Sunteți pe pagina 1din 9
ANEXA 35 IMPUTERNICIREA REPREZENTANTULUI CUMPARATORULUI [ase include dupa Semnare] we Anexa 35 Imputernicirea reprezentantului Cumparatorului a OV ee Traducere din limba engléza PROCURA PREZENTA PROCURA a fost acordata la data de 10 iulie 2007 de catre FORD MOTOR COMPANY, societate inmatriculata in conformitate cu legile Statului Delaware (SUA) cu sediul in One American Road, Dearborn, Michigan 48126 (SUA), actionand prin reprezentantul sau legal, dl. Peter J. Sherry Jr., actionand in calitate de Secretar al Societatii (,Mandantul” sau ,Ofertantul”), 1, Mandantul numeste, prin prezenta, pe fiecare dintre dl. John fleming (Breite str. 70, 50670 Koln, Germania — posesor al pasaportului nr. 761001021 eliberat de Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord), dl. Lyle Watters (157, Noak Hill Rd, Billericay, Essex CMI2 9UJ, Marea Britanie — posesor al pasaportului nr. 094323756 eliberat de Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord), dl. Len Meany (Griboedove Kanala Nab, Dom 19 K14, 191186 St. Petersburg, Federatia Rusa — posesor al pasaportului nr. W059003 eliberat de Republica Irlandeza) si dl. Fabrizio Minneci (Brinell Str. 26, 40627 Duesseldorf, Germania — posesor al pasaportului nr. 982878 B emis de Republica Italiana) (,,Imputernicitul”) separat si impreuna, pentru a actiona in calitate de agent, reprezentant si imputernicit al Mandantului, cu puteri de substituire si acorda acestora puteri depline pentru a aduce la indeplinire, in numele si pe seama Mandantului urmatoarele: 1.1. reprezentarea Ofertantului avand autoritate deplina de a negocia in numele Ofertantului cu Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS”) din Romania si cu Comisia de Privatizare in vederea cumpararii a 13.716.318 actiuni in S.C. Automobile Craiova S.A., judetul Craiova, administrate de AVAS (.Actiunile Oferite spre Vanzare” 1.2, negocierea in numele Ofertantului cu AVAS si/sau cu Comisia de Privatizare a clauzelor si conditiilor tuturor documentelor juridice necesare in scopul cumpararii Actiunilor Oferite spre Vanzare si semnarea tuturor documentelor juridice in numele si pe seama Ofertantului; 1.3. semnarea in numele si pe seama Ofertantului a oricarui alt contract, document sau inscris necesar in contextul negocierii pentru cumpararea Actiunilor Oferite spre Vanzare, detinute de AVAS in numele si pe seama Ofertantului; 1.4, semnarea si transmiterea oricarui alt document care poate avea legatura cu cumpararea Actiunilor Oferite spre Vanzare, inclusiv dar fara a se limita la orice declaratii, confirmari, notificari, contracte escrow, registre sau certificate, in fiecare caz, in forma pe care Imputernicitul, la libera sa alegere, o va considera corespunzatoare si, in general, indeplinirea oricaror altor masuri, actiuni sau demersuri pe care Imputemicitul le va considera legate de sau potrivite pentru facilitarea indeplinirii masurilor autorizate prin prezenta Procura, in aceeasi maniera si ca si cum acestea ar fi fost in totalitate si in mod corespunzator indeplinite de Ofertant insusi 2. Mandantul va ratifica orice actiune intreprinsa sau intentionata de Imputericit in virtutea prezentei Procuri DREPT MARTURIE a celor de mai sus, prezenta Procura a fost semnata in mod corespunzator la data mentionata la inceptulul documentului, oY ee) ee