Sunteți pe pagina 1din 104
Pa aaa RAIUL!» Xe poate spune fa eftevn cuvinte vinta tot sumer, thecres, rucielunes ofa lui desi nnapte a enn ingentrat de Durwnere 9 cw 0 otemorie \eossbitd,avind o elard studinedtfngelegere a tururartuerdrtor hu ave, decit dear cole ellen chive ‘iva ea Theut fsa tn ce reve ant de fy enre uu format oadeyarate Siudih ceo Dele. Adevitrate irom oflor jn seminal noptor fn sin surat a naturid xeoly a inviat ef taincle Stintel Seripeurl, a deprins cusinicle Sfingilor Paring sia practice! e curats vind calugaveasca. De ta of 0 invilut blindetes, din eit adinea! Tnvititurd, de 1a treeare bucuria erimilen dia mureural ‘cedrilor daiccata inte rugaeiuat(Perintel=Teanichic) ‘Muljumim tuturor celor care ne-au Qjutat la aledtuirea acestui omagiu in memoria marelui périnte duhovnicese si «apostol al roménilor» Cleopa Iie, rugindu-l sa le binecuvinteze viaa atit lor, ett si eelor eare vor eiti ew evlavie aceasti carte, Parintelui Cleopa «MAnca-v-ar Raiul!» I Baijia a Ua Carte tiparta cu binecuvantarea LPS. DANIEL Mitropolital Moldovei si Bucovinei EDITURA MANASTIREA SIHASTRIA ‘2004 «Parintele Cleopa are vocatia marilor insingurdri $i poate cu Sfinjia Sa se incheie ‘multiseculara tradifie a pustniciilor moldo- -oarté in spate ani buni de retragere duhovniceased si cunoaste pe viu ce inseamné 8d trdiesti in pesterd, 2d te hranesti cu burefi si poame uscate, sd te edlduzesti iarna dupé urmele fiarelor gi sé birui asprimea gerului cu dogoarea rugiiciunii celei fard de opriren. 1Lp.s, Bartolo a Anania Desericrea CIP a Bibliotecl Nationale a Romaniei {in memoria Pirintelui Cleopa: Miinea-v-ar Raul Bd. a3, rev. - Vanitori: Mantsirea Sihdsti 2 val. ISBN 973-87019.9-6 Vol. 1. = 2004, - ISBN 973-87020-0-3 281.95 Cleopa, 1 Cuvint inainte ‘Avind mirturie indemnul Sftntului Apostol Pavel de a ne aduce aminte de mai-marii nostri care nne-augrdit cuvintul Iui Dumnezeu, am inceput si audun aceste pujine insemniri despre parintele Cleopa, ca cei care vor privi eu luare aminte eum gi-a inche- iat viafa si-i urmeze eredinga, in aceasta stridanie am simfit cu adevarat aju- torul pirintelui Cleopa, eici de multe ori am primit lunele marturii despre viata sa de unde nui ma astep- tam si care pind acum au fost date utari, Tat ce frumos scria pirintele loanichie Balan jn urma cu 30-35 de ani intr-o insemnare pe care am gisit-o intr-un manuscrisvitat pe un raft ‘sNu se poate spune in citeva cuvinte viafa tui merit, aseultarea lui, ticerea, rugiciunea si nevointa Iu de zi si noapte. Pe lingh acestea, era inzestrat de Dumnezeu si eu 0 memorie deosebiti, avind o clara si adincd injelegere a tuturor luerurilor. Studi deosebite nu avea, decit doar cele citeva clase primare. Adevaratele studii lea ficut insi in 5