Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea de Ştiinte Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

FACULTATEA DE ZOOTEHNIE

Organizează cursuri privind dezvoltarea antreprenoriatului


în zootehnie şi procesarea produselor de origine animală

Cursurile organizate au drept scop creşterea abilităţilor antreprenoriale în vederea iniţierii şi


dezvoltării unei afaceri în sectorul zootehnic şi al procesării produselor de origine animală, în
condiţiile pieţei unice europene şi a unui mediu economic în schimbare.

Tematica cursurilor este structurată în 6 module, dintre care 3 sunt tehnice şi 3 economice:

Modulul 1 - Sistemne de calitate în creşterea animalelor şi procesarea produselor agricole de


origine animală.
Modulul 2 - Autorizare şi legislaţie specifică în domeniul creşterii animalelor şi procesării
produselor agricole de origine animală.
Modulul 3 - Tehnologii în domeniul creşterii şi exploatării păsărilor, ovinelor şi caprinelor,
bovinelor, suinelor, precum şi tehnologii în industria procesării produselor agricole
de origine animală.
Modulul 4 - Introducere în management, întocmirea Studiului de fezabilitate şi a Planului de
afaceri.
Modulul 5 - Oportunităţi de finanţare ale afacerii prin fonduri europene.
Modulul 6 - Reglementări specifice domeniului agroalimentar în comerţul internaţional.

La sfârşitul cursului se va elibera un Certificat care să ateste dobândirea de competenţe


antreprenoriale şi manageriale specifice domeniului studiat.

Perioada de desfăşurare a cursurilor: decembrie 2010 - ianuarie 2011.

Taxe: 2500 lei (în 2 tranşe)


500 lei (ptr. studenţi)