Sunteți pe pagina 1din 8

,

INDREPTAR

PENTRU REPARATIA MOTOCICLETELOR IJ

Prezentul indreptar contine descrierea lucrarilor pentru reparatia si reglarea agregatelor principale ale motocicletelor IJ-Planeta si IJ-Jupiter in cadrul atelierelor de reparatie si al sculelor si dispozi tivelor folosite.

PRESCRIPTIUNI $1 EXPLICATII GENERALE Motocicleta, inainte de darea in reparatie se verifica atent si se cauta care sint cauzele in a carer imprejurari s-au produs defectiunile constatate.

Deranjamentele motocicletei se deterrnina in Iunctie de natura acestora, revizuirea 18 exterior, porriirea motorului, verificarea in timpul mersului sau in timpul demontarii motocicletei.

Demontarea motocicletei se face pe suportul central lasat in jos, iar toate piesele demontate se supun la curatirea de impuritati si urme de ulei.

La dezasamblarea si asamb1area elementelor motocioletei, se va respecta ordinea descrisa in prezentul indreptar, Se va urmari atent asezarea saibelor de reglare si montarea pieselor, corespunzator sernnelor existente pe acestea.

Dupa asamb1area motocicletei se procedeaza 1a ungerea supratetelor in frecare a pieselor prin gresoare si se verifies stringerea imbinar ilor prin suruburi-

Lucrarile de reparatie se vor executa fo1osind sculele si dispozitivele necesare in buna stare.

Prescriptiunile mai principale se ilustreaza prin Eotografii< ~ .• '.~ si desene.

N.T. Fotografiile $i desenele se vor folosi cele din ca.rteu de reparaiii original a in limba rusii, care insote$te motocicleia.

3

MOTORUL 1J

Reparatia motoarelor se face in cazul urmatoarelor deranjamente : scaderea compresiunii, intepenirea pistoanelor in cilindru, degradarea rulmentilor bielelor, decalarea arborilor cotiti, aparitia zgomotelor in motor in timpul functionarii, uzura garniturilor de etansare si a lagarelor, lips"! compresiunii in camerele de ardere ale motorului, distrugerea pistoanelor sau pieselor din cutia de viteze si deranjamentele subansarnbl ul ui de ambreiere,

1. REPARAl'IA FARA SCOATEREA MOTORULU1 DE PE MOTOCICLETA

Fara scoaterea motorului se poate executa Iucrarile care nu necesita demontarea carterului si anume: repararea cilindrilor, pistoanelor si curatirea acestora de zgura, repararea generatorului, inlocuirea discurilor ambreiajului, a tamburului exterior, rotii de lant de la capatul arborelui cotit, Iantul transmisiei de la motor.

La motorul IJ-Planeta se poate face si reparatia cutie de viteze.

Pentru schimbarea chiuloaselor si a pistoanelor trebuie scoasa saua, manetele de protectie ale carburatorului, precum si rezervorul de benzina separind in prealabil conducta de benzina de carburator.

Se scot capacele1e bujiilor de la capatul conductorilor de inalta tensiune si se desprinde cablul decompresorului de corpul acestuia (la motocicleta Ll-Planeta).

SCOATEREA CHIULOASELOR

Cu cheia tubulara din garnitura de scule sau cu 0 cheie speciala BI-47 sb 0 IJ-P (figura 1) se vor desface piulitele prezoanelor cilindrului. Daca chiuloasa nu se desprinde, atunci aceasta se deplaseaza din loc printr-o usoara ciocanire cu un ciocan de lemn.

Figura 1

Figura 2

4

SCOATEREA CILINDRILOR MOTORULUI

Inainte de scoaterea cilindrilor, se va demonta filtrul de aer imI?reuna cu carburatcrul. Se desprind tevile de de esapameI?-t ~I se .deplaseaz"l iniante bobina de prindere, slabind suruburile de fIX are a colierului,

~ La motocicletele IJ-Jupiter, bobinele se vor scoate de pe suportii de consola. Se scot cilindrii, asezind pistoanele in pozitia medie la motorul IJ-J si in pozitia inferioara 1a motorul IJ-P.

- SCOATEREA PISTOANELOR

Scoaterea pistoanelor se face la inlocuirea acestora sau la inlocuire a boltur ilor de piston. Pentru scoaterea pistoanelor este necesara scoaterea irielelor de bloc .re eu ajutorul clestelui plat;;i sustinind pistonul cu min a. de partea inferioa~a se impinge in afara boltul de piston cu ajutorul dornului (fig: 3).

Nu se permite schimbarea intre ele a pistoanelor si a b81-

turilor de piston la motoarele IJ-Jupiter. '

Figura 3

INLOCUIREA SEGMENTILOR DE PISTON

v Necesitatea inloeuirii segmentilor de piston este deterrninata de reducerea eompresiei din eilindru.

Segmentii de piston se inlocuiesc la constatarea uramtoarelor detecte :

_. pier.derea elasticitatii ;

- aderenta slaba a segmentilor pe circurnferinta cilindrului (existents intervalului si urmele de scaparea gazelor) ;

-. uzura segmentilor in lnaltime ;

. - ruperea segmentilor si existenta joeului la incheietura

in stare de regim (in cilindru) cu mai mult de 2,5 mm.

Inainte de schimbarea segmentilor, se verifica mobilitatea lor si se precizeaza gradul de uzura, Segmentii de piston trebuie sa se deplaseze libel' in eaneluri, limitatea mobilitatii atestind existenta zgurii si necesitatea curatirii caneluni'respective,

5

---~--

Scoaterea segmentilor de piston se face cu ajutorul unor placi fine (0,2 ... 0,3 mm) si unor placi inguste (4 ... 5 mm) de otel sau alama,

Nu se face scoaterea segmentilor fara placi, deoarece acest lucru va produce deformarea sau ruperea segmentilor. Pentru ca sa nu fie dereglata ajustarea prin Iunctionarea segmentilor, la scoaterea acestora trebuie notat din care anume caneluri au fost scoase si Ia montarea inapoi sa fie asezati la locul lor. Curatirea canelurilor de segment se face cu prudenta, neadmitindu-se degradarea pistonului.

Pentru determinarea gradului de uzura, segmentul se introduce in cilindru si cu ajutoru1 lerelor se mascara jocul de inchidere, precum si aderenta la suprafata a cilindrului. Dupa ce se constata necesitatea inlocuirii, se procedeaza la verificarea segmentilor noi. Se verifica [ocul de inchidere, corespunderea inaltimii segmentului dupa latimea cane1urii si aderenta la suprafata cilindrului,

Jocul de inchidere a segmentului sa nu fie sub 0,2 mm.

Daca acesta va fi mai mic, se procedeaza la pilirea capetelor segmentului.

Inaltimea segmentului se verifica dupa canalele pentru segmente a pistonului, segmentul trebuind sa se deplaseze ]i.bel' in canal, fara intepenire. Jocul intre peretele canalului si segment va fi cuprins intre 0,05 ... 0,1 mm. Ajutajul cu frecare a segmentului in canal va impiedica mobilitatea acestuia, iar [ocul pre a mare intre segment si flancurile canelurilor va duce la uzura exagerata a planelor segmentilor si canalurilor.

Introducerea segmentilor se face de asemenea cu ajutornl placilor.

CLASIF1CAREA P1STOANELOR $1 C1LINDRILOR Gradul de uzura a pieselor se deterrnina definitiv dupa spalarea si masurile de control.

Inlocuirea cilindrului sau reparatia acestuia se face dupa ce suprafata de lucru (diametrul interior) s-a uzat peste 0,2 mm

Inlocuirea pistonului se face in mod normal dupa formarea unui joc mai mare de 0,25 mm. Jocul trebuie masurat cu lera care se introduce intre piston si cilindrul din partea inferioara a pistonului. Pentru asigurarea unei alegeri bune a pistoanelor !?i cilindrilor noi, fara executarea masurilor, acestea au fost impartite in grupe.

I

t

6

TAsmtUL

de dimensiuni conjugate ale pistoanelor si cilindrilor

Marcaroa grupei ~iston Cilindru
IJ-P IJ-J IJ-u IJ ~ IJ-J
1 2 71,94-0,01 61,58-0,01 71,99+0,01 'fi'2+0.01
0 71,95-0,01 72,00+0,01 61,73+0,01
(q) ----.-._-.--.
00 71,96-0,01 72,01+0,01 61,74+0~ Marcarea grupei s-a imprimat pe capul pistonului si Ilansa cilindrului (fig. 4). Cilindru1 motorului IJ-J se marche~za de~supra pe mansonul de evacuare.

La introducerea unui nou complet (piston si cilindru) ambele piese trebuie sa aiba aceea!?i grupa de dimensiuni.

In cazul unei uzuri mari a cilindrului si in lipsa posibilitaW de inlocuire cu alt cilindru nou in cadrul atelierului, care are utilaju1 necesar si sculele de masuraro, se poate executa reparatia cilindrului prin a1ezarea diametru1ui interior al camasii de ci1indru cu ajustarea pina la dimensiunea pistonului de reparatie (dimensiunea reala a pistonului plus 0,05 mm cu netezimea clasa 10).

In acest scop, uzina executa si livreaza pistoane1e si segmentii de piston de doua dimensiuili:

PISTON

Nr. reparatiei

Dimensiuni

IJ-P IJ-J

Reparat.ia 1 Reparatla 2

tll,85-0,03 )

72,46-0,04 72,96-0,04

62,1 -0,03_

SEGMENt'] DE PISTON

Nr. reparatiei

Dimensiuni IJ-P

Reparatia 1 Repara+ia 2

IJ-J __ \

62,0 +00,15 Y 62,25+0,015 y' --'"

72,5+0,03 73,0+0,03

Numarul de reparatii este notat pe capul pistonului si eti-

cheta care insoteste ambalajul segrnentilor. .

1

I

- -- - --~-------------------~-----------

AtEGEREA BOLTutui DE PISTON $1 MaNTAREA PISTONULUI

Dupa ce pistonul se va potrivi dupa cilindru, se va proceda la alegerea boltului de piston. Bolturile de piston se livreaza in trei grupe de dimensiuni. Marcarea se face cu culo:irea rosie pe Iata Irontala 2 bol tur i lor.

La alegerea unui bolt se va avea in vedere ca, culoar ea acestuia sa coincida cu culoarea semnului de pe bosajul de piston.

TABELUL

cu dirnensiuni a bolturilor de piston

Indexul de culoare

IJ-P Dimensiunea

IJ-J Dimensiunea

Verde

15,003-0,005

14,007-0,005

Alb

14,998-0,005

14,002-0,005

Negru

13,997 -0,005

14,993-0,005

---------------------

In bucsa piciorului bielei, boltul trebuie sa se roteasca cu usurinta la un mic efort. Ajustajul Iortat al boltului in bucsa inrautateste conditiile de ungere si po ate sa cauzeze intepenirea acestuia, iar ajustajul slab poate sa provo ace bataia boltului 12 motorul in Iunctiune.

Uzina livreaza bolturile de reparatie in doua grupe cu cresterea diametrului cu 0,1 mm si 0,2 rr.m. Aceste bolturi sint Iolosite la uzura orificiului pentru bolt in bosajul pistonului.

La mont area bolturilor de rcparatie se va proceda la alezarea orificiilor din piston si bucsa p.stonului bielei.

Inainte de asamblare cu biela, este necesar ca intr-una din canalurile orificiului pistonului sa fie introdus cu clestele plat inelul de blocare si sa fie uns boltul de piston.

.~ La motoarele IJ-P, pistonul se monteaza astfel, incit sa,[tatu de la capatul acestuia S"1 fie indr rptata inainte-;-iar Ia motorul IJ-J sa fie indre tata ina i. Dupa suprapunerea orificiu ui pistonu ui si a bielei cu aJutorul unui dorn se v J. introduce boltul de piston, impingindu-l 18 nevoie cu lovituri usoare de ciocan Dupa aceasta se introduce al doilea inel de blocare in canalul orificiului de piston .MONTAREA CILtN'DRULUf $1 CHitJLOASEI

Inaintea montarii cilindrului, se verifica netezimea planelor carterului si cilindrului. Se unge suprafata cilindrului 9i pistonului, se aseaza pe prezoanele carterului garnitura respectiva (pref'erabil alta noua). Se yerifica daca mehiderile seg-

mentilor de piston sint asezate normal, apoi segmentiise string cu un dispozitiv (fig. 41).

Figura 4

Pe figura : Locuri de poansoane (marcare)

Segmentii de piston se introduc cu precautie in cilindru, deplasind dispozitivul special de stringere. Dupa ce se constata ca cilindrul se monteaza normal, se desface incuietoare a dispozitivului de stringere. Deplasind mai departe cilindrul, se introduce f'lansa accstuia pe prezoane, iar pe acestea din urrna se aseaza saibele elastice, se insurubeaza piulitele si se Iixeaza cilindrul motorului IJ-P.

__ La motcarele IJ-J, inainte de fixarea chiulaselor, se introduce si se Iixeaza mansonul de aspirare.

Peste prezoane se aseaza chiuloasa cilindrului, se a,;,:aza saibele elastice, se insurubeaza piulitele si se Iixeaza chiulasa,

SCOATEREA CAPACULUI DIN DREAPTA AL CARTERULUI

Inainte de scoaterea capacului din dreapta la motorul IJPlaneta trebuie scoasa maneta (levierul) de schimbarea manu ala a vitezelor. Se desfac cu surubelnita suruburile de Iixare.. cu lovituri usoare de ciocan se scoate capacul de pe bucsele de fixare si se da la 0 parte (impreuna cu cab Iul de ambreiere),

REGLAREA A VANSULUI DE APRINDERE LA MOTORUL IJ-PLANETA

Montarea dispozitivului de aprindere la motocicleta IJ-Planeta se recomanda sa se execute in modul urmator, Cind exista calibrul K-2 sb. 0 IJ-P (vezi ~l do ilea complet al sculelor de reparatie) reglarea se face fara scoaterea chiulasei (fig. 5).

FIgura 5

r

I

!n .. Iipsa calibrului respeetiv se scoate ehiulasa

asezarn pistonului pentru dimensiunea de 3 5 4

punctul mort superior (fig. 6). ' ...

in vederea mm pin a la

Figura 6

La in.ceput trebuie stabilita deschiderea intre eontactele

ruptorului de 0 4 0 6 ti d .

,., ' '.': ' mm, ro in excentricul 1 cu surubul 2

slabit (flg. 7). Verificarea joeului se face eu lera cheii d

t _. II e mag-

ne ou din garnitura seulelor de la motocicleta.

Figura 7

Dupa aceasta se face lntoarcerea arborelui cotit, rotindu-l cu $uru~ul central al generatorului in sensul contrar acelor de ceasorruc, aducind pistonul Ia punctul mort superior In

t' it ti 1 . aeeas-

a ~1 uc:"le, a. ealibrul K-2, eursorul eu scara va fixa pozitia s~-

per~o~ra a p1.stor:,ului, iar la reglarea fara scoaterea chiulasei PO:ltl~ superioara a pistonului se va fix a eu masuratorul de adincime al sublerului.

. R?tind mai departe arborele eo tit contrar acelor de ceasor-

me, pistonul se aseaza la pozitia 35 4 d 1

.' ~, ... mm e a punctul

mo:t ~uperlOr pe scara ealibrului K-2 sau dupa masuratorul de .admclme a1 sublerului, In acest moment, trebuie sa se produce mtreruperea contactelor ruptorului. Beeul ealibrului K-2

beeul legat la m ' " . b" saU

., " . asa ~l" orna n (P) a ruptorului (fig 48)

trebuie sa se aprinda, .

~eglarea a:ansului la aprindere se face prin rotirea sup ortului ruptorului eu suruburile 3 si 4 slabite in prealabil,

-=--- REGLAREA AVANSULUI DE APR1NDERE LA MOTORUL IJ-JUPITER

Distanta intre eontactele ruptorului se stabileste in Iimi-

tele 0,4 ... 0,6 mm eu excentricele 1 . eu '

b 1 $1 pozitia slabita a $U-

ru u ui 2 corespunzator (fig. 8).

Figura 8

10. ~ .1t

Asezarea momentului de avans al aprinderii incepe cu ciImdrul din dreapta eu ~uruburile 3-4 slabite, iar eilindrul din stinga - cu suruburile 4-5 slabite.

La inceput se determina punetul mort superior, apoi prin rotirea arborelui cot it contrar scelor Ide eeasornic, piStOllUl se ageaza la 2 ... 2,6 mm de la pu n ctu] mort superior dupa aparatul K-25 1J-J sb - 1 asezat in orificul pan tru bujie din chLlasi

Momentul de avans al aprinderii se stabileste prin rotirea suportului respectiv al ruptorului pe caneluri iritr-o parte sau in alta pin a h aprindere8. becului de semnalizare coneetar per.tru cilicdrul din d.eJpta la conductorul lung de culO:1re verde, iar pentru ciFndrul din stinga 18 conductorul scurt, de euloare r09ie si batede. Dupa reglarea avansului, 9uruburilc de fixare ale contactelor si suportului ruptoarelor S2 string

definitiv (fig. 9).

DEMONTAREA STATORULUI $1 A ROTORULUI GENERATORULUI

Fascicolul de conductori al generatorului se desprinde de let panou. Se desprinde doua suruburl (fig. 7) si se scoate statorul generatorului. Cu ajutorul cheii de piulW'i sau al cheii P-24 IJ _p sb 1 din garnitura a treia a sculelor de repara~ie se des-

prinde surubul de f ixare al camei ruptorului (fig. 10).

Figura 9

Figura 10

In orificiul motorului se introduce dispozitivul special peritru scoaterea acestuia (fig. 11), sus~inind eu 0 min a rotorul $i cu alta mina rotind surubul pins. in momentul cirid rotorul

va iesi de pe fusul semiaxului din dreapta al arborelui eotit. apoi din canalul semiaxei se scoate pana de fixare a rotorului.

Montarea generatorului se face in ordine [nversa urmata de reglar2'. aVC:I1sului de aprindere. Inaintea montarii statorului genertaorului la Ioc, periile (carbunii) se indeparteaza in

pozitia extrema.11

DEMONTAREA CAPACULUI DIN STINGA AL CARTERULUI $1 DEMONTAREA AMBREAJULUI

-

Perrtru demontarea eapaeului din stinga al carterului se seoate pirghia de picior a schimbatorului de viteze ~i pedala de pornire a motorului, se golests uleiul din carter, in care seop se desfaee busonul orificiului de go lire si se inclina motocicleta spre parte a dreapta pentru ea uleiul sa treaca in cutia de viteze.

Suruburile de fixare ale capacului din stinga al earterului se desfae, se scoate capacul prin ciocanire cu cioeanul de lemn si apoi se scoate si garnitura de etansare.

Se desprinde cinci piulite fasonate de la suruburile tamburului interior, se scoate discul de presare al ambreajului impreuna eu capacelele si areurile.

Se scot din interior sase diseuri motoare si sas , discuri eonduse ale umbrcajului, precum si un disc opritor. Din orificiul arborelui primm se scoate impingatorul ambreajului 1(;\ motorul IJ-Planeta.

Blocind tamburul interior a ambre ajului cu eheia speciaia P-2 TL--P sb 1 S2 desf'ace piulit : de fix are 8. tamburului interior (Ii letul pe stinga). Se scoate de pe capatul axului saiba crenelata (fig. 12).

Cu ajutorul dispozitivului de stringere P-3 IJ-P sb 1 se seoate tamburul .intet-ior al ambreajului (fig. 13).

II. REPARATIA CU DEMONTAREA MOTORULU1 DE PE MOTOC1CLETA

DEMONT AREA MOTORULU1 DE PE CADRU

DEMONTAREA ROTH DE LA NT A ARBORELU1 COTIT,

A LANTULUI DE MOTOR $1 A TAMBURULUI EXTERIOR

Inaintea damontarii motorului de pe cadru, este n,ecesar e~ in afara lucrarilor executatc, S3 fie seos filt-:ul de aer lmpreun3 eu earburatorul sa fie desprinse tevile de evaeuare; de. la mansoanele eilindrilor, capetele de eonduetori si fa~cieolulUl genera~ torului de la releul regulator si bobina de a~nndere, precum i?l eonductorul de la eontactul "punetul noutru .

Se scoate maneta de sehimbare manuala <1 vitezelor (la motorul IJ-P) , se desprind patru suruburi, S2 seoat? capacul, se dezarticuleaza lan~~l, se s<:,ot inv~litoarele ~e cauciuc d.: I?e. r.~: eordurile carterului. s- slabesc si S2 desprmd p~tru 'plUh~e ; la surubur ile de fixare ale motorului si a ~upor~llor m eonsola din: partea anterioara. Se scot saibele olastice.

Cu eheile se slabesc ~uruburile de fixa~e ale :rr:otorului in partea dinapoi si deplasind motorul inainte si spre stm~a, aeesta se scoate de pe cadru impreuna eu eOI?-sola suportului rabata= bil, seotind in prealabil suruburile de vi1,xare .8. eonsolelor. Con sole de Iixa, c a motorului se monteaza inapoi.

Figura 11

Figura 12

Figura 13

Figura 14

Cu ajutorul surubelriitei se desprinde capacelul opritor de la surubul de fixare a rotii de lant. Cu eheia de piulita din garnitura de scule, cu ajutorul loviturilor tari ale ciocanului pe cheie, se desurubeaza surubul rotii de lant a arborelui eotit (fig. 14). Astfel se seoate roata de lant si lantul motorului.

Din eanalul semiaxului se seoate pana, apoi tamburul exterior de pe arborcle pr imar, saibele ondulate ~i cole de reglare, precum si bucsa tamburului exterior.

I

l

DElVIONTAREA MOTORULUI IJ-PLANETA PENTRU INLOCU1REA LAGARELOR PR1NC1PALE

Demont.area carterului eu scoaterea prin .pr:siun.e a r~:mentilor Cl'borelui cotit se eompune din opcratinui mai COm~.ll-

. . . t ti eeu si fo' osirea

eate, C31'e nocesita 0 dexteritate ;.1 a en ue, pr m. .",.

seulelor si a dispozici velor speciale.

lZ

13

In prealabil, se executa lucrari privind scoaterea cilindrului, capacele carterului, generatorului, demontarea ambreajului, scoaterea lantului de motor si a rotii de lant 31 arborelui

cotit. ' ,"

Din cutia de viteze se scoate pinionul primei viteze, §,~ desfae doua piulite de pe surubur ile de Iixare a motorului din pal-tea posterioara si se indeparteaia suruburfle.

Cu ajutorul unui dorn 91 ciocap se scot prm loviri bU~gel: de fixare a iumatatii carterului. Bucsa din partea postenoara trebuie scoasa prin loviri spre partea jumatati i d,in dr~a?ta., c:,u surubelnita se desfac cinci surubur i, cu care se Iixeaza Jumata-

tile de carter.

, Cu lovituri usoare de ciocan pe partea poster'ioara a jumatatii din dreapta a carterului se des part cel~ doua jumatati, iar cea din dreapta se sco ate de pe arborelc cotit,

Cu min a stinga se prinde partea de mijloc a bielei ri.di~ind U90r partea anterioara J. jumata,W din sting~ a carter~lUl 91 c~ lovituri puternice ale ciocanului de lemn ar.oOlele cotit se desparte de la jumatatea din stinga a carterulUl.

Se desprind suruburile, se scoate carcasa de etansare din d-e3pt'l a arborelui cotit impreuna cu garnitura. Daca uleiul n-a fost go lit din carter, acesta se va evacua.

Cu ajutorul pedalei de pornire a motorului scoasa mai inainte, se deplaseaza cu precautie arborele impreuna cu sectorul de schimbare a vitezelor, dincolo de marginea jumatatii din stinga a carterului, slabind intinderea arcului, se scoate arborele ped alei de porn ire din orifieiul carterului si apoi de pe axul mecanismului de schimbare a vitezelor,

Cu ajutorul surubelnitei, se desfac opt suruburi de fixarea capului eutiei de viteza (sub capetele a doua suruburi sint montate saibele de etansare),

La demontarea cutiei de viteze, se va memoriza unde si care anume saibe de reglare se gasesc inainte in scopul ca la montare fiecare din ele sa fie asezate la locul sau.

Cu ajutorul dispozitivului special P-13 IJ-P sb 1 (fig. 15) si eu riof'anirea usoa-a cu ciocanul de lemn pe marginile capacului ,?i Iata axului sectorului de sehimbarea vitezelor, se impinge capacul de pe capetele axelor, se scoate capacul cu arborelc secundar. In acelasi timp, impreuna cu capacul se seoate uneori si axul intermediar, iar saiba opritoare a axului de schirnbarea vitezelor se lipeste de iesindul capacului.

De pe axe se scot saibele, sectorul de schimbare a vitezelor si garnitura capacului.

Daca axul intermediar a ramas in jumatatea din stinga a carterului acesta trebuie scos eu ajutorul dispozitivului P-14 IJ-P sb 1 (fig. 16), scotind in prealabil de pe ax prima roata dintata,

Figura 17

Cu ajutorul dispozitivului P~I.5 IJ:-p. sb 1 se scot bucsele interioare de pe semiaxele arborelui cotit (flg. 18).

Figura 18

Din orificiul jumatatii din stinga a carterului se seoa~e inelul elastic (simering), eu ajutorul unui dorn se seoate p~m presiune, prin' orifieiul eareasei de etansare, rulmer:tul cu blle 304 se scoate al doilea inel elastic, se sco ate prm presl1:ne ear~asa de etansare din sting a a arborelui eotit 9.i =. ia ,9alba deflectoare de ulei. Ambele jumatati ale carterului se m~alzese la temperatura de 70-90C ,,;i din ae2asta, se scot eu ajutorul unui dorn eoliviile ex~eiioiL0 cue rulmentllor eu role.

..---.---------

DEMONTAREA MOTORULUI U-.JUPITER PENTRU REPARATIA SUBANSAMBLULUI CUTlEI DE VITEZE $1 'AL MECANISMULUI DE SCHIMBARE

Reparatia motorului seos de pe cadru se face d',1pa golir~a uleiului prin orifieiul in partea de jcs a carter~l~l, Sh,U prm spatiu l de sub ambreaj, dupa seoaterea capacului din s~mga.

Inaintea demontarii earterului, trebuie scoase chl~lasele, cilindrii (fig. 19), pistoanele, manetele de sehimbare a vitezelor

Figura 15

Figura 16

Cu mina stinga, fixatorul axului de sehimbare a vitezelor se muta spre stinga, se scoate axul din orificiul jumatatii din stinga, apoi se scot fureile de pe ghidajele axelor. Stringind areul clichetelor mecanismului c.e schimbare a vitezelor se seoate mecanismul impreuna eu axul din ori liciul suportului.

14

~i de pornire, desfacute suruburile de fixare ate capacului din stinga a carterului, apoi si capacul impreuna cu garnitura.

Se demonteaza subansamblul ambreajulni, se scoate tamburul interior si eel exterior, impreuna cu lantul de motor si roata de Iant (fi1etu1 piulitei de fixare a tamburului interior

estc pc stinga). --------~ ~-------

Se seoate pana si saiba ondulata de pe semiaxul sting al arborelui cotit, apoi saiba opritoare a bucsei de distantare a tamburului exterior.

Se seoate axul pedalei de porn ire (la seoaterea axului impreuna cu sectorul si arcul se vor respecta masurile de precautie deoarece arcul este intors cu 2,5 invirtituri in sensul acelor de ceasornic).

,-

/---ta dernontarea arborelui de schimbare a vitezelor se fitH masuri C.e precautie, deoarece arcul mecanismului de schimbare cu capetele sale este prins de opritorul penei transversale.

-----

Din orificiul opritorului penei transversale, se scoate Iixa-

torul. si arcuJ. respectiv. '

La demontarea motorului pentru reparatia cutiei l~e viteze si a mecanismului de schimbarea vitezelor cilindrii pot sa nu fie scosi de pe jumatatile carterului va fi desfacut numai mansonul de aspiratie de la cilindri (fig. 22).

DZMONTAREA rv~OTORULT7I IJ-JUPITER PENTRU INLOCUIREA LAGARELOR PRINCIPALE $1 A MECANISMULU1 DE BIE!..A -lVIAN1VELA

Se seoate racordul inferior al inveli toarei de cauciuc, se desprinde surubur ile de fixare ale capacului deschizaturii, apoi se scoate capacul impreuna cu garnitura si se gole$te uleiul,

Se slabeste surubul de stringere al volantului (fig. 20), se desfac cele sapte suruburi de fixate din partea jumatati! diu dreapta 3. carterului (fig. 21).

Pentru aeeasta operatie, pc llnga demontarea carterului trebuic respectato urmatoarele :

- se desfac suruburile de fix are a capacelor de la ca-terele motorului si cu ajutorul dispozitivului P-21 se scot ",coste cap ace (fig. 23);

- se scot arborii motori din [umatatile de carter;

- pentru scoaterea prin presiune a lagarelor principale,

carterul si capacele carterelor motorului se vor incalzi pina la 60 - BODC.

Figura 19

Figura 20

Figura 21

La demontarea motorului pentru inlocuirea lagarelor principale, cilindrii pot fi scosi impreuna cu mansonul de aspiratie.

Se scoate prin pres are bucsa de fix are din partea anterioara a carterului, Cu ajutorul dispozitivului de stringere P-16 1J-J sb 1, introdus in canelurile partii posterioare a carterului se derr.onteaza carterul si se despart cele doua jumatati in directie axiala.

Figura 22

Figura 23

Se dernonteaza cutia de schimbare a vitezelor.

La dcmontarea acestei cuti, se va memoriza ordinea de dispun ere a pieselor in scopul ca la ansamblare, fiecare piesa sa fie asezata 12. 1ccul ei.

Pentru demontarea mecanismului de schimbare a vitezelor se scoate cama dispozitivului automat de eliberare a ambreajului, apoi se seoate pana din canalul arborelui de sehimbarea vitezelor.

DEMONTAREA $I IVIONTAREA ARBORE!..UI SEC'TNDAR

Pentru demontarea arborelui secundar, se desdoaie saiba opritoare, se desface piulita (£u filet pe stinga), se scoate saiba si roata de lant, ridicind in sus cu prccautie eapkcul ca sa nu se piarda rolele acesta se scoate de pe arborele secundar la motorul IJ-P. ;La lYlOtorul IJ-J se scoate prin impingerea arborelui secundar, apasat din partea eapacului din dreapta carterului.

16

17

~

----~--~~ I .. __ IiiiIi'

's') ~, I •••