Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect de cercetare – Intenţii şi percepţii asupra antreprenoriatului ale tinerilor cu studii universitare economice din

regiunea Oltenia

CHESTIONAR

Datele colectate prin intermediul acestui chestionar vor fi folosite exclusiv pentru un studiu derulat
în cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova.
Vă mulţumim pentru înţelegere şi pentru timpul alocat completării acestui chestionar!
Coordonator proiect de cercetare,
Lect. univ. dr. Radu Ogarcă
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Universitatea din Craiova

Indicaţie: La cele mai multe întrebări se poate răspunde folosind mouse-ul (click stânga).

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANEI RESPONDENTE

1. Sex:
masculin feminin

2. Vârstă (ani împliniţi): 23

3. Domiciliul Dvs. stabil este în:

mediul rural;
mediul urban.

4. Nivel de educaţie (al respondentului):

student la ciclul licenţă; universitar;


absolvent al ciclului licenţă; postuniversitar.

5. (Dacă sunteţi absolvent al ciclului de licenţă)Domeniul studiilor de licenţă a fost:

economic; tehnic;
juridic; altul, precizaţi care:      

6. În momentul de faţă, aveţi o afacere proprie?

Da Nu

7. (Dacă aţi răspuns NU la întrebarea anterioară) În momentul de faţă, aveţi un loc de


muncă?

Da Nu

B. TRĂSĂTURI SPECIFICE DE PERSONALITATE

8. Enumeraţi cinci trăsături pe care le consideraţi absolut necesare unei persoane pentru
a demara şi administra cu succes o întreprindere mică şi mijlocie?
seriozitate, profesionalism, curaj, maturitate;

1/8
Proiect de cercetare – Intenţii şi percepţii asupra antreprenoriatului ale tinerilor cu studii universitare economice din
regiunea Oltenia
În ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii?
(bifaţi valoarea corespunzătoare răspunsului Dvs.)

9. Mă descurc foarte bine atunci când mă confrunt cu sarcini dificile (legate de muncă,
de studiu).

1 (Complet 2 3 4 5 6 7 (Complet
dezacord) de acord)

10. Am încercat tot timpul să-mi îmbunătăţesc performanţele profesionale/şcolare.

1 (Complet 2 3 4 5 6 7 (Complet
dezacord) de acord)

11. Cele mai mari satisfacţii în viaţă mi-au fost oferite de activitatea profesională/şcolară.

1 (Complet 2 3 4 5 6 7 (Complet
dezacord) de acord)

12. Cei mai mulţi dintre cunoscuţii mei îmi spun că muncesc prea mult.

1 (Complet 2 3 4 5 6 7 (Complet
dezacord) de acord)

13. Doar ambiţia şi munca perseverentă pot conduce la succes.

1 (Complet 2 3 4 5 6 7 (Complet
dezacord) de acord)

14. Nu cred în noroc.

1 (Complet 2 3 4 5 6 7 (Complet
dezacord) de acord)

15. Cred că sunt primul responsabil pentru succesele sau insuccesele mele.
1 (Complet 2 3 4 5 6 7 (Complet
dezacord) de acord)

16. Cei mai mulţi întreprinzători au propria afacere pentru că au avut şansa să se afle în
momentul potrivit, la locul potrivit.

1 (Complet 2 3 4 5 6 7 (Complet
dezacord) de acord)

2/8
Proiect de cercetare – Intenţii şi percepţii asupra antreprenoriatului ale tinerilor cu studii universitare economice din
regiunea Oltenia
17. De regulă îmi este teamă să îmi asum riscuri.

1 (Complet 2 3 4 5 6 7 (Complet
dezacord) de acord)

18. Sunt dispus să-mi asum riscuri (de carieră, financiare) doar dacă este nevoie.

1 (Complet 2 3 4 5 6 7 (Complet
dezacord) de acord)

19. Sunt dispus să-mi asum riscuri (de carieră, financiare) doar dacă anticipez câştiguri
importante (profesionale, materiale).

1 (Complet 2 3 4 5 6 7 (Complet
dezacord) de acord)

20. Orice problemă (mai ales în lumea afacerilor) are o soluţie.

1 (Complet 2 3 4 5 6 7 (Complet
dezacord) de acord)

21. Înainte de un examen mă simt mai puţin neliniştit(ă) dacă ştiu care va fi structura
subiectelor.

1 (Complet 2 3 4 5 6 7 (Complet
dezacord) de acord)

22. Am simţit întotdeauna că există o delimitare clară între bine şi rău.

1 (Complet 2 3 4 5 6 7 (Complet
dezacord) de acord)

23. Mi-aş dori să lucrez pentru o vreme într-o ţară străină.

1 (Complet 2 3 4 5 6 7 (Complet
dezacord) de acord)

24. Locul de muncă ideal este cel în care ştiu exact ce am de făcut.

1 (Complet 2 3 4 5 6 7 (Complet
dezacord) de acord)

3/8
Proiect de cercetare – Intenţii şi percepţii asupra antreprenoriatului ale tinerilor cu studii universitare economice din
regiunea Oltenia
25. Multe dintre deciziile mele importante se bazează pe informaţii foarte sumare.

1 (Complet 2 3 4 5 6 7 (Complet
dezacord) de acord)

26. Un profesor bun este cel care dă şi studentului posibilitatea să-şi exprime punctul de
vedere.

1 (Complet 2 3 4 5 6 7 (Complet
dezacord) de acord)

27. Ştiu intuitiv ce mi se potriveşte.

1 (Complet 2 3 4 5 6 7 (Complet
dezacord) de acord)

28. Îmi îndeplinesc sarcinile de lucru/şcolare mai bine decât colegii.

1 (Complet 2 3 4 5 6 7 (Complet
dezacord) de acord)

29. Am fost/sunt un student bun.

1 (Complet 2 3 4 5 6 7 (Complet
dezacord) de acord)

30. Sunt foarte apreciat(ă) în grupul meu de prieteni.

1 (Complet 2 3 4 5 6 7 (Complet
dezacord) de acord)

31. Mă adaptez uşor la schimbări.

1 (Complet 2 3 4 5 6 7 (Complet
dezacord) de acord)

32. Încerc adesea să rezolv de o manieră originală problemele cu care mă confrunt.

1 (Complet 2 3 4 5 6 7 (Complet
dezacord) de acord)

4/8
Proiect de cercetare – Intenţii şi percepţii asupra antreprenoriatului ale tinerilor cu studii universitare economice din
regiunea Oltenia
33. Oamenii cu idei excentrice nu au spirit practic.

1 (Complet 2 3 4 5 6 7 (Complet
dezacord) de acord)

C. ELEMENTE PRIVIND INTENŢIILE ANTREPRENORIALE

În ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii?


(bifaţi valoarea corespunzătoare răspunsului Dvs.)

34. Întreprinzătorii au un rol pozitiv în economie.

1 (Complet 2 3 4 5 6 7 (Complet
dezacord) de acord)

35. Întreprinzătorii români au adesea un comportament imoral în afaceri.

1 (Complet 2 3 4 5 6 7 (Complet
dezacord) de acord)

36. Întreprinzătorii români au adesea un comportament ilegal în afaceri.

1 (Complet 2 3 4 5 6 7 (Complet
dezacord) de acord)

37. Întreprinzătorii:

sunt creatori de locuri de muncă;


creează noi bunuri şi servicii utile comunităţii;
se gândesc doar la propria bunăstare;
exploatează munca celorlalţi.

38. Care sunt dificultăţile majore cu care sunt confruntate IMM-urile din România, în
perioada actuală?
(alegeţi maxim cinci alternative)

birocraţia; creşterea nivelului cheltuielilor salariale;


fiscalitatea excesivă; controalele excesive;
angajarea, pregătirea şi menţinerea instabilitatea relativă a monedei naţionale;
personalului: accesul dificil la credite;
inflaţia; concurenţa produselor din import;
întârzieri la plata facturilor; calitatea infrastructurii;
dobânzi ridicate la credite; cunoaşterea şi adoptarea acquis-ului comunitar;
corupţia; obţinerea consultanţei şi trainingului necesar;
scăderea cererii interne; altele – precizaţi care      

5/8
Proiect de cercetare – Intenţii şi percepţii asupra antreprenoriatului ale tinerilor cu studii universitare economice din
regiunea Oltenia
39. Este dificilă iniţierea unei afaceri pentru că:

sunt greu de procurat sursele financiare; lipsesc sursele de informare;


procedurile administrative sunt complexe; altele – precizaţi care      

40. Între cunoscuţii Dvs. sunt persoane care au propria afacere?


Da Nu

41. Familia (un membru al familiei) Dvs. are o afacere?


Da Nu

În ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii?


(bifaţi valoarea corespunzătoare răspunsului Dvs.)

42. Îmi doresc o carieră antreprenorială (deschiderea şi administrarea unui IMM).

1 (Complet 2 3 4 5 6 7 (Complet
dezacord) de acord)

43. Îmi doresc o carieră ca angajat într-o companie/organizaţie.

1 (Complet 2 3 4 5 6 7 (Complet
dezacord) de acord)

44. Aş prefera o carieră de antreprenor uneia de angajat într-o companie/organizaţie.

1 (Complet 2 3 4 5 6 7 (Complet
dezacord) de acord)

45. Aveţi un grup de prieteni/cunoştinţe care v-ar putea ajuta cu sfaturi/informaţii în


demararea unei afaceri?
Da Nu

46. În acest moment, aveţi capitalul necesar demarării unei mici afaceri?
Da Nu

47.În acest moment, credeţi că aveţi informaţiile minime necesare demarării unei afaceri?
Da Nu

48. Dacă aţi primi o sumă importantă de bani:

aţi iniţia o afacere;


aţi economisi banii;
aţi munci mai puţin;
aţi cumpăra o casă sau aţi returna eventualele credite;
v-aţi cumpăra toate lucrurile pe care nu vi le-aţi permis anterior.

6/8
Proiect de cercetare – Intenţii şi percepţii asupra antreprenoriatului ale tinerilor cu studii universitare economice din
regiunea Oltenia
D. ROLUL ŞI INFLUENŢA EDUCAŢIEI UNIVERSITARE

49. Antreprenoriatul se poate învăţa?


Da Nu

50. Studiile universitare/postuniversitare m-au ajutat:


să-mi schimb atitudinea faţă de întreprinzători;
să înţeleg rolul antreprenoriatului;
să cunosc elementele necesare succesului în afaceri;
să înţeleg că am calităţile necesare pentru a deveni antreprenor;
să înţeleg cum se poate administra un IMM;
niciunul dintre răspunsuri.

51. Există un curs/seminar care v-au determinat să vă gândiţi la deschiderea unei afaceri
proprii?
Da Nu

52. Care sunt disciplinele de la programul de licenţă (master, dacă este cazul) care
credeţi că v-ar fi utile (vă sunt utile, dacă sunteţi deja întreprinzător)în activitatea de
administrare a unei IMM?
     

53. Ce discipline credeţi că ar fi utile unui întreprinzător şi nu le-aţi studiat în anii de


facultate?
practica facuta mai des in interiorul firmei

54. Ce metode pedagocice şi activităţi credeţi că ar fi utile pentru formarea abilităţilor şi


însuşirea cunoştinţelor necesare activităţii antreprenoriale?
cursuri magistrale;
analiza unor studii de caz;
prezentarea vieţii şi activităţii unor întreprinzători de succes (din România, din
străinătate);
invitarea la cursuri şi seminarii a unor întreprinzători locali de succes care să-şi expună
propriile experienţe;
elaborarea pe cont propriu a unor planuri de afaceri;
folosirea la seminarii a unor aplicaţii informatice pentru simulări decizionale;
vizitarea unor întreprinderi mici şi mijlocii din Regiunea Oltenia;
efectuarea unor stagii de practică în IMM-uri din regiune;
altele – precizaţi care      

55. Credeţi că vreun coleg (de la licenţă, la master) v-ar putea ajuta în demararea unei
afaceri (financiar, cu anumite informaţii, cu intermedierea unor contracte)?
Da Nu

56. Există cadre didactice cu care aţi lucrat la care aţi apela pentru consultanţă, în
eventualitatea demarării unei afaceri?
Da Nu

7/8
Proiect de cercetare – Intenţii şi percepţii asupra antreprenoriatului ale tinerilor cu studii universitare economice din
regiunea Oltenia
În ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii?
(bifaţi valoarea corespunzătoare răspunsului Dvs.)

57. Dezbaterile de la cursuri şi seminarii mi-au sugerat câteva idei de afaceri.

1 (Complet 2 3 4 5 6 7 (Complet
dezacord) de acord)

58. Cursurile universitare m-au ajutat să-mi îmbunătăţesc anumite abilităţi sociale
(comunicare, relaţionare în grup, adaptabilitate) şi de conducere, absolut necesare unui
întreprinzător.

1 (Complet 2 3 4 5 6 7 (Complet
dezacord) de acord)

59. Cursurile universitare m-au ajutat să-mi îmbunătăţesc cunoştinţele despre


managementul IMM-urilor, absolut necesare unui întreprinzător.

1 (Complet 2 3 4 5 6 7 (Complet
dezacord) de acord)

60. Cursurile universitare m-au ajutat să-mi îmbunătăţesc cunoştinţele despre mediul
economic, absolut necesare unui întreprinzător.

1 (Complet 2 3 4 5 6 7 (Complet
dezacord) de acord)

61. La cursuri şi seminarii, cadrele didactice au promovat intens avantajele deschiderii


propriei afaceri.

1 (Complet 2 3 4 5 6 7 (Complet
dezacord) de acord)

62. Cadrele didactice mi-au dezvoltat încrederea în capacitatea personală de a deschide


propria afacere.

1 (Complet 2 3 4 5 6 7 (Complet
dezacord) de acord)

8/8