănatul. Bunavestire. Pluguşorul. Sorcova. copii şi ficiori. Gheorghe – Ramura verde. Ursul. Sf. iar fetele se colindau între ele. medierea viselor. Rusalii – Ramura verde. Ca variantă de loca ie a colindatului. ficiori. Cu colindu’/ Cu colinda”. şi aici se întâlnesc colindele Steaua. Baba Curcubătă şi Moş Crăciun şi Masca ii. • Obiceiuri agrare cu data variabilă: – Obiceiuri la „pornirea plugului” (Scoaterea plugului din gospodărie. Focul. – Jocurile cu măşti – Capra. – Sf. în ziua de Ajun (diminea a şi seara). Capra. ficiori. în grupuri. Aratul. Colindia (CS) şi Cu Pi ărăii (CS) şi se practică în noaptea de Ajun (CS). Paparuda) – Obiceiuri de recoltare: Primele spice. . Cu buhaiul. ficiori şi bărba i însura i (aceştia mergeau unii la al ii). Datorită faptului că tradi iile şi obiceiurile au un caracter unitar la nivel na ional. Colindă (CS. copii. – Moşii de peste an. În cadrul acestei zone. Participan ii constituie grupe de colindători cum ar fi: copii. Cununa. – Ajunul Crăciunului – Steaua. Cu semănatul (integrat Pluguşorului). La colindă. – Focurile de peste an la Anul Nou. colindatul cunoaşte o varietate terminologică remarcabilă. Sorcova. Cu Pi ărăii. CS). copii. dar şi semn de moarte. fete. Mucenici. de la unele la altele. – Anul Nou – Pluguşorul. Focurile de peste an. bărba i însura i.Ca semnifica ie. Zona etnografică BANAT • Sărbători şi obiceiuri cu dată fixă: – Crăciunul – Colindatul. Barba caprei. Paşte. Turca. Cerbul. Cerbul. fete şi băie i. • Sărbători cu dată mobilă: – Florii. Turca şi fluieraşul. Cu Dubele. astfel: Colindă (TM. ficiorii alegeau casele unde erau fete de măritat. Sânzienele sunt semn de noroc. Înăl are. Gheorghe şi Crăciun. – Lăsatul secului – Jocurile cu măşti. La colindă.

coroni a este aşezată pe creştetul unui copil. băutură. co . apa sfin ită. presărându-li-se pe cap semin e de cucuruz şi grâu în timp ce aceştia rosteau „Pi. pe linie melodică asigurată de fluier. În cazul în care primii colindători erau băie i. apa înghe ată. „copii erau puşi clo ă” – primii copii ce ajungeau cu colindul în ziua de Ajun erau aşeza i pe pământ sau pe pat. ponosite. colinda se cânta la fereastră şi în casă. anul următor era lipsit de belşug. aflarea ursitei cu sprijinul animalelor din gospodărie (dacă se sculau vitele când fata mişca lingura în blid se mărita anul acela). Florile de sânziene. este înveşmântat cu şubă albă cu flori negre şi opinci cu obiele. Specific numai acestei zone este Baba Curcubătă şi Moş Crăciun – obicei ce se rezumă la apari ia celor două personaje: unul feminin îmbrăcat în haine vechi. De era de acord. Din punct de vedere al semnifica iei. mai amintim ritualul cu cenuşă şi vătrai pentru „ca să stea clo ele pe ouă”. primind ca răsplată în urma colindului colaci şi fructe. co . Tot în acest cadru. în caz contrar când aceştia erau fete. gospodăria era cu spor. cu aceleaşi haine ponosite. cârpă) ce avea fa a mânjită cu funingine şi care pentru completarea imaginii. pi.Ca loc de desfăşurare. cârna i. Tot aici aveau loc şi practici rituale în preajma Crăciunului. bee” (în func ie de vietă ile de inute de gazdă). Prezen a practicilor divinatorii o regăsim şi aici. urmărindu-se. în casă (mai rar) şi în curte. Numărul poate varia în func ie de membrii familiei ce locuiesc în acea casă sau putea fi considerată câte o coroni ă pentru fiecare stâlp al por ii. se aşază la poartă unde rămân până se usucă. sau numai la fereastră. duce într-o mână o căldare cu jeratic. în mentalitatea tradi ională acestea aveau rol important pentru sănătatea oamenilor. poale. Cel de-al doilea personaj. împletite în coroni ă. urca – desfăşurare: unul dintre colindători. iar în cealaltă un cleşte. de fapt. ascultatul pe gunoi. întreabă găzdi a dacă primeşte urca. ascultatul zgomotelor naturii. medierea viselor (de exemplu: busuiocul). intrând în gospodărie. dar tradi ionale (opreg. focul. jocul se desfăşura în incinta casei. şi fa a la fel de murdară. bani. Era colindat tot satul de la o margine la alta din casă în casă. iar ca mişcări se regăseau tot felul de figuri spectaculoase fără o compozi ie repetabilă. cu noroc. roua. a . acestea fiind atribuite categoriei fetelor (pentru cunoaşterea ursitei): ascultatul pe furiş. Moş Crăciun. casele rudelor. murdare. fenomenul reproducerii. Înainte de a o pune la poartă. începând cu casele unde existau fete mari. Sânzienele – împodobirea gospodăriei.

ca semn de noroc.. Sorcova (obiceiuri. urări). Moş Ajunul. – Obiceiuri de recoltare. – Focurile de peste an. uşi şi cimitir. contrariul însemna sănătate şi noroc. Bună diminea a ş.vitelor. – Obiceiuri la formarea şi desfacerea turmei. semn de îmbolnăvire. Cântec de Stea. acela era cel ce se putea îmbolnăvi etc. semn de moarte. Pluguşor (obicei. Paştele. simbol ce se punea la por i. Coroni a care se usca mai repede şi fusese atribuită unui anumit membru al familiei. – Paparuda. • Obiceiuri cu data variabilă: – Obiceiuri la pornirea plugului. Rusaliile.a. urări). colinde. • Sărbători şi obiceiuri cu dată mobilă: – Ramura verde – Floriile. Ajunul. .. Trebuie să amintim aici că exista în această zonă şi varianta Sânzienelor pentru cei mor i. Zona etnografică DOBROGEA • Repertoriul ceremonial de iarnă: – Colind. – Jocurile cu măşti (la Lăsatul Secului). Înăl area.

păstorească. – doina (propriu-zisă – de dragoste). familială. obiceiuri şi jocuri specifice. caracteristici zonale) Melodia nu prinde via ă decât în clipa când e cântată şi nu vieuieşte decât prin voia interpretului şi în chipul voit de el: crea ie şi interpretare se confundă. balade. colinde. CÂNTECUL (scurt istoric. dar şi în cadrul acestora pe genuri muzicale. Crea ia muzicală tradi ională românească se remarcă printr-o paletă tematică extrem de variată. – repertoriu de nuntă – cântecul miresei. eroică. jurnal oral.. ornamenta ie de excep ie care ne ajută să diferen iem acest tezaur. tiparele . via a oamenilor cu durerile şi bucuriile lor. atât din punct de vedere al zonelor etnografice. al soacrei etc. o varietate ritmică remarcabilă. analiza se realizează pe două planuri: sistemul de versifica ie cu varietatea tematică. născute şi trecute prin filtrul practicii colective. Clasificarea crea iei muzicale tradi ionale: • Genuri ocazionale: – repertoriul păstoresc – semnalele instrumentale. doine. – roman a ărănească. (Constantin Brăiloiu) Cântecul oglindeşte prin imagini artistice tipice (poetice şi muzicale). rituri speciale specifice. – repertoriu funebru – bocet.CAPITOLUL III 1. concep ia lor despre lume. nuvelistică. – cântecul liric propriu-zis. – cântecul de leagăn. haiducească. vers. – balada (cântec bătrânesc) – fantastică. al mirelui. • Genuri neocazionale: – cântece şi jocuri de copii. atitudinea fa ă de nedreptă ile sociale. năzuin a de veacuri pentru o via ă mai bună. În perspectiva unui studiu aprofundat.

cântec . păstorească. pe de o parte cea cum că ar exista o anumită rădăcină dacică (Dimitrie Cantemir şi B. însă. fără public. o profundă interiorizare şi. vitejească. de ce nu. horea pribeagului (Transilvania N).metrice şi formulele lor. Din punct de vedere terminologic. în urma cercetărilor făcute asupra aspectelor literare. iar cel deal doilea – structura melodică. prezintă următoarea varia ie: hore. cele interpretate de bărba i. dar şi cele mai controversate. Balada (cântecul bătrânesc) este unul din genurile cele mai studiate. legătura structurală dintre vers şi melodie. un anumit substrat filozofic. formă arhitectonică şi ornamenta ie. aducând în prim-plan asemănările şi deosebirile existente. În cadrul culturii tradi ionale abordăm crea ia muzicală numai din punct de vedere al clasificării la nivel de zone etnografice. cântată în mod individual şi „pentru sine”. Doina. de mari dimensiuni. presupune o anumită stare sufletească. Ca o caracteristică emblematică ne apare recitativul de factură lirică (melodic şi recto-tono). hore lungă. Nu există date certe în ceea ce priveşte originea acesteia. Acest gen se cântă numai în fa a unui auditoriu şi numai la cerere. fenomenele şi elementele lexicale apărute în timpul cântării. Se impune să facem câteva precizări în ceea ce priveşte genurile amintite. iar în ceea ce priveşte tipologia regăsim balada: fantastică. horea frunzei. hore cu noduri. în urma uşor studii ample asupra acestui gen. Ca mod de abordare. o anumită trăire. care exprimă atitudinea poporului în diferite perioade fa ă de natură şi societate. lupta sa în fa a naturii şi a asupririlor”. narativ. jurnal oral. existând mai multe opinii. Hasdeu). o melopee de formă deschisă. sistem ritmic. profil melodic. familială. dar şi formulele de largă cantabilitate. horea de jale. având ca suport evolu ia istorică. Din punct de vedere tematic are strânse legături cu alte genuri ale folclorului tradi ional şi anume basmul şi colinda. numai de lăutari. Emilia Comişel. latura muzicală fiind trecută în plan secund. a reuşit să-l definească astfel: „cântec epic. regăsim balade cântate numai de către femei. reliefând pentru fiecare zonă în parte caracteristicile specifice cristalizate de-a lungul vremii. Este definită de specialişti ca un stil melodic prin excelen ă liric. mai mult sau mai pu in variabile.P. dar cele mai frecvente sunt. sistem de caden are. iar pe de altă parte Constantin Brăiloiu care argumentează că „doina nu este un împrumut”. ce cuprinde: scări şi moduri. bazată pe improviza ie prin folosirea unor elemente melodice tipice.

în evolu ia sa. îndelungăt. haiducească. modern şi nou). uneori colorate cu atacuri de glotă şi formă arhitectonică alcătuită din unul-două sau chiar trei rânduri melodice. ornamenta ie densă. la petrecere etc. melodii. heterofonic de voce şi de instrument tradi ional. spa iul. de codru (Oltenia). prelung. de jale. de exemplu: voce-fluier. structură ritmică parlando-rubato sau giusto-silabică. cântecul vocal propriu-zis considerat doină (Banat) deoarece aici există numai doină instrumentală. pentru integrare. folosindu-se unele scări prepentatonice şi pentatonice. acompaniate de taraf – tipurile mai evoluate şi cele de dragoste). tetracordii. Vorbim de existen a a două categorii de stiluri. în egală măsură. de cuc de frunză. rareori remarcându-se existen a unei forme extinse. Stilul se eviden iază prin repertoriu cu configura ii melodice specifice. Originea acestuia se presupune a fi undeva în timpuri anterioare feudalismului. pentacordii de stare majoră şi minoră cântate cu voci de piept. s-au cristalizat patru stiluri istorice (vechi. complexă. de jale (Moldova). De-a lungul timpului. însă îl întâlnim cu pronun ate diferen ieri zonale în ciuda caracterului unitar pe care îl prezintă la nivel na ional. Stilurile cântării au prins contur având ca principale coordonate: timpul. comunitatea şi personalitatea umană. instrumentală şi vocalinstrumentală (cântate simultan monodic. aspre. tempo larg şi liber. a frunzii. Are răspândire pe întreg teritoriul românesc. Stilurile istorice: – stilul vechi – cântece cu ambitus redus. puternice. prelungăt. dar. mod de ornamentare).lung. la nuntă. şi anume: stilurile istorice şi stilurile teritoriale. care apar ine tuturor vârstelor şi categoriilor sociale. sunt supuse fenomenului de metamorfozare. de dragoste (Muntenia). alăturate doar prin particularită i superficiale puse în lumină prin interpretare (emisie vocală. ca şi prin melodii preluate din alte stiluri care însă. premodern. de jale. putând fi interpretat de oricine în cele mai diverse ocazii: în mijlocul naturii. . Cântecul propriu-zis – gen liric neocazional. de codru. s-au definit şi diferen iat şi stilurile zonale (dialectele) în interiorul cărora regăsim graiurile caracteristice. – stilul premodern – îmbină în propor ii aleatorii particularită ile stilului vechi şi modern. Vizând latura interpretativă regăsim: doină vocală. Cercetătorii genului sus in că ar exista o anumită legătură între cântecul de leagăn şi doină.

– stilul modern – ambitus larg, ornamenta ie redusă şi simplă, ritm divizionar sau bazat pe pulsa ie constantă a unui timp unic, execu ie mişcată, folosirea modurilor diatonice şi cromatice, interpretare definită prin timbruri vocale diferen iate regional şi formă arhitectonică extinsă, mai complexă şi totuşi destul de stabilă; – stilul nou – din punct de vedere al structurii şi formei se aseamănă în mare parte cu stilul modern, cu deosebire că aici întâlnim cântece propriu-zise preluate din muzica de dans (aceasta evoluând tot mai mult). Stilurile zonale sunt definite de dialectele muzicale regionale şi, în egală măsură, de dialectele literare. Dialectele muzicale con in următoarele elemente: – numărul rândurilor melodice; – sunetul pe care se face caden a principală (cezura) şi locul ei în cuprinsul cântecului; – sunetele pe care se fac caden ele secundare (interioare); – raportul caden elor fa ă de finală; – scara muzicală; – felul melodiei (silabică sau melismatică); – caracterul ornamenta iei; – formulele melodice specifice; – ritmul; – mişcarea; – emisia vocală. Zona etnografică MUNTENIA – între dialectul Munteniei de nord şi cel al Transilvaniei de sud regăsim foarte multe asemănări; – se eviden iază prezen a modului dorian, dar şi prepentatonisme şi pentatonisme (pentru Muntenia subcarpatică); – modurile heptacordice sunt mai prezente aici, uneori evideniind un diatonism aproape pur, atât în dorian, dar ai ales în eolian, frigian sau mixolidian; – instabilitatea anumitor trepte ce determină unele inflexiuni mixolidice; – alternan a major – minor este întâlnită şi aici, dar nu cu aceeaşi frecven ă ca în alte zone;

– apar şi alte rela ii între structurile melodice de cvartă şi cvintă; – treptele importante sunt I-a şi a V-a; treapta a III-a şi a IV-a apărând uneori (în sens ascendent); – caden ă finală eolică, frigică, uneori prin salt sau prin subton; – în Muntenia de sud întâlnim o linie melodică cu profil descendent; – o mai mare varietate a structurilor sonore şi ritmice; – ritm parlando-rubato, giusto-silabic; – o bogă ie apreciabilă a structurilor heptacordice atât diatonice (doric, frigic, mixolidic în stare pură), cât şi cromatice; – formulele caden iale, realizate prin secundă mare sau mică descendentă sau prin subton şi prin ter ă mare descendentă, urmată de repetarea sunetului final; – ornamenta ie mai redusă. Zona etnografică OLTENIA – existen a cântecelor ce apar in graiului muzical sud ardelenesc; – existen a alături de stilul arhaic în cadrul genului – doina – a melodiilor cu formă mai amplă (doină-cântec, cântec-doină, doinăbaladă); – ritmul giusto silabic, iamb şi troheu, dar şi parlando-rubato; – melodii cu caracter viu; – sisteme pentatonice arhaice; – folosirea frecventă a cromatismelor. Doina prezintă aici o mai mare unitate stilistică. Este o melopee pe care executantul o construieşte liber, pe care o improvizează atât din punct de vedere al structurilor muzicale, dar şi din punct de vedere poetic, după posibilită ile intelectuale şi tehnice. Există sub formă vocală şi instrumentală, având teme de dragoste, de înstrăinare, filozofice, haiduceşti. Con inutul literar nu diferă de al celorlalte specii lirice. În Oltenia, alături de stilul arhaic întâlnim şi melodii cu o formă mai amplă: doina-cântec, cântec-doină, doină-baladă. Se remarcă o tendin ă de simplificare a formei arhitectonice şi de strofizare. Doinele se cântă în intimitate şi reprezintă cele mai tipice realizări sub raportul valorii artistice şi tradi ionale.

Zona etnografică MOLDOVA – crea ia muzicală a acestei zone are la bază moduri diatonice (dorian, eolian). – caden a finală frigică tipică (cu unele inflexiuni), deosebită de alte zone prin rela ia pe vertical; – în partea de sud întâlnim moduri cromatice cu influen e orientale; – uneori alterarea coborâtoare a treptei a V-a în formulele caden ei finale duce la constituirea caden ei locrice; – sistem ritmic parlando-rubato; – regăsim aici dialectul bucovinean, cât şi vrâncean; – în Bucovina – există elemente comune cu cântecul năsăudean (au formă amplă şi totodată labilă, se pot omite rânduri melodice sau se pot adăuga); – profil melodic neschimbat, ritm liber şi ornamentică bogată, excesivă uneori – rotiri în jurul unui sunet pivot – influen ă a muzicii instrumentale; – caden ă interioară pe treptele IV, V şi I, iar cele pe subton şi treapta a III-a realizându-se prin instabilitatea treptei a V-a; – regăsim şi aici alternan a major-minor; – crea ia se remarcă prin existen a unui lirism aparte. Cântec în stil nou – Constantin Brăiloiu defineşte cântecul în stil nou – cântec modern, regăsindu-l pentru perioada de început în Moldova, după care a pătruns (s-a răspândit) şi în alte inuturi ale ării. Se caracterizează prin: – dinamism; – mişcare regulată (giusto), substituită mişcării libere (rubato) a celor mai multe cântece de stil vechi; – părăsirea ritmului liber (parlando) în detrimentul unui ritm regulat; – ambitus lărgit depăşind uneori octava; – ornamente simplificate; – renun area la structuri modale în favoarea majorului şi minorului tonal; – se mai întâlnesc modurile de Sol şi La, ceea ce demonstrează influen a muzicii lăutăreşti şi culte; – caden e interioare pe alte trepte decât cele din stilul vechi (de obicei în partea superioară a scării);

acustic 1. . – ornamenta ie redusă. • Dialectul Transilvaniei de sud (dialectul sud-ardelenesc): – cele mai originale cântece (zona Hunedoara. – sistem sonor hexacordic sau heptacordic (eolic. alteori abundentă. – structuri modale hexacordice majore şi minore. cromatice Re cu tr. giusto-silabic cu durată lungă. III. Re. – pentatonii anhemitonice şi mixte. – forma arhitectonică: AAcBB. – ultimul rând poate fi înlocuit cu refren. de obicei pe fundamentală. – uneori elemente pentatonice. – 4 rânduri melodice – cezura după cel de-al doilea rând. AAcBBc. – caden a finală pe treapta I prin secundă sau ter ă descendentă. uneori punctată – influen ă a ritmului de dans. cromaticul 1. – intonare uneori netemperată. dar şi cu pieni (mai pot fi mobile Sol. – au trei rânduri melodice. – melodie cu contur crenelat. VII şi V. – sistemul sonor preponderent – pentatonicul IV în stare pură. – texte lirice – cu preponderen ă cele de dragoste. – refren frecvent. La. Alba şi inuturile învecinate). întâlnită destul de frecvent. – mişcare variată. ori prin alunecare de pe fundamentală pe cvarta ei inferioară (plagala). Zona etnografică TRANSILVANIA • Dialectul Maramureşean (dialectul nord-ardelenesc): – prezen a modurilor mixolidic şi eolic. se simte însă şi prezen a pentatonismelor. – scări diatonice – de Sol. – sistem ritmic parlando-rubato.– forma arhitectonică dezvoltată. Si). – ritm – regulat – legănat – alternan ă de iamb cu troheu în toate variantele posibile. frigic şi mixolidic) ce apar destul de rar şi atunci cu inflexiuni. AABBc. IV-a ridicată. La. cu caden a principală (cezura) după al doilea rând. pe subton. – caden a interioară pe treptele I. doric.

Podişul Târnavelor): – substrat pentatonic. în Hunedoara mers treptat descendent cu alterarea coborâtoare a tr. AD. SJ. a II-a (caden a frigică) specifică şi zonelor învecinate.– în melodiile cu substrat pentatonic anhemitonic regăsim alternan a major-minor şi caden a eolică. până în păr ile Covasnei. – caden ele interioare realizate acolo unde se impune subtonul. ABA). luând unele înfă işări locale. a IV-a). • Dialectul Bihorean: – intona ie netemperată a scărilor pentatonice sau cu puternic strat pentatonic. AAB. – se remarcă un interesant adaos melodic prin folosirea interjec iilor după cezură (Hai Hai!. – întâlnim cu preponderen ă cântece cu tematică păstorească (Sibiu – forma arhitectonică AAAc. • Dialectul Câmpiei Transilvaniei (CJ. uneori reprezentând şi sunetul pe care regăsim cezura principală. ABB. această alternan ă dă o frecven ă mai mare a formulelor arpegiate. AAvAc. – ritmul parlando – rubato. a III-a (rar pe tr. argumentând forma cântecelor la patru rânduri. – structuri modale de tip lidic şi acustic 1 (ce impun prezen a caden ei finale de tip bihorean). Hei Hei!) cu caracter melodic ornamental care uneori se dezvoltă într-un adevărat rând melodic. – melodii vocale cu caracter de dans. – melodie de factură arhaică şi melismatică. – forma de 4 rânduri – cezura după al doilea rând – în mod obişnuit pe tr. – diferen a dintre cântecele bihorene şi cele hunedorene este caden a finală (Bpos – 3m descendentă). . caden ă finală frigică (caden ă bihoreană). MS. Bela Bartok – defineşte graiul muzical sud ardelenesc: spre răsărit. – ambitus redus. – uneori apare caden a finală pe sunet prelungit. – tot aici întâlnim şi melodii pe un mod de Fa în care 4+ (Fa-Si) este caracteristică. la care se ajunge de obicei prin coborârea pienului (caden ă finală frigică). până spre Cluj. iar spre sud.

cezurile le regăsim după fiecare cuplu vers-refren. Zona etnografică BANAT Se păstrează aceeaşi clasificare în genuri ocazionale şi neocazionale ca şi în celelalte zone cu următoarele amendamente: – întâlnim aici un grai (dialect) destul de viabil. – ritm giusto-silabic numai în cântecul de joc. – există varianta de cântec-baladă (de la cântec melodia. lucru pentru care Bela Bartok a şi denumit acest grai dialectul refrenului (apare aici şi refrenul . – îşi face sim ită prezen a refrenul. – cântec propriu-zis – giusto cu interpretare parlando. – emisie vocală cristalină. dar mai ales la caden a finală ce determină anumite inflexiuni frigice. excesivă uneori. – profil melodic neschimbat. – cezura principală de multe ori după cel de-al doilea rând melodic. – intonarea secundei mărite în registrul grav atât pe parcursul melodiei. – scări pentatonice sau moduri naturale (doricul folosit frecvent). cât şi cromatice (acestea folosesc vechea scară cromatică – cea de Re cu treapta a IV-a ridicată). – cântecul prezintă unele extensii ale ambitusului.. lei. – în cântecele cu două refrene. lei etc.). – ritm liber şi ornamentică bogată. în jurul unui sunet pivot (influen ă a muzicii instrumentale).– melodii cu influen ă maghiară – versuri endecasilabice (se adaugă versului încă trei silabe – exemplu: lei. – forma arhitectonică – relativ mai amplă AABC. – scări pentatonice sau cu puternic substrat pentatonic anhemitonic atât diatonice. – sistem ritmic parlando-rubato şi giusto-silabic. iar de la baladă textul epic). – au aici patru rânduri melodice cu caden a principală după cel de-al doilea rând (pe subton). – se pot omite rânduri melodice sau se pot adăuga (5 sau 7). – forme dezvoltate ale strofei melodice. • Dialectul Năsăudean: – cântece cu formă amplă şi totodată labilă. ABBC etc. – încheierea frecventă a strofei melodice pe sunetul al doilea de la baza modului (falsă fundamentală).

Zona etnografică MUNTENIA – fluier obişnuit cu dop şi 6 găuri pentru degete. – forma arhitectonică relativ simplă – AAV. – existen a. putem rezuma astfel: în N mai mare.compus). arareori ornamentată. Ca propor ie a prezen ei. – tiparul versurilor hexa. ABRef. – existen a formulelor caden iale prin subton (semiton). – vioară. – nai. în 1877. AAVB. . – melodia este silabică. – prezen a structurilor heptacordice. – drâmbă. a cântecelor cu profil melodic descendent . • Zona etnografică DOBROGEA Repertoriul muzical din această zonă s-a cristalizat pe următoarele caracteristici specifice: – sistem ritmic eterogen. mixolidic. atât diatonice (doric. – fluierul gemănat sau îngemănat. frigic). la Iaşi. cu preponderen ă. apărută. caracteristici zonale) Prima şi singura culegere cu informa ii mai temeinice în domeniul organologiei a fost cea a lui Teodor Burada. ABB. ARefB. INSTRUMENTE SPECIFICE ZONELOR ETNOGRAFICE (scurt istoric.şi octosilabic (caracteristică a întregii crea ii muzicale tradi ionale). iar în S mai redus. – prezen a ritmului aksak se impune prin a caracteriza într-o oarecare măsură dialectul muzical al acestei zone. cât şi cromatice. 2. – ambal de gât – instrument specific. – în partea de S-E regăsim o categorie de cântece cu caracteristici maiestuos clădite pe o scară majoră. – cobza – instrument lăutăresc cordofon de acompaniament. în centru – 1/1.

de către copii. cu precădere. drângul. . formată din 5-7 doage din lemn de nuc sau paltin (numită „burduf” sau „bârdan”). Instrumentul se ine bine fixat între din i. Astăzi este înlocuit tot mai mult cu acordeonul. În terminologie variabilă. Drâmba. care ine o pedală (acelaşi sunet inut prelung) pe care se aşterne melodia de pe eava melodică. în partea terminală. Are o cutie de rezonan ă destul de adâncă. are între 8 şi 12 strune (burdoaie) de diferite grosimi. prevăzut. – cimpoiul. Zona etnografică OLTENIA – fifa – şuieraş de cucută – fluier unitonal la care cântau cu predilec ie femeile (în Mehedin i şi Gorj). Cobza – instrument cordofon – în formă de jumătate de pară. Este folosit în toată ara. Prin centrul arcului trece o lamă flexibilă de o el sub ire ce traversează liber prin capătul în care se situează cele două bare. Această lamă se bombează şi se ac ionează cu degetul arătător al mâinii drepte. drâmbul. ambalul de gât este instrument specific lăutăresc.Fluierul gemănat sau îngemănat – lângă tubul melodic cu găuri pentru cele şase degete este alipit altul de ison. depăşindu-le în lungime cu 2-3 cm. cu două bare drepte paralele şi care se îndoaie către vârf în forma unui unghi drept (formă de pară cu codi a îndoită). Înăl imea sunetelor este redată prin mişcarea buzelor şi a limbii (mărindu-se sau micşorându-se capacitatea cavită ii bucale). Este un instrument lăutăresc de acompaniament. drândul este un instrument folosit. Coardele sunt lovite cu două baghete de lemn (ciocănelele) cu capetele învelite într-un manşon de bumbac sau postav. acordaj obişnuit în cvintă şi cvartă – Re-La-Re-Sol. la fel de lung sau chiar mai scurt. coardele sunt acordate cu o octavă mai jos decât cele sub iri. cavitatea bucală îndeplinind rolul de cutie de rezonan ă. Are cutia de rezonan ă de formă trapezoidală pe care sunt întinse un număr de 20-25 de coruri de coarde (cele mici) şi 35 (cele mari). Stilul de interpretare – „ iituri” ritmico-melodice în care primordial este ritmul. Este confec ionată dintr-un arc de metal. o fa ă dintr-o scândurică de molift şi un gât scurt şi lat din lemn tare. cu „cuierul” răsfrânt în unghi drept şi obtuz.

cu care cântau ciobanii şi ăranii. highedişi. – daireaua. higheadă şi highează în Bihor şi Sălaj şi diblă sau diplă în Oltenia. – naiul. inut sub bra ul drept. cunoaşte o largă răspândire pe acest teritoriu. Este compus dintr-un rezervor de aer (burduf) din piele de capră. pe care o foloseşte executantul. Comprimând burduful. diblaşi. ceteră şi tieceră în Transilvania. lungă de-o şchioapă. Un ventil de la capătul acesteia împiedică aerul introdus în burduf să iasă pe aceeaşi cale. şi una mai pu in adâncă).– tilinca. Cimpoiul. lăutari. lăută în sudul Transilvaniei. de aici terminologia: ceteraşi. cu care se ine isonul. Vioara. – vioara. . – ambalul. două tăieturi semicirculare în unghi una în fa a celeilalte (una mai adâncă. fiind un instrument de împrumut. în vechime era nelipsit de la nuntă. – cobza. opusă celei pe care se sprijină buza. higheduşi. Se utilizează având la bază coloana de aer. poate cel mai folosit în majoritatea zonelor ării şi doar în pu ine regiuni decăzut din drepturi. Gorj). deşi nu-şi are originile în cadrul culturii muzicale tradi ionale româneşti. – fluierul obişnuit. rezultând un fluier unitonal la care cântă cu predilec ie femeile (Mehedin i. cedând în fa a instrumentelor de suflat. iar alta lată şi scurtă „carabă” cu mai multe găuri pentru degete şi pe care se cântă melodia. – fluierul traversier. lăutaşi. – cavalul (predominant în zona Teleormanului). din tulpină de cucută sau de leuştean (nodul tulpinii asigură închiderea evii). aerul iese pe două evi prevăzute în interior cu ancii de trestie (uneori de soc) – una lungă „bâzoi”. Instrument lăutăresc. o întâlnim sub diverse denumiri în func ie de zona etnografică: scripcă în Moldova. laută în Banat. Coloana de aer este suflată şi dirijată printr-o eavă. Partea de sus are o gură. Fifa – şuieraş de cucută – o eavă închisă la capătul inferior. Acest instrument poate cânta două sau trei sunete deodată. higheghe. scripcari etc.

Apare un fenomen de adăugare a unei corzi între Sol şi Re – coarda Mi (sub ire. – ocarina sau ciof. în acelaşi context întâlnim şi o modificare a acestuia – scordaturile corzi stricate cu scopul ob inerii unor efecte sonore speciale. de. – cobză. Coardele sunt puse în vibra ie prin frecarea lor cu un arc. Acest instrument foloseşte. a şi e. În ara Vrancei şi regiunea Gala i este îmbogă ită cu 5-6 sau 7 coarde de rezonan ă. decât pentru cântece şi doine). – caval (în special în zona Vrancei). instrumentiştii îl ung cu sacâz. burdui sau rag. strune sau fire – numite prin Muntenia de cei în vârstă în spe ă: sârmă. nu în ultimul rând. . Vioara are. de metal) şi care este acordată Sol1 cu rol de a întări rezonan a coardei Sol (acest lucru duce la apari ia şi a unui cui în plus – Tg. scordaturile corzi stricate (peste 30) ce-i conferă acesteia o sonoritate aparte. pentru redarea unor cântece în anumite scări ori tonalită i. a realizării unor efecte imitative pentru redarea unor melodii pe coarde duble. – nai (dispărut în perioada interbelică). mjloc şi sub ire sau în terminologia germană: ghe. pentru uşurarea executării unor întorsături melodice şi. Acest tip de acordaj diferă în func ie de melodiile pe care le interpretează (în Maramureş. în mod obişnuit. 4 coarde – corzi. În afară de faptul că întâlnim acel fenomen de acordare cu un semiton mai jos. numite regional teluri. – trişcă. înainte şi în timpul cântatului. putând fi acompaniată de o serie de alte instrumente sau poate exista singură pentru sustinerea liniei melodice (Ardeal). – scripcă (vioară).Este instrument cu veleită i solistice strălucite datorită posibilită ilor ei specifice de execu ie. pentru îmbogă irea surselor sonore. Zona etnografică MOLDOVA – fluier moldovenesc mic şi mare. ara Oltului şi nordul Ardealului este acordată mai jos pentru jocuri. – trompetă (de la jumătatea veacului trecut). – ambal. harc sau arcuş cu păr de cal pe care. Fg). Acordajul se face cu un semiton sau chiar cu un ton mai jos fa ă de diapazonul normal (la1= 880 de vibra ii). pe lângă acordajul obişnuit. – cimpoi.

i-a îmbogă it sonoritatea. cât şi pentru cele cromatice. În forma actuală se prezintă ca un tub cilindric conic din alamă. dar şi resursele expresive.5 centimetri lungime. în lungime de aproximativ 8 centimetri. iar degetele mâinii stângi pe găurile din partea superioară. Ca o precizare. atât pentru sunetele naturale. fiind executată. ce este un instrument cromatic. Aici.Fluierul moldovenesc (mic şi mare) este tipic pentru jumătatea de Nord a Moldovei şi Bucovinei având diferite denumiri în func ie de dimensiune şi subzonă: fluier. de circa 63. Pentru utilizare se aşază transversal fa ă de corpul interpretului. la această extremitate. Ca punct de sprijin pentru sus inerea instrumentului. vârful pâlnia de formă conică larg deschisă la partea finală. cât şi acordajul. dar de dimensiuni mult mai mari. Trompeta – născută se pare din vechiul fluier. Acordarea acestora este foarte dificilă datorită construc iei. fluieraşi. caval. la nivelul acestei zone cât şi în partea de sud a ării. dreaptă. În partea de mijloc a tubului sunt montate alte trei tuburi. ac ionate fiecare dintre ele cu câte un ventil. după cel de-al treilea piston există . posibilită ile tehnice. Se cunosc două tipuri de instrumente şi anume: trompetă cu ventile (înlocuite ulterior de pistoane) şi trompeta cu pistoane. Îl putem regăsi. modificându-i atât timbrul. Ocarina are sunet moale. De aceea o regăsim în formă asimetrică. plăcut şi totuşi penetrant. i-a dat diferite forme. degetele mâinii drepte aşezându-le pe găurile din partea inferioară. Primele atestări le regăsim în cadrul serbărilor din Babilon sub denumirea de haşostă (lungă. Ca tipuri de ocarină există: ocarină pe Mi bemol şi Sol (reprezintă sunetul redat cu toate găurile închise). Prezintă de la 6 la 8 găuri pentru degete şi nu are un acordaj bine calculat. Cavalul – tot un fel de fluier cu dop. Ocarina – instrument de suflat de formă ovală din lut ars sau lemn (uneori). cu preponderen ă. deasupra. timpul a perfectato. Digita ia este asemănătoare cu cea de la fluier. de către constructori. confecionată din argint cu posibilitate de emitere doar a seriei de armonice a sunetului fundamental). după momentul construirii. există fixat muştiucul. este fiert în grăsime de pasăre după metoda cavaliştilor vrânceni pentru a-l feri de umezeală ce ar influen a evident sonoritatea. recurbat în formă elipsoidală şi terminându-se cu un pavilion. remarcându-se printr-un sunet înfundat şi posibilită i tehnice destul de limitate. având cinci găuri pentru degete. în mod empiric. trişcă.

Timpul a demonstrat că trompeta cu pistoane este mult mai folosită datorită calită ii timbrului. În crea ia muzicală tradi ională întâlnim şi tipul de trompetă cu surdină care. acordarea instrumentului se realizează cu ajutorul unei culise prevăzută cu o clapă ce ajută la evacuarea apei rezultată din condensarea vaporilor şi care se află plasată la prima curbă a tubului. Mai târziu. – tilinca cu dop (Maramureş). flăcăi şi chiar femei. producând aproximativ 100. La începuturi. care la aceasta este mult mai strălucitor. higheghe (Crişana şi Sălaj). introdusă în pavilion. Zona etnografică TRANSILVANIA – fluierul – au existat adevărate centre de constructori în această zonă etnografică (comuna Hodac – 1950). iar pe linie verticală se remarcă un alt tip de piston ce ajută la corectarea intona iei. – ambalul – instrument de împrumut apărut în crea ia muzicală tradi ională românească în 1546. – cimpoiul (în partea apuseană a Transilvaniei). . trompeta era acordată într-un singur ton. această calitate fiind determinată de materialul din care este confec ionată. transformă sunetul într-un sunet pregnant (dur – dacă este confec ionată din metal) sau estompat (dacă materia primă din care este confec ionată este din carton sau material fibros). În prezent există instrumente acordate în Si b sau Do. buşin sau trâmbi ă ( inutul Bistri ei şi Rodnei). trâmbi ă sau trâmghi ă (Oaş şi Maramureş).un suport (cârlig) pentru degetul mic al mâinii drepte. cât şi de dimensiunea redusă a pavilionului. – tulnicul Mun ilor Apuseni – buciumul (terminologie zonală pentru N Munteniei şi ara Vrancei). în func ie de tonalitate (acestea se numeau trompete naturale). fiind folosite pentru realizarea unei linii melodice mai multe instrumente. citera (nordul şi răsăritul Transilvaniei). – vioara – cunoscută sub mai multe denumiri: cetera. iar evolu ia tehnicii a dus la crearea unui dispozitiv ce intră în componen a acesteia şi permite acordarea instrumentului în La. folosit numai la acompaniament.000 de fluiere anual. Transformări intervin în calitatea sunetului şi în func ie de mărimea acesteia: cu cât cavitatea este mai mată. lăuta (sudul Transilvaniei). cu atât sunetul este mai estompat. în care lucrau deopotrivă bărba i. pe care le vindeau ulterior prin bâlciuri şi târguri.

Re şi este. de la latinescul calamus – „trestie”. Nu trebuie să omitem că mai nou există şi variantă de tulnic metalic. tulnicul ne apare ca un tub drept. capătul cordarului este fixat într-o piesă uşor încovoiată. Alcătuire – nu este altceva decât un cordar sub ire de vioară prevăzut cu un butuc mic semicircular pe care se fixează pâlnia (în locul cutiei de rezonan ă). Pentru a se putea sprijini instrumentul de corpul instrumentistului. – gorduna (violoncelul) – utilizat la acompaniament. în acest caz. lipite şi înfăşurate cu coajă de cireş. Maramureş. un instrument melodic. Poate emite o linie sonoră ascendentă sau descendentă bazată doar pe un lan de armonice şi. La fel ca şi la vioara clasică. frasin. şi care are căluşul sprijinit pe o membrană de mică. – vioara cu sunet metalic – vioara cu goarnă (exista vioară şi cu două goarne. Fiind . Se întâmplă să fie legat uneori cu inele de lemn ori metalice. – clarinetul. Bulzeşti. Din punct de vedere estetic. foloseşte o tehnică caracteristică acestei zone. un exemplar din acest tip a ajuns ulterior să fie reprodus întocmai de către ărani. pe un căluş retezat şi pe care se pot ob ine acorduri de 3 sunete. tei sau alun. Bucovina. Câmpeni şi ara Mo ilor). men ionăm că sunt întâlnite chiar şi în ceremo-niale funebre (Oaş. alcătuit din două doage din material lemnos de brad. însă există şi altele pu in încovoiate în partea inferioară sau cu tub încolăcit ca o goarnă militară. ca o specifica ie în plus. şi anume: ciupirea coardelor cu un be işor. cea de-a doua apărând în locul cutiei de rezonan ă. existen a căluşului racordat la diafragma metalică determină producerea vibra iilor ce. La. – zongora (Maramureş). Clarinetul – instrument de suflat. Odată pătrunsă în ara noastră. având numai 2-3 coarde întinse. mesteacăn sau tei.– vioara de acompaniament – ce cunoaşte un tip de construc ie aparte. Pentru acest instrument în latura interpretativă apar femeile (de exemplu: forma ia din Avram Iancu. paltin. lovirea cu o baghetă sau bătute cu arcuşul. are ca strămoş instrumentul pastoral francez din epoca Renaşterii numit cholumeau. Vrancea). deschis la ambele capete. sunt amplificate de goarnă. Vioara cu sunet metalic – apărută în Austro-Ungaria după tehnica gramofonului (rezonatorul pâlnie). Acest tip de vioară foloseşte numai corzile Mi. prin excelen ă. scobite. Tulnicul – tub lung. material din care era confec ionată ancia.

muştiuc. – cimpoiul (şimpoi). în func ie de cantitatea acesteia din urmă se ob ine şi acordarea lor. – ambalul – precumpăneşte acompaniamentul armonic realizat prin acorduri (intervale armonice şi acorduri arpegiate). – vioara cu tolcer (lăuta cu tolcer – în sudul Banatului) – cunoscută şi ca vioara cu goarnă (Bh). se prezintă ca un tub sonor cilindric din lemn de abanos lung de 78 cm şi diametrul interior de 15 mm. are gaură de octavă datorită faptului că tubul este mai larg şi conic. demontabil în 5 păr i. vioara cu sunet metalic – are doar trei strune. clarinetul se descrie ca un instrument deosebit de agil cu bogate resurse expresive. înfundate în partea de jos cu dopuri de plută şi ceară de albine. – vioara (lăuta). butoiaş. – naiul – clasic românesc. reac ionând ca un tub deschis la ambele capete.J. în func ie de acordaj – în Do (netranspozitoare). corpul inferior al mâinii drepte şi pavilionul sub formă de pâlnie ce serveşte la întărirea sunetelor. Răspândirea lor a dus la înlăturarea cobzelor. – torogoata (taragotul) – cu corp conic ca al saxofonului. în func ie de culoarea timbrului (sunetului) – se disting mic. alto. utilizate însă mult mai rar. Din punct de vedere tehnic. în Si b (transpozitoare la o secundă mare descendentă). bas. .un instrument aerofon. în special al celor grave. contrabas sau pedală. întâlnim 3 planuri: în func ie de tipul de construc ie – francez sau german. şi cu aplicatură similară cu cea a oboiului. – saxofonul. regăsim însă şi acordate în La b şi Mi b. Schunda (Budapesta) la indica iile muzicologului Gyula Kóldy. are ancie simplă ca şi clarinetul. în La (transpozitoare la o ter ă mică descendentă). corpul superior al mâinii stângi. cu gură şi ancie de clarinet. Torogoata (taragotul) este construit de V. Zona etnografică BANAT – fluierul obişnuit cu dop. – violoncelul. În ceea ce priveşte clasificarea acestuia. Tipul de instrument cel mai răspândit este cel acordat în Si b. alcătuit dintr-un şir de douăzeci de evi de bambus de diferite lungimi şi grosimi.

Arresti. iar lungimea arcuşului 72 de centimetri. prin unele păr i ale acestei zone). – cello (violoncel). mult mai largi aici. Din punct de vedere al construc iei este foarte asemănător cu vioara. – ambal – ulterior înlocuit de acordeon. iar din punct de vedere tehnic se poate realiza pe acest instrument un efect de chitară prin simpla plimbare a mâinii peste coarde.20 metri. confec ionate din trestie). Sunetul se produce în aceeaşi manieră cu cel produs de vioară şi violă. – cimpoiul (Tulcea). însă cu şapte găuri pentru degete. – zurnaua (de origine orientală). – daireaua (daraua). deasupra celorlalte (fluiere dobrogene – în general de dimensiuni mici.S.Violoncelul – apărut în aceeaşi epocă cu vioara. păstrându-şi calită ile – catifelat şi dulce. Ambitusul capătă alte dimensiuni. – cavalul dobrogean – asemănător celui din sud-estul Munteniei. sunt prinse câteva plăcu e de metal rotunde. Se bate cu mana. Daireaua (daraua) este de origine persană şi are rol de imprimare a ritmului în dans. – vioara (tibulcă. cu ancie dublă ca cea a oboiului. diferen iindu-le doar dimensiunile ce ating la acesta 1. a şaptea tăiată în spatele evii. în acelaşi timp agitându-se pentru ca accesoriile sunătoare să zuruie. Este o membrană întinsă pe un cerc de lemn pe circumferin a căruia apar nişte crestături în care. fiind atestat sub acest nume în 1665 de către G. Zona etnografică DOBROGEA – fluier – o variantă a fluierului moldovenesc. pe o vergea de metal. .

Abia după Primul Război Mondial. Anul 1948 a reprezentat anul lansării acestui gen coregrafic. singurul care s-a bucurat de o oarecare aten ie fiind Jocul Căluşarilor. . nu numai ca expresie artistică. Din cea de-a doua jumătate a secolului trecut şi până aproape de Primul Război Mondial. acesta a constituit una din principalele forme de manifestare a mişcării cultural-educative după 1848. acordă oarecare importan ă. mazurcă) ce erau de prim rang în saloanele vremii. După scrierile vremii. Începând cu 1949. Bătuta (Bătuta Căluşerului) şi Banul Mărăcine. dar nici acesta din punct de vedere coregrafic. Există mărturii încă din secolul al XVI-lea ce eviden iază originalitatea şi calită ile performante ale jocului românesc. Acestea toate au rămas numai la nivel de impuls. aşa cum spunea Ovidiu Bârlea. înfiripându-se ideea studierii ştiin ifice a acestei coregrafii populare. În acest sens. Are un caracter colectiv şi se distinge. abordându-l ca fenomen complex. acestea reprezentând începuturile mişcării artistice de amatori. polcă. Brăiloiu. prin „valen e neaşteptat de complexe şi ca un corolar printr-o bogă ie de primă mână ce-l aşază printre cele dintâi în ierarhia europeană”.CAPITOLUL IV JOCUL (DANSUL TRADI IONAL) SPECIFIC ZONELOR ETNOGRAFICE (categorii de dans. în cadrul Institutului de Folclor se înfiin ează un compartiment de cercetare ştiin ifică (etnocoreologie) ce urma să se ocupe de acest folclor coregrafic din punct de vedere al cercetării ştiin ifice. în anii 1850-1851 Ştefan Emilian creează (aranjează) dansurile Românul (Căluşerul). fiind cel mai bine cotat în cadrul manifestării centenarului Revolu iei de la 1848. caracteristici zonale) Se constituie într-o obliga ie socială. preocuparea folcloriştilor vremii pentru cunoaşterea coregrafiei populare se afla undeva într-un plan secund. condi ionând integrarea deplină a individului în societatea sătească. A existat o puternică activitate practică pentru a putea implementa dansul românesc alături de dansurile străine (vals. în mişcarea culturală a cărui mentor era. Nicolae Iorga. după metoda de culegere şi cercetare a lui C.

la modul generic. Această schi ă cuprinde măsurile dintr-o formulă ritmică a unui pas sau toate măsurile dansului descris şi este împăr ită după numărul paşilor dansului. Murgule ul. rândurile coregrafice fiind suprapuse sinoptic după modelul partiturii corale (orchestrale). în urma unei analize a mişcărilor. Brâul greu. Abordând studiul. – valorificarea primelor rezultate ob inute în procesul culegerii şi analizarea folclorului coregrafic. are o schi ă grafico-ritmică a paşilor. vom avea în vedere următoarele: – câte păr i (paşi) cuprinde jocul. mai rar. – măsura în care este scris. care este constituită după un sistem propriu de notare ce se poate utiliza chiar în culegerile de teren. – realizarea unui prim corpus de documente coregrafice. – jocurile de bază sunt hora (în Muntenia dunăreană se întâlnesc: Horă dreaptă. .Perioada de început a cercetării etnocoreologiei româneşti a durat aproape 10 ani şi s-a desfăşurat pe trei direc ii: – perfec ionarea profesională. Horă bătută. Vlăscencu a. Maritica. Fiecare joc. – forma ia. – câte fragmente (păr i muzicale) con ine melodia. Bordeiaşul. Sălcioara. Pentru transpunerea în practică a acestui fenomen artistic coregrafic este necesară o partitură coregrafică (suprapunerea rândurilor corespondente) ce s-a constituit având ca sursă de inspira ie grafia sistemului muzical de notare. Floricica etc. – cele mai multe de grup mixt se joacă în cerc sau semicerc. Joiana. cu mul i paşi tropoti i cu bătăi pe contratimp. – inuta. de mână sau cu bra ele pe umeri. – mişcările sunt vii. Zona etnografică MUNTENIA Clasificare: • de grup: – cele mai cunoscute pentru această zonă: Ciuleandra. Drumul dracului. Horă-n două păr i. – tempoul. teoretică şi practică specifică acestei discipline. Hodoroaga) şi sârba. Horă pe cârlig şi..

a. Crai ele. de bra e. – s-au asimilat şi câteva jocuri igăneşti: Romneasca. Ciuful etc. Brâul (joc tipic bărbătesc). – Brâule ul oltenesc. Hora dreaptă se dansează în cerc închis (este prezent mai rar dansul în cerc deschis). Vulpea ş. alcătuind figuri mai complexe. . cu mişcarea participan ilor spre stânga. Ursăria (Ca la uşa cortului) etc. există brâu pe 6 (brâule ul – ritm ternar) şi brâu pe 8 (ritm binar).). Ungurica (de doi. Hora mare. Perini a. Cioful.a.a. Conducătorul de joc (corifeul) dictează comenzile (uneori ine în mână o batistă pe care o agită). Hora căluşului etc.. Ritmul este binar. – anumite jocuri cu nume de plante: Alunelul. Bobocica. Brâul – derivă de la inuta dansatorilor care. Busuiocul. – Căluşul. Ca variante. cu paşi simpli (mai rar întâlnit pasul uşor bătut) – se execută într-un ritm binar. Amintim: – Rustemele (multe în ritm aksak). Mandrele ş. Zona etnografică OLTENIA Jocurile predominante sunt sârba şi hora. se in unul de brâul celuilalt. Hora bătută se joacă în cerc mixt (uneori este formată numai din bărba i) în lan .). Trandafirul. tempoul – vioi. în grupuri mixte (destul de rar întâlnită gruparea pe sexe a participan ilor). Hora pe bătaie. – jocuri cu nume de animale: Ariciul. Zuralia. Hora miresii. cu un tempo moderat-vioi (Hora. balansuri şi mişcări de bra e accentuate. înlăn ui i de bra e la înăl imea umerilor. igăneasca. sărituri. Ceasornicul ş. Geamparaua (ritm aksak). – jocuri cu nume de femei: Ileana.• de perechi: – Breaza (ca la Breaza). Participan ii execută mişcări bilaterale cu o uşoară tendin ă de avansare spre dreapta. Trochi ele. Coregrafia dansului – plimbare cu ocolire. înşirui i în linie sau semicerc. importat din sudul Transilvaniei). Se desfăşoară într-o dinamică alertă ce alternează cu plimbări lente cu paşi sincopa i. înso ite de plimbări şi bătăi. Ceasornicul. uneori chiar accelerat (Zuralia. – jocuri cu nume de obiecte casnice: I ele.

ca şi strigătele de luptă hărăşaira sunt menite să îmbărbăteze ceata şi să sperie for ele duşmane. capacitatea cetei de a performa dansul ritual. Sarea şi lâna – reliefează simbolul protec iei gospodăriei. Gesturile cetei semnifică amenin ări injurioase la adresa ielelor. pinteni (lovituri ale tocurilor încăl ămintei). sărituri şi bătăi uşoare. fire de usturoi şi de pelin. Este o prăjină lungă cât de două ori statul unui om. mai rar în lateral. iar la sârbă de umeri. afla i în şir. Se remarcă prezen a unui conducător de ceată şi a unui personaj aparte – mutul. prin virtuozitatea dansului. dansate în cerc sau semicerc. Cătrăni a ungurească – rezisten a la suferin ă a membrilor cetei. Mişcările în timpul dansului sunt iu i. cu paşi încrucişa i pe loc. Bă ul – legătura căluşului cu pământul. mai ales.În Oltenia jocurile sunt. de altfel se recomandă ca un simbol cu o bogată polisemie. Dansul Floricica exprimă. În cadrul dansului sunt înglobate mai multe jocuri: Floricica. se mişcă înainte şi-napoi. prin tuzlucii şi clopo eii de la picioare. de grup mixt. prin betele încinse în diagonală pe piept. dansatorii înlăn uindu-şi mâinile încrucişate la spate sau se prind unul de brâul celuilalt. La horă dansatorii se in de mână. . Ceata de căluşari are un costum aparte ce se deosebeşte de costumul de sărbătoare al sătenilor prin: fesul (căciula) pe care-l poartă pe cap. Bă ul. Zgomotul clopo eilor. prin aceasta. Ra a. prin batistele fumos brodate oferite de fete şi tichiile de copii mici (protec ie fa ă de cei lipsi i de apărare) şi ciucurele de lână pe care-l de ine vătaful. este o forma ie ce apăra comunitatea umană de agresiunea for elor malefice din afară (ielele). al ii amintesc şi de Muntenia). sprintene. virtu i rituale deosebite. Steagul este insigna cetei ce are multe conota ii. Căluşul (cel mai vechi şi mai reprezentativ joc – a existat mai întâi ca text. Calul şi Chiserul. Calul şi Chiserul – puterea cetei de a birui agresivitatea ielelor. Căluşarii de in fiecare câte un bă (în alte locuri se întâmplă să de ină câte o sabie de lemn). ob inându-se. Cătrănita. rit şi ulterior ca dans). predominante fiind sârba şi hora. Sarea şi lâna. Sârba se crede că ar avea obârşia chiar aici (spun unii. şi care are la vârf o cârpă (un prosop esut în casă). în timp ce ceilal i dansatori. Jocurile bărbăteşti de o mare virtuozitate sunt jucate în linie.

dansuri de perechi – s-au răspândit în urma influen ei dansurilor ruseşti şi poloneze. • jocuri bărbăteşti – Corăghiasca. • jocuri mixte de perechi – de tipul polcii. Cu mult timp în urmă. Corăgheasa şi Bătuta. multe dintre aceste fiind variante de brâu. dar şi în perechi. în cadrul crea iei muzicale. Cunosc o clasificare clară: jocuri mixte de grup. Alivencile.. men ionând faptul că alături de acestea îşi fac sim ită prezen a şi un număr de 3 jocuri de tip modern. Jocurile (dansurile) populare de pe teritoriul moldovenesc nu au caracter constant – par domoale însă sunt totuşi vii. hore – Vrancea. Trilişeştile. jocuri femeieşti – de exemplu: Jocul bătrânelor la care dansatoarele se sus in sigure melodic. Zona Bacău. Arcanul – joc de recrutare foarte vechi (la unele jocuri bărbăteşti dansatorii joacă concomitent şi organizat. bătuta. destinată dansului. multe fiind de tipul polcii atât ca linie melodică. Desfăşurarea jocului în sală a dus la apari ia unui fenomen deloc benefic pentru jocul tradi ional. . din care amintim: Bătrâneasca. tango şi vals pentru toate dansurile (aceste informa ii au fost ob inute în urma unei culegeri realizate în 1969). cât şi ca mişcări de dans (paşi). ărăneasca ş. • jocuri femeieşti – Jocul Bătrânelor. jocuri bărbăteşti. însă la jocurile de coloană se in unul de brâul celuilalt).a. sârba. şi anume adoptarea paşilor de sârbă. Hu ulca. corăgheasa.Zona etnografică MOLDOVA Jocul are un caracter contrastant. rotindu-se cu o viteză foarte mare – vârtej –. ărăneasca (se joacă frecvent în cercuri mai mici sau mai mari. Melodica jocurilor este foarte strâns legată de tehnica instrumentelor muzicale folosite. Clasificare: • jocuri mixte de grup – Bătrâneasca. Alivencile. Din cele ce păstrează elemente arhaice amintim: hora. un număr de 31 de jocuri. fără să se ină unul de altul. Bătuta (variante de brâu şi hore) şi Arcanul (sârbă). interpretând melodia dansului. Hu ulca. de multe ori concomitent cu forma iile de cerc). aici au existat. cu paşi mărun i şi bătăi mai ales pe contratimp. Sârba.

• jocurile bărbăteşti – fecioreşti de virtuozitate (cunoscute sub diverse denumiri aici în Transilvania): Fecioreasca în S. cu învârtiri simple (Învârtita) sau duble (Ha egana). În Transilvania predomină jocurile de perechi. jocurile bărbăteşti de virtuozitate. de ponturi în S-V (se desfăşoară pe melodii în ritm aksak). în general. Fetele de la Căpâlna – Alba (dansate în şir şerpuitor de paşi rari plasa i pe contratimpii cântării în ritm aksak). – arina ( ara Motilor) – mocănească. Jocurile mixte se bazează pe mişcări (plimbări) de obicei sincopate în care contrastează mişcările domoale ale fetelor cu salturile pe care flăcăii le fac din loc în loc. Se deosebesc între ele de la o zonă etnografică la alta din punct de vedere al mişcării. • jocurile bătrâneşti de fete. Haidăul în Transilvania de centru (aici ritmul aksak este mai pu in prezent). este foarte mic comparativ cu celelalte zone etnografice ale ării. .Zona etnografică TRANSILVANIA • jocurile de perechi (mixte): – De-a lungul. – Purtata. ceva mai mişcată în sud şi destul de vie în sud-vest. • jocurile mixte de cerc – întâlnite în partea de N (Hunedoara şi unele păr i ale Sibiului). jocurile mixte de cerc – mai rare (se pot întâlni. – Învârtita. astfel: plimbarea perechilor este foarte lentă în centrul Transilvaniei. cu preponderen ă. lovind totodată picioarele cu palma (De-a lungul. a minerilor. În Transilvania de centru regăsim jocurile bătrâneşti de fete (Purtata) – Năsăud. Numărul jocurilor. – Pe sub mână. Bărbuncul în N-E Transilvaniei (ritm binar). Sibiu). a văsarilor. – Ha egana. Purtata). Toate aceste elemente sunt înso ite de piruetele fetelor trecute pe sub mână (Pe sub mână). în Hunedoara.

cu mişcări iu i. fără strigături. punctat din loc în loc cu bătăi mai puternice. În Transilvania de Sud – Sibiu. gleznă. de aici denumirea de joc de bâtă. În ara Oaşului jocul este caracterizat prin paşi mărun i tropoti i. . De obicei jocurile se succed. haidăul – în centru – mai pu in. de porturi – în sud-vest. Maramureş – alături de care formează un complex carpatic. într-un ritm viguros şi totodată subtil. Moldova N. Ca şi la brâu. împletite cu bătăi ale mâinii pe diferite segmente ale picioarelor (călcâi. existând frecvent şi bătăile din palme marcând astfel ritmul. Se joacă brâul – socotit ca fiind extrem de vechi în această zonă. inându-se seama de stabilirea unui echilibru între mişcări. flăcăul inând ceremonios fata la distan ă. coapsă). continuă cu învârtirea fetei pe sub mână (Învârtita) şi se încheie cu Ha egana. Din această categorie fac parte jocurile fecioreşti care se orânduiesc în patru grupuri coregrafice: feciorească – în sud. O altă particularitate a dansurilor din Transilvania este orânduirea în suite – de exemplu dansul începe cu o plimbare (Purtata sau De-a lungul). Vrancea. a minerilor – domoală. În unele zone ale Transilvaniei dansurile bărbăteşti se caracterizează prin aşa-numitele porturi – figuri atletice (acrobatice) complexe executate pe loc. a văsarilor (meşteri în lucratul obiectelor din lemn) – variantă cu ritm vioi desfăşurată pe strigături recitate. o particularitate deosebită o au strigăturile cântate. la jocurile în care dansatorii nu se in unul de altul – ipuriturile din ara Oaşului. figurile alternează cu mişcări domoale în mers sincopat (necesare relaxării dansului). trecerea pe sub mână a fetelor în mişcări smucite şi strigături cântate. Covasna – există foarte multe asemănări cu alte regiuni – Muntenia. ambele desfăşurându-se pe ritm aksak. paşi tropoti i. bărbancul – în nord-est – ritm binar. Predomină salturile în înăl ime. Adăugăm că. gambă. Odinioară bărba ii îşi dansau jocurile ajuta i de o bâtă.În ara Mo ilor se disting trei categorii diferite ale jocului de perechi: mocăneasca – cea mai arhaică formă a dansului. Dialectul sudic se diferen iază total de zona centrală şi cea de nord a Transilvaniei (apar inând dialectului apusean). Braşov.

succesive şi prin ocolirea cercului de joc. Căluşer. Polcă şchioapă. polca şchioapă. ritmul binar sau sincopat. Învârtită şchioapă. vorbim despre: structura figurilor. Zona etnografică BANAT • jocuri bărbăteşti – Brâuri şi Posovaici. de grup mic (Ciuleandra. fie deschisă. frecven ă moderată – Hodoroaga. Horă bătută). Din punct de vedere coregrafic. legate direct de desfăşurarea jocului (comenzi. cu substrat satiric. numărători. Caracteristici şi concluzii. ca element caracteristic – existen a strigăturilor cu caracter liric. Brâul mocănesc. tempoul – caracter vioi (în general). succesiunea acestora. cu deplasări bilaterale. tempo accelerat (sârbă. şchioapă. Jieneasca). pregnante. feciorească). Horă dreaptă. • jocuri de perechi – De doi. cele mai frecvente jocuri sunt Învârtita dreaptă. Hora de doi. jocuri în monom (Ceată ciobănească. Breaza. frecven ă sporadică – Hora bătută. Polca dreaptă Jieuneasca – solistic). Solo grotesc. ha egană) sau moderat (învârtită. Purtata. fie închisă. Sorocul (în partea de nord). Doi plimbat. Sârbă. Măzărica. Ceată dis-tractivă. Polcă dreaptă. Căluşerul. jocuri solistice (Bătuta solistică. Brâul nou. îndemnuri). Solo igănesc. Horă de perechi. inuta liberă – monom (solistică) este destul de răspândită. Tipuri zonale eviden iate în ceea ce priveşte ponderea: frecven ă mare (Fecioreasca. • hora (mai ales în sudul provinciei). Învârtită dreaptă. în linie (Brâu mocănesc. de perechi (Purtată. Brâu nou). Predomină jocul de perechi şi de linie. . precum şi speciale. Brează). Solo igănesc. Feciorească). Hora polcă.La jocurile de perechi este mai frecventă inuta opusă (fa ă-n fa ă). Ardeleana ca-n Banat (se succed ciclic. De notat faptul că în Transilvania există 27 de tipuri coregrafice diferite din 55 existente în folclorul românesc. caracteristică întâlnită şi în Transilvania). Sârbă în vals. Horă polcă. Hora dreaptă. melodii variate – foarte bine închegate cu două sau trei fraze muzicale cu succesiune precisă. Horă în două păr i. Desfăşurarea jocului se face pe loc. Solo ritual). Enumerăm câteva dintre acestea în func ie de tipul jocului: în cerc (Ha egană. Sârba.

acestea provenind din 23 de repertorii locale cercetate exhaustiv. Brâuri (Brâul bănăean. cu cele ale altor na ionalită i conlocuitoare (repertoriu eterogen). iar partea de N-V de Învârtită şi Soroc. foarte rar în grup mic. precum şi tipul mai general de Căluşer. Învârtită şchioapă. În ceea ce priveşte desfăşurarea jocului. Există diferen ieri ce conduc la o variabilitate destul de apreciabilă în ceea ce priveşte vârsta participan ilor. Muntenia sau Moldova. iar mişcările de bra e extrem de reduse la hore. la cele în grupuri mari întâlnim inutul de umeri. dansuri din Oltenia. comun ambelor subregiuni şi opozantul cu dialectele Câmpiei Dunărene şi Câmpiei Ardealului. Dinamica dansului evoluează de la o sobrietate specifică la o intensitate şi o exuberan ă considerabile. Ceata bănă eană şi Sorocul. Din punct de vedere al execu iei. se face mai ales bilateral. . adeseori cu o uşoară tendin ă de înainte spre dreapta. Polci. Învârtită dreaptă. regăsim: Jocuri de perechi sau De doiuri (De doiul bănă ean şi De doiul plimbat). putând afirma că predomină forma iile de semicerc şi perechi. Brâul nou). dar şi tipul de Horă de perechi (Baraboi). nu în ultimul rând. Zona etnografică DOBROGEA • vechi dansuri dobrogene vie uiesc alături de dansurile aromânilor. sau solistic. joc de ceată şi solistic. Referindu-ne la aspectul tipologic al acestuia. Hore mari (Horă dreaptă şi Hora în două păr i). Tipurile de dans au drept coordonată împăr irea Banatului în două subregiuni coregrafice. determinând existen a unei dialect coregrafic carpatic. dansul bănă ean este definit printr-o mişcare destul de înceată de înainte spre dreapta a grupului cu paşi de o amplitudine redusă pe sol. iar la cel de perechi partenerii se in fa ă-în-fa ă. Referitor la inuta în timpul jocului. Ne apare destul de bine conturat din punct de vedere al morfologiei. apoi de cerc. Putem spune că S-E Banatului este dominat de Brâuri şi De doiul bănă ean.Arhiva Institutului de Etnografie şi Folclor cuprinde până în prezent peste 300 de dansuri notate. şi. uneori se joacă în monom. Întâlnim aici în număr destul de mare şi dansul cu componen ă bărbătească. însă devenind ample şi maiestuoase la Jocul Perechilor.

Geamparaua. Atica. Polca. . Paidusca (cu al doilea timp alungit). Padecatrul şi dansuri de salon ajunse şi la sat. Crai Polca. fenomen recunoscut şi de Gheorghe Ciobanu ca fiind prezent după cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Hora macedo-română şi Hora dunăreană apar ine stratului vechi şi se execută în cerc deschis. Jianul. Apare aici un condu-cător de joc ce execută o serie de sărituri.• melodii în ritm aksak: – simple binare – Rustemul. De doi. într-un ritm binar cu tempo lent (Hora – Corlu). Denumirile dansurilor dobrogene amintesc de cele întâlnite în celelalte regiuni ale ării. – ternare – Geamparalele. Bătuta. Brâul. mixt. Ciobănaşul. Cadâneasca (cu cel de-al patrulea timp alungit). Kiocek. igăneasca. Cernica. În Dobrogea repertoriul de dans este eterogen. participan ii petrecându-şi bra ele la nivelul umerilor. Pozi ia bra elor este în lan însă pu in îndoite. Jocul are o desfăşurare bilaterală sau pe loc. Kiocek. Pandelaşul. Vanghelio (cu primul timp alungit). lăsări pe vine. formând figuri simple şi plimbări spre dreapta. Mişcările se realizează prin ocolire. – compuse – Şchioapa. Ra a etc. referindu-mă aici la zonele aşezate de-a lungul Dunării (Vlaşca. la capitolul Întrepătrunderea diferitelor stiluri regionale. Cadânească şi Turcească. În sprijinul celor men ionate se aduce un argument ce capătă dimensiuni de particularitate a acestei zone. mixt. înso ite de mişcări de bra e. Teleorman. Aici regăsim convie uirea dansurilor cu substrat vechi alături de cele venite de pe ambii versan i ai Carpa ilor. Ghimpele. Ritmul aksak capătă aici valoare de caracteristică. Hora simplă pare foarte strâns legată de specificul na ional. la care se adaugă plimbările bilaterale. şi anume: Alunelul. Învârtita. cu paşi simpli şi bătu i. Cadâneasca. Oltenia). şi anume prezen a celor două dialecte – dialectul dunărean şi cel carpatin – la care se mai adaugă unele infiltra ii moldoveneşti. dar şi o parte caracteristică sudului ării. Hora în două păr i se joacă în cerc închis. de multe ori apărând separarea pe sexe în interiorul acestuia. Greceasca. fiind întâlnit în genul Geampara. apar inând de fapt unui strat foarte vechi. aşa după cum sus inea Constantin Brăiloiu în studiile sale. Regăsim însă şi Paiduşca. Săltata (cu al treilea timp alungit).

Geamparaua apar ine. mixt. Ritmul este asimetric 7/16. cârligele. paşi bătu i şi încrucişa i în fa ă. ca elemente apar plimbările. se pare. în lan de bra e (uneori de umeri). în lan de bra e îndoite în pozi ie înaltă sau joasă (printre umeri prin basmale). paşii sălta i. plimbări bilaterale cu ocoliri. trecerile pe sub mână.Hodoragă – dans ce se execută în cerc sau semicerc. . lăsările pe vine. cât şi ca succesiune. Ritmul este binar. stratului vechi. tempo vioi. iar tempoul – vioi. Cu toate că se remarcă o puternică influen ă a pieselor bulgăreşti. mixt sau pe sexe. figurile sunt variabile atât ca structură. cu figuri simple sau complexe. bătăile. Se joacă în cerc închis. este considerat ca joc cu origine locală. sărituri.

Moldaviae et Transilpaniae de Antonius Wranacius Sibenicensis Dalmato (secolul al XVI-lea). în costum tradi ional. animale). apar în picturile bisericeşti (1409-1417). o regăsim în diferite câmpuri. . compozi ia. in. participau la lupta de la Posada. negru. Costumul popular de pe întreg cuprinsul ării se caracterizează prin folosirea masivă ca fond a culorii albe. Despre portul popular românesc. albastru. Mărturii mai numeroase ce ne dau importante indica ii despre structura şi evolu ia acestuia avem încă de la 1330 când ăranii români. Cromatica (coloritul motivelor) este un alt element specific de o sobrietate remarcabilă şi care întrebuin ează culori de bază ca: roşu. brun închis. în lucrări ca: De Sitre Transilvaniae. în secolele IX-X. Cantemir (1716) ş. în condi ii istorico-economice specifice. Chei ele specifice modului de îmbinare a bucă ilor croite în prealabil (a elementelor constitutive) sunt uneori colorate. pe emblema din 1556 a breslei bijutierilor din Braşov. pânza sau stofa fiind tăiate în suprafe e dreptunghiulare. discretă. Pe această unitate a materialului se sprijină şi unitatea de croi. cânepă sau bumbac.a. Chiar şi atunci când sursa de inspira ie este natura cu elementele ei (flori. păsări. Mai târziu. putem vorbi abia după formarea poporului român. în cadrul căreia urmărim plasarea. Ornamentele au forme geometrice. mai rar figuri omeneşti ce sunt supuse adeseori unui proces de stilizare. descriere) Portul popular s-a dezvoltat din momentul definitivării procesului etnogenetic românesc. anumite tonuri de verde şi violet. Fiind produs pentru necesită i materiale imediate şi stringente. în culoarea esăturii. ea subliniind linia croielii şi punând în eviden ă motivele ornamentale. Aceasta este simplă. Nota dominantă în ceea ce priveşte materia primă este dată de esătura albă de lână.CAPITOLUL V PORTUL TRADI IONAL (scurt istoric. dar şi albe. Descritpio Moldavie de D. Ornamentica. cu caracteristici etnice proprii. portul popular s-a confec ionat ini ial în cadrul gospodăriei închise. motivele.

maramă. dar şi ca traistă pentru purtatul diverselor obiecte sau alimente. brâu esut policrom. piept şi mâneci. brâu roşu de lână mai lat decât cel de femeie. esută. pânza are vărgi în esătură şi cromatică de roşu. • Zona Argeş Costumul femeiesc: cămaşă lungă. • Zona Dâmbovi a Costumul femeiesc: ie – cămaşă. având ca termina ie şiruri scurte de mărgele finalizate cu ciucuri. opinci din piele. de lână. brâu esut în război. bogat ornamentată. pe fond negru. fotă înfăşurată. Costumul bărbătesc: glugă – purtată în timpul lucrului şi pe drum ca acoperitoare.Zona etnografică MUNTENIA • Zona Buzăului Costumul femeiesc: cămaşă femeiască – cu mâneci frumos ornamentate. Costumul bărbătesc: cămaşă lungă – mâneci largi şi broderii discrete la guler. încadrat în chenar. fotă înfăşurată. brodată în întregime. cu volane la pumni. pe partea din fa ă. cu motive tradi ionale. Costumul bărbătesc: la fel cu celelalte subzone. • Zona Prahovei Costumul femeiesc: cămaşă albă. plisată. maramă de borangic cu motive populare pe alb. Costumul bărbătesc nu prezintă diferen ieri. brâu. cu fir şi cu motive colorate. i ari din postav. fotă largă. peste brâu o curea din piele cu cataramă din alamă şi inte din cositor (Râmnicu Sărat). cu ornamenta ie pe alb. pe fond roşu. galben şi nu numai. strânse în manşetă. fotă. opinci din piele. maramă de borangic. brâu lat. în cre şi sfârşindu-se cu volane în pumni. care are la poale o fâşie colorată. cămaşă albă. opinci cu obiele. maramă cu desen mai simetric. cu mâneci bufante. plasat la limita de jos şi care se continuă pe una din laterale cu ornamenta ia asemănătoare dar pe verticală. geometrice. iar în afară de aceasta se detaşează fâşiile verticale cu elemente geometrice policrome. . nu prezintă elemente de diferen iere. pe fond negru. roşu. remarcându-se valoarea decorativă a broderiei. ce poartă şi ea elemente de ornamenta ie foarte încărcate. cu motiv geometric. opinci. din borangic. cu motiv ornamental orizontal în roşu – mâneca cu alti ă. motiv ce-l regăsim şi pe poalele cămăşii.

Costumul bărbătesc este asemănător celorlalte subzone.• Zona Muscel Costumul femeiesc: cămaşă femeiască. în culori negru. maramă de in cu lucrătură geometrică spartă şi prinsă de păr cu ace lucrate meşteşugit. ornamentat cu şiret. galben. brâu lat tricolor. opinci. pantaloni de postav. Costumul bărbătesc – schileresc (lucrat în postav alb. predominând culorile roşu şi grena. opinci. opinci. Costumul bărbătesc: cămaşă albă cu broderie discretă. lână sau mătase. numai că apare elementul de spiralare a motivului de pe mânecă. alb. cioareci cu bogate ornamente în pasmanterie la buzunare. brâu esut bicolor roşu-galben. de lână. opinci. . opinci. • Zona Gorj Costumul femeiesc: cămaşă cu broderii pe piept şi pe mâneci. brâu policrom. cu ornamente geometrice policrome. opinci. Costumul bărbătesc: cămaşă albă. foarte măruntă. cu ornamentică liniară sau geometrică simetrică. Zona etnografică OLTENIA • Zona Mehedin i Costumul femeiesc: cămaşă femeiască. beteală. postav colorat şi broderii policrome): cămaşă albă cu broderii discrete. brâu foarte lat (de-o palmă). albastru. cu ornamentică orizontală liniară. pe vertical (partea din fa ă). verde. • Zona Vlaşca – Teleorman Costumul femeiesc (ornamentica prezintă mici varia iuni zonale): cămaşă pe aceeaşi configura ie. fustă formată din trei sferturi vâlnic negru şi o catrin ă – şor roşu (pesteman) sau fotă plisată. maramă vaporoasă. cu ornamentică simetrică. maramă de borangic. bufante. ilicul ce respectă întru totul ornamentica şi cromatica cioarecilor. brodate cu râuri discrete. roşu. maramă (pentru femei măritate). şosete de lână. brâu lat. fustă – catrin e prinse una în fa ă şi alta în spate. pe orizontală. cu ornamentica realizată prin frumoase broderii în fir. fotă înfăşurată. opinci. i ari albi de postav. având compozi ie ornamentală clasică. cu mâneci largi. pe fond predominant roşu. fustă – vâlnic sau vâlnic plisat. brâu.

cu broderii extrem de fine în alb. cojoc lung de piele (constituie o capodoperă a genului. cu dispozitie rafinată a câmpilor ornamentali şi linia croielii în clin). pe registre verticale. terminate cu manşetă cu ornamentică spiralată. alese. brâu îngust policrom. cu ornamente din postav colorat. giubeaua (element de costum întâlnit şi la femeie). din blană cu ornamentica reprezentată prin rozetă şi spirală. brâu lat. giubea – haină lungă. pieptarul înfundat. brâu cromatic roşu cu maron. fără mâneci. cu broderii pe piept.• Zona Vâlcea Unul dintre cele mai elegante costume femeieşti. brâu esut. bleumarin. esut în război. broderia cămăşilor şi rafinamentul maramelor. fustă amplă. opinci. fustă – vâlnic sau catrin ă neagră. esut. crea ă sau plisată – vâlnic şi catrin ă cu ornamentică geometrică având stilizări de elemente antropomorfe. prin ornamentica esută a vâlnicelor. cu aceeaşi compozi ie ornamentală autohtona a mânecii. maramă de borangic. Subzona etnografică OLTENIA DE SUD • Zona Olt. maramă de borangic cu broderie albă de mătase. Romana i Costumul femeiesc: cămaşă de femeie. . cu ornamentica liniară verticală. policromă. Costumul femeiesc: cămaşă cu mâneci largi. pe cele 3 registre: alti a. ce alternează cu cea geometrică. manta de postav – şuba cu molii. cioareci – pantaloni de postav alb. Costumul bărbătesc: cămaşă – ie albă. de un rafinament aparte. opinci. • Zona Dolj Costumul femeiesc: cămaşă femeiască. cioareci. fusta – vâlnic plisat (pesteman). opinci. cu broderii pe alb. ornamentică pe verticală. încre ul şi râurile. opinci. Costumul bărbătesc: cămaşă albă. Costumul bărbătesc nu prezintă evidente diferen ieri fa ă de celelalte zone. elemente străvechi ce le întâlnim şi la giubea. cu ornamente mari. opinci. maramă de borangic cu discrete ornamente albe.

Câmpia Transilvaniei. aici esătura din mărgele policrome. din piele. Mun ii Apuseni (Mocănesc). • Zona Suceava – Iaşi Costumul femeiesc: cămaşă femeiască. brâu îngust policrom. lati ar. brodată manual. alti a la umăr. pantaloni – i ari cu creturi. pălăria cu borduri foarte largi. fota înfăşurată. bumbac. până la genunchi. opinci. opinci. strânsă în jurul gâtului cu un şnur (cu toate că este foarte larg). Costumul bărbătesc nu prezinta diferentieri majore. Bihor. Costumul bărbătesc: cămaşă bărbătească simplă. Arad. fusta – fota înfăşurată. Zona etnografică TRANSILVANIA Întrucât această zonă prezintă o mai mare varietate a subzonelor etnografice. completată decorativ de gheordanul de la gât. esută din lână. Costumul bărbătesc: cămaşă lungă frumos ornamentată cu broderii albe şi dantela. • Zona Câmpulung Moldovenesc Costumul femeiesc: cămaşă femeiască. mai simplă. brâu esut din lână şi ornamente în esătura cu motive geometrice policrome. pe pânză de in. opinci. opinci. încre ul şi benti a monocromă ornamentală şi râurile ornamentale de-a lungul mânecii. prevăzută. Năsăud. fusta – fota înfăşurată. cânepă. Maramureş. Sălaj. având structura morfologică şi stilistica cu ornamentica mai bogata şi o cromatica mult mai vie. stilizate. cu broderii discrete. . încre it pe picior. pantalon bărbătesc – i ari. pieptar cu poale – haina lungă. această încre itură purtând numele de brezerău. compozi ia mânecii în trei registre. gheordan sau gherdan (în alte zone – func ie de brâu).Zona etnografică MOLDOVA • Zona Rădău i Costumul femeiesc: cămaşă femeiască – ie. avem costumul traditional de: Lăpuş. în variate com-pozi ii ornamentale geometrice. opinci. căciula caracteristica portului bărbătesc românesc. pieptarul brodat cu blană de dihor şi cu broderii foarte discrete. pieptarul cu broderii florale. pieptar frumos ornamentat. găteala de cap – ştergarul de cap şi gherdanul purtat pe frunte. brâu lat.

ornamentele – simple vărgi orizontale. cât şi de femeie. cu patru-cinci limbi. decorată cu simple vărgi orizontale. – cioarecii din pănură groasă. şi care înainte se purta răscroit la subra . fie grupe de vărgi de lă imi diferite. Pădureni. ara Bârsei. Valea Jiului. înlocuită mai târziu cu clopul de paie. rezumându-se la o foaie de pânză întinsă în lungimea bra elor şi despicată la mijloc. – brâul – arareori apar „a e cu câneci” – ciucuri (maramureşanca nu poartă brâu). încre ite. după care cămaşă cu chept (de azi). Costumul bărbătesc. vioi colorate. – chimirul excep ional de lat. datorită lă imii acestuia. inându-se cont de faptul ca s-a purtat aici şi o cămaşă tăiată la gură (gât). – haina – gubă mă oasă – albă sau sură. – cămaşă. – zadia – catrin a de Maramureş – robustă prin material şi colorit. – pălăria veche – de pâslă cu bor larg. Ne vom opri numai asupra câtorva dintre ele pentru detaliere. trecând peste umeri (trăsura). a urmat cămaşă până la talie. care în zilele noastre este îmbelşugat ornamentat cu motive constituite din mărgele. col i. opinci. alcătuit din: – cămaşă – forma simplă. Mărginimea Sibiului. în patru i e. de pe Iza şi de pe Vişeu despicate în fa ă. ara Ha egului. • Zona Maramureş Costumul femeiesc. – podoabe – zgarda din mărgele şi cea din corale. mult mai largi. cele două jumătă i drepte din foaia de pânză fiind întinse peste păr i. bete (frânghii). compus din: cămaşă femeiască. pentru pătrunderea capului. ornamentată precum cămaşă femeiască. – căciula scundă – „cujma rotată”. răvaşe. zadia veche se esea „din păr în păr”. cu ornamenta ie bogată. podoaba de cap. – pieptarul – cunoaşte trei variante: cel mărănesc. croi i drep i şi largi sau gacii (izmenele). proiectate pe „pod” (fond) roşu. fie una lată şi una sub ire (sprânceană). cu cusătura pe dos şi mâneca încre ită de la umeri în bo i. . folosită în vreme friguroasă atât de bărbat. decoltată – unică din punct de vedere al structurii. catrin e (zadii).Târnave. bărbatul umblând cu pântecele gol. cupe. Orăştie. Aici întâlnim cel mai scurt tip de cămaşă. cu stanii dinainte şi dinapoi. ara Oltului. cu „roituri” la tiv (ciucuri).

Costumul femeiesc este constituit din: – cămaşă femeiască încre ită la gât (cămaşă tipic românească) cu mâneci terminate în volan „bezer”. cu mânecă largă. Costumul bărbătesc este alcătuit din: – cămaşă veche – dreaptă. mânecile se prind de platcă printr-un cre . În timp apare cămaşa încre ită la umăr şi cu guler răsfrânt (asemănătoare cu cea din Năsăud). . zadie (şor ) şi încăl ăminte. – pălăria – de postav. cu 5-7 rânduri de motive geometrice policrome. ornamentul cămaşii de tip nou este plasat pe guler. ornamenta ia – geometrica realizată cu arnici în cromatica de roşu – negru. unde apare cusătura „pene pe umăr” – în acest model ciupagul dispare şi gura cămaşii trece de la spate în fa ă. cămaşă. poale. În timp. • Zona Oaş Costumul femeiesc apar ine tipului de costum cu şor încre it la talie şi poale încre ite fix pe un brâu şi se constituie din: podoaba de cap (îmbrăcămintea capului). – chimirul – curea lată cu patru limbi. – frânghiile – esute în dungi colorate sau alesături pe lungime. identică cu cea din Maramureş. a fost înlocuit cu zadia din fa ă. pe platcă. largi şi drep i. încre it în talie şi ornamentat liniar. o platcă dreaptă care cuprinde gâtul şi se întinde până la umeri. cu ciupag (o cusătură peste şi printre cre urile de sub guler.• Zona Lăpuş Portul tradi ional al acestei zone îşi are originea. guler – la margine este încre it cu brănas. – cămaşă: din pânză groasă. – podoabele – zgărdane şi mărgele de piatră. – zadia – veche albastră apar ine tipului de „zadie vânătă”. în fa ă în formă dreptunghiulară „chept” sau „cre ele”). ca şi cel de Năsăud. în vechiul costum cu cămaşă cu ciupag şi zadie vânătă. sur ul din lână. fără guler. – cioarecii – au aceeaşi croială ca cea de Maramureş. decorul mânecii – este „şirul” sau „penele de pe cot” ca şi „penele de la bezer” (bordura de la tivul volanului). având însă „pumnari” la mâneci. datorita ciupagului cămaşă se încheie la spate. pe piept. pe mâneci şi volanul acestora. acestui tip i-a urmat cămaşă cu pene pe umăr având mânecile prinse (încre ite) de la umăr. care se termină jos cu ciucuri “roituri” din urzeală. astăzi este cu cheptar.

având pu ine cre uri în fa ă şi în spate. Jos au “roituri” (destrăma i) . urmată fiind de cămaşa cu „pomişori” (manşete). croi i mai largi. Uioşul sau buica – din lână.– poalele – fixate în talie printr-un brâu („pogmata”) sau guler ornamentat dens. cu ornamente florale. cămaşă. Costumul femeiesc – asemănător din punct de vedere al componentei cu celelalte subzone. Pentru iarnă există sumanul scurt – dintr-o esătură specifică pufoasă dată la vâltoare. care de fapt sunt aduse din Maramureş. ce diferă de la sat la sat. cu mâneci largi. pe pomişori şi la tivuri. similar cu poalele femeieşti cu cusături de chei ă la unirea foilor (în linie orizontală). – cioarecii – din pănură groasă. panglici. cu ornament de dungi orizontale. – căciula – „cuşma rotilată” – scundă şi cu forma rotundă. chimir. în cromatică diferită de la sat la sat. Guba – întâlnită în satele din vestul ării Oaşului. – cămaşa femeiască este prinsă la umăr. – zona Codrului. ornamenta ia – policromă. • Zona Sălaj Există trei tipuri de costum. În Oaş se poartă rar cojoace. cioareci. în alb sau cenuşiu. plasată pe umeri (brazi). – chimirul – pus direct pe piele. – zona depresiunii Mureşului şi Valea Bărcăului. Are o cusătură „punte peste umăr” şi o alta care se . Costumul bărbătesc se compune din: căciulă sau pălărie. gacii – surprind cu lărgimea lor şi sunt confeciona i din pânză pusă pe lă ime. cămaşa prea scurtă căzând peste chimir. ciucuri “ciocălăi” colora i. având în partea din fa ă – şor din pânză încre ită. – podoabele – zgărzile din mărgele. dreaptă. cu ornamente de postav roşu şi negru intercalat la cusături şi aplicat la buzunare. cu cusături ca şi cele de pe cheptar. – cămaşa – scurtă. pălăria de paie – unică şi bogat ornamentată cu zgărdane. s-a dezvoltat ca şi cea din Maramureş. sunt şi ele sus inute prin cusături artistice. ce corespund următoarelor zone: – zona Buciumului. fără guler. – zadia cu portă – prinsă peste poale. încăl ăminte. de obicei fond roşu. destul de viu colorat.

cot şi subcot). – undra scurtă – denumită şi suman scurt (o varietate remarcabilă de postav cu şireturi aplicate). cămaşă. cămaşă prezintă mâneca încre ită de la umăr cu „râuri” cusute pe lungimea mânecii şi cu ornamentică geometrică. este cu „bra e” sau „jure” (trei benzi orizontale – pe umăr.aşază la îmbinarea mânecii cu umărul. foarte pronun ate aici. – frânghia – asemănătoare celorlalte subzone etnografice învecinate. pătrat. iar la margine este întărit cu un feston (brânel). cămaşă de tip clasic – cu foile încre ite la gât ce sunt sus inute sub guler de „cre uri şi încheiate cu chei e decorative”. • Zona Bihor Costumul femeiesc – şi aici se remarcă aceleaşi elemente ce constituie portul tradi ional al zonelor învecinate. gulerul e cusut cu punct pe dos. cu „trupul” vânăt şi „toiagul” roşu. iar în fa ă cu cheptar în genul . – cămaşa scurtă se poartă vârâtă în pantaloni. sub guler este ciupagul. învărgat cu alesături înguste. o „creastă” din postav roşu şi negru ce apare şi la tivul de jos. ce aminteşte de haina de stepă (în special la costumele regiunilor de grani ă. în vestul Sălajului. Costumul bărbătesc este compus din: căciulă sau pălărie. jos. cioareci şi încăl ăminte. a doua formă este cu un rând vertical de la umăr în jos – „pe brâncă-n jos” – în motive geometrice cu roşu pentru fetele tinere şi negru pentru femeile mai în vârstă. Jos este tivită cu ciucuri şi cu „brânel peste ciucuri”. Mai târziu apare „spătoiul” având croiala cu mâneca prinsă din umăr. iar mâneca acesteia este terminată în volan („fodra”) încre it cu „scafatura”. De notat că. Ornamentul mânecii are două forme: cea veche. au introdusă. Cămaşa de Codru – impresionează prin arta cre urilor. – cămaşă – compusă din „spătoiul românesc” (cămaşă ruptă) din pânză de cânepă şi bumbac. iar ornamenta ia o regăsim la guler şi penele pe chept sunt cusute cu „tăieturi”. Gulerul este mare. la cusătura pe lungime. la volanul mare al mânecii (fodra) are o bordură de motive îndesate (aglomerate). de la mânecă la volan – încheietura (chei a) – cusătură groasă cu „păşituri pe hir”. ce au ornamentica realizată cu o cusătură îndesată de mătase cu colorit destul de sobru. – cioarecii – sunt largi. şi e unit de cămaşă cu călcătură (tighel). – pieptarele – despicate în fa ă. – zadiile apar in tipului de zadie vânătă.

mai târziu apărând şi poalele separate. cu flori roşii. neornamentate. croită drept.80 până la 3-3. cu deosebirea că. după care „zadia bănă eană” pentru inuta de sărbătoare cu ornamentica bogată în cadrul căreia predomina roşul. mânecile slobode. „cheptar” şi mâneci. alcătuit din: . – poalele – albe. Şur a din fa ă. Modelul se concentrează pe „spete”. ce avea pe mânecă în dreptul umărului cusut pe orizontal modelul „puilor” cu „arnici” roşu. la gât se încre ea cu „ciupag” (guler) şi se încheia în partea stângă a gâtului cu copci deasupra unei deschizături. Costumul bărbătesc este identic cu costumul reprezentativ al celorlalte zone etnografice învecinate. este terminată în partea de jos cu ciucuri din ibrişin negru (de 8-10 cm) . mânecile se încheiau jos tot prin încre ituri prinse într-un model cusut cu arnici roşu sau negru – obinzeală (iile fetelor spre deosebire de cele ale femeilor aveau fodori). brodate (decupate) cu feston (chei a) de care se prind col ii. gulerul îngust şi gura cămăşii erau tivite cu „şinor” roşu sau negru. cât şi pe piept. cu fir metalic. în trecut exista zadia neagră căreia i-a urmat „zadia aleasă cu cârligul” (o bordură jos). – „felega de brâncă” – un ştergar ce se poartă pe bra la inuta de sărbătoare. • Zona Mărginimea Sibiului (Sadu) Costum femeiesc.cămaşilor bărbăteşti contemporane de oraş. – podoabele – zgărzi pline de mărgele sau confec ionate din drot (sârmă de aramă şi mărgele). – zadia – purtată numai în fa ă (singura) cu o mare varietate în ornamenta ie.50 metri .ie cu pui roşii: esută în război din fire de cânepă amestecate cu fire de bumbac. – poalele se încingeau cu betelii . – fusta simplă. existau iile cu două umbrejii atât pe mâneci. cu ajur. simple. – şur ele – esute în casă. – brâul – pumnata poalelor ornamentată linear cu colorit specific. având lărgimea de la 2. scafatura (cre urile volanului) fiind înlocuită aici cu „pumnarul”. iar pe lungimea ei era cusută o singură umbrejie cu bobin negru. . brodată. barsonul – un fel de salbă din bani prinşi cu sârmă. mai lată decât cea din spate. verdele şi vânătul liliachiu. la cămaşa veche.

două catrin e. în dungi sau „brâul turcesc” – adus din Dobrogea. nădragi – din postav. – Brâul – ales. – bituşca – scurtă. se poartă înturnată. – bubou – din postav negru. pieptar de piele cu flori roşii. – Poalele – neornamentate. totuşi originile ei se regăsesc aici.– pastura – neagră cu ciucuri (pe cap) – col urile ei mai lungi le răsuceau şi le treceau peste creştetul capului formând aşa-zisele coarne. ie. Costumul nou de femeie se încadrează în tipologia costumului cu două catrin e şi se compune din: pahiol (pe cap). încăl ăminte. cât şi de femeile în vârstă. specific costumului vechi sau pieptar nou asemănător cu cel săliştenesc. . se constituie din chei a cusută cu galben la umeraşi sau alti a. – undra neagră lungă – purtată atât de tinere. brâu. • Zona Mărginimea Sibiului (Sălişte) Costumul vechi de femeie (rămas în lada de zestre a bătrânelor satului) se compune din: costumul cu şor în fa ă şi catrin ă în spate. pentru zilele de muncă. poale. cele două şire lungi pe bra . pe care se pun catrin ele vinete sau roşii (ornamentate cu vărgu e orizontale) în partea din spate. Costum bărbătesc – alcătuit din: cămaşă lungă – din clini scurti numai până-n talie şi totodata înguşti. Există aici şi varianta scurtă. iar în spate „cre ul după cap”. din piele de miel. şor . brâu. încăl ăminte. laibăr – din postav negru de lână căptuşit. are croială în 12 clini. mâneca lungă. largă. „dul” sau „ciubac” şi trei şire scurte pornite din umeraşi (cusute cu arnică sau mătase neagră). încre ită sub guler cu ciupag. şerpar – curea de piele. catrin ă. – cojocul – din piele de oi (lung cu mâneci lungi – nu îl purta oricine). terminată cu „betuta”. având cămaşă într-una cu poalele. delicat. – Cămaşa femeiască apar ine tipologiei de cămaşi cu „umeraşi şi şiruri” pe mânecă. Pe partea din fa ă a acesteia se află o deschizătură cu cusături verticale cu arnici negru: râurile şi peni ele (dreapta – stânga). Chiar dacă întâlnim şi în unele zone învecinate elemente constitutive ale acestei cămăşi. Ornamentul mânecii. iar în fa ă şor ul negru. – propcada – purtată peste pastură în anotimpul rece.

catrin ă. opreg cu ciucuri. mula i pe picior. căciulă sau pălărie şi opinci. cel din fa ă fiind înlocuit cu catrin ă (încă din secolul trecut) – foarte căutate şi apreciate erau catrin ele cu fir auriu sau argintiu. iar ornamenta ia în alb-negru şi fir auriu cu motive geometrice. – Cureaua – brodată cu şuvi e din piele sau din metal. – Catrin ele – din postav negru. Zona etnografică BANAT • Zona de câmpie Costumul femeiesc din Câmpia Banatului se compune din: îmbrăcămintea capului. – Proştia – ciobanii o folosesc peste chimir – o cureluşă de circa 3 m. cioareci. Ambele tipuri de cămaşă păstrează croiala cu barburi (clini intercala i în mijlocul stânilor din fa ă şi din spate) şi e legată de un ornament asemănător cu forma unei cruci. care se întind vertical pe mânecă. cât şi pe piept). Costumul nou bărbătesc este alcătuit din cămaşă. considerată o adevarată operă de artă. ornamentate la partea de jos cu o bordură brodată cu fir auriu şi mătase neagră. cămaşă. prezintă ciucuri la tivul de jos. – Cojocul – cunoaşte o utilizare destul de frecventă. tivite de-a lungul cu dantelă neagră. cea nouă – din pânză industrială. are mânecile cu „fodor”. . iar printre ciocanele se întind şi „şirele scurte”. – Brâul – esut tricolor. cojoace scurte. iar în partea din fa ă. este încre ită în jurul gâtului. în forme destul de variate: pieptar înfundat. – Cămaşa veche – esătura cu hir (pânză de casă cu vărgi roşii). Umerelul a rămas pe umăr tot atât de discret. – Cămaşa din pânză învărgată „cu cinari” sau „sada” (pânză crea ă). – Cioarecii – din pănură albă. spre deosebire de cea din spate. bi uşcă (cu broderii extrem de rafinate).– Cămaşa – mai pu in largă. cu mânecile mai scurte care se termină în volan „fodra” este ornamentată cu „ciocanele” (dungi negre cusute dens. poale. ornamenta ia lor acoperind întreaga suprafa ă a acesteia. pieptar despicat (na ional). brăciră şi încăl ăminte. – Opregul cu ciucuri se purta perechi. chimir. brâu.

2. în ornament linear viu colorat. Costumul bărbătesc se compune din: cămaşă. opreg cu ciucuri. distingem mai multe forme de ornamentare: „blană” compactă. – Bracira – pusă peste brâu. cu „pisari”. – Şube – din pănură în alb şi vânăt. – Cioarecii şi vesta („chiutusul”) – din pănură albă. de unde şi denumirea de „duru ul verde”. – Poalele foarte largi. foarte lungă (tipologia cămăşii dunărene). ornamentat cu broderie din lână.– Brâul – esut policrom. extrem de ornamenta i cu „şinoare” împletite din lână. pe piept (foile sau puii). brăcira – elementul ce se ataşează peste brâu. brâu sau chimir (praschie). petecul de opreg (por iunea esută) şi ciucuri lungi. – Cojocul – în formă de pieptar despicat. Poala cămăşii are o bordură ornamentală la fel ca şi restul acesteia. guler şi pumnari. – Încăl ăminte – opinci. ornamentată cu alb. – Cămaşa e confec ionată din pânză groasă. bete şi încăl ăminte. – Cămaşă – croită drept. – Şuba – de culoare verde. peste care se pune „ceapsă”. catrin ă. iar la marginea ceapsei pe frunte o „primbură” cu două rânduri de argin i. poale. cu mâneca încre ită. – Pieptare cu „bumbi”. catrin a (începutul secolului al XX-lea) – ornamentul reprezentat prin „orjane”. brâu. ornamentate la tiv cu stilizări florale. încăl ăminte şi căciulă sau pălărie. – Brâul – esut în patru i e în motive geometrice. ornament pe care-l regăsim şi pe mânecă. încre ită la gât. În func ie de decorul mânecii. „ciurătură” (trei rânduri de cusătură perforată pe alb). „blană” de rânduri (două-trei rânduri verticale). vesta „chiutus”. cioareci. Pieptănătura cu „corni” (pe urechi) la femei. • Zona de munte . – Opregul – 1. „blană” cu tăietură. Costumul femeiesc se compune din: îmbrăcămintea capului. cu mânecă ce se termină cu fodori sus inu i de „bră ărie” – ornament pe cre urile volanului. şi pe mânecă (blană) reprezentată prin motive geometrice. cu „oglinzi”. – Praschia – chimir (în unele păr i ale zonei). cămaşă. Ornamenta ia este foarte bogată şi o regăsim pe guler („sălbănaşi”). Împodobirea capului se realizează cu alti ă de mărgele cu „primbură” (panglică) de care sunt prinse două rânduri de bănu i.

din pănură. – Podoabe: salbă – „banii de la guşă”. şi ornamenta ie în alb sub formă de „cheie pe mânecă”. având următoarele particularită i: – „Cununa” din mărgele.Costumul bărbătesc se compune din: cămaşă. pe lângă aceasta se întinde „ciurătura” (cusătură cu fire trase în genul „şabacului”) – ornament perforat pe alb. cu ornamente de postav roşu. unul în fa ă şi altul în spate). formă asemănătoare tarabostesului nobililor daci (varianta veche). – Cojocul – în formă de pieptar înfundat. – Cămaşă de tip vechi – dreaptă cu guler mic şi mânecă largă. • Zona Oravi a Costumul femeiesc e compus din aceleaşi elemente caracteristice întregii zone a Banatului. – Brâul – în dungi orizontale. laibar. braciră. opregul – esut din lână şi fir metalic. – Cioarecii – mai ajusta i pe picior (la costumul cu cioareci cămaşa se poarta înăuntru). încăl ăminte şi căciulă sau pălărie. alături de ciucuri (col isori cu acul). cioareci. – Vesta – „prasliuc”. având ornamentul în cheie şi cre uri în alb. podoabe de cap – conci şi ceapsă. guler lat şi pumnari. Costumul bărbătesc este alcătuit din: cămaşă. cojocul lung – cu acelaşi tip de ornamentare – dispărut însă de mult timp (abandonat). – Căciula – „clabatul”. . Izmenele cu ornamente ca şi la cămaşă cu „ciurătura” jos la tiv. brăciră – bete. – Opregul cu petecul lat. brâu cu brăciră. ornamentată prin aplica ii de şireturi negre (şinior). căreia i-a urmat cămaşă cu platcă cu ornamentică redusă. – Laibărul – cenuşiu natural sau negru. brâu. în motive geometrice alese în război şi din ciucuri lungi până la nivelul lungimii poalelor (se remarcă lă imea mare a petecului esut şi faptul că se poartă perechi. formă uguiată. cioareci. – Şuba (Caraş-Severin) – albă. din blană neagră (forma nouă). opinci. – Cămaşă este croită drept. – Cămaşa – încre ită la gât. cu clini la subra şi lungă până la şolduri. Prezen a cheii o regăsim şi la poale. căciulă sau pălărie. cu mâneca încre ită la umăr. însă şi „ciocoti”(ciucuri). mâneci terminate cu fodori.

ornamentată prin esătura cu dungi albe şi cre e. „prasliuc” – Cojoacele vechi. sau fustă şi o pestelcă. cu „chirachie” (pânză cu vărgi) sau cu „şabace” – albe şi galbene din borangic (cămaşă de sărbătoare). ilic. numită cămaşă „de-a-ntregul” uneori fără guler. – Cămaşă – cu mâneci largi. încăl ăminte. două pestelce. – Cojoc lung – „giubea”. „chirochia”. – Pieptar – „boandă”. Întâlnim aici şi un alt tip de cămaşă. din punct de vedere al caracteristicilor. brăciră – bete. în sudul Dobrogei apare motivul „puii” (buline mici). – Vesta – din pănură. manta şi glugă ciobănească. brâu. încre ită. albe cu broderie de mătase. Ialomi a. din esătură de casă cu ornamentică şi cromatică diversă. ornamentată cu două chenare dispuse vertical pe marginile laterale. au dispărut la începutul secolului al XX-lea. Costumul bărbătesc este compus din: cămaşă. pestelcă cu chenare verticale pe margini. – Brâul – colorat în roşu la costumul vechi şi în verde sau albastru la cel nou. completat de piptar. căciulă sau pălărie. se poartă una-n fa ă şi alta-n spate şi este din esături de lână. cămaşa veche . pantaloni. cel cu platcă. Călăraşi. croită într-una cu poalele. boandă. cojoc. iar în nord (Tulcea) – model opulent – „pestelca cu pisc”. – Încăl ăminte – „imineii” sau „mesii” – în forma papucului clasic.– Cioarecii – din pănură albă – cu un ornament redus la buzunare. – Fusta („androc” – rochie) – este lungă. gheba. „ca aveică”. – Cămaşa este confec ionată din bumbac sau borangic (integral sau numai pieptul). podoabe de cap. cu motive geometrice într-o cromatică foarte variată. încăl ăminte. Zona etnografică DOBROGEA Costumul din această zonă etnografică. este strâns legat de costumul din Câmpia de pe malul stâng al Dunării (Giurgiu. din pânză de bumbac. Costumul femeiesc se compune din: cămaşă. haim de dimie. – Betele – „chingă” – mai rar (pestelca este legată cu baerul). Brăila): cămaşă dreaptă. – Pestelca – cunoaşte aici o mai mare varietate. „zăbun”. ca şi de flanea.

– Pantalonii sunt largi. decora i cu gaetane negre şi colorate. în pantalon sau în afara acestuia. . cu răscroitură rotundă la gât. şi confec iona i din aba de culoare cafenie. – Brâul – lat. denumi i „parpati”. cu ciucuri atârnând pe şold. „dolvani” sau „belnevici”. petrecut în fa ă. alb la muncă şi roşu sau negru la sărbătoare.este dreaptă cu mâneci slobode. încre iti pe „bârne ”. cu platcă având mânecă adunată în „bră ărie” ce se purta în func ie de anotimp. – Ilicul – din acelaşi material cu pantalonul. era îndoit sau întins. neagră sau vânătă. cămaşă nouă. – Opincile – înlocuite cu „conduri” sau „iminei” (pantofi cu limbă).

cercetări care au trezit interesul public pentru fenomenul etnografic şi pentru obiectele de artă populară şi arhitecturală. clasificare şi tipuri de case (exemplificări zonale) Seria tipologică a adăposturilor umane la români are la bază adăpostul arhaic (coliba). În plan evolutiv. ilustrează evolu ia vie ii. nefiind caracteristic unui anumit grup etnic. Construc iile arhitecturale exprimă întreaga gamă produsă de toate zonele geografice. În ceea ce priveşte arhitectura ărănească. arhitecturii şi artei populare româneşti (tipurile de locuin e din fondul monumentelor de arhitectură populară din cadrul Muzeului Satului. apare casa cu o singură încăpere. având însă câte o notă caracteristică încadrată într-o schemă uni ară de plan şi decor.CAPITOLUL VI ARHITECTURA POPULARĂ (RURALĂ) – elemente de arhitectură. Deltă etc. de Câmpie. Bucureşti. Universitatea Bucureşti a întreprins cercetări de sociologie asupra satelor româneşti. în special în cazurile sezoniere. Acesta constituie un document autentic şi pre ios pentru studiul istoric şi etnografic al poporului român. Alături de această formă de locuin ă a existat pentru perioada respectivă şi coliba. care se mai întâlneşte încă şi astăzi. Zaharia. aşa cum sus ine E. Ultima expozi ie deschisă în 1936. ajungem evident la construc iile cu mai multe încăperi. prezentate ca exemplu. fag sau brad şi se prezintă sub numeroase variante diversificate pe zone şi regiuni etnografice. se regăsesc în anexă). În perioada 1925-1935. sub directa îndrumare a prof. a constituit nucleul marelui muzeu de arhitectură şi artă populară – Muzeul Satului din Bucureşti. istorice sau climatice. cu o singură uşă şi. case din regiuni montane. Casa ărănească este construită din lemn de stejar. Gusti şi a colaboratorilor săi. ci construit doar ca o rezolvare a unor probleme economice. urmând paşii fireşti ai etapizării. colinare. Ea stă la originea locuin ei. pe meleagurile româneşti ca primă formă de locuin ă se cunoaşte încă din neolitic bordeiul. Una dintre trăsăturile . D.

locuin a de suprafa ă. râşni e şi ceramică). din pietre tot mai mici. având în interior vetre de foc amplasate în groapă (pe una dintre aceste vetre era clădit cuptorul primitiv boltit. Unele elemente arhitecturale caracteristice se repetă de la o zona la alta. plasat în col ul de răsărit al locuin ei. similitudini de plastică arhitecturală şi propor ii. Zona etnografică MUNTENIA – Tipuri de bordeie: locuin a semiîngropată. Regula de bază este cea a umplerii complete a spa iului. a făcut următoarele aprecieri – este „un muzeu unic în lume” şi tot el spune că „începuturile artei populare ărăneşti trebuie căutate în uneltele vie ii satelor”. cum ar fi: planul format din trei piese (încăperi). Construc ia prezenta anumite facilită i – era răcoroasă în verile toride. motive decorative referitoare la decorarea structurilor de lemn aparente. – Casa construită la suprafa a solului. formând trăsături generale comune. . aici au fost găsite cuptoare de copt pâine. fiind totodată uşor de încălzit pe perioada iernii. Locuin a semiîngropată beneficiază de un acoperiş în 2 ape. este monumentalitatea. putem aminti aici de cununile orizontale de bârne şi existen a pentru decor a unor stâlpi de lemn sculpta i ş. structurată de o tradi ie transmisă de-a lungul genera iilor. Ca elemente arhitecturale. de formă patrată. Fiecare mobilă. – Tipologia casei româneşti pe un rând. cu prilejul vizitării Muzeului Tehnicii Populare din Sibiu. realizate în cazul pieselor vechi din vopsele vegetale. fiecare piesă de ceramică. delimitat pe lângă func ionalitate şi de criterii estetice. fiecare esătură are un loc bine precizat. care. Interiorul caselor ărăneşti constituie un ansamblu organizat după anumite reguli. prispele de-a lungul fa adelor (terase deschise şi acoperite).(însuşirile) fundamentale ale arhitecturii românesti. Elementul indispensabil al interiorului este „scoar a” de lână a cărei varietate regională este marcată de diferen e de compozi ie şi colorit. Au existat nenumărate opinii ale unor importan i critici de artă. opus intrării. cu stâlpi ciopli i cu motive geometrice.a. printre aceştia amintindu-l doar pe marele critic de reputa ie mondială Giulio Carco Argan.

ob inute cu mult mai multă trudă decât în zonele joase (localnicii îşi procurau toate acestea la schimb pentru zilele de muncă prestate în zonele apropiate).) îşi au originea în vechile bordeie traco-dacice. apărând latura cea mai expusă vântului). planul casei con inea două. preluând func iunile casei de dinainte (care a devenit astfel odaie aranjată cu mai multă grijă pentru latura estetică. îndeosebi a celor de pe coama acoperişului. constituind rezultatele unor analizări pentru asigurarea unei cât mai mari stabilită i a construc iei. pe un şir de pietre. Casele la nivelul solului (locuin e destul de solide de tipul bordeiului). întregeau arhitectura populară prin cioplirea lor în diferite forme.20 m). denumită „celar”. fiind folosită rar. din acest motiv au o răspândire redusă şi sunt mai greu de regăsit şi identificat. casa cu cuptor de pâine în tindă – s-a constituit din casa cu tindă. alături de şindrilă.Locuin ele de suprafa ă (cu func ionalitate precisă – atelier de fierărie etc. sec iune ce a fost transformată în odaie de locuit. deseori lipsindu-i soba de încălzit). Pere ii erau din bârne de lemn şi nuiele împletite lipite cu lut. Casa ărănească pe un rând: casa cu cămară (zona Buzăului) – locuin a a fost întregită cu o încăpere aparte pentru păstrarea alimentelor. în primul rând a cerealelor. vatra pentru foc fiind deschisă. erau construite din lemn masiv. casa cu tindă. col ul cu masă. Acoperişurile respectă formele tradi ionale. col ul cu pat. întregită cu anexe laterale prin dublarea pere ilor construc iei şi prelungirea acoperişului peste aceste încăperi secundare (anexele au preluat o parte din func iunile tindei. Acestea. Ini ial. uneori încăperea anexă era dispusă pe latura casei dinspre interiorul cur ii şi era utilizată ca bucătărie de vară sau cămară. col ul de după uşă cu lavi ă sau podişor pentru vase. ulterior fiind preferată solu ia mai evoluată în patru ape. una-două cămări sau o încăpere cu intrare laterală pentru adăpostirea oilor sau a uneltelor mari. acoperişul se construia în două ape. casei şi cămării. 4. . trei încăperi cu vatră de gătit. Interiorul casei este structurat din punct de vedere func ional astfel: col ul cu vatră pentru foc. în func ie de posibilită ile de adaptare după materialele disponibile şi condi ile climatice locale. ca şi încăperea care a întregit planul casei cu tindă. au un plan de formă pătrată (aprox. montate după tehnologia „solzului”). În unele zone se întâlnesc forme asemănă-toare pentru acoperişurile de trestie şi şi ă (plăcu e de lemn de 15-20 cm lungime şi 3-4 cm lă ime. care conferea stabilitate sporită.

la casele noi catul de jos . Argeş – secolul XX – construită din bârne de brad cioplite şi tencuite. camera de veghe având rol de odaie frumoasă. Stahl. şi celar (cămară) – 3 x 4 m. la care se adaugă prispa cu stâlpi de lemn fasona i simplu plus arcade din paiantă. „la foc” – ogeag – 3 x 4 m sau 4 x 4 m. foişorul şi prispa cu balustradă din scânduri traforate. – Locuin a de suprafa ă: casa pe un rând. Casa pe un rând s-a dezvoltat din două tipuri ini iale: casa cu cămară şi casa cu tindă. ambele caturi sunt construite din lemn (la casele vechi catul de jos este întotdeauna o pivni ă. cea de-a doua construită pentru tinerii familiei.Tipuri de locuin e din fondul monumentelor de arhitectură populară din cadrul Muzeului Satului.H. iar în alte situa ii având func ie de reprezentare – casă de oaspe i. sobă (camera de locuit) – 4 x 4 m. rezultând casa cu cămară (Gorj) şi casa cu cămară şi prispă. devine locuin ă zilnică. Există variante ale locuin ei semiîngropate: cu două. – casa din Stăneşti. cu pere i din bârne încheiate „sâneşte” şi acoperiş în patru ape din şindrilă. casa fiind mărginită cu bârne largi orizontale. Elementul caracteristic în zona Gorj este adâncimea mare. În Gorj. Construc iile mai solide ajungeau până la 150–200 de ani vechime. pe un soclu înalt din piatră care adăposteşte pivni a şi cote ele de păsări şi acoperiş în patru ape din şi ă ce reuneşte două construc ii în unghi drept. cu trei sau cu patru încăperi sub nivelul pământului. Casele cu două încăperi s-au generalizat şi diferen iat încă din feudalism. spune P. – casa din Suici. Argeş – secolul al XIX-lea – casă cu două încăperi (de locuit şi de oaspe i) şi tindă mediană cu vatră liberă şi horn. cu 3 sau 4 „gropi”: tindă (gârlici) – 3 x 5 m. Bucureşti: – casa din Trăisteni. ca şi casele de bârne. În timp ce au scos vatra din camera de locuit sau au mai construit una în cămară. Prahova – secolul al XIX-lea – construită pe temelie înaltă din piatră. Zona etnografică OLTENIA – Tip de bordei: locuin a semiîngropată.

din Oltenia. În zonele pomicole şi viticole. ogeacul şi la foc (camera în care este amplasată vatra liberă cu horn). Tipuri de locuin e din fondul monumentelor de arhitectură populară din cadrul Muzeului Satului. Casa pe două rânduri. Primele case au fost construite de meşteri locali. Interiorul este identic cu al caselor munteneşti.cuprinde o bucătărie şi o odaie de locuit). în 4 ape este din şi ă lucrată „în solzi de peşte” şi variantă de coamă realizată dintr-un şir de . casa înaltă are o siluetă zveltă datorită stâlpilor. – casa din Drăghiceni. iar pere ii de pe laturile înguste sunt construi i din cărămidă. Acoperişurile sunt de paie sau trestie – în zonele joase expuse vânturilor acestea sunt mai scunde şi astfel construite încât să nu poată fi smulse uşor. în camera de locuit era amplasat războiul de esut. paie şi pământ. Respectau întru totul organizarea planimetrică a caselor româneşti străvechi de lemn cu grădele. Învelitoarea (acoperişul) este realizată din straturi succesive de trestie. prin existen a a două încăperi cu o singură intrare (prin tindă) servind de tindă şi de „casă”. cuprinde în plan 3 spa ii (încăperi) func ional diferite – gârliciul (echivalentul tindei de suprafa ă). modul de depozitare a determinat înăl area caselor pe zidărie şi apari ia pivni elor în temelia lor. – casa din Ceauru. camera de locuit („sobă”) şi cămara („celar”). Păr ile de perete îngropat sunt căptuşite cu blăni de stejar. Casa joasă este masivă şi greoaie. Locuin ă de tip arhaic. precum şi de şindrilă sau drani ă în zonele colinare sau muntoase. iar nivelul de sus. cuprinde tindă mediană („la foc”). meşteri de aici. iar în cea de oaspe i se sim ea abunden a esăturilor decorative (scoar e cu cârlige sau păpuşi şi perdele de borangic sau bumbac în cromatică vie). având în plan două camere şi tindă pe mijloc (cu func ie de bucătărie). Dolj – secolul al XIX-lea – construc ie din cărămidă cu acoperiş în patru ape din iglă. Nivelul de jos se caracterizează prin prezen a a două încăperi cu intrări separate servind de pivni ă şi de „căsu ă” (odăi de locuit şi de păstrat lucruri). Bucureşti: – casa din Goicea Mică. iar acoperişul. contribuind la reducerea înăl imii. are pere i din bârne încheiate în „că ei”. Olt – secolul al XIX-lea (1875) – este construită pe o funda ie din pietre de râu. Olt – secolul al XIX-lea – construc ie semiîngropată de tradi ie neolitică (bordei).

casa cu tindă rece şi cu două sau mai multe încăperi (zona de podgorie). – casa din Cur işoara. bordei. casa pe două rânduri sau cu două caturi ce s-a dezvoltat din casa pe un rând cu cămară sau cu tindă pentru asigurarea unui regim termic constant în ceea ce privea păstrarea unor produse ce erau mai solicitate iarna şi primăvara – spa iul pentru fructe şi vinuri. apar ca elemente pivni a regăsită la primul nivel al casei. dar şi prispa („târna ul”) ce se întinde pe 3 laturi ale pere ilor (stâlpii acesteia sunt fasona i cu caneluri oblice. casa cu tindă transformată în odaie de locuit ce poartă numele de „aplecător” sau „polată”. Alături de acestea s-au folosit şi vetrele portabile din lut ars. foişorul. casa cu tindă rece şi cămară (pentru a asigura o mai bună păstrare a alimentelor decât în tinda sau în podul casei). Tipuri de locuin e. cu inele şi capiteluri de forme diverse). casa. care probabil era în trepte. – Casa pe două rânduri. – Construc ii la suprafa ă: casa pe un rând – casa cu tindă. în partea opusă intrării. La această casă în planul de construc ie este prevăzut şi pridvorul. bordei rectangular (caracteristic acestei zone). În cadrul tipologiei casei ărăneşti moldoveneşti amintim în ordinea apari iei: construc iile la suprafa ă (în Spinoasa).„ciocârlani” (ultimul rând de şi ă). grajdul şi magazia ( inutul Jijiei). Gorj – secolul al XIX-lea – construită din bârne pe funda ie din bolovani având 2 încăperi (camera cu vatră pentru gătit şi camera de dormit) şi acoperişul în 4 ape din şindrili ă de brad. tipul de construc ii lungi de câte 20-30 m reunind sub acelaşi acoperiş în două ape. Amintim aici o serie de alte tipuri de cuptor ce se află în afara locuin ei şi care constituiau de fapt bucătăria de vară. cu tindă simplă. casa cu vatră pentru foc. casa cu vatră. Zona etnografică MOLDOVA – Tipuri de bordeie: colibă. casa cu tindă. În Moldova secolelor IX-X locuin a caracteristică aşezărilor de tipul siliştilor are forma unui semi-bordei rectangular ce prezintă. Aceasta s-a ob inut prin înăl area caselor pe temelii de piatră şi amenajarea unei pivni e în . un cuptor de încălzit şi copt din pământ sau pietre lipite cu lut.

În ceea ce priveşte tehnica de construire. ciopli i ca o furcă. Tipuri de locuin e din fondul monumentelor de arhitectură populară din cadrul Muzeului Satului. Erau mai apoi împletite de jos în sus nuiele ce se „năglăjau” cu pământ amestecat cu paie sau pleavă. deseori decorat. realizată din bârne masive de stejar încheiate la capete în „cheutori”. acoperind astfel şi prispa deschisă. Suceava – secolul al XVIII-lea (1770) – locuin a este aşezată pe o temelie joasă din piatră. alcătuiesc cununa pe care se aşază „cosorobii” – sus inătorii şarpantei acoperişului. Coama acoperişului se întărea într-o împletitură de trestie sau printr-un uluc de scândură. – casa din Straja. împreună cu celelalte. Alături de acest tip de acoperiş întâlnim acoperişul din drani ă lungă de 80 cm. . Aşezarea trestiei se realiza în solzi sau pescăresc. Partea de sus a furcilor este îngroşată şi pe ea se sprijină „lungişul” (bârnă orizontală) care. ce se bordea cu sfredel igănesc ascu it. ca materie primă. iar fiecare drani ă era bătută cu cuie de lemn. Acoperişurile se constituiau din trestie deoarece. în partea de sus. În Podişul Moldovei se folosea stuful solzit în pantă continuă ce se bătea cu piepteni speciali de lemn. prelungindu-se spre fa ă. pentru aşezarea celor patru grinzi ce reprezentau suportul grinzilor tavanului. Interiorul casei păstrează caracteristicile celorlalte zone. acoperişul în patru ape cu învelitoare din şindrilă de brad. lată de 10-15 cm şi groasă de 1 cm. Vaslui – secolul al XVII-lea – locuin ă monocelulară reprezentând un străvechi tip constructiv. Bucureşti: – casa din Zăpodeni. se procura şi se clădea mai uşor.temelie şi sunt întâlnite totuşi sporadic în partea de deal şi mai ales de munte a Moldovei. având cameră de locuit. Acest tip de locuin ă avea pe parcursul pere ilor plasa i stâlpii (de număr variabil). tindă largă şi cămară ai căror pere i sunt realiza i din trunchiuri rotunde dispuse „în cununi” orizontale încheiate cu tăietură „căucească”. locul prispei este sugerat de o bancă cioplită dintr-un trunchi de stejar. şi care erau. înfip i în pământ (pentru o mai mare rezisten ă). iar în josul lui uşa pivni ei. întâlnim terminologia „case în furci”. Aceste case erau prevă-zute în partea din fa ă cu un pridvor întregit cu un foişor unde se află amplasată uşa din grădele a gârliciului. până spre Suceava şi Câmpulung.

– casa din Luminiş, Neam – secolul al XIX-lea – prezintă din punct de vedere structural două camere (odaia mare şi odaia mică), tindă mediană, sală şi cămară (chilerul); construc ia este aşezată pe temeli de piatră, având pere i de bârne şi acoperişul în patru ape din drani ă dispusă în săgeată; pe trei din laturile casei regăsim cerdacul cu balustradă din scânduri traforată şi cu stâlpi având ca element decorativ floarea. Zona etnografică TRANSILVANIA Seria tipologică a locuin ei nu face nici aici excep ie, vorbind de începuturile acesteia ca având la bază forma de colibă, urmată fiind de: – locuin a semiîngropată; – casa ărănească; – casa pe un rând – cu cămară, cu cămară şi târna pe col , cu cămară şi tindă pe col etc.; – casa pe două rânduri: – casa cu două niveluri – casa pe două rânduri întregită cu o cameră sau două. Ordinea cronologică a apari iei tipurilor de casă în această zonă este: locuin a semiîngropată, casa ărănească, ulterior apărând casa pe un rând. Casa pe un rând o regăsim în mai multe variante: casa cu cămară (Ha eg, Pădureni) – sunt construite din bârne rotunde cu acoperiş înalt de paie (au coexistat cu cele cu tindă); casa cu cămară şi târna pe col (cu arcade semicirculare între stâlpii de sus inere – ara Mo ilor, ara Zarandului, ara Abrudului şi Depresiunea Călă ele) a coexistat cu cele cu tindă – la aceasta cămara a fost transformată în locuin ă obişnuită, cea ini ială a devenit „casa frumoasă”, „casa dinainte” unde se păstrau piesele de interior cele mai frumoase, mai valoroase (exemplu: Casa Avram Iancu din comuna cu acelaşi nume, sfârşitul secolul al XVIII-lea, având pere ii din bârne masive de brad şi acoperişul foarte înalt din şindrilă); casa cu cămară şi tindă pe col (Ab) – aici se află o „camni ă”, horn de lespezi în pod, iar cuptorul de pâine este situat în afara casei sau într-o cuptorişte; în unele cazuri s-a întregit planul cu a doua cameră. Casa cu tindă, în variantele: casa cu tindă simplă sau cu tindă rece (Cluj), casa cu tindă rece cu cămară

(Maramureş, Năsăud, Lăpuş), casa cu vatră simplă în tindă, casa cu cămară şi tindă cu cuptor (casa cu mai multe încăperi şi tindă în cuptor), casa cu vatră de gătit în tindă şi corp de încălzit, casa cu cămară (M- ii Apuseni, Pădureni), casa cu tindă cu func ie mixtă. În Maramureş tinda s-a men inut cu func ia ini ială, dar i s-a mai alăturat o cămară (se ineau o parte din produse şi vase). Casa pe două rânduri este întâlnită în M- ii Apuseni, ara Ha egului, – casa cu două niveluri în Podişul Târnavelor, iar casa pe două rânduri – întregită cu o cămară sau cu două camere, în Sibiu. Tipuri de locuin e din fondul monumentelor de arhitectură populară din cadrul Muzeului Satului, Bucureşti: – casa din Chiereluş, Arad – secolul al XVIII-lea – este situată pe funda ie de piatră, fiind construită din pere i de bârne de stejar lipi i cu pământ prin interior şi chiar în exterior; acoperişul în două ape realizat prin suprapunerea în trepte a stufului pe şarpantă de lemn; planul construc iei cuprinde tindă mediană, două vetre cu deschideri pentru gurile de foc, camera de paradă şi camera locuin ă permanentă. – casa din Şerel, Hunedoara – secolul al XIX-lea – construc ie din piatră de stâncă lipită cu lut, având în plan o singură încăpere cu târna ce la fa adă este încadrat de 4 stâlpi şi ridicat cu aproximativ 1 m pentru a se putea construi intrarea în pivni ă; podeaua este din pământ bătătorit, prezentând însă şi o por iune podită cu scânduri; acoperişul din „jipi” şi „snopi” de nuiele; ca o caracteristică aparte, ferestrele sunt mici şi existente pe toate cele 4 laturi ale casei. – casa din Dumitra, Alba – secolul al XIX-lea – planul casei cuprinde: casa de locuit, la care se adaugă tinda; sistemul constructiv păstrează vechea tehnică neolitică a gardului din nuiele „bruşite cu lut”, care formează scheletul construc iei; acoperişul este realizat din snopi şi jipi de grâu. – casa din Sălciua de Jos, Alba – secolul al XIX-lea (1815) – este planul cel mai răspândit până în secolul XX; prezintă prispă, tindă şi o singură cameră de locuit, acestea realizate din bârne de brad cioplite în patru fe e; acoperişul (chiar de trei ori mai înalt decât înăl imea pere ilor) este realizat din paie de grâu călcate cu piciorul; tinda este prevăzută cu o vatră cu coş piramidal din plăci de bazalt sprijinite pe o structură de lemn.

– casa din Moişeni, Satu Mare – secolul al XVIII-lea (1780) – planul construc iei cuprinde trei încăperi (cameră, tindă, cămară), la care se adaugă o prispă par ială în fa a tindei şi cămării; acoperişul specific din drani ă „horjită” (scobită) este prevăzut cu coamă, loc unde apare un element „horneta” pentru evacuarea fumului; în cadrul acestei zone există o linie unitară în ceea ce priveşte decora iile por ii, ferestrelor, prispei etc. – casa din Surdeşti, Maramureş – secolul al XVIII-lea (1780) – planul este constituit din trei încăperi (cameră de locuit, tindă neîncălzită şi cămară); amintim că plafonul casei de locuit este realizat din grinzi aparente dispuse perpendicular fa ă de pere ii longitudinali, cu sprijin pe „meşter grindă”. Zona etnografică BANAT Întrucât perioada de început este unitară întregului spa iu românesc, reluăm şirul seriei tipologice din momentul apari iei formelor noi de construc ie (cu poartă monumentală şi ziduri trainice de cărămidă), specificând că amplasarea acestora pe o linie comună cu vecinătă ile capătă dimensiuni de specific zonal: – casa pe un rând cu una-două sau mai multe încăperi, cu tindă; cu cuptor; – casa pe două rânduri sau cu două caturi. Casa pe un rând – casa cu tindă, cu vatră simplă în tindă (începuturile organizării interioarelor), întregită cu dispozitiv piramidal deasupra pentru colectarea fumului într-un coş în pod sau în afara acestuia; casa cu cuptor de pâine în tindă – varianta cu o cameră şi tindă cu cuptor, cu două camere şi tindă cu cuptor, cu mai multe încăperi şi tindă cu cuptor. Tipuri de locuin e din fondul monumentelor de arhitectură populară din cadrul Muzeului Satului, Bucureşti: – casa din Bârlova, Caraş-Severin – secolul al XIX-lea – planul casei este constituit din două camere de locuit („casa de dinainte” şi „casa de dinapoi”) şi o tindă mediană (cuină); este amplasată cu latura îngustă spre uli ă şi este reprezentativă pentru perioada de trecere de la construc iile din lemn la cele din cărărmidă; partea din fa ă a construc iei (frontonul) este decorat cu ro i şi frunze.

specificul locuin ei ărăneşti nu a suferit influen e care să producă modificări substan iale în tipologia acesteia. Bucureşti: – casa din Ostrov. acoperişul este comun casei şi anexelor gospodăreşti. bordeiele propriu-zise – folosite îndeosebi de popula iile turceşti şi tătărăşti. acoperişul casei. Au coexistat: locuin a semiîngropată cu intrarea prin capăt sau cu intrarea plasată în mijlocul laturii lungi ce avea planul şi construc ia mai simple decât variantele din Câmpia Română. iar intrările sunt prevăzute cu mici pridvoare. ca trăsătură zonală. camera curată cu intrare prin tindă. – casa din Unirea. Întâlnim aici locuin e semiîngropate ce aveau planul pentru construc ie mai simplu decât cele din Câmpia Română. cu intrarea prin capăt sau cu intrarea plasată în mijlocul laturii lungi. în care au coexistat de-a lungul istoriei un număr însemnat de etnii. Tulcea – secolul al XIX-lea (1898) – planul construc iei prevede cinci încăperi (două camere de locuit. prispa din fa a camerelor de locuit este joasă. tindă. cu stâlpi ciopli i. . casa cu vatră de gătit în tindă şi corp de încălzit în locuin ă (plan simplu: două încăperi şi o tindă). Constan a – secolul al XIX-lea – este destul de joasă.Zona etnografică DOBROGEA În această zonă. toate comunicând între ele. fiind construită pe un postament de lut amestecat cu paie tocate şi stâlpi de stejar. două tinzi şi o bucătărie). construit în patru ape din „olane”. cuprinde camera de locuit. locuin a la suprafa ă. Tipuri de locuin e din fondul monumentelor de arhitectură populară din cadrul Muzeului Satului. casa pe un rând cu tindă. cămară şi prispă par ială. este construită din chirpici şi are acoperişul învelit cu stuf bătut la „pieptăn”.

Editura Minerva. 1940. Tiberiu. tom 11. Alexandru. 1971. Emanuela. Bârlea. Bucureşti.BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ Acad. 1956. Alexandru. Sărbători şi obiceiuri – Vol I. Brăiloiu. 1923. George.E. AN 2. Bucureşti. Oltenia. Munchen. 1981. Ovidiu. tom XVI. E. . Bucşan.E.L. Harry. Editura Academiei Române. ESPLA. Bucureşti. 29-54. p. curente în cercetarea cântecului popular. 1913. 1957. Română.C. I. nr. 22-26. Acad. II. în R. Bartok. Specificul dansului popular românesc. Bucşan.. Bela. Editura Enciclopedică. Ovidiu. 1980.R. Bucureşti.P. 1967. Amzulescu. nr. Vol. Bucureşti. Bucureşti. I. Tiberiu. MUZ 19. Amzulescu. Moduri pentatonice şi prepentatonice. Instrumentele populare ale poporului român. Brăiloiu. Bucureşti.F.. Bucureşti. p. Română. Cântece poporale româneşti din comitatul Bihor. Andrei. E. Editura Muzicală. 1974. 2. Balaci. Vioara ca instrument muzical popular – în R. 1964.F. Vol. Andrei.F. p.F. 2002. Folclorul muzical – Muzica românească de azi. Constantin. Folclorul Românesc. 365-373. nr. Idei. Bartok. Istoria Folcloristicii Româneşti. Bucureşti.F.E. Alexandru. Bârlea. I. Al. I. Observatii introductive la cercetarea cântecului „propriu-zis”. Bucureşti. 1. 1971.. în „Revista de Etnografie şi Folclor”.. 3.. Bucureşti. I..E. nr. în R. 1969.. I. Horele Mari – Analiză morfologică. Bela. nr. Muz. 1965... 5. Volksmusik der Rumanen von Maramureş. Bucureşti. Balade populare româneşti.C. culese şi notate de.E. Breazul. I – III. 1966.. Sărbători şi obiceiuri – Vol.E. Bucureşti. George. Brâuner. Festivalul Căluşului românesc şi marile în elesuri ale folclorului. Breazul. Stud. tom 12. Dansul popular din satul Drăguş. 8.

Doine din Oltenia Subcarpatică. Cercet. E.. Ilarion. p. I. Emilia. 3-4. Obseva ii privind geneza cântecului propriu-zis. N. Alexandru şi Maria Siminel-Fusteri) Editura Muzicală. Almanah Musical 2. Comişel. 615-634. Rev. Contribu ii la istoria cântecului nostru popular. 1959. Cântece populare româneşti (edi ie postumă alcătuită de T. Elisabeta. Almanah Musical 3/1877. Bucureşti. 6. Structura şi tehnica mişcării. 79-122.. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Traian. 1-2.F. 1968. 5. Dic ionarul jocurilor populare româneşti. Costache Găinariu Varone Elena. 3. Cocisiu. Bucureşti. Bucureşti. Moldoveanu-Nestor. Editura Didactică. Genurile muzicii populare româneşti. Cîscă.. 1963. nr. Dan. Emilia. p. Ghinoiu. Folc. 10.L. 5. Gheorghe. 1988. Rev. Corneliu. Comişel. Burada.. AN 4. 10. nr. Studiu şi antologie literară. Kahane. Jocuri fecioreşti din Ardeal. Tradi ie şi inova ie în folclorul muzical românesc. 1984.E. nr. p. N. 1965. Muz. Kahane. tom II. 1960.. Editura Litera. 1964 nr. 1971. (Curs). 8/1963. Jula. Despre întrebuin area musicei în unele obiceiuri vechi ale poporului românu. Bucureşti.. De la cântecul de leagăn la doină. 1997. Muz.E. Folc. Emilia. 1876. Costea. II. în R. Instrumente de suflat. 43-79. nr.T. 1-2. Niculescu-Varone G. 1965. Constantin. pag. Comişel. Tipologie muzicală şi corpus de melodii instrumentale. nr. Georgescu. Emilia. Editura Muzicală. p. . 99-116. p. Bucureşti. Folc. Comişel. Folc. Tratat de teoria instrumentelor – Acustică muzicală. Contribu ii la cunoaşterea eposului popular (Recitativul epic) în Rev.1979. Folc. 1967. p.Burada Theodor T. 1969. 1961. Mănăstireanu. Rev. 147-174. Doina. în R. Bucureşti. Rev. Jocul popular românesc – tipologie muzicală. 1957. Stud. Mariana. Folclor muzical. Anul Nou în Moldova şi Bucovina. Tradi ii şi obiceiuri românesti. nr. Cercetări asupra danturilor şi instrumentelor de musică ale românilor. 74-93. Ion. Obiceiuri populare de peste an – Dic ionar. 9. Cucuna – Sărbătoare a secerişului. Etn. 1-2. Etn. 8.. Theodor T. Bucureşti. Editura Funda iei Culturale Române. 1. 1970. Mârza. Bucureşti. Editura Muzicală.F. Mariana. Editura Muzicală. Iaşi. Preliminarii la studiul ştiin ific al doinei. Emilia. 114-128. Cântecele de seceriş din inutul Năsăud – Transilvania. V. Ciobanu.. Editura Minerva.P. Comişel.

Forma ii instrumentale populare de suflat – Modalită i de lucru. Petrescu. 1984. tom 39. Paul. Editura Didactică şi Pedagogică. Elena. Folc. D. Târgovişte. Portul popular de sărbătoare din Romania. Bucureşti. Obiceiuri de iarnă. Lazăr – o versiune românescă a eroului vegeta ional. p. nr. Stancu. 5. Editura Muzicală. 1967. Prahoveanu. Principii şi metode de lucru. Editura Muzicală. p. Agapie. Stelu a. 1982. Editura Trans Expres. 107-110. p. 1-2.F. Paul. Bucureşti. tom 12. *** R. 1990. Bucureşti. Gheorghe. nr.. Braşov.E. gospodăria. 1998. 319-339. 11. Nicolae. 33-46.F. Larisa.E. Bucureşti. Folclor muzical din repertoriul copiilor. Rădulescu. 1936-1986.D. Aşezările brănene – satul.. Sistematizarea tipologică a cântecului românesc. Bucureşti. Crea ia plastică ărănească. 4. p. Etn.. Vioara cu pâlnie. Bucureşti. Rădulescu. nr. Colec ie de cântece. Bucureşti. Editura Meridiane.Oprea. p. 1983. Rădulescu. Rev. Petrescu. Secoşan. Editura Academiei Române. Popa. Editura Academiei Române. Editura Meridiane. Nicolae. Ioan. 1976. Bucureşti. Speran a. Tipologie muzicală. locuin a. 1966. 1994. . 375-383. R. Folclor muzical românesc. 1981. *** Repertoriul monumentelor de arhitectură populară. Muzeul Satului. 130-131.

ANEXE .

.

ANEXA 1 CÂNTECUL .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ANEXA 2

INSTRUMENTE POPULARE

ACORDEON CIMPOI CHITARĂ CLARINET CU MUŞTIUC .

CLARINET ALTO CLARINET BAS CORN DE BASSET CLARINET D’AMOUR .

COBZĂ LĂUTĂ DRÂMBĂ AMBAL .

TROMPETĂ TROMPETĂ TARAGOT ITERĂ .

VIOARĂ. VARIANTE DE ARCUŞ VIOLONCEL .

ANEXA 3 PORT POPULAR .

Costum bărbătesc – TRANSILVANIA. zona Bihor .

Costum de femeie – TRANSILVANIA. zona Bihor .

Costum bărbătesc – TRANSILVANIA. zona Lăpuş .

Costum de femeie – TRANSILVANIA. zona Lăpuş .

zona Maramureş .Costum bărbătesc – TRANSILVANIA.

zona Maramureş .Costum de femeie – TRANSILVANIA.

zona Mărginimea Sibiului .Costum bărbătesc – TRANSILVANIA.

zona Mărginimea Sibiului .Costum de femeie – TRANSILVANIA.

zona Năsăud .Costum bărbătesc – TRANSILVANIA.

zona Năsăud .Costum de femeie – TRANSILVANIA.

Costum bărbătesc – TRANSILVANIA. zona Oaş .

Costum de femeie – TRANSILVANIA. zona Oaş .

zona Sălaj .Costum bărbătesc – TRANSILVANIA.

zona Sălaj .Costum de femeie – TRANSILVANIA.

Costum bărbătesc – BANAT. zona de campie .

zona de campie .Costum de femeie – BANAT.

zona de munte .Costum bărbătesc – BANAT.

zona de munte .Costum de femeie – BANAT.

zona Dolj .Costum bărbătesc – OLTENIA.

Costum de femeie – OLTENIA. zona Dolj .

Costum bărbătesc – OLTENIA. zona Gorj .

zona Gorj .Costum de femeie – OLTENIA.

Costum bărbătesc – OLTENIA, zona Mehedin i

Costum de femeie – OLTENIA, zona Mehedin i

Costum bărbătesc – OLTENIA, zona Vâlcea

Costum de femeie – OLTENIA. zona Vâlcea .

Costum bărbătesc – MUNTENIA. zona Argeş .

Costum de femeie – MUNTENIA. zona Argeş .

Costum bărbătesc – MUNTENIA. zona Buzău .

Costum de femeie – MUNTENIA. zona Buzău .

Costum bărbătesc – MUNTENIA. zona Muscel .

Costum de femeie – MUNTENIA. zona Muscel .

zona Prahova .Costum bărbătesc – MUNTENIA.

Costum de femeie – MUNTENIA. zona Prahova .

Costum bărbătesc – MUNTENIA. zona Teleorman .

zona Teleorman .Costum de femeie – MUNTENIA.

zona Vlaşca .Costum bărbătesc – MUNTENIA.

zona Vlaşca .Costum de femeie – MUNTENIA.

Costum bărbătesc – MOLDOVA. zona Botoşani .

Costum de femeie – MOLDOVA. zona Botoşani .

zona Iaşi .Costum bărbătesc – MOLDOVA.

zona Iaşi .Costum de femeie – MOLDOVA.

zona Suceava .Costum bărbătesc – MOLDOVA.

zona Suceava .Costum de femeie – MOLDOVA.

zona Neam .Costum bărbătesc – MOLDOVA.

Costum de femeie – MOLDOVA. zona Neam .

zona Vaslui .Costum bărbătesc – MOLDOVA.

Costum de femeie – MOLDOVA. zona Vaslui .

zona Vrancea .Costum bărbătesc – MOLDOVA.

zona Vrancea .Costum de femeie – MOLDOVA.

Costum bărbătesc – DOBROGEA .

Costum de femeie – DOBROGEA .

ANEXA 4 ARHITECTURĂ POPULARĂ .

.

ARGEŞ.Trăisteni. PRAHOVA. XIX Stăneşti. XIX .

ARGEŞ. DOLJ.Şuici. XIX Goicea Mică. XIX .

XIX Ceauru. XIX (1875) . OLT. GORJ.Drăghiceni.

Curtişoara. GORJ. XIX .

XVII Zăpodeni. detaliu . VASLUI. VASLUI.Zăpodeni.

XVIII (1760) Luminiş. SUCEAVA.Straja. NEAM . XIX .

ARAD. XIX . XVIII Şerel. HUNEDOARA.Chiereluş.

ALBA. XIX Sălciua de Jos. XIX (1815) .Dumitra. ALBA.

XVIII (1780) . MARAMUREŞ. XVIII (1780) Şurdeşti. SATU MARE.Moişeni.

XIX (1898) .Borlova. TULCEA. XIX Unirea. CARAŞ-SEVERIN.

Ostrov. detaliu . CONSTAN A. XIX Ostrov. CONSTAN A.

.

spiruharet. www. 58.ro e-mail: contact@edituraromaniademaine.ro .91. Coli de tipar: 12 Format: 16/61X86 Editura Funda iei România de Mâine Bulevardul Timişoara nr.20. sector 6 Tel / Fax: 021/444. Bucureşti.01.Redactor: Cosmin COMĂRNESCU Tehnoredactor: Brînduşa BĂRBAT Coperta: Cornelia PRODAN Bun de tipar: 24.2008.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->