Sunteți pe pagina 1din 6

Cap 1.

Analiza preliminară a brandului

1.1.Conjunctura de piaţă a produsului


În funcţie de profilul, dimensiunile şi aria de activitate, piaţa produselor de curăţat
auto se înscrie în anumite structuri ale pieţei globale, reprezentând o subdiviziune a
acesteia. În acelaşi timp, aceasta piaţă se compune din diferite segmente, delimitate după
criterii cum ar fi: sex, vârsta, venit, clasa socială, etc. Piaţa unui produs sau serviciu nu este
omogenă, şi ea are structura sa internă, fiind alcătuită din segmente de piaţă.
Piaţa produselor de curăţat auto este dinamică. În timp, evoluează dimensiunile, se
modifică structurile interioare, se schimbă fizionomia pieţei. Un loc aparte în categorie este
reprezentat de produsele de curăţat universale, care sunt preferate de mulţi consumatori din
diverse motive (economie de spaţiu, timp, bani). Produsele de curăţat universale sunt
definite ca articole de curăţat auto fără să aibă un scop anume, ci sunt destinate pentru toate
suprafeţele, nu doar pentru parbriz. Ele sunt etichetate ca produse de curăţat "Multi",
"General" sau "Universale".
Produsele de curăţat auto înregistrează o dinamica remarcabila în ultimii ani, datorată
creşterii atât a penetrării lor, cat si a creşterii numărului de autoturisme. Vizitele la unele
persoane posesoare de autoturisme au arătat că, din ce în ce mai mult, consumatorii preferă
să achiziţioneze un produs pentru curăţarea parbrizului de calitate, care să ofere protecţia
dorită maşinii lor. În general, România urmează tendinţa vestică de utilizare a produselor
de curăţat auto, care duce către specializare şi diversificare.
Consumatorii acestor produse sunt posesorii de autoturisme care au grijă de maşina
lor.
Nonconsumatorii relativi sunt tinerii sub 18 ani, care nu au vârsta legală pentru a
putea avea un permis de conducere şi persoanele care nu sunt posesoare de autoturisme sau
de carnet de şofer. Cei absoluţi sunt persoanele cu diferite dezabilităţi fizice sau psihice,
precum şi persoanele care nu au posibilitate financiară de a-şi achiziţiona vreodată un
autoturism.

1.2.Concurenţa
Concurenţa directă este reprezentată în acest caz de brandurile care oferă aceleaşi
avantaje ca şi JetXpert. În concurenţa indirectă, se încadrează produsele substituente pentru

1
lichid de spălat parbrize (detergent de curăţat, şampon manual, soluţii anti aburire, soluţie
de curăţare a geamurilor, spray spumă, lavete ).
Concurenţii principali ai barndului JetXpert sunt:
Moldochim a fost înfiinţată în anul 1990 ca societate pe acţiuni cu capital privat
având ca obiect de activitate producerea de bunuri destinate posesorilor de autovehicule. În
prezent programul de producţie include:lichidul de frână, lichid antigel, lichid de spălare
parbrize (de iarna si estival), electrolit pentru acumulatori auto, apa dedurizata, şampon
auto.
Pah’oil , înfiinţată în anul 2004 este producătoare de lichid de spălat parbriz, cu
arome deosebite de măr, portocală şi lămâie. În domeniul industrial este producătoare de
detergenţi industriali şi distribuitoare de uleiuri emulsionabile sintetice şi semisintetice,
uleiuri de protecţie anticorozivă
ChemSol Group produce şi comercializează detergenţi pentru cosmetică şi
întreţinere auto şi detergenţi industriali destinaţi consumatorilor finali din retail cât şi
pentru uz profesional (spălătorii auto, parcuri auto, service-uri auto şi firme de curăţenie
industrială).
Gama de produse comercializata sub marca Pro-X conţine: lichid spălare parbriz, tratament
de parbriz anti ploaie, soluţii anti aburire, detergent activ (spumă activă), şampon auto
manual.
Euro Grup, înfiinţată ca o organizaţie activă în domeniul comerţului, este astăzi o
societate cu o dezvoltare rapidă, impunându-se tot mai mult pe piaţa românească prin
calitatea şi varietatea produselor comercializate, în contextul ultimelor recomandări ale
UE. Euro Grup este producător de detergenţi profesionali (lichid parbriz, spuma activă,
săpun lichid, degresanţi, şampon auto, pasta de săpun neabraziva, etc.)

1.3. Comunicarea actuală a brandului


JetXpert lucrează continuu pentru a atinge şi chiar depăşi aşteptările clienţilor săi,
pentru ca, împreună cu aceştia, să se impună ca leader naţional în ceea ce priveşte lichidul
de spălat parbrize. Astfel le furnizează produse de cea mai bună calitate, care să le asigure
un bun profit. Responsabilitatea brandului este să primească cu maximă receptivitate toate
solicitările, de orice natură, venite de la clienţi şi să-şi direcţioneze eforturile în sensul
îndeplinirii acestora.
Personalul companiei conştientizează necesitatea implementării şi funcţionării
sistemului integrat de management al calităţii şi mediului, contribuind fiecare, de pe poziţia

2
sa, la eliminarea neconformităţilor şi la fabricarea unor produse de înaltă calitate. În ceea
ce priveşte dezvoltarea tehnologică, brandul asigură resursele financiare necesare pentru
continua îmbunătăţire a proceselor tehnologice existente şi a achiziţionării de noi utilaje
performante. Creşterea continuă a competitivităţii companiei depinde de dezvoltarea
permanentă a calităţii personalului şi a tehnologiilor de fabricaţie care vor face să fie
capabilă să atragă noi clienţi, dar şi să-i satisfacă deplin pe cei existenţi.
Brandul menţine relaţii responsabile cu partenerii de afaceri (furnizori, clienţi), cu
salariaţii, dar şi cu comunităţile cu care interferă pentru a realiza obiectivele sale.

1.4 Activitatea promoţionala anterioară a brandului


Odată cu lansarea JetXpert Estival cu Teflon surface protector, primul lichid de
spălare parbriz cu Teflon® din România, produsul constituind o premieră chiar la nivel
european, compania ce deţine marca Romtec S.A. Iaşi a decis că lansarea produsului va fi
însoţită de o campanie promoţională cu premii, ce s-a desfăşurat în perioada 2 Aprilie - 30
Iunie 2007.
La promoţie au participat toate magazinele din următoarele lanţuri de benzinării şi
reţele de supermarketuri: MOL, Rompetrol, CORA, Carrefour, Kaufland, precum şi alte
centre de vânzare, marcate corespunzător. S-au acordat zilnic 8 premii instant care au
constat într-un set de două sprayuri (FlyXpert şi Spumă activă de curăţat), precum şi câte
un premiu lunar, un autoturism Seat Ibiza Fever. La concurs au putut participa toţi
cumpărătorii produsului.
Pe lângă această campanie promoţională, JetXpert a lansat spoturi TV şi radio,
reduceri de preţ.

Cap. 2. Stabilirea obiectivelor

2.1. Obiective promoţionale directe


JetXpert îşi propune ca obiectiv direct creşterea vânzărilor cu 20% în următoarele 4
luni.
2.2. Obiective promoţionale adiacente
Ca obiective secundare se are în vedere îmbunătăţirea recunoaşterii, menţinerea
mărcii pe piaţă, mărirea numărului de clienţi, atragerea unui număr cât mai mare de clienţi
noi, amplificarea loialităţii, extinderea ariei de utilizare.

3
Cap. 3. Definirea strategiei promoţionale

Tehnica promoţională aleasă este tombola. Va avea loc pe întreg teritoriul României
şi vor participa magazinele din următoarele lanţuri de magazine şi benzinării: Rompetrol,
Carrefour, Kaufland, Real şi în alte centre de vânzare amenajate corespunzător. Tombola
se va desfăşura în perioada 4 mai - 3 iulie. Produsele ce participă la promoţie sunt
produsele JetXpert.
Premiile sunt acordate astfel:
- premii zilnice : 6 pachete formate din câte 2 produse marca JetXpert;
- premiile mari : o maşină( Skoda Fabia), o
plasmă, o maşină de spălat, ce vor fi acordate prin tragere la sorţi la sfârşitul tombolei.
Valoarea premiilor va fi de 40.000 Ron
Clienţii vor putea participa la tombolă prin achiziţionarea unui produs JetXpert, iar
sub capac vor găsi un cod unic. Codul va fi trimis printr-un SMS text la numărul de telefon
1758, valabil în reţele de telefonie mobilă Orange, Vodafone şi Cosmote. Costul unui SMS
va fi normal, iar ambalajul se va păstra pentru validare în cazul câştigătorilor.
Câştigătorii premiilor instant vor fi extraşi la fiecare al-30-lea SMS trimis, iar ulterior
va fi contactat pentru a încasa premiul. Dacă SMS-ul nu este câştigător, el va participa
automat la tragerea la sorţi de la final. Câştigătorii marilor premii vor putea intra în posesia
premiilor la sediul companiei.
Vor fi imprimate afişe ce vor conţine informaţii despre tombolă şi premiile acordate.
Aceste vor fi lipite la benzinării, iar pe etichetele ambalajelor vor fi imagini cu aceleaşi
detalii.

4
Cap. 4. Planul operaţional

5
Activitate Durata Responsabili Resurse
Încheierea unui contract cu firmele 29 aprilie Personal umane;
de telefonie mobilă pentru nr. de departament financiare
telefon marketing
Achiziţia marilor premii 29 aprilie Personal financiare
departament
marketing
Grafica şi multiplicarea noii etichete 30 aprili Grafician, umane; finaciare
promoţionale, a pliantelor şi a Tipografie
afişelor
Imprimarea sub capace a codurilor 30 aprili Producătorul de financiare;
unice ambalaj umane
Aplicarea pe ambalaj a etichetelor 2 mai Secţia de umane,
promoţionale îmbuteliere tehnologice
Amenajarea unui birou cu un 3 mai Tehnician umane, materiale
calculator ce contorizează SMS-
urile
Ridicarea de către furnizori a 3 mai Şoferi de umane
materialelor promoţionale şi a distribuţie
produselor
Distribuirea materialelor şi a 3 mai Şoferi de umane
produselor în magazine şi benzinării distribuţie
Amenajarea pe raft a produselor şi a 4 mai Merchandiseri, umane
materialelor promoţionale vânzători
Afişarea pe site-ul firmei a 4 mai Operator pc umane
regulamentului promoţiei
Contorizarea SMS-urilor primite 4 mai- 3 iunie Operator pc Umane,
tehnologice
Extragerea celor 6 câştigători zilnici 4 mai - 3 Operator pc Tehnologice,
iunie umane
Contactarea câştigătorilor zilnici şi 4 mai - 3 Operatori Umane, materiale
expedierea premiilor iunie telefonici financiare
Reaprovizionarea magazinelor, în 4 mai - 3 Şoferi de umane
cazul epuizării stocului iunie distribuţie
Marea extragere 4 iunie Reprezentant umane
firmă
Contactarea câştigătorilor marilor 4 iunie Responsabil PR umane
premii
Înmânarea premiilor la sediul 5 iunie Reprezentant materiale,
companiei Clear financiare
Evaluarea post- tombolă 5 iunie Manager umane
6
departament
marketing