Sunteți pe pagina 1din 21

1

18.10.2008 Dreptul Uniunilor Europene


Definitie:

Dreptul afacerilor este o ramura a dreptului privat care reglementeaza raporturi juridice
aplicabile actelor,faptelor juridice si operatiunilor economice considerate de lege ca fapte de
comert precum si raportul lor juridice la care participa persoanele care au calitatea de
comerciant.

CAPITOLUL I

IZVOARELE DREPTULUI COMERCIAL


(adica surse de inspiratie)

Ierarhizare:

1-Tratatele si conventiile internationale, la care Romania face parte ratificata de


parlament.

2-Constitutia Romaniei

3-Codul comercial

4-Legile cu caracter commercial:

a)-legile(ex.legea 31//1990/;26/1990(registrul comercial);58/1989 legea bancara)

b)-decretele lege (ex.54/1990(privind desfasurarea…

c)-hotarari si ordonante ale guvernului(ex.220/1990,metodologia


inchirierii;congestionarea locatiei de gestiune)

d)-regulamentele,ordinele,metodologiile,avizele(ex.leg 8/BNR/ordinul de plata)

5-Il constitue Codul civil si legile civile speciale(ex.degretele lege 31/54/privind


persoanele fizice si juridice)

6-Legile interpretative

a)-obiceiuri,uzul sau futuma

b)-doctrina sau opiniile specialistilor

c)-practica juristictionala

Dreptul afacerii
2

CAPITOLUL II

FAPTELE DE COMERT
Definitie:

Reprezinta un ansamblu de acte juridice ,fapte juridice sau operatiuni economice prin care se
realizeaza producerea de marfuri,executare de lucrari ,sau prestare de servicii, ori interpunere in
circulatia marfurilor in scopul de a se realize profit.

Se clasifica in trei categorii:

1.Faptele de comert-obiective reglementate la articolul 3 din codul comercial

2.Faptele de comert-subiective reglementate la articolul 4 din codul comercial

3.Faptele de comert-unilaterale sau mixte reglementate la articolul 56 din codul comercial

1.OBIECTIVE-sunt calificate de lege in acest sens fara sa importe calitatea persoanei care
le savarseste ,conteaza in acest caz calitatea actului (nu a persoanei).Ele se impart in mai multe
categorii :

a) operatiunile de interpunere in circulatie sau schimb:

a(1)=vinzarea, cumpararea comerciala

a(2)=operatiunile de banca

a(3)=schimb valutar .

b) intreprinderile distingem:

b(1)=intreprinderi producatoare de bunuri

b)(2)= intreprinderi prestatoare de servicii.Intreprinderile(ambele


categorii)sunt reglementate de articolul 3, 5,20 din codul comercial.

c) faptele de comert conexe sau accesorii:

=contractele de report (vanzare temporara)

=operatiunile de bursa

=cumpararile si vanzarile de parti sociale sau actiuni la societatile


comerciale

=operatiunile de mijlocire in afaceri(cambia sau bilet le ordin)

=operatiunile referitoare la navigatie

=depozitele pentru cauza de comert

Dreptul afacerii
3

=contul de curent si CEC-ul

=comision

=consignatie

=gaj(amanet)

=fidejisiune

Contractele de report=vinzare temporara si rascumparare inapoi

Cambia =titlul de credit cand un tragator isi asuma obligatia de plata intr-
un termen

Contul curent-CEC-ul =raport intre doua persoane si un cont prin mandate.Mandatul


poate fi cu reprezentare sau fara reprezentare.

Gaj =garantii imobiliare asupra unor bunuri mobile

Ipoteca =garantii imobiliare asupra unor bunuri imobile

Fidejisiune =garantie personala (dintr-un contract de imprumut,in care


conteaza calitatea persoanei)

2.SUBIECTIVE-sunt faptele de comert care sunt reglementate la articolul 4 din codul


comercial.Si in acest caz ceea ce prezinta relevanta este calitatea de comerciant a persoanei
care le savarseste si nu neaparat actul sau faptul juridic.(Articolul 3 din dreptul comercial) Pe
baza acestui criteriu subiectiv se prezuma ca toate actele si faptele juridice ale unui comerciant
sunt acte sau fapte de comert.

3.UNILATERALE SAU MIXTE -sunt reglementate la articolul 56 din codul comercial,si


vizeaza acele situatii cand actul este comercial doar in ceea ce priveste una din partile raportului
juridic ,dar fata de cealalta parte actul are o alta natura decat cea comerciala.Regimul juridic in
acest caz este cel de drept comercial pentru ambele parti ale raportului juridic .

COMERCIANTII
Definitie:

Potrivit art. 7 din codul comercial si art.2 aliniatul 1 din 26/1990/comerciantii sunt
persoanele care exercita comertul ca o profesiune obijnuita precum si persoanele juridice
respectiv societatile comerciale ,regiile autonome si organizatiile cooperatiste .Sunt doua
categorii de comercianti: a)persoane fizice

b)persoane juridice

a) Comerciantii(persoane fizice),dobindirea calitatii de comerciant in acest caz se


realizeaza daca sunt intrunite cumulativ urmatoarele trei conditii:

Dreptul afacerii
4

1.Savarsirea de acte sau fapte de comert obiectiv in mod efectiv direct sau indirect.

2.Savarsirea de acte sau fapte de comert cu titlul de profesie,ocupatie sau indeletnicire in


scopul realizarii de profit.

3.Savarsirea de acte sau fapte de comert in nume propriu

b)Comerciantii(persoane juridice )sunt:1) societatile comerciale

2) regiile autonome

3) organizatiile cooperatiste

Dobindirea calitatii de comerciant opereaza distinct in functie de forma persoanei


juridice.

1) In cazul societatilor comerciale clasice (31/1990-societatile comerciale si 15/1990-


transformarea societatilor comerciale de stat in unitati sociale (CAP)], dobindirea calitatii
de comerciant se realizeaza prin actele de infiintare, prevazute de legea 31/1990(actele
de infiintare sunt contractele de societate si/sau STATUT),iar in cazul celorlalte societati
reglementate de legea 15/1990=dobindirea calitatii de comerciant se realizeaza prin
insusi actul normativ.

2).Regiile autonome =functioneaza in rambus strategice ale economiei nationale si ele


dobandesc calitatea de comerciant prin acte administrative, respectiv hotarari sau ordonante
ale guvernului in cazul regiilor autonome de interes national, sau acte administrative ale
autoritatilor locale in cazul regiilor autonome de interes local.

3).Organizatiile cooperatiste =ele dobandesc calitatea de comerciant prin actele de


infiintare ,iar pentru ele exista obligatia de a se inmatricula in registrul comertului( potrivit legii
26/1990).

Incetarea calitatii de comerciant


1.In cazul persoanei fizice inceteaza in urmatoarele situatii:

a) Renuntarea la desfasurarea de activitati economice in mod efectiv.

b) Retragera autorizatiei administrative sau expirarea termenului prevazut in


aceasta.

c) Condamnarea penala pentru o infractiune economico-financiara insotita de


aplicarea pedepsei complementare a interzicerii unei functii sau profesii de care s-a
folosit comerciantul in activitatea infractionala(legea 64/71 din codul penal )

d) Decesul comerciantului.

2.In cazul persoanei juridice inceteaza prin dizolvare si lichidare, urmata de radierea din
registrul comertului.(se refera le legea 85/2006-procedura insolventului sau falimentului)

Dreptul afacerii
5

PRINCIPALELE OBLIGATII ALE COMERCIANTILOR


1.Publicarea in registrul comertului (potrivit legii 26/1990).

2.Tinerea unor registre de evidenta contabila ce rezulta din dispozitiile legii


82/1991(legea contabilitatii).

3.De a nu face acte sau fapte de concurenta neloiala.Obligatii izvorite din dispozitiile art.4
si art.5 din lege 11/1991(contraventii si infractiuni) privind concurenta neloiala .

III

FONDUL DE COMERT
Definitie:

Este un ansamblu de bunuri mobile sau imobile , corporale sau incorporale pe care
un comerciant le afecteaza desfasurarii activitatii economice in scopul atragerii clientelei
si obtinerii de profit.

Elementele caracteristice ale fondului de comert sunt:

1.Este un bun unitar distinct de elementele care-l compun .

2.Este un bun mobil.

3.Este un bun mobil incorporal (care au actiunile la o societate


comerciala,obligatiuni).

Fondul de comert este alcatuit din doua categorii de bunuri-corporale respective


incorporale.

A-ELEMENTELE INCORPORALE ALE FONDULUI DE COMERT

Intra in aceasta categorie firma,emblema, clientela,vadul comercial,marcile ,brevetele de


inventii si dreptul de autor.Toate aceste elemente confera comerciantului un drept exclusiv de
exploatare in folosul sau.

=FIRMA= Consta in denumirea sau numele sub care un comerciant isi desfasoara
activitatea comerciala, semneaza si este inmatriculat in registrul comertului.(personal-
nume,prenume;capital-nume oarecare ;mixta-nume oarecare”SF,SA,SRL,…).

=EMBLEMA=Este semnul sau denumirea care se deosebeste un comerciant de alt


comerciant, care exercita acelas tip de activitati(Ex:sport,nike,adidas)

=CLIENTELA=Este definita ca fiind totalitatatea persoanelor fizice sau juridice care in mod
constant apeleaza la un comerciant ,respective la fondul sau de comert in scopul de a
achizitiona bunuri sau servicii.

=VADUL COMERCIAL=Reprezinta atitudinea fondului de comert de a atrage clientela.


Dreptul afacerii
6

=DREPTURILE DE PROPRIETATE INDUSTRIALA=Se impart in doua categorii:

1.Creatiile in cadrul caruia se disting inventiile

2.A semnelor unde intra desenele si modelele industriale.

=DREPTURILE DE AUTOR=Acestea sunt izvorite din creatia literara, artistica sau


stiintifica.Ele sunt reglementate de legea 8/996 privind drepturile de autor si alte drepturi.

Elementele incorporale sunt creantele si datoriile .In principiu acestea nu fac parte din fondul de
comert si nu se transmit dobanditorului in cazul incheierii de acte juridice.Cu titlu de exceptie
se pot insa transmite unele contracte de munca sau de prestari de servicii.

B- ELEMENTELE CORPORALE

In aceasta categorie intra:-bunurile imobile care compun fondul de comert (spatii


comerciale,

cladiri, apartamente , terenuri).

-bunurile mobile corporale ,respective materiile prime si produsele


finite.

=Actele juridice privind fondul de comert=

Sunt patru:

1.Vanzarea fondului de comert (primesti numeral adica bani).

2.Transmiterea fondului de comert ca aport la constituirea unei noi societati comerciale.


(primesti actiuni)

3.Locatiunea sau inchirierea fondului de comert

4.Garantia reala mobiliara a fondului de comert(cu un fond de comert poti sa garantezi)

28.11.2008 SOCIETATILE COMERCIALE

Definitie:

Societatea comerciala este o asociere intre doua sau mai multe persoane ,care pun in comun
mai multe bunuri in scopul desfasurarii unei activitati economice pentru realizarea si impartirea
beneficiilor, si in care raspunderea pentru obligatiile beneficiilor este diferentiata.

DISTINCTIILE intre societatea comerciala si societatea civila sunt:

1) Societatea comerciala are personalitate juridica si este subiect de drept, pe cand


Societatea civila NU.

Dreptul afacerii
7

2) A doua distinctie este legata de obiectul de activitate a celor doua societati .La
Societatea comerciala se urmareste efectuarea de acte si fapte de comert pentru a
realiza profit, pe cand la Societatea civila se urmareste efectuarea de acte de natura
civila si nu neaparat obtinerea de profit.

3) A treia distinctie este legata de modalitatile de infiintare ,functionare si dezvoltare


,care sunt diferite la Societatea comerciala in raport cu Societatea civila.

Reglementarea legala a Societatilor comerciale in Romania se face prin:

1) Act normativ –legea 31/1990(privind Societatile comerciale cu capital strain)

2) Articolele 251,252,253,254,255, si 256 din Codul comercial care reglementeaza


asociatia

in participatiune.

3) Alt act normativ il constitue legea 15/1990 privind transformarea unor unitati
economice de stat in regii autonome sau in Societati comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat.

4) Legea 33/1991 si legea 51/1998(legea bancara) privind Societatile bancare.

5) Legea 47/1991 privind Societatile din domeniul asigurarilor.

Clasificarea Societatilor comerciale:

1) In functie de obiectul de activitate distingem:

a). societati de productie

b). societati de comercializare sau distributie

c). societati executante de lucrari si prestatoare de servicii

2). In functie de cifra de afaceri distingem:

a). societati mici

b). societati mijlocii

c).societati mari

3). In functie de structura capitalului :

Dreptul afacerii
8

a). societati cu capital integral de stat

b). societati cu capital mixt de stat plus privat

c). societati cu capital privat

d).societati cu capital integral autohton -cu capital mixt(romano-strain)

-cu capital integral strain

4). In functie de importanta factorului personal sau capital distingem:

a). societati de persoane (societate cu nume colectiv si societate in comandita simpla)

b). societati de capitaluri (intra societatea pe actiuni si societatea in comandita pe


actiuni)

5). In functie de intinderea raspunderii asociatilor pentru obligatiile societatii avem:

a). societatile cu raspundere nelimitata (intra SNC si SCS)

b). societatile cu raspundere limitata (intra SA, SCA si SRL )

6). In functie de nr. asociatilor avem:

a). societati unipersonale (urmata dintr-o singura persoana)

b). societati pluripersonale (sunt formate din 2 sau mai multi asociati)

7). In functie de modul cum este fractionat capitalul distingem:

a).societati cu parti de interes sau parti sociale(SNC , SCS , respective SRL )

b). societati pe actiuni (SA si SCA )

Elementele specifice ale contractului de societate la Societatile comerciale


sunt trei:

1) Aporturile asociatilor

2) Afectiosocietatis

3) Realizarea si impartirea beneficiilor

1) Aporturile asociatilor sunt de trei feluri:

a. Aporturi in numerar(reprezentand o suma de bani)

b. Aporturi in industrie (constand in bunuri imobile si mobile)

Dreptul afacerii
9

c. Aporturi in natura(constand in munca prestata)

Asumarea obligatiei de aport la capitalul social poarta denumirea de subscriere , iar


efectuarea efectiva a aportului poarta denumirea de varsamant.

Capitalul social este expresia valorica a totalitatii aporturilor asociatilor care participa
la constituirea societatii.

Capitalul subscris este valoarea totala a aporturilor pentru care asociatii sau obligat sa
contribuie la constituirea societatii.

Capitalul varsat il reprezinta valoarea totala a aporturilor efectuate si care au intrat


efectic in patrimoniu societatii.

Capitalul social este impartit in fractiuni care poarta denumirea de :parti de interes (SNC
si SCS ), respectiv parti sociale (SRL) si actiuni (SA si SCA ) .

2).Afectiosocietatis reprezinta intentia asociatilor de a desfasura impreuna sau in


comun o activitate economica pentru a realiza profit.

3).Un ultim element specific este realizarea si impartirea de beneficii.Beneficiile


sunt castiguri evaluabile in bani.Cota parte din beneficii ce revine fiecarui asociat poarta
denumirea de divident.Este interzisa inserarea in contractul de societate a unor clauze leonine
prin care unii dintre asociati participa doar la beneficii iar altii numai la pierderi .Impartirea
beneficiilor se realizeaza in functie de cota de participare a asociatilor.

Societatile comerciale sunt reglementate de legea 31/1990 si distingem 5 tipuri de


societati.

I. SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA (SRL)

Definitie:

Este o asociere intre doua sau mai multe persoane , care pun in comun mai multe
bunuri in scopul desfasurarii unei activitati economice in vederea realizarii de profit si
impartirea acestuia, si in care raspunderea asociatilor pentru obligatiile societatii este limitata
la aportul acestora.

Caracteristicile SRL-lui sunt:

1) Elementul ,,intuitu persone ,, ceea ce reprezinta faptul ca asocierea se bazeaza pe


increderea asociatilor.Capitalul social este fractionat in parti sociale.Raspunderea asociatilor
pentru obligatiile societatii este limitata la cota lor de participare.

2) Elementul de constituire a SRL-lui,care se realizeaza prin contract de societate si


statut sau un singur inscris unic.In cazul SRL-lui cu unic asociat se intocmeste doar statutul in
forma autentica. Capitalul social la SRL-uri este de 200 ron (200000 mii lei vechi) , iar partile
sociale nu pot fi mai mici de 100 ron (100000 mii lei vechi). De asemenea nr. asociatilor nu
poate depasi cifra de 50.

Dreptul afacerii
10

3) Elementul functionarii SRL-lui. Din punct de vedere institutional la SRL-uri


functioneaza adunarea asociatilor , administratorii societatii si cenzorii care exercita controlul
gestiunii societatii. La SRL-uri exista obligatia intocmirii bilantului contabil, a fondului de
rezerva si modalitatea de impartire a beneficiilor si dividentelor.SRL-urile nu pot sa emita
titluri de valoare negociabila ( in speta actiuni ) . Transmiterea partilor sociale se realizeaza
catre persoane din interiorul sau exteriorul societatii prin contract de cesiune(contractual
transmite actiunile). O alta modalitate de transmitere a partilor sociale este succesiunea
(succesiunea legala sau testamentara). Retragerea asociatului din SRL este un act unilateral
al acestuia , iar excluderea are caracterul unei sanctiuni. SRL-ul se poate modifica din SRL cu
asociat unic in SRL cu 2 sau mai multi asociati , precum si invers.

4) Elemental dizolvarii si lichidarii SRL-urilor.Cazurile de dizolvare generale sunt


reglementate la art.227 si 237 din legea 31/1990 ,la care se adauga si cazurile speciale de
dizolvare reglementate la art.228 si 229 din legea 31/1990. In aceasta categorie a cazurilor
speciale ar intra:falimentul , incapacitatea ,excluderea , interdictia si decesul asociatului.
Lichidarea SRL-lui se face tot in conditiile legii31/1990 cat si in situatiile prevazute in actul
constitutive al SRL-lui.

II. SOCIETATE CU NUME COLECTIV (SNC)

Definitie:

Este o asociere intre doua sau mai multe persoane care pun in comun mai multe bunuri in
vederea desfasurarii unei activitati economice, realizarii si impartirii beneficiilor si in care
raspunderea pentru obligatiile societatii este nelimitata.

Caracteristicile SNC-lui sunt:

1) Este o asociere ,, intuitu persone,, (conteaza increderea asociatilor).Capitalul social


este fractionat in parti de interes.Raspunderea este nelimitata in sensul ca asociatii
raspund atat cu bunurile proprii cat si cu bunurile societatii.

2) Constituirea SNC-lui,se realizeaza prin contract de societate in forma autentica, in


care obligatoriu trebuie prevezut capitalul social subscris si varsat precum si
aporturile asociatilor.

3) Functionarea SNC-lui,La SNC nu exista institutionalizata adunarea asociatilor si


controlul gestiunii societatii realizat de catre cenzori, raspunderea asociatilor este
nelimitata , partile de interes pot fi cesionate , iar asociatii retrasi si exclusi din
societate.

4) Dizolvarea si lichidarea SNC-lui, avem reglementate cazurile generale de dizolvare


la art.227 si 237 din legea 31/1990 , iar lichidarea SNC-lui se realizeaza tot in
conditiile prevazute de legea 31/1990 cat si in actele constitutive ale SNC-lui.

Dreptul afacerii
11

III. SOCIETATEA COMANDITA SIMPLA (SCS)

Definitie:

Este o asociere intre doua sau mai multe persoane care pun in comun mai multe
bunuri in vederea defasurarii unei activitati economice ,realizarii si impartirii beneficiilor , si in
care raspunderea asociatilor este diferita.Asociatii comanditati raspund total si nelimitat , iar
asociatii comanditari raspund doar limitat si proportional cu aportul lor la constituirea societatii.

Caracteristicile SCS-lui sunt:

1) Este o asociere ,,intuitu persone,,.Capitalul social este fractionat in parti de interes iar
raspunderea pentru obligatiile societatii este diferita in functie de felul asociatilor.

2) Constituirea SCS-lui,se realizeaza prin contract de societate in forma autentica.

3) Functionarea SCS-lui, sunt valabile aceleasi reguli ca la SNC-uri

4) Dizolvarea si lichidarea SCS-lui, cazurile de dizolvare sunt cele generale de


dizolvare la art.227 si 237 din legea 31/1990 , iar lichidarea SNC-lui se realizeaza
tot in conditiile prevazute de legea 31/1990 cat si in actul constitutiv ale SCS-lui.

IV. SOCIETATEA PE ACTIUNI ( SA sau societate anonima)

Definitie:

Reprezinta o asociere intre mai multe persoane care contribuie la formarea capitalului social
prin anumite titluri de participare numite actiuni in vederea realizarii si impartirii beneficiilor si
in care raspunderea asociatilor este limitata la aportul lor.

Caracteristicile SA-lui sunt:

1) SA-ul se constitue dintr-un nr. minim de asociati fara a conta aici elementul ,,intuitu
persone,,.Capitalul social este fractionat in actiuni, iar raspunderea asociatilor este limitata.

2) Constituirea SA-lui,actele constitutive la SA sunt contractul de societate si statut-ul sau


un inscris unic.In cazul SA –lui constituit prin subscriptie publica actul constituitv trebuie
incheiat in forma autentica .Nr. minim de asociati la SA-uri este de cel putin cinci iar
capitalul social minim este de 25000 euro.

Modalitatile de constituire ale SA-lor sunt:

Dreptul afacerii
12

a). Constituirea simultana care presupune existenta a cel putin cinci asociati ,
care au subscris intreg capital social si au efectuat varsaminte de minimum
30% din capitalul subscris.

b). Constituirea continuata sau prin subscriptie publica care presupune


parcurgerea a 4 etape:

• -emiterea prospectului de emisiune a actiunilor

• -subscrierea actiunilor

• -validarea subscriptiei

• -aprobarea ei de catre adunarea generala a subscriitorilor

3) Functionarea SA-lor/Actiunile sunt titluri de valoare negociabila ,fractiuni ale capitalului


social ,care confera titularului calitatea de actionar .

Caracteristicile actiunilor sunt:

• -au o valoare nominal

• -au o valoare egala

• -actiunile sunt indivizibile

• -actiunile sunt titluri de valoare negociabile in sensul ca ele pot fi


tranzactionate la bursa

Felurile actiunilor:

• -actiuni ordinare

• -actiuni speciale

ACTIUNILE ORDINARE-intra actiunile nominative in care numele si prenumele titularului sunt


indicate in certificatul de actionar si actiunile la purtator care nu contin aceste date de
identificare , ele fiind transmisibile prin simpla traditiune (predare) materiala iar posesorul lor
fiind si titularul acestora.

ACTIUNILE SPECIALE-sunt actiunile cu divident prioritar fara drept de vot.

Organismele de conducere la SA sunt:

a).-adunarea generala a actionarilor care poate fi de trei feluri:

• AGA ordinara

Dreptul afacerii
13

• AGA extraordinara

• AGA speciala

b).-administratorii societatii,daca sunt mai multi administratori ei constitue un consiliu de


administratie condus de un presedinte.Consiliul de administratie poate delega o parte de
atributii unui comitet de directie , iar cu punerea in aplicare a hotararilor consiliului de
administratie sunt insarcinati directorii executivi. Controlul gestiuniii societatii se realizeaza
de catre cenzori , care la SA-uri trebuie sa fie de minim trei si cel putin unu dintre ei sa fie
expert contabil.

Obligatiunile societatii sunt titluri de valoare emise de catre societate in schimbul


sumelor de bani imprumutate de la persoane din exterior care obliga societatea de a
rambursa aceste sume si a plati dobanzile aferente.Ele sunt de doua feluri:-obligatiuni
nominative si obligatiuni la purtator .Emiterea obligatiunilor presupune parcurgerea a trei
etape :

• prospectul de emisiune

• subscrierea obligatiunilor

• titlurile obligatiunilor

La SA-uri exista obligativitatea: de a tine registre , de a intocmi bilantul contabil, a


fondului de rezerva precum si exista prevazuta modalitatea de realizare si impartirea
beneficiilor.

4) Dizolvarea si lichidarea SA-lui, cazurile de dizolvare sunt cele generale de dizolvare la


art.227 si 237 din legea 31/1990 , iar lichidarea SA-lui se realizeaza tot in conditiile
prevazute de legea 31/1990 cat si in actul constitutiv ale SA-lui.

V. SOCIETATEA IN COMANDITA PE ACTIUNI (SCA)

Definitie:

Este o asociere intre mai multe persoane care contribuie la formarea capitalului social prin
titluri de participare numite actiuni in vederea realizarii si impartirii beneficiilor si in
care rspunderea societatii este diferentiata , actionarii sau asociatii comanditati raspund
total si nelimitat , iar asociatii comanditari raspund limitat si proportional cu cota lor de
participare .

Dreptul afacerii
14

Caracteristicile SCA-lui sunt:

1). Asociatii sunt de doua feluri :comanditati si comanditari.Capitalul social fractionat in


actiuni iar raspunderea pentru obligatiile societatii este diferentiata in functie de calitatea
aasociatilor.

2).Constituirea SCA ,se realizeaza prin contract de societate si Statut sau un inscris unic,
contractul de societatea trebuie incheiat in forma autentica.

3). Functionarea SCA-lui, administarea SCA-lui revine asociatilor comanditati.

4). Dizolvarea si lichidarea sunt aceleasi ca la SA-uri.

13.12.2008

1).Obligatiile comerciale

2). Contractele comerciale

3). Titlurile de credit

4). Procedura insolventei

5). Infractiuni de criminalitate economic-financiar

1).Obligatiile comerciale

Obligatia comerciala este raportul juridic in care o parte ,numita creditor, poate pretinde
celeilalte parti, numita debitor, sa dea, sa faca , sau sa nu faca ceva , la nevoie putand apela
la forta cuercitiva( de constrangere) al statului prin organele judiciare . Contractul presupune
existenta unui acord de vointa intre ofertant si acceptant, in “Dreptul roman” fiind
consacrat principiul consensualismului.

Oferta este efectuata de catre ofertant , iar acceptarea se realizeaza de catre


acceptant.Pentru a fii valabila din punct de vedere juridic ,oferta trebuie sa indeplineasca mai
multe conditii:

a). –sa fie ferma si neechivoca

b). –sa fie precisa si completa

c). –sa constea intr-un act pozitiv, neindoielnic

d). –sa imbrace o anumita forma prevazuta de lege

e). –sa fie adresata unei persoane determinata sau publicului

Dreptul afacerii
15

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca acceptarea pentru a fii valabila din punct
de vedere juridic.

1). –acceptarea sa fie expre-sa , neindoielnica si facuta cu intentia de a se obliga.

2). –sa fie completa si neconditionata de:……

3). –sa emane de la persoana caruia i-a fost adresata oferta.

4). –sa parvina ofertantului in termenul stipulat de acesta.

2). Contractele comerciale

Contractul de vanzare cumparare comerciala este contractul prin care o parte numita
vanzator transmite celeilalte parti numita comparator , in schimbul unei sume de bani numita
prêt, un drept de proprietate real, un drept de creanta sau o actiune in justitie , cu caracter
patrimonial impreuna cu dreptul litigios aferent.

Cracterele contractului de vanzare cumparare :(subiect de examen)

1) -este un contract bilateral sau signalagmatic

2) –este un contract comutativ

3) –este un contract cu titlu oneros

4) –este un contract consensual

5) –este un contract translativ de proprietate

Dinstinctia dintre vanzare cumparare civila si vanzare cumparare comerciala este data de
functia economica a contractului respectiv interpunerea in circulatia bunurilor sau a
marfurilor.Alte dinstinctii sunt date de faptul ca vanzarea cumpararea comerciala poarta doar
asupra unor bunuri mobile , si o alta dinstinctie este ca la vanzarea cumpararea comerciala
trebuie sa existe intentia de revanzare sau inchiriere.Intentia de revanzare sau inchiriere,
trebuie sa existe in momentul incheierii contractului , ea trebuie sa fie exprimata de comparator
si cunoscuta de vanzator ,si trebuie sa se refere la bunul principal si nu la un accesoriu al
acestuia.

Elementele specifice ale contractului de vanzare cumparare comerciale:

1). –capacitatea partilor- se refera la limita de varsta, exceptie fac minorele care sunt mame.

Dreptul afacerii
16

2). –consimtamantul partilor- viciile de consimtamant sunt:-eroare;violenta;inselaciune si


dolu.

3). –lucrul vandut-conditiile de valabilitate la lucrul vandutsunt:-lucrul sa existe

-sa fie in circuitul commercial

-sa fie determinat sau determinabil

-sa fie in proprietatea vanzatorului

4). –pretul-conditiile pretului: a).- sa fie stabilit in bani

b).- sa fie determinat sau determinabil

c).- sa fie serios

Efectele contractului de vanzare cumparare comerciala sunt:

I. Primul efect consta in transmiterea dreptului de proprietate si a riscurilor de la


vanzator la comparator.

II. Al doilea effect consta in obligatiile vanzatorului si ale cumparatorului. Cele mai
importante obligatii ale vanzatorului sunt sa-l garanteze pe cumparator de:a)
-evictiune si b)- vicii ascunse.

Consecintele neexecutarii obligatiilor contractual e la vanzare cumparare comerciale sunt:

1).-exceptia de neexecutare a contractului.

2).-a doua consecinta este rezolutiunea contractului care poate fii definita cu desfintare cu
efect retroactiv al unui contract de vanzare cumparare , cu executare dintr-o data ca efect
a neexecutarii culpabile a obligatiilor de catre cealalta parte.Rezolutiunea se deosebeste de
reziliere care consta in desfiintarea doar pentru viitor a unor contracte de vanzare
cumparare ,a unor contracte comerciale cu executare succesiva pentru neexecutarea
culpabila a obligatiilor de catre una din parti.

3).-executarea vanzarii , care se poate realize prin doua modalitati:

-executarea silita in conditiile codurilor de proceduri civile

-executarea conctiva in conditiile codului commercial

Raspunderea pentru neexecutarea obligatiilor comerciale.

In cazul in care una din parti nu-si executa culpabil obligatiile cealalta parte are
dreptul la despagubiri , constand intr-o suma de bani pentru , paguba efectiv suferita cat si
pentru beneficiu nerealizat.Aceste despagubiri poarta denumirea de daune-interese si ele pot fii
de doua feluri:

Dreptul afacerii
17

-daune-interese compesatorii in cazul neexecutarii sau executarii defectuoase a


obligatiilor contractual

-daune-interese moratoria in cazul executarii cu intarziere a obligatiilor contractuale


de catre partea culpabila.

Intinderea daunelor-interese poate fii stabilita de catre lege , instanta de judecata sau de
catre parti, in aceasta din urma situatie purtand denimirea de clauza penala.

Contractul de gaj comercial este acel contract in temeiul caruia debitorul constituie
o garantie reala asupra unor bunuri mobile sau drepturi in favoarea creditorului.

Garantiile sunt: - reale( ipoteca, gajul )

-speciale (privilegiile speciale si imobiliare)

-personale(fidejisiunea si cautiunea)

Formele gajului:-gaj cu deposedare

-gaj fara deposedare

Obiectul gajului poarta doar asupra unor bunuri mobile.La contractul de gaj
comercial trebuiesc indeplinite si anumite formalitati de publicitate, care constau in
incheierea contractului in forma autentica sau pri inscris sub semnatura privata ce poarta
obligatoriu semnatura debitorului.Publicitatea se realizeaza prin mentionarea contactului de
gaj in arhiva electronica de garantii reale mobiliare.Realizarea gajului se efectuaza prin
intermediul executorilor judecatoresti sau executorilor bancari.

Contractul de mandat comercial este contractul prin care o parte numita


mandant imputerniceste o alta persoana numita mandatar sa incheie in numele sau ,sau
pe seama sa, afaceri comerciale care pentru mandant sunt fapte de comert.

Distinctia dintre mandatul comercial si mandatul civil

• prima distinctie: este legata de obiectul contractului, la mandatul


comercial fiind vorba de tratarea tranzactiilor comerciale , pe cand la
manadatul civil este vorba de tranzactii civile.

• A doua distinctie: contractul de mandat comercial este cu titlul


oneros(mandatarul fiind remunerat) , pe cand mandatul civil este cu
titlul gratuit.

• A treia deosebire:intinderea puterilor mandatarului sunt mai largi la


mandatul comercial comparativ cu mandatul civil.

Formele mandatului comercial

Dreptul afacerii
18

1.1 Mandat cu reprezentare respectiv 1.2 Mandat fara reprezentare

2.1 Mandat general ,care ca obiect toate afacerile mandatului si 2.2 Mandat special care se
circumscrie unei singure operatiuni comerciale.

Efectele contractului de mandat constau in drepturile si obligatiile mandantului si


ale mandatarului ,iar raporturile juridice ce se nasc din contract sunt directe intre mandant
si tert.

Contractul de comision este contractul prin care o persoana numita comitent


imputerniceste o alta persoana numita comisionar sa incheie anumite acte de comert in
nume proprii ,dar pe seama comitentului in schimbul unei remuneratii numita comision.
Contractul de comision se deosebeste de mandatul cu reprezentare si se aseamana cu
mandatul fara reprezentare.

Imputernicirea acordata de catre mandant mandatarului decomitent comisionarului si


inscrisul constatator aferent poarta denumirea de procura.Contractul de comision are ca
obiect tratarea de afaceri comerciale.

Efectele contractului de comision constau in doua categorii de raporturi juridice care


se nasc:- intre parti, respectiv intre comitent si comisionar(sunt raporturi interne)- intre
comisionar si terti(sunt raporturi externe).

Contractul de consignatie este contractul prin care o parte numita consignant


incredinteaza bunuri mobile spre a fii vandute unei alte persoane numita consignatar la un
prêt stabilit anticipat cu obligatia consignatarului de a restitui bunul sau pretul rezultat in
urma vanzarii consignantului.Obiectul contractului de consignatie le reprezinta doar bunuri
mobile , iar efectele acestuia constau in drepturile si obligatiile partilor.(al consignantului si
al consignatarului).

Contractul de franciza este acel contract comercial avand ca obiect acordarea de


catre un comerciant producator numit francizor , dreptul de a vinde anumite bunuri , de a
presta anumite servicii si de a cesiona un sistem de relatii care cuprinde marca ,renumele
si asistenta unui alt comerciant numit francizat in schimbul unui prêt initial si a unei
redeventa periodice.Contractul de franciza este reglementat prin legea 52/1997.

Contractul de leasing este regelmentat prin ordonanta de guvern 51/1997 si este


contractul prin care o parte numita locator sau finantator transmite celeilalte parti numita
utilizator dreptul de folosinta asupra unui bun in schimbul unei plati periodice numite rate
de leasing ,cu obtiunea pentru utilizator ca la finalul contractului sa poata cumpara bunul
,sa prelungeasca termenul de leasing sau sa restitue acel bun.

3). Titlurile de credit

Titlurile de credit sunt trei: 1. –cambia

2. –CEC

Dreptul afacerii
19

3. –biletul la ordin

1. CAMBIA este titlul de credit in baza caruia tragatorul da dispozitie trasului sa


plateasca o anumita suma de bani in contul unei persoane, numite beneficiar(tras-orice
persoana juridica), este reglementata prin legea 58/1934.

Partile implicate sunt tragator, trasul si beneficiarul.Modalitatea de transmitere a cambiei


este girul sau andosarea si consta intr-o mentiunea facuta pe verso-ul titlului, cel care da
girul se numeste girant si cel pentru care se da girul poarta denumirea de girator.
Modalitatea de garantare a cambiei este avalul, cel care da aceasta garantie poarta
denumirea de avalist si cel care primeste garantia se numeste avalizat.

Scontarea cambiei presupune prezentarea cambiei spre incasare la o banca sau o alta
persoana juridica inainte de termenul de scadenta mentionat in titlul si, incasarea sumei
de bani din aceasta, mai putin taxa de scont retinuta de catre banca pentru plata
anticipata.

2. CEC-ul este regelementata prin legea 59/1934 si este titlul de credit in baza caruia
tragatorul da dispozitie trasului, care intotdeauna este o banca , sa plateasca o suma de
bani in favoarea unei terţi persoane beneficiar.

Este sanctiune penala daca: -se emit cec-uri fara acoperire (legea 15/1934)

-se emit file cec in alb pentru a garanta plata unor….


(legea59/19934)

Modalitatile de transmitere si garantarea sunt identice cu cele de la cambie respectiv gir


si aval.

Varietatile CEC-ului sunt multiple :- cec-uri barate , cec-uri de calatorie, cec-uri certificate,
cec-uri netransmisibile , cec-uri circulat etc..

3. BILETUL LA ORDIN este reglementata prin legea 59/1934 si consta in titluri de credit
prin care emitentul se obliga in mod unilateral sa achite o suma de bani in
favoarea beneficiarului.

4.Procedura insolvenţei

Procedura insolvenţei este reglementata prin legea 85/2006.

Insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului caracterizata prin eficienta


fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile sau ajunse la

Dreptul afacerii
20

scadenta.Insolventa este vădită, cand debitorul in termen de 30 zile de la scadenta


(expirarea termenului) nu si-a achitat datoriile fata de creditor.

Procedura insolventei presupune parcurgerea a doua etape:

1. Reorganizarea judiciara

2. Falimentul

Procedura insolvenţei imbraca doua forme :

a). –procedura generala care-i reglementata la art.1 aliniatul 1din legea 85/2006 si se
aplica urmatoarelor categorii de debitori:-societatilor comerciale

-societatilor cooperative

-organizatiilor cooperatiste

-societatilor agricole

-grupurilor de interes economic

-orice alta persoana juridical care desfasoara activitati economice

b). –procedura simplificata care-i reglementata la art.1 aliniatul 2din legea 85/2006 si
ea vizeaza urmatoarele categorii de debitori:

-comerciantii, persoane fizice ce actioneaza individual

-asociatiilor familial

-comerciantilor ce indeplinesc urmatoarele conditii:

1. –nu detin bunuri in patrimoniu

2. –actele constitutive sau documentele contabile nu pot fii


gasite

3. –administratorul nu poate fii gasit

4. –sediul nu mai exista sau nu corespunde cu cel din


registrul comertului

-debitorii care nu au prezentate documentele in termenul prevazut de lege

-societatile comerciale dizolvate anterior cererii introductive

-debitorii care si-au manifested intentia de a intra in faliment pri cererea


introductive si nu pot beneficia de procedura de reorganizare judiciara prevazuta in legea
85/2006

Organele care participa la procedura insolventei:

Dreptul afacerii
21

1. Instantele judecatoresti(tribunalul)

2. Judecatorul syndic

3. Adunarea sau comitetul creditorilor

4. Administratorul special (ce reprezinta interesele debitorului) si


administratorul judiciar ( ce reprezinta interesele creditorului) obligatoriu el
trebuind sa fie practician in insolvenţa comerciala)

5. Lichidatorul judiciar( reprezentantul creditorului)

Dreptul afacerii